Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

172 / 2021

Powrót
Rok: 
2021
Oznakowanie: 
Jednostka badająca: 

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Dane identyfikujące: 

Baumit
MM 50 25 kg

2021.03.23.
17:01:19 PO

Zastosowanie: 

wg deklaracji właściwości użytkowych:
wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (typ G). Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz.

Grupa wyrobów: 
Wyroby do wznoszenia murów
Producent: 

Baumit Sp. z o. o.
ul. Wyścigowa 56G
53-012 Wrocław

Specyfikacja techniczna: 

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Zasadnicze charakterystyki: 

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

Absorpcja wody
(spełnia)

Metody badań: 

PN-EN 1015-11:2020-04

PN-EN 1015-18:2003