Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

145 / 2021

Powrót
Rok: 
2021
Oznakowanie: 
Jednostka badająca: 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Dane identyfikujące: 

Kostka 6 cm Modulo kolor karbonowy ALS CF

Forma: MON6Ż1
PROD: 2020/08/13 Zmiana 2 T.M.
PAKO: 2020/08/18 Zmiana 1 A.W.

144935-*-*-1

Zastosowanie: 

wg deklaracji właściwości użytkowych: Prefabrykowane betonowe kostki brukowe oraz elementy uzupełniające przeznaczone są do pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy pokrycia dachowego

Grupa wyrobów: 
Wyroby podłogowe i posadzkowe
Producent: 

LIBET S.A.
ul. Kazimierza Michalczyka 5
53-633 Wrocław

Specyfikacja techniczna: 

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Zasadnicze charakterystyki: 

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(nie spełnia)

Metody badań: 

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC:2007
załącznik F

Sprawozdzanie badań: