Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

122 / 2021

Powrót
Rok: 
2021
Oznakowanie: 
Jednostka badająca: 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Dane identyfikujące: 

Betonowa kostka brukowa o pow. gładkiej i grub. 8 cm z fazą K-5

Data produkcji: 30.03.2020 r.

Zmiana: 3

Zastosowanie: 

wg deklaracji właściwości użytkowych: Do zastosowań zewnętrznych i do wykończenia dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego oraz do zastosowań wewnętrznych łącznie z lokalnym transportem publicznym

Grupa wyrobów: 
Wyroby podłogowe i posadzkowe
Producent: 

Przedsiębiorstwo
Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów „KAMAL"
Sp. z o.o.
ul. Kamienna 74
85-726 Bydgoszcz

Specyfikacja techniczna: 

PN - EN 1338:2005 +
PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Zasadnicze charakterystyki: 

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

Metody badań: 

PN EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005
/AC:2007
Załącznik F

Uwagi: 

POIiŚ

Sprawozdzanie badań: