Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Michał Widelski

Powrót
Michał Widelski
Dyrektor Generalny

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (2003). Pracę w administracji rządowej rozpoczął w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego (2004), gdzie pracował na stanowiskach inspektora, a później specjalisty, zajmując się m.in. współpracą międzynarodową w Biurze Głównego Inspektora, a następnie w Departamencie Prezydialnym. W latach 2005 – 2007 był słuchaczem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej odbywając w tym czasie staże w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także w Scottish Executive Justice Department. Po zakończeniu kształcenia w KSAP rozpoczął pracę w Kancelarii Premiera na stanowisku głównego specjalisty, gdzie koordynował prace zespołu ds. ewidencji państwowego zasobu kadrowego, a także współpracował z jednostkami sektora finansów publicznych w zakresie stosowania przepisów ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych. W latach 2007 – 2011 zastępca dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej odpowiedzialny za prowadzenie spraw finansowych. W roku 2011 powrócił do pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie objął stanowisko dyrektora biura dyrektora generalnego działając w obszarze zamówień publicznych, zarządzania majątkiem, informatyki, a także kadrowym. Od roku 2013 pełnił również funkcję zastępującego dyrektora generalnego KPRM.

W latach 2016 – 2019 dyrektor generalny Ministerstwa Cyfryzacji. Po zakończeniu pełnienia funkcji DG, pozostał związany z obszarem cyfryzacji współpracując z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym, a następnie obejmując stanowisko dyrektora Departamentu Rozwoju Usług Centrum GovTech działającego w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Odznaczony Brązowym oraz Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. 
Prywatnie, żonaty, ojciec trzech synów, pasjonat i instruktor freedivingu.