Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Dorota Cabańska

Powrót
zdjęcie p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Dorota Cabańska pełni obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od sierpnia 2020 r. Do zespołu GUNB dołączyła w marcu 2020 r. początkowo obejmując stanowisko Zastępcy GINB d.s. Cyfryzacji. Wcześniej pełniła m. in. funkcję Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju i Zastępcy Dyrektora Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów w Ministerstwie Cyfryzacji. Jest magistrem ekonomii a także absolwentką Politechniki Poznańskiej Wydziału Architektury na kierunku Planowanie Przestrzenne.

­­­Dorota Cabańska w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego uruchomiła i wdrożyła projekt cyfryzacji i pierwszą stronę do obsługi procesu inwestycyjno-budowlanego e-Budownictwo.  Od początku swojej kariery związana jest z administracją państwową gdzie głównie realizowała projekty związane cyfryzacją i systemami  IT. Wprowadzała takie projekty jak  węzeł krajowy, węzeł transgraniczny czy projekt CEPiK 2.0. Od  2019 r. prowadzi także sprawy związane z nowymi technologiami niskoemisyjnymi, wdraża systemy i narzędzia techniczne mające na celu wsparcie termomodernizacji i walkę z ubóstwem energetycznym.

Z dniem 24.06.2022 r. Dorota Cabańska, na wniosek Ministra Rozwoju i Technologii, została powołana przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.