Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Ankieta dostępności

Powrót

Ankieta

Jaki powinien być urząd dostępny

Szanowni Państwo

Badanie przeprowadzamy, aby zebrać informacje, jakie bariery architektoniczne, komunikacyjne i techniczne utrudniają osobom z niepełnosprawnościami kontakt z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego.

Państwa oceny, opinie i spostrzeżenia dokładnie przeanalizujemy i wykorzystamy do poprawy panujących w GUNB warunków pod kątem Państwa oczekiwań.

Ankieta jest anonimowa i krótka. Wypełnienie jej zajmie ok. 10-15 minut.

Dziękujemy za poświęcony czas.

Informacje ogólne o osobie wypełnijącej ankietę

Jeśli ankietę wypełnia rodzic, opiekun lub inna osoba zajmująca się osobą niepełnosprawną, prosimy podać dane dotyczące płci i wieku osoby niepełnosprawnej.

poniżej 1818-2425-3445-5960-70powyżej 70
zakres wieku

Ocena dostosowania Urzędu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

bardzo źleźledostateczniedobrzebardzo dobrze
miejsca parkingowe
wejście do budynku
oznaczenie budynku
Prosimy o opisanie proponowanych zmian:
bardzo źleźledostateczniedobrzebardzo dobrze
ciągi komunikacyjne (korytarze, schody, drzwi)
recepcja
windy
toalety
pokoje przyjęć interesantów
Prosimy o opisanie proponowanych zmian:

Ocena usług świadczonych przez Urząd

Prosimy o opisanie proponowanych zmian:
Prosimy o opisanie proponowanych zmian:

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.