Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Kwiecień 2017

Powrót
27.04.2017

Zmiana harmonogramu pracy w urzędach administracji rządowej w 2017 r. 28.04.2017

Uprzejmie informujemy, że na podstawie zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dn. 29.03.2017 r., 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia 2017 r. będą w urzędach administracji rządowej dniami wolnym od pracy. W zamian dniami pracy będą soboty: 13 maja, 24 czerwca i 9 września br.