Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Marzec 2017

Powrót
31.03.2017

Kontrola wyrobów budowlanych po raz drugi

W Warszawie odbyła się druga konferencja poświęcona kontroli wyrobów budowlanych i nadzorowi nad ich rynkiem, której organizatorem był portal Muratorplus. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele organów administracji publicznej, eksperci, przedstawiciele organizacji branżowych i samorządowych, producenci i dystrybutorzy. Program konferencji obejmował m.in. wystąpienia...
21.03.2017

Porozumienie pomiędzy GINB a Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego

W dniu 22.03.2017 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego a Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego. Dotyczy ono zapewniania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Strony Porozumienia w osobach Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jacka Szera i Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Ignacego Góry zobowiązały się do...
16.03.2017

Koalicja na rzecz uczciwego budownictwa

17 marca 2017 r. odbyła się konferencja prasowa "Chcemy uczciwego budownictwa", której organizatorem był portal Muratorplus.pl. W konferencji wzięli udział Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał, Prezes Urzędu...
15.03.2017

Etyka zawodowa inżynierów budownictwa

Przestrzeganie etyki zawodowej, obowiązki prawne i etyczne zawodów regulowanych, zakres oraz formy odpowiedzialności w zawodzie inżyniera budownictwa były przedmiotem konferencji zorganizowanej 16 marca 2017 r. przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. W konferencji wziął udział Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer. Konferencja odbyła się w związku z 15 rocznicą utworzenia samorządu...
12.03.2017

Targi Budownictwa Interbud

W Łodzi w dn. 10-12 marca br. odbyły się XXIV Targi Budownictwa Interbud, organizowane przez spółkę Interservis we współpracy ze strategicznym partnerem, którym jest Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. W pierwszym dniu targów wziął udział Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer. Wśród zaproszonych gości był Wiceminister Infrastruktury i...