Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Listopad 2016

Powrót
29.11.2016

Ogólnopolskie warsztaty GINB dotyczące wyrobów budowlanych

W dn. 28-28 listopada 2016 r. odbyły się w Warszawie XVIII warsztaty szkoleniowe, organizowane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, poświęcone wyrobom budowlanym. W warsztatach uczestniczyła kadra kierownicza i pracownicy wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego oraz przedstawiciele GUNB. Spotkanie otworzyli Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer i Dyrektor Departamentu...
10.11.2016

Porozumienie pomiędzy GINB a Polskim Centrum Akredytacji

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer 9 listopada 2016 r. podpisał porozumieniez dyrektorem Polskiego Centrum Akredytacji Lucyną Olborską. Porozumienie ustala zasady współpracy w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i...
02.11.2016

Porozumienie ze Służbą Celną

W dniu 2 listopada 2016 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego a Szefem Służby Celnej. Dotyczy ono współpracy organów nadzoru budowlanego oraz Służby Celnej przy identyfikacji miejsc, w których jest prowadzona działalność z naruszeniem przepisów ustawy - Prawo budowlane lub ustawy o grach hazardowych. Strony porozumienia, Główny Inspektor...