Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa

Zamówienia publiczne

Powrót

Wykonanie II etapu robot budowlanych w zakresie dedykowanych instalacji teletechnicznych sieci strukturalnej w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie.

UWAGA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu robot budowlanych w zakresie dedykowanych instalacji teletechnicznych sieci strukturalnej w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie, obejmującego następujący zakres:

1)     wykonanie okablowania strukturalnego – tzn. Punktów Logicznych dla III piętra,
we wskazanych pomieszczeniach wraz z podłączeniem ich do właściwego Pośredniego Punktu Dystrybucyjnego zlokalizowanego na III piętrze (PPD D),

2)     zakup, dostawę, instalację i podłączenie następujących urządzeń:

      a)     w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym (GPD) na II piętrze budynku – przełącznik sieciowy (switch) 19’’, 1U, 24x10Gb Ethernet (core) – 1 szt.,
      Wymagane jest dostarczenie przełącznika wyposażonego w niezbędną liczbę wkładek SFP+,10GbE (min. 2 szt. na każdy obsługiwany Pośredni Punkt Dystrybucyjny).
      b)     w Pośrednim Punkcie Dystrybucyjnym (PPD B) na I piętrze budynku – przełącznik sieciowy (switch) 24x1Gb Ethernet – 1 szt. oraz przełącznik sieciowy (switch) 48x1Gb Ethernet – 2 szt.,
      c)     w Pośrednim Punkcie Dystrybucyjnym (PPD C) na II piętrze budynku – przełącznik sieciowy (switch) 24x1Gb Ethernet – 1 szt. oraz przełącznik sieciowy (switch) 48x1Gb Ethernet – 2 szt.,
      d)     w Pośrednim Punkcie Dystrybucyjnym (PPD D) na III piętrze budynku – przełącznik sieciowy (switch) 48x1Gb Ethernet – 3 szt..

Wymagane jest dostarczenie urządzeń aktywnych wyposażonych w niezbędną liczbę wkładek SFP+,10GbE oraz niezbędną ilość dedykowanych dla danych przełączników sieciowych (zainstalowanych w PPD B, PPD C i PPD D) kabli stakujących.

W każdym z Pośrednich Punktów Dystrybucyjnych, tj. PPD B, PPD C oraz PPD D, zlokalizowanych na kondygnacjach I, II oraz III piętra, min. jeden z zainstalowanych przełączników sieciowych musi być wyposażony w min. 2 szt. wkładek SFP+ 10GbE; LC Duplex, dobranych odpowiednio do istniejącego światłowodowego połączenia szkieletowego tj. MM 12x50/125; OM3. Ilość pozostałych kabli stakujących wynikać będzie z ilości zainstalowanych przełączników sieciowych i ma zapewnić ich pełną komunikację w obrębie danego PPD oraz pełną komunikację
z urządzeniami zainstalowanymi w GPD (serwerownia).

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Z dokumentacji projektowej (Załącznik nr 1) Wykonawca bierze pod uwagę (wycenia) jedynie wykonanie robót określonych powyżej.

Załącznik nr 1 - Projekt wykonawczy

Załącznik nr 1 - Rysunki - projekt wykonawczy (PDF)

Załącznik nr 1 - Rysunki - projekt wykonawczy (dwg)

Załącznik nr 1 - Urządzenia aktywne  (załącznik do projektu wykonawczego)

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Zobowiązanie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6 - Oświadczenie  o spełnianiu warunków

Załącznik nr 7  - Wykaz osób

Załącznik nr 8 - Istotne postanowienia umowy

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Odpowiedzi na pytania do SIWZ II

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty