Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa

Zamówienia publiczne

Powrót

Wykonywanie usług sprzątania

 

Świadczenie usług pocztowych

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych - 2 postępowanie

 

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania dedykowanych instalacji teletechnicznych sieci strukturalnej w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie oraz wykonanie na jej podstawie I etapu robót budowlanych.

Zamawiający uprzejmie przypomina, że w ramach prowadzonego postępowania, oprócz opracowania dokumentacji projektowej dla całej inwestycji, do wykonania jest jedynie
I etap robót budowlanych, który zgodnie z Rozdziałem I ust. 4 SIWZ, obejmuje następujący zakres prac:

1) wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej zasilającej Pośrednie Punkty Dystrybucyjne oraz instalację wyrównawczą dla potrzeb Pośrednich Punktów Dystrybucyjnych,
2) wykonanie kompletnych połączeń szkieletowych dla Pośrednich Punktów Dystrybucyjnych i Głównego Punktu Dystrybucyjnego, obejmujące:
    a) zakup, dostawę, instalację i połączenie szaf dystrybucyjnych,
    b) wyposażenie każdej szafy dystrybucyjnej w wymagany osprzęt pasywny, tj. między innymi w panele krosowe światłowodowe, panele krosowe, adaptery/interfejsy światłowodowe, panele wentylacyjne z termostatem, listwy zasilające, niezbędną liczbę organizatorów poziomych, pionowych, półki,
    c) wykonanie szkieletowego okablowania światłowodowego łączącego Pośrednie Punkty Dystrybucyjne oraz Główny Punkt Dystrybucyjny,
    d) dostarczenie i podłączenie światłowodowych kabli krosowych i połączeniowych LC/LC Duplex 50/125 OM3, kabli krosowych i połączeniowych RJ45/RJ45 kat. 6a w ilości pozwalającej na wykonanie 100% połączeń gniazd i urządzeń we wszystkich Pośrednich Punktach Dystrybucyjnych sieci,
3) wykonanie okablowania strukturalnego – tzn. Punktów Logicznych (PL) dla następujących kondygnacji: piwnicy, parteru, antresoli, I piętra, II piętra,
we wskazanych pomieszczeniach wraz z podłączeniem ich do właściwych Pośrednich Punktów Dystrybucyjnych.