Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Zamówienia publiczne

Powrót

Ogłoszenie o zamówieniu – Wykonanie IV etapu robót budowlanych w zakresie dedykowanych instalacji teletechnicznych sieci strukturalnej
w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
jest w sposób elektroniczny, za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający.

W przypadku pytań w zakresie działania ww. Platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych
z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 17.00,
pod nr tel. 22 257 22 23 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

Wejście na Platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://gunb.ezamawiajacy.pl


 

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych
i urządzeń wielofunkcyjnych.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone
jest w sposób elektroniczny, za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający.

W przypadku pytań w zakresie działania ww. Platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych
z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 17.00,
pod nr tel. 22 257 22 23 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

Wejście na Platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://gunb.ezamawiajacy.pl


 

Ogłoszenie o zamówieniu – Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu ZONE.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
jest w sposób elektroniczny, za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający.

W przypadku pytań w zakresie działania ww. Platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych
z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 17.00,
pod nr tel. 22 257 22 23 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

Wejście na Platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://gunb.ezamawiajacy.pl 


 

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa serwerów z oprogramowaniem oraz licencjami.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
jest w sposób elektroniczny, za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający.

W przypadku pytań w zakresie działania ww. Platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych
z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 17.00,
pod nr tel. 22 257 22 23 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

Wejście na Platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://gunb.ezamawiajacy.pl

 


 

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA

WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że zamierza przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe, o których mowa w art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), mające na celu pozyskanie informacji dotyczących planowanego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie Systemu ZONE.

Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w przedmiotowych konsultacjach, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru poprzez przekazanie Zgłoszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych, stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych, w terminie do 20 lipca br.

Uwaga

Zgłoszenie musi być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Podmiotu zgłaszającego (jeśli podpis jest nieczytelny, konieczna jest również pieczątka imienna). W przypadku podpisania Zgłoszenia przez osobę niewymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Podmiotu zgłaszającego, należy do Zgłoszenia dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych, wraz z załącznikami, tj. Regulaminem przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych, Zgłoszeniem do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych  oraz Opisem przedmiotu zamówienia, dostępne jest w odnośnikach poniżej.

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu – Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie w infrastrukturze teleinformatycznej wskazanej

przez Zamawiającego (na sprzęcie Zamawiającego), elektronicznego Systemu Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych.

 

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
jest w sposób elektroniczny, za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający.

W przypadku pytań w zakresie działania ww. Platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych
z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 17.00,
pod nr tel. 22 257 22 23 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

Wejście na Platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://gunb.ezamawiajacy.pl


 

Ogłoszenie o zamówieniu – Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
jest w sposób elektroniczny, za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający.

W przypadku pytań w zakresie działania ww. Platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych
z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 17.00,
pod nr tel. 22 257 22 23 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

Wejście na Platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://gunb.ezamawiajacy.pl


 

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA

WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że zamierza przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe, o których mowa w art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), mające na celu pozyskanie informacji dotyczących planowanego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę i wdrożenie systemu teleinformatycznego do prowadzenia postępowań administracyjnych w obszarze procesu inwestycyjno-budowlanego w wersji MVP.

Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w przedmiotowych konsultacjach, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru poprzez przekazanie Zgłoszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych, stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych, w terminie do 19 maja br.

Uwaga

Zgłoszenie musi być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Podmiotu zgłaszającego (jeśli podpis jest nieczytelny, konieczna jest również pieczątka imienna).
W przypadku podpisania Zgłoszenia przez osobę niewymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Podmiotu zgłaszającego, należy do Zgłoszenia dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych, wraz z załącznikami, tj. Regulaminem przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych, Zgłoszeniem do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych  oraz Opisem przedmiotu zamówienia, dostępne jest w odnośnikach poniżej.

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
jest w sposób elektroniczny, za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający.

W przypadku pytań w zakresie działania ww. Platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych
z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 17.00,
pod nr tel. 22 257 22 23 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

Wejście na Platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://gunb.ezamawiajacy.pl


 

Ogłoszenie o zamówieniu - zaprojektowanie, budowa i wdrożenie w infrastrukturze teleinformatycznej wskazanej przez Zamawiającego, systemu teleinformatycznego elektronicznej książki obiektu budowlanego.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
jest w sposób elektroniczny, za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający.

W przypadku pytań w zakresie działania ww. Platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych
z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 17.00,
pod nr tel. 22 257 22 23 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

Wejście na Platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://gunb.ezamawiajacy.pl