Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległalogo Fundusze UE

Zamówienia publiczne

Powrót

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urząrzeń biurowych

 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi - Wykonywanie usług sprzątania.

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych

Zamówienie stanowi realizację projektu „Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2019-2020 o numerze POIS.10.01.00-00-0700/19 w ramach Działania 10.1 oś priorytetowa X „Pomoc techniczna” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.