Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

e-Budownictwo

Powrót

Serwis e-Budownictwo jest oficjalną, rządowa aplikacją do składania wniosków w procesie budowlanym.

Celem serwisu e-Budownictwo jest:

  • podwyższenie standardu obsługi obywateli w procesie inwestycyjno-budowlanym

  • uruchomienie narzędzia komunikacji z urzędem w trudnej sytuacji pandemicznej.

  • Udostępnienie ujednoliconych formularzy na jednej platformie – wygodnej dla użytkownika,

  • oszczędność czasu dla inwestorów – załatwianie spraw bez wychodzenia z domu

  • redukcja zużycia papieru w organach AAB i NB (skala to 22,5 tys. ton dla jednej procedury pozwolenia na budowę rocznie)  ​​​​​​​

Pilotaż

W drugiej połowie 2020 r. wspólnie z 17 starostwami został przeprowadzony program pilotażowy serwisu e-Budownictwo. Testowany był proces przesyłania i odbierania wniosków z projektem budowlanym we współpracy z pracowniami architektonicznymi. Architekci równolegle przesyłali do urzędu wnioski w formie papierowej i elektronicznej, które były na bieżąco analizowane. Wyniki pilotażu były pozytywne.

W przeprowadzonych badaniach ankietowych prawie 90 procent badanych wskazało, że praca ze scyfryzowanymi wnioskami ułatwi im pracę, a ponad 90 procent twierdzi, że serwis e-Budownictwo będzie przydatny w codziennych obowiązkach zawodowych. W odpowiedziach na wszystkie pytania dotyczące wpływu cyfryzacji na efektywność, szybkość i łatwość wykonywania pracy, a także przydatność serwisu e-Budownictwo badani podkreślali pozytywny stosunek do proponowanego kierunku zmian.

26 formularzy online i cyfrowy projekt budowlany

W serwisie możne skorzystać z 26 formularzy. Przede wszystkim od lipca 2021 r. można złożyć online wniosek o pozwolenie na budowę i zgłoszenie z projektem budowlanym. Ponadto można np. złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, czy zawiadomienie o zakończeniu budowy, a także można wygenerować oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Inwestorzy mają możliwość przedłożenia projektu w wersji elektronicznej. To jest rewolucja w branży projektowej. 1 lipca br. weszło w życie nowe Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – umożliwiające przygotowanie / oprawienie projektu w postaci pliku komputerowego. Pod tym względem jesteśmy w czołówce europejskiej. Tylko Dania, Szwecja wprowadziły cyfrowy projekt budowlany w obsłudze administracyjnej.

Korzyścią wynikającą z cyfrowego projektu budowlanego jest uproszczenie formy dokumentu, ułatwienie pracy projektantom, inwestorom, przyśpieszenie procesu składania wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym oraz redukcja kosztów prowadzenia działalności dla pracowni projektowych. Druk dużego projektu liniowego może kosztować projektanta ponad 2000 zł.

Przejdź do serwisu.

Materiały promocyjne serwisu e-Budownictwo do pobrania: