Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności
baner - link -  szczepimy sie

Część 2

Powrót

KRAJOWY WYKAZ ZAKWESTIONOWANYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH
podlegających oznakowaniu znakiem budowlanym
- cz. 2, wpisy dokonane od dnia 1.01.2016 r. 1)

1)Wykaz prowadzony zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. poz. 2342)

 

CZĘŚĆ I - INFORMACJE OGÓLNE

 

Nr karty wyrobu budowlanego

Nazwa wyrobu budowlanego

Producent
(Nazwa i adres)

Data decyzji
decyzji

Kod
decyzji*)

1

2

3

4

5

860Siatka podtynkowa z włókna szklanego OMT 999 TOP PREMIUM 145Od A do Z S.A. Helska 47 lok. 61 91-342 Łódź17.03.2016 r.1
861Siatka z włókna szklanego ABCBOLDARCH TRADING LTD adres: ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ 61 LUMIEL, BUILDING, 6023 ΛΑΡΝΑΚΑ02.05.2016 r.2
862Siatka z włókna szklanego OMT 999„Tkactwo” Mirosław Osipczuk, ul. Łaska 3/5, 95-200 Pabianice29.08.2016 r.1
865Siatka z włókna szklanego ASGLATEX 03-43CB S.A., ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice01.03.2017 r.1
866Siatka z włókna szklanego G-145Selena S.A. Ul. Wyścigowa 56e 53-012 Wrocław01.03.2017 r.1
867Siatka z włókna szklanego ABCYuchen International Sociedad Limitada La Avenida Daniel Feo Poligono Industrial Las Chafiras nr 17 San Miguel de Albona, Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania05.10.2016 r.1
868Taśma kalenicowa typu V-roll MAT szer. 370 mm, dł. 5,0 mbRafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole29.12.2016 r.5 O
869Taśma kalenicowa typu V-roll GEO szer. 230 mm, dł. 5,0 mbRafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole29.12.2016 r.5 O
870Taśma kalenicowa typu V-roll GEO szer. 370 mm, dł. 5,0 mbRafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole29.12.2016 r.5 O
871Taśma kalenicowa typu V-roll GEO szer. 310 mm, dł. 5,0 mbRafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole29.12.2016 r.5 O
872Taśma kalenicowa typu V-roll MAT szer. 310 mm, dł. 5,0 mbRafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole29.12.2016 r.5 O
873Taśma kalenicowa typu V-roll MAT szer. 230 mm, dł. 5,0 mbRafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole29.12.2016 r.5 O
874Taśma kalenicowa typu V-roll MIKRO szer. 225 mm, dł. 5,0 mbRafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole29.12.2016 r.5 O
875Taśma kalenicowa typu V-roll ALU szer. 300 mm, dł. 5,0 mbRafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole29.12.2016 r.5 O
876Taśma kalenicowa typu V-roll MIKRO szer. 300 mm, dł. 5,0 mbRafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole29.12.2016 r.5 O
877Taśma kalenicowa typu V-roll ALU szer. 225 mm, dł. 5,0 mbRafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole29.12.2016 r.5 O
878Taśma kalenicowa typu BLACH GEO szer. 180 mm, dł. 5,0 mbRafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole29.12.2016 r.5 O
879Taśma kalenicowa typu BLACH GEO szer. 240 mm, dł. 5,0 mbRafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole29.12.2016 r.5 O
880Taśma kalenicowa typu BLACH MAT szer. 240 mm, dł. 5,0 mbRafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole29.12.2016 r.5 O
881Taśma kalenicowa typu BLACH MAT szer. 180 mm, dł. 5,0 mbRafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole29.12.2016 r.5 O

Objaśnienia:

*) - Wpisuje się następujące kody decyzji:

"1"

zakaz dalszego udostępniania wyrobu budowlanego przez sprzedawcę oraz nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego przez producenta lub importera (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z póŸn. zm.), zwanej dalej „ustawą”),

"2"

nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego przez sprzedawcę (art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy),

"3"

zakaz obrotu wyrobem budowlanym (art. 30 ust. 2 ustawy),

"4"

nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego (art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy),

"5"

nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego (art. 31 ust. 2 ustawy),

uzupełnione, jeżeli jest taka potrzeba, następującymi indeksami dolnymi:
O - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego wraz z obowiązkiem producenta, importera lub sprzedawcy odkupienia wyrobu budowlanego na żądanie osób, które faktycznie nim władają (art. 31a ust. 1 ustawy),
Z - nakaz zniszczenia wyrobu budowlanego (art. 31a ust. 3 ustawy).