Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

BLOG

Powrót

Zapraszamy do lektury!


26.10.2023

Nowe funkcjonalności w EDB

Do Elektronicznego Dziennika Budowy dodaliśmy trzy nowe funkcjonalności:

 • Import listy działek z pliku css.
 • Uruchomienie funkcji powiadomienia inwestora poprzez system w formie “odpowiedź na wniosek”.
 • Powiadomienia mailowe dla organu o martwych budowach (brak wpisu przez 3 lata).

Nowe funkcjonalności wdrażamy w opraciu o pomysły i zgłoszenia użytkowników aplikacji EDB.

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie!

Aplikacja EDB

28.09.2023

Portal eBudownictwo – polecamy!

Portal eBudownictwo został uruchomiony 30 sierpnia br. Dzisiaj piszemy nieco więcej o portalu, jego funkcjach, celach i zawartości.

Budowa domu online  

Głównym celem portalu eBudownictwo jest udostępnienie osobom, które planują lub realizują budowę, cyfrowych usług pomocnych w tym procesie. Wiele spraw urzędowych można już realizować w 100% online. Dzięki portalowi eBudownictwo można zaoszczędzić czas, który do tej pory trzeba było poświęcić na bieganie po urzędach z papierową dokumentacją. 

Budowa równa się dużo formlaności

Portal umożliwia dostęp do usług przydatnych przydatne na każdym etapie prac budowlanych. Przed rozpoczęciem budowy jest sporo formalności. Budowa także wymaga prowadzenia dokumentacji  - wpisów w dzienniku budowy. Po zakończeniu budowy, trzeba uzyskać zielone światło od urzędu na użytkowanie danego obiektu. Jeśli budowa dotyczy dużego obiektu, takiego jak szkoła lub szpital, prawo wymaga od właściciela prowadzenia książki obiektu budowlanego w trakcie jego użytkowania.

 

portal eBudownictwo
Portal eBudonictwo - widok strony e-budownictwo.gunb.gov.pl

eBudownictwo Wnioski

 Na portalu eBudownictwo dostępna jest aplikacja Wnioski. Dzięki niej można wypełnić, podpisać i przesłać wybrany wniosek do urzędu.

 eBudownictwo Wnioski to:

 • bezpieczne logowanie przez login.gov.pl
 • dostęp do 26 formularzy wniosków bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania
 • możliwość śledzenia statusu złożonych wniosków
 • skrócona ścieżka obsługi wniosku dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów w urzędzie.

EDB - Elektroniczny Dziennik Budowy

Aplikacja EDB jest kluczowa na etapie rozpoczynania budowy. Dzięki niej można wystąpić z wnioskiem o wydanie dziennika budowy.

EDB to narzędzie do:

 • dodawania i korygowania wpisów w dzienniku budowy
 • dodawania uczestników procesu budowlanego
 • zarządzania zadaniami uczestników procesu budowlanego
 • złożenia dziennika budowy po zakończeniu inwestycji,
 • aplikacja mobilna działająca także w trybie offline

c-KOB - Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Z cKOB możliwa jest sprawna realizacja obowiązków wynikających z użytkowania obiektu budowlanego. Tutaj można założyć cyfrową książkę obiektu i prowadzić ją korzystając z przeglądarki internetowej lub aplikacji na smartfonie.

c-KOB umożliwia właścicielom lub zarządcom budynku:

 • prowadzenie cyfrowej książki dla obiektów, wymagających zgodnie z przepisami prawa budowlanego książki obiektu budowlanego
 • gromadzenie informacji o obiekcie budowlanym, w szczególności ekspertyz i opinii technicznych oraz danych dotyczących kontroli okresowych
 • przechowywanie decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów wydawanych przez organy administracji publiczne.

CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

W CEEB w prosty sposób można zadeklarowaćc, w jaki sposób ogrzewany jest budynek lub lokal. Można także skorzystać z innych e-usług związanych z bezpieczeństwem i niską emisją.

Można m.in.:

 • zamówić przegląd przewodów kominowych
 • zamówić inwentaryzację budynku
 • złożyć deklarację CEEB
 • pobrać lub wydrukować deklaracje, formularze inwentaryzacji, protokoły kontroli przeglądów kominowych oraz protokoły kontroli środowiskowej
 • przejrzeć programy dofinansowań
 • zgłosić „kopciucha”

e-CRUB - Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane

Usługa eCRUB to aktualne źródło informacji dotyczących niemal 130 tys. specjalistów z całej Polski. Można tu zweryfikować uprawnienia projektantów i osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

eCRUB zaprojektowany został z myślą o:

 • publicznej wyszukiwarce osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • skutecznym mechanizmie potwierdzania wiarygodności uprawnień przed inwestorem
 • skróceniu i przyśpieszeniu procedury nadawania uprawnień w budownictwie
 • weryfikacji uprawnień w urzędach bez konieczności potwierdzania przynależności do izb i załączania kopii uprawnień w składanych wnioskach lub zgłoszeniach

eWykonania Zastępcze

eWykonania Zastępcze to serwis internetowy z bazą wykonań zastępczych. Baza uzupełniana jest przez powiatowe i wojewódzkie organy nadzoru budowlanego. Tutaj, jeśli masz firmę budowlaną, możesz śledzić ogłoszenia i odpowiadać na udostępnione oferty.

SOPAB - System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie

Celem projektu SOPAB jest dostarczenie urzędom w całej Polsce oprogramowania i sprzętu do prowadzenia spraw z obszaru budownictwa. W dłuższej perspektywie SOPAB ma zrealizować ideę "jednego okienka" do prowadzenia spraw obywateli z obszaru budownictwa.

Akademia GUNB – platforma szkoleniowa

Akademia GUNB to platforma szkoleniowa przygotowana przez ekspertów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. To nowoczesne centrum edukacyjne. Dzięki niemu GUNB może wspierać poprzez edukację uczestników procesu budowlanego, urzędników pracujących w organach nadzoru budowlanego (NB) i administracji architektoniczno - budowlanej (AAB) oraz obywateli.  Obecnie na platformie można znaleźć już 15 szkoleń, i planowane są kolejne.

Akademia GUNB to:

 • bezpłatne szkolenia dla wszystkich
 • programy szkoleń przygotowane przez specjalistów
 • ekspercka wiedza dostępna 24/7
 • certyfikaty
 • nowoczesna i różnorodna formuła szkoleniowa

Poprzez portal można przejść do bazy wiedzy GUNB, listy pytań i odpowiedzi, bloga o cyfryzacji, które dostępne są na stronie gunb.gov.pl.

Zapamiętaj ten adres! e-budownictwo.gunb.gov.pl

20.09.2023

eWykonaniaZastępcze

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił nowy serwis internetowy eWykonania Zastępcze. Nowy serwis Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przyspieszy realizację wykonań zastępczych poprzez wsparcie w znalezieniu zastępczych wykonawców do realizacji prac budowlanych na danym terenie. Nowy serwis GUNB można znaleźć pod adresem e-wykonaniazastepcze.gunb.gov.pl. Powstał on z myślą o organach nadzoru budowlanego i przedsiębiorcach.

Kiedy wykonanie zastępcze

Organ stosuje wykonanie zastępcze w sytuacji, kiedy dany obiekt budowlany nie spełnia wymogów przepisowych i może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia. Wykonanie prac naprawczych jest obowiązkiem inwestorów, właścicieli lub zarządców obiektów. W przypadku, jeśli tego nie robią, organy nadzoru budowlanego mogą realizować tzw. wykonanie zastępcze. Szukają wówczas zastępczego wykonawcy.

Prace mogą dotyczyć np. rozbiórki, usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym budynku, przywrócenia stanu poprzedniego.  Często obiekty wymagają pilnej interwencji, gdyż zagrażają bezpieczeństwu obywateli. Dlatego skuteczne przeprowadzenie procedury wykonania zastępczego jest istotne dla wszystkich.

Czemu służy serwis

Nowy serwis GUNB z jednej strony usprawni realizację danego obowiązku po stronie właściciela obiektu, z drugiej może generować zlecenia dla firm. Przysłuży się także lokalnej społeczności poprzez usunięcie potencjalnego zagrożenia lub pozbycie się uciążliwości związanej z obiektem budowlanym wymagającym naprawy czy rozbiórki.

Serwis powstał by:

 • przyspieszyć procedurę poszukiwania wykonawcy w nadzorze budowlanym,
 • zwiększyć konkurencyjność cenową ofert składanych w ramach tej procedury,
 • poszerzyć zasięg ogłoszeń, które dotychczas trafiały lokalnie do wąskiego grona odbiorców,
 • zachęcić wykonawców, którzy działają w obrębie całego kraju do realizacji wykonań zastępczych na danym terenie.

Korzyść dla firm

Serwis eWykonania Zastępcze poszerza zasięg ogłoszeń dotyczących wykonań zastępczych. Ogłoszenia w serwisie mają zasięg ogólnopolski, a wykonawcy mają od razu możliwość złożenia oferty cenowej. Firmy działające na rynku krajowym na pewno skorzystają z bazy nowych zleceń. 

Jak korzystać z serwisu

Osoby indywidualne, firmy, wykonawcy robót budowlanych rejestrują się w serwisie z wykorzystaniem usługi login.gov.pl.

Aby założyć konto wystarczy:

01.08.2023

Podsumowanie testów serwisu do relizacji wykonań zastępczych

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem w aktualnościach GUNB. W artykule opisaliśmy m.in., jakie i ile pomysłów zgłosiła grupa testująca serwis eWykonaniaZastępcze.

26.06.2023

Elektroniczny Dziennik Budowy zawsze pod ręką

W czerwcowym numerze miesięcznika IT w Administracji ukazał się obszerny materiał dotyczące Elektronicznego Dziennika Budowy, a także innych usług cyfrowych GUNB. 

Artykuł "Elektroniczny Dziennik Budowy zawsze pod ręką" jest dostępny dla Was także pod tym linkiem do pobrania.

Elektroniczny Dziennik Budowy i Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego otrzymały w tym roku nagrody Skrzydła IT w Administracji 2023.


 15.06.2023

GUNB  na konferencji „Miasta w Internecie”

Miasta rozwijają się wraz z rozwojem usług cyfrowych. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego , cyfryzuje proces inwestycyjno-budowlany, i tym samym wpływa na tempo i jakość tych zmian.

Jarosław Sosnowski, z Wydziału Rozwoju Usług Cyfrowych w Budownictwie Departamentu Usług Cyfrowych GUNB, wziął udział w 26. Konferencji Miasta w Internecie. Konferencja odbywała się w Warszawie 14-15 czerwca 2023. Podczas panelu dyskusyjnego z przedstawicielami samorządów, pracownik GUNB omówił rys historyczny dotyczący projektu cyfryzacji budownictwa, aktualnie wdrażane rozwiązania cyfrowe, plany związane z cyfryzacją, w tym prace grupy roboczej ds. BIM.

Transformacja cyfrowa samorządów

26. Konferencja „Miasta w Internecie” przypada na czas wielkich wyzwań, przed którymi stoją samorządy. Gminy szukają ponadstandardowych rozwiązań pro-rozwojowych. Chcą też optymalizować koszty. Dużym wyzwaniem dla samorządów jest też odpowiedź na potrzeby zielonej transformacji lokalnych społeczności.

Cyfryzacja odgrywa tu kluczową rolę. Staje się podstawowym narzędziem podnoszenia jakości usług publicznych.

O konferencji

Konferencja „Miasta w Internecie” jest miejscem prezentacji i debat na temat czterech strategicznych wyzwań skutecznej cyfryzacji w 2023 roku.

Są nimi:

 • wyzwania dojrzałych i dostępnych usług publicznych – standaryzacja, Architektura Informacyjna JST i współpraca między podmiotami,
 • wyzwania dla  inteligentnych miast w dobie zmian klimatycznych, kryzysu energetycznego i zagrożeń bezpieczeństwa, 
 • wyzwania budowy sieci telekomunikacyjnych nowych generacji – inwestycje w sieci światłowodowe oraz 5G,
 • wyzwania finansowania projektów cyfrowych - adekwatność środków programów operacyjnych do rzeczywistych potrzeb JST oraz zapewnienie finansowania dla małych i średnich samorządów.

 05.06.2023

Rozporządzenie MRiT w sprawie systemu e-CRUB

5 czerwca weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie systemu Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.

Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw 20 kwietnia 2023 r. pod pozycją 746.

Rozporządzenie określa:

1)szczegółowy sposób prowadzenia systemu e-CRUB
2)wzór formularza:
 • danych dotyczących osoby, która nabyła uprawnienia budowlane lub kwalifikacje zawodowe, lub osoby ukaranej;
 • wzór formularza do przekazywania danych identyfikujących uprawnienia budowlane lub uznane kwalifikacje zawodowe;
 • wzór formularza do przekazywania danych identyfikujących decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Link do dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000746

Więcej o e-CRUB: https://www.gunb.gov.pl/strona/e-crub

Wyszukiwarka: https:// e-CRUB.gunb.gov.pl


 22.05.2023

Elektroniczny Dziennik Budowy. Nowe pytania i nowe odpowiedzi

Zachęcamy do śledzenia naszej strony związanej z cyfryzacją Pytania i odpowiedzi. To najlepsze źródło informacji!

Warto sięgać po informacje ze strony Pytania i odpowiedzi. Tam zawsze znajdują się aktualne zagadnienia związane z cyfryzacją.

Publikujemy dużo o Elektronicznym Dzienniku Budowy. Nowe pytania na bieżąco spływają do GUNB. Wyławiamy najważniejesze z nich i na bieżąco publikujemy odpowiedzi.

Zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań - także związanych z innymi naszymi systemami.

Piszcie na adres: e-budownictwo@gunb.gov.pl.


 

18.05.2023

Udział GUNB w konferencji OpenBIM 2023

GUNB cyfryzuje proces budowlany. Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego i rozwój technologii BIM idą w parze. W związku z tym przedstawiciele GUNB aktywnie uczestniczą w wydarzeniach związanych z BIM. Dzielą się wiedzą i doświadczeniami ze specjalistami od technologii BIM. Tak było podczas konferencji OpenBIM 2023.

Maria Ostaszewska-Cichocka, Naczelnik Wydziału Rozwoju Usług Cyfrowy w Budownictwie Departamentu Usług Cyfrowych GUNB, wzięła udział w pierwszej edycji konferencji OpenBIM 2023. Konferencja miała charakter międzynarodowy i odbyła się 18 maja w Centrum Nauki Kopernik.

Podczas swojej prezentacji przedstawicielka GUNB opowiedziała o cyfryzacji procesu budowlanego oraz o wyzwaniach w kontekście BIM. Uczestniczyła także wykładach i panelach dyskusyjnych związanych z BIM.

Cyfryzacja a BIM

Projekt cyfryzacji budownictwa w administracji publicznej zmierza w stronę ustanowienia najlepszych standardów.  Dla cyfrowej reprezentacji projektu architektoniczno-budowlanego ma to ogromne znaczenie. W lipcu 2021 r. rozporządzeniem MRiT wprowadzony został cyfrowy projekt budowlany. Rozporządzenie opisuje standardy dla projektu budowlanego zapisywanego w postaci pliku komputerowego. Doświadczenie GUNB związane z cyfryzacją może być bardzo pomocne, ponieważ kolejnym krokiem będzie BIM.

Co to jest BIM

Technologia BIM (Building Information Modelling – Modelowanie informacji o budynku), to całościowy proces tworzenia informacji o budowanym obiekcie. W skrócie jest to cyfrowy proces budowania. BIM umożliwia ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach. W procesie tym informacje o każdym użytym materiale i komponencie są zapisane oraz zarządzane przez zespół projektowy w trakcie całego cyklu życia budynku.

OpenBIM

OpenBIM Poland 2023 jest pierwszą konferencją organizacji buildingSMART. Organizacja ta stawia sobie za cel czynny udział w tworzeniu i wdrażaniu międzynarodowych standardów BIM.

Jaan SAAR, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Gospodarczych i Komunikacji Estonii i Maria Ostaszewska-Cichocka, Naczelnik Wydziału Rozwoju Usług Cyfrowy w Budownictwie Departamentu Usług Cyfrowych GUNB


 17.05.2023

Spotkania w GUNB

17 maja był dniem bardzo owocnych spotkań związanych z cyfryzacją. Odbyło się IV Posiedzenie Komitetu Sterującego projektu SOPAB, a także spotkanie grupy roboczej ds. BIM.

To było już czwarte spotkanie Komitetu Sterującego projektu SOPAB. Podczas spotkania zostały zapresentowane aktualne informacje dotyczące statusu realizowanych prac programistycznych i promocyjnych, a także plan działań na kolejne miesiące.

Więcej informacji o projekcie SOPAB: https://www.gunb.gov.pl/strona/sopab.

Tego dnia w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie miało miejsce również spotkanie grupy roboczej ds. BIM z udziałem gości z Finlandii.

Zobacz relację ze spotkania z udziałem Głównej Inspektor Nadzoru Budowlanego Doroty Cabańskiej i jej gości.


10.05.2023

GUNB pracuje nad serwisem, który wesprze realizację wykonań zastępczych

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego pracuje nad serwisem internetowym, który usprawni realizację wykonań zastępczych. Udostepnienie rozwiązania planowane jest w połowie tego roku.

Czym są wykonania zastępcze

Częstym problemem nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno-budowlanej jest niewykonywanie przez inwestorów, właścicieli lub zarządców obiektów nałożonych na nich obowiązków. Mogą one dotyczyć np. rozbiórki, usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym, przywrócenia stanu poprzedniego i innych robót budowlanych. 

W takich przypadkach organy mogą realizować wykonanie zastępcze. Szukają zastępczego wykonawcy do realizacji danego zobowiązania. Jest to rozwiązanie, które z jednej strony usprawnia realizację danego obowiązku po stronie właściciela obiektu, z drugiej może generować zlecenia dla firm, w efekcie służy także lokalnej społeczności bo pozwala na usunięcie potencjalnego zagrożenia lub pozbycie się uciążliwości.

Rozwiązanie GUNB

GUNB buduje serwis internetowy, który ma wpierać organy w tym procesie i powstaje w ścisłej współpracy z nimi. Znalezienie wykonawcy do realizacji wykonań zastępczych nie jest łatwe z uwagi na niewielką liczbę firm budowlanych działających lokalnie i rosnące ceny usług w branży budowlanej. Serwis będzie udostępniał publicznie bazę ogłoszeń oraz będzie umożliwiał prowadzenie licytacji.

Dla kogo

Ogłoszenia dotyczące prac rozbiórkowych i budowlanych w serwisie będą zamieszczać powiatowe i wojewódzkie organy nadzoru budowlanego oraz organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Natomiast z bazy ogłoszeń będą korzystać przedsiębiorcy – firmy budowlane, które szukają nowych zleceń i chcą poszerzyć zakres terytorialny swojej działalności.

Dotychczas bowiem informacja o wykonaniach zastępczych docierała głównie do lokalnych przedsiębiorców.


25.04.2023

EDB i c-KOB laureatami nagród Skrzydła IT w Administracji 2023!

Ale wiadomość! Elektroniczny Dziennik Budowy oraz Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego uhonorowane i docenione prestiżową nagrodą Skrzydła IT w Administracji 2023.

Elektroniczny Dziennik Budowy otrzymał nagrodę w kategorii e-administracja, natomiast projekt Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego nagrodę specjalną Ministra Cyfryzacji. Na uroczystej gali wręczenia nagród Skrzydła IT w Administracji, 24 kwietnia br., Główna Inspektor Nadzoru Budowlanego, Dorota Cabańska odebrała nagrody dla projektów realizowanych w GUNB w dwóch kategoriach: e-Administracja i Nagroda Specjalna Ministra Cyfryzacji.

Skrzydła IT w Administracji  - nagroda przyznawana najlepszym projektom informatycznym zrealizowanym przez instytucje publiczne. Co roku Skrzydła trafiają do jednostek, których realizacje są wzorem do naśladowania pod względem sposobu wdrożenia oraz osiągniętych korzyści: ułatwienia dostępu do usług publicznych, poprawy jakości obsługi oraz komunikacji z obywatelami i innymi urzędami.

 

05.04.2023

Czas na Akademię!

Utworzyliśmy powszechną i bezpłatną Akademię GUNB! Platforma ze szkoleniami, która była dotychczas dostępna tylko dla pracowników administracji, została otwarta dla wszystkich!

Piszemy od tym dlatego, że w Akademii możecie odbyć szkolenia e-learningowe z zakresu cyfryzacji procesu budowlanego.

Więcej w naszych aktualnościach: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/uruchomilismy-dostepny-dla-wszystkich-serwis-szkoleniowy-akademia-glownego-urzedu-nadzoru

Strona Akademii GUNB.

28.03.2023

Zmiany w aplikacji Elektronicznego Dziennika Budowy

Wprowadziliśmy nowe rozwiązania w aplikacji EDB. Zmiany są odpowiedzią zgłaszane usprawnienia systemu przez administratorów EDB w Urzędach Wojewódzkich i Wojewódzkich Inspektoratach Nadzoru Budowlanego, a także u nas w GUNB.

Pierwsza zmiana funkcjonalna dotyczy obsługi w organach. Jest nią wprowadzenie – z poziomu menu narzędziowego - możliwości przekazania wniosku o wydanie dziennika budowy według właściwości do innego organu. Ostatnia dwumiesięczna praktyka pokazała, że część inwestorów błędnie adresowała swoje wnioski. Niektóre wnioski trafiały do organu, które nie był właściwy do rozpatrywania go ze względu na lokalizację działki. Takie wnioski musiały być od razu odrzucane, przez co inwestorzy musieli ponownie je składać. Teraz to się zmienia! Organ może w powyższym przypadku, po sprawdzeniu lokalizacji inwestycji, przekazać wniosek do właściwego organu, a urzędnik w tym organie będzie mógł od razu dziennik wydać inwestorom.

Drugą zmiana jest rozbudowa panelu administratora w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego o widoczność wszystkich wniosków o wydanie dzienników budowy z całego kraju. Rozwiązanie to pozwoli nam w GUNB monitorować efektywność działania procesów biznesowych i interweniować tam, gdzie dochodzi o przekroczenia terminu wymaganego ustawowo – terminu na wydanie dziennika budowy, a jest to 3 dni od dnia zapadalności decyzji będącej podstawą do wydania dziennika budowy. 

Trzecią zmianą jest poszerzenie formularza rejestracji o powtórne wprowadzenie adresu mailowego.  W aplikacji EDB dotychczas nowi użytkownicy podawali swój adres e-mail tylko raz. Zajmowało to mało czasu, ale powodowało, że zdarzały się pomyłki. Przy pomyłce link z potwierdzeniem rejestracji trafiał pod niewłaściwy adres, co blokowało na jakiś czas możliwość założenia konta. Powtórne wprowadzenie maila w formularzu rozwiąże tę kwestię. Dodatkowym użytym tu zabezpieczeniem jest brak możliwości stosowania skrótu „kopiuj/wklej”, czyli wklejania adresu e-mail powtórnie w drugie pole formularza. Użytkownicy muszą więc ręcznie wpisać raz i ręcznie powielić swój adres mailowy, co, jak sądzimy, najbardziej zminimalizuje ryzyko błędu. Nowe zmiany działają już w aplikacji webowej i mobilnej.

Zapraszamy na stronę: e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl.

24.03.2023

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego - wiarygodna i rzetelna informacja o wpisach kontrolnych

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego jest e-usługą, która budzi coraz większe zainteresowanie. 695 książek założyli właściciele i zarządcy nieruchomości, a liczba użytkowników wynosi już 3 tysiące. Na ostatnim spotkaniu zorganizowanym przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, udało nam się jeszcze raz porozmawiać z praktykami – osobami przeprowadzającymi kontrole obiektów budowlanych. To właśnie oni będą dokonywać wpisów w Cyfrowej Książce Obiektu Budowlanego.

Kontrolerzy przyzwyczajeni są do sporządzania protokołów z kontroli, który przekazują właścicielom i zarządcom nieruchomości. W wersji papierowej książki nie dokonują więc wpisów. Teraz to się zmieni. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, kontrolerzy będą zobowiązani w terminie 7 dni od dnia kontroli, zalogować się do systemu, aby tam załączyć dokument i dokonać wpisu. Oczywiście, za prowadzenie książki w wersji cyfrowej wciąż odpowiadają właściciele, zarządcy bądź osoby do tego przez nich upoważnione, natomiast c-KOB to aplikacja dostępna online i poprzez połączenie Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej udostępnia weryfikację tożsamości użytkownika. Trudno byłoby z tego nie skorzystać!

Bo dzięki uwierzytelnieniu osiągamy m.in. następujące korzyści:

 • zwiększenie wiarygodności i rzetelności wpisu
 • pewność związana z datą wpisu – data pobierana jest w wersji offline z zegara komputera, a w wersji online z serwera chmurowego
 • bieżące uzupełnianie wpisu – książka musi być prowadzona na bieżąco!

Kontrolerzy z pewnością szybko przyzwyczają się do nowego rozwiązania i będą z niego zadowoleni. Przecież rzetelna ewidencja dotycząca czynności kontrolnych, świadczy także o ich pracy.

16.03.2023

Dzień Mazowieckiego Inżyniera Budownictwa

16 marca br. przedstawiciele GUNB wzięli udział w konferencji szkoleniowej „Dzień Mazowieckiego Inżyniera Budownictwa”, organizowanej przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Patronat nad wydarzeniem objęła Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Konferencja odbyła się w Warszawie, w ramach 20. edycji Targów ELEKTROTECHNIKA i 30. edycji Targów ŚWIATŁO.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i poglądów dla projektantów, instalatorów, przedstawicieli energetyki, przedstawicieli firm wykonawczych, osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, podmiotów sprawujących nadzór i kontrolę w energetyce i budownictwie. Było również okazją do prezentacji produktów i rozwiązań z obszaru elektrotechniki, elektryki i teletechniki na potrzeby budownictwa, przemysłu i energetyki w 2023 roku.

Przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zaprezentowali i omówili tematy z zakresu cyfryzacji procesu budowlanego.

08.03.2023

Postęp prac w projekcie SOPAB

8 marca odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego projektu SOPAB (System do Obsługi postępowań Administracyjnych w Budownictwie).

Podczas spotkania omówiliśmy status projektu, podsumowaliśmy ostatnie prace wykonane w ostatnim czasie i badania użytkowników.

Projekt realizujemy zgodnie z planem. Jesteśmy w połowie proces wytwarzania oprogramowania i zakończyliśmy badania UX (User Experience) makiet systemu.

logotypy UE

 

06.03.2032

XIII Konferencja PAŃSTWO 2.0, 2-3 marca 2023 r. w Warszawie

2 marca, w pierwszym dniu Konferencji Państwo 2.0, jako Gość Honorowy wydarzenia, Dorota Cabańska, Główna Inspektor Nadzoru Budowlanego w panelu otwierającym zaprezentowała temat: Cyfryzacja procesu budowlanego - status prac, plany dalszego rozwoju.

Konferencja jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla branży IT. Przedsięwzięcie to skierowane szczególnie do:

 • dyrektorów i menedżerów urzędów centralnych oraz samorządowych,
 • kierownictwa instytucji publicznych oraz spółek sektora użyteczności publicznej,
 • kierownictwa instytucji reprezentujących sektor ochrony zdrowia,
 • dyrektorów i naczelników biur strategii i rozwoju,
 • naczelników, kierowników wydziałów IT,
 • project managerów nadzorujących projekty informatyczne w sektorze publicznym lub ochrony zdrowia,
 • menedżerów reprezentujących branżę ICT, prowadzących projekty w obszarze cyfryzacji usług publicznych,
 • osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w obszarze cyfryzacji usług publicznych, informatyzacji urzędów oraz placówek ochrony zdrowia.

Tematami przewodnimi tegorocznej edycji są: cyfrowe priorytety administracji publicznej w obliczu nowych wyzwań, implementacja innowacji ICT w sektorze publicznym, perspektywa międzynarodowa, współpraca państwa z sektorem nowych technologii.

Po części oficjalnej, Dorota Cabańska podczas swojego wystąpienia, krok po kroku, omówiła poszczególne etapy cyfryzacji narzędzi w procesie budowlanym. Szczegółowo opisała stan przed uruchomieniem projektu cyfryzacji w budownictwie i przedstawiła dane wyjściowe:

- W 2021 roku wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń z projektem było ponad 400 tys. i tyle mniej więcej było dzienników budowy, a to oznacza około 700 tys. kg dodatkowej dokumentacji papierowej w administracji – zaznaczyła Główna Inspektor.

Następnie Dorota Cabańska zaprezentowała mapę drogową cyfryzacji w budownictwie, jej trzy etapy realizacji i najbliższe, zaplanowane działania:

- Planujemy scalenie wszystkich przyjętych rozwiązań w jedno. Zapewni to projekt budowy Systemu do Obsługi postępowań Administracyjnych w Budownictwie. Wymagane jest także nadrobienie zaległości polegającej na nieprzystosowaniu niektórych organów do prowadzenia spraw elektronicznie i  wdrożenie systemu klasy EZD we wszystkich jednostkach. Kolejnym ważnym elementem jest infrastruktura. W ramach projektu zapewniliśmy w kolejnych latach dofinansowanie na sprzęt komputerowy w wys. 14 mln zł.

Na zakończenie swojego wystąpienia, Dorota Cabańska podsumowała proces cyfryzacji w budownictwie:

- Pełne wdrożenie cyfryzacji ma zrealizować ideę jednego okienka i wyeliminować, powszechny obecnie, obowiązek indywidualnego komunikowania się przez inwestora z różnymi urzędami. System informatyczny zapewni, że taka komunikacja będzie następowała bezpośrednio między urzędami bez konieczności angażowania Inwestora.

W kolejnej części konferencji Główna Inspektor Nadzoru Budowlanego wzięła udział w debacie: Cyfrowe państwo w obliczu nowych wyzwań. Podczas dyskusji przedstawiła m.in. korzyści wynikające z rezygnacji z papierowego obiegu dokumentacji.

Konferencja Państwo 2.0 to wyjątkowe, coroczne wydarzenie w obszarze kierunków rozwoju publicznych projektów IT. Udział w konferencji najważniejszych decydentów kształtujących politykę cyfryzacji państwa, stwarza unikatową okazję do poznania cyfrowych priorytetów administracji rządowej, wprost od osób nadzorujących informatyczne inwestycje w sektorze publicznym.

Prezentacja

27.02.2023

Materiały pomocnicze dotyczące Elektronicznego Dziennika Budowy

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które przygotowaliśmy, a które pomagają zrozumieć, na czym polega prowadzenie Elektonicznego Dziennika Budowy. Obecnie mamy dla Was nastepujące materiały:

 • Prowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy - przewodnik dla uczestników procesu budowlanego
 • Prowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy - przewodnik dla geodetów
 • Skrócona wersja instrukcji dla organów administracji budowlanej
 • Folder informacyjno-promocyny

Wszystkie materiały są dostępne w sekcji "do pobrania" na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/edb


 

09.02.2023

Prezentacja "Cyfryzacja procesu budowlanego"

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją Doroty Cabańskiej. Prezentacja została wygłoszona 9 lutego br. podczas konferencji „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” organizowanej przez Departament  Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Plik z prezentacją "Cyfryzacja procesu budowlanego"

Relacja z wydarzenia


 02.02.2023

BUDMA 2023

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury w Poznaniu są jednym z najważniejszych wydarzeń, podczas którego co roku spotykają się producenci i dystrybutorzy nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych z przedstawicielami handlu, architektami, wykonawcami oraz inwestorami w Europie.

Nie mogło na nich zabraknąć przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W uroczystościach oficjalnych, które odbywały się podczas Targów BUDMA 2023, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego reprezentował Michał Widelski, Dyrektor Generalny naszego Urzędu. Był on gościem m.in. podczas uroczystości organizowanej przez Wielkopolską Izbę Budownictwa oraz był obecny na wieczorze branżowym organizowanym przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Gościliśmy na Targach od 31 stycznia do 2 lutego br. na stoisku jednego z największych wystawców - Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Dzięki zaproszeniu MRiT, braliśmy aktywny udział w organizacji stoiska wystawienniczego, w ramach którego nasi eksperci zaprezentowali i omówili:

 • Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB)
 • Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego (c-KOB)
 • Zasady wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych
 • Obowiązki właściciela lub zarządcy związane z utrzymaniem obiektu budowlanego w odpowiednim stanie technicznym.

Nasze prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem inżynierów oraz inwestorów, mieliśmy wiele pytań merytorycznych, co nas ogromnie cieszy. Kolejna edycja wydarzenia już za rok.


27.01.2023

Elektroniczny Dziennik Budowy już działa!

 27 stycznia ruszył Elektroniczny Dziennik Budowy, który jest przełomem dla cyfryzacji w bu­downictwie.

Z aplikacji można skorzystać na komputerze w każdej przeglądarce internetowej. EDB jest dostępny pod adresem: e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl. Można także pobrać darmową wersję mobilną EDB ze sklepów Google’a i AppleStore. Aplikacja powstała w Głównym Urzędzie Nadzoru Bu­dowlanego z myślą o wygodzie użytkowników, w oparciu o nowe przepisy prawa budowlanego i najwyższe standardy bezpieczeństwa.

"Dziennik budowy jest najważniejszym dokumentem na budowie. Powinien być prowadzony w określony sposób i przechowywany w bezpiecznym miejscu. Dlatego zdecydowaliśmy się na cyfryzację dziennika budowy. Elektroniczny Dziennik Budowy jest gwarancją rzetelnego i wiarygodnego prowadzenia dokumentacji budowlanej" mówi Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Aplikacja EDB oferuje szereg ułatwień w procesie zarządzania budową. Inwestorzy i kierownik budowy mogą skorzystać z następujących funkcji:

 • szybkie i proste składanie elektronicznego wniosku o wydanie dziennika budowy do organów administracji architektoniczno-budowlanej (aab) i nadzoru budowlanego (nb),
 • powierzanie obowiązków i określanie ram czasowych pracy geodety i uczestników procesu budowlanego,
 • wygodne śledzenie wpisów i dokumentacji budowy online 24/7,
 • automatyczne umieszczanie wymaganych przepisami wpisów,
 • korygowanie wpisów,

prosta edycja statusów, zamknięcie dziennika jednym kliknięciem w aplikacji.

Prowadzenie dziennika w EDB odbywa się przez umieszczanie w nim odpo­wiednich wpisów. Wpisy ułożone są tak, jak w tradycyjnym dzienniku. Zaletą aplikacji jest możliwość filtrowania i wyszukiwania wpisów po różnych para­metrach, takich jak aktualność wpisu, funkcja autora, czy autor wpisu. Dzięki temu rozwiązaniu, w przypadku dużych inwe­stycji, możemy szybko odnaleźć interesujący nas wpis. Pro­wadzenie dziennika budowy w systemie EDB polega również na powierzaniu w funkcji uczestnikom procesu budowlanego oraz geodecie, którym Inwestor bądź kierownik budowy ustala ramy czasowe ich pracy.

Aby założyć konto w EDB należy:

 • wejść na stronę: e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl
 • kliknąć „zaloguj” - nastąpi przekierowanie do usługi Węzła Krajowego na login.gov.pl
 • wybrać jedną z metod uwierzytelnienia - profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna
 • podać adres e-mail do kontaktu i potwierdzić w poczcie rejestrację

Linki do materiału:

https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/od-27-stycznia-mozna-prowadzic-dziennik-budowy-elektronicznie-w-aplikacji-glownego

https://www.pap.pl/mediaroom/1526961%2Cod-27-stycznia-mozna-prowadzic-dziennik-budowy-elektronicznie-w-aplikacji


02.01.2023

Ruszyła Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Z początkiem stycznia ruszyła Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego. System c-KOB dostępny jest pod adresem c-kob.gunb.gov.pl i umożliwia w prosty sposób założenie i prowadzenie książki, wprowadzanie informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych oraz danych dotyczących kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ustawy - Prawo budowlane. Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego to kolejny krok cyfryzacji w budownictwie. Wprowadzenie książki w wersji elektronicznej daje unikalną możliwość gromadzenia i szybkiego udostępniania danych dotyczących nieruchomości odpowiednim służbom. Celem powstania c-KOB jest podwyższenie standardu bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Dzięki c-KOB możliwe jest szybsze przeciwdziałanie zagrożeniom wywołanym przez niewłaściwe korzystanie z nieruchomości oraz zagrożeniom powodowanym przez czynniki atmosferyczne i techniczne związane ze stanem obiektu budowlanego.

c-KOB z punktu widzenia właścicieli i zarządców nieruchomości
System c-KOB jest bardzo korzystny dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Jego podstawowe zalety to:

 • pełna kontrola nad aktualnością przeglądów,
 • funkcja powiadamiania o zbliżających się kontrolach i przeglądach okresowych,
 • szybki i bezpośredni dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca,
 • łatwa edycja danych,
 • automatyczne przekazywanie wymaganych dokumentów organom,
 • niwelowanie ryzyka pracy w obiektach bez aktualnych przeglądów,
 • niwelowanie kosztów związanych z karami za użytkowanie obiektów bez aktualnych przeglądów,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej.

Dotychczas książka obiektu budowlanego miała formę wyłącznie papierową. Od 1 stycznia 2023 r. można prowadzić książkę w postaci elektronicznej w systemie c-KOB.

Aplikacja c-KOB na komputer i smartfona
Do korzystania z aplikacji c-KOB nie potrzeba żadnego specjalistycznego sprzętu, czy oprogramowania. Wystarczy komputer i przeglądarka internetowa. Dostępna jest także wersja mobilna na smartfony do pobrania ze sklepu Play, czy AppleStore, przy czym aplikacja c-KOB jest całkowicie bezpłatna.

Które budynki i obiekty budowlane widnieją w c-KOB?
Książkę obiektu budowlanego prowadzimy m.in. dla budynków wielorodzinnych, przemysłowych, hal, sklepów i budynków fabrycznych.  

Obowiązek prowadzenia książki nie obejmuje:

 • domów jednorodzinnych, garaży, wiat innych budynków w zabudowie jednorodzinnej,
 • dróg i mostów,
 • obiektów na zgłoszenie, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (wymienionych w art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo budowlane).

Jak zacząć korzystanie z aplikacji?
Książkę obiektu budowlanego zakłada właściciel lub zarządca nieruchomości w terminie 30 dni m. in. od dnia otrzymania decyzji organu nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie. Właściciele i zarządcy nieruchomości uzyskują dostęp do systemu poprzez zalogowanie się w c-KOB z wykorzystaniem usługi tzw. Węzła Krajowego (login.gov.pl).

30.11.2022

Umowa na budowę SOPAB podpisana!

30 listopada podpisaliśmy umowę z firmą HyperView - wykonawcą Systemu Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB). Firma HyperView przedstawiła najlepszą ofertę cenową oraz posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie budowy podobnych systemów dla administracji budowlanej.Celem głównym projektu SOPAB jest dostarczenie organom administracji aab i nb narzędzi do sprawnej i kompleksowej obsługi wniosków w procesie inwestycyjno-budowlanym. Projekt jest odpowiedzią na zgłaszany przez urzędy brak odpowiednich narzędzi do obsługi spraw obywateli w obszarze budownictwa w obiegu elektronicznym.W ramach udzielonego dofinansowania do 30 czerwca 2023 r.  powstaną najważniejsze funkcjonalności systemu. Podstawowa wersja pozwoli na przeprowadzenie kluczowych postępowań administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym online. System będzie połączony z aplikacją e-Budownictwo, Rejestrem Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ) oraz systemem obsługi kancelaryjnej EZD.W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego zakończyliśmy już prace analityczne i badawcze w ramach projektu.


25.11.2022

Pełna cyfryzacja procedur budowlanych jest niezbędna i możliwa

Jak już pisaliśmy, do Sejmu trafi wkrótce projekt ustawy wprowadzającej pełną cyfryzację procesu inwestycyjno-budowlanego i zmieniającej Prawo budowlane. Według  założeń ustawy w połowie przyszłego roku ma już obowiązywać wyłącznie elektroniczny obieg wszystkich dokumentów,. Termin 30 czerwca 2023 r. przewidziany w ustawie jest bliski. Jest to już trzeci, długo oczekiwany a także kluczowy, etap transformacji cyfrowej. Warto już dziś przybliżyć jego największe korzyści i mocne strony.

Przypomnijmy - projekt cyfrowej transformacji budownictwa trwa już dłuższy czas, ponieważ - rozpoczął się w lipcu 2020 r., w wyniku pandemii, poprzez uruchomienie strony e-Budownictwo. W lutym 2021 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły elektroniczną formę wniosków dla pierwszych dziewięciu procedur. Był to I etap cyfryzacji. Od tego momentu w serwisie internetowym e-Budownictwo można już pobrać i wypełnić online formularze budowlane i przesłać je drogą elektroniczną do urzędu. Było to duże ułatwienie dla Inwestorów i przyczyniło się do popularyzacji projektu cyfryzacji. Momentem przełomowym okazał lipiec 2021, kiedy uruchomiony został najważniejszy i najbardziej oczekiwany wniosek o pozwolenie na budowę, do którego można było załączyć projekt budowlany (architektoniczno-budowlany i zagospodarowania działki lub terenu) w postaci elektronicznej. Czy cały ten proces przebiegał bez wątpliwości?

„Wprowadzenie cyfrowego projektu budowlanego nie obyło się bez pytań i dyskusji, ale argumenty, które przemówiły za uruchomieniem cyfrowego projektu budowlanego, przeważyły” – odpowiada Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

I następnie dodaje:

„Według szacunków GUNB, roczne zużycie papieru przez administrację na potrzeby dokumentacji w procedurze wniosku o pozwolenia na budowę w 2020 r. wyniosło 22,5 tys. ton, co wymagało  zabezpieczenia powierzchni magazynowej o łącznej kubaturze 34 tys. metrów sześciennych. Oczywiście, w praktyce magazyny do przechowywania dokumentów znajdują się w całym kraju, w starostwach i urzędach wojewódzkich, więc gołym okiem nie widać skali zgromadzonej dokumentacji. Urzędnicy wielokrotnie podkreślali jednak, że w miejscu ich pracy piętrzą się kartony z papierami, co przekłada się negatywnie na komfort i jakość ich pracy. Cyfryzacja projektu budowlanego i procedury wniosku o pozwolenie na budowę, choć była kierunkowo bardzo dobrym krokiem, to jednak w niewielkim stopniu przyczyniła do poprawy tej sytuacji. Rocznie od 2 do 5 % wniosków w procesie budowlanym obsługiwanych jest elektronicznie. Wniosek nasuwa się sam: tylko pełna cyfryzacja da odczuwalną redukcję kosztów zużycia papieru, logistyki oraz magazynowania dokumentów”.

II etap cyfryzacji to prace nad poszerzeniem jej zakresu o dalszą obsługę procesu budowlanego. Ustawa z. 7 lipca 2022 r., która była bardzo szeroko konsultowana i omawiana ze środowiskiem inżynierów i architektów, wprowadziła zmiany w Prawie budowlanym, polegające na uruchomieniu kolejnych systemów, które wpierają proces po  złożeniu wniosku w serwisie e-Budownictwo. Kluczowa jednak okazała się tu cyfryzacja dziennika budowy, który jest najważniejszym dokumentem na budowie. Powstał system Elektronicznego Dziennika Budowy (EDB), który zostanie uruchomiony 26 stycznia 2023 r. Jakie dalsze działania prowadzi GUNB, Dorota Cabańska wyjaśnia:

„Po wybudowaniu budynku bardzo ważne jest jego utrzymanie. Dlatego opracowaliśmy cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego i przeprowadziliśmy modernizację Rejestru Kontroli Obowiązkowej i Rejestru Katastrof Budowlanych. Chcieliśmy, aby dane z kontroli budynku były gromadzone w sposób bezpieczny i były dostępne dla zainteresowanych. Inną inicjatywą podjętą w tym etapie była cyfryzacja Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane (CRUB), czyli upowszechnienie danych zamkniętych dotychczas w GUNB w nowym systemie e-CRUB, a także modernizacja RWDZ poprzez dodanie interfejsu dla zewnętrznych programistów (API), aby mogli korzystać z danych w rejestrze”.

A skąd wiemy, jakie potrzeby i oczekiwania mają obywatele w zakresie cyfryzacji?

„W lutym 2022 r. wspólnie z agencją MASMI zrealizowaliśmy badanie opinii „Potrzeby obywateli w procesie inwestycyjnym” ((zobacz raport: https://www.gunb.gov.pl/strona/badania-opinii) – mówi Dorota Cabańska i dodaje - Podczas wywiadów zapytaliśmy inwestorów oraz ekspertów z branży budowlanej o ich stosunek do cyfryzacji.  Respondenci byli entuzjastycznie nastawieni do projektu. Dla architektów, inżynierów i inwestorów każde rozwiązanie cyfrowe to krok w przyszłość i potencjalne ułatwienie, przyspieszenie i obniżenie kosztów załatwiania spraw: bez konieczności wychodzenia z domu, stania w kolejkach, drukowania i skanowania wielu stron dokumentów. Pytani przez nas obywatele podkreślali jednak, że faktyczna przydatność cyfrowych rozwiązań zależy od szybkości i skuteczności działania systemów i urzędników. Według opinii niektórych respondentów urzędnicy potrzebują odpowiednich narzędzi, aby korzystać z rozwiązań cyfrowych” – wyjaśnia Dorota Cabańska.

Czy GUNB orientuje się w tych potrzebach i podejmuje jakieś kroki, aby zapewnić odpowiednie wsparcie?

 „Wiemy o tym doskonale i wychodzimy tym potrzebom naprzeciw. Regularnie organizujemy szkolenia z nowych systemów i zmian prawnych - stacjonarnie oraz przez Internet. Uruchomiliśmy także Platformę Szkoleniową z kursami e-learningowymi dotyczącymi nowych systemów, nowych przepisów i technicznych aspektów związanych z podpisem elektronicznym. Potrzeby urzędów związane z cyfryzacją były też przez nas analizowane i oceniane podczas spotkań, szkoleń i konferencji. Dużo jeździmy po kraju i wsłuchujemy się w ich głos. W ten sposób, w organach administracji architektoniczno-budowlanej i organach nadzoru budowlanego, zidentyfikowaliśmy braki w zakresie oprogramowania i infrastruktury.  W odpowiedzi na zgłaszane przez pracowników organów zapotrzebowanie, uruchamiamy w przyszłym roku System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie. SOPAB jest nie tylko systemem informatycznym usprawniającym obsługę elektronicznych wniosków, ale całym projektem, w ramach którego przewidziane jest dostarczenie urzędom sprzętu o wartości 14,5 mln złotych. Wdrożenie projektu (realizowanego etapami w latach 2023-2025) wpiera wspomniana na początku artykułu ustawa, zakładająca uruchomienie jednolitego systemu i  standardu obsługi obywateli w procesie inwestycyjnym” – wyjaśnia GINB.

Można zatem wysnuć wniosek, że tylko ambitny plan związany z pełną cyfryzacją w ustawie zmieniającej Prawo budowlane może być odpowiedzią na zapotrzebowania obywateli i urzędników.

Wdrożenie Systemu Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie będzie stanowiło III etap cyfryzacji, Najważniejsze funkcje systemu polegają na  gromadzeniu i udostępnianiu informacji o wszelkich rejestrach, ewidencjach, danych przestrzennych i innych, które są niezbędne dla urzędnika przy podejmowaniu decyzji w procesie budowlanym.  Ponadto system będzie korzystał z danych innych systemów takich jak e-Budownictwo, RWDZ, EZD oraz wyposażony zostanie w gotowe wzory pism, a także zapewni automatyczne generowanie raportów. W kolejnych etapach SOPAB zostanie poszerzony o zaawansowany moduł raportowy i mapowy, ale już pierwsza wersja dostępna 30 czerwca 2023 r. w ogromnym stopniu przyczyni się do poprawy jakości pracy urzędników i redukcji kosztów.

O jakiego rzędu oszczędnościach mówimy? Dorota Cabańska wskazuje i wyjaśnia:

„Rocznie w skali kraju zaoszczędzimy minimum 6 mln zł na same listy wymagane do podstawowej obsługi wniosków z projektem i 24 mln zł na magazynowanie projektów budowlanych. W organach czas rozpatrywania każdego wniosku o pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót budowlanych zostanie skrócony o 2 godziny. Automatyzacja raportowania pozwoli także zaoszczędzić czas 8 godzin na każdy raport, a co roku urzędnik w jednym organie musi przygotowywać 16 raportów. Wniosek: ten dodatkowy czas urzędnicy będą mogli wykorzystać na pracę merytoryczną i rozwój zawodowy”.

Transformacja cyfrowa jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej i polskiego rządu. Wiele programów pro-społecznych dotyczących obywateli opiera się wyłącznie na technologiach cyfrowych (np. program 500+). Doświadczenia pokazują skuteczność przyjętych rozwiązań opartych o nowe technologie. W UE całkowicie cyfrowy obieg dokumentów wniosków o pozwolenie na budowę wprowadziła Chorwacja, Litwa, Estonia, Finlandia, Dania i Norwegia. Hybrydowy - papierowy i elektroniczny – obieg dokumentacji wprowadziły wszystkie kraje poza Rumunią, natomiast tylko w Polsce, Szkocji, Rumunii i Irlandii stosuje się jeszcze pocztę tradycyjną w komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu.

„My chcemy to zmienić. Cyfryzacja przyniesie korzyści wszystkim obywatelom. Technologie cyfrowe są również kluczem do zwalczania zmiany klimatu i osiągnięcia celów zielonej transformacji. Rozwiązania cyfrowe stworzą nowe możliwości dla przedsiębiorstw budowlanych i dla administracji, będą bodźcem do rozwoju godnej zaufania technologii, zapewnią branży budowlanej dynamiczny i zrównoważony rozwój, będą sprzyjać otwartemu i demokratycznemu społeczeństwu” – mówi Dorota Cabańska.

Zatem rachunek jest prosty, warunek jest tylko jeden cyfryzacja usług budowlanych. Cyfryzacja umożliwia bowiem nieprzerwane działanie procedur oraz bezpieczeństwo pracowników. Dzięki cyfrowym usprawnieniom na jakości zyskuje również obsługa klienta w urzędzie. I to są wartości dodane całego procesu, który wprowadzą i uporządkują nowe przepisy.


14.11.2022

Duże zmiany w nowelizacji ustawie - Prawo budowlane (projekt po opiniowaniu)

Trwają prace legislacyjne związane z nowelizacją Prawa budowlanego. Projekt stanowi kolejny etap upraszczania, przyspieszania i cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Podstawowym założeniem nowej ustawy jest dalsze zmniejszenie obciążeń zarówno w stosunku do inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz usprawnienie ich działania, a także pełna cyfryzacja działalności organów administracji publicznej w obszarze budownictwa.

Najważniejsze cele projektu ustawy są następujące:

 • Wprowadzenie jednolitego dla całego kraju Systemu Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB),
 • uruchomienie cyfrowej, w pełni darmowej Bazy Projektów Budowlanych,
 • zmniejszenie obciążenia organów administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz Inwestorów dokumentacją papierową,
 • wprowadzenie 100% elektronicznego obiegu dokumentacji w obszarze budownictwa w administracji publicznej.

Projekt ustawy jest ściśle powiązany z podejmowanymi przez nas działaniami w obszarze cyfryzacji. W 2020 r. w wyniku pandemii zostały podjęte pierwsze kroki prowadzące do cyfryzacji procedur budowlanych. Uruchomiliśmy serwis e-Budownictwo, a rok później przepisy umożliwiające składanie wniosków i zgłoszeń do urzędów przez internet. W 2022 r. trwały prace nad poszerzeniem zakresu cyfryzacji o dalszą obsługę procesu budowlanego. W efekcie zbudowaliśmy zupełnie nowe systemy informatyczne i wprowadziliśmy przepisy dotyczące m. in. dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej, a także elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane. Planowana nowelizacja podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Nowe przepisy mają regulować standard obsługi po stronie organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w systemie SOPAB. Standard bardzo wysoki, bo w pełni cyfrowy. Na wyższy poziom technologiczny wejdzie metoda doręczania urzędom projektów budowlanych. Inwestorzy będą umieszczać projekty w wirtualnym dysku, a tego samego dysku będą korzystać urzędnicy.

Prawo budowlane pomimo, iż na przestrzeni ostatnich lat było wielokrotnie nowelizowane, a proces inwestycyjny upraszczany i cyfryzowany, wciąż zawiera regulacje, które są skomplikowane zarówno dla Inwestora, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. W projekcie ustawy uwzględniono szereg zmian, które w dużym stopniu ułatwią im wszystkim życie.

Pozostałe cele projektu ustawy wyglądają następująco:

 • Likwidacja dualizmu prawnego różnicującego budowę domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy poniżej i powyżej 70 m. kw.,
 • zmniejszenie obciążenia Inwestorów w ramach procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę, dokonywania zgłoszenia oraz oddawania obiektów budowlanych do użytkowania,
 • zwiększenie odpowiedzialności zawodowej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
 • przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
 • wprowadzenie jednolitych zasad przeprowadzania przez starostę narad koordynacyjnych,
 • wprowadzenie w przepisach zmian z zakresu geodezji i kartografii,
 • zmniejszenie udziału stron w postępowaniach prowadzonych na podstawie obecnie obowiązującej ustawy.

Na szczególną uwagę zasługuje umożliwienie budowy domów  jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m2 na podstawie tej samej, uproszczonej procedury oraz możliwość legalnego zamieszkania w domu tuż po zakończeniu robót budowlanych. Inwestorzy rozpoczną korzystanie z nieruchomości na podstawie oświadczenia kierownika budowy -  nie będą musieli czekać na decyzję organu nadzoru budowlanego. Z pewnością proponowane zmiany mogą przyczynić się to do zwiększenia zainteresowania budową domu na własne potrzeby mieszkaniowe.

Losy projektu ustawy można śledzić na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364751/katalog/12916007#12916007


08.11.2022

Wpaniała wiadomość! System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie uzyskuje dofinansowanie.

Więcej informacji na ten temat w aktualnościach GUNB:  https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/system-obslugi-postepowan-administracyjnych-w-budownictwie-uzyskuje-dofinansowanie


26.10.2022

Można za pomocą komputera i internetu wykryć samowole budowlane (po danych z rejestru RWDZ na mapie Geoportalu)

W krajowym Geoportalu (https://mapy.geoportal.gov.pl) udostępniamy dane z Rejestru Wniosków Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ). Rejestr RWDZ gromadzi dane z wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń robót budowlanych z całego kraju, a podstawowym celem systemu jest nadzorowanie przez organ aab wyższego stopnia terminowości wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę.  W ubiegłym roku zakończyliśmy w GUNB prace nad stworzeniem interfejsu do wymiany danych rejestru RWDZ (tzw. API), dzięki czemu udostępnianie aktualnych danych w Geoportalu stało się możliwe.

Dane z rejestru RWDZ dostępne są z poziomu okna Zawartość mapy, gdzie należy odnaleźć pozycję Dane innych instytucji, a następnie rozwinąć gałąź Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Udostępnienie danych RWDZ na Geoportalu jest istotne z punktu widzenia pracy Inspektorów nadzoru budowlanego, którzy mogą w ten sposób szybciej zlokalizować samowole budowlane - można bowiem zestawic obszary objęte danymi z RWDZ z danymi o nowych budynkach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.


10.10.2022

SOPAB, a systemy dziedzinowe w organach aab i nb

Trwają inensywne prace nad Systemem Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB). Został już wybrany wykonawca systemu IT, a nasz partner - PIT Łukasiewicz - prowadzi prace analityczne. Dzisiaj parę słów na temat tego, czy w jednostkach samorządowych nie potrzebujemy już teraz zaplanować jakichś działań na przyszły rok w związku z uruchomieniem SOPAB.

Jeśli pracujemy w organie aab lub nb, który korzysta z systemu dziedzinowego, powinniśmy już dzisiaj przygotować się na SOPAB. Posiadanie SOPAB nie będzie obowiązkowe, ale wejdą w życie przepisy, które będą obligować nas do przekazywania tam danych z naszych postępowań.** W związku z tym niezbędne będzie połączenie naszego systemu z SOPAB. Do znanych i wykorzystywanych w organach systemów należą: Estima Architektura, SOWA, Turbo Ewid, Gis-Web-Net, SOS, FINN. Występują też inne miejskie systemy informacji przestrzennej i obsługi wniosków administracyjnych w starostwach. Z pewnością będzie wymagało to dodatkowych prac po stronie wykonawcy IT w jednostce samorządowej i warto już dzisiaj zarezerwować jakieś środki na ten cel.

SOPAB, a systemy dziedzinowe w JST w 2023 r., rysunek poglądowy, GUNB, 07.10.2022 r.

Będzie też możliwość innego rozwiązania. SOPAB będzie połączony z innymi systemami (np. z RWDZ) i najprawdopodobniej najkorzystniejszym finansowo i najwygodniejszym dla nas rozwiązaniem będzie rezygnacja z lokalnego systemu, na rzecz nowego, dostarczanego i utrzymywanego przez GUNB.


30.09.2022

Etapy cyfryzacji

Dzisiaj kilka informacji na temat planów związanych z cyfryzacją. Na początku przypomnienie, co działo się w tej dziedzinie w ostatnich latach.

Jak zapewne  wiecie przed 2020 r. istniały systemy IT gromadzące i udostępniające dane związane z budownictwem (takiej jak system RWDZ). Dane do tych systemów były wprowadzane jednak wyłącznie ręcznie przez urzędników na podstawie papierowych wniosków. Działo się tak, ponieważ inwestorzy nie mogli realizować żadnych spraw w procesie inwestycyjno—budowlanym elektronicznie. Ze względu na brak odpowiednich przepisów oraz narzędzi. Dlatego okres przed rokiem 2020 r. - możemy tak powiedzieć - był czasem uśpienia jeśli chodzi o cyfryzację. Cyfryzację tak realnie wprowadziliśmy w roku 2020 r. w odpowiedzi na pandemię.


Mapa drogowa cyfryzacji, GUNB, 22.09.2022 r.

I tak w 2020 r. w wyniku pandemii zostały podjęte pierwsze kroki prowadzące do cyfryzacji procedur budowlanych. W 2020 r. Uruchomiliśmy wówczas serwis e-Budownictwo, a rok później Sejm przegłosował przepisy umożliwiające składanie wniosków do organów AAB i NB przez internet.

II etap cyfryzacji to prace nad poszerzeniem jej zakresu o dalszą obsługę procesu budowlanego. Po złożeniu wniosku i uzyskaniu decyzji mamy budowę. Dlatego zależało nam na cyfryzacji dziennika budowy, który jest najważniejszym dokumentem na budowie. Tak powstał system Elektronicznego Dziennika Budowy (EDB), który zostanie uruchomiony 26 stycznia 2023 r.

Po wybudowaniu budynku bardzo ważne jest jego utrzymanie. Dlatego opracowaliśmy cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego i przeprowadziliśmy modernizację RKO i RKB. Chcieliśmy, aby dane z kontroli budynku były gromadzone w sposób bezpieczny i były dostępne dla zainteresowanych. Inną inicjatywą podjętą w tym etapie była cyfryzacja rejestru CRUB, czyli upowszechnienie danych zamkniętych dotychczas w GUNB w nowym systemie e-CRUB, a także modernizacja RWDZ poprzez dodanie API.

III etap cyfryzacji to połączenie dorobku i wysiłków związanych z budową systemów zewnętrznych ze zmianą sposobu pracy wewnątrz organów. Budowa Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie SOPAB to największa i najważniejsza zmiana dla organów aab i nb. Ten Trzeci etap cyfryzacji też ma swoje pod-etapy dotyczące samego rozwoju systemu SOPAB.

 1. SOPAB do końca czerwca 2023 r. pozwalający organom aab i nb na rozpoczęcie pracy w systemie:
 • obsługa przez System SOPAB podstawowych (kluczowych) procesów w organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
 • integracja z EZD RP
 • integracja z aplikacją e-Budownictwo
 • integracja z systemem Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń
 • uwzględnienie realizacji funkcji raportowania na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego oraz
 • podstawowych raportów generowanych w organach aab i nb.

Pierwszy etap budowy systemu pozwoli uruchomić podstawowe funkcjonalności i rozwijany będzie w kolejnych etapach wdrożenia. Wersja powdstawowa to konta dla organów na poziomie centralnym (GUNB), wojewódzkim (urzędy wojewódzkie oraz WINB), powiatowym (starostwa, miasta na prawie powiatów oraz PINB).

 1. SOPAB- rozbudowa systemu w 2024 r. – iteracyjne udostępnianie kolejnych funkcjonalności mających na celu zrealizowanie idei jednego okienka dla inwestora.

W tym celu niezbędne będą:

 • pełna integracja z pozostałymi systemami (m.in. e-Doręczenia, Systemy Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego (e-CRUB, eDB, e-KOB, e-SNRWB, CEEB), Rejestr Urbanistyczny (system w trakcie realizacji), wykorzystanie raz wprowadzonych danych w poszczególnych procedurach budowalnych
 • pełna integracja z usługami GUiGK wraz z budową pierwszej wersji Platformy Informacji Przestrzennej
 • budowa Portalu e-Budownictwo – interaktywny Portal wszystkich usług w budownictwie dla obywateli jak i systemów dla organów AAB i NB oraz instytucji publicznych tzw. brama dostępowa (jedno okienko) do wszystkich usług w budownictwie
 • budowa od podstaw rejestrów w ramach Systemu SOPAB które dotychczas funkcjonowały jako niezależne narzędzia (m.in. RKO, RKB, RWDZ) wraz z pełną migracją zgromadzonych w nich danych
 • budowa modułu analityczno – raportowego w wersji MVP
 • uruchomienie dodatkowych funkcjonalności, które zostały zidentyfikowane podczas funkcjonowania SOPAB w wersji podstawowej
 • doposażenie organów w sprzęt informatyczny
 1. SOPAB w roku 2025:
 • rozbudowa modułu mapowego, udostępnienie kompleksowego narzędzia online również dla obywateli
 • rozbudowa modułu analityczno - raportowego
 • włączenie w grono użytkowników pozostałych organów biorących udział w procesie inwestycyjno-budowlanym (np. konserwator zabytków, straż pożarna) – budowa dedykowanych narzędzi dla tych podmiotów, integracje z istniejącymi systemami,
 • rozbudowa portalu e-budownictwo – obywatel/ inwestor załatwia kompleksowo sprawę z procesu inwestycyjno-budowalnego w jednym miejscu, likwidacja rozproszonej procedury załatwiania spraw w poszczególnych urzędach, udostępnianie danych cyfrowych pomiędzy organami w zależności od procedury.
 • dalsze doposażenie organów w sprzęt informatyczny

26.09.2022

Ciekawe zmiany w elektronicznym Systemie Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych

Ukończyliśmy prace rozwojowe w systemie e-SNRWB. Najważniejsze z nich, to wprowadzenie protokołu czynności dla kilku wyrobów, możliwości komunikacji między użytkownikami i dodawanie notatek do procesów. Zostały również wprowadzone liczne udoskonalenia w związku ze zgłoszeniami WINB w module kontroli i module badania próbek. Ponadto, została przeprowadzona migracja wyników badań próbek wyrobów zleconych w latach 2016-2021 do systemu e-SNRWB.

Wszystkie publikacje są obecnie widoczne na stronie GUNB pod adresem: https://snrwb.gunb.gov.pl/public/?page=probki

Wszystkie zmiany są już wprowadzone w wersji produkcyjnej systemu.


16.09.2022

Wskazówki dotyczące wyszukiwarki publicznej e-CRUB

System e-CRUB ruszył 1 sierpnia. Zainteresowanie jest ogromne! Otrzymaliśmy ostatnio sporo zapytań dotyczących poszczególnych pozycji wyszukiwarki. Oto wskazówki, które udostępniamy:

Pozycja Wskazówka
Imię i nazwisko Imię i nazwisko umieszczone w decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Nazwisko może być inne niż to, którym dana osoba posługuje się obecnie (np. w przypadku osób, które zmieniły nazwisko po ślubie).
Tytuł zawodowy Tytuł uzyskany przez absolwenta studiów I lub II stopnia, widniejący w decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych (np. inżynier, magister inżynier, magister inżynier architekt).
 Tytuł lub stopień naukowy Stopniami naukowymi jest tytuł doktora bądź doktora habilitowanego. Tytułem naukowym jest profesor. Tytuły i stopnie naukowe nie są wymagane, by wykonywać zawód inżyniera budownictwa lub architekta (by pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie).
 Województwo zamieszkania Województwo zamieszkania odnotowane w systemie e-CRUB.
Dane korespondencyjne Dane korespondencyjne dostępne są tylko w przypadku osób, które wyraziły na to zgodę.
 Numer decyzji lub numer uprawnień budowlanych Numer nadany przez organ, który wydał decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych, przy czym decyzję wydaje okręgowa izba samorządu zawodowego (np. architektom z Dolnego Śląska - Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP, a inżynierowm - Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa).
 Dziedzina Projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi.
 Zakres Zakres uprawnień budowlanych określony w art. 15a ustawy Prawo budowlane. Należy pamiętać o tym, że osoba uprawniona może mieć prawo do wykonywania danej specjalności bez ograniczeń lub ograniczonym zakresie (np. tylko dla określonej wielkości obiektów).
 Specjalność Specjalność określona w art. 14 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. W przypadku architektów mamy specjalność architektoniczną, natomiast w przypadku inżynierów jest ich więcej (np. specjalność konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna).
Przynależność do izby samorządu zawodowego Przynależność do izby samorządu zawodowego (np. Izby Architektów RP) jest wymagana do wykonywania zawodu, czyli pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Uwaga! Znak „-„ może (choć nie musi) oznaczać zawieszenie bądź skreślenie z listy członków izby. Znak "-" może też oznaczać brak przynależności bądź brak informacji o przynależności w systemie e-CRUB.

Proste, prawda?


 

14.09.2022

Szkolenie praktyczne

Od dzisiaj, w naszej siedzibie w Warszawie, odbywa się szkolenie dla jednostek samorządowych nadzoru budowlanego z obsługi nowego systemu do zarządzania elektroniczną dokumentacją - EZD RP.  W szkoleniu uczestniczą przedstawiciele 53 PINB i 2 WINB (z Kielc i Wrocławia), którzy zdecydowali się na uczestnictwo w programie pilotażowym systemu EZD RP. W sumie zgłosiło się 120 osób. Osobne szkolenia przewidziano dla pracowników kancelarii, koordynatorów i pracowników merytorycznych i przedstawicieli kierownictwa jednostek. Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie programu. Każdy z uczestników będzie miał dostęp do samodzielnej stacji roboczej z systemem EZD RP. To ogromny zastrzyk wiedzy.

Uczestników szkolenia powitał na samym początku Grzegorz Polak, Dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych GUNB, który podkreślił znaczenie, jakie ma w dobie cyfryzacji procedur budowlanych sprawna obsługa dokumentów elektronicznych, które spływają od obywateli.

Szkolenie potrwa aż do 20.09 2022 r. i jest organizowane przez państwowy instytut badawczy NASK, który odpowiada za budowę systemu EZD RP i, wspólnie z GUNB, za jego wdrożenie w nadzorze budowlanym.


Szkolenie z systemu EZD RP w siedzibie GUNB, Warszawa, 14.09.22 r.


08.02.2022

Cyfryzacja procesu budowlanego, CEEB, e-protokół na III Konwencie Pracodawców Kominiarskich

W ramach odbywającego się 8 września 2022 r. w Skierniewicach, III Konwentu Pracodawców Kominiarskich „Cyfryzacja dokumentacji  w budownictwie – nowe wyzwania dla kominiarza”, przedstawiciele GUNB przybliżyli uczestnikom konwentu założenia i korzyści, jakie niesie ze sobą powstanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Na spotkaniu zaprezentowano również zasadę działania systemu ZONE oraz moduł dotyczący e-protokołu i jego funkcjonalności.
Kongres, objęty patronatem honorowym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, był doskonałą okazją do wymiany uwag i doświadczeń dla każdej ze stron.


 07.09.2022

Szkolenie EDB

Na Platformie szkoleniowej GUNB (https://szkolenia.gunb.gov.pl 4) dostępne jest już na wszystkich zarejestrowanych osób szkolenie z Elektronicznego Dziennika Budowy.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, po przejściu którego można otrzymać certyfikat. :slight_smile: Jeśli nie ma Was na Platformie tu możecie wysłać wniosek o dostęp: https://www.gunb.gov.pl/formularz/wniosek-o-utworzenie-kont-dostepowych-na-platformie-szkoleniowej 3.

System wchodzi w życie w przyszłym roku, ale warto już teraz zapoznać się z nowymi przepisami i obsługą.


26.08.2022

Wyszukiwarka dla organów e-CRUB

Weryfikujesz uprawnienia w wyszukiwarce publicznej? To błąd - korzystaj z wyszukiwarki dla organów e-CRUB

Urzędy mają obowiązek kontrolować posiadanie przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji oraz wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Obowiązek ten wynika bezpośrednio a art. 81 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane. W nowelizacji, która weszła w życie 1 sierpnia, dodano przepis, który mówi o tym, że w stosunku do osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, kontrola powinna odbywać się za pomocą systemu e-CRUB.

Co to oznacza w praktyce?

W celu weryfikacji uprawnień i przynależności powstała specjalna wyszukiwarka dla organów w systemie e-CRUB, która różni się bardzo od wyszukiwarki publicznej. Wyszukiwarka publiczna, dostępna dla obywateli, nie zawiera wszystkich danych wymaganych do skutecznej weryfikacji, a są nimi:

 • dostęp do rejestru ukaranych,
 • dostęp do skanów uprawnień,
 • przynależność do izby poszerzona o daty, czyli historia przynależności, w której możemy prześledzić historyczne wpisy, zawieszenia i skreślenia z listy członkowskiej

Na podstawie danych wyświetlanych w wyszukiwarce publicznej nie sposób stwierdzić, czy dana osoba może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Wyszukiwarka publiczna zawiera jedynie ogólne dane.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której projektant, zawieszony czasowo w prawach członka izby, sporządza projekt architektoniczno-budowlany. Inwestor składa wniosek o pozwolenie na budowę z projektem podpisanym przez projektanta do starostwa, ponieważ ma zaufanie, że ten posiada ważne uprawnienia. Wyszukiwarka publiczna nie informuje nas jednak o karach i zawieszeniach w prawach członka. Wyszukiwarka publiczna nie udostępnia też danych historycznych, a takie są niezbędne do weryfikacji. Trzeba bowiem w tym przypadku porównać datę sporządzenia projektu z datą zawieszenia. Jeśli daty pokrywają się nie możemy przyjąć projektu! Podobnych przykładów może być więcej.

Dostęp zapewniony organom aab i nb do danych przez dedykowaną im wyszukiwarkę e-CRUB jest szczególnie istotny. Mogą w ten sposób zweryfikować zarówno posiadanie przez daną osobę uprawnień budowlanych oraz zakresu tych uprawnień, jak również przynależności tej osoby do izby samorządu zawodowego wraz z historią.

Na zakończenie przypomnijmy, że podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności (art. 12 ust. 7), ale wymogu w zakresie przedkładania zaświadczenia, nie stosuje się w stosunku do osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (art. 12 ust. 7a). Od 1 sierpnia 2022 nie trzeba tego robić. Dokumenty są natomiast dostępne w e-CRUB w specjalnej wyszukiwarce dla organów, a ich przejrzenie jest naszym obowiązkiem.

Adres strony/wyszukiwarki dla organów: https://e-crub.gunb.gov.pl/users/sign_in

Tabela. Porównanie wyszukiwarek e-CRUB

Wyszukiwarka publiczna e-CRUB Wyszukiwarka dla organów e-CRUB
Karta osobowa:
Imię/imiona i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień lub tytuł naukowy, województwo, dane korespondencyjne (o ile osoba wpisana do rejestru wyrazi zgodę na udostępnianie tych danych), przynależność do izby samorządu zawodowego (pojawia się tylko przypadku aktywnej przynależności tj. „wpisu”).   Imię/imiona i nazwisko, przynależność do izby samorządu zawodowego uszczegółowiona o konkretne daty wpisu/zawieszenia/skreślenia.
Karta zawodowa:
Numer decyzji lub numer uprawnień budowlanych, dziedzina, zakres, specjalność. Widok całej karty, tj.: pozycja rejestru, data wpisu do rejestru, data unieważnienia wpisu, imiona i nazwisko umieszczone w decyzji, data i miejsce wydania decyzji, podstawa prawna, organ wydający decyzję, numer decyzji o nadaniu uprawnień, numer uprawnień budowlanych, dziedzina, zakres, specjalność, szczegółowy opis (dotyczy zakresu uprawnień), specjalizacja, data nadania specjalizacji, status uprawnień, zmiany dotyczące wpisu, skan uprawnień - w tych przypadkach, gdy jest dołączany, w pozostałych – rozpisany szczegółowo zakres uprawnień.
Karta kary:
 brak Widok całej karty z wyłączeniem upomnień oraz kar zatartych, tj.: pozycja rejestru, data wpisu do rejestru, data unieważnienia wpisu, imiona i nazwisko umieszczone w decyzji, data i miejsce wydania decyzji, podstawa prawna, organ wydający decyzję, numer decyzji o nadaniu uprawnień, numer uprawnień budowlanych, kwalifikacja prawna popełnionego czynu, funkcja uczestnika, data popełnienia czynu, miejsce popełnienia czynu, rodzaj kary, pierwszy termin egzaminu, drugi termin egzaminu, data upływu kary, status kary, uwagi dotyczące kary.

24.08.2022

Weryfikujesz uprawnienia w wyszukiwarce publicznej? To błąd - korzystaj z wyszukiwarki dla organów e-CRUB 

Urzędy mają obowiązek kontrolować posiadanie przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji oraz wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Obowiązek ten wynika bezpośrednio a art. 81 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane. W nowelizacji, która weszła w życie 1 sierpnia, dodano przepis, który mówi o tym, że w stosunku do osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, kontrola powinna odbywać się za pomocą systemu e-CRUB.

Co to oznacza w praktyce?

W celu weryfikacji uprawnień i przynależności powstała specjalna wyszukiwarka dla organów w systemie e-CRUB, która różni się bardzo od wyszukiwarki publicznej. Wyszukiwarka publiczna, dostępna dla obywateli, nie zawiera wszystkich danych wymaganych do skutecznej weryfikacji, a są nimi:

 • dostęp do rejestru ukaranych,
 • dostęp do skanów uprawnień,
 • przynależność do izby poszerzona o daty, czyli historia przynależności, w której możemy prześledzić historyczne wpisy, zawieszenia i skreślenia z listy członkowskiej

Na podstawie danych wyświetlanych w wyszukiwarce publicznej nie sposób stwierdzić, czy dana osoba może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Wyszukiwarka publiczna zawiera jedynie ogólne dane.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której projektant, zawieszony czasowo w prawach członka izby, sporządza projekt architektoniczno-budowlany. Inwestor składa wniosek o pozwolenie na budowę z projektem podpisanym przez projektanta do starostwa, ponieważ ma zaufanie, że ten posiada ważne uprawnienia. Wyszukiwarka publiczna nie informuje nas jednak o karach i zawieszeniach w prawach członka. Wyszukiwarka publiczna nie udostępnia też danych historycznych, a takie są niezbędne do weryfikacji. Trzeba bowiem w tym przypadku porównać datę sporządzenia projektu z datą zawieszenia. Jeśli daty pokrywają się nie możemy przyjąć projektu! Podobnych przykładów może być więcej.

Dostęp zapewniony organom aab i nb do danych przez dedykowaną im wyszukiwarkę e-CRUB jest szczególnie istotny. Mogą w ten sposób zweryfikować zarówno posiadanie przez daną osobę uprawnień budowlanych oraz zakresu tych uprawnień, jak również przynależności tej osoby do izby samorządu zawodowego wraz z historią.

Na zakończenie przypomnijmy, że podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności (art. 12 ust. 7), ale wymogu w zakresie przedkładania zaświadczenia, nie stosuje się w stosunku do osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (art. 12 ust. 7a). Od 1 sierpnia 2022 nie trzeba tego robić. Dokumenty są natomiast dostępne w e-CRUB w specjalnej wyszukiwarce dla organów, a ich przejrzenie jest naszym obowiązkiem.

 


 23.08.2022

Automatyczne Oświadczenie Pb-5

W serwisie e-Budownictwo uruchomiliśmy nową funkcjonalność. Jest nią automatyzacja wypełniania "Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Pb-5)". Oświadczenie to jest wymagane w bardzo wielu procedurach, m.in. we wniosku o pozwolenie na budowę i w zgłoszeniu robót budowlanych. W serwisie e-Budownictwo oświadczenie może być wygenerowane na podstawie danych z wniosku i połączone z wnioskiem w jeden plik pdf.

 


 

18.08.2022

Jak i gdzie złożyć wniosek o wpis do bazy e-CRUB

System e-CRUB uruchomiliśmy niedawno -  1 sierpnia 2022 r. - a staje się on coraz bardziej popularnym narzędziem dla inwestorów i pracowników urzędów. Nic dziwnego, że w ostatnich dniach coraz więcej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów, inżynierów, kierowników budów i in.) pyta nas, co zrobić, żeby być w bazie e-CRUB. Jak i gdzie złożyć wniosek o wpis do e-CRUB? Wyjaśniamy.

Na początek dobra wiadomość dla wszystkich, którzy nabyli uprawnienia po 1 stycznia 1995 r. Osoby te zostały już wpisane do nowej bazy i mogą się odnaleźć w naszej wyszukiwarce e-CRUB. Obecność tych osób w baziewynika z faktu, że pierwotny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane (CRUB) dotyczył wyłącznie osób, które nabyły uprawnienia po 1 stycznia 1995 r. A co z pozostałymi?

Dotychczas osoby, które nabyły uprawnienia przed 1 stycznia 1995 r., nie były w ogóle widoczne w rejestrze. Nowelizacja przepisów ustawy Prawo budowlane, z dniem 1 sierpnia br. otwiera im zupełnie nową perspektywę. O ile są członkami izb samorządu zawodowego mogą posiadać wpis do centralnego rejestru GINB. Nowelizacja przepisów ustawy Prawo budowlane, z dniem 1 sierpnia br. umożliwia wszystkim bardziej wiekowym projektantom, inżynierom i innym branżystom z uprawnieniami, o ile są członkami izb samorządu zawodowego, wpis do centralnego rejestru e-CRUB.

Chcę złożyć wniosek. Jak mam to zrobić?

Osoba zainteresowana wpisem może  wystąpić z wnioskiem do izby samorządu zawodowego, której jest członkiem, o przekazanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, za pomocą systemu e-CRUB, jej danych. Wniosek należy doręczyć osobiście, listownie bądź elektronicznie poprzez ePUAP do okręgowej komisji kwalifikacyjnej danej izby.

Jakie dokumenty mam do niego dołączyć?

Do wniosku dołącza się oryginał uprawnień budowlanych albo ich odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza, przy czym nie ma obowiązku dołączania oryginału oraz odpisu uprawnień, jeżeli izba samorządu zawodowego już go posiada.  W samym wniosku należy wskazać: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL - w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, dane identyfikujące uprawnienia budowlane.

Ile będę czekać na decyzję?

Okręgowa komisja kwalifikacyjna przeprowadza weryfikację danych i informacji zawartych we wniosku wraz z dołączonymi dokumentami w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Terminy określone są w przepisach. Istnieje jednak możliwość uproszczonego postępowania izby w przypadku, jeśli wnioskujemy tylko na podstawie tych uprawnień, które były podstawą wpisu. W takim przypadku nie trzeba również dołączać do wniosku uprawnień budowlanych i procedura powinna trwać krócej.

Dlaczego warto się dopisać?

1 sierpnia br. organom administracji architektoniczno-budowlanej, nadzorowi budowlanemu została udostępniona wyszukiwarka z listą ok. 130 tys. uprawnionych.  Wyszukiwarka umożliwia  szybką weryfikację uprawnień projektantów oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Osoby posiadające wpis do e-CRUB nie muszą więc od 1 sierpnia załączać kopii uprawnień i dokumentów potwierdzających przynależność do izb we wnioskach o pozwolenie na budowę oraz innych wnioskach i zgłoszeniach składanych w urzędach.

Od 1 sierpnia także obywatele mają dostęp do bazy poprzez wyszukiwarkę publiczną na stronie https://e-crub.gunb.gov.pl. Figurowanie w bazie e-CRUB jest więc pełnym potwierdzeniem wiarygodności przed inwestorem, a także dodatkową reklamą swojej działalności.


21.07.2022

1 sierpnia rusza e-CRUB. Papierowe dokumenty i skany potwierdzające uprawnienia budowlane nie będą wymagane

 20 lipca 2022 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy – Prawo budowlane. Ustawa stanowi kolejny etap cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa. Celem ustawy jest umożliwienie obywatelom – inwestorom prowadzenie dziennika budowy w postaci elektronicznej, uruchomienie cyfrowej książki obiektu budowlanego, rozwój portalu e-Budownictwo oraz wprowadzenie elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane. Ten ostatni z wymienionych systemów wchodzi w życie już 1 sierpnia 2022 r.

E-CRUB to zupełnie nowy sposób postępowania administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie obsługi wniosków i zgłoszeń od obywateli. Najważniejsze zmiany będą wyglądać następująco:

 • Urzędy otrzymują bezpośredni dostęp do e-CRUB, co pozwoli na sprawniejszą weryfikację  posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ich uprawnień i przynależności do izb. System informatyczny e-CRUB zagwarantuje, że weryfikacja uprawnień będzie skuteczna.
 • Osoby, które zostały wpisane do systemu e-CRUB nie będą musiały już przedkładać w urzędzie kopii decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby. Urzędy sprawdzą to w systemie e-CRUB.
 • Aplikacja e-CRUB będzie zawierać również informację o ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, dzięki czemu urzędnicy będą widzieć kary, które mają wpływ na możliwość wykonywania zawodu.
 • W nowych przepisach zrezygnowano również z wydawania przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji o wpisie do CRUB, która była warunkiem rozpoczęcia wykonywania zawodu. W e-CRUB dane pojawią się zaraz po zdanym egzaminie, co bez wątpienia znacząco przyspieszy możliwość rozpoczęcia wykonywania zawodu przez te osoby.

Dodatkowo, wszystkim obywatelom pod adresem https://e-crub.gunb.gov.pl zostanie udostępniona nowa wyszukiwarka publiczna z listą ok. 130 tys. inżynierów i architektów. Wyszukiwarka umożliwi weryfikację uprawnień projektantów oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Dzięki wyszukiwarce obywatele będą mieli także możliwości uzyskania bezpośredniego kontaktu z osobami w bazie e-CRUB.

Prace nad e-CRUB trwały blisko 2 lata i wymagały wielu działań po stronie GUNB oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP. Aktualnie w systemie e-CRUB znajdują się osoby, które nabyły uprawnienia po 1 stycznia 1995 r. Znowelizowane przepisy umożliwią jednak osobie, która nabyła uprawnienia budowlane wcześniej i jest członkiem izby samorządu zawodowego, wystąpienie z wnioskiem do właściwej izby o wpisanie jej danych do bazy. W ten sposób baza e-CRUB będzie dalej poszerzana o nowe osoby z branży budowlanej.


 

07.07.2022

Świetna wiadomość! Sejm przegłosował dzisiaj nowelizację ustawy - Prawo budowlane, która uruchamia II etap cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Ustawa reguluje funkcjonowanie nowych systemów takich jak Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB), elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane (eCRUB) i Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego (c-KOB).

 


 

24.06.2022

24 czerwca br. Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, spotkała się w Olsztynie z Maciejem Kotarskim, Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację i wyzwania dotyczące funkcjonowania jednostki oraz powiatowych organów nadzoru budowlanego województwa warmińsko-mazurskiego.

Istotnym momentem spotkania było podpisanie dokumentu porozumienia w sprawie przekazania, do użytkowania na potrzeby WINB, sprzętu komputerowego zakupionego z budżetu GUNB w ramach wsparcia technicznego jednostek wojewódzkich nadzoru budowlanego w procesie transformacji cyfrowej.

Po wizycie u Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Dorota Cabańska spotkała się również z Aleksandrem Lachowiczem, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego miasta Olsztyna oraz Piotrem Grzymowiczem, Prezydentem Olsztyna.

GINB podczas wizyty w Olsztynie towarzyszyli również Michał Widelski, Dyrektor Generalny GUNB, oraz Grzegorz Polak, zastępca dyrektora Departamentu Usług Cyfrowych.

W 2021 r. Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, podjęła aktywne działania na rzecz wzmocnienia technicznego i finansowego nadzoru budowlanego w kraju. Zwieńczeniem tych działań jest  m.in. przekazanie sprzętu technicznego i podpisanie porozumień o ich przekazaniu do wojewódzkich organów nadzoru budowlanego. 

Ogółem wartość przekazanych przez GUNB środków w postaci dodatkowego sprzętu w tym roku wyniesie 380 tys. zł.

 


 

21.06.2022

Jak wypełnić i przesłać wniosek w serwisie e-Budownictwo?

Nowy film instruktażowy.

 


 

15.06.2022

Wersja beta e-książki obiektu budowlanego

Ruszyły testy wersji beta systemu e-książki obiektu budowlanego. W kolejnych tygodniach system będą testować inżynierowie, architekci, straż pożarna, firmy z branży facility management oraz nadzór budowlany. 

 


 

02.06.2022

Status wniosku w serwisie e-Budownictwo

W serwisie e-Budownictwo uruchomiliśmy bardzo duże udogodnienie dla inwestorów. Jest nią status sprawy. Chodzi o status sprawy urzędowej, którą rejestruje organ administracji architektoniczno-budowlanej w urzędzie w związku ze składanym wnioskiem z serwisu e-Budownictwo.

Statusy - dla jakich procedur i wniosków?

Widoczność statusu została wprowadzona dla bardzo istotnych procedur urzędowych. Inwestorzy mają zapewnioną informację, o tym, jak wygląda status ich sprawy dla następujących wniosków:

 • Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1),
 • Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) w zakresie zgłoszenia budowy (bez innych robót budowlanych),
 • Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego(PB-2a) dla  zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego (bez przebudowy).
 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę(PB-3).

 W aplikacji e-Budownictwo status widoczny jest w dwóch miejscach:

 • W panelu użytkownika – gdzie jest dostępna lista wszystkich wniosków 
 • W Podsumowaniu – gdzie widoczne są wszystkie informacje do zatwierdzenia i zapisania przed wysłaniem wniosk

e-Budownictwo, widok fragmentu aplikacji, strona z podsumowanie.


e-Budownictwo, widok fragmentu aplikacji, strona listą wniosków w Panelu użytkownika.

Które statusy będą się wyświetlać?

Użytkownicy serwisu e-Budownictwo będą widzieli wszystkie możliwe statusy wprowadzane w urzędzie w danej sprawie. Najważniejsze z nich dotyczą samej decyzji (pozytywnej, odmownej, umarzającej, decyzji o sprzeciwie, brak sprzeciwu), a także samego faktu uruchomienia wszczęcia postępowania (w trakcie rozpatrywania, sprawa w toku) Pełna lista statusów dostępna jest w Tabelach 1 i 2.

Tab. 1. Statusy dla wniosków o pozwolenie na budowę.

Status

Opis

Bez rozpoznania

Wniosek bez rozpatrzenia

Wycofany przez inwestora

Wniosek wycofany przez wnioskodawcę

Postepowanie zawieszone

Zawieszenie postępowania

Przekazany

Wniosek przekazany do innego urzędu zgodnie z właściwością

Wezwano do uzupełnienia

W przypadku wezwania Inwestora do uzupełnienia braków formalnych

W trakcie rozpatrywania

Wniosek podjęty, wszczęte jest postępowanie administracyjne

Decyzja odmowna

Zarejestrowana decyzja odmowna

Decyzja pozytywna

Zarejestrowana decyzja pozytywna

Decyzja umarzająca

Zarejestrowana decyzja umarzająca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2. Statusy zgłoszeń.

Stan

Opis

Sprawa w toku

Urząd prowadzi postępowanie

Brak sprzeciwu

Urząd nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego zgłoszenia (można budować)

Decyzja o sprzeciwie

Uwaga! Jest sprzeciw dotyczący zgłoszenia

Przekazano wg właściwości

Wniosek przekazany do innego urzędu zgodnie z właściwością

 

Wycofano wniosek

Zgłoszenie wycofane przez inwestora

 

Bez rozpoznania

Zgłoszenie bez rozpoznania

 

art.29 ust 1 pkt 1a

Potwierdzenie, że zgłoszenie dotyczy budowy domów w uproszczonej procedurze domów do 70 m2

Wezwano do uzupełnienia

W przypadku uzupełnienia braków formalnych

Jak to działa (od kuchni)?

Na koniec parę słów o technicznej stronie tej funkcjonalności. Każdy zapisany wniosek i przesłany do urzędów drogą elektroniczną (poprzez ePUAP) i jest tą samą drogą odbierany. W kolejnym kroku w urzędzie jego dane wprowadzane są do obowiązkowego Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ). Oba systemy (e-Budownictwo i RWDZ) są ze sobą połączone, toteż po wprowadzeniu danych w RWDZ, rejestr wysyła informacje o statusie na stronę e-Budownictwo, z której korzysta Inwestor. Dlatego trzeba mieć na uwadze fakt, że statusy zaczną się pojawiać od momentu rejestracji w RWDZ, a nie zaraz po doręczeniu w ePUAP.

Uwaga! Przypominamy pracownikom organów AAB w starostach powiatowych i Urzędach Wojewódzkich o uzupełnieniu danych z serwisu e-Budownictwo w RWDZ automatycznie z użyciem unikalnego numeru identyfikacyjnego. To jest także udogodnienie dla Was.


 

18.05.2022

e-Budownictwo: integracja w starostwie w Białej Podlaskiej

Zakończono z sukcesem integrację serwisu e-Budownictwo z programem dziedzinowym, z którego korzysta organ administracji architektoniczno-budowlanej w starostwie powiatowym w Białej Podlaskiej.

Od końca ubiegłego roku e-Budownictwo, posiada interfejs dla zewnętrznych integratorów (API), co pozwala zautomatyzować wprowadzanie danych z wniosków wygenerowanych elektronicznie w naszym serwisie. Dzięki temu rozwiązaniu urzędnicy w Białej Podlaskiej nie muszą już wprowadzać ręcznie danych inwestora i nieruchomości do swoich systemów. Biała Podlaska jest pierwszym starostwem, które zostało zintegrowane z naszym serwisem. Kolejne urzędy będą do niej dołączać, ponieważ przyszłość należy do cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego.

 Pracujesz w starostwie i chcesz podjąć inicjatywę połączenia swojego systemu z serwisem e-Budownictwo? Wyślij prosty formularz https://forms.office.com/r/QhCCy6U8nH, a my skontaktujemy się z Tobą.

13.05.2022

Forum inżynierskie DOIIB

13 maja br. Dorota Cabańska p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz przedstawiciele Urzędu wzięli udział w Forum Inżynierskim organizowanym przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Spotkanie odbywało się w podziale na sesje:

 • Sesja I Cyfryzacja w procesie budowlanym

 • Sesja II Forma projektu budowlanego po zmianach w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniu

 • Sesja III Nowelizacja przepisów przeciwpożarowych

Podczas wydarzenia, w pierwszej części spotkania, Dorota Cabańska w swoim wystąpieniu zaprezentowała temat: Cyfryzacja w procesie budowlanym.

Szeroko omówiła zarówno transformacje cyfrową budownictwa i jej założenia, jak również zaprezentowała portal e-Budownictwo, cyfrowy projekt budowlany, e-CRUB – centralny elektroniczny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane, EKOB – czyli Elektroniczną Książkę obiektu Budowlanego, cyfryzację obsługi postępowań administracyjnych w budownictwie oraz CEEB – Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków.

Forum miało charakter ekspercki i zgromadziło wielu fachowców z branży budowlanej, członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izb zaprzyjaźnionych, a także przedstawicieli organów władzy.

05.05.2022

Deklaracje CEEB

Obecnie liczba deklaracji kształtuje się na poziomie 3 307 385 i dalej rośnie. Więcej danych.

 20.04.2022

Kolejny etap cyfryzacji budownictwa

Dziennik budowy w formie elektronicznej, elektroniczna książka obiektu budowlanego czy też elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane to usprawnienia, na które czeka branża budowlana, inwestorzy oraz organy publicznej administracji budowlanej. Rada Ministrów przyjęła dziś ważny projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy, przygotowany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, a przyjęty dziś przez  rząd, to kolejny kamień milowy na drodze do cyfryzacji procesu budowlanego.  Najnowsze zmiany oznaczają, że proces inwestycyjno-budowlany będzie realizowany w sposób bardziej komfortowy dla inwestorów i bardziej skuteczny dla organów nadzoru budowlanego. – powiedział wiceminister rozwoju i technologii, Piotr Uściński.

Proces inwestycyjno-budowlany jest wyjątkowo złożony i jego cyfryzacja jest bardzo dużym wyzwaniem. Dzięki przyjętemu przez Radę Ministrów projektowi ustawy zostaną wdrożone aż cztery rozwiązania informatyczne. Dla wszystkich uczestników tego procesu to bardzo ważny moment.– wyjaśnia Dorota Cabańska p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Rozwiązania, które wnosi do procesu inwestycyjno-budowlanego nowelizacja ustawy to pakiet kompleksowych narzędzi, od dawna oczekiwanych przez branżę i przez rynek, ale także i przez obywateli. - dodał wiceminister Uściński.

Prace nad najnowszymi rozwiązaniami były prowadzone przede wszystkim w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Trzeba jednak pamiętać i wspomnieć o udziale wszystkich interesariuszy i przyszłych użytkowników tych systemów, którzy zostali przez nas włączeniu do pracy projektowej na bardzo wczesnym etapie i którzy bardzo nam pomogli – dodaje Dorota Cabańska.

13.04.2022

Ruszył proces opiniowania makiet systemu EKOB

Badanie użyteczności tworzonych w GUNB systemów IT odbywa się już na bardzo wczesnym etapie. W przypadku systemu EKOB już teraz makiety są udostępniane interesariuszom. Makieta nie jest docelowym systemem pod względem funkcjonalnym, ale już obrazuje aspekty wizualne i ergonomiczne systemu. Zbieramy opinie o samej koncepcji i założeniach systemu pod względem jego użyteczności (tzw. „user experience”): rozmieszczenia, wyglądu przycisków, zawartości menu, logiki przechodzenia z jednych stron na drugie. Słowem pytamy, czy korzystanie z serwisu jest proste, intuicyjne, czy odpowiednia jest jego szata graficzna.

Do opiniowania makiet systemu EKOB zaprosiliśmy następujące podmioty:

 • Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego,
 • Związek Miast Polskich,
 • Związek Gmin Wiejskich,
 • Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej,
 • Zespół doradczy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Opiniowanie makiet EKOB potrwa do 20 kwietnia. W ramach wdrożenia Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego zaplanowaliśmy również następujące fazy testów:

 • 20-27.06.2022 r. – testy poprawności funkcjonowania testowej wersji systemu EKOB w wersji webowej;
 • 4-11.07.2022 r. – ponowne testy poprawności funkcjonowania testowej wersji systemu EKOB w wersji webowej, po wprowadzeniu uprzednich uwag;
 • 9-16.08.2022 r. – testy poprawności funkcjonowania testowej wersji systemu EKOB w wersji mobilnej;
 • 23-30.08.2022 r. - ponowne testy poprawności funkcjonowania testowej wersji systemu EKOB w wersji mobilnej, po wprowadzeniu uprzednich uwag.

 EKOB będzie aplikacją, w której każdy właściciel lub zarządca będzie dokonywał wpisów w następującym zakresie:

 • informacje o obiekcie budowlanym,
 • informacje o właścicielach i zarządcach obiektu budowlanego,
 • informacje o przeprowadzanych kontrolach,
 • ekspertyzy i opinii techniczne dotyczące obiektu budowlanego,
 • roboty budowlane związane z obiektem budowlanym po oddaniu do użytkowania,
 • katastrofy budowlane,
 • decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczących obiektu budowlanego.

 System planujemy wdrożyć z początkiem 2023 r. i jest projektem, który docelowo ma być realizowany w 100% cyfrowo. Do 2027 r. będzie możliwość wyboru i prowadzenia dokumentu w formie papierowej lub elektronicznej, ale od 2027 r. stosowanie wersji elektronicznej będzie obowiązkowe.

12.04.2022

Nowa baza wiedzy w serwisie e-Budownictwo

W serwisie e-Budownictwo wprowadziliśmy ostatnio sporo zmian związanych z ergonomią korzystania z bazy wiedzy na temat cyfryzacji. Najważniejszą zmianą jest uporządkowanie tematyczne wszystkich zagadnień, które budzą wątpliwości użytkowników. W sekcji Pytań i odpowiedzi pojawiły się bowiem kategorie, które pomagają poruszanie się na stronie i odnalezienie interesującego nas pytania. Dużym udogodnieniem jest także nowa nawigacja w górnym menu.  Użytkownicy po zalogowaniu będą mieli pod ręką i na stałe dostęp do sekcji Pytań i odpowiedzi oraz instrukcji korzystania z serwisu. Nowością jest także ikonka (i), którą wprowadziliśmy do sekcji z załącznikami. Pozwala ona zorientować się, które załączniki mogą być dostarczone w kopii, a które muszą być oryginalne, a to pytanie jest jednym z najczęściej zadawanych konsultantom help desku.

 

e-Budownictwo

Serwis e-Budownictwo. Strona główna z zaznaczonymi przyciskami i ikonami przekierowującymi użytkowników do bazy wiedzy.

 

e-Budownictwo

Serwis e-Budownictwo. Sekcja Pytań i odpowiedzi z zaznaczoną kategorią pytań.

 

e-Budownictwo

Serwis e-Budownictwo. Sekcja Załączniki z zaznaczoną ikonką informacji o danym załączniku.

 

28.03.2022 r.

Wniosek uzupełnień w serwisie e-Budownictwo

W serwisie e-Budownictwo dostępny jest nowy elektroniczny formularz - Uzupełnienie wniosków. Umożliwia on inwestorom uzupełnianie braków formalnych bądź usunięcie nieprawidłowości na wezwanie organu. 

Postęp prac w ramach analizy przed wdrożeniem systemu ZONE

Koniec marca jest bardzo intensywny, jeśli chodzi o prace projektowe nad Systemem ZONE. W ostatnim tygodniu odbyło się aż 5 spotkań warsztatowych, podczas których pracowaliśmy nad przyszłymi funkcjonalnościami Systemu: inwentaryzacją budynku, zgłoszeniem „kopciucha” i zamówieniem przeglądu kominiarskiego. Przedmiotem spotkań był również moduł analityczno-raportowy, administracyjny oraz kwestie bezpieczeństwa. Zakończenie analizy przedwdrożeniowej Systemu planowane jest na połowę kwietnia 2022 r. Kolejnym etapem budowy Systemu ZONE będą prace związane z jego wytworzeniem i wdrożeniem.

Szczególne podziękowania kierujemy do Interesariuszy Systemu ZONE, którzy współpracowali z nami i aktywnie wspierali prace projektowe m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Miast, Starostw Powiatowych, Centrów Usług Społecznych, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Straży Miejskich i Gminnych, Polskiego Związku Straży Miejskich i Gminnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego, Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Zarządu Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy, Korporacji Kominiarzy Polskich, Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Beskidzkiego Cechu Kominiarzy, Krajowej Izby Kominiarzy, Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych, Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego i Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

 

grafika w formie osi czasu przedstawiajaca harmonogram budowy Systemu ZONE

Harmonogram budowy Systemu ZONE.

 

„Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (ZONE)” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (oś priorytetowa: E-administracja i otwarty rząd; działanie 2.1: Wysoka dostępność i jakość usług publicznych).

logo Funduszy Europejskich, flaga Polski, logo GUNB i flaga UE

 

09.03.2022

Wizyta Doroty Cabańskiej w Łodzi

9 marca br. delegacja przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, pod przewodnictwem Doroty Cabańskiej p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, spotkała się z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Łodzi oraz Wojewodą Łódzkim.

Pierwsza część wizyty odbyła się w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i objęła spotkanie przedstawicieli Urzędu i kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych wojewódzkiego nadzoru budowlanego w miejscu ich pracy.

Kluczowym momentem było tu przekazanie przez Dorotę Cabańską podpisanego dokumentu porozumienia w sprawie przekazania do użytkowania na potrzeby WINB wielofunkcyjnego sprzętu technicznego zakupionego z budżetu GUNB, w ramach wsparcia technicznego jednostek wojewódzkich nadzoru budowlanego w procesie transformacji cyfrowej.

Jednym z elementów spotkania było również omówienie najważniejszych problemów i wyzwań związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi. Problematykę tę zaprezentowała Dorota Dąbrowska, Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

W drugiej części dnia delegacja GUNB uczestniczyła w spotkaniu z Tobiaszem Adamem Bocheńskim, Wojewodą Łódzkim. Wizyta ta poświęcona była kwestii wdrażania przez GUNB, w ramach wspólnych działań związanych procesem cyfryzacji, systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją - EZD - w województwie łódzkim. Podczas spotkania uczestnicy omówili również kwestie dotyczące cyfryzacji i sytuacji nadzoru budowlanego na terenie województwa łódzkiego.

W minionym roku Dorota Cabańska, p.o. GINB podjęła aktywne działania na rzecz wzmocnienia technicznego i finansowego nadzoru budowlanego w kraju. Zwieńczeniem tych działań było m.in. przekazanie sprzętu technicznego i podpisanie porozumień o ich przekazaniu do wojewódzkich organów nadzoru budowlanego.


Dorota Cabańska, p.o. GINB i Tobiasz Adam Boheński, Wojewoda Łódzki

 


Przekazany sprzęt techniczny

01.03.2022

Spotkania interesariuszy projektu ZONE w grupach roboczych

Już 31 interesariuszy i potencjalnych użytkowników Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE) dołączyło do grup roboczych pracujących nad nowymi e-usługami. System ZONE będzie rozbudowaną wersją aplikacji do składania deklaracji CEEB. Celem ZONE jest m. in. weryfikacja danych,  które dzisiaj obywatele składają do CEEB. W dłuższym okresie celem ZONE jest walka ze smogiem. System ma za zadanie gromadzenie udostępniania wiarygodnych danych na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła oraz udostępnienie obywatelom e-usług podwyższających przede wszystkim standard bezpieczeństwa budynków.

Zainteresowanie interesariuszy udziałem w pracach analitycznych jest bardzo duże. Lista użytkowników, którzy do dnia 1 marca zgłosili swój akces do grup roboczych wygląda następująco:

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska;
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Organizacje i stowarzyszenia kominiarskie: Krajowa Izba Kominiarzy, Zarząd Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy, Korporacja Kominiarzy Polskich Zrzeszenie Zawodowe, Korporacja Kominiarzy Polskich Województwa Śląskiego, Beskidzki Cech Kominiarzy;
 • Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej: Godzieszyce Wielkie, Malbork;
 • Organy nadzoru budowlanego: PINB Kraków (powiat Grodzki), Białystok, WINB mazowiecki i świętokrzyski;
 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych;
 • Polska Izba Inżynierów Budownictwa;
 • Centrum Usług Społecznych: Myślenice, Starachowice, Koszalin;
 • Urzędy miejskie: Karczew, Ustroń, Gliwice, Skawina;
 • Urzędy Marszałkowskie: woj. dolnośląskiego, pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego;
 • Zrzeszenie Audytorów Energetycznych;
 • Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych;
 • Polski Związek Straży Miejskich i Gminnych: Gliwice, Sopot, Łódź, Swarzędz;
 • Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami;
 • Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;
 • GUS.

Poniżej podajemy kalendarz najbliższych prac analitycznych i spotkań grup roboczych projektu ZONE:

 • 3.03 – Moduł Finansowy
 • 7.03 – Portal ZONE
 • 11.03- Moduł pobierania danych
 • 14.03 – Moduł analityczno-raportowy
 • 21.03 – Moduł inwentaryzacji

Zapraszamy wszystkich instytucjonalnych, potencjalnych użytkowników systemu, którzy jeszcze chcą dołączyć do pracy w ww. grupach. Piszcie do nas na zone@gunb.gov.pl

16.02.2022

Spotkanie rozpoczynające prace nad Projektem ZONE

Podczas spotkania zostały omówione kluczowe kwestie dla jego realizacji, założenia i ład projektowy wytworzenia Systemu ZONE. Kolejnym etapem prac będzie analiza przedwdrożeniowa Systemu ZONE.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele GUNB oraz firmy S&T, która odpowiada za realizację systemu informatycznego w ramach Projektu ZONE (zobacz komunikat GUNB: Umowa z wykonawcą systemu informatycznego „ZONE” podpisana).

Dotychczas, uruchomiliśmy system informatyczny, za pomocą którego właściciele i zarządcy nieruchomości mogą składać deklarację źródeł ciepła i spalania paliw. W kolejnych etapach budowy systemu, będą udostępniane kolejne e – usługi dla obywateli, jak np.: zamówienie przeglądu  kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. Odbiór systemu planowany jest na sierpień 2023 r.

„Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (ZONE)” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (oś priorytetowa: E-administracja i otwarty rząd; działanie 2.1: Wysoka dostępność i jakość usług publicznych).

10.02.2022

Kick-off projektu EKOB

10 lutego br. odbył się kick-off projektu EKOB - Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego. W spotkaniu z wykonawcą systemu IT wzięli udział przedstawiciele Departamentu Usług Cyfrowych, Departamentu Inspekcji i Kontroli oraz Biura Organizacyjnego GUNB. Podczas spotkania omówiono:

 • metodykę pracy projektowej i wytwarzania oprogramowania,
 • zespoły robocze po stronie wykonawcy oraz GUNB,
 • komunikację w projekcie,
 • harmonogram.

Zgonie ze wstępnymi założeniami wersja webowa systemu i makieta wersji mobilnej zostaną przekazane do testów w GUNB już 30 maja br.

05.02.2022

Umowa na EKOB podpisana!

Dzisiaj podpisaliśmy umowę z wykonawcą systemu EKOB – Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego.

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego będzie aplikacją, w której każdy właściciel lub zarządca będzie dokonywał wpisów w następującym zakresie:

 • informacje o obiekcie budowlanym,
 • informacje o właścicielach i zarządcach obiektu budowlanego,
 • informacje o przeprowadzanych kontrolach,
 • ekspertyzy i opinii techniczne dotyczące obiektu budowlanego,
 • roboty budowlane związane z obiektem budowlanym po oddaniu do użytkowania,
 • katastrofy budowlane,
 • decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczących obiektu budowlanego.

EKOB zostanie wdrożony z początkiem 2023 r. i jest projektem, który docelowo ma być realizowany w 100 % cyfrowo. Do 2027 r. będzie możliwość prowadzenia dokumentu w formie papierowej i elektronicznej, ale od  2027 r. stosowanie wersji elektronicznej będzie obowiązkowe.

27.01.2022

Cyfryzacja podczas konferencji Dzień Mazowieckiego Inżyniera Budownictwa

Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 27 stycznia 2022 r., wzięła udział  w wydarzeniu pn. Dzień Mazowieckiego Inżyniera Budownictwa, który  odbył się w ramach 19. edycji Targów ELEKTROTECHNIKA i 29. edycji Targów ŚWIATŁO. Podczas wydarzenia Dorota Cabańska zaprezentowała temat pt.: Cyfryzacja procesu budowlanego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii reprezentowała Małgorzata Getlich, Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji, która przedstawiła zakończone i aktualne prace legislacyjne Ministerstwa również w tym temacie.

24.01.2022

Informacja dotycząca najnowszych działań informacyjnych i promocyjnych CEEB

KOMUNIKAT

20.01.2022

Ranking gmin w CEEB-ie

Baza danych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest coraz bogatszym źródłem wiedzy na temat sytuacji związanej z niską emisją i zanieczyszczeniem środowiska. W bazie jest obecnie 1 039 209 złożonych deklaracji z informacją, czym ogrzewane są budynki w Polsce. Choć deklaracje składane są przez właścicieli i zarządców budynków, spory udział mają tutaj gminy, które starają się nagłaśniać nowy obowiązek  w kampaniach informacyjnych.  Bardzo doceniamy zaangażowanie lokalnych urzędów gmin i miast w promocję CEEB.

A od dzisiaj w specjalnym zestawieniu publikujemy ranking gmin. Możemy zobaczyć, gdzie stosunek liczby złożonych deklaracji CEEB do liczby budynków jest największy, a gdzie najmniejszy. Ranking został tu podzielony na miasta poniżej 10 tys. budynków (punktów adresowych), 10-50 tys. i powyżej 50 tys.  Publikujemy także dane osobno dla każdego województwa.  

Zachęcamy do śledzenia rankingu gmin! Będzie na bieżąco aktualizowany i poszerzany o nowe zakresy danych.

Szkolenia z systemu e-SNRWB

W dniach 18 i 19 stycznia br. przeprowadziliśmy I etap szkoleń z obsługi i funkcjonowania elektronicznego Systemu Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych e-SNRWB. Szkolenia podzieliliśmy według funkcjonalności systemu na dwa etapy:

 • wprowadzanie do systemu kontroli i pobrania próbki wyrobu (funkcjonalności związane z działaniami „w terenie”),
 • przekazywanie informacji o postępowaniach w sprawach wyrobów niespełniających wymagań i postępowaniach w sprawie kar pieniężnych, informacji o wynikach badań próbek i wniosków o wpis do KWZWB,  informacje o opiniach celnych.

Uczestnikami szkolenia były osoby, które na co dzień uczestniczą w działaniach nadzoru rynku wyrobów budowlanych w terenie, tj. kontrolerzy.

Spotkania obywały się hybrydowo w formie warsztatowej, przy zachowaniu zalecanych środków ostrożności w związku z sytuacją epidemiczną.

Drugi etap szkoleń planujemy na luty 2022 r.

System e-SNRWB jest to nowy elektroniczny System Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych (e-SNRWB), który  wdrożyliśmy na początku tego roku. Umożliwia zatwierdzanie i opublikowanie w zewnętrznym module (dostępnym publicznie) wyników badań próbek wyrobów budowlanych oraz danych i informacji dotyczących wyrobów budowlanych podlegających wpisowi do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. Zebrane dane służą do generowania sprawozdań i monitorowania realizacji planu kontroli.

e-SNRWB powstał w ramach projektu „Stworzenie centralnego systemu dotyczącego nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych wraz z serwisem internetowym służącym do obsługi Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

19.01.2022

Nowy wniosek dotyczący uproszczonej procedury domów 70 m2 w serwisie e-Budownictwo

Od dzisiaj w serwisie e-Budownictwo dostępny jest elektroniczny wniosek dla inwestorów, którzy chcą skorzystać z nowej, uproszczonej procedury zgłoszenia budowy domu o powierzchni zabudowy do 70 m. kw.

Nowe przepisy dotyczące budowy domu wolnostojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego o powierzchni zabudowy do 70 m. kw. umożliwiają inwestorom rozpoczęcie budowy zaraz po wysłaniu zgłoszenia. W ramach uproszczonej procedury Inwestorzy nie muszą zatrudniać kierownika budowy ani prowadzić dziennika budowy. W praktyce oznacza to, że każdy może zbudować dom 70 m2 samodzielnie tzw. metodą gospodarczą.

Warunkiem skorzystania z opcji uproszczonej jest przesłanie do organu administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia z projektem budowlanym, a do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Do zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego wymagane jest załączenie odpowiednich oświadczeń. Są nimi: oświadczenie o  przejęciu odpowiedzialności za kierowanie budową, oświadczenie o kompletności dokumentów i oświadczenie o tym, że inwestycja jest prowadzona na własne potrzeby mieszkaniowe.

Wszystkie ww. dokumenty można złożyć online za pośrednictwem serwisu e-Budownictwo po wybraniu odpowiedniego formularza.

10.01/2021

783 421 deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw w CEEB

05.01.2021

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy w serwisie e-Budownictwo

W serwisie e-Budownictwo dostępny jest formularz Wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy, który umożliwia Inwestorom uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy w 100% online.

W Polsce stosunkowo niewielka powierzchnia gmin jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w których m. in. są określone sposoby zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. W  przypadku braku planu miejscowego Inwestorzy muszą wystąpić do właściwego miejscowo wójta, burmistrza albo prezydenta miasta z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy. Składanie wniosku odbywało się dotychczas w tradycyjny sposób: listownie lub bezpośrednio w urzędzie. Zmieniła to ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. poz. 1986) umożliwiając wszystkim od dnia 3 stycznia 2022 r. złożenie wniosków w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu urzędowych wzorów formularzy. Kwestię wzoru formularza wniosku precyzuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz. U. z 2021 r. poz. 2462), które określa obowiązujący w całym kraju jeden, spójny wzór formularza. Od dzisiaj można go wygenerować w serwisie e-Budownictwo. Ustawa umożliwiła dodatkowo złożenie mapy w postaci elektronicznej. Wprowadzenie kolejnych etapów cyfryzacji, w tym możliwość realizacji tego wniosku online, jest częścią reformy planowania przestrzennego przygotowywanej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Z perspektywy obywateli wyszukanie odpowiedniego wzoru wniosku w danej gminie bywało problematyczne. Dodatkowo dotychczasowe formularze wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunkach zabudowy w wielu urzędach gmin różniły się od siebie. Inwestorzy działający w różnych lokalizacjach wypełniali często inne formularze wniosków dla zamierzenia polegającego na realizacji takiej samej inwestycji. Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego polegająca na składaniu w formie elektronicznej wniosku o ustalenie warunków zabudowy wykorzystuje w pełni ubiegłoroczne doświadczenia Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.  W 2021 r. przeprowadziliśmy cyfryzację dla 22 procedur  budowlanych m.in. wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenie robót budowlanych czy wniosku o pozwolenie na budowę.

Inwestorzy czekali na cyfryzację tkz. wniosku WZ od dawna i w pakiecie otrzymują dodatkową korzyść. Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy skraca się termin na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 nawet do 21 dni. Ustawa ograniczyła także zasięg obszaru analizowanego do maksymalnie 200 m od granic terenu inwestycji.

Więcej o zmianach prawnych dotyczących domów  o powierzchni do 70 m2.

Strona e-Budownictwo.

31.12.2021
Podsmowanie roku 2021
Zbliżamy się do końca tego roku. Dla nas jest to okazja, aby podzielić się sukcesami. A jest i czym, ostatnie dwa lata to dla nas to czas wytężonej pracy i wielu zmian na polu procesu inwestycyjno-budowlanego oraz walki z niską emisją. Dołączyliśmy do cyberrewolucji i zainicjowaliśmy wiele zmian. Oto najciekawsze z nich.

Pierwszym bardzo ważnym osiągnięciem, nad którym prace toczą się od 2020 r. jest serwis e-Budownictwo. To pionierskie rozwiązanie, które daje liczne korzyści. e-Budownictwo to projekt, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska architektów, inżynierów i potrzebom inwestorów. Czy wiecie, że jeszcze na początku 2020 r. bez wizyty w urzędzie inwestorzy nie mogli dosłownie nic załatwić? Nie mogli złożyć żadnego wniosku, ani dokonać zgłoszenia przez Internet w organach administracji architektoniczno-budowlanej i w nadzorze budowlanym. Od tego roku bez wychodzenia z domu można składać m. in. wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, czy zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Od lipca 2021 r. można było złożyć wniosek o pozwolenie na budowę i zgłoszenie wraz z cyfrowym projektem budowlanym. Inwestorzy, zgodnie z nowymi przepisami mają możliwość przedłożenia w urzędzie projektu w wersji elektronicznej. Cyfrowy projekt budowlany to projekt, który ma na celu przede wszystkim rozwiązanie problemu nadmiaru papierowej dokumentacji w procesie budowlanym w administracji.

Zapytacie, jakie są to korzyści? 

A czy wiecie, że system papierowego obiegu dokumentacji w sprawach związanych z budownictwem generuje zużycie papieru i koszty o ogromnym rozmiarze? Roczne, krajowe zużycie papieru w procedurze wniosku o pozwolenie na budowę wynosi 22,5 mln. kg. Objętościowo to  35 tys. m³ powierzchni potrzebnej do przechowywania dokumentacji.  Gdybyśmy zebrali i ustawili te wszystkie dokumenty na działce o powierzchni 50 x 50 metrów kwadratowych, mielibyśmy 4 kondygnacyjny budynek.  Tak wygląda roczne zapotrzebowanie. Mnożąc to przez konkretne lata, wynik robi wrażenie. Dokumentów tych nie można zutylizować ani recyclingować. Muszą być przechowywane i magazynowane.

Rozwiązaniem tego problemu jest właśnie wprowadzenie cyfrowego projektu budowlanego i umożliwienie obsługi wniosku o pozwolenie na budowę online z wykorzystaniem strony e-Budownictwo. Korzyściami cyfrowego projektu budowlanego, które wpływają na podwyższenie standardu pracy są: uproszczenie formy dokumentu, ułatwienie pracy projektantom, inwestorom, przyśpieszenie procesu składania wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym oraz redukcja kosztów prowadzenia działalności dla pracowni projektowych. Co istotne, cyfryzacja umożliwiła nieprzerwane działanie procedur oraz bezpieczeństwo pracowników je obsługujących. Jest to krok milowy dla organów administracji budowlanej oraz dla inwestorów. Jest to również pakiet korzyści ułatwiających pracę. Satysfakcja użytkowników wyrażona w badaniu ankietowym oraz rosnąca liczba odsłon serwisu, pozwala nam zaliczyć serwis e-Budownictwo do naszych bardzo ważnych sukcesów.

Naszym drugim równie istotnym osiągnięciem, w minionym czasie, jest budowa od podstaw Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB. Powstaniu ewidencji CEEB przyświecały następujące cele jak poprawa jakości powietrza w Polsce i udostępnienie organom administracji centralnej i samorządowej skutecznego narzędzia do realizacji polityki niskoemisyjne oraz gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie szczegółowych danych o budynkach w całej Polsce i poprawa stanu technicznego budynków. Pierwsza e-usługa w ramach CEEB, czyli system IT do składania deklaracji działa już od 1 lipca 2021 r. Obecnie mamy system, w którym obywatele deklarują to, czym ogrzewają swoje domy. Docelowo te dane będę weryfikowane przez organy w ramach kontroli okresowych palenisk, kontroli przewodu kominowego, kontroli gospodarowania odpadami komunalnymi, kontroli emisji i in. Gromadzenie danych nie jest tu jednak jedynym celem. Kluczowe jest tu ich udostępnianie. Dane gromadzone w CEEB będą udostępnione blisko 25 podmiotom wskazanym w ustawie, ale także każdemu zainteresowanemu właścicielowi lub zarządcy nieruchomości po uwierzytelnieniu.  Dzięki udostępnieniu danych z CEEB możliwa będzie efektywna realizacja zadań pomocowych w zakresie modernizacji budynków i wymiany starych pieców na nowe źródła ciepła przez samorządy. Tym samym CEEB staje się bardzo cenną cegiełką w drodze o wyższą jakość życia w Polsce. Aktualnie w ewidencji znajduje się blisko 700 tys. złożonych deklaracji i ich liczba stale rośnie.

Nie spoczywamy na laurach. Pierwsze sukcesy zmotywowały nas do pracy nad kolejnymi usprawnieniami cyfryzacyjnymi. Nasza mapa drogowa na przyszłość to prace nad narzędziami elektronicznymi dostępnymi dla obywateli, ale również dla naszych organów, w celu usprawnienia ich pracy.

W II połowie 2021 r. zakończyliśmy także prace nad:

 • elektronicznym Centralnym rejestrem osób posiadających uprawnienia budowlane - e-CRUB, który ma zastąpić obecny CRUB - gdzie projektanci muszą występować  pisemnie do GUNB, aby uzyskać uprawnienia po zdanym egzaminie, a później za każdym razem przedkładać pisemne oświadczenia organom. Nowy system ma umożliwić uzyskanie uprawnień zaraz po zdanym egzaminie, weryfikację uprawnień online w organach i uruchomienie wyszukiwarki publicznej z dostępną bazą osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
 • nową elektroniczną wersją wyszukiwarki Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych - RWDZ+.  Najważniejszą modernizacją była budowa interfejsu API dla RWDZ, który będzie mógł pobierać dane z innych systemów w pełni automatycznie. Będzie możliwa integracja nowego RWDZ m. in. z programem dziedzinowym do obsługi procesów budowlanych wykorzystywanym w starostwach powiatowych, serwisem e-Budownictwo i innymi, powstającymi w przyszłości rozwiązaniami IT
 • nowym elektronicznym Systemem Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych e-SNRWB, dzięki wbudowanemu modułowi analitycznemu i  raportowemu system pomaga w usprawnieniu czynności kontrolnych i przekazywaniu informacji pomiędzy jednostkami WINB oraz do GINB. System posiada także funkcje przydatne w planowaniu codziennej pracy inspektora.

W kolejce już czeka na uruchomienie EDB - Elektroniczny Dziennik Budowy, który będzie funkcjonował w skali ogólnokrajowej. Rozpoczęliśmy również prace nad nowym projektem informatycznym SOPAB - Systemem do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie, tj. systemem IT do prowadzenia przez organy aab i nb elektronicznych postępowań administracyjnych.

Innym sukcesem mijającego roku, choć nie związanym z cyfryzacją, jest jednak fakt, że dzięki głębokiemu zaangażowaniu Doroty Cabańskiej p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w toku prac sejmowych nad budżetem państwa na rok 2022 udało zwiększyć się fundusz wynagrodzeń służb powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w całym kraju o łączną kwotę w wysokości 30 mln zł. Biorąc pod uwagę obecny poziom wynagrodzeń terenowych służb nadzoru budowlanego i brak ich dofinansowania na przestrzeni wielu ostatnich lat, praktycznie niemożliwe było pozyskanie i utrzymanie w dłuższej perspektywie odpowiednich kadr dysponujących odpowiednią wiedzą techniczną i prawną niezbędną do prawidłowej realizacji działań. Oferowany poziom wynagrodzeń w PINB był z jednej strony niewspółmierny do oczekiwań kompetencyjnych stawianych w naborach i przede wszystkim stawał się coraz mniej konkurencyjny – nie tylko w odniesieniu do podmiotów rynkowych zatrudniających osoby z uprawnieniami budowlanymi, ale także w stosunku do ofert pracy kierowanych przez inne jednostki administracji publicznej. Podjęte działania realnie przełożą się na podwyższenie wynagrodzeń w PINB średnio o ok. 1000 zł brutto, co zapoczątkuje trend wychodzenia terenowych służb nadzoru budowlanego z niezmiernie trudnej sytuacji organizacyjno-finansowej.

To tak pokrótce o naszej aktywności.

Śledźcie nasze aktualności i czytajcie naszego bloga.

20.12.2021
Odbiór systemu eSNRWB

Okres  intensywnych prac związanych z testami systemu Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych (eSNRWB) został zakończony pozytywnie, dzięki czemu udało się odebrać oprogramowanie od wykonawczy. W kolejnym miesiącu będziemy prowadzić prace wdrożeniowe w organach WINB. 

17.12.2021
SOPAB - spotkanie z WINB

17 grudnia br. odbyło się bardzo ważne spotkanie z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego, podczas którego zaprezentowaliśmy założenia projektu System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB). Przede wszystkim omówiliśmy rolę WINB w projekcie i harmonogram dalszych prac.

06.12.2021
Zaproszenie na prezentację projektu System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB)

W związku z planowaną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego realizacją projektu System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB), zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu, która odbędzie się 20 grudnia 2021 r. o godz. 10:00, w trybie wideokonferencji na platformie Zoom. Projekt planowany jest do realizacji w ramach II osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką systemów wspierających administrację publiczną w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego.

 Informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do 17 grudnia 2021 roku do 13:00 na adres: j.sosnowski@gunb.gov.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. W tytule e‑mail należy wpisać: „SOPAB – prezentacja publiczna”. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają na podany adres e-mail potwierdzenie wraz z linkiem do wideokonferencji. Udział w prezentacji jest nieodpłatny.

29.11.2021
Elektroniczny dziennik budowy

EDB

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego przygotowujemy elektroniczny dziennik budowy (EDB), który będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych już w przyszłym roku. Prace programistyczne zmierzają ku końcowi, dlatego chcielibyśmy przybliżyć wam pokrótce, czym jest system EBD. 

Dziennik budowy w procesie budowlanym

Dziennik budowy jest najważniejszym dokumentem na placu budowy. Rejestruje się w nim przebieg robót budowlanych oraz wszelkich okoliczności i zdarzeń, które mają związek z ich wykonywaniem i mogą mieć znaczenie podczas technicznej oceny prawidłowości prowadzonych prac budowlanych, montażu czy rozbiórki. Dziennik jest też narzędziem pracy kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, a także projektanta. W dzienniku budowy zapisywane są wszystkie istotne zdarzenia, które dokumentują przebieg robót budowlanych. Dziennik, zgodnie z przepisami, powinien być prowadzony w określony sposób i przechowywany w bezpiecznym miejscu. Dlatego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego realizujemy projekt Elektronicznego Dziennika Budowy (EDB), w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa, z założeniem wprowadzenia na rynek dziennika budowy, który będzie udostępniany, prowadzony i składany całkowicie online.

Powszechnie dostępny, zawsze pod ręką - EDB

Wiemy, jak wielkim i często stresującym wyzwaniem jest realizacja procesu budowlanego. Na placu budowy często występują trudne warunki pracy.. Dlatego oddajemy do dyspozycji taką aplikację, aby każdy mógł z niej skorzystać. EDB można uruchomić bez żadnego specjalistycznego sprzętu i bez stałego dostępu do Internetu. Użytkownicy mogą korzystać z EDB bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na swoich komputerach. Z aplikacji można korzystać po uruchomieniustandardowej przeglądarki internetowej. Do obsługi systemu wystarczy też najprostszy smartfon, czy tablet. Warto podkreślić, że aplikacja mobilna EDB dostępna jest na większość urządzeń mobilnych, zarówno tych z systemem Android, jak i iOS (czyli na iPhone’y i iPady).

System EDB – dla kogo

Elektroniczny dziennik budowy zakładany jest przez inwestora, więc system EDB powstał przede wszystkim z myślą o jego wygodzie. Inwestor, po uwierzytelnieniu poprzez usługę węzła krajowego i założeniu konta, może w systemie w prosty sposób wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie dziennika budowy. Po otrzymaniu dziennika, nadaje dostęp pozostałym uczestnikom procesu budowlanego w systemie, a są nimi: kierownik budowy, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego i upoważniony przedstawiciel inwestora. Od tego momentu mogą oni również dokonywać w wpisów w elektronicznym dzienniku. W szczególności dotyczy to kierownika budowy, który posiada dodatkowe uprawnienia i jest osobą faktycznie prowadzącą w imieniu inwestora elektroniczny dziennik. To właśnie pod kątem kierownika budowy przygotowaliśmy prostą w obsłudze i ergonomiczną, mobilną wersję systemu EDB, która umożliwia mu w każdej chwili na dokonanie wpisu, nawet bez posiadania dostępu do Internetu.

 

EDB
 

 

Bezpieczeństwo systemu EBD

Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym. Stanowi potwierdzenie wykonania poszczególnych etapów budowy, dlatego dokonywane w nim wpisy muszą być odpowiednio zabezpieczone. Wszystkie dane wprowadzane do dziennika budowy są chronione przed zniszczeniem poprzez istnienie kopii zapasowej w bezpiecznym środowisku z dodatkową ochroną przed jej usunięciem  Ryzyko utraty danych zostało tu zminimalizowane zgodnie najwyższymi standardami zabezpieczeń technicznych i infrastrukturalnych, które stosuje się w systemach publicznych.  Wpisy w dzienniku muszą też zgadzać się ze stanem faktycznym. Uczestnicy procesu budowlanego mogą w każdym momencie dokonać wpisu korzystając z mobilnej wersji systemu EDB  przy czym zadbaliśmy o zapewnienie stuprocentowej pewności, że osoby, które dokonują wpisów są tymi, za które się podają. System jest zabezpieczony przed działaniem osób nieuprawnionych poprzez integrację z usługą tzw. węzła krajowego, co gwarantuje prawidłowe uwierzytelnienie uczestników procesu budowlanego podczas logowania. Do systemu EDB wejdziemy na trzy sposoby -  za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, bądź potwierdzając swoją tożsamość poprzez bankowość elektroniczną.

System EDB – kiedy

Dziennik budowy w wersji elektronicznej zostanie wprowadzony na rynek w I kwartale przyszłego roku - po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane, wprowadzającej system EDB. Projekt zmian możemy śledzić na bieżąco pod tym linkem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345300/katalog/12777008#12777008

22.11.2021
Nowy elektroniczny Systemem Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych (
eSNRWB)

Nowy elektroniczny System Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych (eSNRWB), przygotowywany w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, wszedł w fazę testów. W testach poza pracownikami GUNB bierze udział dwudziestu przedstawicieli Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego z 16 województw. Mamy do przetestowania ponad 20 scenariuszy, przy czym w każdym scenariuszu zawartych jest od 5 do 15 przypadków testowych. Obecnie pracujemy nad testami 9 modułów.  Na początku grudnia liczba ta zostanie uzupełniona o dodatkowe 4 moduły. Zakończenie etapu testów planujemy na połowę grudnia. Główną funkcją systemu eSNRWB jest gromadzenie informacji o działaniach prowadzonych przez WINB w zakresie badania i kontrolowania wyrobów budowlanych. Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Budowlanego mogą poprzez system przekazywać do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego informacje o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz wydanych postanowieniach i decyzjach. Poprzez eSNRWB przekazywane są też opinie dla organów celnych. System umożliwia zatwierdzanie i opublikowanie w zewnętrznym module (dostępnym publicznie) wyników badań próbek wyrobów budowlanych oraz danych i informacji dotyczących wyrobów budowlanych podlegających wpisowi do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. Zebrane dane służą do generowania sprawozdań i monitorowania realizacji planu kontroli. 

System jest bardzo pomocny w codziennej pracy inspektorów. Informacje wprowadzone przez jednego WINB są widoczne dla pozostałych.  Dzięki wbudowanemu modułowi analitycznemu i  raportowemu system pomaga w usprawnieniu czynności kontrolnych. Posiada także funkcje przydatne w planowaniu codziennej pracy inspektora.

eSNRWB powstaje w ramach projektu „Stworzenie centralnego systemu dotyczącego nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych wraz z serwisem internetowym służącym do obsługi Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

19.11.2021
Zakończono prace nad rozbudową systemu RWDZ.

Najważniejszą wdrożoną zmianą jest budowa interfejsu API, dzięki któremu RWDZ będzie mógł pobierać dane z innych systemów w pełni automatycznie. Będzie możliwa integracja nowego RWDZ m. in. z programem dziedzinowym do obsługi procesów budowlanych wykorzystywanym w starostwach powiatowych, serwisem e-Budownictwo i innymi, powstającymi w przyszłości rozwiązaniami IT. Połączenie systemu RWDZ, do którego dzisiaj urzędnicy muszą wprowadzać dane ręcznie, z innymi systemami może pozytywnie wpłynąć na czas obsługi postępowań w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę. Urzędnicy muszą bowiem wprowadzać do systemu RWDZ dane z ponad 300 tys. wniosków o pozwolenie na budowę, które w ciągu całego roku wpływają do organów AAB.

"Oddajemy do użytku system RWDZ z interfejsem API. Realizując projekt cyfryzacji dążymy do jak automatyzacji i redukcji czasu pracy mechanicznej w urzędach. Dlatego zależy nam, aby obowiązek, jaki spoczywa na organach administracji architektoniczno-budowlanej był realizowany w przyszłości bez dodatkowego obciążenia czasowego" - zapowiedziała p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska.

Pozostałe zmiany funkcjonalne wprowadzone w RWDZ

Zwolnienie blokady sekcji

W obecnie funkcjonującym RWDZ zarówno w module RWD (rejestr wniosków i decyzji) jak i RZ (rejestr zgłoszeń) formatki (wniosku, decyzji oraz zgłoszenia) są podzielone na sekcje, które po uzupełnieniu w nich danych i upływie 24 godzin są blokowane. Mechanizm ten nie pozwala na dowolne zmiany i korekty danych przez pracowników organów, którzy je wprowadzili. Dlatego też obecnie w przypadku błędnego wprowadzenia danych i upływie 24 godzin od ich wprowadzenia pracownik danego organu musi wystąpić w formie pisemnej do organu wyższego stopnia z wnioskiem o korektę.

Rozwiązanie to z perspektywy czasu okazało się bardzo nieergonomiczne.  Dlatego w nowym RZWD została zdjęta 24-godzinna blokada tych sekcji, w których wprowadzane dane nie mają wpływu na ocenę terminowości tj. np. imię i nazwisko oraz nazwa inwestora, adres inwestora, inwestycji, dane inwestycji,. W momencie zakończenia postępowania tj. wydania decyzji, bądź też przyjęcia inwestycji bez sprzeciwu – dane te będą blokowane.

Morskie farmy wiatrowe

W przypadku farm wiatrowych, w RWDZ dodano mechanizm przeliczania terminu na wydanie decyzji dla tych inwestycji, który wynosi 90 dni.

18.11.2021
II spotkanie grupy roboczej z przedstawicielami urzędów wojewódzkich

18 listopada br. odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli GUNB z pracownikami urzędów wojewódzkich, którzy współpracują z nami w ramach grupy roboczej, aby wspólnie opracować wytyczne dla wszystkich urzędów, jak nanosić poprawki w cyfrowym projekcie budowlanym w II instancji w trybie odwoławczym.

Potrzeba stworzenia jednolitych rekomendacji dla wszystkich urzędów II instancji wynikała z dotychczasowej praktyki stosowanej w tradycyjnym procesie inwestycyjno-budowlanym, polegającej na wprowadzaniu ręcznych korekt w papierowych dokumentach projektów w II instancji. Inwestorzy wzywani są do poprawienia projektów zagospodarowania działku lub terenu (PZT) i projektów architektoniczno-budowlanych (PAB) przez urzędy wojewódzkie w trybie odwoławczym. W obiegu tradycyjnym inwestorzy na papierowych dokumentach często nanoszą ręcznie zmiany w projektach. W momencie uruchomienia cyfrowego projektu budowlanego  okazało się, że praktyka ta nie może mieć zastosowania. Projekt cyfrowy składany jest do organu w plikach (m. in. w plikach pdf), które projektant i organ opatrują podpisem elektronicznym, a każda zmiana w pliku unieważnia podpisy elektroniczne.

Urzędy wojewódzkie były zainteresowane wprowadzeniem wygodnego rozwiązania dla pliku cyfrowego z punktu widzenia ich pracowników.

Rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami i postulatami terenowych organów udało się opracować w ramach grupy . Jakie rekomendacje zostały zaproponowane?

 • przyjęto, że organ II instancji może dokonywać pewnych drobnych zmian w projekcie, choć nie mogą to być zmiany ingerujące w istotę sprawy,
 • przyjęto, że poprawka w projekcie może być dostarczona w postaci pliku zawierającego tylko tę poprawkę, a nazwa pliku może zawierać datę sporządzenia poprawki. Data w nazwie pliku będzie wskazywała na różnicę pomiędzy projektem, a poprawką.

Zatrzymajmy się na chwilę na tym ostatnim punkcie. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz. U. poz. 1169) definiuje sposób oznaczania nazw plików komputerowych projektu budowlanego w postaci elektronicznej, zgodnie z którym, w przypadku projektu w jednym pliku, nazwa pliku ma zawierać skrót elementu projektu budowlanego (np. PZT) wraz z datą sporządzenia projektu w formacie rrrr.mm.dd (PZT_2021.05.15) – tu korekta projektu będzie zawierała w nazwie pliku datę korekty (PZT_2021.11.18). Dla projektów dostarczonych w kilku plikach w ww. rozporządzeniu przewidziano podobny wzór nazwy pliku uwzględniający numer tomu, czy pliku (np. PZT_1_2021.05.15 i PZT_2_2021.05.15) – tu korekta będzie zawierała kolejną liczbę porządkową pliku i datę sporządzenia korekty (PZT_3_2021.11.18).

Sposób oznaczania plików projektu budowlanego pokazuje poniższa tabela.

sposób oznaczania plików komputerowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Objaśnienie skrótów w tabeli:
1) x – oznacza kolejny numer pliku;
2) y – oznacza symbol określający zawartość tomu projektu technicznego zawierającego opracowanie wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w określonej specjalności, gdzie:
a) AR – stanowi symbol specjalności architektonicznej,
b) BO – stanowi symbol specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c) BM – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej mostowej,
d) BD – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej drogowej,
e) BK – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych i inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
f) BH – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej,
g) BW – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej,
h) BT – stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
i) IS – stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
j) IE – stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
k) IN – stanowi symbol specjalności innej niż w lit. a–j,
l) WB – stanowi symbol więcej niż jednej specjalności;
3) z – oznacza datę sporządzenia plików napisaną w formacie rrrr.mm.dd.

Choć prace nad opracowaniem rekomendacji dla procedowania poprawek w projekcie cyfrowym zostały zakończone, nie jest to ostatnie spotkanie w tym gronie. Kolejne spotkanie grupy roboczej z urzędami wojewódzkimi planowane jest w jeszcze w grudniu. Do tego czasu zostaną zebrane przez urzędy nowe zagadnienia związane z cyfryzacją procesu inwestycyjno-budowlanego.

15.11.2021
Raporty w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 15 listopada br. w systemie do składania deklaracji CEEB będzie dostępna nowa funkcjonalność wspierająca pracę urzędów - jest nią raportowanie. Urzędnicy w aplikacji zone.gunb.gov.pl będą mieli dostęp do wszystkich danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dla obszaru swojej właściwości.Zakładka „Raport” jest odpowiedzią na potrzeby, które zgłaszają poszczególne urzędy gmin w zakresie pozyskania danych i informacji z CEEB dotyczących złożonych deklaracji. Dostęp do nowej funkcjonalności uzyskają administratorzy lokalni i użytkownicy po stronie urzędów.

 Wszystkie udostępnione dane będzie można sortować i filtrować, jak również wyeksportować do pliku CSV.

10.11.2021
Usprawnienia w procesie inwestycyjno-budowlanym. Spotkanie z izbami

Dzisiaj omówiliśmy propozycje usprawnień w ramach projektu cyfryzacji zgłoszone przez Izgę Architektów RP oraz Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Projekt usprawnień oznacza poszerzenie projektu cyfryzacji m. in. o procedury poprzedzające składanie wniosków o pozwolenie na budowę.
 
4.11.2021
Aktualne dane z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

29.10.2021
API serwisu e-Budownictwo

Od 1 października br. serwis e-Budownictwo posiada interfejs programowania aplikacji (API), umożliwiający pobieranie danych z zapisanych w nim wniosków do lokalnych systemów dziedzinowych, z których korzysta część organów administracji architektoniczno-budowlanej w starostwach powiatowych i Urzędach Wojewódzkich. Celem udostępnienia API jest, aby dane wprowadzane przez użytkownika w aplikacji e-Budownictwo, zasiliły systemy w starostwach i nie trzeba było ich wprowadzać ręcznie.

Jak to ma działać? Zapisane wnioski w serwisie, to takie które nie mogą być już zmieniane przez inwestora - są przeznaczone do przekazania ich do właściwego urzędu. Aplikacja e-Budownictwo nadaje im unikalny numer ID, który wykorzystywany jest w komunikacji pomiędzy dwoma różnymi systemami. Numer ID służy do powiązania w bazie GUNB konkretnego wniosku wraz z danymi. Dodatkową funkcjonalnością API jest możliwość dodania do wniosku numeru sprawy, co oznacza, że numer ten będzie widoczny i dostępny dla inwestora w serwisie e-Budownictwo. Jednak aby automatyczne zasilenie systemów dziedzinowych było możliwe, niezbędne jest dostosowanie słowników w lokalnych systemach w starostwach do tych, które posiada serwis e-Budownictwo oraz budowa prostego skryptu do wysyłania i obsługi zapytań.

W związku z generalną potrzebą usprawnienia procesu obsługi wniosków cyfrowych oferujemy współpracę i pomoc organom AAB zainteresowanym automatyzacją wprowadzania danych w swoich systemach przy wdrożeniu API.

Zgłoszenie do integracji z serwisem e-Budownictwo można zrealizować poprzez przesłanie formularza zgłoszenia pod tym linkiem: https://forms.office.com/r/QhCCy6U8nH

28.10.2021
Konferencja Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

W dniach 28-29 października br. w Wojanowie odbyła się konferencja Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej pt. „Zagadnienia związane z cyfryzacją procesu inwestycyjno-budowlanego". Dorota Cabańska (p.o. GINB)  przedstawiła podczas spotkania temat Wprowadzenie cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego, podstawa prawna i omówiła przepisy towarzyszące ostatnim zmianom cyfryzacyjnym w obszarze budownictwa.

W programie wydarzenia znalazły się również następujące tematy:

 • Najczęstsze problemy na etapie pozyskiwania decyzji administracyjnych
 • Zakres i forma projektu budowlanego, w tym technicznego a cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego
 • Zmiana pozwolenia na budowę w odniesieniu do decyzji wydanych w oparciu o rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego z 2012 r. oraz rozporządzenie z 2020 r.
 • Procedura uruchomienia inwestycji w kontekście cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego
 • Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie w kontekście cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego oraz nowelizacji Prawa budowlanego obowiązującej od 19.09.2020 r.

Organizatorem spotkania była Anna Kościuk, Przewodnicząca Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

27.10.2021
Testy systemu e-SNRWB

Ruszają testy oprogramowania wspierającego pracę nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych. Nowe oprogramowanie ma  ma umożliwić gromadzenie i wymianę informacji pomiędzy organami nadzoru rynku wyrobów budowlanych tj. GUNB oraz szesnastoma WINB. Dane będą zbierane w celu późniejszej analizy statycznej
umożliwiającej strategiczne zarządzanie w obszarze wyrobów budowlanych. Odbiór systemu planowany jest na 8 grudnia 2021 r.

25.10.2021
Podpis elektroniczny w procesie inwestycyjno-budowlanym. Przewodnik dla organów AAB

Na naszej stronie w Starterze dla organów AAB/NB udostępniliśmy przewodnik dotyczący podpisu elektronicznego. Przewodnik dedykowany jest organom administracji architektoniczno-budowlanej (AAB). "Podpis elektroniczny w procesie inwestycyjno-budowlanym" jest kompendium wiedzy na temat podpisu elektronicznego wymaganego w codziennej pracy organów. Najwięcej uwagi poświęciliśmy zastosowaniu e-podpisu w procedurze zatwierdzania projektu budowlanego. W przewodniku poruszamy także inne zagadnienia związane z podpisem elektronicznym. Czytelnik po lekturze otrzymuje pełną wiedzę na temat następujących kwestii:

 • czym jest podpis elektroniczny?
 • techniczny aspekt podpisu elektronicznego,
 • podpis zaufany, osobisty, kwalifikowany - najważniejsze różnice i rekomendowane rozwiązania dla organu AAB,
 • co podpisuje organ, a co Inwestor (i jak)?
 • podpis w ePUAP,
 • podpisywanie projektu budowlanego,
 • weryfikacja podpisu w programie Adobe Acrobat Reader, EZD PUW i na stronach Komisji Europejskiej,
 • usuwanie podpisu,
 • akty prawne związane z podpisem elektronicznym.

Zachęcamy wszystkich pracowników organów AAB do lektury. Link do dokumentu.

12.20.2021
Spotkanie z Urzędami Wojewódzkimi

12 października br. w siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego odbyło się spotkanie podsumowujące cyfryzację procesu budowlanego w organach administracji architektoniczno-budowlanej. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele GUNB oraz dyrektorzy administracji architektoniczno-budowlanej w Urzędach Wojewódzkich.

Obrady poprowadziła Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, która zaprezentowała kolejne kroki w procesie cyfryzacji oraz omówiła bieżące działania w ramach platformy e-Budownictwo:

Centralna baza danych dla urzędników, Platforma Informacji Przestrzennej dla obywateli. Ujednolicone i intuicyjnie działające formularze w całym kraju, integracja z systemami dziedzinowymi już funkcjonującymi w urzędach, a przede wszystkim duża oszczędność czasu dla wszystkich stron procesu”.

Spotkanie zakończyła seria pytań i odpowiedzi połączona z dyskusją na temat funkcjonowania bieżących rozwiązań technicznych.

Wydarzenie miało charakter roboczy i konsultacyjny.

07.10.2021
Cyfryzacjaprocesu budowlanego - wywiad z Dorotą Cabańska, p.o. GINB

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/cyfryzacja-procesu-budowlanego-wywiad-z-dorota-cabanska-dla-konstrukcji-stalowych

06.10.2021
Webinar w PARP

Transformacja cyfrowa w budownictwie była tematem przewodnim kolejnej wideokonferencji z cyklu #idearozwojubiznesu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem wydarzenia był Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

W programie udział wzięli: Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Maciej Thel, naczelnik Wydziału ds. CEEB oraz Tomasz Saciłowski, główny specjalista z Departamentu Usług Cyfrowych GUNB.

Tematyka webinarium omawiana przez naszych przedstawicieli  była następująca:

 • Transformacja cyfrowa budownictwa
 • e-Budownictwo
 • e-CRUB
 • Cyfrowe systemy wsparcia inspekcji i kontroli
 • CEEB
 • Mapa drogowa cyfrowych projektów GUNB

Podczas spotkania omówiliśmy szczegółowo najważniejsze projekty cyfrowe realizowane w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, zaprezentowaliśmy działanie systemu do składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, nowe funkcjonalności dostępne w serwisie e-Budownictwo oraz działanie przyszłego systemu Elektronicznego Dziennika Budowy.

Spotkanie zakończył zestaw pytań od prowadzącej i uczestników.

Webinarium było transmitowane online na Facebooku na stronie PARP i na stronie internetowej. Obecnie nagranie jest dostępne w kanale YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=tv26AMfIhQI

„Idea Rozwoju Twojego Biznesu” jest cyklem autorskim Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który obejmuje serię spotkań w formule online dotyczących perspektyw dla rozwoju przedsiębiorców w Polsce.

Harmonogram wydarzeń organizowanych przez PARP znajduje się na stronie: https://www.parp.gov.pl/comp.../site/site/idearozwojubiznesu.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

04.10.21
e-Budownictwo 2.0


1 października br. uruchomiliśmy nową wersję serwisu e-Budownictwo. Serwis, który od ponad roku znacząco pomaga inwestorom w pracy, w nowej odsłonie oferuje dużo więcej ułatwień. Wypełnianie elektronicznych formularzy jest jeszcze prostsze i bardziej intuicyjne.

Wybór roli

W najnowszej wersji aplikacji sami wybieramy rolę, w której występujemy. Na początku wypełniania formularza zaznaczamy w tym celu odpowiednie pole. 

Są trzy role :

 • inwestor jako osoba fizyczna,
 • inwestor jako osoba prawna  reprezentant
 • pełnomocnik.  

W dotychczasowej wersji serwisu taki sam formularz udostępnialiśmy wszystkim, co oznaczało, że program proponował użytkownikom treści, które w pewnych sytuacjach można pominąć. Obecnie dane, które wprowadzamy, odpowiadają naszej roli w procesie inwestycyjno-budowlanym i pełnionej przez nas funkcji.

 e_budownictwo
Aplikacja e-Budownictwo. Wybór roli w procesie budowlanym.

Wygodna nawigacja – nawiguj swoją pracą

Serwis rozbudowaliśmy o menu nawigacji pozwalające w swobodny sposób decydować, którą część formularza będziemy wypełniać. W każdym momencie możemy cofnąć się o jeden bądź więcej kroków w przód bądź w tył. Mamy do dyspozycji następujące sekcje i podsekcje w menu nawigacji:

 • Wybór roli
 • Inwestor – Dane inwestora – Dane pełnomocnika
 • Inwestycja – Nieruchomość – Urząd – Kwestionariusz
 • Załączniki
 • Podsumowanie

Nawigowanie po formularzach to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy lubią wcześniej rozpocząć swoją pracę z wnioskiem, aby wrócić do pracy w momencie, kiedy będą mieli wszystkie dane. Można zacząć tylko od wyboru działki z mapy, zapisać wersję roboczą, a pozostałe informacje dodać później. Niektórzy potrzebują za jednym razem zrobić wszystko od A do Z,  lubią być prowadzeni „za rękę” i chcą „podążać za jednym przyciskiem”. Dla nich mamy także dobrą wiadomość. Duży, niebieski przycisk „Dalej” zostaje w niezmienionym kształcie.

 

 e-budownictwo
Aplikacja e-Budownictwo. Nawigacja.

 Nowa wyszukiwarka działek

Możliwość wyboru działek z poziomu mapy jest najbardziej docenianą przez użytkowników funkcjonalnością. Dlatego sekcja została rozbudowana aż o dwie nowości. Pierwszą z nich jest import działek z pliku csv. Rozwiązanie ma być pomocne dla dużych inwestycji. Czasem ilość działek jest większa niż kilka. Zdarzają się sytuacje, gdzie jest ich nawet ponad sto. Na przykład przy inwestycjach liniowych obejmujących swoim zasięgiem teren dwóch, trzech województw. Import z pliku csv jest funkcją dedykowaną takim przedsięwzięciom. Drugą, nową funkcjonalnością jest wyszukiwanie działki po identyfikatorze. Rozwiązanie może być przydatne dla inwestorów indywidualnych, którzy często posługują swoim numerem działki. Po wpisaniu identyfikatora, system odnajduje szukaną działkę i pobiera pozostałe dane - obręb, numer ewidencyjny i dane adresowe.

e-budownictwo
Aplikacja e-Budownictwo. Dane nieruchomości.

Rozwijany układ treści  

Przepisy ustawy Prawo budowlane są trudne, dlatego w serwisie e-Budownictwo zawsze były zebrane najważniejsze wymagania dla inwestorów związane z załatwianiem spraw urzędowych. Informacje te były dostępne  po wybraniu konkretnego wniosku. W nowej wersji aplikacji wprowadziliśmy inny sposób prezentacji treści w formie rozwijanych tematycznie punktów. Dzięki temu możemy szybciej znaleźć informację, której potrzebujemy. Wybieramy temat, który nas interesuje, klikając w dany temat.

Udostępnianie

Zadanie przygotowania wniosku w procesie inwestycyjno-budowlanym spoczywa zwykle na inwestorze bądź pełnomocniku. Niekiedy może to być reprezentant osoby prawnej – wspólnik bądź członek zarządu spółki. Dobrą praktyką jest udostępnianie dokumentów wszystkim zainteresowanym stronom przed wysłaniem. W nowym serwisie e-Budownictwo możemy udostępniać  przygotowywany wniosek innym uczestnikom procesu inwestycyjno-budowlanego – przed zapisaniem i przed wysłaniem. Inwestor wypełniający formularz może go udostępnić pozostałym inwestorom również w trybie edycji, na przykład w celu uzupełnienia wniosku. Jeśli występujemy w roli pełnomocnika, udostępniamy go inwestorom, a jeśli jesteśmy w zarządzie firmy – pozostałym członkom zarządu. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ponieważ udostępnianie polega na wpisaniu dowolnego adresu e-mail innego użytkownika serwisu podczas wypełniania wniosku.

API

Dobra wiadomość dla wszystkich zaawansowanych cyfrowo jednostek samorządu terytorialnego. Nowy serwis posiada interfejs dla programistów, umożliwia podstawową integrację i zaczytanie danych do innych systemów, np. lokalnych systemów dziedzinowych, z którego korzystają starostwa powiatowe. Docelowo dzięki API sprawy prowadzone przez pracowników organów terenowych mogą być prowadzone szybciej. Dążymy do automatyzacji procesów administracyjnych w budownictwie i chcemy zmniejszyć ilość pracy mechanicznej urzędników.

Urzędy zainteresowane integracją swojego oprogramowania z serwisem e-Budownictwo powinny zgłosić zapotrzebowanie poprzez wysłanie maila na adres: e-budownictwo@gunb.gov.pl

Podsumowanie

Strona z podsumowaniem pojawiła się w serwisie e-Budownictwo wcześniej, ale warto ją teraz omówić. W serwisie e-Budownictwo, zanim zapiszemy wniosek, możemy na końcu zapoznać się ze wszystkimi informacjami dokumentu na jednej, kompaktowej stronie. To bardzo wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Kiedy wypełniamy wniosek, często robimy to w pośpiechu. Pewne dane mogą nam umknąć, zdarzają się pomyłki i potknięcia. Wie o tym każdy, kto kiedykolwiek załatwiał jakąś sprawę urzędową. Dokument w postaci papierowej można szybko sczytać przed wysłaniem. Podobnie jest w aplikacji do generowania ważnych,  urzędowych dokumentów. Na samym końcu sprawdzamy, czy wszystko się zgadza i zapisujemy*.

Podsumowanie jest ostatnią stacją w serwisie e-Budownictwo, ale pociąg jedzie dalej. Po zapisaniu wniosku przesiadamy się na stronę gov.pl do systemu ePUAP. W tym celu klikamy w przycisk „Przejdź na gov.pl”.

Powodzenia!

 *Zapis wniosku jest istotny, ponieważ wiąże się z nadaniem ID wniosku – unikalnego numeru, pod którym wniosek  będzie identyfikowany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Urzędnik będzie się posługiwał numerem ID w celu zlokalizowania oryginalnego dokumentu dostarczonego do urzędu na skrzynkę ePUAP.

17.09.21
Modernizacja RKO

17 września 2021 r. zakończyliśmy prace obejmujące modernizację istniejącego systemu teleinformatycznego Rejestru Kontroli Obowiązkowych RKO-2 do wersji systemu teleinformatycznego Rejestru Kontroli Obowiązkowych RKO-3. System ten umożliwia wysyłanie protokołów przez terenowe organy nadzoru budowlanego do organu wyższego stopnia.

Modernizacja objęła:

1) analizę wymagań i specyfikacji potrzeb,

2) zmianę w istniejącym systemie teleinformatycznym RKO-2 formularzy przeznaczonych do wprowadzania danych z przeprowadzanych kontroli obowiązkowych,

3) dostosowanie wydruków generowanych z rejestru, do projektowanego wzoru protokołu kontroli obowiązkowej,

4) utworzenie środowiska testowego (instancja testowa, odzwierciedlająca środowisko produkcyjne), służącego do przeprowadzania testów systemu teleinformatycznego RKO-3 oraz do celów szkoleniowych,

5) wdrożenie w środowisku testowym systemu teleinformatycznego RKO-3,

6) wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji administratora, użytkownika systemu teleinformatycznego RKO-3,

7) przeprowadzenie testów poprawności funkcjonowania systemu teleinformatycznego RKO-3,

8) utworzenie środowiska produkcyjnego (instancja produkcyjna) przeznaczonego dla użytkowników końcowych,

9) wdrożenie w środowisku produkcyjnym systemu teleinformatycznego RKO-3,

10) wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w szczególności architektury, instalacji i wdrożenia, kodu źródłowego systemu teleinformatycznego RKO-3.

02.09.21
Partnerzy programu pilotażowego serwisu e-Budownictwo
Zachęcamy do odwiedzenia strony parnterów cyfryzacji, która powstała w oparciu o przesłane materiały od biur architektonicznych biorących udział w programie w 2020 r. Link

20.08.21
KIck-off nowego projektu. RWDZ czekają duże zmiany

Ruszają prace związane z rozbudową systemu RWDZ. 19 sierpnia odbyło się pierwsze spotkanie zespołu projektowego pracującego nad nową wersją cyfrowego rejestru.

Najważniejszą zmianą jest budowa interfejsu API, dzięki któremu RWDZ będzie mógł pobierać dane z innych systemów w pełni automatycznie. Będzie możliwa integracja nowego RWDZ z programem dziedzinowym do obsługi procesów budowlanych back office wykorzystywanym w starostwach powiatowych, serwisem e-Budownictwo i innymi, powstającymi w przyszłości rozwiązaniami IT.

"Budowa API do Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń oznacza bardzo ważną zmianę dla wszystkich pracujących w organach AAB. Dzięki temu rozwiązaniu czas prowadzenia każdej danej sprawy urzędowej związanej z obsługą wniosku o pozwolenie na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym zostanie skrócony o kilka do nawet kilkunastu minut" – zapowiada pełniąca obowiązku Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska.

Faktycznie największym beneficjentem tego rozwiązania będą pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej w powiatach i Urzędach Wojewódzkich, którzy w ramach swoich codziennych obowiązków wprowadzają dane inwestorów i inwestycji do systemu RWDZ. Dzięki nowemu rozwiązaniu ilość pracy ręcznej i mechanicznej zostanie znacznie zredukowana.

Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w wersji elektronicznej powstał w 2013 r. Jego celem było ułatwienie nadzorowania przez organ wyższego stopnia terminowości wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę poprzez gromadzenie informacji na temat zgłaszanych przez inwestorów wniosków. Kolejną planowaną zmianą w rejestrze, poza budową API, jest poszerzenie o procedury dostępne dla inwestorów w serwisie e-Budownictwo. Dzięki temu powstanie system do generowania bieżących statystyk w zakresie wszystkich prowadzonych spraw w procesie inwestycyjno-budowlanym oraz bezcenna baza danych. Nowy RWDZ pozwoli nam ocenić rzeczywisty postęp, jaki dokonuje się w cyfryzacji w budownictwie.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac 17 listopada 2021 r. planowane jest zakończenie prac programistycznych. System będzie wdrażany w organach AAB z początkiem 2022 r.

27.07.21
Nowy statut GUNB

26 lipca 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające statut Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

W ramach nowej struktury Urzędu powstanie Departament Usług Cyfrowych, w którego kompetencjach znajdzie się dalszy rozwój serwisu e-Budownictwo, projektu ZONE, a także uruchomienie zupełnie nowych e-usług wspierających elektroniczną obsługę procesu inwestycyjno-budowlanego.

Najważniejsze projekty cyfryzacji w GUNB:

 • Portal e-Budownictwo
 • Elektroniczny Dziennik Budowy
 • Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego
 • Elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane e-CRUB
 • Nowy Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń
 • Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), w ramach którego powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie

Rozporządzenie wchodzi w życie 10 sierpnia 2021 r.

plan cyfryzacji w budownictwie - mapa drogowa projektów GUNB w latach 2021-2023
Mapa drogowa cyfryzacji w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w lipcu 2021 r.

29.06.21
Nowe rozporządzenia związane z cyfryzacją

29 czerwca 2021 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane nowe rozporządzenia związane z projektem cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego.

Rozporządzenie dotyczące projektu budowlanego wprowadza m.in. projekt  w postaci cyfrowej. Dzięki rozporządzeniu inwestorzy będą mogli przez internet przesłać do organów wniosek o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie z załącznikiem w postaci projektu architektoniczno-budowlanego w postaci elektronicznej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w komunikacie opublikowanym po konferencji prasowej poświęconej dalszemu rozwojowi serwisu e-Budownictwo, która miała miejsce 23 czerwca br. (link).

Oba rozporządzenia wchodzą w życie 1 lipca 2021 r.

23.06.21
Konferencja prasowa - komunikat

Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym będzie można już od 1 lipca składać online w serwisie e-Budownictwo. 28 czerwca br. odbyła się konferencja prasowa poświęcona tej tematyce. m in. z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina, wiceminister Anny Korneckiej oraz Doroty Cabańskiej, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

„Cyfryzacja to konkretne korzyści dla obywateli, a naszym priorytetem jest to, aby ułatwiać i usprawniać funkcjonowanie gospodarki, w tym strategicznego sektora budowlanego” – podkreślł wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. „Z jednej strony rezygnujemy z ton akt, ich drukowania, bindowania, z drugiej to ogromne odciążenie w gromadzeniu i przechowywaniu dokumentacji” – tłumaczy wiceminister rozwoju pracy i technologii Anna Kornecka.

Korzyści z cyfryzacji

Elektroniczne składanie wniosków to nie tylko wygodne i szybsze rozwiązanie, ale też przynoszące konkretne oszczędności dla obu stron procesu inwestycyjno-budowlanego. Szacuje się, że średnio jedna sprawa wniosku o pozwolenie na budowę zajmuje pół metra bieżącego na półce urzędowego regału, a organy zobowiązane są przechowywać wszystkie dokumenty tych spraw do czasu przekazania dokumentów do archiwów państwowych, czyli przez okres 10 lat. Cyfryzacja sprawi, że koszty wynajmu dodatkowych przestrzeni magazynowych spadną. Uwolniona przestrzeń biur pozwoli także urzędnikom pracować w lepszej, bardziej przestronnej i estetycznej przestrzeni.

Zmiany w serwisie e-Budownictwo

Wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę i cyfrowym projektem budowlanym dodane zostają inne formularze, w tym wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, zawiadomienie o zakończeniu budowy, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę oraz użytkowanie obiektu. Będzie można online złożyć także wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego czy też wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego.

„Do 13 e-formularzy w serwisie e-budownictwo dołącza ten najważniejszy – wniosek o pozwolenie na budowę oraz kolejnych 9. To milowy krok do popularyzacji tego narzędzia w branży i w efekcie elektronizacji procedur budowlanych” – wyjaśnia p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska.

Aby skorzystać z możliwości składania wniosków online, na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl, należy założyć konto. Można to zrobić podając adres e-mail lub zalogować się z wykorzystaniem profilu zaufanego bądź e-dowodu. Użytkownicy mają do dyspozycji wygodne narzędzie – panel do zarządzania formularzami wniosków, nad którymi aktualnie pracują. System podpowiada, jak poprawnie wypełnić dany wniosek. Zawsze też pod ręką znajdą opisane prostym językiem przepisy prawa oraz przejrzystą instrukcję.

Od dnia oficjalnej premiery, czyli od sierpnia 2020r., serwis e-Budownictwo odwiedziło 31 tysięcy użytkowników, a strona odnotowała blisko 200 tyś. odsłon.

10.06.21
Fim szkoleniowy z cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego
Na naszym kanale YT udostępniliśmy film szkoleniowy przeznaczony dla pracowników organów w związku z wprowadzanymi zmianami w Prawie budowlanym od 1 lipca br. w zakresie cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Zachęcamy wszystkich do obejrzenia materiału.

05.05.21
Nowy cykl szkoleń z cyfryzacji w całej Polsce

10 maja br. ruszają szkolenia II etapu cyfryzacji procesu inwestycyjno - budowlanego przygotowywanego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Najważniejszymi elementami, które będę omawiane na szkoleniu są zmiany w przepisach, które wchodzą w życie 1 lipca 2021 r.  Zmiany dotyczą przede wszystkim uruchomienia możliwości składania wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w aplikacji e-budownictwo z załącznikiem cyfrowego projektu budowlanego. Celem szkoleń jest przygotowanie organów AAB i NB do obsługi nowych procedur wymagających odbioru i oceny projektu. Szkolenia potrwają do połowy czerwca br. Na tej stronie oraz na blogu w zakładce Cyfryzacji będziemy na bieżąco publikować dodatkowe materiały informacyjne i szkoleniowe. Serdecznie polecamy wszystkim zainteresowanym. Nie tylko urzędnikom.

22.04.21
Konsultacje z organami i izbami na temat elektronicznego dziennika budowy

Trwają prace analityczne przy budowie systemu elektronicznego dziennika budowy. W czwartek 29 i w środę 21 kwietnia odbyły się spotkania Wojewódzkimi i Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego z województwa świętokrzyskiego, Małopolski i Mazowsza oraz przedstawicielami izb zawodowych w ramach rozpoczętego cyklu konsultacji z interesariuszami na temat rozwiązań funkcjonalnych przyszłej aplikacji. W harmonogramie najbliższych prac planujemy analizę wszystkich przypadków użycia i ustalenie wymagań biznesowych systemu. Głównymi użytkownikami aplikacji po stronie urzędów będą terenowi pracownicy nadzoru budowlanego. Wgląd do dziennika w wersji online będzie oznaczać dla nich skuteczniejsze monitorowanie przebiegu inwestycji. Dziennik budowy w wersji elektronicznej ma także oszczędzić czas - inwestorom, pełnomocnikom, kierownikom budowy i pozostałym uczestnikom procesu budowlano-inwestycyjnego. Celem jest też odpowiedź na największe wyzwania i problemy współczesności, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa i dystansu w pandemii.

14.04.21
Porozumienie e-budownictwo

14 kwietnia br. odbyło się pierwsze spotkanie z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego dotyczące porozumienia wymaganego do wprowadzenia kluczowych zmian funkcjonalnych strony e-budownictwo, polegających na wprowadzeniu możliwości przesyłania cyfrowego projektu budowlanego do organów przez Internet. Na spotkaniu zespół ds. cyfryzacji w GUNB przedstawił koncepcję konta urzędu strony e-budownictwo oraz wstępny projekt porozumienia do dalszych konsultacji. Wypracowanie wspólnego kształtu treści porozumienia w zakresie korzystania ze strony e-budownictwo przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, a następnie zawieranie porozumienia przez starostwa i wojewódzkie urzędy będzie miało miejsce w najbliższych dwóch miesiącach. Celem porozumienia jest zagwarantowanie obywatelom, aby od lipca tego roku w swoim lokalnym urzędzie mogli online uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia zawierającego projekt architektoniczno - budowlany.

22.03.21
Elektroniczny dziennik budowy - kick-off projektu

22 marca br. odbyło się pierwsze spotkanie z wykonawcą elektronicznego dziennika budowy. Na spotkaniu omówiliśmy metodykę realizacji projektu, strukturę zespołu projektowego, języki programowania, harmonogram i pierwszą makietę projektu. Zgodnie z przyjętym planem wersja webowa ma być skończona w połowie 2021 r., a mobilna do końca roku.

Elektroniczny dziennik budowy może być przełomowym narzędziem z perspektywy inwestorów i pracowników organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej do zarządzania procesem inwestycyjno-budowlanym. W wersji podstawowej dziennik budowy będzie serwisem internetowym udostępnianym przez organ inwestorom. Kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego będą mogli drogą elektroniczną wprowadzać wszystkie informacje w tej aplikacji. W ramach projektu planujemy także aplikację mobilną oraz funkcjonalność korzystania z systemu w trybie offline.

01.03.21
Prezentacja serwisu e-budownictwo na konferencji prasowej MRPiT

1 marca br. o g. 12:00 odbyła się konferencja prasowa organizowana przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii dotycząca cyfryzacji procesu budowlanego. Podczas konferencji Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego zaprezentowała po raz pierwszy przed dziennikarzami serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Od wejścia w życie przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, która w zasadniczy sposób zmienia ustawę Prawo budowlane, serwis e-budownictwo umożliwia obywatelom i inwestorom wypełnienie i złożenie wniosków związanych z procesem budowlanym w sposób elektroniczny do właściwych urzędów. Serwis jest intuicyjny i dostosowany do potrzeb branży budowlanej. To idealne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą załatwić sprawy urzędowe online, bez wychodzenia z biura czy domu. Cyfryzacja oznacza przyspieszenie procedur oraz ich ujednolicenie, a także daje możliwość odejścia od dokumentów w formie papierowej. To do obywatela będzie należał wybór czy chce złożyć dany wniosek w sposób elektroniczny czy woli zostać przy tradycyjnym składaniu formularzy. Wejście w życie nowelizacji oznacza również uproszczenie zarządzania załącznikami, które mogą być kopiami dokumentów wydawanych przez inne organy, takie jak Wojewódzki Konserwator Zabytków czy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Serwis jest doskonałym narzędziem komunikacji z urzędem w trudnej sytuacji pandemicznej. Podnosi jakość standardu obsługi obywateli w procesie inwestycyjnym i docelowo zgromadzi wszystkie e-usługi dla branży – powiedział Wicepremier i Minister MRPiT Jarosław Gowin podczas spotkania z dziennikarzami. Serwis e-budownictwo został stworzony także w celu ułatwienia i usprawnienia obiegu dokumentów w procesie budowlanym. Naszym celem było stworzenie produktu, który będzie odpowiadał potrzebom wszystkich uczestników sektora budowlanego. Zebranie ujednoliconych formularzy na jednej platformie to nie tylko wygoda dla użytkownika, ale także oszczędność czasu – dodał wicepremier Gowin.

Cyfryzacja procesu budowlanego to rewolucja w branży – poinformowała Podsekretarz Stanu w MRPiT Anna Kornecka. Jak dotąd w Polsce od lat wszystkie sprawy urzędowe związane z budownictwem wymagały dokumentacji papierowej. Inwestorzy i ich przedstawiciele składali teczki z wydrukami projektów, zaświadczeń do powiatowych organów administracji architektoniczno-budowlanej. Odpowiedzią na to jest serwis e-budownictwo – wyjaśniła wiceminister Kornecka.

W drugiej połowie 2020 r. wspólnie z 17 starostwami został przeprowadzony program pilotażowy serwisu e-budownictwo. Testowany był proces przesyłania i odbierania wniosków z projektem budowlanym we współpracy z pracowniami architektonicznymi. Architekci równolegle przesyłali do urzędu wnioski w formie papierowej i elektronicznej, które były na bieżąco analizowane. Wyniki pilotażu były pozytywne. W przeprowadzonych badaniach ankietowych prawie 90 procent badanych wskazało, że praca ze scyfryzowanymi wnioskami ułatwi im pracę, a ponad 90 procent twierdzi, że serwis e-budownictwo będzie przydatny w codziennych obowiązkach zawodowych – podkreśliła Dorota Cabańska. W odpowiedziach na wszystkie pytania dotyczące wpływu cyfryzacji na efektywność, szybkość i łatwość wykonywania pracy, a także przydatność serwisu e-budownictwo badani podkreślali pozytywny stosunek do proponowanego kierunku zmian – dodała Dorota Cabańska.

Możliwość składania elektronicznych formularzy jest podzielona na etapy. W pierwszej fazie, czyli od lutego 2021, można złożyć m.in. wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę czy też zgłoszenie rozbiórki. W sumie to będzie 13 formularzy. Dodatkowe formularze objęte nowelizacją Prawa budowlanego, w tym w szczególności wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym w formie elektronicznej będzie można złożyć do organu w sposób elektroniczny od lipca 2021 r.

 Jakie wnioski można złożyć przez Internet od lutego, a jakie od lipca?

Od 4 lutego 2021 r. można:

 1. złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
 2. zgłosić roboty budowlane (niewymagające dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego),
 3. zgłosić rozbiórkę,
 4. złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 5. złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego,
 6. złożyć wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
 7. zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 8. złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 9. zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 10. złożyć wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania niektórych obowiązków kierownika budowy, o których mowa w art. 45a ust. 1 Prawa budowlanego,
 11. złożyć wniosek o legalizację,
 12. złożyć wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego,
 13. złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Od 1 lipca 2021 r. będzie można:

 1. złożyć wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 2. złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym,
 3. złożyć wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
 4. złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę,
 5. złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,
 6. złożyć wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego,
 7. zawiadomić o zakończeniu budowy,
 8. złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie.

Od 5 lipca 2021 r. będzie można dokonać zgłoszenia z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Logo Plan Dla Pracy i Rozwoju

22.02.21
Nowe rozporządzenia dotyczące formularzy wniosków

W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane nowe rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii umożliwiające inwestorom składanie wniosków w procesie inwestycyjno-budowlanym przez Internet. Formularze dostępne są w serwisie e-budownictwo (link). Z dniem wejścia w życie poszczególnych rozporządzeń inwestorzy zobowiązani są do posługiwania się nowym wzorami - także w drodze przesyłania wniosku w formie tradycyjnej za pośrednictwem poczty lub składając dokumenty bezpośrednio w urzędzie. Niżej wymienione formularze są jedynymi obowiązującymi wzorami dla poszczególnych procedur.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii:

18.02.21
Na naszym kanale You Tube umieściliśmy nowe filmy szkoleniowe:

09.02.21
Mapa drogowa projektu cyfryzacji 

Zachęcamy do zapoznania się z planowanym harmonogramem pracy związanym z projektem cyfryzacji w naszym urzędzie.

plan cyfryzacji

 

08.02.21
Cyfrowa rewolucja w budownictwie
Zapraszamy na webinarium w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego - od 8 lutego br. na naszym kanale You Tube.

webinar

Od lutego inwestorzy będą mogli składać do urzędów wnioski w procesie inwestycyjno-budowlanym w sposób elektroniczny. Wchodzi w życie nowelizacja Prawa budowlanego, a wraz z nią planowana jest premiera nowego serwisu e-budownictwo w znacznym stopniu ułatwiająca wypełnianie i wysyłanie formularzy do organów on-line. O wprowadzanych zmianach w branży budowlanej, o przyszłości cyfryzacji, nowym Centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane e-CRUB i projekcie Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), w ramach którego zostanie zbudowana Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rozmawiają:

 • Dorota Cabańska - p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w GUNB
 • Anita Kukawska - Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Andrzej Falkowski - Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej KR Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Wojciech Gwizdak - Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP

Spotkanie prowadzi Grzegorz Łaguna, Magazyn Builder.

Patronem medialnym webinarium jest magazyn Builder. Webinarium jest częścią programu Ministerstwa Rozwoju Pracy i technologii - Plan dla Pracy i Rozwoju

Logo Plan Dla Pracy i Rozwoju

12.01.21
Podsumowanie pilotażu - spotkanie ze starostwami

12 stycznia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami 17 starostw, które uczestniczyły w programie pilotażowym serwisu e-budownictwo. Na spotkaniu zaprezentowaliśmy raport z ogólnopolskich badań ankietowych nt. cyfryzacji procesu budowlano-inwestycyjnego z perspektywy urzędników.

Pilotaż serwisu e-budownictwo trwał 5 miesięcy - od sierpnia do grudnia 2020 r. Pierwszy etap programu rozpoczął się 1 sierpnia 2020 r. i trwał miesiąc. Testowane były podstawowe funkcjonalności serwisu. Drugi etap rozpoczął się 1 września 2020 r. i trwał 20 tygodni. W tym czasie badane były bardziej zaawansowane funkcjonalności systemu, w tym przede wszystkim możliwość przesyłania i odbierania wniosku o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym. Końcowym elementem pilotażu były przeprowadzone badania ankietowe dla inwestorów i pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej. W badaniu na ok. 400 zaproszonych wzięło udział aż 275 urzędników! Zaprezentowany dzisiaj raport jest analizą wyników tego badania.

08.01.21
W tym roku ruszy Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Według planu w I kwartale tego roku minister właściwy ds. budownictwa opublikuje komunikat inicjujący powstanie bazy danych na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła. Po 3 miesiącach od ogłoszenia komunikatu właściciele nieruchomości będą mogli składać deklarację wypełniając prosty, elektroniczny formularz w internecie. Na wysłanie informacji o tym, czym ogrzewają swój dom, będą mieli 12 miesięcy. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to konieczne 14 dni po uruchomieniu źródła ciepła. Przesłanie takich danych będzie obowiązkowe.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków powstaje dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach programu wspieranego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 4 listopada 2020 r. podpisaliśmy porozumienie z CPPC o dofinansowaniu projektu budowy Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). W ramach projektu w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego powstanie narzędzie informatyczne CEEB służące do gromadzenia i udostępniania informacji na temat ogrzewania wszystkich budynków w całym kraju. Docelowo ma to być nawet 5 mln budynków.

07.12.20
Odbiór systemu informatycznego e-CRUB

7 grudnia na spotkaniu przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z wykonawcą elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB) nastąpił oficjalny odbiór systemu.

System e-CRUB to zupełnie nowe oprogramowanie. Zastąpi dotychczasowy Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (CRUB). System będzie zarządzany przez GUNB na podstawie danych z izb zawodowych odpowiedzialnych za nadawanie uprawnień w budownictwie - Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP. Od strony interakcji z użytkownikami wyszukiwarka w przejrzysty sposób pozwoli inwestorom zatrudniającym inżyniera czy projektanta szybko sprawdzić jego kwalifikacje i uprawniania. To samo od systemu otrzyma urzędnik weryfikujący dane tych osób bez potrzeby wglądu w dokumenty papierowe. Dzięki rejestrowi e-CRUB osoby pracujące w branży budowlanej, zdające egzamin w jednej z izb, będą mogły szybciej korzystać ze swoich uprawnień. Decyzja o wpisie do rejestru zostanie zautomatyzowana. E-CRUB przeznaczony będzie dla wszystkich interesariuszy bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w prowadzenie procesu inwestycyjno - budowlanego, jak również dla organów administracji publicznej. Z tego oprogramowania będą korzystać inwestorzy, architekci, inżynierowie, pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej, pracownicy nadzoru budowlanego, pracownicy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP.

W kolejnych krokach na podstawie przesłanego przez nas interfejsu (API) będzie następować dostosowanie systemów informatycznych izb zawodowych do komunikacji z systemem eCRUB. W przygotowaniu są też przepisy, które znacząco ułatwią proces przesyłania cyfrowych danych do GUNB.

04.11.20
Porozumienie z CPPC

W dniu 4 listopada 2020 r. podpisaliśmy porozumienie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowaniu projektu budowy Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). W naszym urzędzie powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), narzędzie informatyczne służące do gromadzenia informacji na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła we wszystkich budynkach w całym kraju. Porozumienie z CPPC zawarliśmy w ramach wspieranego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej “E-administracja i otwarty rząd”, w grupie działań 2.1 “Wysoka dostępność i jakość usług publicznych”.

O projekcie ZONE

W Polsce problem jakości powietrza jest wciąż nierozwiązany. Jak wskazują dane Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, określone prawem normy dla stężenia rakotwórczych pyłów przekroczone są na prawie całej powierzchni kraju. Szkodliwe substancje powodujące smog mają największe natężenie w sezonie grzewczym, ponieważ w Polsce dominujący wpływ na jakość powietrza mają zanieczyszczenia wynikające z tzw. niskiej emisji, czyli spaliny emitowane w okresie zimowym z domowych palenisk. Systemowa wymiana pieców węglowych (tzw. “kopciuchów”) jest trudna ze względu na brak informacji na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła w budynkach. Zmiana jest możliwa tylko dzięki wdrożeniu systemu informatycznego, który będzie zbierał i udostępniał dane o budynkach. W tym celu powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która będzie aplikacją do gromadzenia i udostępniania informacji na temat tego, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy. Projekt ZONE przeprowadzimy etapami, a jego najważniejszym elementem będzie właśnie budowa CEEB, ewidencji i aplikacji mobilnej z e-usługami dla tych obywateli, którzy będą chcieli zadbać o ekologię i bezpieczeństwo swoich domów, czy mieszkań i w wygodny sposób, poprzez aplikację, zamówić przeglądy kominiarskie i inwentaryzacje. Właściciele i firmy zarządzające będą mogli także szybko sprawdzić możliwości dofinansowania termomodernizacji swojej nieruchomości w systemie CEEB.

Po uchwaleniu ustawy termomodernizacyjnej przez Sejm 28 października podpisanie porozumienia było ostatnim elementem potrzebnym, aby prace nad bazą mogły ruszyć pełna parą. Pierwsza funkcjonalność w CEEB będzie uruchomiona jeszcze w 2021 roku - zapowiedziała Dorota Cabańska, p.o. GINB.

Cały projekt rozłożony jest na lata 2020-2023.

30.10.20
"Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce". Zakończenie projektu promującego BIM

1 października odbyło się ostatnie spotkanie w ramach prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”, którego celem było podsumowanie wyników prac ww. projektu.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały doświadczenia związane z wdrażaniem metodyki BIM oraz cyfryzacją budownictwa na wybranych przykładach z Polski i ze świata oraz dalsze kroki planowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w tym m.in. utworzenie Grupy Roboczej/Komitetu Sterującego zgodnie z zaleceniami Mapy Drogowej, która stanowić będzie podstawę do opracowania strategii wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Wykonawcy oraz szerokie grono Interesariuszy. Więcej informacji wraz z pakietem interesujących materiałów dotyczących projekti do pobrania dostępnych jest na stronie MRPiT.

26.10.20
Realizacja inwestycji metodyką BIM

Polecamy lekturę opracowania BIM Standard PL. Podręcznik powstał pod patronatem Polskiego Związku Pracowników Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Architektów Polskich, przy udziale generalnych wykonawców, projektantów, ekspertów Fundacji EccBIM oraz pracowników Urzędu Zamówień Publicznych. Celem opracowania jest wsparcie inwestorów, w tym zamawiających publicznych, w efektywnym i skutecznym przygotowaniu i realizacji inwestycji zgodnie z metodyką BIM.

BIM (Building Information Modeling) jest metodyką prowadzenia inwestycji budowlanej opartą na efektywnym wykorzystaniu informacji. BIM oznacza również cyfrowy model (Building Information Model), czyli „cyfrowego bliźniaka” obiektu budowlanego. Celem stosowania metodyki BIM jest zwiększenie efektywności oraz jakości procesu inwestycyjnego oraz obniżenie kosztów eksploatacji dzięki zastosowaniu „cyfrowego bliźniaka” jako kompletnej bazy danych o obiekcie budowlanym na każdym etapie życia obiektu: od koncepcji, poprzez projektowanie, budowę, eksploatację i ewentualne przebudowy aż do rozbiórki. BIM stanowi nowoczesną, cyfrową alternatywę procesów informacyjnych dotychczas opartych na dokumentacji papierowej i umożliwia efektywną współpracę wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego na etapie projektowania i realizacji inwestycji.

Kluczowym czynnikiem niezbędnym dla skutecznego wykorzystania metodyki jest zapewnienie w modelu BIM właściwych, jednoznacznych i aktualnych informacji możliwych do odczytu i poprawnej interpretacji przez wszystkich uprawnionych uczestników procesu inwestycyjnego. O ile zamawiający bardzo precyzyjnie potrafi określić swoje wymagania dotyczące obiektu budowlanego, o tyle definiowanie wymagań co do „cyfrowego bliźniaka” jest czymś nowym i trudnym dla inwestora. Ponadto, na rynku polskim brakuje ogólnie uznanych standardów BIM, co powoduje, że zamawiający samodzielnie muszą podjąć próby definiowania w dokumentacji zamówienia zakresu i standardów danych jakich oczekują od modelu BIM. Brak standaryzacji może ograniczać korzyści płynące z metodyki BIM. Inicjatywa Bim Standard PL, obok podręcznika obejmuje także wzory dokumentów, mające wesprzeć inwestorów, w tym zamawiających publicznych, w efektywnym i skutecznym przygotowaniu i realizacji inwestycji zgodnie z metodyką BIM.

Zapraszamy do lektury i do korzystania z podręcznika!  Pobierz.

BIM

20.10.20
Uruchomienie projektu Konta Inwestora

Rozpoczęliśmy prace nad bardzo ważnym projektem - Konto Inwestora. Jeszcze w tym roku każdy korzystający z serwisu e-budownictwo będzie miał możliwość założenia indywidualnego konta. Podczas wypełniania formularzy dane wprowadzone i zapisane przez użytkownika będą magazynowane w serwisie. Przy wypełnianiu kolejnych formularzy użytkownik będzie miał możliwość użycia wcześniej wprowadzonych danych. Formularze, których wypełnianie zostanie zakończone, będą dostępne w historii zgłoszeń.

Konto inwestora wychodzi naprzeciw oczekiwaniom stałych klientów, którzy zazwyczaj prowadzą wiele spraw w urzędach w różnych lokalizacjach i chcą mieć dostęp do wszystkich dokumentów w jednym miejscu.

12.10.2020
Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy 2020

6 października 2020 r. podczas drugiego dnia Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Lublinie odbył się panel samorządowy, w którym uczestniczyła Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W dyskusji na temat kluczowych zagadnień w polityce samorządowej, którą poprowadził mec. Jarosław Jóźwiak, wzięli także udział:

 • Grzegorz Benedykciński - Burmistrz Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki,
 • Krzysztof Burda - Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilości,
 • Jacek Jaśkowiak - Prezydent Miasta Poznań,
 • Krzysztof Kosiński - Prezydent Miasta Ciechanów,
 • Michał Litwiniuk - Prezydent Miasta Biała Podlaska,
 • Krzysztof Wolny - Burmistrz Gminy Międzychód,
 • dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin.

  Podczas godzinnego spotkania najwięcej uwagi poświęcono lokalnym działaniom na rzecz poprawienia jakości powietrza polskich miast. W Polsce to domowe piece i lokalne kotłownie są głównym czynnikiem powodującym smog, a “kopciuchy” stanowią ponad 50% udziału w emisji pyłu PM 2,5. Ich pełna wymiana wymaga powstania elektronicznej ewidencji.

  Dorota Cabańska opowiedziała o rozwiązaniach CEEB - Systemowa wymiana pieców jest możliwa tylko przy pełnej wiedzy na temat ich lokalizacji. Wszystkie rządowe i samorządowe programy finansowe wspierania ekologicznych rozwiązań termomodernizacyjnych muszą działać w oparciu o tę wiedzę. Informacja będzie gromadzona w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która będzie ponadto “koordynatorem” wydatkowania środków publicznych w tym zakresie. Ponadto, każdy obywatel poprzez zgłoszenie będzie widział, o ile wzrośnie jego efektywność energetyczna, z jakich programów finansowych najlepiej skorzystać.

  W dalszej części spotkania, podczas dyskusji na temat inwestycji infrastrukturalnych z Funduszu Dróg Samorządowych, padło pytanie o cyfryzację.

  Dział budownictwa jest tym, który jako jedyny chyba nie został jeszcze scyfryzowany. Dlatego w GUNB podjęliśmy tę inicjatywę. Uruchomiliśmy aplikację e-budownictwo do składania elektronicznych wniosków, gdzie na początku wprowadziliśmy 10 formularzy. Potrzebujemy jeszcze zmian legislacyjnych. Mamy nadzieję, że nowe prawo jeszcze jesienią wejdzie w życie i będzie możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności e-budownictwa - powiedziała Dorota Cabańska.

  29.09.2020
  Pilotaż wysyłania wniosku z załącznikiem projekt budowlany

  Trwa pilotaż wysłania elektronicznego wniosku z załącznikiem projektu budowlanego do organów administracji architektoniczno-budowlanej. Na dzisiejszym spotkaniu zespołu ds. cyfryzacji w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego z firmą realizującą badanie satysfakcji strony e-budownictwo, potwierdzono, że 15 pracowni architektonicznych w 12 starostwach powiatowych proceduje już swoje wnioski. Kolejni chętni zgłaszają się do pomocy w przetestowaniu tej bardzo ważnej dla inwestorów procedury.

  Przypominamy, że firmy chętne do wzięcia udziału w programie, jako nasi partnerzy, otrzymają możliwość publikacji swojego znaku firmowego, odsyłacza do strony internetowej i krótkiego tekstu o sobie na stronie internetowej GUNB-u.

  Z góry dziękujemy wszystkim chcącym włączyć się w tworzenie wspólnej platformy e-usług w budownictwie. Więcej informacji na temat pilotażu przeczytacie Państwo na tej stronie w informacji z dn. 16.09.2020, E-budownictwo. Włącz się!

  17.09.2020
  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

  W GUNB rozpoczniemy budowę nowego systemu, który pomoże w walce ze smogiem.

  Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przewiduje przegłosowana 17 września przez Sejm, a dzień wcześniej przez Komisję Sejmową do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisję Infrastruktury ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 574). CEEB będzie istotnym narzędziem wspierającym wymianę pieców, tak zwanych “kopciuchów”. Budowa nowego systemu została powierzona GUNB. Docelowo system przyjmie postać elektronicznego rejestru, obsługiwanego przez aplikację dostępową w wersji mobilnej i webowej. Utworzenie ewidencji zostało skorelowane z wprowadzanymi zmianami w funkcjonującym programie “Stop Smog”.

  16.09.2020
  E-budownictwo. Włącz się!

  Trwa nabór chętnych do zaangażowania się w pilotaż przesłania projektu budowlanego do urzędu elektronicznie. Pilotaż jest badaniem opinii i ma na celu zebranie doświadczeń użytkowników nowej strony  e-budownictwo. Firmy chętne do wzięcia udziału w programie, jako nasi partnerzy, otrzymają możliwość publikacji swojego znaku firmowego, odsyłacza do strony internetowej i krótkiego tekstu o sobie na stronie internetowej GUNB-u. Uczestnicy dostaną także świadectwo ukończenia pilotażu wydane przez urząd.

  Podczas pilotażu uczestnicy otrzymają wsparcie techniczne w zakresie przesłania dokumentów do swojego powiatowego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Przed rozpoczęciem procedowania wniosku w formie elektronicznej należy skontaktować się z badaczką UX, która na podstawie przeprowadzonego wywiadu dobierze odpowiedni scenariusz testowy. Na spotkanie można zapisać się telefonicznie (tel. 792046409), mailowo (pisząc na adres roksana.jedruch@gmail.com) lub za pomocą kalendarza .

  Program pilotażowy dotyczy wybranych organów administracji architektoniczno-budowlanej.
  Sprawdź, czy będziesz składał/-a wniosek w następujących organach biorących udział w pilotażu:

  1. Starosta Legionowski,
  2. Starosta Pruszkowski,
  3. Starosta Powiatu Mieleckiego,
  4. Starosta Pucki,
  5. Prezydent Gdyni,
  6. Starosta Gliwicki,
  7. Prezydent Miasta Bielska-Białej,
  8. Prezydent Miasta Kielce
  9. Starosta Poznański,
  10. Prezydent Miasta Poznania,
  11. Starosta Bocheński,
  12. Starosta Świdwiński,
  13. Prezydent Miasta Sopotu,
  14. Starosta Radomszczański,
  15. Prezydent Miasta Gdańska,
  16. Prezydent m. st. Warszawy – Wydział Architektury i Budownictwa Dzielnicy Wola,
  17. Starosta Olsztyński.

  10.09.2020
  Forum Ekonomiczne 2020 w Karpaczu

  9 września na Forum Ekonomicznym w Karpaczu odbył się panel E-budownictwo - przełom w procesie inwestycyjno-budowlanym. W dyskusji, którą poprowadził red. Bartosz Bednarz, wzięli udział następujący paneliści:

  • Robert Nowicki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju 
  • Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, GUNB
  • Wojciech Gwizdak, Sekretarz, Krajowa Rada Izby Architektów RP
  • Mirosław Boryczko, Przewodniczący, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
  • Andrzej Falkowski, Polska Izba Inżynierów Budownictwa

  Podczas spotkania poruszano kwestię zakresu prowadzonych prac w obszarze cyfryzacji, współpracy z innymi podmiotami, barier dla rozwoju projektu, roli jaką ma do odegrania GUNB, czasu i warunków potrzebnych do przeprowadzenia transformacji cyfrowej budownictwa.

  Pani Dorota Cabańska opowiedziała o tym, co udało się zrobić i nad czym obecnie pracujemy w ramach projektu cyfryzacji - Uruchomiliśmy serwis e-budownictwo, na którym dostępnych jest 10 formularzy wniosków i który ma pozytywną ocenę wśród użytkowników. Teraz rozpoczynamy drugi etap pilotażu serwisu, który jest dużo większym wyzwaniem i przedsięwzięciem, czyli przeprocedowanie scyfryzowanego projektu budowlanego. To jest nasz główny priorytet realizowany przy wsparciu inżynierów i architektów, za co tutaj bardzo dziękuję. Wiemy, że to jest jedna z najważniejszych dla inwestorów procedur. Prowadzimy pilotaż z ich udziałem i zaangażowaniem organów samorządowych, a wnioski płynące z badań będziemy w najbliższych miesiącach wdrażać, aby w przyszłym roku scyfryzowany projekt budowlany wprowadzić. To będzie ogromny krok naprzód!  

  W dalszej części wypowiedzi Pani Dorota Cabańska przedstawiła pozostałe elementy układanki - konto inwestora, integrację serwisu e-budownictwo z systemem RWDZ, Elektroniczny Dziennik Budowy, elektroniczny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane eCRUB, a na koniec nasze największe wyzwanie -  koncepcję Platformy Informacji Przestrzennej.

  Chcemy, aby wszystkie dane, które są gromadzone w dzisiejszych rejestrach i ewidencjach będących w posiadaniu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, które będziemy modernizować, były pokazywane na mapie przestrzennej. Chcemy w końcu upowszechnić informacje, które są dzisiaj zamknięte w tych systemach - powiedziała Pani Dorota Cabańska.

  07.09.2020
  Zakończenie prac analitycznych e-CRUB

  7 września odbyła się prezentacja analiz wymagań, specyfikacji potrzeb oraz projektu koncepcji e-CRUB. Tym samym rozpoczynamy prace programistyczne nad elektronicznym rejestrem osób posiadających uprawnienia budowlane.

  W spotkaniu uczestniczyli pracownicy GUNB, wykonawca serwisu oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich,  Izby Architektów RP i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Omówiliśmy szczegółowo zakres systemu, podstawowy obieg i wymianę informacji, zasady bezpieczeństwa i dostępu do danych. Istotną częścią prezentacji była propozycja interfejsu wyszukiwania rekordów danych i wygląd kart osobowych rejestru.

  Na końcu - harmonogram. 7 grudnia b.r. planujemy zakończenie prac nad rejestrem e-CRUB.

  04.09.2020
  Inauguracja II etapu pilotażu

  4 września odbyło się spotkanie inaugurujące drugi etap pilotażu generatora wniosków elektronicznych. W spotkaniu wzięli udział pracownicy zespołu ds. cyfryzacji w GUNB oraz nasi partnerzy: Stowarzyszenie Architektów Polskich,  Izba Architektów RP i Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

  Celem pilotażu jest zebranie opinii użytkowników na temat nowych funkcjonalności strony e-budownictwo - zarówno składających, jak i odbierającego wnioski, czyli inwestorów oraz organów administracji państwowej. Przez następne 6 tygodni będziemy analizować między innymi proces składania pełnego wniosku o pozwolenie na budowę. Szczególne znaczenie ma test możliwości przesłania załącznika, jakim jest projekt budowlany we wniosku o pozwolenie na budowę i w zgłoszeniu z projektem.

  03.09.2020
  Podsumowanie I etapu pilotażu generatora wniosków

  Na dzisiejszym spotkaniu z udziałem zespołu ds. cyfryzacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z przedstawicielami 17 organów administracji architektoniczno-budowlanej, a także z naszymi partnerami: Stowarzyszeniem Architektów Polskich,  Izbą Architektów RP i Polską Izbą Inżynierów Budownictwa podsumowaliśmy I etap pilotażu generatora wniosków elektronicznych dostępnych na stronie e-budownictwo.

  Przypomnijmy, celem pilotażu był test systemu wygenerowania i przesyłania wniosków do urzędu dla 10 wybranych procedur w procesie inwestycyjno-budowlanym, zbadanie potrzeb z punktu widzenia inwestora, sprawdzenie podstawowych ścieżek użytkownika pod kątem stworzenia panelu konta inwestora, a także zebranie propozycji rozwiązań i ulepszeń dla serwisu.

  Podczas spotkania wykonawca serwisue-budownictwo zaprezentował wyniki badań z 282 wejść na stronę łącznie i 100 nagrań przeprocesowania wniosków. Każdy z badanych spędził ok. 20 minut na stronie e-budownictwo i wygenerował przynajmniej 3 elektroniczne wnioski. W dalszej części badań przeprowadzono wywiady pogłębione z użytkownikami na temat wad i zalet serwisu oraz tworzenia konta użytkownika. Wszyscy badani stwierdzali, że wygląd i nawigacja serwisu jest bardzo dobra, a system składania wniosków - czytelny. Ich ogólne odczucia względem aplikacji były przeważająco dobre. Oczywiście, system wymaga usprawnień. Badani wskazywali elementy funkcjonalne w samych formularzach, które wymagają zmiany lub poprawy. Powstała na tej drodze lista rozwiązań, które zostaną wprowadzone do systemu w najbliższym miesiącu.

  31.08.2020
  Testy integracji aplikacji e-budownictwo z Węzłem Krajowym

  Na dzisiejszym spotkaniu z wykonawcą strony e-budownictwo otrzymaliśmy potwierdzenie zakończenia prac nad integracją systemu z Węzłem Krajowym - rejestrem systemu identyfikacji elektronicznej, w którym za pomocą jednego loginu (login.gov.pl) użytkownicy mogą korzystać jednocześnie z bardzo wielu usług państwowych dostępnych on-line. Obecnie przechodzimy do fazy testów działania integracji.

  Podczas spotkania omawiany był szczegółowo plan wdrożenia drugiego etapu pilotażu, który startuje już 4 września. Przypomnijmy, celem pilotażu jest zebranie opinii użytkowników na temat nowych funkcjonalności strony e-budownictwo - zarówno składających, jak i odbierającego wnioski, czyli inwestorów oraz organów administracji państwowej. Od najbliższego piątku, przez następne 6 tygodni, będziemy analizować doświadczenia inwestorów w składaniu pełnego wniosku o pozwolenie na budowę w wersji elektronicznej oraz urzędników - w ich odbieraniu.

  Jesteś architektem lub inżynierem, planujesz wysłanie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia z projektem we wrześniu lub w październiku? Zgłoś się do programu pilotażowego. Pomożemy w poprawnym przesłaniu dokumentów. Prześlij informację na adres e-budownictwo@gunb.gov.pl.

  Program pilotażowy dotyczy wybranych organów administracji architektoniczno-budowlanej.
  Sprawdź, czy będziesz składał/-a wniosek w następujących organach biorących udział w pilotażu:

  1. Starosta Legionowski,
  2. Starosta Pruszkowski,
  3. Starosta Powiatu Mieleckiego,
  4. Starosta Pucki,
  5. Prezydent Gdyni,
  6. Starosta Gliwicki,
  7. Prezydent Miasta Bielska-Białej,
  8. Prezydent Miasta Kielce
  9. Starosta Poznański,
  10. Prezydent Miasta Poznania,
  11. Starosta Bocheński,
  12. Starosta Świdwiński,
  13. Prezydent Miasta Sopotu,
  14. Starosta Radomszczański,
  15. Prezydent Miasta Gdańska,
  16. Prezydent m. st. Warszawy – Wydział Architektury i Budownictwa Dzielnicy Wola,
  17. Starosta Olsztyński.

  26.08.2020
  Promocja serwisu e-budownictwo wspólnie z Izbami

  Na cyklicznym spotkaniu ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich,  Izbą Architektów RP i Polską Izbą Inżynierów Budownictwa omówiliśmy między innymi kwestię kampanii informacyjnej aplikacji e-budownictwo, która rozpocznie się jesienią po wprowadzeniu zmian w ustawie Prawo budowlane, a co za tym idzie pełnej funkcjonalności serwisu umożliwiającej wysłanie wniosku do urzędu elektronicznie. Wszyscy nasi partnerzy wyrazili zainteresowanie włączeniem się w kampanię. Upowszechnienie cyfryzacji od samego początku stworzy pole do bardziej efektywnego wprowadzenia rozwiązań o wyższym stopniu zaawansowania.

  Innymi omawianymi zagadnieniami podczas spotkania była kwestia słowników występujących w elektronicznym centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane e-CRUB, a także harmonogram dalszych prac przy wdrażaniu rejestru. Na 7 września br. zaplanowaliśmy spotkanie, podczas którego zaprezentujemy interfejs użytkownika tej aplikacji.

  Materiały promocyjne do pobrania.

  25.08.2020
  Dobry plan. Kolejne kroki w zakresie pilotażu generatora wniosków

  Na dzisiejszym spotkaniu z wykonawcą generatora wniosków ustaliliśmy harmonogram prac na najbliższe dwa tygodnie w zakresie wprowadzanych zmian w serwisie. Główny nacisk w najbliższym czasie będzie położony na integrację systemu z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej. 3 września zamykamy I etap pilotażu w wybranych 17 starostwach, które podpisały z nami porozumienie, a od 4 września rozpoczynamy II etap pilotażu, w którym użytkownicy będą mieli możliwość sprawdzenia funkcji przesłania pełnego wniosku o pozwolenie na budowę w formie elektronicznej.

  Jednocześnie będziemy prowadzić intensywne prace nad wprowadzeniem zmian w systemie na podstawie wyników badań doświadczeń użytkowników po I etapie pilotażu. Wyniki badań, realizowane metodą HotJar i wywiadów pogłębionych, będą znane już w tym tygodniu.

  24.08.2020
  Bardzo blisko zakończenia prac analitycznych dla e-CRUB

  Na cyklicznym spotkaniu zespołu ds. cyfryzacji GUNB z wykonawcą elektronicznego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane e-CRUB omówiono status projektu. Trwają ostatnie prace analityczne dotyczące modelu danych i scenariuszy użycia. Zwieńczeniem intensywnych prac wykonanych w ostatnim miesiącu będzie projekt interfejsu programistycznego. Przedstawiciele izb samorządu zawodowego będą mieli możliwość zapoznać się z nim 4 września, po czym nastąpi rozpoczęcie prac programistycznych.

  Elektroniczny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane e-CRUB, wprowadzany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego we współpracy ze  Stowarzyszeniem Architektów Polskich,  Izbą Architektów RP i Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, będzie gotowy dla użytkowników jeszcze w tym roku.

  20.08.2020
  Kontynuacja prac nad nowym e-CRUB

  Na cyklicznym spotkaniu zespołu ds. cyfryzacji w GUNB z przedstawicielami Stowarzyszenia Architektów Polskich,  Izby Architektów RP i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa omówiono przypadki użycia i scenariusze użycia dla systemu e-CRUB. Kontynuowano także prace nad słownikami specjalności dla kart zawodowych osób, które uzyskały uprawnienia przed 1995 r. oraz kwestię zasad korzystania z systemu nadawania uprawnień budowlanych przez uprawomocnienie kart w naszym przyszłym systemie.

  Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane w wersji elektronicznej e-CRUB będzie wdrożony w ramach projektu cyfryzacji przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego  jeszcze w tym roku.

  19.08.2020
  Porozumienie ze starostwami podpisane

  Podpisaliśmy porozumienie z 17 starostwami w zakresie pilotażu zarówno nowego serwisu e-budownictwo jak i cyfrowego projektu budowlanego. Serwis ten będzie obsługiwał pełen cyfrowy obieg wniosków po wejściu w życie na jesieni nowelizacji ustawy Prawo Budowlane. W pilotażu biorą udział następujące organy samorządowe:

  1. Starosta Legionowski,
  2. Starosta Pruszkowski,
  3. Starosta Powiatu Mieleckiego,
  4. Starosta Pucki,
  5. Prezydent Gdyni,
  6. Starosta Gliwicki,
  7. Prezydent Miasta Bielska-Białej,
  8. Prezydent Miasta Kielce
  9. Starosta Poznański,
  10. Prezydent Miasta Poznania,
  11. Starosta Bocheński,
  12. Starosta Świdwiński,
  13. Prezydent Miasta Sopotu,
  14. Starosta Radomszczański,
  15. Prezydent Miasta Gdańska,
  16. Prezydent m. st. Warszawy,
  17. Starosta Olsztyński.

  Pragniemy bardzo serdecznie podziękować powyższym jednostkom za zaangażowanie w budowę nowej funkcjonalności serwisu.

  11.08.2020
  Testy działania nowego systemu strony e-budownictwo w programie pilotażowym

  We wtorek 11 sierpnia odbyło się spotkanie zespołu ds. cyfryzacji w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego z przedstawicielami organów administracji architektoniczno-budowlanej, które podjęły współpracę w zakresie testów systemu e-budownictwo. Spotkanie zainaugurowało uruchomienie programu pilotażowego, w trakcie którego przetestowane zostaną przyszłe funkcjonalności generatora wniosków. Osoby biorące udział w badaniu będą miały styczność z wersją generatora dostępną dla wszystkich zainteresowanych po wprowadzeniu nowelizacji ustawy-Prawo budowlane, która ma wejść w życie po 19 września 2020 r.

  Celem pilotażu jest zbadanie doświadczenia użytkownika, zarówno składającego, jak i odbierającego wnioski, czyli inwestorów oraz organów administracji państwowej, jak również zbadanie sprawności i prawidłowości działania generatora pod względem technicznym. Zebrane podczas pilotażu opinie użytkowników będą podstawą do wprowadzania zmian i opracowania końcowej wersji narzędzi służących do cyfrowego składania wniosków w postępowaniu administracyjnym w ramach procesu inwestycyjnego.

  Badanie działania serwisu e-budownictwo z użytkownikami realizowane jest za pomocą narzędzi HotJar oraz wywiadów pogłębionych i podzielone na dwie fazy. Realizacja pierwszej z nich planowana jest na najbliższe 6 tygodni.

  07.08.2020
  Ruszyły prace nad elektronicznym rejestrem eCRUB

  W piątek 7 sierpnia odbyło się spotkanie robocze zespołu pracującego nad elektronicznym centralnym rejestrem osób posiadających uprawnienia budowlane. Omówiono status prac z wykonawcą i plan działania na najbliższy czas.

  Przypomnijmy, nowy rejestr e-CRUB będzie zaprojektowany we współczesnej technologii cyfrowej i umożliwi szybsze rozpoczęcie przez uprawnionych wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zastąpi stary rejestr CRUB i docelowo będzie zintegrowany z pozostałymi systemami, wymagającymi potwierdzania posiadania uprawnień budowlanych.

  05.08.2020
  Kolejne spotkanie z Izbami

  Na kolejnym spotkaniu przedstawicieli GUNB z przedstawicielami Izby Architektów RP i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich, zebrani zapoznali się z zasadami, planem i harmonogramem planowanego pilotażu w zakresie cyfryzacji wybranych procedur uregulowanych w Prawie budowlanym. W szczególności omówione zostały poszczególne etapy pilotażu. Przedstawiciele izb potwierdzili gotowość do wspierania pilotażu przez zachęcanie uczestników procesu inwestycyjnego do korzystania w ramach testów z nowych elektronicznych narzędzi.

  Omówione również zostały zasady działania serwisu e-budownictwo pierwszym etapie jego działania oraz po wejściu w życie zmian legislacyjnych, dzięki którym serwis osiągnie pełnię swoich możliwości technicznych. W drugiej części dyskutowano nad zmianami ustawy – Prawo budowlane zgłoszonymi przez Izbę Architektów RP.

  02.08.2020
  Serwis e-budownictwo już działa

  Dziś ruszył serwis e-budownictwo - rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym. W serwisie zamieszczonych jest pierwszych 10 formularzy dotyczących wybranych procedur budowlanych. W pierwszej fazie po uruchomieniu serwis będzie służył inwestorom tylko do wypełnienia i pobrania wybranego formularza. Tak przygotowany wniosek będzie na razie dostarczany do organu administracji w dotychczasowy sposób. Ale już jesienią będzie można podpisać go podpisem zaufanym lub elektronicznym i przesłać do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego za pośrednictwem serwisu e-budownictwo. Jednocześnie pozostanie dotychczasowa możliwość składania dokumentów w formie papierowej, tak jak do tej pory. O tym, który sposób wybrać, tradycyjny czy elektroniczny, będą decydować inwestorzy.

  W pierwszym etapie cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego w serwisie znajdują się następujące formularze: 

  • zgłoszenie robót budowlanych,
  • zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
  • wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
  • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
  • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
  • zgłoszenie rozbiórki, 
  • wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  W serwisie zamieszczone są także najczęściej padające pytania wraz z odpowiedziami, które mogą być pomocne podczas wypełniania formularzy.  

  Cyfryzacja upraszcza i przyspiesza procedury administracyjne związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Jest to ułatwienie nie tylko dla inwestorów, lecz także architektów i inżynierów. W kolejnych etapach będzie możliwość składania m.in. wniosków o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym.

  29.07.2020
  Spotkanie z Izbami

  Kolejna odsłona konsultacji ze środowiskiem budowlanym za nami. Przedstawiciele branży zaproszeni do współpracy przy procesie cyfryzacji procesu budowlanego, w tym do testowania i opiniowania poszczególnych rozwiązań na etapie ich tworzenia, wzięli udział w spotkaniu 29.07.2020 r.

  W ramach spotkania uczestnicy z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Izby Architektów RP i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich omówili ramowy harmonogram prac nad nowym elektronicznym Centralnym rejestrem osób posiadających uprawnienia budowlane e-CRUB. Poruszono zagadnienia związane ze zmianami przepisów i zmianami technologicznymi, dotyczącymi nowego Centralnego rejestru.

  31.07.2020
  Rozpoczęliśmy cyfryzację procesu inwestycyjno-budowlanego

  W ramach pilotażu od poniedziałku w serwisie e-budownictwo można pobrać i wypełnić formularze dot. procesu budowlanego. Już jesienią możliwe będzie również przesyłanie dokumentacji budowlanej online. A na koniec roku – złożenie przez internet wniosku o pozwolenie na budowę.

  Już teraz drogą elektroniczną można:

  • zgłosić roboty budowlane (z wyjątkiem tych zgłoszeń, do których konieczne jest dołączenie projektu),
  • złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
  • zgłosić rozbiórkę, 
  • wnioskować o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
  • wnioskować o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
  • zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
  • złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
  • zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
  • złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

   

  Przyszedł czas na unowocześnienie procesu inwestycyjno-budowlanego. Od mitręgi biurokratycznej, związanej z koniecznością osobistego składania papierowej dokumentacji w urzędzie, stopniowo przechodzimy do cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Będzie to duże ułatwienie dla inżynierów, architektów czy inwestorów. A – co jeszcze ważniejsze – dzięki temu w Polsce łatwiej i szybciej będzie można zbudować dom czy budynek mieszkalny.  - powiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz

  A wiceminister Robert Nowicki wyjaśnia: – Działania na rzecz cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego to wspólna inicjatywa Ministerstwa Rozwoju i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W pierwszym kroku uruchamiamy serwis e-budownictwo. Już od najbliższego poniedziałku pilotażowo będzie na nim dostępnych pierwszych 10  formularzy elektronicznych. Będzie można wypełnić je online, następnie wydrukować, własnoręcznie podpisać i dostarczyć do właściwego urzędu. Ale to dopiero początek. Jesienią wypełniony formularz będzie można podpisać za pośrednictwem platformy ePUAP, korzystając z Profilu Zaufanego, i w całości złożyć bez wychodzenia z domu – za pośrednictwem serwisu e-budownictwo.

  Zaś p.o. zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska wskazuje: – Celem cyfryzacji procesu budowlanego jest uproszczenie i przyspieszenie czynności realizowanych w ramach dotychczasowych procedur. Potrzebę cyfryzacji kolejnego działu administracji publicznej uwypuklił lockdown, związany z pandemią Covid-19. Na pierwszy ogień pójdzie dziesięć formularzy, które już niedługo będzie można zrealizować przez internet. Do pracy przy digitalizacji polskiego budownictwa zaprosiliśmy głównych zainteresowanych, czyli środowisko budowlane, architektów i inżynierów, którzy od samego początku testują i opiniują poszczególne rozwiązania, na wczesnym etapie ich tworzenia.

  - Cyfryzacja w budownictwie to idea, która nie sprowadza się tylko do zastąpienia drukowanych dokumentów ich elektroniczną kopią, lecz możliwość stosowania funkcjonalnych rozwiązań, usprawniających procesy administracyjne i budowlane. To potrzebne narzędzia w projektowaniu, komunikowaniu się z urzędami i nadzorowaniu realizacji. Towarzyszące im przemyślane regulacje prawne pozwolą na duży skok w „cyfrową przestrzeń budowlaną”.  Potrzebne jest również stworzenie systemu do korzystania z zasobów informacji dotyczących terenu lub inwestycji przechowywanych w przestrzeni elektronicznej, dostępnych tak dla inwestorów, projektantów i urzędów. Projektanci, którzy do tej pory czas na projektowanie dzielili z koniecznością dopełnienia wszystkich formalności i kompletownia dokumentów, będą mogli poświęcić go na rzecz jakości projektowanej architektury i ładu przestrzennego – mówi Małgorzata Pilinkiewicz, prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP.

  I podkreśla: - Środowisko architektów pokłada duże nadzieje w cyfryzacji procedur inwestycyjnych, w tym administracyjnych, która jest naturalną konsekwencją powszechnego obecnie projektowania przy użyciu komputerów, a elektroniczna decyzja o pozwoleniu, dopełnieniem tak realizowanej aktywności.

  - Cyfryzacja w różnych obszarach budownictwa dokonuje się nieustannie i jest nieodwołalna. Dziś mówimy o procedurach administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym. Polska Izba Inżynierów Budownictwa traktuje podjętą inicjatywę jako bardzo ważny impuls do dalszych i kompleksowych działań, dotyczących także naszego zawodowego warsztatu. Chętnie będziemy dzielić się naszą wiedzą i samorządowym doświadczeniem na bieżącym i kolejnych etapach szeroko rozumianej cyfryzacji polskiego budownictwa - dodaje Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

   

  Jakie będą kolejne kroki w cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego?

  Ułatwienia, które przyniesie serwis e-budownictwo to dopiero początek. Kolejnymi etapami naszych działań będą:

  • wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy
  • nowy elektroniczny centralny rejestr osób, które mają uprawnienia budowlane;
  • konto inwestora w serwisie e-budownictwo
  • umożliwienie – pod koniec roku – złożenia wniosku o pozwolenie na budowę całkowicie elektronicznie, załączając wymagane dokumenty i podpisując je za pomocą profilu zaufanego. 

  Dla przykładu w 2019 roku wydano 99 833 pozwolenia dla budynków jednorodzinnych i 5301 pozwoleń dla budynków wielorodzinnych. Do tej pory każdy wniosek dostarczony przez interesariusza, w wersji papierowej, przechodził przez ręce urzędnika. Po wprowadzeniu przygotowywanych przez nas rozwiązań ulegnie to zmianie. Będzie to również duże ułatwienie dla obłożonych pracą urzędników.

  W połowie sierpnia rozpocznie się pilotaż w 15 starostwach powiatowych, które będą testować zdigitalizowany formularz pozwolenia na budowę oraz projekt budowlany. Sprawdzane będą narzędzia i rozwiązania techniczne umożliwiające prawidłowe przeprowadzenie procesu. 

  Jakie korzyści płyną z cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego?

  Postulat cyfryzacji procesu budowlanego od wielu lat podnoszą różne środowiska związane z budownictwem. Potrzebę tę dodatkowo uwypukliła pandemia Covid-19.

  Drogę do tych działań otwierają zmiany w prawie, których projekt – po przyjęciu w miniony wtorek przez rząd – czeka teraz na rozpatrzenie przez Sejm. Chodzi o projekt noweli Prawa budowlanego zawarty w tzw. społecznej części pakietu mieszkaniowego.

  Jednocześnie zachowana zostanie dotychczasowa – papierowa postać – dokumentacji składanej do organów administracji budowlanej. Zainteresowany będzie miał od tej pory możliwość wyboru, czy chce w procesie budowlanym kontaktować się z organem w postaci elektronicznej, czy papierowej. 

  Jeśli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje na temat cyfryzacji, zapisz się do naszego NEWSLETTERA !

  Materiały promocyjne związane z kampanią serwisu e-budownictwo do pobrania.

   

   

   

   


  ·         data unieważnienia wpisu,

  ·         Imiona i nazwisko umieszczone w decyzji

  ·         data wydania decyzji,

  ·         miejsce wydania decyzji

  ·         podstawa prawna

  ·         organ wydający decyzję

  ·         numer decyzji o nadaniu uprawnień,

  ·         numer uprawnień budowlanych,

  ·         dziedzina,

  ·         zakres,

  ·         specjalność,

  ·         szczegółowy opis (dotyczy zakresu uprawnień)

  ·         specjalizacja,

  ·         data nadania specjalizacji,

  ·         status uprawnień,

  ·         zmiany dotyczące wpisu,

  ·         skan uprawnień - w tych przypadkach gdy jest dołączany, w pozostałych – rozpisany szczegółowo zakres uprawnień.

  został już wybrany wykonawca systemu IT, a nasz partner - PIT Łukasiewicz - prowadzi prace analityczne