Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych

Powrót
Próbki dla roku:
Liczba znalezionych rekordów: 5
Lp. Nazwa organu zlecającego badanie próbki Jednostka, która przeprowadziła badania / nazwa laboratorium Dane identyfikujące wyrób budowlany * Oznakowanie Zamierzone zastosowanie Grupa wyrobów Producent wyrobu / Upoważniony przedstawiciel/ Importer / (adres) Specyfikacja techniczna wyrobu Zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe Metody wg jakich przeprowadzono badania Sprawozdanie z badań (plik PDF) Uwagi
5 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1,
00-611 Warszawa

Zaprawa murarska tradycyjna SANDBERG
ZM-02 M10 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu – Zaprawa murarska Sandberg ZM-02, 25 kg,

Data produkcji: 30.03.2021 10:38

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie ogólnego przeznaczenia. Do ścian murowych, słupów i ścian działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

Kruszywa Polskie S.A.
Rybaki,
ul. Wdzydzka 4,
83-406 Wąglikowice

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020:04

Sprawozdanie z badań nr LZK00-01227/22/Z00NZK

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 342 w wykazie wyników badań z 2021 r.

Absorpcja wody
(nie spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

4 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Materiałów Budowlanych i Budownictwa Zrównoważonego
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Big Mass DK-50 zaprawa klejąca do płytek 15 kg

CE

wg DWU:
Zaprawa klejąca do płytek na bazie dyspersji o podwyższonych parametrach i wydłużonym czasie otwartym (D2E) do wykańczania ściany, podłogi i sufitu wewnątrz i/lub na zewnątrz

Kleje budowlane

MJG Sp. z o.o.
ul. Gostyńska 49, 63-100 Śrem

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
początkowa wytrzymałość na ścinanie
(spełnia)

 

PN-EN 1324:2008
pkt. 7.2

Sprawozdanie nr WINB/06/2022

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 319 w wykazie wyników badań z 2021 r.

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako wytrzymałość na ścinanie po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1324:2008
pkt. 7.3

3 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement pucolanowy
CEM IV/B(V-W) 32,5R PROFESSIONAL LINE
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Cement pucolanowy CEM IV/B(V-W) 32,5R

Data produkcji: 06.08.21

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

ARTCEM
Tępiński i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Dostawcza 6
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie z badań nr 716/III/2022

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod poz. 276 w wykazie wyników badań z 2021 r.

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

2 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty ze skalnej wełny z okładziną z włókniny szklanej VENTIROCK F PLUS o gr. 200 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
RW-CEE-0193

Data produkcji: PL02MAL7LINE220210121,
19:52 0001

CE

Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14,
66-131 Cigacice

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie nr 29/T/2022

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod poz. 124 w wykazie wyników badań z 2021 r.

POIiŚ

Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(nie spełnia)

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(nie spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

PN-EN 1609:2013-07

1 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement pucolanowy
CEM IV/B(V-W) 32,5 R

Data produkcji:
17.09.21

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

ARTCEM
Tępiński i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Dostawcza 6
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie z badań nr 524/III/2022

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod poz. 303 w wykazie wyników badań z 2021 r.

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11