Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych

Powrót
Próbki dla roku:
Liczba znalezionych rekordów: 309
Lp. Nazwa organu zlecającego badanie próbki Jednostka, która przeprowadziła badania / nazwa laboratorium Dane identyfikujące wyrób budowlany * Oznakowanie Zamierzone zastosowanie Grupa wyrobów Producent wyrobu / Upoważniony przedstawiciel/ Importer / (adres) Specyfikacja techniczna wyrobu Zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe Metody wg jakich przeprowadzono badania Sprawozdanie z badań (plik PDF) Uwagi
309 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BASIC FX zaprawa murarska

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
21.10.2020

CE

wg DWU:
Wytwarzana w zakładzie wg projektu zaprawa murarska, ogólnego przeznaczenia (G). Do stosowania na ściany murowe, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/24/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

308 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów

Kabel YDY pżo 3x1,5 450/750V -krążek
100 mb.

Data produkcji: 27.02.2020 r.

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Do przesyłu energii elektrycznej do zastosowania w obiektach objętych uregulowaniami odnośnie reakcji wyrobów budowlanych na oddziaływanie ognia w celu ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu.

Kable zasilania, sterujące i komunikacyjne

DAMIR Sp. z o. o. ul. Wschodnia 13, 80-066 Gdańsk

EN 50575:2014
EN 50575:2014/
A1:2016
(PN-EN 50575:2015-03 + PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11)

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02+A11:2017-02

Sprawozdanie nr 533/BW/20/2/1

307 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Zaprawa murarska Atlas(2019)

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
22.10.2020

CE

wg DWU:
W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Atlas sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/23/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

306 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów

Kabel YDY p 2x1,5 450/750 V o długości 10m.

Data produkcji: 22.04.2020 r.,
kod kreskowy: 5 901602 190890

CE

Do zastosowań podlegających przepisom w zakresie rekcji na ogień.

Kable zasilania, sterujące i komunikacyjne

AKS ZIELONKA Skwierczyńscy Sp. j.
Ossów,
ul. gen. Jordan Rozwadowskiego 134
05-230 Kobyłka

EN 50575:2014
EN 50575:2014/
A1:2016

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02+A11:2017-02

Sprawozdanie nr 533/BW/20/1/1

305 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu ø20 CELSTAL B500SP, oznaczenie typu wyrobu budowlanego wg. KDWU: Pręt żebrowany klasa C

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący:
Nr wytopu: HW903086, ø20

znak budowlany

wg. krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Pręty są przeznaczone do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.
ul Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 120/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

 

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber (Minimalny współczynnik użebrowania)
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

304 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Ceramiki
i Betonów
w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa

 

Pustak murowy ceramiczny
EM 250/375/238 kl. 15

Data produkcji: 06.06.2020

 

CE

Wg DWU:
Element murowy ceramiczny P,
do stosowania
w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Cegielnia Stopka Sp. z o.o.,
Okole 28,
86-010 Koronowo

EN 771-1:2011
+A1:2015

Wymiary i odchyłki wymiarów
(nie spełnia)

PN-EN 772-16:2011

Sprawozdanie z badań nr 102/P/LB/2020

303 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Kostka brukowa HOLLAND 80x100x200 mm

Data produkcji:
18-06-2019

CE

Wg. DWU
Przeznaczona do budowy nawierzchni wewnętrznych i zewnętrznych (np. chodniki, place, parkingi, podjazdy) pod obciążeniem ruchem pieszym i kołowym, za wyjątkiem ciężkich maszyn budowlanych, górniczych i wojskowych.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Firma Barabaś
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1c,
59-300 Lubin

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 382/BR/2020

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 230 w wykazie wyników badań z 2019 r.

POIiŚ

302 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza
Łukasiewicz –
Instytut
Mechanizacji
Budownictwa
i Górnictwa
Skalnego w
Warszawie,
Oddział
Zamiejscowy
w Katowicach.
Laboratorium
Materiałów
Budowlanych
„IZOLACJA",
al. W. Korfantego
193a,
40-157
Katowice

Papa MIDA SELF
BASE GV S3

data produkcji:
28.05.20, zmiana:
2, partia: 3442.

CE

Izolacja
wodochronna dachów, podlegająca
badaniu reakcji na
ogień.
Do izolacji
przeciwwilgociowej
budynków łącznie z
wyrobami do izolacji
przeciwwodnej części
podziemnych
podlegające badaniu
reakcji na ogień

Membrany

Producent: „Zavod Technoflex"
LTD,
Prizheleznodorozhnaya 5, 390042
Ryazan, Federacja
Rosyjska.

Upoważniony
przedstawiciel
producenta:
TechnoNICOL
Sp. z o.o.,
ul. Gen. L.
Okulickiego 7/9,
05 – 500 Piaseczno

EN 13707:2004
+A2:2009
EN 13969: 2004
EN 13969:2004/
A1:2006

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Sprawozdanie nr 224/20/359/1/P-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Wytrzymałość złącza – odporność na ścinanie
Zakład podłużny
(spełnia)
Zakład poprzeczny
(spełnia)

PN-EN 12317-1:2001

301 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów

PRZEWÓD YDYp 450/750 V 3x2,5mm2 10m

Data: 09.09.2020

CE

Do zastosowań podlegających przepisom w zakresie rekcji na ogień.

Kable zasilania, sterujące i komunikacyjne

Producent: AKS ZIELONKA Skwierczyńscy
Sp. j
Ossów,
ul. gen. Jordan Rozwadowskiego 134
05-230 Kobyłka

EN 50575:2014
EN 50575:2014/
A1:2016

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02+A11:2017-02

Sprawozdanie nr 712/BW/20/1

300 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Stalowe pręty żebrowane klasy C o nazwie B500SP fi 12

Wytop: 51819

Świadectwo odbioru 3.1 20196 HL 2/10/20

znak budowlany

Zgodnie z KDWU: pręty żebrowane B500SP są przeznaczone do zbrojenia konstrukcji i elementów żelbetowych projektowanych według zasad określonych w PN-EN 1992-1-1:2008 oraz PN-EN 1992-2 dla stali o klasie ciągliwości C (A-III N wg PN-S-10042) do stosowania w budownictwie w zakresie określonym w Aprobacie Technicznej IBDiM AT/2015-02-3171/1 i ITB AT-15-9699/2016

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: H.E.S Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH Wolfgang-Küntscher-Str. 18
16761 Hennigsdorf

upoważniony przedstawiciel producenta:
Nezer S&C
ul. Racławicka 3
70-811 Szczecin

ITB-AT 15-9699/2016

IBDiM AT/2015-02-3171/1

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011 p. 5.

Sprawozdanie nr 88/K/LB/2020

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011 p. 5.

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011 p. 5.

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011 p. 5.

299 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów

PRZEWÓD YDYp 450/750 V 2x1,5mm2
15m
Data: 28.05.2020

CE

Do zastosowań podlegających przepisom w zakresie rekcji na ogień.

Kable zasilania, sterujące i komunikacyjne

Producent: AKS ZIELONKA Skwierczyńscy Sp. j.
Ossów,
ul. gen. Jordan Rozwadowskiego 134
05-230 Kobyłka

EN 50575:2014
EN 50575:2014/
A1:2016

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02+A11:2017-02

Sprawozdanie nr 711/BW/20/1

298 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Inżynierii Materiałów
Polimerowych i Barwników Oddział Farb
i Tworzyw
w Gliwicach
Zakład Badawczo-
Analityczny
ul. Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

Rury o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN/OD 110,
oznaczenie typu wyrobu: rury kan. zew., Ultra-3, typ A1, SN4

znak budowlany

wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych
nr 1:
Do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji poza konstrukcjami budynku- obszar zastosowania U lub do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji poza konstrukcjami budynku oraz wewnątrz konstrukcji budynku obszar zastosowania UD

Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze - nie kontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Producent: DYKA
Sp. z o.o.
ul. Belgijska 5,
55-220 Jelcz-Laskowice

PN-EN 13476-2:2018-05

Sztywność obwodowa
(spełnia)

PN-EN ISO 9969:2016-02

Sprawozdanie z badań nr 353/2020

Elastyczność obwodowa 30o
(spełnia)

PN-EN ISO 13968:2009

Udarność w temperaturze 0oC
(spełnia)

PN-EN ISO 3127:2017-12

Temperatura mięknienia wg
Vicata
(spełnia)

PN-EN ISO 2507-1:2019-11

Skurcz wzdłużny (spełnia)

PN-EN ISO 2505:2006

297 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków

Laboratorium
TPA w Bykowie
ul. Przemysłowa 3, 55-095 Mirków

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/63 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Mieszanka 0/63 mm

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/63 mm,
FeEra Sp. z o.o. (złoże Pokutnik1) – pokruszona skała granitowa, magmowa, głębinowa

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych
nr. 02/05/06/2019/
Paszowice:
Kruszywo do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Kruszywa

Producent: Feera Sp. z o.o.,
ul. Argentyńska 10, 59-220 Legnica

EN 13242:2002+A1:2007

Kształt, wymiar
i gęstość ziarn:

Uziarnienie
(nie spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie z badań nr BK/2020/02016

POIiŚ

Nasiąkliwość/podciąganie
(spełnia)

PN-EN 1097-6:2013-11

Odporność na rozdrabnianie/ kruszenie
(nie spełnia)

PN-EN 1097-2:2010


Trwałość
a zamrażanie/ rozmrażanie
Mrozoodporność
(spełnia)

 

PN-EN 1367-1:2007

296 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Techniki Okrętowej S.A.,
ul. Szczecińska 65,
80-392 Gdańsk

Stalowe drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe ALPE Sp 60-1 EI260

nr fabryczny: 000071768/2020

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
do stosowania
w budownictwie jako zamknięcia otworów w przegrodach pionowych wewnętrznych, w zakresie wynikającym
z właściwości użytkowych określonych
w pkt. 8 niniejszej deklaracji

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent: ASSA ABLOY
Mercor Doors Sp. z o.o., ul. Arkońska 6 bud A2, 80-387 Gdańsk

ITB-KOT-2017/0326 wydanie 2

Odporność ogniowa
(nie spełnia)

PN-EN 1634-1:2014-03
PN-EN 1634-1:2014-03/Ap1:2016-10
PN-EN 1363-1:2012
PN-EN 1363-1:2012 /Ap1:2015-12

Sprawozdanie z badań nr 8-746-05-222/S/1

POIiŚ

295 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie

Ośrodek Badań Mostów
ul. Chorzowska 28
25-852 Kielce

 

„Stalowe pręty żebrowane klasy C o nazwie B500SP fi 16"

Wytop: 48850

Świadectwo odbioru 3.1 16515 HL 13/08/20

znak budowlany

Zgodnie z KDWU: pręty żebrowane B500SP są przeznaczone do zbrojenia konstrukcji i elementów żelbetowych projektowanych według zasad określonych w PN-EN 1992-1-1:2008 oraz PN-EN 1992-2 dla stali o klasie ciągliwości C (A-III N wg PN-S-10042) do stosowania w budownictwie w zakresie określonym w Aprobacie Technicznej IBDiM AT/2015-02-3171/1 i ITB AT-15-9699/2016

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: H.E.S Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH Wolfgang-Küntscher-Str. 18
16761 Hennigsdorf

upoważniony przedstawiciel producenta:
Nezer S&C
ul. Racławicka 3
70-811 Szczecin

ITB-AT 15-9699/2016

IBDiM AT/2015-02-3171/1

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011 p. 5.

 

Sprawozdanie nr TK-2/32/2020/N wydanie nr 2

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie Rm [MPa]
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011 p. 5.

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011 p. 5.

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011 p. 5.

294 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Ceramiki
i Betonów
w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa

 


Element murowy silikatowy, kształtowany regularnie z systemem wpustów
i wypustów z drążeniami
i wnękami chwytowymi,
o wymiarze nominalnym
300 x 240 x 220,
N24/300 kl.15

data dostawy wyrobu
do sprzedawcy
wg Dokumentu Przyjęcia
nr PZ 36/00106/2020: 16.01.2020 r.

 

CE

wg DWU:
Niezabezpieczone ściany murowane, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: SILIKATY SZLACHTA s.c.
J. Gliniecki,
R. Ossowski
ul. Ceramiczna 25,
83-243 Szlachta

PN-EN 771-2+A1:2015-10

Wymiary i odchyłki wymiarów
(spełnia)

PN-EN 772-16:2011

Sprawozdanie z badań nr 128/P/LB/2020

293 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw,
Zakład Cementu
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska
ul. Oświęcimska 21
45-641 Opole

Granulat cementowy
nazwa wyrobu wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych: kruszywa sztuczne z materiałów odpadowych do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów do dróg
Data produkcji:
02-08.09.2020

znak budowlany

Wg KDWU: granulat cementowy jest przeznaczony w budownictwie komunikacyjnym do:
- wykonania dolnych warstw podbudów jako kruszywo do stabilizacji mechanicznej,
- wykonywania dolnych warstw nasypów,
- utwardzania tymczasowych dróg,
- rekultywacji terenów;

Kruszywa

Producent: Mo-BRUK S.A.
Niecew 68
33-322 Korzenna,

IBDiM-KOT-2017/0015 wydanie 1

Gęstość nasypowa
(spełnia)

PN-EN 1097-3:2000

Sprawozdanie nr SB/361/20
Sprawozdanie nr 546/BC/2020

Zawartość alkaliów (spełnia)

PN- EN ISO 11885:2009

Odczyn pH
(spełnia)

PN- EN ISO 10523:2012

Stężenie chlorków (spełnia)

PN- EN ISO 10304-1:2009/AC:2012

Stężenie siarczanów (spełnia)

PN- EN ISO 10304-1:2009/AC:2012

292 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Zaprawa do betonu komórkowego HUZAR, cienkowarstwowa szara, 25 kg

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: 09.04.2020.208253006
22.04.2020-09157005

 

CE

Zgodnie z DWU:
W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II" Sp. z o.o.,
ul. Górnicza 7,
39-400 Tarnobrzeg

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020:04

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02493/20/Z00NZK/B

Wytrzymałość spoiny (początkowa wytrzymałość muru na ścinanie)
(spełnia)

PN-EN 1052-3:2004+A1:2009

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

291 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Zaprawa murarska uniwersalna

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego: 24.09.2020 r.

CE

wg DWU:
W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II"
Sp. z o.o.
ul. Górnicza 7
39-400 Tarnobrzeg

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/52/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

290 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Prefabrykowana betonowa kostka brukowa IBF HOLLAND, grubość 60 mm, kolor: szara

Data produkcji:
05-06-2019

CE

Wg. DWU
Kostka betonowa do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu kołowego oraz ciągów ruchu pieszego jako pokrycia nawierzchni zewnętrznych, wewnętrznych i elementy pokrycia dachowego.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Proucent: IBF POLSKA
Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 21, 59-700 Bolesławiec

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 379/BR/2020

POIiŚ

289 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Włókiennictwa
Laboratorium Badań Surowców, Wyrobów Włókienniczych i Własności Elektrostatycznych

ul. Brzezińska 5/15,
92-103 Łódź

Geotkanina poliestrowa TFI 3150

Oznaczenie serii/partii:
nie ustalono

CE

według DWU: do zastosowań w konstrukcjach dróg kołowych i kolejowych, pracach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych, zabezpieczeniach przeciwkorozyjnych, zbiornikach i zaporach wodnych, składowiskach odpadów stałych, zbiornikach odpadów ciekłych.

Geotekstylia

Proucent: TechFab India Industries Ltd.
712, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai – 400 021, India

EN 13249:2000/A1:2005
EN 13250:2000/A1:2005
EN 13251:2000/A1:
2005
EN 13252:2000/A1:
2005
EN 13253:2000/A1:2005
EN 13254:2000/A1:2005, AC:2003
EN 13255:2000/A1:2005, AC:2003
EN 13257:2000/A1:2005, AC:2003
EN 13265:2000/A1:2005, AC:2003

Wytrzymałość na rozciąganie:
- w kierunku wzdłużnym MD
(nie spełnia)
- w kierunku poprzecznym CMD
(nie spełnia)

 

PN-EN ISO 10319:2015-08

Sprawozdanie z badań nr 711/2020

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 245 w wykazie wyników badań z 2019 r.

POIiŚ

Wydłużenie względne w chwili zerwania:
- dla kierunku wzdłużnego MD
(nie spełnia)
- dla kierunku poprzecznego CMD
(nie spełnia)

 

PN-EN ISO 10319:2015-08

Wytrzymałość na przebicie statyczne
(spełnia)

PN-EN ISO 12236:2007

Odporność na przebicie dynamiczne
(spełnia)

PN-EN ISO 13433:2007

288 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO
Sp. z o.o.
Zakład Badań
Laboratoryjnych
ul. Ujastek 1,
31-752 Kraków,

ul. Wolności 2,
32-100
Proszowice

Kruszywo
o ciągłym
uziarnieniu
0-31,5 PN-EN 13242

Dostawa z dnia
17 listopada 2020 r.,
Wydanie
zewnętrzne nr
WZ/1552/11/2020/G

CE

Kruszywo
do niezwiązanych
i hydraulicznie
związanych
materiałów
stosowanych
w obiektach
budowlanych
i budownictwie
drogowym

Kruszywa

Producent: MOTA-ENGIL
CENTRAL
EUROPE S.A.,
ul. Opolska 110,
31-323 Kraków

PN-EN 13242 + A1:2010
(EN 13242:2002+A1:2007)

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(spełnia)
Gęstość ziarn
(spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012

PN-EN 1097-6:2013-11

Sprawozdanie nr 3590B/III/2020

POIiŚ

Nasiąkliwość / pociąganie
(spełnia)

PN-EN 1097-6:2013-11

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie
(spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

Odporność na rozdrabnianie/
kruszenie
(spełnia)

 

PN-EN 1097-2:2010

Odporność na ścieranie
(spełnia)

PN-EN 1097-1:2011

287 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Cegła szary 8cm 10,80 m/2
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Betonowa kostka brukowa Terrazzo

Data produkcji: 05.05.2020 r.

CE

według Deklaracji właściwości użytkowych: Kostki brukowe przeznaczone do pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego oraz na pokrycia dachowe.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych TERRAZZO
mgr inż. Jacek Kulupa
Kąkolewice 31,
64-840 Budzyń

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 465/BR/2020

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 80 w wykazie wyników badań z 2020 r.

POIiŚ

286 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Cementowy klej do płytek

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Klej odkształcalny S1 BUILDFIX

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
17.09.2020 r.

CE

wg DWU:
Cementowy klej do płytek; do wykończeni wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

Producent: MAPEI Polska
Sp. z o. o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14,
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 48/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

285 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe THERMO FASADA EPS S, gr. 200 mm Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: THERMO FASADA EPS S EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Data produkcji: 07.10.2020 r.

opakowanie 0,30 m3 (3 płyty o wymiarach 1000x500x200 mm)

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: ARSANIT Sp. z o.o., ul. Obwodowa 17, 41-100 Siemianowice Śląskie

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 398/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

284 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa
Laboratorium Badań Ogniowych
ul. Przemysłowa 2
26-670 Pionki

Kable BiTLan F/UTP 4x2x24 AWG LSOH cat. 5e 200MHz

Nr ID: PK2-191130-02,
Nr ID2: LP2-191130-01

Zakład produkcyjny:
32-353 Trzyciąż,
ul. Krakowska 2

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Dostawa energii oraz zastosowanie komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych w celu ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu

Kable zasilania, sterujące i komunikacyjne

Producent: Zakłady Kablowe BITNER
Sp. z o.o.,
ul. Friedleina 3/3
30-009 Kraków

EN 50575:2014
EN, 50575:2014/
A1:2016

Reakcja na ogień
(spełnia)


PN-EN 50399:2011+A1:2016
PN-EN 60332-1-2:2010,
PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016
PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016/A11:2017
PN-EN 60754-2:2014-11

Sprawozdanie nr LZP01-02377/20/Z00NZPZ

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 137 w wykazie wyników badań z 2020 r.

283 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Stalowy grzejnik płytowy WARMHAUS typ: PN2260080LN0097

numer seryjny partii: 21.06.2018

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: w instalacjach grzewczych
w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent: WARMHAUS ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TIC. A.S. Nosab Selvi Cadde No: 3 16140 Nilufer/Bursa
Turcja

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 31/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

282 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Cementowy klej do płytek; do wykończeni wewnętrznych i zewnętrznych KERAFLEX EXTRA S1 szary

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
KERAFLEX EXTRA S1 szary

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
08.10.2020 r.

CE

wg DWU:
Cementowy klej do płytek; do wykończeni wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

Producent: MAPEI Polska
Sp. z o. o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14,
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 01/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

281 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Wysokoelastyczny klej żelowy ATLAS GEOFLEX

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ATLAS GEOFLEX (2019)

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
29.09.2020 r.

CE

wg DWU:
Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: ATLAS Sp. z o. o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 02/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

280 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 038 – DACH/PODŁOGA, gr. 50 mm Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EPS 038 – DACH/PODŁOGA EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DN(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Data produkcji: 20.10.2020 r

opakowanie 0,30 m3 (12 płyt o wymiarach 1000x500x50 mm)

Zakład produkcyjny nr 1:
ul. Krakowska 134, 32-546 Młoszowa

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: P.P.H.U. POLSTYR
ul. Krakowska 134,
32-546 Młoszowa

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 399/T/2020


Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

279 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

Superelastyczny klej żelowy H40 BEZ LIMITÓW

Data produkcji: 24.06.2020 Oznaczenie serii: 20200624 KPA1 068

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych
nr 0238:
Klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: Kerakoll Polska
Sp. z o.o.,
ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgów

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/39/2020

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

278 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlanej
Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 142 B
58-306 Wałbrzych
ul. Kasprowicza 21 lok.2
58-300 Wałbrzych

Okno z nieplastyfikowanego pvc systemu GEALAN S 8000 IQ 74/66/78 o wymiarach 1450mm x 1480mm
Data produkcji: 04.09.2020 r.

CE

Okna i drzwi balkonowe przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej.

Drzwi, okna i wyroby związane.

Producent: Stollar Systemy Okienne Godlewska Spółka jawna
ul. Północna 50A
16-400 Suwałki

PN-EN 14351-1+A2:2016
EN 14351-1:2006+A2:2016

Przepuszczalność powietrza
(spełnia)

 

PN-EN 1026:2016

Sprawozdanie z badań nr MLTB-2020-01-WINB-PODL

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1027:2016

Odporność na obciążenie wiatrem
(spełnia)

PN-EN 12211:2016

277 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement 32,5 ARTCEM Professional Line CEM IV/B(V) 32,5R
Partia: data produkcji 14.09.2020, 01.01

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: ARTCEM TĘIŃSKI I WSPÓLNICY Sp. j., ul. Dostawcza 6,
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 3346A/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

276 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Zaprawa murarska do cienkich spoin (T), o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu
ZDCS-M5,
w workach 25 kg

Data produkcji: 01.06.20

CE

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie wg. projektu, zaprawa do cienkich spoin (T), Ściany murowane, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: ASTEX – PUCZYŃSCY Tynki Kleje Farby s.c.

Otłoczyn
ul. Ciechocińska 12-18,
87-700 Aleksandrów Kujawski

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr LZK00-02820/20/Z00NZK

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

275 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Swisspor EPS MAX dach podłoga

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 18.08.2020 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: SWISSPOR Polska Sp. z o.o. ul. Kroczymiech 2 32- 500 Chrzanów

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 367/T/2020

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

274 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Zakład Technologii Nawierzchni
Pracownia Oznakowania Dróg
ul. Instytutowa 1 03-302 Warszawa

Stałe pionowe znaki drogowe – prostokątne tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej z profilami montażowymi Symbol znaku: G2

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 12.08.2020

 

CE

według deklaracji właściwości użytkowych:
Stałe znaki drogowe zainstalowane na stałe w celu informowania, instruowania, ostrzegania oraz kierowania pojazdów i pieszych

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Producent: WIMED Sp. z o.o.
ul. Tarnowska 48 33-170 Tuchów

EN 12899-1:2007

Chromatyczność w świetle dziennym i współczynnik luminacji
(spełnia)

PN-EN 12899-1:2010
PN-EN 12899-1:2010 /Ap1:2019 -07
ETA 12/0478 version 01

Sprawozdanie nr 67-1/20/TN3

POIiŚ

Odblask (współczynnik odblasku) (spełnia)

PN-EN 12899-1:2010
PN-EN 12899-1:2010 /Ap1:2019 -07
ETA 12/0478 version 01

273 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków

01/0-31,5/2019 Kruszywo 0-31,5 mm

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: W drogownictwie i innych robotach inżynieryjnych.

Kruszywa

Producent: Trans – Żwir Jan Kitowicz,
ul. Suwalska 6 Gajewo,
11-500 Giżycko,

PN-EN 13242 + A1:2010
(EN 13242:2002+A1:2007)

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr WK/2020/02933

POIiŚ

Nasiąkliwość / pociąganie
(spełnia)

 

PN-EN 1097-6:2013-11

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie
(spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

Odporność na rozdrabnianie
(spełnia)

 

PN-EN 1097-2:2010

272 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków

Kruszywo do betonu „8-16_KG/PG_12620"

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych oraz w prefabrykowanych elementach betonowych.

Kruszywa

Producent: Kompania Górnicza Sp. z o.o.,
ul. Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce

EN 12620:2002+ A1:2008

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr WK/2020/02935

POIiŚ

Gęstość ziarn i nasiąkliwość;
- gęstość objętościowa
(spełnia)
- gęstość ziarn wysuszonych w suszarce
(spełnia)
- gęstość ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych (spełnia)
-nasiąkliwość
(spełnia)

 

PN-EN 1097-6:2013-11

Odporność na rozdrabnianie
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2010

271 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków

Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu
0-31,5.
Mieszanka 0-31,5 (C90/3)

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: W drogownictwie i innych obiektach inżynieryjnych.

Kruszywa

Producent: Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J.
ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo

PN-EN 13242 + A1:2010
(EN 13242:2002+A1:2007)

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr WK/2020/02934

POIiŚ

Nasiąkliwość / pociąganie: Nasiąkliwość
- dla kruszywa 0,063/4
(spełnia)
- dla kruszywa 4/31,5
(nie spełnia)

 

PN-EN 1097-6:2013-11

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie
(spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

Odporność na rozdrabnianie
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2010

270 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Obrzeże betonowe o wymiarach 100x30x8cm

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Obrzeże betonowe: 100x30x8cm, 100x25x8cm,
100x20x6cm

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
27.09.2019r.

CE

wg DWU:
do oddzielania jedno- lub dwustronnie ciągów komunikacyjnych od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji, zgodnie z odrębnymi przepisami inżynierii komunikacyjnej.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: BRUK S.A.
ul. Częstochowska 19
42-714 Lisów

EN 1340:2003
EN 1340:2003/AC:2006

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 1340:2004 załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 50/K/LB/2020

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 40 w wykazie wyników badań z 2020 r.

269 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki wieloskładnikowy
EN 197-1 CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

17.08.20 09:56:00
Kod paskowy:
5 907641 400938

Zakład Cementownia „Kujawy" w Bielawach

CE

Przygotowanie betonu, zapraw, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110,
28-366 Małogoszcz

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie z badań nr 1606/20

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

268 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie

ul. Postępu 9
02-676 Warszawa

 

Stal żebrowana B500SP – walcówka ø 12 mm

Numer atestu: 82773893 572311E216, numer wytopu: 572311

znak budowlany

Zgodnie z KDWU: Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09

PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 86/K/LB/2020

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 194 w wykazie wyników badań z 2019 r.

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09

PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09

PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(Minimalny współczynnik użebrowania fR)
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019-04

267 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty klasy C Ø 12 mm o długości 12 m

Numer atestu: 83144646 581100E216, numer wytopu: 581100

Numer atestu: 83144646 581099E216, numer wytopu: 581099

znak budowlany

Zgodnie z KDWU: Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02566/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber (spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

266 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty żebrowane klasy C o średnicy Ø 10 mm CELSTAL B500SP

Numer atestu: 235254779 i 235253926 numer wytopu: HO552659

znak budowlany

Zgodnie z KDWU:
Pręty są przeznaczone do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.,
ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02564/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber (spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

265 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP ø 10 mm

Numer atestu: 83217345 582709E357, numer wytopu: 582709

Numer atestu: 82266923 557458E360, numer wytopu: 557458

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji i elementów żelbetowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

PN-H-93220:2006

IBDiM nr AT/2008-03-2138/4

ITB-KOT-2017/0115 wydanie 1

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02929/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

264 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu CELSTAL B500SP ø 14 mm

Numer atestu: 235347982, numer wytopu: HO563460

znak budowlany

Zgodnie z KDWU:
Pręty są przeznaczone do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.,
ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02927/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber (spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

263 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Zaprawa murarska do betonu komórkowego MURLEP 127 M10, 25 kg

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
UJAZD 24.07.20 08:53 PAP22
UJAZD 24.07.20 08:54 PAP22

Miejsce produkcji: ul.11 Listopada 29, 97-225 Ujazd

 

CE

Zgodnie z DWU:
Wytwarzana w zakładzie wg projektu zaprawa murarska cienkowarstwowa (T). Do stosowania na ściany murowe, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: KREISEL Technika Budowlana
Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

EN 998-2:2016

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020:04

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02885/20/Z00NZK

POIiŚ

Wytrzymałość spoiny (początkowa wytrzymałość muru na ścinanie)
(spełnia)

PN-EN 1052-3:2004+A1:2009

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

262 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Zaprawa do cienkich spoin o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: „Porotherm Profi"
w workach po 25 kg,

Data i nr serii:
00:13 09/03/20/LO

CE

W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Wienerberger AG, Wienerbergstraβe 11,
1100 Vienna Austria

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie z badań nr LZK00-03037/20/Z00NZK

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

261 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe THERMO PARKING CLASSIC EPS 120 EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS170-CS(10)120-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5 o grubości 100 mm

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
GR 100mm 07.08.2020 08:39 S1

Zakład produkcyjny: 41-100 Siemianowice Śląskie,
ul. Obwodowa 17

CE

Zgodnie z DWU:
Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: ARSANIT
Sp. z o.o.,
ul. Obwodowa 17, 41-100 Siemianowice Śląskie

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 344/T/2020

POIiŚ

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07


Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

260 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Kostka Brukowa HOLLAND, gr. 6 cm, kolor szary

Zakład Produkcyjny Fabryka Grójec
05-600 Grójec – PL
Ul. Armii Krajowej 29a

Data prod./nr partii:
05-11-2019

 

CE

Zgodnie z DWU:
Wyrób betonowy przeznaczony do budowy nawierzchni drogowych oraz na pokrycia dachowe, w tym wykładania nawierzchni wewnątrz i na zewnątrz

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: JADAR Sp. z o.o.
ul. Marii Fołtyn 6B,
26-610 Radom

EN 1338:2003
EN 1338:2003/
AC:2006
(PN-EN 1338:2005 PN-EN 1338:2005/AC2007)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 359/BR/2020

POIiŚ

259 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Izolacje wodochronne w arkuszach, zgrzewalne, papowe, polimeroasfaltowe, pod nawierzchnie mostowe Papa zgrzewalna IZOBIT MOST

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: 28.07.2020 23 51

znak budowlany

Zgodnie z KDWU:
Papa IZOBIT MOST przeznaczona jest do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężanych, drogowych i kolejowych obiektach mostowych w inżynierii komunikacyjnej, zwanych dalej obiektami betonowymi. Izolację z papy IZOBIT MOST można układać na innych budowlach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych.

Membrany

Producent: Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4,
Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica

IBDiM-KOT-2018/0236 wydanie 1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- siła zrywająca przy rozciąganiu wzdłuż arkusza
(spełnia)
- siła zrywająca przy rozciąganiu w poprzek arkusza
(spełnia)
- wydłużenie wzdłuż arkusza
(spełnia)
- wydłużenie w poprzek arkusza
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 284/H/2020

POIiŚ

Giętkość w niskiej temperaturze badana na wałku o średnicy 30 mm
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

258 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty klasy C Ø 16 mm

Numer atestu: 83152488 581336E506, numer wytopu: 581336

Numer atestu: 83150906 581402E507, numer wytopu: 581402

znak budowlany

Zgodnie z KDWU: Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02601/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber (spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

257 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty żebrowane klasy C o średnicy Ø 10 mm

Numer atestu: 18128.01/2020, numer wytopu: 231821

znak budowlany

Zgodnie z KDWU:
Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: ArcelorMittal Warszawa
Sp. z o.o.,
ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02563/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber (spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

256 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty klasy C Ø 12 mm

Numer atestu: 83141388 581087E218, numer wytopu: 581087

Numer atestu: 83144592 581154E223, numer wytopu: 581154

Numer atestu: 83144598 581192E216, numer wytopu: 581192

Numer atestu: 83058356 578920E216, numer wytopu: 578920

znak budowlany

Zgodnie z KDWU: Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02600/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber (spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

255 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS S 045 FASADA POLYPOR EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR50 o grubości 100mm

numer partii: 103-1B

CE

Zgodnie z DWU:
Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: ENERPOR
Sp. z o.o.,
ul. Kolberga 11, 25-620 Kielce

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 219/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

254 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty klasy C Ø 16 mm o długości 12 m

Numer atestu: 83131175 580473E505, numer wytopu: 580473

Numer atestu: 83131175 580472E505, numer wytopu: 580472

Numer atestu: 83120975 580520E505, numer wytopu: 580520

znak budowlany

Zgodnie z KDWU: Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02567/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber (spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

253 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Zaprawa murarska KSK letnia, 25 kg

Zakład produkcyjny nr 61:
ul. Opoczyńska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

61 04.07.2020 02:21 ZM1 BIAŁA (58106)

 

CE

Zgodnie z DWU:
Zaprawa murarska do cienkich spoin według projektu, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym przeznaczona do ścian murowanych, słupów i ścian działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Sievert Polska
Sp. z o.o.,
ul. Nyska 36,
57-100 Strzelin
(dawniej quick-mix Sp. z o.o.)

EN 998-2:2016

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020:04

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02492/20/Z00NZK

Wytrzymałość spoiny (początkowa wytrzymałość muru na ścinanie)
(nie spełnia)

PN-EN 1052-3:2004+A1:2009

252 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP – walcówka żebrowana klasy C o średnicy Ø 10 mm CELSAMAX B500SP

Numer atestu: 235343503, numer wytopu: HO563184

Numer atestu: 235342763, numer wytopu: HO563190, numer wytopu: HO563185

Numer atestu: 235343267, numer wytopu: HO563174

znak budowlany

Zgodnie z KDWU: Walcówka jest przeznaczona do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.,
ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02565/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber (spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

251 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty klasy C
Ø 10 mm

Numer atestu: 83109347 580389E357, numer wytopu: 580389

znak budowlany

Zgodnie z KDWU: Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02568/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber (spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

250 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe AQUA EPS P200 EPS 200 EPS-EN 13163-T1-L3-W2-Sb2-P5-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,90)1-DLT(2)5-WL(T)1-WD(V)3 grubości 120 mm

Dane zakładu produkcyjnego: YETICO S.A.,
66-400 Gorzów Wielkopolski,
ul. Mosiężna 14

Numer partii produkcyjnej 02/07/2020 18:07 GW

 

CE

Zgodnie z DWU:
Izolacja cieplna w budownictwie, do zastosowań przenoszących obciążenia

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: YETICO S.A.,
ul. Towarowa 17A
10-416 Olsztyn,

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 218/T/2020

POIiŚ

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07


Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

249 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki wieloskładnikowy
EN 197-1 – CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Data produkcji i nr partii:
21.08.20 08:51:54

CE

Przygotowanie betonu, zapraw, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110,
28-366 Małogoszcz

Zakład Cementownia „Kujawy" w Bielawach

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 1601/20

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

248 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Prefabrykowana betonowa kostka brukowa IBF HOLLAND gr. 8cm, kolor: czerwony
(wg. DWU)

Data produkcji: 15.05.2020 r

CE

Do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu kołowego oraz ciągów ruchu pieszego jako pokrycia nawierzchni zewnętrznych, wewnętrznych i elementy pokrycia dachowego

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: IBF Polska
Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 21
59-700 Bolesławiec

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(nie spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 277/BR/2020

POIiŚ

247 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa HOLLAND gr. 8 cm, kolor: szary bez fazy {N}

Data produkcji/zmiana:
24.04.2020 / 1

CE

Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: BRUK-BET
Sp. z o.o.
Nieciecza 199
33-240 Żabno

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 320/BR/2020

POIiŚ

246 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

TYTAN PROFESSIONAL Elastyczny żelowy klej z włóknami FLEX GEL

Data produkcji:
23-07-20

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, obniżonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, C2 TE, do wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: Selena S.A.,
ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/38/2020

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

245 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

TYRON FASADA EPS 70-038 EPS EN 13163-T2-L3-W3-S5-P10-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, Płyty styropianowe gr.18 cm

Data produkcji: 22.09.2020
Oznaczenie serii: EPS70 038 18cm 22.09.20

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Tyron Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 22,
46-200 Kluczbork

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 397/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

244 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Cementowy klej do płytek,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
SZYBKOWIĄŻĄCY KLEJ DO GRESU BUILDFIX

CE

Cementowy klej do płytek; do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

Producent: MAPEI Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 47/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

243 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty z wełny skalnej FRONTROCK SUPER
RW-CEE-0178
Gr. 180 mm

Seria/partia:
Data produkcji:
12.08.2020

PL01CIG1LINE320200812

Zakład produkcyjny:
Zakład w Cigacicach,
66-131 Cigacice
Ul. Kwiatowa 14

CE

Zgodnie z DWU:
Do izolacji cieplnej w budownictwie (ThlB).

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14 66-131 Cigacice

EN 13162:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

 PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 396/T/2020


Przepuszczalność wody:

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (spełnia)

 

PN-EN 1609:2013-07 metoda A

PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

242 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie

Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Betonowe kostki brukowe Klasyczne 01\KOS\1\2017 BEHATON
– 80 mm

24.01.2020
Kolor szary

CE

Do zastosowań zewnętrznych i do wykończenia dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: ZIEL-BRUK
Sp. z o.o.
ul. Mosiężna 27, 66-400 Gorzów Wlkp.

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005
załącznik F
PN-EN 1338:2005/
AC:2007

Sprawozdanie z badań nr 93/K/LB/2020

POIiŚ

241 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Swisspor LAMBDA MAX fasada

Data produkcji: 18/08/2020

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Swisspor Polska
Sp. z o.o.
ul. Kroczymiech 2,
32-500 Chrzanów

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 49/2020

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

240 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Powerbeton specjalistyczna zaprawa klejąca do płytek betonowych ZK23/RT

w workach po 15 kg

data i numer serii:
01.08.2019 r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Klej do glazury cementowy normalnie wiążący o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym do przyklejania płytek ściennych i podłogowych wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Kleje budowlane

Producent: RYTM TRADE
Sp. z o.o.,
ul. Strefowa 14,
43-100 Tychy

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 50/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

239 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM" im. Prof. F. Strauba w Katowicach
Sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,
40-384 Katowice

Pracownia Mechaniczna Laboratorium Badawcze i Wzorcujące

Pręt żebrowany
do zbrojenia
betonu
CELSTAL B500SP
o średnicy Ø25, –
pręt żebrowany
klasa C

Świadectwo
odbioru 3.1 z dnia
03.06.2020 r.,
nr wytopu:
HO563216,
HO563214

znak budowlany

Do zbrojenia
konstrukcji
betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA HUTA
OSTROWIEC
Sp. z o.o.,
ul. Samsonowicza 2,
27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Sprawozdanie nr B/2020/348

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

238 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Equation Grzejnik stalowy panelowy CV 22 400x400

data produkcji:
24.10.2018r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
W instalacjach grzewczych
w budynkach.

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent: Leroy Merlin Polska
Sp. z o.o.
ul. Targowa 72,
03-734 Warszawa

 

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 38/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

237 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Stal do zbrojenia betonu, oznaczenie typu wyrobu budowlanego wg. KDWU: Stal żebrowana B500SP – pręty klasa C

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący:
Nr wytopu: 575899, ø32

znak budowlany

wg. krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 121/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Minimalny współczynnik użebrowania
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

236 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu ø16 CELSTAL B500SP, oznaczenie typu wyrobu budowlanego wg. KDWU: Pręt żebrowany klasa C

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący:
Nr wytopu: HO558674, ø16

znak budowlany

wg. krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Pręty są przeznaczone do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.
ul Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 122/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Przyczepność:
Minimalny współczynnik użebrowania
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

235 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Płyty styropianowe STYREX Podłoga
gr 100 mm,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: PODŁOGA
EPS-EN 13163 T2-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2

Data produkcji: 14.06.2020

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: „STYREX"
Zakład Produkcyjno-Handlowy Katarzyna Szkaradek,
ul. Dunajcowa 133,
33-300 Nowy Sącz

 

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 184/20/300/M-1

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 155 w wykazie wyników badań z 2020 r.

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B


Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

234 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

EN 197-1 - CEM IV/B(V) 32,5 R (MX) CEMENT POWSZECHNEGO UŻYTKU
MAX 32,5 R

ozn. partii/serii:
21.05.20

 

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Włodar Trade Wiesław Włodarczyk Sp.J.
ul. Gminna 42,
42-200 Częstochowa

EN 197-1:2011

Skład i składniki
(spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 3099A/III/2020

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 101 w wykazie wyników badań z 2020 r.

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

233 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa podkładowa SOPRALENE FIX 200 S4 P,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: WPBPL243

Data produkcji:
27.09.2018
nr partii:
27/09/18 05:21 004435

CE

Wyroby asfaltowe
na osnowie
do pokryć dachowych

Membrany

Producent:
SOPREMA POLSKA
Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7, Pass,
05-870 Błonie

EN 13707:2004 +A2:2009

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2020-09

Sprawozdanie z badań nr 193/20/321/P-1

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 173 w wykazie wyników badań z 2019 r.

POIiŚ

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

Maksymalna siła rozciągająca:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
- wzdłuż
(nie spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wytrzymałość na
rozdzieranie
(gwoździem):
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

232 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa Murarska cementowo-wapienna ZM-cwM5

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 31.08.2020 r.

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska cementowo – wapienna według projektu ogólnego przeznaczenia (G) wytwarzana w zakładzie do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: IZOLBET Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9
09-500 Gostynin

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie z badań nr SB/395/20

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

231 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

ZDT-GLIMAG
Sp. z o.o.
Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej
ul. Żwirki i Wigury 6,
43-190 Mikołów

Walcówka żebrowana do zbrojenia betonu CELSAMAX B500SP fi 12,
klasa C

Nr wytopu HO564014

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 242/20

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

230 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Folia izolacyjna typ A o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Folia izolacyjna Foliarex IZ 200,
rolka o wymiarach
5m x 20m

Nr partii:
ORD11631-015,
data wykonania:
2020-05-12,
wykonał: 0352

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej - typ A. Do stosowania jako warstwa hydroizolacyjna.

Membrany

Producent: Foliarex Sp. z o.o., ul. Osiedle Przemysłowe 22, 69-100 Słubice

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 158/20/270/F-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

229 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe termoizolacyjne HYDROPIAN EPS P 100
[ niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ARBET/GD/H100/EPS 100/0,036/120 T1-L2-W2-Sb2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-WL(T)4 ]
grubość 120 mm

Data produkcji:
19.03.2020 r.
Zakład produkcyjny:
ul. PTTK 56
87-400 Golub-Dobrzyń

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Fabryka Styropianu „ARBET" Bartosik Czernicki Funke Kuncer Muzyczuk
Sp. Jawna

ul. Bohaterów Warszawy 32
75-211 Koszalin

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 394/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A

228 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe THERMO PODŁOGA EPS 100 gr. 50 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: THERMO PODŁOGA EPS 100 EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5,

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: 25.08.2020 r.
00:43:45
Gr. 50mm K

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: ARSANIT
Sp. z o. o.
ul. Obwodowa 17, 41-100 Siemianowice Śląskie

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 291/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

227 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Swisspor EPS MAX dach podłoga

Data produkcji: 18/08/2020

CE

według deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja cieplna w budownictwie.

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Swisspor Polska Sp. z o.o.
ul. Kroczymiech 2,
32-500 Chrzanów

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 368/T/2020

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

226 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe GAMMA PASSIVE FASADA

Data produkcji: 07.08.2020

CE

według deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja cieplna w budownictwie, do zastosowań nieprzenoszących obciążeń

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: YETICO S.A.
ul. Towarowa 17A,
10-416 Olsztyn

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 327/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

225 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa swisspor BIKUTOP STANDARD 20/52 (PYE PV250 S52H)

data produkcji:
08-07-2020

 

CE

Zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych:

a) Izolacja wodochronna dachów,
b) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień,
c) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

Membrany

Producent: SWISSPOR Polska
Sp. z o.o.,
ul. Kroczymiech 2
32-500 Chrzanów

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 169/20/281/P-1

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 99 w wykazie wyników badań z 2020r.

 

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

 

PN-EN 1928:2002 metoda A

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2020-09

224 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty z wełny mineralnej RW-CEE-0179

Data produkcji:
27.08.2020

Numer partii:
PL01CIG1LINE120200827

CE

Zgodnie z DWU:
Do izolacji cieplnej w budownictwie (ThlB).

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14 66-131 Cigacice

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie nr 361/T/2020

POIiŚ

Przepuszczalność wody:

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (spełnia)

 

PN-EN 1609:2013-07 metoda A

PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

223 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Mata izolacyjna z wełny mineralnej Ursa Glasswool
DF 33

Data produkcji: 2020.05.22

CE

Zgodnie z DWU:
Izolacja cieplna w budownictwie.

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: URSA Polska
Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12,
42-520 Dąbrowa Górnicza

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie nr 326/T/2020

222 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 040 FASADA
EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P3-BS100-DS(N)5-
DS(70,-)3-TR100

grubość 70 mm

Zakład prod.:
Grzymały Szczepankowskie 1D

Data Produkcji: 04.09.2020r.

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Styropian Plus
Sp. z o.o.
Czarne Dolne 1,
82-520 Gardeja

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 426/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN
1607:2013-07

221 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 038 DACH PODŁOGA
EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-CS(10)80-BS125-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

grubość 80 mm

Zakład prod.:
Grzymały Szczepankowskie 1D

Data Produkcji: 29.09.2020r.

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Styropian Plus
Sp. z o.o.
Czarne Dolne 1,
82-520 Gardeja

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 425/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:
-naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

220 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Kruszywo dolomitowe 0/31,5

Wyrób
dostarczony
na składowisko
30 lipca 2020 r.
(składowisko ok.100 t)

CE

Kruszywo
do hydraulicznie
związanych
i niezwiązanych
mieszanek,
mieszanek
bitumicznych
i nawierzchni –
przeznaczone
do stosowania
w budownictwie,
drogownictwie
i innych robotach
inżynierskich

Kruszywa

Producent: Robert Białdyga
Przedsiębiorstwo
Handlowo -
Usługowe
TRANSKOM
ul. Zwycięstwa 1,
Jaryszów,
47-143 Ujazd

EN 13242:2002+A1:2007

Kształt, wymiar
i gęstość ziarn:

Uziarnienie
(spełnia)

Gęstość ziarn
(spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012
PN-EN 1097-6:2013-11

Sprawozdanie z badań nr SB/338/20

POIiŚ

Nasiąkliwość/podciąganie
Nasiąkliwość
(spełnia)

PN-EN 1097-6:2013-11

Odporność na rozdrabnianie/ kruszenie
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2010

Odporność na ścieranie
(spełnia)

 

PN-EN 197-1:2011

Trwałość
a zamrażanie/ rozmrażanie
Mrozoodporność
(spełnia)

 

PN-EN 1367-1:2007

219 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Zakład Technologii Nawierzchni
Pracownia Oznakowania Dróg
ul. Instytutowa 1 03-302 Warszawa

Stałe pionowe znaki drogowe – ośmiokątne tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej z profilami montażowymi Symbol znaku: B20

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 09.07.2020

CE

według deklaracji właściwości użytkowych:
Stałe znaki drogowe zainstalowane na stałe w celu informowania, instruowania, ostrzegania oraz kierowania pojazdów i pieszych

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Producent: WIMED Sp. z o.o.
ul. Tarnowska 48 33-170 Tuchów

EN 12899-1:2007

Chromatyczność w świetle dziennym i współczynnik luminacji
(spełnia)

PN-EN 12899-1:2010
ETA 12/0478 version 01

Sprawozdanie nr 67-2/20/TN3

POIiŚ

Odblask (współczynnik odblasku) (spełnia)

PN-EN 12899-1:2010
ETA 12/0478 version 01

218 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej cementowy o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie schnięcia otwartego, typu i klasy C2TE, ADESILEX P9 biały, o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
ADESILEX P9 biały.

Data produkcji: 27.06.2020 r.
Numer partii produkcyjnej: 27.06.20 GL 1 00307

CE

Cementowy klej do płytek; do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

Producent: MAPEI Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 42/2020

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

217 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Przemysłowa Kostka Brukowa – Cegiełka 8 b/f. Szary

Data produkcji: 04.08.2020r.

CE

Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i elementy pokrycia dachowego

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAK-BUD Raczkowski i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Przemysłowa 6, 16-001 Księżyno

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 418/BR/2020

POIiŚ

216 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk


Płyty styropianowe
Fasada Normal 044 EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(3)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR60
dn – 50 mm.

Data produkcji: 2020-10-05 14:54

Kod paskowy: 5902023781056.

 

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Styropoz
Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 376/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość
rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

215 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 100 – 037 grubości 50mm, EPS 100–037 EN 13163 T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Partia/data produkcji
7.08.2020
Linia nr 01

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: IZOTERM Mariusz Wałek Sp. J. Goździelin 110,
27-420 Bodzechów

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 365/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

214 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty z wełny mineralnej z włókien skalnych
010-WM-DoP-14-w2
Polterm Uni
gr. 50 mm 600x1200

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 010-WM-DoP-14-w2

Data produkcji:
2020.05.08
Numer serii: M200384

CE

Do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.,
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie nr 248/T/2020

213 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze


UELASTYCZNIONA ZAPRAWA KLEJOWA VCT (GRANIT)
Miejsce produkcji:
Brak informacji
Oznaczenie partii/ serii: 07.01.2020
Rok produkcji: 2020

 

CE

Cementowy klej do płytek normalnie wiążący o obniżonym spływie C1T do wykończenia ścian, podłóg i sufitów wewnątrz i na zewnątrz.

Kleje budowlane

Producent: VITRO-CER-TECH SP. Z O.O.
ul. Szklarska 6
97-300 Piotrków Trybunalski

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr EKW/WINB/14/7/354/2020_1

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 35 w wykazie wyników badań z 2020r.

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

212 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Zaprawa murarska uniwersalna HUZAR w workach 25 kg

Data i nr serii: 07.07.2020 215830007

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
W ścianach murowanych, słupach
i ścianach działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II"
Sp. z o.o.,
ul Górnicza 7,
39-400 Tarnobrzeg

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr LZK00-02494/20/Z00NZK/B

Absorpcja wody
(nie spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

211 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Gipsu
i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

SOUDAL SUPER KLEJ DO GLAZURY
I TERAKOTY 24A
typ D1T

Nr partii:
212154351
08/21

CE

wg DWU:
klej do płytek

Kleje budowlane

Producent: Soudal NV
Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza
Początkowa wytrzymałość na ścinanie
(spełnia)

 

PN-EN 1324:2008 p.7.2

Sprawozdanie nr 46/2020

Trwałość:
Wytrzymałość na ścinanie po starzeniu termicznym
(spełnia)

 

PN-EN 1324:2008 p.7.4

210 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty termoizolacyjne z polistyrenu gr. 80 mm o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: psnd EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS200-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WL(T)1

Data produkcji: 11.03.2020 r.

CE

Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie Wyrób ze styropianu (EPS) produkowany fabrycznie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.,
ul. Gdańska 14, Cząstków Mazowiecki,
05-152 Czosnów

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 237/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

209 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: UELASTYCZNIONY KLEJ ŻELOWY

Data produkcji: 12.12.2019 r.

CE

Zaprawa klejąca do płytek na bazie cementu, normalnie wiążąca o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym do wykańczania ściany, podłogi i sufitu wewnątrz i/lub na zewnątrz C1TE

Kleje budowlane

Producent: KREISEL
Technika Budowlana
Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 23
60-462 Poznań

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 43/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

208 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

STROPOMIN EPS T, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: STROPOMIN EPS T EPS-EN 13163-T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-SD(15-20)-CP(2-3)

Data produkcji: 13.07.2020,
Nr partii: D359

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Styropmin Sp. z o.o., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mińsk Mazowiecki

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 44/2020


Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07

207 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS S 040 EPS EN 13163-L2-W2-T1-P5-S5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2,
o wymiarach 1000 x 500 x 120 mm

Data prod.: 2020.04.01

nr partii: 20200401-40120

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: EUROSTYROPIAN Jarosław Domaradzki
ul. Bohaterów Westerplatte 4,
76-200 Słupsk

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 194/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

206 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Główny Instytut Górnictwa
Zakład Inżynierii Materiałowej
Centralne Laboratorium Badań Rur z Tworzyw Sztucznych
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice

Rury o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN/OD 110, dł. 1,0 m
oznaczenie typu wyrobu: rury kan. zew., Ultra-3, typ A1, SN4

data produkcji: 28.03.2019

znak budowlany

wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych
nr 1:
Do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji poza konstrukcjami budynku- obszar zastosowania U lub do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji poza konstrukcjami budynku oraz wewnątrz konstrukcji budynku obszar zastosowania UD

Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze - nie kontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Producent: DYKA
Sp. z o.o.
ul. Belgijska 5,
55-220 Jelcz-Laskowice

PN-EN 13476-2:2018-05

Cechy geometryczne (spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Sprawozdanie z badań nr 105/20/SM1

Skurcz wzdłużny (spełnia)

PN-EN ISO 2505:2006

205 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

ZAPRAWA MURARSKA ZM

Miejsce produkcji: Brak informacji
Oznaczenie partii/ serii: 08.07.2020
Rok produkcji: 2020

CE

Zapraw murarska według przepisu, ogólnego przeznaczenia, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, do murów zbrojonych i niezbrojonych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: MTB Sp. z .o. o.
Krępna,
ul. Cegielniana 16 47-330 Zdzieszowice

 

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie z badań nr SB/396/20

204 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe FASADA GRAFIT PLUS EPS S 031
EPS EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR 100

Data produkcji: 24.09.2020 zmiana 1

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: KRASBUD Krasowski Sp. j.
ul. Zarzecze 8A
18-220 Czyżew

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 392/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

203 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej wysokoelastyczny odkształcalny ATLAS PLUS NOWY (2019)

Z3 2020.05.05 16:56
334600-*-* 04315

 

CE

wg Deklaracji Właściwości Użytkowych:

Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: ATLAS Sp. z o. o., ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 45/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

202 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

W/400, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: W/400

Miejsce produkcji: Zakład Produkcyjny w Chełmży,
ul. Bydgoska 11,
87-140 Chełmża

Data produkcji: 13.05.2020

CE

Izolacja wodochronna dachów

Membrany

Producent: "IZOLACJA MATIZOL"
Sp. z o. o.
ul. 11 Listopada 32
38-300 Gorlice

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie nr 395/H/2020

Wytrzymałość na rozciąganie

- maksymalna siła rozciągająca, kierunek wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca, kierunek w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, kierunek wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, kierunek w poprzek (spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

201 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Folia paroizolacyjna typ A o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
FOLIZOL P20050, rolka o wymiarach 2x50 [m]

Nr partii produkcyjnej:
ZO.0053/20,
Data prod.: 14.01.2020
Nr prac. 2, Zmiana prod. III

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Elastyczny wyrób z tworzywa sztucznego, którego zadaniem jest regulacja przenikania pary wodnej przez ściany podłogę lub dach

Membrany

Producent: TOTAL-CHEM
Sp. z o.o.,
ul. Węglowa 13,
44-240 Żory

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 159/20/271/F-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)

- wydłużenie przy zerwaniu , wzdłuż
(spełnia)

- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)

- wydłużenie przy zerwaniu w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

200 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Polietylenowa folia paroizolacyjna do regulacji przenikania pary wodnej – TYP A o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: „DIFOL 0,20±30%"
w rolkach o wymiarach 2m x 50m,

Zakład produkcyjny:
ul. Otolińska 25,
09-407 Płock,

Data produkcji: 09.10.2019

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej – Typ A

Membrany

Producent: WARTER Polymers Sp. z o.o.,
ul. Koralowa 60,
02-967 Warszawa

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 171/20/283/F-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)

- wydłużenie przy zerwaniu , wzdłuż
(spełnia)

- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)

- wydłużenie przy zerwaniu w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

199 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement pucolanowy
CEM IV/A(V) 42,5 N

Partia: data produkcji 18.09.2020

 

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: ARTCEM TĘPIŃSKI I WSPÓLNICY Sp. j., ul. Dostawcza 6
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 3226B/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

198 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów

PRZEWÓD PŁASKI YDYp 2x2,5 750V biały HD
YDYp 450/750V WIELOŻYŁOWE, PŁASKIE Z ŻYŁAMI OKRĄGŁYMI

Oznaczenie partii/serii:
Partia: 02;25345; Data: 2018-03-24

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie reakcji na ogień

Kable zasilania, sterujące i komunikacyjne

Producent:
TELE-FONIKA KABLE S.A.,
ul. Hipolita Cegielskiego 1
32-400 Myślenice

EN 50575:2014
EN, 50575:2014/
A1:2016

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN 13501-6:2019:02
PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02+A11:2017-02

Sprawozdanie nr 602/BW/20

197 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów

PRZEWÓD PŁASKI
YDYp 2x1,5 750V biały HD
YDYp 450/750V WIELOŻYŁOWE, PŁASKIE Z ŻYŁAMI OKRĄGŁYMI

Oznaczenie partii/serii:
Patia: 02;25277; Data: 2018-12-09

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie reakcji na ogień

Kable zasilania, sterujące i komunikacyjne

Producent:
TELE-FONIKA KABLE S.A.,
ul. Hipolita Cegielskiego 1
32-400 Myślenice

EN 50575:2014
EN, 50575:2014/
A1:2016

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN 13501-6:2019:02
PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02+A11:2017-02

Sprawozdanie nr 601/BW/20

196 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Papa zgrzewalna Nexler MOST+

data produkcji:
24.09.2018

znak budowlany

wg. etykiety wyrobu: papa przeznaczona jest od wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na drogowych i kolejowych betonowych obiektach mostowych, przede wszystkim na płytach pomostów, po których odbywa się ruch pojazdów mechanicznych, izolację można układać na innych budowlach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych.

Membrany

Producent: IZOHAN
Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia

Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2013-02-3022

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
Siła zrywająca przy rozciąganiu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)

Wydłużenie przy zerwaniu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 184/H/2020

POIiŚ

195 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Izolacja wodochronna w arkuszach, zgrzewalna papowa, polimeroasfaltowa, pod nawierzchnie mostowe Nexler MOST+.
Papa zgrzewalna Nexler MOST+.

Kod partii: 331561

 

znak budowlany

Do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych, drogowych i kolejowych obiektach mostowych.

Membrany

Producent: IZOHAN
Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia

IBDiM-KOT-2019/0277 wydanie 1

Giętkość badana na wałku o średnicy 30 mm
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Sprawozdanie nr 323/H/2020

POIiŚ

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
Siła zrywająca przy rozciąganiu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)
Wydłużenie przy zerwaniu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

194 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm
- 15015034

Zakład Górniczy Kujawy, Bielawy, 88-192 Piechcin

CE

Niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Kruszywa

Producent: Lafarge Cement S.A.,
ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz

PN-EN 13242 + A1:2010
(EN 13242:2002+A1:2007)

Kształt, wymiar i gęstość ziaren:
Uziarnienie
(spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr WK/2020/01817

POIiŚ

Nasiąkliwość / pociąganie: Nasiąkliwość (spełnia)

PN-EN 1097-6:2013-11

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie
(spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

Odporność na rozdrabnianie
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2010

193 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków


Klej do płytek
F-100,
w workach 25 kg

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
ZS 15.06.20 13:01

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie, o wydłużonym czasie otwartym, C2TE, do przyklejania płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: Franspol
Sp. z o.o.,
ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 41/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

192 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Wysoko elastyczny żelowo-trasowy klej do płytek FX 900 Super Flex 25 kg

61 24.06.2020 22:58
ZM3 (45444)

Ean
5 900096 454440

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach i innych konstrukcjach budowlanych

Kleje budowlane

Producent: Sievert Polska
Sp. z o.o.
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 37/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

191 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Płyty styropianowe THERMO LAMBDA 033 EPS S gr. 150 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: THERMO LAMBDA 033 EPS S EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100,

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: 21.08.2020 r. 20:34 31,
Gr. 150mm K

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: ARSANIT
Sp. z o. o.
ul. Obwodowa 17, 41-100 Siemianowice Śląskie

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 30/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07

190 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Płyty styropianowe THERMO FASADA EXTRA EPS S gr. 150 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: THERMO FASADA EXTRA EPS S EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100,

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: 25.08.2020 r., 05:42 02, Gr. 150mm K

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: ARSANIT
Sp. z o. o.
ul. Obwodowa 17, 41-100 Siemianowice Śląskie

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 31/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07

189 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5 R
Partia: data produkcji 18.09.2020

CE

Wg deklaracji: Stosowany do produkcji betonu, zaprawy, zaprawy iniekcyjnej i innych mieszanek na budowie oraz do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: CEMMAC a.s Cementárska 14/14, 91442 Horné Srnie. Słowacja

Konfekcjoner:
Deltors Sp.z o.o.,
ul. Piłsudskiego 142, 05-091 Ząbki

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 3227A/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

188 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Standardowa cementowa zaprawa klejąca do płytek ceramicznych C1T – WIM KLEJ

w workach 20 kg

Data produkcji:
28.03.2020 r.

CE

Wg DWU:
Klej cementowy do płytek, normalnie wiążący o zmniejszonym spływie C1T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków zarówno na ściany jak i na podłogi

Kleje budowlane

Producent: WIM Sp. z o.o.,
ul. Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 32/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

187 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 80
gr. 50 mm
EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb2-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

Data produkcji: 19/08/20

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: BAUTHERM SK, S.r.o.
Textilna 6393
034 05 Ruzomberok, Słowacja

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 310/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 826:2013-07

186 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe BESSER FASADA PREMIUM typ wyrobu EPS S EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P10-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100,
grubość 120mm

oznaczenie partii:
09.07.20
Zakład produkcyjny: STYROPOR
Sp. z o.o.,
ul. Metalurgiczna 4,
32-540 Trzebinia

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STYROPOR
Sp. z o.o.,
ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 325/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

185 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty ROCKSONIC SUPER ze skalnej wełny mineralnej

Data i nr serii dla próbki laboratoryjnej: 20:06 0001,
Data produkcji: PL01CIG3LINE120181114
Mat no Rockbis: 189492001

CE

Zgodnie z DWU:
Do izolacji cieplnej w budownictwie (ThlB).

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14 66-131 Cigacice

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie nr 360/T/2020

184 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy POWER
(H 500 biały).

Rok produkcji 2018.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
W instalacjach grzewczych
w budynkach.

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
HYDROLAND Sp. J.
Jawornik 658
32-400 Myślenice

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 40/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (nie spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

183 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Elastyczny klej mineralny BIOFLEX

Data produkcji: 2020.05.12

CE

według deklaracji właściwości użytkowych: Klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: KERAKOLL Polska Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgów

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 38/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

182 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Dwuskładnikowy klej do płyt wielkoformatowych z betonu i kamienia
CONNECT TOP 1

Oznaczenie partii:
13022020

CE

Klej cementowy do płytek o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, wysoko odkształcalny C2TES2. Do stosowania na powierzchniach ściennych i podłogowych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Kleje budowlane

Producent: STEINBLAU
Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 8
55-040 Bielany Wrocławskie

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 40/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

181 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej do płytek Sopro No. 1 400

Oznaczenie partii:
24.05.2019 13:13 0750
24.05.2019 13:15 0712
24.05.2019 13:16 0721

CE

wg DWU:
Klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie i z wydłużonym czasem otwartym, odkształcalny, przeznaczony do mocowania płytek i płyt ceramicznych, na ścianach, podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budowli.

Kleje budowlane

Producent: Sopro Polska
Sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 36/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

180 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Cementowy klej do płytek o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym C2TE ADESILEX P9 FIBER PLUS szary 25 kg

06.05.20
BA1 01098

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
cementowy klej do płytek; do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

Producent: MAPEI Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffela 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 29/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

179 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Elastyczny żelowo-trasowy klej do płytek
FX 600 Flex
25 kg

61 09.07.2020 10:37
ZM1 (45443)

Ean
5 900096 454433

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach i innych konstrukcjach budowlanych

Kleje budowlane

Producent: Sievert Polska
Sp. z o.o.
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

Sprawozdanie z badań nr 28/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

178 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
Ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Izolacje wodochronne w arkuszach, papowe, polimeroasfaltowe do pomostów MOSTOWA EXTRA o wymiarach 8,0m x 1m x 5,0mm

Oznaczenie serii lub partii:
data produkcji: 2020.06.04
Zmiana: lll/B,
partia: 20P001244

znak budowlany

Zgodnie z KDWU:
Do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych drogowych i kolejowych obiektach mostowych. Izolację można układać na innych obiektach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych.

Membrany

Producent: „Izolacja Matizol" Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 32,
38-300 Gorlice

AT IBDiM
nr AT/2006-02-1987/4

Giętkość w niskiej temperaturze
(nie spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 333/H/2020

POIiŚ

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

– siła zrywająca przy rozciąganiu, kierunek wzdłuż arkusza
(spełnia)

– wydłużenie przy zerwaniu, kierunek wzdłuż arkusza (spełnia)

– siła zrywająca przy rozciąganiu, kierunek w poprzek arkusza
(spełnia)

– wydłużenie przy zerwaniu, kierunek w poprzek arkusza
(spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

177 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie

ul. Postępu 9
02-676 Warszawa

 

Element murowy z
autoklawizowanego betonu komórkowego Bloczek Termobet T 4,0/600 o wymiarach
599x50x199mm

Oznaczenie serii lub partii:
nr etykiety: 154028;
kod towaru: 1-60-06-05L-P..-TW, data produkcji/zmiana:
06.06.2018/1; data pakowania/ zmiana: 06.06.2018/2.

 

CE

Zgodnie z DWU:
Elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego przeznaczone do zastosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Przedsiębiorstwo "PREFABET-ŁAGISZA" S.A., ul. Dąbrowska 71, 42-504 Będzin

EN 771-4:2011+A1:2015

Stabilność wymiarowa: rozszerzalność/skurcz pod wpływem wilgoci
(nie spełnia)

PN-EN 680:2008

Sprawozdanie z badań nr 49/K/LB/2020

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 330 w wykazie wyników badań z 2018 r.

Wymiary i odchyłki wymiarów:
(nie spełnia)

PN-EN 772-16:2011

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN 772-13:2001

176 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
Ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe STB EPS 80 Strong Super 001
EPS-EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5,
gr. 50 mm

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STB KONCEPT Sp. z o.o., Cięciwa, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 5, 05-200 Wołomin

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 204/T/2020

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 237 w wykazie wyników badań z 2019 r.

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

175 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
Ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Element murowy silikatowy Silka E18A+kl.20 2,0 o wymiarach 333 mm x 180 mm x 199 mm

Zakład Produkcyjny: Zakład w Michałowie Michałów-Reginów
05-119 Legionowo
Data produkcji 05/20 B Nr partii: 06/20

CE

Zgodnie z DWU:
Zabezpieczone ściany murowe, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Xella Polska Sp. z o.o.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa

EN 771-2:2011+A1:2015

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie z badań nr 208/M/2020

POIiŚ

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 772-21:2011

Wymiary i odchyłki wymiarów
(spełnia)

PN-EN 772-16:2011

Gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN 772-13:2001

174 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

KGS-M10 Biały. Cienkowarstwowa zaprawa murarska do bloczków gazobetonowych i silikatowych.

Data produkcji: 23.06.20

CE

według deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie do cienkich spoin (T) do ścian murowych, słupów i ścian działowych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: DUBLET
Smoleń i Lejko Spółka Jawna Blizanowice
ul. Przemysłowa 1, 50-458 Wrocław

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001,
PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/350/20

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

173 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

WEBER klej do płytek

Data produkcji: 21.08.2020

CE

według deklaracji właściwości użytkowych: układanie płytek wewnątrz.

Kleje budowlane

Producent: Saint- Gobain Construction Products Polska
Sp. z o.o.
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 35/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

172 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement CEM IV/B (V) 32,5 R

Data produkcji 17.08.2020
Oznaczenie partii produkcyjnej:
17-08-2020-0102

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: ARTCEM Tępiński
i Wspólnicy
Spółka Jawna,
ul. Dostawcza 6,
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 1527/20

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

171 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
Swisspor EPS MAX dach podłoga

Data produkcji: 26/06/2019

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Swisspor Polska
Sp. z o.o.
ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 268/T/2020

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

170 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement 32,5 Artcem Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CEM IV/B(V) 32,5 R.
Oznaczenie partii:
19-08-2020-0102

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: ARTCEM Tępiński
i Wspólnicy
Spółka Jawna,
ul. Dostawcza 6,
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 3079/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

169 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa Murarska cementowo-wapienna ZM-cwM5

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 03.08.2020 r.

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska cementowo – wapienna według projektu ogólnego przeznaczenia (G) wytwarzana w zakładzie do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: IZOLBET Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9
09-500 Gostynin

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie z badań nr SB/362/20

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

168 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa do betonu komórkowego

Data produkcji:
31.07.2020 r.

Nr partii:
218228001

CE

W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Zakład Surowców Chemicznych
i Mineralnych „PIOTROWICE II" Sp. z o.o.

ul. Górnicza 7
39-400 Tarnobrzeg

 

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie z badań nr SB/380/20

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

167 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement 32,5 Artcem Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CEM IV/B(V) 32,5 R.
Data produkcji: 14.08.2020 r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: ARTCEM Tępiński
i Wspólnicy
Spółka Jawna,
ul. Dostawcza 6,
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2909B/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

166 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

LABORATORIUM CHEMII BUDOWLANEJ EFEKT
SP. Z O. O.
ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

 

SOPRO FF 455
BIAŁA WYSOKOELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA
2-15mm C2TE

Miejsce produkcji:
Zakład Suchych Zapraw, 26-052 Nowiny,
ul. Przemysłowa 16;

Oznaczenie partii/serii: 12.09.2019.
Data produkcji/zmiana: 12.09.2019.
Rok produkcji: 2019;

CE

do mocowania płytek i płyt ceramicznych, na ścianach, podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budowli.

Kleje budowlane

Producent:
Sopro Polska
Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr EKW/WINB/2/8/377/2020

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 33 w wykazie wyników badań z 2020r.

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

165 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie

Laboratorium Badawcze
ul. Postępu 9 02-676 Warszawa,
ul Kupiecka 4,
03-042 Warszawa

Cegła pełna (klasa 20) CL-U-II-20-CPE

data produkcji:
22.10.2019 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Element U przeznaczony do stosowania w murach niezabezpieczonych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: CERADBUD
Spółka jawna
L. Zawrzykraj,
W. Zawrzykraj,
ul. Mickiewicza 22
26-230 Radoszyce,

 

EN 771-1:2011+A1:2015

Wymiary i odchyłki wymiarów
(spełnia)

PN- EN 772-16:2011

Sprawozdanie z badań nr 106/P/LB/2020

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN- EN 772-1:2011
+A1:2015-10

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:
gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN 772-13:2001

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 772-21:2011

164 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej cementowy ADESILEX P9 FIBER PLUS

Kod paskowy:
8 022452 094385
13.07.2020
BA1 02391; szary

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
cementowy klej do płytek; do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

Producent: MAPEI Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 34/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

163 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Adesilex P9 Szary 25 kg klej do płytek do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych

Data produkcji 25.08.20 GL2 05740

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
cementowy klej do płytek; do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

Producent: MAPEI Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 33/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

162 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

PŁYTY STYROPIANOWE Styropian STYR-BUD EPS 80 SUPER STRONG PRODUCENT/DP80/038/L gr. 50 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
PŁYTY STYROPIANOWE Styropian STYR-BUD EPS 80 STRONG SUPER
EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2

Partia: 05.08.2020 15:30

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: ThiB izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Majewska-Szczypińska
Sp. Jawna
ul. Lniana 9
75-213 Koszalin

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 269/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

161 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Styropian STB EPS S 040 Fasada 001 grubości 100mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Płyty styropianowe Styropian STB EPS S 040 Fasada 001 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Data prod.
07.05.2020
partia produkcyjna 395

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
STB Koncept
Sp. z o.o.
ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 363/T/2020

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 68 w wykazie wyników badań z 2020r.

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

160 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Styropian STB EPS 80 Strong Super 001 grubości 50mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Płyty styropianowe Styropian STB EPS 80 Strong Super 001 EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80 - DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Data prod.
06.05.2020
partia produkcyjna 448

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
STB Koncept
Sp. z o.o.
ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 362/T/2020

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 69 w wykazie wyników badań z 2020r.

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

159 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Cement portlandzki popiołowy EN 197-1-CEM II/B-V 32,5 R
Data produkcji: 14.08.2020 r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Dyckerhoff Polska
Sp. z o.o.,
ul. Zakładowa 3,
26-052 Nowiny

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2910B/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

158 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R SPRAWNY o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Cement portlandzki wieloskładnikowy EN 197-1 – CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R
data produkcji: 20.08.2020 r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent wyrobu: Cement Ożarów S.A.
ul. Księdza Ignacego Skorupki 5,
00-546 Warszawa

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2935B/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

157 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement portlandzki CEM I 42,5 N CZYSTY o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Cement portlandzki EN 197-1 – CEM I 42,5 N
data produkcji: 18.08.2020 r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent wyrobu: Cement Ożarów S.A.
ul. Księdza Ignacego Skorupki 5,
00-546 Warszawa

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2936B/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

156 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe styropian STB EPS 80 Strong Super 001 gr. 50 mm
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Płyty styropianowe Styropian STB EPS 80 Strong Super 001 EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5,
data produkcji: 09.06.2020 r.

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STB Koncept
Sp. z o.o.,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 254/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

155 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe STYREX Podłoga
gr 100 mm,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: PODŁOGA
EPS-EN 13163 T2-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2

Data produkcji: 14.06.2020

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: „STYREX"
Zakład Produkcyjno-Handlowy Katarzyna Szkaradek,
ul. Dunajcowa 133,
33-300 Nowy Sącz

 

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 230/T/2020


Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

154 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe styropian STB EPS S 040 Fasada 001 gr. 100 mm o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Płyty styropianowe Styropian STB EPS S 040 Fasada 001 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100,
data produkcji: 22.06.2020 r.

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STB Koncept
Sp. z o.o.,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 253/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

153 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe styropian STB EPS S 033 Styrgraf 001 gr. 100 mm o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Płyty styropianowe Styropian STB EPS S 033 Styrgraf 001 EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80,
Data produkcji: 22.04.2020 r.

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STB Koncept
Sp. z o.o.,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 252/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

152 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa HOLLAND grubość 8 cm, szara

data produkcji:
23.12.2019

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: BRUK-BET
Sp. z o.o.,
Nieciecza 199,
33-240 Żabno

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 223/BR/2020

POIiŚ

151 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty termoizolacyjne z polistyrenu gr. 120 mm o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: psnd EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS200-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150 -WL(T)2,5

Data produkcji: 13.03.2020 r.

CE

Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie Wyrób ze styropianu (EPS) produkowany fabrycznie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.,
ul. Gdańska 14, Cząstków Mazowiecki,
05-152 Czosnów

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 238/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

150 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement CEM IV/B(V) 32,5 R, Professional Line,
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
CEM IV/B(V) 32,5 R,
w workach 25 kg

Data produkcji:
22-06-2020-01-01

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: ARTCEM TĘPIŃSKI i WSPÓLNICY Spółka Jawna,
ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 1431/20

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

 

PN- EN 196-2:2013-11

149 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów
w Warszawie
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Walcówka żebrowana do zbrojenia betonu
Φ 12
CELSAMAX B500SP

ozn. partii/serii:
świadectwo odbioru 3.1 nr 235338584 z dnia 04.06.2020;
nr wytopu HO 563003 i HO 562997

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 70/K/LB/2020

POIiŚ

Stosunek naprężeń: stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

148 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.

Zakład Badań Laboratoryjnych

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków

ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement 42,5 Błyskawiczny - Cement portlandzki EN 197-1 CEM I
42,5 R

Oznaczenie serii lub partii:
05/08/20***19:47

CE

Zgodnie z DWU:
Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Cementownia „Odra" S.A.
ul. Budowlanych 9, 45-005 Opole

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2648B/III/2020

Stałość objętości (rozszerzalność)
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016-12

Stałość objętości (zawartość SO3)
(spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

146 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.

Zakład Badań Laboratoryjnych

ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5R

Oznaczenie serii lub partii: 29-07-2020

CE

Zgodnie z DWU:
Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Deltors Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 142, 05-091 Ząbki

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2645B/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

 

PN- EN 196-2:2013-11

146 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.

Zakład Badań Laboratoryjnych

ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice

Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5R

Oznaczenie serii lub partii: 6-08-2020

CE

Zgodnie z DWU:
Stosowany do produkcji betonu, zaprawy, zaprawy iniekcyjnej i innych mieszanek na budowie oraz produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: CEMMAC a.s. (CEMMAC S.A.), Cementárska 14/14, 91442 Horné Srnie, (Republika Słowacka)

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(nie spełnia)
- normowa
(nie spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2644B/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

145 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska do elementów ceramicznych, betonowych, silikatowych.
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ZAPRAWA MURARSKA ATLAS (2019)

Data produkcji: 10.06.2020 r.

CE

W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
ATLAS Sp. z o.o.,
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001,
PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/349/20

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

144 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

CEMENT PORTLANDZKI POPIOŁOWY
CEM II/B-V 32,5R UNIVERSAL

ozn. partii/serii:
30-7-2020
Kod EAN: 5 907694 994101

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: DELTORS
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 142
05-091 Ząbki

EN 197-1:2011

Skład i składniki
(nie spełnia)

CEN TR 196-4 :2007

Sprawozdanie z badań nr 1543/20

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

143 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe ALFA PODŁOGA EPS 80,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Płyty styropianowe ALFA PODŁOGA EPS 80 EPS-EN 1363-T1-L2-W2-Sb2-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5

Data produkcji: 03.07.2020 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie,
do zastosowań przenoszących obciążenia

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: YETICO S.A.
ul. Towarowa 17A
10-416 Olsztyn

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 258/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

142 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe swisspor LAMBDA PLUS fasada EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 P typ wyrobu EPS S

Data produkcji: 19.08.2020 16-43-51

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: SWISSPOR Polska Sp. z o. o. ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 311/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

141 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Wełna skalna ROCKROLL gr 150mm, RW-CEE-0063.

Seria PL02MAL7LINE120200218 132556.

Zakład w Małkini
07-320 Małkinia,
ul. Jana III Sobieskiego.

CE

Zgodnie z DWU:
Do izolacji cieplnej w budownictwie (ThlB).

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14 66-131 Cigacice

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie nr 236/T/2020

Przepuszczalność wody:

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

Długotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

 

PN-EN 1609:2013-07 metoda A

PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

140 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.

Zakład Badań Laboratoryjnych

ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice

Cement CEM IV/B(V) 32,5 R

Oznaczenie serii lub partii: 14-07-2020-0102

CE

Zgodnie z DWU:
Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: ARTCEM Tępiński i Wspólnicy
Sp. Jawna,
ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2647B/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

139 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.

Zakład Badań Laboratoryjnych

ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice

Cement powszechnego użytku MAX 32,5R EN 197-1-CEM IV/B(V)32,5R(MX)

Oznaczenie serii lub partii: 10.07.20

CE

Zgodnie z DWU:
Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Włodar Trade Wiesław Włodarczyk Sp. J., ul. Gminna 42, 42-200 Częstochowa

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2643B/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

138 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.

Zakład Badań Laboratoryjnych

ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice

Cement portlandzki EN 197-1-CEM I 42,5 N

Zakład produkcyjny:
Cement Ożarów S.A., Karsy 77, 27-530 Ożarów

Oznaczenie serii lub partii:
01.08.2020 03:41

 

CE

Zgodnie z DWU:
Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Cement Ożarów S.A., ul. Księdza Ignacego Skorupki 5, 00-546 Warszawa

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2646B/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

137 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów

Kable BiTLan F/UTP 4x2x24 AWG LSOH cat. 5e 200MHz

Nr ID: PK2-191130-01,
Nr ID2: LP2-191130-01

Zakład produkcyjny:
32-353 Trzyciąż,
ul. Krakowska 2

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Dostawa energii oraz zastosowanie komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych w celu ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu

Kable zasilania, sterujące i komunikacyjne

Producent: Zakłady Kablowe BITNER
Sp. z o.o.,
ul. Friedleina 3/3
30-009 Kraków

 

EN 50575:2014
EN, 50575:2014/
A1:2016

Reakcja na ogień
(nie spełnia)


PN-EN 13501-6:2019:02
PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02+A11:2017-02
PN-EN 50399:2011+A1:2016-12
PN-EN 60754-2:2014-11

Sprawozdanie nr 339/BW/20

POIiŚ

136 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Cementowy klej do płytek o podwyższonych parametrach, wydłużonym czasie otwartym i wysokiej odkształcalności C2E S2 ULTRALITE S2 biały 15 kg

30.03.20
BA1 00493

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
cementowy klej do płytek; do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

Proucent: MAPEI Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffela 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 27/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

135 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

KLEIB C14 Zaprawa murarska do cienkich spoin, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Data produkcji: 15.06.2020 r.

CE

według deklaracji właściwości użytkowych: Na ściany murowane słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Proucent:
KLEIB Sp. z o.o.
Pikutkowo 43, 87-880 Brześć Kujawski

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/359/20

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

134 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe PASSIVE PREMIUM PODŁOGA EPS 100 EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5 o grubości 150 mm

Zakład produkcyjny: YETICO S.A., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Mosiężna 14

Numer partii produkcyjnej 02/07/2020 18:22 GW

CE

Zgodnie z DWU:
Izolacja cieplna w budownictwie, do zastosowań przenoszących obciążenia

Wyroby do izolacji cieplnej

Proucent: YETICO S.A., 10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 17A

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 232/T/2020

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07


Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

133 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Zaprawa murarska do cienkich spoin Silka – Ytong, 25 kg

Oznaczenie serii lub partii:
DV25.06.2020N

 

CE

Zgodnie z DWU:
Do ścian, stropów, słupów i ścian działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Proucent: VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.
č.p. 54 789 01 Hrabová
Republika Czeska

EN 998-2:2016

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020:04

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02328/20/Z00NZK

POIiŚ

Wytrzymałość spoiny (początkowa wytrzymałość muru na ścinanie)
(nie spełnia)

PN-EN 1052-3:2004+A1:2009

132 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe STB EPS S 040 FASADA 001
EPS-EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 o grubości 50 mm

Data: 16.IX.2019
Partia produkcyjna: 215

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STB KONCEPT Sp. z o.o., Cięciwa, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 5, 05-200 Wołomin

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 205/T/2020

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 236 w wykazie wyników badań z 2019 r.

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych
(spełnia)

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

 

131 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Izolacje wodochronne w arkuszach, papowe, polimeroasfaltowe do pomostów SELENA MOST ROAD-RT20 S50 o wymiarach 8m x 1m x 5,0mm

data produkcji: 2020.07.07
Zmiana: III/A
partia: 20P001731

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych
drogowych i kolejowych obiektach mostowych. Izolację można układać na innych obiektach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych.

Membrany

Producent: Izolacja Matizol Sp. z o.o., ul. 11-go Listopada 32, 38-300 Gorlice

Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2006-02-1987/4

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- siła zrywająca przy rozciąganiu wzdłuż arkusza
(spełnia)
- siła zrywająca przy rozciąganiu w poprzek arkusza
(spełnia)
- wydłużenie wzdłuż arkusza
(spełnia)
- wydłużenie w poprzek arkusza
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 256/H/2020

POIiŚ

Giętkość w niskiej temperaturze badana na wałku o średnicy 30 mm
(nie spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

130 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.

Zakład Badań Laboratoryjnych

ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice

Cement 42,5 Błyskawiczny - Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5 R, 25 kg

Oznaczenie serii lub partii: 14:06:20***21:25

CE

Zgodnie z DWU:
Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Cementownia "Odra" S.A., ul. Budowlanych 9, 45-005 Opole

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2226B/III/2020

POIiŚ

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

129 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa wierzchniego krycia IZOLMAT Superdach 20, grafit, o wymiarach 1m x 10m x 2,0mm

data produkcji:10 12 2018
kod partii: 1601040

 

CE

Według DWU:
a) Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień.
b) Izolacja wodochronna dachów.

Membrany

Producent: IZOHAN Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
- Wydłużenie wzdłuż
(spełnia)
- Wydłużenie w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 215/H/2020

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
Wytrzymałość na rozdzieranie
- w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

128 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa na osnowie włókniny poliestrowej W/PV-SBS o wymiarach 15,0 m x 1 m x 2,2 mm

15.07.2020
partia: 20P001886
ZM. 1B

 

CE

Według DWU:
Izolacja wodochronna dachów.
Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu ognia zewnętrznego.
Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień.

Membrany

Producent: Izolacja Matizol Sp. z o.o., ul. 11-go Listopada 32, 38-300 Gorlice

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
- Wydłużenie wzdłuż
(spełnia)
- Wydłużenie w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 257/H/2020

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
Wytrzymałość na rozdzieranie
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

127 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie włókniny poliestrowo-szklanej UNI Standard W-PYE PV250 S52 o wymiarach 5,0 m x 1 m x 5,2 mm

Data produkcji:29.06.2020
zmiana: I B
partia: 20P001568

 

CE

Według DWU:
Izolacja wodochronna dachów.
Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień.

Membrany

Procducent: Izolacja Matizol Sp. z o.o., ul. 11-go Listopada 32, 38-300 Gorlice

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(nie spełnia)
- Wydłużenie wzdłuż
(spełnia)
- Wydłużenie w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 249/H/2020

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Reakcja na ogień
(spełnia)

 

PN-EN ISO 11925-2:2010

126 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

płyty styropianowe BESSER DACH/PODŁOGA typ wyrobu EPS 80
EPS EN 13163 T2-L2-W2-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(2)5

Data produkcji: 06.07.2020

Zakład produkcyjny:
ul. Metalurgiczna 4, 32-540 Trzebinia

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STYROPOR
Sp. z o.o.,
ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków

 

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 220/T/2020


Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

125 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Wysokoelastyczny klej żelowy GEOFLEX C2TE o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: ATLAS GEOFLEX (2019),

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: Z3 2020.06.15 15:44, 341576
- * - * 06830

CE

Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: ATLAS Sp. z o. o., ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(nie spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 22/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

124 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej wysokoelastyczny, odkształcalny PLUS C2TES1 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: ATLAS PLUS NOWY (2019),

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: Z3 2020.06.12 20:34, 341213 -*-* 14247

CE

Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: ATLAS Sp. z o. o., ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 20/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

123 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej do łazienki i kuchni elastyczny C2T o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: ATLAS KLEJ DO ŁAZIENKI I KUCHNI (2019),

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: Z1 2020.06.05 19:03, 340498
- * - * 00944

CE

Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: ATLAS Sp. z o. o., ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(nie spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 21/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

122 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej cementowy o podwyższonych parametrach Adesilex P9 szary o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: ADESILEX P9 szary.

Data produkcji: 16.04.2020 r.

CE

Cementowy klej do płytek, do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

Producent: MAPEI Polska
Sp. z o.o.,
ul. Gustawa Eiffel'a 14,
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 23/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

121 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa
Sopro FF 450 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: SOPRO FF 450.

Data produkcji: 26.06.2020 r.

CE

Klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie i z wydłużonym czasem otwartym, przeznaczony do mocowania płytek i płyt ceramicznych, na ścianach, podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budowli

Kleje budowlane

Producent: Sopro Polska
Sp. z o.o.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 24/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

120 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Wysokoelastyczny żelowy klej z włóknami o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: TYTAN PROFESSIONAL Wysokoelastyczny żelowy klej z włóknami SUPERFLEX GEL.

Data ważności: 04.03.2021 r.

CE

Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, obniżonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, odkształcalny, C2 TE S1, do wewnątrz i na zewnątrz.

Kleje budowlane

Producent: SELENA S.A.,
ul. Wyścigowa 56E,
53-012 Wrocław

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 25/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

119 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej do płytek HYDRAT EXPERT PX

Data produkcji:
2020-05-29

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
klej do płytek cementowy, do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych, podłogowych lub ściennych

Kleje budowlane

Producent: Bożena Choła
Wycena Nieruchomości Zakład Wapienniczy HYDRAT,
ul. Krucza Góra 56
32-305 Olkusz

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 17/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

118 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Kostka brukowa HOLLAND grubość 6 cm, szara

data produkcji:
2019-11-18

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
betonowa kostka brukowa przeznaczona dla ruchu pieszego i dla ruchu kołowego oraz na pokrycia dachowe

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „CHYŻBET"
Jan Łyś,
34-481 Chyżne 111

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 187/BR/2020

POIiŚ

117 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa Polbruk Nostalit
6 cm,
kolor: grafit, tekstura: standard, powierzchnia płaska

Data i nr serii: 25.07.2019 (H 52)

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Wykonywanie nawierzchni zewnętrznych
i wewnętrznych dla ruchu pieszego
i kołowego tam, gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Polbruk S.A.,
ul. Nowy Świat 16c,
80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 147/BR/2020

POIiŚ

116 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Pręty
i walcówka żebrowana; Pręt żebrowany do zbrojenia betonu ø25, długość 12,0m; Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Stal żebrowana B500SP - pręty klasa C.

Zam. 44/2020 19 PZDg
Droga ekspresowa S19
MOSTOSTAL S19 Nisko Południe-Podgórze
19PZDg Poprzecz. S2-1

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Procducent: CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 117/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

115 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Pręty żebrowane, walcowane na gorąco ze stali B500SP
o podwyższonej ciągliwości; Pręt żebrowany do zbrojenia betonu ø20, długość 12,0m; Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Pręty żebrowane, walcowane na gorąco ze stali B500SP
o podwyższonej ciągliwości, stal klasy C.

Zam. 44/2020 19 PZDg
Droga ekspresowa S19
MOSTOSTAL S19 Nisko Południe-Podgórze
19PZDg Poprzecz. S2-1

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: ArcelorMittal Warszawa
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 116/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

114 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

ATLAS PLUS S2 HYDRO klej wysokoodkształcalny z funkcją izolacji

ozn. partii/serii:
Z3 2020.06.05.12:39 340495-*-*01514

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Wszelkie
układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: ATLAS sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/33/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

113 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 100 – 038, gr. 50mm
EPS100-038 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

data produkcji
(wg oświadczenia producenta):
08.06.2020r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Wytwórnia Styropianu
Henryk Piotrowski
ul. Chmielniki 21
86-100 Świecie

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 171/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

112 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Icopal Baza PYE PV250 S 4,0s Szybki Profil SBS 1m x7,5m x 4,0mm.

CE

wg Deklaracji Właściwości Użytkowych:

izolacja wodochronna dachów,
izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent: BMI Icopal
Sp. z o.o.
ul. Łaska 169/197,
98-220 Zduńska Wola

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 312/H/2020

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
Wytrzymałość na rozdzieranie
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

 

PN-EN 1928:2002 metoda A

Reakcja na ogień
(spełnia)

 

PN-EN ISO 11925-2:2010

111 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Baumit MM100
Zaprawa murarska – klasa M10, 25 kg

CE

Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (typ G). Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Baumit Sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 56G,
53-012 Wrocław

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr LZK00-02006/20/Z00NZK

POIiŚ

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

110 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Kostka brukowa BEHATON o grubości 6 cm, kolor szary;
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: JADAR/KOSTKA BRUKOWA/6/2018/GR

Zakład produkcyjny:
JADAR Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 29A, 05-600 Grójec

 

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Wyrób betonowy przeznaczony do budowy nawierzchni drogowych oraz na pokrycia dachowe, w tym wykładania nawierzchni wewnątrz i na zewnątrz.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: JADAR Sp. z o.o.
ul. Marii Fołtyn 6B,
26-600 Radom

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 207/BR/2020

POIiŚ

109 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP – walcówka żebrowana klasy C o średnicy ø 10mm

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.
ul Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(nie spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02052/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

108 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty klasy C o średnicy Ø20 mm

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.
ul Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02005/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

107 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty klasy C o średnicy Ø12 mm

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.
ul Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02004/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

106 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu Ø 25mm CELSTAL B500SP

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.
ul Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-01936/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

105 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu Ø 20mm CELSTAL B500SP

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Prpducent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.
ul Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-01935/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

104 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

BEHATON SZARA GR.8 CM Z FAZA MASZYN. NAS. <5%, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: BETONOWA KOSTKA BRUKOWA-5

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: LINIA A BEHA-8-S-SZR-FM-NAS5
Zmiana 1 OM

Data produkcji:
2020-06-08

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych
nr D20-16 oraz etykiety:
Nawierzchnie zewnętrzne, wewnętrzne oraz elementy pokryć dachowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Betard Sp. z o.o., ul. Polna 30,
55-095 Długołęka

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 189/BR/2020

POIiŚ

103 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

HOLLAND SZARA
GR.8 CM Z FAZĄ MASZYN. NAS. <5%, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: BETONOWA KOSTKA BRUKOWA-5

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: LINIA B HOLL-8-S-SZR-FM-NAS5
Zmiana 1 SA

Data produkcji:
2019-10-23

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych
nr. 18-101 oraz etykiety:
Przeznaczona na zewnętrzne ciągi piesze, strefy dla pieszych oraz na obszary ruchu kołowego, do budowy nawierzchni drogowych w tym placów, parkingów samochodowych i podjazdów.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Betard Sp. z o.o., ul. Polna 30,
55-095 Długołęka

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 190/BR/2020

POIiŚ

102 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

KLEJ DO PŁYTEK F-50 Mrozoodporny

CE

Zgodnie z DWU:
Klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie, C1T, do przyklejania płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz.

Kleje budowlane

Producent: Franspol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin.

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 18/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

101 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

EN 197-1 - CEM IV/B(V) 32,5 R (MX) CEMENT POWSZECHNEGO UŻYTKU
MAX 32,5 R

ozn. partii/serii:
21.05.20

 

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Włodar Trade Wiesław Włodarczyk Sp.J.
ul. Gminna 42,
42-200 Częstochowa

EN 197-1:2011

Skład i składniki
(spełnia)

CEN TR 196-4 :2007

Sprawozdanie z badań nr 1458/20

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(nie spełnia)
- normowa
(nie spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

100 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

CEMENT 32,5 R PROFESSIONAL LINE
CEM IV/B(V)32,5R

ozn. partii/serii:
16-07-2020-0101

 

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: ARTCEM Tępiński i Wspólnicy
Sp. Jawna,
ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Skład i składniki
(spełnia)

CEN TR 196-4 :2007

Sprawozdanie z badań nr 1368/20

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

99 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Papa swisspor BIKUTOP STANDARD 20/52 (PYE PV250 S52H)

data produkcji:
08-07-2020

 

CE

Zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych:

a) Izolacja wodochronna dachów,
b) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień,
c) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

Membrany

Producent:
SWISSPOR Polska
Sp. z o.o.,
ul. Kroczymiech 2
32-500 Chrzanów

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(nie spełnia)
-Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 270/H/2020

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010
PN-EN 13707+A2:2012 p. 5.2.5.2

98 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

EQUATION Grzejnik Panelowy CV22 600x400-6.

Data produkcji 09.06.2020

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
W instalacjach grzewczych
w budynkach.

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Leroy Merlin Polska
Sp. z o.o.
ul. Targowa 72,
03-734 Warszawa

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 32/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

Odporność na działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 +Ap1:2018-05
p.5.6

97 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

ZDT-GLIMAG
Sp. z o.o.
Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej
ul. Żwirki i Wigury 6,
43-190 Mikołów

Pręty żebrowane, walcowane na gorąco ze stali B500SP o podwyższonej ciągliwości, stal klasy C – średnica 20mm.

Zakład prod.:
ArcelorMittal Warszawa
sp. z o.o.,
ul. Kasprowicza 132,
01-949 Warszawa

Data produkcji: 06.2020r.
Nr wytopu 231513

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: ArcelorMittal Warszawa
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 174/20

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

96 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza
Łukasiewicz –
Instytut
Ceramiki i
Materiałów
Budowlanych,
Oddział
Ceramiki i
Betonów
w Warszawie
ul. Postępu 9,
02-676
Warszawa

Pręty żebrowane
B500SP, stalowe
do zbrojenia
betonu o śr. 8-20
mm, Pręty
żebrowane B500SP
– średnica Ø 12 mm

Świadectwa
odbioru 3.1 z dnia
04.02.2020 r.,
Nr wytopu: 191109,
2400 kg prętów Ø
12 mm

znak budowlany

Do zbrojenia
konstrukcji
betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
Open Joint Stock
Company
„BYELORUSSIAN
STEEL WORKS" –
management
company of
„Byelorussian
Metallurgical
Company"
holding,
Promyshlennaya
Str. 37, Zhlobin,
Białoruś 247210

Upoważniony
przedstawiciel:
DITH Poland
Sp. z o.o.
ul. Naruszewicza 9, 02-627 Warszawa

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 47/K/LB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2011

95 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza
Łukasiewicz –
Instytut
Ceramiki i
Materiałów
Budowlanych,
Oddział
Ceramiki i
Betonów
w Warszawie
ul. Postępu 9,
02-676
Warszawa

Pręty żebrowane
B500SP, stalowe
do zbrojenia
betonu o śr. 8-20
mm, Pręty
żebrowane B500SP
– średnica Ø 12
mm

Świadectwo
odbioru 3.1 z dnia
06.03.2020 r.,
Nr wytopu: 202689,
2385 kg prętów
Ø 12 mm

znak budowlany

Do zbrojenia
konstrukcji
betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
Open Joint Stock
Company
„BYELORUSSIAN
STEEL WORKS" –
management
company of
„Byelorussian
Metallurgical
Company"
holding,
Promyshlennaya
Str. 37, Zhlobin,
Białoruś 247210

Upoważniony
przedstawiciel:
Pisec Group
Poland Sp. z o.o.,
Jesionowa 9a,
biuro 712,
40-159 Katowice

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 48/K/LB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2011

94 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Pręty żebrowane, walcowane na gorąco ze stali B500SP o podwyższonej ciągliwości, stal klasy C, o średnicy 16mm, długość 12,0m.

Nr wytopu 228107

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: ArcelorMittal Warszawa
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 104/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

93 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

płyty styropianowe POLYFORM EPS 038 Dach/Podłoga gr 80 mm,
EPS EN 13163 T(2)-L(2)-W(3)-S(5)-P(10)-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100

Data produkcji: 28.06.2019

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: POLYFORM s.r.o.
Terezie Vansovej 10, 0650 03 Podolinec, Słowacja

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 191/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

92 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

IZOLINE DACH PODŁOGA PREMIUM IZO/PD/EPS 100/036/ZG, grubość 60mm (Płyty styropianowe)
Data produkcji: 07.05.2020 Oznaczenie serii: D208

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych
nr 08/III/MM/CPR/ZG :
izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
LUBAU Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna,
ul. Bukowińska 24a/83,
02-703 Warszawa

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 196/T/2020

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

91 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

FM T Quick Mix zaprawa z trasem do fugowania klinkieru

data produkcji:
04.05.2020

CE

Wg DWU: zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do ścian, słupów i ścian działowych

Wyroby do wznoszenia murów


Producent wyrobu:
Sievert Polska Spółka z. o.o.,
ul. Nyska 36,
57-100 Strzelin

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/300/20

POIiŚ

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

90 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

FLEXIBILE elastyczna zaprawa klejąca wzmocniona włóknami
CM 16

ozn. partii/serii:
01 2003251800 27/06/20 1407 12:09:46

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent:

Henkel Polska Operations
Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/32/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

89 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

ProPlus Ulepszona zaprawa klejowa do gresu i terakoty – Baumit ProPlus 01

data produkcji:
08.04.2020

CE

Wg DWU: Klej cementowy do płytek stosowany wewnątrz i na zewnątrz C1TE

Kleje budowlane

Producent wyrobu:
Baumit sp. z o.o.,
ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 13/2020

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

88 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik płytowy PERFEKT System, wymiary 600x1100 [mm], ARTYKUŁ 22C

DATA PRODUKCJI: 2020/05/29
INDEKS: 82-122-6011-000
ARTYKUŁ: 22C

Zakład produkcyjny: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PERFEXIM" LTD Spółka z o.o. Spółka Komandytowa ul. Lubichowska 176

 

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
W instalacjach grzewczych
w budynkach.

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PERFEXIM" LTD Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Samotna 2,
61-441 Poznań

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 28/20/WINB

POIiŚ

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

87 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

ZAPRAWA MURARSKA ATLAS (2019)

Miejsce produkcji: Zakład Produkcyjny DĄBROWA GÓRNICZA,
41-303 Dąbrowa Górnicza,
ul. Roździeńskiego 2.
Oznaczenie partii/serii: 2019.11.29.
Rok produkcji: 2019

CE

Wg DWU –
W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: ATLAS Sp. z o.o., ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/301/20

POIiŚ

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002
+ PN-EN 1015-17:2002/A1:2005

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

86 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego na cemencie szarym 0.2
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg DWU: SA–CB 0.2

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 30.01.2020 r.

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska do cienkich spoin typu T, wg projektu, do ścian murowanych, słupów i ścian działowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do elementów budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
SOLBET Sp. z o.o.
ul. Toruńska 71
86-050 Solec Kujawski

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/311/20

POIiŚ

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

85 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

 

Zaprawa murarska SOPRO KMT w workach 25 kg

Data i nr serii: 15.04.2020 12:50 Nr op. 0155N
KMT402 jasnoszary

CE

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie wg. projektu, ogólnego przeznaczenia (G). Do stosowania w ścianach murowych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Sopro Polska
Sp. z o.o.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr LZK00-01937/20/Z00NZK

POIiŚ

Absorpcja wody (nie spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

84 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów

kabel energetyczny zasilający typu FLAMEBLOCKER NHXMH 300/500V 5x25RM 500V

oznaczenie serii: 1003177064
data produkcji: 2020-04-08

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie reakcji na ogień

Kable zasilania, sterujące i komunikacyjne

Producent:
TELE-FONIKA KABLE S.A.,
ul. Hipolita Cegielskiego 1
32-400 Myślenice

EN 50575:2014
EN, 50575:2014/
A1:2016

Reakcja na ogień
(spełnia)


PN-EN 13501-6:2019:02
PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02+A11:2017-02
PN-EN 50399:2011+A1:2016-12
PN-EN 60754-2:2014-11
PN-EN 61034-2:2010+A1:2014-02

 

Sprawozdanie nr 351/BW/20

83 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty z pianki polistyrenowej wytłaczanej FL300/50P grub. 50 mm . Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: F300

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
UAB Finnfoam (300642584), Kokybes str. 5 Biruliškės v.,
LT-54469, Kaunas reg., Lithuania

EN 13164:2012+A1:2015

Opór cieplny:
Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
Opór cieplny
(spełnia)
Grubość
(spełnia)

 


PN-EN 12667:2002
PN-EN
13164+A1:2015-03 załącznik C

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 88/T/2020

POIiŚ

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN- EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)

PN- EN 12087:2013-07
Metoda 2A

82 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Izolacja wodochronna w arkuszach, zgrzewalna papowa, polimeroasfaltowa, pod nawierzchnie mostowe Nexler MOST+.
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Papa zgrzewalna Nexler MOST+.

Kod partii: 314675
Data produkcji - 02.12.2019r.

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Papa zgrzewalna Nexler MOST+ jest przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych drogowych i kolejowych obiektach mostowych. Izolację z papy zgrzewalnej Nexler MOST+ można układać na innych budowlach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych

Membrany

Producent: IZOHAN
Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia

IBDiM-KOT-2019/0277 wydanie 1

Giętkość badana na wałku o średnicy 30 mm
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Sprawozdanie nr 131/H/2020

POIiŚ

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
Siła zrywająca przy rozciąganiu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)
Wydłużenie przy zerwaniu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

81 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Folia budowlana SECCO PRO 0,2±10% Typ A

Oznaczenie serii:
2053-09-2019

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
elastyczny wyrób do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

Producent: CB S.A.
ul. Ozimska 2A,
46-053 Chrząstowice

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 185/H/2020

POIiŚ

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- Wytrzymałość na rozciąganie - Maksymalna siła rozciągająca– wzdłuż
(spełnia)

- Wydłużenie przy rozciąganiu wzdłuż
(spełnia)

- Wytrzymałość na rozciąganie - Maksymalna siła rozciągająca– w poprzek
(spełnia)

- Wydłużenie przy rozciąganiu w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

80 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

CEGŁA SZARY, 8 CM. 10,80 M/2
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Betonowa kostka brukowa Terrazzo

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 05.05.2020 r.

 

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Kostki
brukowe przeznaczone do pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego oraz na pokrycia dachowe.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych TERRAZZO
mgr inż. Jacek Kulupa Kąkolewice 31, 64- 840 Budzyń

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(nie spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 135/BR/2020

POIiŚ

79 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 100-038 HYDROPLUS EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-CS(10)100 -BS150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)5
data produkcji 23.03.2020 08:57

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja cieplna
budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Styropian Plus
Sp. z o.o.
Czarne Dolne 1
82-520 Gardeja

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 144/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

78 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe STYR-BUD EPS
100-038 DACH /PODŁOGA 001
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Data produkcji:
24.IV.2020
Partia produkcyjna:
373

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
ThIB Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
STB Koncept
Sp. z o.o.
ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 192/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

77 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

mira 3110 unifix
cementowy klej do płytek C2TE S1

ozn. partii/serii:
200518 1235

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Klej na bazie cementu do układania płytek ceramicznych
i z kamienia naturalnego wewnątrz i na zewnątrz, na podłogach
i ścianach

Kleje budowlane

Producent:

mira byggeprodukter a/s
Egegårdsvej 2
DK-4621 Gadstrup Denmark

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/31/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

76 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Zaprawa klejąca KJ1

data produkcji KALISKA 08.06.20 23:31:18 I

zakład produkcyjny Kaliska 141,
87-840 Lubień Kujawski

CE

Wg. DWU Zaprawa klejąca do płytek na bazie cementu, normalnie wiążąca o zmniejszonym spływie, do wykańczania ściany, podłogi i sufitu wewnątrz C1T

Kleje budowlane

Producent: KREISEL – Technika Budowlana
Sp. z o.o.,
ul. Sz. Szeregów 23,
60-462 Poznań

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 15/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

75 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement
CEM IV/B(V) 32,5 R

Data produkcji: 09.06.2020

CE

wg DWU:
Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent wyrobu:
ARTCEM
Tępiński i Wspólnicy
Spółka Jawna

ul. Dostawcza 6
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2227/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

74 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy G 500 F
indeks 789-080-44 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Grzejnik
G 500 F/8 789 - 080 - 44

indeks 789-080-44,
KJ-7 06. SIE. 2019

CE

Systemy grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: Armatura Kraków S.A.,
ul. Zakopiańska 72,
30-418 Kraków

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 27.4/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

73 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy G500F indeks 789-100-44 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Grzejnik G 500 F 789 - 100 - 44

indeks 789-100-44,
KJ-9 10 GRU. 2019

CE

Systemy grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: Armatura Kraków S.A.,
ul. Zakopiańska 72,
30-418 Kraków

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 27.3/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

72 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik centralnego ogrzewania BERTO model
BER-50/90 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: BERTO

Data produkcji: 11.02.2020 r.

CE

Instalacje grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna,
Nowa Wieś k/Włocławka,
ul. Jana Pawła II 12 A, 87-853 Kruszyn

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 27.2/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

71 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik centralnego ogrzewania STICK model STI-50/70C12 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: STICK

Data produkcji: 12.02.2020 r.

CE

Instalacje grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna,
Nowa Wieś k/Włocławka,
ul. Jana Pawła II 12 A, 87-853 Kruszyn

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 27.1/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

70 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM" im. Prof. F. Strauba w Katowicach
Sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,
40-384 Katowice

Pracownia Mechaniczna Laboratorium Badawcze i Wzorcujące

Stal żebrowana B500SP-pręty klasa C (PZ_16,0_B500SP_12,00_)

Zakład prod.:
CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie

Data produkcji: 15.09.2019
Nr wytopu 573730

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent wyrobu:

CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Sprawozdanie nr B/2020/229

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

69 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Styropian STB EPS 80 Strong Super 001 grubości 50mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Płyty styropianowe Styropian STB EPS 80 Strong Super 001 EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80 - DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Data prod.
06.05.2020
partia produkcyjna 448

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
STB Koncept
Sp. z o.o.
ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 221/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

68 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Styropian STB EPS S 040 Fasada 001 grubości 100mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Płyty styropianowe Styropian STB EPS S 040 Fasada 001 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Data prod.
07.05.2020
partia produkcyjna 395

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
STB Koncept
Sp. z o.o.
ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 222/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

67 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Betonowa kostka brukowa, typ: cegła 80 (h-plus), kolor: grafit"

Data produkcji: 19.05.2020 r.

Zmiana: I

Numer partii produkcyjnej: SZ/2020/0258

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
przeznaczone dla ruchu pieszego i ruchu kołowego oraz na pokrycia dachowe

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
POZ BRUK
Sp. z o.o. Sp. j.
Sobota
ul. Poznańska 43
62-090 Rokietnica

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005
załącznik F
PN-EN 1338:2005/
AC:2007

Sprawozdanie z badań nr 46/K/LB/2020

POIiŚ

66 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki wieloskładnikowy
EN 197-1 CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

2020.06.12 18:26

Kod paskowy:
5 902768 042030

CE

wg Deklaracji Właściwości Użytkowych
nr 1487-CPR-020-11:
Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:

Cementownia „Warta" S.A. Trębaczew
ul. Przemysłowa 17,
98-355 Działoszyn

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 1151/20

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.4.2

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.5.16

65 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Krakowski Instytut Technologiczny
Centrum Laboratoriów Badawczych
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków

Pręty do zbrojenia betonu ze stali B500B o średnicy 12 mm

nr wytopu: 169885
data produkcji 2020.04.18

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych nr 2/2019: zbrojenie konstrukcji i elementów żelbetowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
OAM Ozdi Acelmuvek Kft., Max Aicher ut 1, H-3600 Ozd, Węgry

ITB AT-15-9769/2016

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN 10080:2007
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

 

Sprawozdanie nr CLB2/28/20

Wytrzymałość na rozciąganie
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN 10080:2007
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

 

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN 10080:2007
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN 10080:2007
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie względne
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN 10080:2007
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

64 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej cementowy SOPRO FF 457 w workach 25 kg

Data i nr serii: 01.07.2019 16:21
Nr op. 0845N

CE

Klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie i z wydłużonym czasem otwartym, przeznaczony do mocowania płytek i płyt ceramicznych, na ścianach, podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budowli

Kleje budowlane

Producent:
Sopro Polska
Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 14/2020

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

63 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Materiałów Budowlanych
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

 


BETON B20 STRONG

Miejsce produkcji:
ul. Zakładowa 28 39-400 Tarnobrzeg

Oznaczenie partii/serii:
15 LIS 2019.
Data produkcji/zmiana 15.11.2019 r.
Rok produkcji: 2019.

 

CE

Wyroby do niekonstrukcyjnych napraw konstrukcji betonowych.

Beton i wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem

Producent: Zakłady Chemiczne
ANSER Tarnobrzeg
Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 28
39-400 Tarnobrzeg

 

PN-EN 1504-3:2006
(EN 1504-3:2005)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 12190:2000

Sprawozdanie z badań nr LZM00-01508/20/Z00NZM

62 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Folia budowlana EKOFOL Protect 0,2 +/-40%
Typ A

data produkcji:
2285/9/2019

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
elastyczny wyrób do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

Producent:
ERG BIERUŃ-FOLIE
Sp. z o.o.,
ul. Chemików 163 43-150 Bieruń

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 211/H/2020

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- Maksymalna siła rozciągająca– wzdłuż
(spełnia)

- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)

- Maksymalna siła rozciągająca– w poprzek
(spełnia)

- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

61 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

PURMO compact Grzejnik stalowy, płytowy 600x800 C22

Date code: R194413
EAN 5 907814 703118

 

CE

Instalacje grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Rettig ICC bv, Australiëlaan 6, 6199 AA, Maastricht-Airport, The Netherlands

Upoważniony przedstawiciel:
Rettig Heating Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11,
44-203 Rybnik

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 26/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

60 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

ZDT-GLIMAG
Sp. z o.o.
Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej
ul. Żwirki i Wigury 6,
43-190 Mikołów

Pręty żebrowane do zbrojenia betonu fi 12 B500SP – klasa C długości 12m

Zakład produkcyjny:
CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

Data produkcji: 04.04.2020r.
Nr wytopu: 578854

znak budowlany

Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
CMC POLAND
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 139/20

POIiŚ

Stosunek naprężeń: stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

59 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
Knauf Cover-in Slow 0,7 mm – GP - CS II – EN 998-1
(1350_Knauf_Cover-in_Slow_0,7 mm_2019-01-30)

CE

ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Knauf Sp. z o. o.,
ul. Światowa 25
02-229 Warszawa,

PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Sprawozdanie nr SB/269/20

POIiŚ

58 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Materiałów Budowlanych
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

 

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO OPTIMA-NET 150

Miejsce produkcji: Republika Czeska.
Oznaczenie partii/serii: 13.8.2019.
Rok produkcji: 2019;

znak budowlany

Wg KDWU - jako materiał zbrojący w zewnętrznych systemach izolacji cieplnej ETICS

Złożone zestawy / systemy izolacyjne

Producent: AKE-NET Tomaszewski, Wilk Sp. J.,
ul. Partyzancka 110/112
95-200 Pabianice,

ICiMB-KOT-2018/0025 wydanie 2

Zawartość popiołu
(spełnia)

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.2

Sprawozdanie z badań nr LZM00-01903/20/Z00NZM

POIiŚ

Wymiary oczek w świetle
(spełnia)

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.4

Masa powierzchniowa
(spełnia)

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.8

57 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa do izolacji wodochronnej dachów
ICOPAL Top PYE PV250
S 5,2s Szybki Profil SBS

Data produkcji:
20.10.2019
nr partii:
L5 20/10/2019

CE

Izolacja wodochronna dachów

Membrany

Producent wyrobu:
BMI Icopal
Sp. z o.o.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 183/H/2020

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Giętkość w niskiej temperaturze
(nie spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

56 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

PAPA ASFALTOWA (UNI V60 S42H)

CE

izolacja wodochronna dachów, izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent: "IZOLACJA MATIZOL"
Sp. z o. o.
ul. 11 Listopada 32
38-300 Gorlice

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

 

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie nr 155/H/2020

POIiŚ

55 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów
w Warszawie
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Stal żebrowana
B500SP Φ 12 –
pręty klasa C; Stal
do zbrojenia
betonu. Spajalna
stal zbrojeniowa
B500SP. Pręty
i walcówka
żebrowana

Świadectwo
odbioru 3.1 z dnia
06.04.2020 r.,
nr wytopu:
576887.
5155 kg prętów
Φ 12 mm

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
CMC POLAND
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(nie spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 32/K/LB/2020

POIiŚ

Stosunek naprężeń: stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

54 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

ELASTYCZNY KLEJ DO PŁYTEK KNAUF K2 (C2T - EN 12004)

Miejsce produkcji:
97-427 Rogowiec,
ul. Gipsowa 5

Oznaczenie partii/serii: 07.10.19
Rok produkcji: 2019

CE

klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie do stosowania w budownictwie

Kleje budowlane

Producent: Knauf Sp. z o.o.
ul. Światowa 25
02-229 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/23/2020

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

53 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

UNIWERSALNY KLEJ DO PŁYTEK KNAUF K1 (C1T - EN 12004)

Miejsce produkcji:
97-427 Rogowiec,
ul. Gipsowa 5

Oznaczenie partii/serii: 23.08.19
Rok produkcji: 2019

CE

klej cementowy normalnie wiążący o zmniejszonym spływie do stosowania w budownictwie

Kleje budowlane

Producent: Knauf Sp. z o.o.
ul. Światowa 25
02-229 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/22/2020

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

52 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy KRAFT

Rok produkcji:
2018
Kod kreskowy:
Index G.KRA70 5900308751527

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu:
Hydroland
Chorobik, Gawęda,
Malec, Wojtycza
Spółka Jawna
Jawornik 658
32-400 Myślenice

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 07/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

Odporność na działanie ciśnienia
(spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 +Ap1:2018-05
p.5.6

51 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza
Łukasiewicz –
Instytut
Mechanizacji
Budownictwa i
Górnictwa
Skalnego
Laboratorium
Surowców i
Wyrobów
Budowlanych
ul. Racjonalizacji
6/8,
02-673
Warszawa

Kostka kamienna
szara o wym.
18 x 18 x 18 cm o
niepowtarzalnym
kodzie
identyfikacyjnym
typu wyrobu:
CS18/18/18 kl 1
(f2)

data produkcji,
oznaczenie
partii/serii:
Protokół zdawczo
– odbiorczy (WZ)
nr 2001100643,
wydanie
magazynowe
nr G/280 z dnia
31 stycznia 2020 r.

CE

Wyroby do
zewnętrznych
nawierzchni
drogowych, dla ruchu
pieszego i/lub
kołowego

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
IMPEKSTIR
OPERATIONS
Sp. z o.o. sp. k.,
Wojciechówka 5,
62-800 Kalisz

EN 1342:2012

Siła zrywająca (wytrzymałość
na zniszczenie) wyrażone
jako wytrzymałość na
ściskanie
(spełnia)

 

PN-EN 1926:2007

Sprawozdanie z badań nr 14571/BS

POIiŚ

Trwałość wytrzymałości na
zerwanie, śliskości i
odporności na poślizg,
wyrażoną jako odporność na
zamrażanie / odmrażanie:
średnia wartość
wytrzymałości na ściskanie
przed i po 56 cyklach
zamrażania / rozmrażania.
(spełnia)

 

PN-EN 1926:2007
PN-EN 12371:2010

50 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe KNAUF Therm Expert Fasada λ 31 dN 150 (TYP EPS S) EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

oznaczenie partii:
08/10/2019

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Knauf Industries Polska Sp. z o.o. Adamowice
ul. Styropianowa 1,
96-320 Mszczonów

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 64/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

49 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia Dachbit 20 250 S 52 SBS

20.03.2020 5:42

CE

wg Deklaracji Właściwości Użytkowych
nr 006/IZOB/
2019

a) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień,
b) izolacja wodochronna dachów,
c) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

Membrany

Producent:

Izobud
Sp. z o.o.,
ul. Leśna 4,
Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 173/H/2020

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
Wytrzymałość na rozdzieranie
- w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN
12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

48 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza
Łukasiewicz –
Instytut
Ceramiki i
Materiałów
Budowlanych,
Oddział
Ceramiki i
Betonów
w Warszawie
ul. Postępu 9,
02-676
Warszawa

Stal żebrowana
B500SP Φ 14 –
pręty klasa C; Stal
do zbrojenia
betonu. Spajalna
stal zbrojeniowa
B500SP. Pręty i
walcówka
żebrowana

Świadectwo
odbioru 3.1 z dnia
21.02.2019 r.,
nr wytopu:
568089,
198 prętów Φ 14
po 2900 mm

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
CMC POLAND
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 25/K/LB/2020

POIiŚ

Stosunek naprężeń: stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

 

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

 

47 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza
Łukasiewicz –
Instytut
Ceramiki i
Materiałów
Budowlanych,
Oddział
Ceramiki i
Betonów
w Warszawie
ul. Postępu 9,
02-676
Warszawa

Stal żebrowana
B500SP Φ 12 –
pręty klasa C; Stal
do zbrojenia
betonu. Spajalna
stal zbrojeniowa
B500SP. Pręty
i walcówka
żebrowana

Świadectwo
odbioru 3.1 z dnia
05.02.2020 r.,
nr wytopu:
576450,
2530 kg prętów
Φ 12 długości
12,0 m

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
CMC POLAND
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 26/K/LB/2020

POIiŚ

Stosunek naprężeń: stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

46 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Betonowa kostka brukowa Polbruk, prostokąt z fazą 6 cm, kolor szary, tekstura standard, powierzchnia płaska

Data produkcji: 10.03.2020

Zmiana pakująca: II

CE

wg DWU:
wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego tam, gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Polbruk S.A.
ul. Nowy Świat 16c
80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 27/K/LB/2020

POIiŚ

45 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
(niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: DP CS PRO 100 EPS EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100) grubość 80 mm

Data produkcji:
2020-03-16
nr partii:
10360

Zakład produkcyjny:
ul. Fabryczna 12
07-130 Łochów

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STYROPMIN
Sp. z o.o.
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71 05-300 Mińsk Mazowiecki

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 137/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

44 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

ZDT-GLIMAG
Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 6,
43-190 Mikołów

Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej

Stal żebrowana B500SP – pręty klasa C (PZ_14,0_
B500SP_12,00)

Zakład prod.:
CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie

Data produkcji: 06.10.2018
Nr wytopu 564962

 

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
CMC POLAND
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 85/20

POIiŚ

Stosunek naprężeń: stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

43 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów
w Warszawie
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty klasa C, oznaczenie typu wyrobu budowlanego wg. KDWU: Stal żebrowana B500SP – pręty klasa C

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący:
Nr wytopu: 575713

znak budowlany

wg. krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
CMC POLAND
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 28K/LB/2020

POIiŚ

Stosunek naprężeń: stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

 

Minimalny współczynnik użebrowania (fRmin)
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019-04

42 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

WPBPL001.1
Izolacje wodochronne w arkuszach, papowe, polimerowoasfaltowe, pod nawierzchnie mostowe Polimeroasfaltowa papa zgrzewalna EP5 Performa PL do obiektów mostowych

Data produkcji: 16/12/2019 21:08

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych: W budownictwie komunikacyjnym do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na drogowych i kolejowych obiektach mostowych oraz na innych budowlach komunikacyjnych w tym na budowlach podziemnych.

Membrany

Producent: SOPREMA Polska Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie

IBDiM – KOT-2019/0382 wydanie 1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- siła zrywająca przy rozciąganiu wzdłuż
(spełnia)
- siła zrywająca przy rozciąganiu w poprzek
(spełnia)
Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 156/H/2020

Giętkość w niskiej temperaturze badana na wałku Φ 30 mm
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

41 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa BRAAS – BIT Premium SBS

Data produkcji: 04/12/2018 /19:22

CE

Według DWU:
a) Izolacja wodochronna dachów,
b) Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent: Icopal Sp. z o.o.,
ul. Łaska 169/197,
98-220 Zduńska Wola

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: Wytrzymałość na rozciąganie
- Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 150/H/2020

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

40 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszaw

Obrzeże betonowe o wymiarach 100x30x8cm

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Obrzeże betonowe: 100x30x8cm, 100x25x8cm,
100x20x6cm

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
27.09.2019r.

CE

wg DWU:
do oddzielania jedno- lub dwustronnie ciągów komunikacyjnych od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji, zgodnie z odrębnymi przepisami inżynierii komunikacyjnej.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: BRUK S.A.
ul. Częstochowska 19
42-714 Lisów

EN 1340:2003
EN 1340:2003/AC:2006

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

PN-EN 1340:2004 załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 13/K/LB/2020

39 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Prefabrykowana betonowa kostka brukowa BEHATON 80mm bez fazy

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Prefabrykowana betonowa kostka brukowa

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
8.10.2019 r.

CE

wg DWU:

Przeznaczona do układania na ciągach ruchu pieszego i kołowego, parkingach, ścieżkach rowerowych i obszarach przemysłowych zgodnie z odrębnymi przepisami inżynierii komunikacyjnej.

 

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: BRUK S.A.
ul. Częstochowska 19
42-714 Lisów

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 14/K/LB/2020

38 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wierzchniego krycia SUPERNOVA W/400/1200

data produkcji 29.11.2019 00198 A1

CE

Izolacja wodochronna dachów, izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent: Izolacja – Jarocin S.A.
ul. Poznańska
24-26
63-200 Jarocin

EN 13707:2004+A2:2009

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 148/H/2020

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

37 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa asfaltowa wierzchniego krycia
Nexler W 400

(data produkcji 03/04/2020)

CE

Według DWU:
a) Izolacja wodochronna dachów, b) Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent: IZOHAN
Sp. z o.o.,
ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia.

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 149/H/2020

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
Wytrzymałość na rozdzieranie
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

36 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

CERESIT CM 11 PLUS
GRES UELASTYCZNIONA ZAPRAWA KLEJĄCA DO GRESU

Miejsce produkcji: Zakład produkcyjny we Wrzącej
64-905 Stobno.
Oznaczenie partii/serii: 09.07.19.
Data produkcji/zmiana 09.07.19.
Rok produkcji: 2019

 

CE

Do mocowania płytek gresowych i innych typów płytek ceramicznych, cementowych i kamiennych (oprócz marmuru), wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent: HENKEL POLSKA OPERATIONS Spółka z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa,

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/19/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

35 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

GRANIT UELASTYCZNIONA ZAPRAWA KLEJOWA VCT
Miejsce produkcji:
Brak informacji
Oznaczenie partii/ serii: 07.01.2020
Rok produkcji: 2020

 

CE

Cementowy klej do płytek normalnie wiążący o obniżonym spływie C1T do wykończenia ścian, podłóg i sufitów wewnątrz i na zewnątrz.

Kleje budowlane

Producent: VITRO-CER-TECH SP. Z O.O.
ul. Szklarska 6
97-300 Piotrków Trybunalski

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/20/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

34 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

SOPRO FF 450
WYSOKOELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA C2TE

Miejsce produkcji:
Zakład Suchych Zapraw 26-052 Nowiny,
ul. Przemysłowa 16.
Oznaczenie partii/serii: 09.10.2019.
Data produkcji/zmiana 09.10.2019.
Rok produkcji: 2019;

CE

do mocowania płytek i płyt ceramicznych, na ścianach, podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budowli.

Kleje budowlane

Producent:
Sopro Polska
Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/17/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

33 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

SOPRO FF 455
BIAŁA WYSOKOELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA
2-15mm C2TE

Miejsce produkcji:
Zakład Suchych Zapraw, 26-052 Nowiny,
ul. Przemysłowa 16;

Oznaczenie partii/serii: 12.09.2019.
Data produkcji/zmiana: 12.09.2019.
Rok produkcji: 2019;

CE

do mocowania płytek i płyt ceramicznych, na ścianach, podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budowli.

Kleje budowlane

Producent:
Sopro Polska
Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/18/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

32 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

CM 11 PLUS GRES Uelastyczniona zaprawa klejąca do gresu. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Ceresit CM 11 Plus.

oznaczenie partii:
01 2002730115

CE

Do mocowania płytek wewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent: Henkel Polska Operations
Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 11/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

31 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM" im. Prof. F. Strauba w Katowicach
Sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,
40-384 Katowice

Pracownia Mechaniczna Laboratorium Badawcze i Wzorcujące

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu fi 16 B500SP długości 12 m

Zakład prod.:
CELSA Huta Ostrowiec
Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Data produkcji: 08.12.2019
Nr wytopu HO559549

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent wyrobu:

CELSA Huta Ostrowiec
Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Sprawozdanie nr B/2020/136

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

30 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

STYROPIAN EPS 70-040

Data produkcji: 18.09.2019
kod EAN: 5907696419107

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Styropoz
Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 75/T/2020

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

29 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa FF450,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
SOPRO FF 450

Data produkcji: 29.11.2019,
kod EAN: 4005734450219

CE

według deklaracji właściwości użytkowych: Klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasem otwartym, przeznaczony do mocowania płytek i płyt ceramicznych, na ścianach, podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budowli.

Kleje budowlane

Producent:
Sopro Polska
Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 10/2020

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

28 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu ø12, długość 12,0m, Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Pręty i walcówka żebrowana. Stal żebrowana B500SP - pręty klasa C.

Zam. z 20.01.2020 Rozbudowa DK-4 Łańcut Głuchów Płyta pomostu 107 4B

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(nie spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 41/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

27 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków

Kruszywo na podsypkę kolejową 31,5 – 50 mm Wiśniówka

dostawa na budowę
dn. 19.12.2019 r.

CE

Kruszywo na podsypkę kolejową

Kruszywa

Producent wyrobu:
Eurovia Kruszywa S.A.
ul. Szwedzka 5
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

 

PN-EN 13450:2004/
AC:2004

Kształt, wymiar i gęstość ziaren
(nie spełnia)

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr WK/2020/00455

POIiŚ

Odporność na rozdrabnianie
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2010

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie
(spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

26 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM" im. Prof. F. Strauba w Katowicach
Sp. z o.o. Pracownia Mechaniczna Laboratorium Badawcze i Wzorcujące
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,
40-384 Katowice

Stalowe pręty żebrowane B500SP do zbrojenia betonu o średnicy fi 10 długości 12m

Zakład produkcyjny: Cognor S.A.
Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie
ul. Ujastek 1,
31-752 Kraków

znak budowlany

Wg krajowych deklaracji właściwości użytkowych:
Pręty są przeznaczone do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent wyrobu:
Cognor S.A.
ul. Zielona 26,
42-360 Poraj

ITB-KOT-2017/0054 wydanie 1

IBDiM-KOT-2017/0031 wydanie 1

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Sprawozdanie nr B/2020/68

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B,
PN-EN ISO 15630-1:2019

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

25 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS 70-038 FASADA, grubość 200 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10) 70-DS.(N)2-DS.(70,-)2-TR100 EPS-70-038 FASADA
oznaczenie partii:
NR PARTII 03.01.19/
DATA PROD. 22.12.19

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Styropianex Holding
Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa
ul. Przytorze 2,
37-300 Leżajsk

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 42/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

24 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37,
44-101 Gliwice

Walcówka żebrowana do zbrojenia betonu: ø16 o nazwie handlowej CELSAMAX B500SP
długość 7,8m;

Oznaczenie partii:
Zam. z 20.01.2020
Rozbudowa DK4 Łańcut-Głuchów
Płyta pomostu
107 14A

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Walcówka jest przeznaczona do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA „HUTA OSTROWIEC"
Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 40/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

23 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37,
44-101 Gliwice

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu: ø20 nazwa handlowa CELSTAL B500SP długość 12,0m

Oznaczenie partii:
Zam. z 20.01.2020
Rozbudowa DK4 Łańcut-Głuchów
Płyta pomostu
107 15C

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych: Pręty są przeznaczone do zbrojenia betonu.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA „HUTA OSTROWIEC"
Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 39/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

22 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa murarska uniwersalna

Data produkcji:
27.01.2020 r.

Partia:
202893012

 

CE

wg DWU:
w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent wyrobu:
Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II"
Sp. z o.o.

ul. Górnicza 7
39-400 Tarnobrzeg

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr SB/164/20

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

21 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej cementowy C2TE, ADESILEX P9 szary

oznaczenie partii: 12.12.19 GL2 05914

CE

Klej do płytek, cementowy,
do wykończeń wewnętrznych
i zewnętrznych, podłogowych
lub ściennych.

Kleje budowlane

Producent wyrobu:
MAPEI Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 08/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

20 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Uelastyczniony klej
do gresu o wysokiej przyczepności C1TE,
KERABOND TE szary

oznaczenie partii:
09.01.20 GL1 02832

CE

Cementowy klej do płytek;
do wykończeń
wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

Producent wyrobu:
MAPEI Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako:

przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 07/2020

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

19 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM" im. Prof. F. Strauba w Katowicach
Sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,
40-384 Katowice

Pracownia Mechaniczna Laboratorium Badawcze i Wzorcujące

Stal żebrowana B500SP – pręty klasa C (PZ_10,0_
B500SP_12,00)

Zakład prod.:
CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie

Data produkcji: 23.01.2020
Nr wytopu 576374

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent :CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Sprawozdanie nr B/2020/101

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

18 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa murarska POZMUR 115
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
POZMUR 115

16:53 25/09/2019
Kod paskowy:
5 907418 020017

CE

Według DWU: Wytwarzana w zakładzie wg projektu zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (G) do stosowania na ściany murowe, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
KREISEL
Technika Budowlana
Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr SB/107/20

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

17 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej do płytek BUILDFIX

Data produkcji:
09.12.2019 r.

Partia:
BA1 00874

CE

wg DWU:
Klej cementowy do płytek; do wykończeń wewnętrznych
i zewnętrznych

Kleje budowlane

Producent wyrobu:
MAPEI Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako:

przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 06/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

16 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

AG-CEL LABORATORIUM
P. RYDYGIER,
I. TRZYNSKI SPÓŁKA JAWNA
Pawłówko
ul. Bydgoska 14
89-620 Chojnice

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GALABETON – BKBG 8CM
BEHATON ŻÓŁTY

Miejsce produkcji: GALABETON,
26-600 Radom,
ul. Hodowlana 2A;

Oznaczenie partii/serii: 09.10.2019;
Data produkcji/zmiana 09.10.2019;
Rok produkcji: 2019;

CE

Do budowy nawierzchni drogowych oraz obszarów ruchu kołowego, w tym wykładania nawierzchni wewnątrz i na zewnątrz.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: BŁAŻEJ KOSTRZEWA „GALABETON", ul. Hodowlana 2A,
26-600 Radom

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 20200325/559/18/01

POIiŚ

15 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki
CEM I 42,5 R PREMIUM
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5 R

30.11.19 00:06
Kod paskowy:
5 905933 438010

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
Górażdże Cement S.A.,
Chorula,
ul. Cementowa 1
47-316 Górażdże

EN 197-1:2011


Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 414/20

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.4.2

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.5.16

14 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Wysokoelastyczny klej żelowy C2TE,
ATLAS GEOFLEX (2019)

oznaczenie partii:
LD3 2020.01.08 20:13
317627-*-*
0000494

CE

Wszelkie układanie płytek wewnątrz
i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
ATLAS Sp. z o.o., ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako:

przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 02/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

13 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Stalowe grzejniki łazienkowe
typ: LILA (L) – L72/50B
oznaczenie partii:
kod kreskowy:
5 902768219623

CE

W instalacjach grzewczych
w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Giovanni Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 174, 33-300 Nowy Sącz

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 13/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

12 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Wapno budowlane
EN 459-1
CL 90-S

Data produkcji: 22.07.19 19165256 /B

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: przygotowywanie spoiw do zapraw (murarskich, tynkowania i obrzutek) oraz wytwarzanie innych wyrobów budowlanych (np. cegły silikatowe, beton napowietrzony autoklawizowany, beton itp.) i zastosowania w inżynierii wodno-lądowej (stabilizacja gruntu, mieszanin asfaltowych itp.)

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
Trzuskawica S.A.,
26-052 Nowiny, Sitkówka 24

EN 459-1:2010
(PN-EN 459-1:2012)

Zawartość składników:

- CaO+MgO (spełnia),
- MgO
(spełnia),
- CO2
(spełnia),
- SO3
(spełnia)

EN 459-2:2010 p.5.2
EN 459-2:2010 p.5.2
EN 459-2:2010 p.5.5
EN 459-2:2010 p.5.3

 

Sprawozdanie nr 299/20

Wapno czynne (spełnia)

PN-EN 459-2:2010, p. 5.8

Stałość objętości (spełnia)

PN-EN 459-2:2010 p. 6.4.3

Wielkość ziaren jako:
-pozostałość na sicie 0,09 mm (spełnia)
- pozostałość na sicie 0,2 mm (spełnia)

PN-EN 459-2:2010, p. 6.2

Wnikanie
(spełnia)

PN-EN 459-2:2010 p. 6.8

Zawartość powietrza
(spełnia)

PN-EN 459-2:2010, p. 6.10

11 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37,
44-101 Gliwice

Pręty żebrowane, stalowe do zbrojenia betonu o nazwie handlowej: Pręty żebrowane B500SP ø12, długość 12,0m;

Partia nr: 5951JN
Wytop: 111016

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych NR 1/B500SP/IBDiM/2 z dnia 31.07.2017r.:
Pręty żebrowane B500SP są przeznaczone w inżynierii komunikacyjnej do zbrojenia konstrukcji i elementów żelbetowych, projektowanych według zasad określonych w PN-EN 1992-1-1:2008 oraz PN-EN 1992-2:2010 dla stali o klasie ciągliwości C (A-III N wg PN-S-10042:1991).

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: Cognor S.A.
ul. Zielona 26,
42-360 Poraj
Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie
ul. Ujastek 1,
31-752 Kraków

IBDiM-KOT-2017/0031 wydanie 1

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 36/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

10 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37,
44-101 Gliwice

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu ø12, długość 12,0m, Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Pręty i walcówka żebrowana. Stal żebrowana B500SP - pręty klasa C.

Zamówienie: segment 7\dworzec główny\INŻYNIERIA (3365) z dnia 07-01-2020

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych Nr 1/18 (wersja 3) z dnia 14.01.2019r.
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 35/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

9 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS 100-036 DACH/PODŁOGA,
grubość 50 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EPS-EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS.(70,-)2-DLT(1)5
EPS-100-036 DACH/PODLOGA

oznaczenie partii:
NR PARTII 03.01.19/
DATA PROD. 22.12.19

CE

Do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Styropianex Holding
Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa
ul. Przytorze 2,
37-300 Leżajsk

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 41/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

8 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa Icopal Top PYE PV250 S 5,2s Szybki Profil SBS

data produkcji 03/09/2018 22:47

CE

Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu działania reakcji na ogień

Membrany

Producent: Icopal Sp. z o.o.
ul. Łaska 169-197,
98-220 Zduńska Wola

EN 13707:2004
+A2:2009

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie nr 56/H/2020

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

7 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa
V-BIT V60 S30

Data produkcji: 27/09/2019

CE

Według DWU:
a) Izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych, b) Izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegająca badaniu reakcji na ogień,
c) Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień,
d) Izolacja wodochronna dachów,
e) Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

Membrany