Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych

Powrót
Próbki dla roku:
Liczba znalezionych rekordów: 309
Lp. Nazwa organu zlecającego badanie próbki Jednostka, która przeprowadziła badania / nazwa laboratorium Dane identyfikujące wyrób budowlany * Oznakowanie Zamierzone zastosowanie Grupa wyrobów Producent wyrobu / Upoważniony przedstawiciel/ Importer / (adres) Specyfikacja techniczna wyrobu Zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe Metody wg jakich przeprowadzono badania Sprawozdanie z badań (plik PDF) Uwagi
309 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BASIC FX zaprawa murarska

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
21.10.2020

CE

wg DWU:
Wytwarzana w zakładzie wg projektu zaprawa murarska, ogólnego przeznaczenia (G). Do stosowania na ściany murowe, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/24/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

308 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów

Kabel YDY pżo 3x1,5 450/750V -krążek
100 mb.

Data produkcji: 27.02.2020 r.

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Do przesyłu energii elektrycznej do zastosowania w obiektach objętych uregulowaniami odnośnie reakcji wyrobów budowlanych na oddziaływanie ognia w celu ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu.

Kable zasilania, sterujące i komunikacyjne

DAMIR Sp. z o. o. ul. Wschodnia 13, 80-066 Gdańsk

EN 50575:2014
EN 50575:2014/
A1:2016
(PN-EN 50575:2015-03 + PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11)

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02+A11:2017-02

Sprawozdanie nr 533/BW/20/2/1

307 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Zaprawa murarska Atlas(2019)

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
22.10.2020

CE

wg DWU:
W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Atlas sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/23/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

306 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów

Kabel YDY p 2x1,5 450/750 V o długości 10m.

Data produkcji: 22.04.2020 r.,
kod kreskowy: 5 901602 190890

CE

Do zastosowań podlegających przepisom w zakresie rekcji na ogień.

Kable zasilania, sterujące i komunikacyjne

AKS ZIELONKA Skwierczyńscy Sp. j.
Ossów,
ul. gen. Jordan Rozwadowskiego 134
05-230 Kobyłka

EN 50575:2014
EN 50575:2014/
A1:2016

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02+A11:2017-02

Sprawozdanie nr 533/BW/20/1/1

305 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu ø20 CELSTAL B500SP, oznaczenie typu wyrobu budowlanego wg. KDWU: Pręt żebrowany klasa C

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący:
Nr wytopu: HW903086, ø20

znak budowlany

wg. krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Pręty są przeznaczone do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.
ul Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 120/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

 

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber (Minimalny współczynnik użebrowania)
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

304 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Ceramiki
i Betonów
w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa

 

Pustak murowy ceramiczny
EM 250/375/238 kl. 15

Data produkcji: 06.06.2020

 

CE

Wg DWU:
Element murowy ceramiczny P,
do stosowania
w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Cegielnia Stopka Sp. z o.o.,
Okole 28,
86-010 Koronowo

EN 771-1:2011
+A1:2015

Wymiary i odchyłki wymiarów
(nie spełnia)

PN-EN 772-16:2011

Sprawozdanie z badań nr 102/P/LB/2020

303 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Kostka brukowa HOLLAND 80x100x200 mm

Data produkcji:
18-06-2019

CE

Wg. DWU
Przeznaczona do budowy nawierzchni wewnętrznych i zewnętrznych (np. chodniki, place, parkingi, podjazdy) pod obciążeniem ruchem pieszym i kołowym, za wyjątkiem ciężkich maszyn budowlanych, górniczych i wojskowych.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Firma Barabaś
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1c,
59-300 Lubin

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 382/BR/2020

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 230 w wykazie wyników badań z 2019 r.

POIiŚ

302 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza
Łukasiewicz –
Instytut
Mechanizacji
Budownictwa
i Górnictwa
Skalnego w
Warszawie,
Oddział
Zamiejscowy
w Katowicach.
Laboratorium
Materiałów
Budowlanych
„IZOLACJA",
al. W. Korfantego
193a,
40-157
Katowice

Papa MIDA SELF
BASE GV S3

data produkcji:
28.05.20, zmiana:
2, partia: 3442.

CE

Izolacja
wodochronna dachów, podlegająca
badaniu reakcji na
ogień.
Do izolacji
przeciwwilgociowej
budynków łącznie z
wyrobami do izolacji
przeciwwodnej części
podziemnych
podlegające badaniu
reakcji na ogień

Membrany

Producent: „Zavod Technoflex"
LTD,
Prizheleznodorozhnaya 5, 390042
Ryazan, Federacja
Rosyjska.

Upoważniony
przedstawiciel
producenta:
TechnoNICOL
Sp. z o.o.,
ul. Gen. L.
Okulickiego 7/9,
05 – 500 Piaseczno

EN 13707:2004
+A2:2009
EN 13969: 2004
EN 13969:2004/
A1:2006

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Sprawozdanie nr 224/20/359/1/P-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Wytrzymałość złącza – odporność na ścinanie
Zakład podłużny
(spełnia)
Zakład poprzeczny
(spełnia)

PN-EN 12317-1:2001

301 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów

PRZEWÓD YDYp 450/750 V 3x2,5mm2 10m

Data: 09.09.2020

CE

Do zastosowań podlegających przepisom w zakresie rekcji na ogień.

Kable zasilania, sterujące i komunikacyjne

Producent: AKS ZIELONKA Skwierczyńscy
Sp. j
Ossów,
ul. gen. Jordan Rozwadowskiego 134
05-230 Kobyłka

EN 50575:2014
EN 50575:2014/
A1:2016

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02+A11:2017-02

Sprawozdanie nr 712/BW/20/1

300 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Stalowe pręty żebrowane klasy C o nazwie B500SP fi 12

Wytop: 51819

Świadectwo odbioru 3.1 20196 HL 2/10/20

znak budowlany

Zgodnie z KDWU: pręty żebrowane B500SP są przeznaczone do zbrojenia konstrukcji i elementów żelbetowych projektowanych według zasad określonych w PN-EN 1992-1-1:2008 oraz PN-EN 1992-2 dla stali o klasie ciągliwości C (A-III N wg PN-S-10042) do stosowania w budownictwie w zakresie określonym w Aprobacie Technicznej IBDiM AT/2015-02-3171/1 i ITB AT-15-9699/2016

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: H.E.S Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH Wolfgang-Küntscher-Str. 18
16761 Hennigsdorf

upoważniony przedstawiciel producenta:
Nezer S&C
ul. Racławicka 3
70-811 Szczecin

ITB-AT 15-9699/2016

IBDiM AT/2015-02-3171/1

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011 p. 5.

Sprawozdanie nr 88/K/LB/2020

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011 p. 5.

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011 p. 5.

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011 p. 5.

299 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów

PRZEWÓD YDYp 450/750 V 2x1,5mm2
15m
Data: 28.05.2020

CE

Do zastosowań podlegających przepisom w zakresie rekcji na ogień.

Kable zasilania, sterujące i komunikacyjne

Producent: AKS ZIELONKA Skwierczyńscy Sp. j.
Ossów,
ul. gen. Jordan Rozwadowskiego 134
05-230 Kobyłka

EN 50575:2014
EN 50575:2014/
A1:2016

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02+A11:2017-02

Sprawozdanie nr 711/BW/20/1

298 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Inżynierii Materiałów
Polimerowych i Barwników Oddział Farb
i Tworzyw
w Gliwicach
Zakład Badawczo-
Analityczny
ul. Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

Rury o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN/OD 110,
oznaczenie typu wyrobu: rury kan. zew., Ultra-3, typ A1, SN4

znak budowlany

wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych
nr 1:
Do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji poza konstrukcjami budynku- obszar zastosowania U lub do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji poza konstrukcjami budynku oraz wewnątrz konstrukcji budynku obszar zastosowania UD

Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze - nie kontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Producent: DYKA
Sp. z o.o.
ul. Belgijska 5,
55-220 Jelcz-Laskowice

PN-EN 13476-2:2018-05

Sztywność obwodowa
(spełnia)

PN-EN ISO 9969:2016-02

Sprawozdanie z badań nr 353/2020

Elastyczność obwodowa 30o
(spełnia)

PN-EN ISO 13968:2009

Udarność w temperaturze 0oC
(spełnia)

PN-EN ISO 3127:2017-12

Temperatura mięknienia wg
Vicata
(spełnia)

PN-EN ISO 2507-1:2019-11

Skurcz wzdłużny (spełnia)

PN-EN ISO 2505:2006

297 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków

Laboratorium
TPA w Bykowie
ul. Przemysłowa 3, 55-095 Mirków

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/63 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Mieszanka 0/63 mm

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/63 mm,
FeEra Sp. z o.o. (złoże Pokutnik1) – pokruszona skała granitowa, magmowa, głębinowa

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych
nr. 02/05/06/2019/
Paszowice:
Kruszywo do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Kruszywa

Producent: Feera Sp. z o.o.,
ul. Argentyńska 10, 59-220 Legnica

EN 13242:2002+A1:2007

Kształt, wymiar
i gęstość ziarn:

Uziarnienie
(nie spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie z badań nr BK/2020/02016

POIiŚ

Nasiąkliwość/podciąganie
(spełnia)

PN-EN 1097-6:2013-11

Odporność na rozdrabnianie/ kruszenie
(nie spełnia)

PN-EN 1097-2:2010


Trwałość
a zamrażanie/ rozmrażanie
Mrozoodporność
(spełnia)

 

PN-EN 1367-1:2007

296 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Techniki Okrętowej S.A.,
ul. Szczecińska 65,
80-392 Gdańsk

Stalowe drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe ALPE Sp 60-1 EI260

nr fabryczny: 000071768/2020

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
do stosowania
w budownictwie jako zamknięcia otworów w przegrodach pionowych wewnętrznych, w zakresie wynikającym
z właściwości użytkowych określonych
w pkt. 8 niniejszej deklaracji

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent: ASSA ABLOY
Mercor Doors Sp. z o.o., ul. Arkońska 6 bud A2, 80-387 Gdańsk

ITB-KOT-2017/0326 wydanie 2

Odporność ogniowa
(nie spełnia)

PN-EN 1634-1:2014-03
PN-EN 1634-1:2014-03/Ap1:2016-10
PN-EN 1363-1:2012
PN-EN 1363-1:2012 /Ap1:2015-12

Sprawozdanie z badań nr 8-746-05-222/S/1

POIiŚ

295 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie

Ośrodek Badań Mostów
ul. Chorzowska 28
25-852 Kielce

 

„Stalowe pręty żebrowane klasy C o nazwie B500SP fi 16"

Wytop: 48850

Świadectwo odbioru 3.1 16515 HL 13/08/20

znak budowlany

Zgodnie z KDWU: pręty żebrowane B500SP są przeznaczone do zbrojenia konstrukcji i elementów żelbetowych projektowanych według zasad określonych w PN-EN 1992-1-1:2008 oraz PN-EN 1992-2 dla stali o klasie ciągliwości C (A-III N wg PN-S-10042) do stosowania w budownictwie w zakresie określonym w Aprobacie Technicznej IBDiM AT/2015-02-3171/1 i ITB AT-15-9699/2016

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: H.E.S Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH Wolfgang-Küntscher-Str. 18
16761 Hennigsdorf

upoważniony przedstawiciel producenta:
Nezer S&C
ul. Racławicka 3
70-811 Szczecin

ITB-AT 15-9699/2016

IBDiM AT/2015-02-3171/1

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011 p. 5.

 

Sprawozdanie nr TK-2/32/2020/N wydanie nr 2

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie Rm [MPa]
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011 p. 5.

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011 p. 5.

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011 p. 5.

294 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Ceramiki
i Betonów
w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa

 


Element murowy silikatowy, kształtowany regularnie z systemem wpustów
i wypustów z drążeniami
i wnękami chwytowymi,
o wymiarze nominalnym
300 x 240 x 220,
N24/300 kl.15

data dostawy wyrobu
do sprzedawcy
wg Dokumentu Przyjęcia
nr PZ 36/00106/2020: 16.01.2020 r.

 

CE

wg DWU:
Niezabezpieczone ściany murowane, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: SILIKATY SZLACHTA s.c.
J. Gliniecki,
R. Ossowski
ul. Ceramiczna 25,
83-243 Szlachta

PN-EN 771-2+A1:2015-10

Wymiary i odchyłki wymiarów
(spełnia)

PN-EN 772-16:2011

Sprawozdanie z badań nr 128/P/LB/2020

293 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw,
Zakład Cementu
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska
ul. Oświęcimska 21
45-641 Opole

Granulat cementowy
nazwa wyrobu wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych: kruszywa sztuczne z materiałów odpadowych do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów do dróg
Data produkcji:
02-08.09.2020

znak budowlany

Wg KDWU: granulat cementowy jest przeznaczony w budownictwie komunikacyjnym do:
- wykonania dolnych warstw podbudów jako kruszywo do stabilizacji mechanicznej,
- wykonywania dolnych warstw nasypów,
- utwardzania tymczasowych dróg,
- rekultywacji terenów;

Kruszywa

Producent: Mo-BRUK S.A.
Niecew 68
33-322 Korzenna,

IBDiM-KOT-2017/0015 wydanie 1

Gęstość nasypowa
(spełnia)

PN-EN 1097-3:2000

Sprawozdanie nr SB/361/20
Sprawozdanie nr 546/BC/2020

Zawartość alkaliów (spełnia)

PN- EN ISO 11885:2009

Odczyn pH
(spełnia)

PN- EN ISO 10523:2012

Stężenie chlorków (spełnia)

PN- EN ISO 10304-1:2009/AC:2012

Stężenie siarczanów (spełnia)

PN- EN ISO 10304-1:2009/AC:2012

292 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Zaprawa do betonu komórkowego HUZAR, cienkowarstwowa szara, 25 kg

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: 09.04.2020.208253006
22.04.2020-09157005

 

CE

Zgodnie z DWU:
W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II" Sp. z o.o.,
ul. Górnicza 7,
39-400 Tarnobrzeg

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020:04

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02493/20/Z00NZK/B

Wytrzymałość spoiny (początkowa wytrzymałość muru na ścinanie)
(spełnia)

PN-EN 1052-3:2004+A1:2009

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

291 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Zaprawa murarska uniwersalna

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego: 24.09.2020 r.

CE

wg DWU:
W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II"
Sp. z o.o.
ul. Górnicza 7
39-400 Tarnobrzeg

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/52/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

290 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Prefabrykowana betonowa kostka brukowa IBF HOLLAND, grubość 60 mm, kolor: szara

Data produkcji:
05-06-2019

CE

Wg. DWU
Kostka betonowa do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu kołowego oraz ciągów ruchu pieszego jako pokrycia nawierzchni zewnętrznych, wewnętrznych i elementy pokrycia dachowego.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Proucent: IBF POLSKA
Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 21, 59-700 Bolesławiec

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 379/BR/2020

POIiŚ

289 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Włókiennictwa
Laboratorium Badań Surowców, Wyrobów Włókienniczych i Własności Elektrostatycznych

ul. Brzezińska 5/15,
92-103 Łódź

Geotkanina poliestrowa TFI 3150

Oznaczenie serii/partii:
nie ustalono

CE

według DWU: do zastosowań w konstrukcjach dróg kołowych i kolejowych, pracach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych, zabezpieczeniach przeciwkorozyjnych, zbiornikach i zaporach wodnych, składowiskach odpadów stałych, zbiornikach odpadów ciekłych.

Geotekstylia

Proucent: TechFab India Industries Ltd.
712, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai – 400 021, India

EN 13249:2000/A1:2005
EN 13250:2000/A1:2005
EN 13251:2000/A1:
2005
EN 13252:2000/A1:
2005
EN 13253:2000/A1:2005
EN 13254:2000/A1:2005, AC:2003
EN 13255:2000/A1:2005, AC:2003
EN 13257:2000/A1:2005, AC:2003
EN 13265:2000/A1:2005, AC:2003

Wytrzymałość na rozciąganie:
- w kierunku wzdłużnym MD
(nie spełnia)
- w kierunku poprzecznym CMD
(nie spełnia)

 

PN-EN ISO 10319:2015-08

Sprawozdanie z badań nr 711/2020

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 245 w wykazie wyników badań z 2019 r.

POIiŚ

Wydłużenie względne w chwili zerwania:
- dla kierunku wzdłużnego MD
(nie spełnia)
- dla kierunku poprzecznego CMD
(nie spełnia)

 

PN-EN ISO 10319:2015-08

Wytrzymałość na przebicie statyczne
(spełnia)

PN-EN ISO 12236:2007

Odporność na przebicie dynamiczne
(spełnia)

PN-EN ISO 13433:2007

288 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO
Sp. z o.o.
Zakład Badań
Laboratoryjnych
ul. Ujastek 1,
31-752 Kraków,

ul. Wolności 2,
32-100
Proszowice

Kruszywo
o ciągłym
uziarnieniu
0-31,5 PN-EN 13242

Dostawa z dnia
17 listopada 2020 r.,
Wydanie
zewnętrzne nr
WZ/1552/11/2020/G

CE

Kruszywo
do niezwiązanych
i hydraulicznie
związanych
materiałów
stosowanych
w obiektach
budowlanych
i budownictwie
drogowym

Kruszywa

Producent: MOTA-ENGIL
CENTRAL
EUROPE S.A.,
ul. Opolska 110,
31-323 Kraków

PN-EN 13242 + A1:2010
(EN 13242:2002+A1:2007)

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(spełnia)
Gęstość ziarn
(spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012

PN-EN 1097-6:2013-11

Sprawozdanie nr 3590B/III/2020

POIiŚ

Nasiąkliwość / pociąganie
(spełnia)

PN-EN 1097-6:2013-11

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie
(spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

Odporność na rozdrabnianie/
kruszenie
(spełnia)

 

PN-EN 1097-2:2010

Odporność na ścieranie
(spełnia)

PN-EN 1097-1:2011

287 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Cegła szary 8cm 10,80 m/2
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Betonowa kostka brukowa Terrazzo

Data produkcji: 05.05.2020 r.

CE

według Deklaracji właściwości użytkowych: Kostki brukowe przeznaczone do pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego oraz na pokrycia dachowe.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych TERRAZZO
mgr inż. Jacek Kulupa
Kąkolewice 31,
64-840 Budzyń

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 465/BR/2020

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 80 w wykazie wyników badań z 2020 r.

POIiŚ

286 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Cementowy klej do płytek

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Klej odkształcalny S1 BUILDFIX

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
17.09.2020 r.

CE

wg DWU:
Cementowy klej do płytek; do wykończeni wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

Producent: MAPEI Polska
Sp. z o. o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14,
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 48/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

285 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe THERMO FASADA EPS S, gr. 200 mm Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: THERMO FASADA EPS S EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Data produkcji: 07.10.2020 r.

opakowanie 0,30 m3 (3 płyty o wymiarach 1000x500x200 mm)

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: ARSANIT Sp. z o.o., ul. Obwodowa 17, 41-100 Siemianowice Śląskie

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 398/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

284 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa
Laboratorium Badań Ogniowych
ul. Przemysłowa 2
26-670 Pionki

Kable BiTLan F/UTP 4x2x24 AWG LSOH cat. 5e 200MHz

Nr ID: PK2-191130-02,
Nr ID2: LP2-191130-01

Zakład produkcyjny:
32-353 Trzyciąż,
ul. Krakowska 2

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Dostawa energii oraz zastosowanie komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych w celu ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu

Kable zasilania, sterujące i komunikacyjne

Producent: Zakłady Kablowe BITNER
Sp. z o.o.,
ul. Friedleina 3/3
30-009 Kraków

EN 50575:2014
EN, 50575:2014/
A1:2016

Reakcja na ogień
(spełnia)


PN-EN 50399:2011+A1:2016
PN-EN 60332-1-2:2010,
PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016
PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016/A11:2017
PN-EN 60754-2:2014-11

Sprawozdanie nr LZP01-02377/20/Z00NZPZ

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 137 w wykazie wyników badań z 2020 r.

283 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Stalowy grzejnik płytowy WARMHAUS typ: PN2260080LN0097

numer seryjny partii: 21.06.2018

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: w instalacjach grzewczych
w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent: WARMHAUS ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TIC. A.S. Nosab Selvi Cadde No: 3 16140 Nilufer/Bursa
Turcja

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 31/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

282 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Cementowy klej do płytek; do wykończeni wewnętrznych i zewnętrznych KERAFLEX EXTRA S1 szary

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
KERAFLEX EXTRA S1 szary

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
08.10.2020 r.

CE

wg DWU:
Cementowy klej do płytek; do wykończeni wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

Producent: MAPEI Polska
Sp. z o. o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14,
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 01/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

281 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Wysokoelastyczny klej żelowy ATLAS GEOFLEX

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ATLAS GEOFLEX (2019)

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
29.09.2020 r.

CE

wg DWU:
Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: ATLAS Sp. z o. o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 02/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

280 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 038 – DACH/PODŁOGA, gr. 50 mm Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EPS 038 – DACH/PODŁOGA EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DN(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Data produkcji: 20.10.2020 r

opakowanie 0,30 m3 (12 płyt o wymiarach 1000x500x50 mm)

Zakład produkcyjny nr 1:
ul. Krakowska 134, 32-546 Młoszowa

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: P.P.H.U. POLSTYR
ul. Krakowska 134,
32-546 Młoszowa

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 399/T/2020


Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

279 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

Superelastyczny klej żelowy H40 BEZ LIMITÓW

Data produkcji: 24.06.2020 Oznaczenie serii: 20200624 KPA1 068

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych
nr 0238:
Klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: Kerakoll Polska
Sp. z o.o.,
ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgów

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/39/2020

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

278 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlanej
Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 142 B
58-306 Wałbrzych
ul. Kasprowicza 21 lok.2
58-300 Wałbrzych

Okno z nieplastyfikowanego pvc systemu GEALAN S 8000 IQ 74/66/78 o wymiarach 1450mm x 1480mm
Data produkcji: 04.09.2020 r.

CE

Okna i drzwi balkonowe przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej.

Drzwi, okna i wyroby związane.

Producent: Stollar Systemy Okienne Godlewska Spółka jawna
ul. Północna 50A
16-400 Suwałki

PN-EN 14351-1+A2:2016
EN 14351-1:2006+A2:2016

Przepuszczalność powietrza
(spełnia)

 

PN-EN 1026:2016

Sprawozdanie z badań nr MLTB-2020-01-WINB-PODL

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1027:2016

Odporność na obciążenie wiatrem
(spełnia)

PN-EN 12211:2016

277 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement 32,5 ARTCEM Professional Line CEM IV/B(V) 32,5R
Partia: data produkcji 14.09.2020, 01.01

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: ARTCEM TĘIŃSKI I WSPÓLNICY Sp. j., ul. Dostawcza 6,
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 3346A/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

276 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Zaprawa murarska do cienkich spoin (T), o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu
ZDCS-M5,
w workach 25 kg

Data produkcji: 01.06.20

CE

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie wg. projektu, zaprawa do cienkich spoin (T), Ściany murowane, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: ASTEX – PUCZYŃSCY Tynki Kleje Farby s.c.

Otłoczyn
ul. Ciechocińska 12-18,
87-700 Aleksandrów Kujawski

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr LZK00-02820/20/Z00NZK

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

275 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Swisspor EPS MAX dach podłoga

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 18.08.2020 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: SWISSPOR Polska Sp. z o.o. ul. Kroczymiech 2 32- 500 Chrzanów

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 367/T/2020

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

274 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Zakład Technologii Nawierzchni
Pracownia Oznakowania Dróg
ul. Instytutowa 1 03-302 Warszawa

Stałe pionowe znaki drogowe – prostokątne tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej z profilami montażowymi Symbol znaku: G2

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 12.08.2020

 

CE

według deklaracji właściwości użytkowych:
Stałe znaki drogowe zainstalowane na stałe w celu informowania, instruowania, ostrzegania oraz kierowania pojazdów i pieszych

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Producent: WIMED Sp. z o.o.
ul. Tarnowska 48 33-170 Tuchów

EN 12899-1:2007

Chromatyczność w świetle dziennym i współczynnik luminacji
(spełnia)

PN-EN 12899-1:2010
PN-EN 12899-1:2010 /Ap1:2019 -07
ETA 12/0478 version 01

Sprawozdanie nr 67-1/20/TN3

POIiŚ

Odblask (współczynnik odblasku) (spełnia)

PN-EN 12899-1:2010
PN-EN 12899-1:2010 /Ap1:2019 -07
ETA 12/0478 version 01

273 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków

01/0-31,5/2019 Kruszywo 0-31,5 mm

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: W drogownictwie i innych robotach inżynieryjnych.

Kruszywa

Producent: Trans – Żwir Jan Kitowicz,
ul. Suwalska 6 Gajewo,
11-500 Giżycko,

PN-EN 13242 + A1:2010
(EN 13242:2002+A1:2007)

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr WK/2020/02933

POIiŚ

Nasiąkliwość / pociąganie
(spełnia)

 

PN-EN 1097-6:2013-11

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie
(spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

Odporność na rozdrabnianie
(spełnia)

 

PN-EN 1097-2:2010

272 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków

Kruszywo do betonu „8-16_KG/PG_12620"

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych oraz w prefabrykowanych elementach betonowych.

Kruszywa

Producent: Kompania Górnicza Sp. z o.o.,
ul. Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce

EN 12620:2002+ A1:2008

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr WK/2020/02935

POIiŚ

Gęstość ziarn i nasiąkliwość;
- gęstość objętościowa
(spełnia)
- gęstość ziarn wysuszonych w suszarce
(spełnia)
- gęstość ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych (spełnia)
-nasiąkliwość
(spełnia)

 

PN-EN 1097-6:2013-11

Odporność na rozdrabnianie
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2010

271 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków

Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu
0-31,5.
Mieszanka 0-31,5 (C90/3)

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: W drogownictwie i innych obiektach inżynieryjnych.

Kruszywa

Producent: Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J.
ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo

PN-EN 13242 + A1:2010
(EN 13242:2002+A1:2007)

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr WK/2020/02934

POIiŚ

Nasiąkliwość / pociąganie: Nasiąkliwość
- dla kruszywa 0,063/4
(spełnia)
- dla kruszywa 4/31,5
(nie spełnia)

 

PN-EN 1097-6:2013-11

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie
(spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

Odporność na rozdrabnianie
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2010

270 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Obrzeże betonowe o wymiarach 100x30x8cm

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Obrzeże betonowe: 100x30x8cm, 100x25x8cm,
100x20x6cm

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
27.09.2019r.

CE

wg DWU:
do oddzielania jedno- lub dwustronnie ciągów komunikacyjnych od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji, zgodnie z odrębnymi przepisami inżynierii komunikacyjnej.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: BRUK S.A.
ul. Częstochowska 19
42-714 Lisów

EN 1340:2003
EN 1340:2003/AC:2006

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 1340:2004 załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 50/K/LB/2020

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 40 w wykazie wyników badań z 2020 r.

269 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki wieloskładnikowy
EN 197-1 CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

17.08.20 09:56:00
Kod paskowy:
5 907641 400938

Zakład Cementownia „Kujawy" w Bielawach

CE

Przygotowanie betonu, zapraw, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110,
28-366 Małogoszcz

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie z badań nr 1606/20

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

268 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie

ul. Postępu 9
02-676 Warszawa

 

Stal żebrowana B500SP – walcówka ø 12 mm

Numer atestu: 82773893 572311E216, numer wytopu: 572311

znak budowlany

Zgodnie z KDWU: Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09

PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 86/K/LB/2020

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 194 w wykazie wyników badań z 2019 r.

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09

PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09

PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(Minimalny współczynnik użebrowania fR)
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019-04

267 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty klasy C Ø 12 mm o długości 12 m

Numer atestu: 83144646 581100E216, numer wytopu: 581100

Numer atestu: 83144646 581099E216, numer wytopu: 581099

znak budowlany

Zgodnie z KDWU: Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02566/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber (spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

266 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty żebrowane klasy C o średnicy Ø 10 mm CELSTAL B500SP

Numer atestu: 235254779 i 235253926 numer wytopu: HO552659

znak budowlany

Zgodnie z KDWU:
Pręty są przeznaczone do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.,
ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02564/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber (spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

265 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP ø 10 mm

Numer atestu: 83217345 582709E357, numer wytopu: 582709

Numer atestu: 82266923 557458E360, numer wytopu: 557458

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji i elementów żelbetowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

PN-H-93220:2006

IBDiM nr AT/2008-03-2138/4

ITB-KOT-2017/0115 wydanie 1

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02929/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

264 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu CELSTAL B500SP ø 14 mm

Numer atestu: 235347982, numer wytopu: HO563460

znak budowlany

Zgodnie z KDWU:
Pręty są przeznaczone do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.,
ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02927/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber (spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

263 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Zaprawa murarska do betonu komórkowego MURLEP 127 M10, 25 kg

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
UJAZD 24.07.20 08:53 PAP22
UJAZD 24.07.20 08:54 PAP22

Miejsce produkcji: ul.11 Listopada 29, 97-225 Ujazd

 

CE

Zgodnie z DWU:
Wytwarzana w zakładzie wg projektu zaprawa murarska cienkowarstwowa (T). Do stosowania na ściany murowe, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: KREISEL Technika Budowlana
Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

EN 998-2:2016

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020:04

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02885/20/Z00NZK

POIiŚ

Wytrzymałość spoiny (początkowa wytrzymałość muru na ścinanie)
(spełnia)

PN-EN 1052-3:2004+A1:2009

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

262 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Zaprawa do cienkich spoin o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: „Porotherm Profi"
w workach po 25 kg,

Data i nr serii:
00:13 09/03/20/LO

CE

W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Wienerberger AG, Wienerbergstraβe 11,
1100 Vienna Austria

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie z badań nr LZK00-03037/20/Z00NZK

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

261 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe THERMO PARKING CLASSIC EPS 120 EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS170-CS(10)120-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5 o grubości 100 mm

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
GR 100mm 07.08.2020 08:39 S1

Zakład produkcyjny: 41-100 Siemianowice Śląskie,
ul. Obwodowa 17

CE

Zgodnie z DWU:
Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: ARSANIT
Sp. z o.o.,
ul. Obwodowa 17, 41-100 Siemianowice Śląskie

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 344/T/2020

POIiŚ

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07


Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

260 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Kostka Brukowa HOLLAND, gr. 6 cm, kolor szary

Zakład Produkcyjny Fabryka Grójec
05-600 Grójec – PL
Ul. Armii Krajowej 29a

Data prod./nr partii:
05-11-2019

 

CE

Zgodnie z DWU:
Wyrób betonowy przeznaczony do budowy nawierzchni drogowych oraz na pokrycia dachowe, w tym wykładania nawierzchni wewnątrz i na zewnątrz

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: JADAR Sp. z o.o.
ul. Marii Fołtyn 6B,
26-610 Radom

EN 1338:2003
EN 1338:2003/
AC:2006
(PN-EN 1338:2005 PN-EN 1338:2005/AC2007)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 359/BR/2020

POIiŚ

259 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Izolacje wodochronne w arkuszach, zgrzewalne, papowe, polimeroasfaltowe, pod nawierzchnie mostowe Papa zgrzewalna IZOBIT MOST

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: 28.07.2020 23 51

znak budowlany

Zgodnie z KDWU:
Papa IZOBIT MOST przeznaczona jest do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężanych, drogowych i kolejowych obiektach mostowych w inżynierii komunikacyjnej, zwanych dalej obiektami betonowymi. Izolację z papy IZOBIT MOST można układać na innych budowlach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych.

Membrany

Producent: Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4,
Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica

IBDiM-KOT-2018/0236 wydanie 1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- siła zrywająca przy rozciąganiu wzdłuż arkusza
(spełnia)
- siła zrywająca przy rozciąganiu w poprzek arkusza
(spełnia)
- wydłużenie wzdłuż arkusza
(spełnia)
- wydłużenie w poprzek arkusza
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 284/H/2020

POIiŚ

Giętkość w niskiej temperaturze badana na wałku o średnicy 30 mm
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

258 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty klasy C Ø 16 mm

Numer atestu: 83152488 581336E506, numer wytopu: 581336

Numer atestu: 83150906 581402E507, numer wytopu: 581402

znak budowlany

Zgodnie z KDWU: Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02601/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber (spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

257 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty żebrowane klasy C o średnicy Ø 10 mm

Numer atestu: 18128.01/2020, numer wytopu: 231821

znak budowlany

Zgodnie z KDWU:
Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: ArcelorMittal Warszawa
Sp. z o.o.,
ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02563/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber (spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

256 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty klasy C Ø 12 mm

Numer atestu: 83141388 581087E218, numer wytopu: 581087

Numer atestu: 83144592 581154E223, numer wytopu: 581154

Numer atestu: 83144598 581192E216, numer wytopu: 581192

Numer atestu: 83058356 578920E216, numer wytopu: 578920

znak budowlany

Zgodnie z KDWU: Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02600/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber (spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

255 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS S 045 FASADA POLYPOR EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR50 o grubości 100mm

numer partii: 103-1B

CE

Zgodnie z DWU:
Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: ENERPOR
Sp. z o.o.,
ul. Kolberga 11, 25-620 Kielce

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 219/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

254 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty klasy C Ø 16 mm o długości 12 m

Numer atestu: 83131175 580473E505, numer wytopu: 580473

Numer atestu: 83131175 580472E505, numer wytopu: 580472

Numer atestu: 83120975 580520E505, numer wytopu: 580520

znak budowlany

Zgodnie z KDWU: Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02567/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber (spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

253 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Zaprawa murarska KSK letnia, 25 kg

Zakład produkcyjny nr 61:
ul. Opoczyńska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

61 04.07.2020 02:21 ZM1 BIAŁA (58106)

 

CE

Zgodnie z DWU:
Zaprawa murarska do cienkich spoin według projektu, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym przeznaczona do ścian murowanych, słupów i ścian działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Sievert Polska
Sp. z o.o.,
ul. Nyska 36,
57-100 Strzelin
(dawniej quick-mix Sp. z o.o.)

EN 998-2:2016

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020:04

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02492/20/Z00NZK

Wytrzymałość spoiny (początkowa wytrzymałość muru na ścinanie)
(nie spełnia)

PN-EN 1052-3:2004+A1:2009

252 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP – walcówka żebrowana klasy C o średnicy Ø 10 mm CELSAMAX B500SP

Numer atestu: 235343503, numer wytopu: HO563184

Numer atestu: 235342763, numer wytopu: HO563190, numer wytopu: HO563185

Numer atestu: 235343267, numer wytopu: HO563174

znak budowlany

Zgodnie z KDWU: Walcówka jest przeznaczona do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.,
ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02565/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber (spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

251 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty klasy C
Ø 10 mm

Numer atestu: 83109347 580389E357, numer wytopu: 580389

znak budowlany

Zgodnie z KDWU: Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02568/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber (spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

250 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe AQUA EPS P200 EPS 200 EPS-EN 13163-T1-L3-W2-Sb2-P5-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,90)1-DLT(2)5-WL(T)1-WD(V)3 grubości 120 mm

Dane zakładu produkcyjnego: YETICO S.A.,
66-400 Gorzów Wielkopolski,
ul. Mosiężna 14

Numer partii produkcyjnej 02/07/2020 18:07 GW

 

CE

Zgodnie z DWU:
Izolacja cieplna w budownictwie, do zastosowań przenoszących obciążenia

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: YETICO S.A.,
ul. Towarowa 17A
10-416 Olsztyn,

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 218/T/2020

POIiŚ

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07


Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

249 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki wieloskładnikowy
EN 197-1 – CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Data produkcji i nr partii:
21.08.20 08:51:54

CE

Przygotowanie betonu, zapraw, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110,
28-366 Małogoszcz

Zakład Cementownia „Kujawy" w Bielawach

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 1601/20

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

248 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Prefabrykowana betonowa kostka brukowa IBF HOLLAND gr. 8cm, kolor: czerwony
(wg. DWU)

Data produkcji: 15.05.2020 r

CE

Do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu kołowego oraz ciągów ruchu pieszego jako pokrycia nawierzchni zewnętrznych, wewnętrznych i elementy pokrycia dachowego

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: IBF Polska
Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 21
59-700 Bolesławiec

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(nie spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 277/BR/2020

POIiŚ

247 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa HOLLAND gr. 8 cm, kolor: szary bez fazy {N}

Data produkcji/zmiana:
24.04.2020 / 1

CE

Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: BRUK-BET
Sp. z o.o.
Nieciecza 199
33-240 Żabno

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 320/BR/2020

POIiŚ

246 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

TYTAN PROFESSIONAL Elastyczny żelowy klej z włóknami FLEX GEL

Data produkcji:
23-07-20

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, obniżonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, C2 TE, do wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: Selena S.A.,
ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/38/2020

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

245 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

TYRON FASADA EPS 70-038 EPS EN 13163-T2-L3-W3-S5-P10-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, Płyty styropianowe gr.18 cm

Data produkcji: 22.09.2020
Oznaczenie serii: EPS70 038 18cm 22.09.20

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Tyron Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 22,
46-200 Kluczbork

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 397/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

244 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Cementowy klej do płytek,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
SZYBKOWIĄŻĄCY KLEJ DO GRESU BUILDFIX

CE

Cementowy klej do płytek; do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

Producent: MAPEI Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 47/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

243 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty z wełny skalnej FRONTROCK SUPER
RW-CEE-0178
Gr. 180 mm

Seria/partia:
Data produkcji:
12.08.2020

PL01CIG1LINE320200812

Zakład produkcyjny:
Zakład w Cigacicach,
66-131 Cigacice
Ul. Kwiatowa 14

CE

Zgodnie z DWU:
Do izolacji cieplnej w budownictwie (ThlB).

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14 66-131 Cigacice

EN 13162:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

 PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 396/T/2020


Przepuszczalność wody:

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (spełnia)

 

PN-EN 1609:2013-07 metoda A

PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

242 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie

Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Betonowe kostki brukowe Klasyczne 01\KOS\1\2017 BEHATON
– 80 mm

24.01.2020
Kolor szary

CE

Do zastosowań zewnętrznych i do wykończenia dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: ZIEL-BRUK
Sp. z o.o.
ul. Mosiężna 27, 66-400 Gorzów Wlkp.

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005
załącznik F
PN-EN 1338:2005/
AC:2007

Sprawozdanie z badań nr 93/K/LB/2020

POIiŚ

241 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Swisspor LAMBDA MAX fasada

Data produkcji: 18/08/2020

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Swisspor Polska
Sp. z o.o.
ul. Kroczymiech 2,
32-500 Chrzanów

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 49/2020

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

240 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Powerbeton specjalistyczna zaprawa klejąca do płytek betonowych ZK23/RT

w workach po 15 kg

data i numer serii:
01.08.2019 r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Klej do glazury cementowy normalnie wiążący o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym do przyklejania płytek ściennych i podłogowych wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Kleje budowlane

Producent: RYTM TRADE
Sp. z o.o.,
ul. Strefowa 14,
43-100 Tychy

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 50/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

239 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM" im. Prof. F. Strauba w Katowicach
Sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,
40-384 Katowice

Pracownia Mechaniczna Laboratorium Badawcze i Wzorcujące

Pręt żebrowany
do zbrojenia
betonu
CELSTAL B500SP
o średnicy Ø25, –
pręt żebrowany
klasa C

Świadectwo
odbioru 3.1 z dnia
03.06.2020 r.,
nr wytopu:
HO563216,
HO563214

znak budowlany

Do zbrojenia
konstrukcji
betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA HUTA
OSTROWIEC
Sp. z o.o.,
ul. Samsonowicza 2,
27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Sprawozdanie nr B/2020/348

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

238 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Equation Grzejnik stalowy panelowy CV 22 400x400

data produkcji:
24.10.2018r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
W instalacjach grzewczych
w budynkach.

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent: Leroy Merlin Polska
Sp. z o.o.
ul. Targowa 72,
03-734 Warszawa

 

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 38/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

237 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Stal do zbrojenia betonu, oznaczenie typu wyrobu budowlanego wg. KDWU: Stal żebrowana B500SP – pręty klasa C

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący:
Nr wytopu: 575899, ø32

znak budowlany

wg. krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 121/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Minimalny współczynnik użebrowania
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

236 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu ø16 CELSTAL B500SP, oznaczenie typu wyrobu budowlanego wg. KDWU: Pręt żebrowany klasa C

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący:
Nr wytopu: HO558674, ø16

znak budowlany

wg. krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Pręty są przeznaczone do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.
ul Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 122/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Przyczepność:
Minimalny współczynnik użebrowania
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

235 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Płyty styropianowe STYREX Podłoga
gr 100 mm,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: PODŁOGA
EPS-EN 13163 T2-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2

Data produkcji: 14.06.2020

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: „STYREX"
Zakład Produkcyjno-Handlowy Katarzyna Szkaradek,
ul. Dunajcowa 133,
33-300 Nowy Sącz

 

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 184/20/300/M-1

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 155 w wykazie wyników badań z 2020 r.

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B


Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

234 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

EN 197-1 - CEM IV/B(V) 32,5 R (MX) CEMENT POWSZECHNEGO UŻYTKU
MAX 32,5 R

ozn. partii/serii:
21.05.20

 

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Włodar Trade Wiesław Włodarczyk Sp.J.
ul. Gminna 42,
42-200 Częstochowa

EN 197-1:2011

Skład i składniki
(spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 3099A/III/2020

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 101 w wykazie wyników badań z 2020 r.

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

233 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa podkładowa SOPRALENE FIX 200 S4 P,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: WPBPL243

Data produkcji:
27.09.2018
nr partii:
27/09/18 05:21 004435

CE

Wyroby asfaltowe
na osnowie
do pokryć dachowych

Membrany

Producent:
SOPREMA POLSKA
Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7, Pass,
05-870 Błonie

EN 13707:2004 +A2:2009

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2020-09

Sprawozdanie z badań nr 193/20/321/P-1

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 173 w wykazie wyników badań z 2019 r.

POIiŚ

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

Maksymalna siła rozciągająca:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
- wzdłuż
(nie spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wytrzymałość na
rozdzieranie
(gwoździem):
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

232 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa Murarska cementowo-wapienna ZM-cwM5

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 31.08.2020 r.

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska cementowo – wapienna według projektu ogólnego przeznaczenia (G) wytwarzana w zakładzie do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: IZOLBET Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9
09-500 Gostynin

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie z badań nr SB/395/20

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

231 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

ZDT-GLIMAG
Sp. z o.o.
Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej
ul. Żwirki i Wigury 6,
43-190 Mikołów

Walcówka żebrowana do zbrojenia betonu CELSAMAX B500SP fi 12,
klasa C

Nr wytopu HO564014

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 242/20

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

230 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Folia izolacyjna typ A o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Folia izolacyjna Foliarex IZ 200,
rolka o wymiarach
5m x 20m

Nr partii:
ORD11631-015,
data wykonania:
2020-05-12,
wykonał: 0352

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej - typ A. Do stosowania jako warstwa hydroizolacyjna.

Membrany

Producent: Foliarex Sp. z o.o., ul. Osiedle Przemysłowe 22, 69-100 Słubice

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 158/20/270/F-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

229 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe termoizolacyjne HYDROPIAN EPS P 100
[ niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ARBET/GD/H100/EPS 100/0,036/120 T1-L2-W2-Sb2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-WL(T)4 ]
grubość 120 mm

Data produkcji:
19.03.2020 r.
Zakład produkcyjny:
ul. PTTK 56
87-400 Golub-Dobrzyń

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Fabryka Styropianu „ARBET" Bartosik Czernicki Funke Kuncer Muzyczuk
Sp. Jawna

ul. Bohaterów Warszawy 32
75-211 Koszalin

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 394/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A

228 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe THERMO PODŁOGA EPS 100 gr. 50 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: THERMO PODŁOGA EPS 100 EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5,

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: 25.08.2020 r.
00:43:45
Gr. 50mm K

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: ARSANIT
Sp. z o. o.
ul. Obwodowa 17, 41-100 Siemianowice Śląskie

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 291/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

227 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Swisspor EPS MAX dach podłoga

Data produkcji: 18/08/2020

CE

według deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja cieplna w budownictwie.

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Swisspor Polska Sp. z o.o.
ul. Kroczymiech 2,
32-500 Chrzanów

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 368/T/2020

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

226 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe GAMMA PASSIVE FASADA

Data produkcji: 07.08.2020

CE

według deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja cieplna w budownictwie, do zastosowań nieprzenoszących obciążeń

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: YETICO S.A.
ul. Towarowa 17A,
10-416 Olsztyn

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 327/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

225 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa swisspor BIKUTOP STANDARD 20/52 (PYE PV250 S52H)

data produkcji:
08-07-2020

 

CE

Zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych:

a) Izolacja wodochronna dachów,
b) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień,
c) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

Membrany

Producent: SWISSPOR Polska
Sp. z o.o.,
ul. Kroczymiech 2
32-500 Chrzanów

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 169/20/281/P-1

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 99 w wykazie wyników badań z 2020r.

 

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

 

PN-EN 1928:2002 metoda A

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2020-09

224 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty z wełny mineralnej RW-CEE-0179

Data produkcji:
27.08.2020

Numer partii:
PL01CIG1LINE120200827

CE

Zgodnie z DWU:
Do izolacji cieplnej w budownictwie (ThlB).

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14 66-131 Cigacice

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie nr 361/T/2020

POIiŚ

Przepuszczalność wody:

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (spełnia)

 

PN-EN 1609:2013-07 metoda A

PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

223 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Mata izolacyjna z wełny mineralnej Ursa Glasswool
DF 33

Data produkcji: 2020.05.22

CE

Zgodnie z DWU:
Izolacja cieplna w budownictwie.

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: URSA Polska
Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12,
42-520 Dąbrowa Górnicza

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie nr 326/T/2020

222 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 040 FASADA
EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P3-BS100-DS(N)5-
DS(70,-)3-TR100

grubość 70 mm

Zakład prod.:
Grzymały Szczepankowskie 1D

Data Produkcji: 04.09.2020r.

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Styropian Plus
Sp. z o.o.
Czarne Dolne 1,
82-520 Gardeja

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 426/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN
1607:2013-07

221 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 038 DACH PODŁOGA
EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-CS(10)80-BS125-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

grubość 80 mm

Zakład prod.:
Grzymały Szczepankowskie 1D

Data Produkcji: 29.09.2020r.

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Styropian Plus
Sp. z o.o.
Czarne Dolne 1,
82-520 Gardeja

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 425/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:
-naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

220 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Kruszywo dolomitowe 0/31,5

Wyrób
dostarczony
na składowisko
30 lipca 2020 r.
(składowisko ok.100 t)

CE

Kruszywo
do hydraulicznie
związanych
i niezwiązanych
mieszanek,
mieszanek
bitumicznych
i nawierzchni –
przeznaczone
do stosowania
w budownictwie,
drogownictwie
i innych robotach
inżynierskich

Kruszywa

Producent: Robert Białdyga
Przedsiębiorstwo
Handlowo -
Usługowe
TRANSKOM
ul. Zwycięstwa 1,
Jaryszów,
47-143 Ujazd

EN 13242:2002+A1:2007

Kształt, wymiar
i gęstość ziarn:

Uziarnienie
(spełnia)

Gęstość ziarn
(spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012
PN-EN 1097-6:2013-11

Sprawozdanie z badań nr SB/338/20

POIiŚ

Nasiąkliwość/podciąganie
Nasiąkliwość
(spełnia)

PN-EN 1097-6:2013-11

Odporność na rozdrabnianie/ kruszenie
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2010

Odporność na ścieranie
(spełnia)

 

PN-EN 197-1:2011

Trwałość
a zamrażanie/ rozmrażanie
Mrozoodporność
(spełnia)

 

PN-EN 1367-1:2007

219 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Zakład Technologii Nawierzchni
Pracownia Oznakowania Dróg
ul. Instytutowa 1 03-302 Warszawa

Stałe pionowe znaki drogowe – ośmiokątne tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej z profilami montażowymi Symbol znaku: B20

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 09.07.2020

CE

według deklaracji właściwości użytkowych:
Stałe znaki drogowe zainstalowane na stałe w celu informowania, instruowania, ostrzegania oraz kierowania pojazdów i pieszych

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Producent: WIMED Sp. z o.o.
ul. Tarnowska 48 33-170 Tuchów

EN 12899-1:2007

Chromatyczność w świetle dziennym i współczynnik luminacji
(spełnia)

PN-EN 12899-1:2010
ETA 12/0478 version 01

Sprawozdanie nr 67-2/20/TN3

POIiŚ

Odblask (współczynnik odblasku) (spełnia)

PN-EN 12899-1:2010
ETA 12/0478 version 01

218 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej cementowy o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie schnięcia otwartego, typu i klasy C2TE, ADESILEX P9 biały, o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
ADESILEX P9 biały.

Data produkcji: 27.06.2020 r.
Numer partii produkcyjnej: 27.06.20 GL 1 00307

CE

Cementowy klej do płytek; do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

Producent: MAPEI Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 42/2020

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

217 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Przemysłowa Kostka Brukowa – Cegiełka 8 b/f. Szary

Data produkcji: 04.08.2020r.

CE

Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i elementy pokrycia dachowego

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAK-BUD Raczkowski i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Przemysłowa 6, 16-001 Księżyno

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 418/BR/2020

POIiŚ

216 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk


Płyty styropianowe
Fasada Normal 044 EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(3)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR60
dn – 50 mm.

Data produkcji: 2020-10-05 14:54

Kod paskowy: 5902023781056.

 

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Styropoz
Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 376/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość
rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

215 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 100 – 037 grubości 50mm, EPS 100–037 EN 13163 T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Partia/data produkcji
7.08.2020
Linia nr 01

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: IZOTERM Mariusz Wałek Sp. J. Goździelin 110,
27-420 Bodzechów

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 365/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

214 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty z wełny mineralnej z włókien skalnych
010-WM-DoP-14-w2
Polterm Uni
gr. 50 mm 600x1200

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 010-WM-DoP-14-w2

Data produkcji:
2020.05.08
Numer serii: M200384

CE

Do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.,
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie nr 248/T/2020

213 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze


UELASTYCZNIONA ZAPRAWA KLEJOWA VCT (GRANIT)
Miejsce produkcji:
Brak informacji
Oznaczenie partii/ serii: 07.01.2020
Rok produkcji: 2020

 

CE

Cementowy klej do płytek normalnie wiążący o obniżonym spływie C1T do wykończenia ścian, podłóg i sufitów wewnątrz i na zewnątrz.

Kleje budowlane

Producent: VITRO-CER-TECH SP. Z O.O.
ul. Szklarska 6
97-300 Piotrków Trybunalski

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr EKW/WINB/14/7/354/2020_1

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 35 w wykazie wyników badań z 2020r.

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

212 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Zaprawa murarska uniwersalna HUZAR w workach 25 kg

Data i nr serii: 07.07.2020 215830007

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
W ścianach murowanych, słupach
i ścianach działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II"
Sp. z o.o.,
ul Górnicza 7,
39-400 Tarnobrzeg

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr LZK00-02494/20/Z00NZK/B

Absorpcja wody
(nie spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

211 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Gipsu
i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

SOUDAL SUPER KLEJ DO GLAZURY
I TERAKOTY 24A
typ D1T

Nr partii:
212154351
08/21

CE

wg DWU:
klej do płytek

Kleje budowlane

Producent: Soudal NV
Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza
Początkowa wytrzymałość na ścinanie
(spełnia)

 

PN-EN 1324:2008 p.7.2

Sprawozdanie nr 46/2020

Trwałość:
Wytrzymałość na ścinanie po starzeniu termicznym
(spełnia)

 

PN-EN 1324:2008 p.7.4

210 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty termoizolacyjne z polistyrenu gr. 80 mm o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: psnd EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS200-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WL(T)1

Data produkcji: 11.03.2020 r.

CE

Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie Wyrób ze styropianu (EPS) produkowany fabrycznie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.,
ul. Gdańska 14, Cząstków Mazowiecki,
05-152 Czosnów

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 237/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

209 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: UELASTYCZNIONY KLEJ ŻELOWY

Data produkcji: 12.12.2019 r.

CE

Zaprawa klejąca do płytek na bazie cementu, normalnie wiążąca o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym do wykańczania ściany, podłogi i sufitu wewnątrz i/lub na zewnątrz C1TE

Kleje budowlane

Producent: KREISEL
Technika Budowlana
Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 23
60-462 Poznań

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 43/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

208 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

STROPOMIN EPS T, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: STROPOMIN EPS T EPS-EN 13163-T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-SD(15-20)-CP(2-3)

Data produkcji: 13.07.2020,
Nr partii: D359

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Styropmin Sp. z o.o., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mińsk Mazowiecki

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 44/2020


Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07

207 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS S 040 EPS EN 13163-L2-W2-T1-P5-S5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2,
o wymiarach 1000 x 500 x 120 mm

Data prod.: 2020.04.01

nr partii: 20200401-40120

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: EUROSTYROPIAN Jarosław Domaradzki
ul. Bohaterów Westerplatte 4,
76-200 Słupsk

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 194/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

206 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Główny Instytut Górnictwa
Zakład Inżynierii Materiałowej
Centralne Laboratorium Badań Rur z Tworzyw Sztucznych
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice

Rury o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN/OD 110, dł. 1,0 m
oznaczenie typu wyrobu: rury kan. zew., Ultra-3, typ A1, SN4

data produkcji: 28.03.2019

znak budowlany

wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych
nr 1:
Do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji poza konstrukcjami budynku- obszar zastosowania U lub do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji poza konstrukcjami budynku oraz wewnątrz konstrukcji budynku obszar zastosowania UD

Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze - nie kontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Producent: DYKA
Sp. z o.o.
ul. Belgijska 5,
55-220 Jelcz-Laskowice

PN-EN 13476-2:2018-05

Cechy geometryczne (spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Sprawozdanie z badań nr 105/20/SM1

Skurcz wzdłużny (spełnia)

PN-EN ISO 2505:2006

205 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

ZAPRAWA MURARSKA ZM

Miejsce produkcji: Brak informacji
Oznaczenie partii/ serii: 08.07.2020
Rok produkcji: 2020

CE

Zapraw murarska według przepisu, ogólnego przeznaczenia, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, do murów zbrojonych i niezbrojonych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: MTB Sp. z .o. o.
Krępna,
ul. Cegielniana 16 47-330 Zdzieszowice

 

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie z badań nr SB/396/20

204 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe FASADA GRAFIT PLUS EPS S 031
EPS EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR 100

Data produkcji: 24.09.2020 zmiana 1

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: KRASBUD Krasowski Sp. j.
ul. Zarzecze 8A
18-220 Czyżew

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 392/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

203 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej wysokoelastyczny odkształcalny ATLAS PLUS NOWY (2019)

Z3 2020.05.05 16:56
334600-*-* 04315

 

CE

wg Deklaracji Właściwości Użytkowych:

Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: ATLAS Sp. z o. o., ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 45/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

202 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

W/400, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: W/400

Miejsce produkcji: Zakład Produkcyjny w Chełmży,
ul. Bydgoska 11,
87-140 Chełmża

Data produkcji: 13.05.2020

CE

Izolacja wodochronna dachów

Membrany

Producent: "IZOLACJA MATIZOL"
Sp. z o. o.
ul. 11 Listopada 32
38-300 Gorlice

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie nr 395/H/2020

Wytrzymałość na rozciąganie

- maksymalna siła rozciągająca, kierunek wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca, kierunek w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, kierunek wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, kierunek w poprzek (spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

201 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Folia paroizolacyjna typ A o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
FOLIZOL P20050, rolka o wymiarach 2x50 [m]

Nr partii produkcyjnej:
ZO.0053/20,
Data prod.: 14.01.2020
Nr prac. 2, Zmiana prod. III

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Elastyczny wyrób z tworzywa sztucznego, którego zadaniem jest regulacja przenikania pary wodnej przez ściany podłogę lub dach

Membrany

Producent: TOTAL-CHEM
Sp. z o.o.,
ul. Węglowa 13,
44-240 Żory

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 159/20/271/F-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)

- wydłużenie przy zerwaniu , wzdłuż
(spełnia)

- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)

- wydłużenie przy zerwaniu w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

200 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Polietylenowa folia paroizolacyjna do regulacji przenikania pary wodnej – TYP A o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: „DIFOL 0,20±30%"
w rolkach o wymiarach 2m x 50m,

Zakład produkcyjny:
ul. Otolińska 25,
09-407 Płock,

Data produkcji: 09.10.2019

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej – Typ A

Membrany

Producent: WARTER Polymers Sp. z o.o.,
ul. Koralowa 60,
02-967 Warszawa

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 171/20/283/F-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)

- wydłużenie przy zerwaniu , wzdłuż
(spełnia)

- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)

- wydłużenie przy zerwaniu w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

199 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement pucolanowy
CEM IV/A(V) 42,5 N

Partia: data produkcji 18.09.2020

 

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: ARTCEM TĘPIŃSKI I WSPÓLNICY Sp. j., ul. Dostawcza 6
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 3226B/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

198 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów

PRZEWÓD PŁASKI YDYp 2x2,5 750V biały HD
YDYp 450/750V WIELOŻYŁOWE, PŁASKIE Z ŻYŁAMI OKRĄGŁYMI

Oznaczenie partii/serii:
Partia: 02;25345; Data: 2018-03-24

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie reakcji na ogień

Kable zasilania, sterujące i komunikacyjne

Producent:
TELE-FONIKA KABLE S.A.,
ul. Hipolita Cegielskiego 1
32-400 Myślenice

EN 50575:2014
EN, 50575:2014/
A1:2016

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN 13501-6:2019:02
PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02+A11:2017-02

Sprawozdanie nr 602/BW/20

197 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów

PRZEWÓD PŁASKI
YDYp 2x1,5 750V biały HD
YDYp 450/750V WIELOŻYŁOWE, PŁASKIE Z ŻYŁAMI OKRĄGŁYMI

Oznaczenie partii/serii:
Patia: 02;25277; Data: 2018-12-09

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie reakcji na ogień

Kable zasilania, sterujące i komunikacyjne

Producent:
TELE-FONIKA KABLE S.A.,
ul. Hipolita Cegielskiego 1
32-400 Myślenice

EN 50575:2014
EN, 50575:2014/
A1:2016

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN 13501-6:2019:02
PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02+A11:2017-02

Sprawozdanie nr 601/BW/20

196 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Papa zgrzewalna Nexler MOST+

data produkcji:
24.09.2018

znak budowlany

wg. etykiety wyrobu: papa przeznaczona jest od wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na drogowych i kolejowych betonowych obiektach mostowych, przede wszystkim na płytach pomostów, po których odbywa się ruch pojazdów mechanicznych, izolację można układać na innych budowlach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych.

Membrany

Producent: IZOHAN
Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia

Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2013-02-3022

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
Siła zrywająca przy rozciąganiu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)

Wydłużenie przy zerwaniu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 184/H/2020

POIiŚ

195 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Izolacja wodochronna w arkuszach, zgrzewalna papowa, polimeroasfaltowa, pod nawierzchnie mostowe Nexler MOST+.
Papa zgrzewalna Nexler MOST+.

Kod partii: 331561

 

znak budowlany

Do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych, drogowych i kolejowych obiektach mostowych.

Membrany

Producent: IZOHAN
Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia

IBDiM-KOT-2019/0277 wydanie 1

Giętkość badana na wałku o średnicy 30 mm
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Sprawozdanie nr 323/H/2020

POIiŚ

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
Siła zrywająca przy rozciąganiu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)
Wydłużenie przy zerwaniu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

194 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm
- 15015034

Zakład Górniczy Kujawy, Bielawy, 88-192 Piechcin

CE

Niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Kruszywa

Producent: Lafarge Cement S.A.,
ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz

PN-EN 13242 + A1:2010
(EN 13242:2002+A1:2007)

Kształt, wymiar i gęstość ziaren:
Uziarnienie
(spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr WK/2020/01817

POIiŚ

Nasiąkliwość / pociąganie: Nasiąkliwość (spełnia)

PN-EN 1097-6:2013-11

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie
(spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

Odporność na rozdrabnianie
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2010

193 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków


Klej do płytek
F-100,
w workach 25 kg

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
ZS 15.06.20 13:01

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie, o wydłużonym czasie otwartym, C2TE, do przyklejania płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: Franspol
Sp. z o.o.,
ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 41/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

192 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Wysoko elastyczny żelowo-trasowy klej do płytek FX 900 Super Flex 25 kg

61 24.06.2020 22:58
ZM3 (45444)

Ean
5 900096 454440

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach i innych konstrukcjach budowlanych

Kleje budowlane

Producent: Sievert Polska
Sp. z o.o.
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 37/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

191 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Płyty styropianowe THERMO LAMBDA 033 EPS S gr. 150 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: THERMO LAMBDA 033 EPS S EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100,

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: 21.08.2020 r. 20:34 31,
Gr. 150mm K

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: ARSANIT
Sp. z o. o.
ul. Obwodowa 17, 41-100 Siemianowice Śląskie

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 30/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07

190 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Płyty styropianowe THERMO FASADA EXTRA EPS S gr. 150 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: THERMO FASADA EXTRA EPS S EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100,

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: 25.08.2020 r., 05:42 02, Gr. 150mm K

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: ARSANIT
Sp. z o. o.
ul. Obwodowa 17, 41-100 Siemianowice Śląskie

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 31/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07

189 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5 R
Partia: data produkcji 18.09.2020

CE

Wg deklaracji: Stosowany do produkcji betonu, zaprawy, zaprawy iniekcyjnej i innych mieszanek na budowie oraz do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: CEMMAC a.s Cementárska 14/14, 91442 Horné Srnie. Słowacja

Konfekcjoner:
Deltors Sp.z o.o.,
ul. Piłsudskiego 142, 05-091 Ząbki

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 3227A/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

188 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Standardowa cementowa zaprawa klejąca do płytek ceramicznych C1T – WIM KLEJ

w workach 20 kg

Data produkcji:
28.03.2020 r.

CE

Wg DWU:
Klej cementowy do płytek, normalnie wiążący o zmniejszonym spływie C1T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków zarówno na ściany jak i na podłogi

Kleje budowlane

Producent: WIM Sp. z o.o.,
ul. Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 32/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

187 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 80
gr. 50 mm
EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb2-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

Data produkcji: 19/08/20

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: BAUTHERM SK, S.r.o.
Textilna 6393
034 05 Ruzomberok, Słowacja

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 310/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 826:2013-07

186 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe BESSER FASADA PREMIUM typ wyrobu EPS S EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P10-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100,
grubość 120mm

oznaczenie partii:
09.07.20
Zakład produkcyjny: STYROPOR
Sp. z o.o.,
ul. Metalurgiczna 4,
32-540 Trzebinia

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STYROPOR
Sp. z o.o.,
ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 325/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

185 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty ROCKSONIC SUPER ze skalnej wełny mineralnej

Data i nr serii dla próbki laboratoryjnej: 20:06 0001,
Data produkcji: PL01CIG3LINE120181114
Mat no Rockbis: 189492001

CE

Zgodnie z DWU:
Do izolacji cieplnej w budownictwie (ThlB).

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14 66-131 Cigacice

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie nr 360/T/2020

184 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy POWER
(H 500 biały).

Rok produkcji 2018.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
W instalacjach grzewczych
w budynkach.

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
HYDROLAND Sp. J.
Jawornik 658
32-400 Myślenice

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 40/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (nie spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

183 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Elastyczny klej mineralny BIOFLEX

Data produkcji: 2020.05.12

CE

według deklaracji właściwości użytkowych: Klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: KERAKOLL Polska Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgów

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 38/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

182 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Dwuskładnikowy klej do płyt wielkoformatowych z betonu i kamienia
CONNECT TOP 1

Oznaczenie partii:
13022020

CE

Klej cementowy do płytek o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, wysoko odkształcalny C2TES2. Do stosowania na powierzchniach ściennych i podłogowych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Kleje budowlane

Producent: STEINBLAU
Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 8
55-040 Bielany Wrocławskie

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 40/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

181 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej do płytek Sopro No. 1 400

Oznaczenie partii:
24.05.2019 13:13 0750
24.05.2019 13:15 0712
24.05.2019 13:16 0721

CE

wg DWU:
Klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie i z wydłużonym czasem otwartym, odkształcalny, przeznaczony do mocowania płytek i płyt ceramicznych, na ścianach, podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budowli.

Kleje budowlane

Producent: Sopro Polska
Sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 36/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

180 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Cementowy klej do płytek o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym C2TE ADESILEX P9 FIBER PLUS szary 25 kg

06.05.20
BA1 01098

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
cementowy klej do płytek; do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

Producent: MAPEI Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffela 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 29/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

179 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Elastyczny żelowo-trasowy klej do płytek
FX 600 Flex
25 kg

61 09.07.2020 10:37
ZM1 (45443)

Ean
5 900096 454433

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach i innych konstrukcjach budowlanych

Kleje budowlane

Producent: Sievert Polska
Sp. z o.o.
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

Sprawozdanie z badań nr 28/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

178 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
Ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Izolacje wodochronne w arkuszach, papowe, polimeroasfaltowe do pomostów MOSTOWA EXTRA o wymiarach 8,0m x 1m x 5,0mm

Oznaczenie serii lub partii:
data produkcji: 2020.06.04
Zmiana: lll/B,
partia: 20P001244

znak budowlany

Zgodnie z KDWU:
Do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych drogowych i kolejowych obiektach mostowych. Izolację można układać na innych obiektach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych.

Membrany

Producent: „Izolacja Matizol" Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 32,
38-300 Gorlice

AT IBDiM
nr AT/2006-02-1987/4

Giętkość w niskiej temperaturze
(nie spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 333/H/2020

POIiŚ

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

– siła zrywająca przy rozciąganiu, kierunek wzdłuż arkusza
(spełnia)

– wydłużenie przy zerwaniu, kierunek wzdłuż arkusza (spełnia)

– siła zrywająca przy rozciąganiu, kierunek w poprzek arkusza
(spełnia)

– wydłużenie przy zerwaniu, kierunek w poprzek arkusza
(spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

177 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie

ul. Postępu 9
02-676 Warszawa

 

Element murowy z
autoklawizowanego betonu komórkowego Bloczek Termobet T 4,0/600 o wymiarach
599x50x199mm

Oznaczenie serii lub partii:
nr etykiety: 154028;
kod towaru: 1-60-06-05L-P..-TW, data produkcji/zmiana:
06.06.2018/1; data pakowania/ zmiana: 06.06.2018/2.

 

CE

Zgodnie z DWU:
Elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego przeznaczone do zastosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Przedsiębiorstwo "PREFABET-ŁAGISZA" S.A., ul. Dąbrowska 71, 42-504 Będzin

EN 771-4:2011+A1:2015

Stabilność wymiarowa: rozszerzalność/skurcz pod wpływem wilgoci
(nie spełnia)

PN-EN 680:2008

Sprawozdanie z badań nr 49/K/LB/2020

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 330 w wykazie wyników badań z 2018 r.

Wymiary i odchyłki wymiarów:
(nie spełnia)

PN-EN 772-16:2011

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN 772-13:2001

176 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
Ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe STB EPS 80 Strong Super 001
EPS-EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5,
gr. 50 mm

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STB KONCEPT Sp. z o.o., Cięciwa, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 5, 05-200 Wołomin

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 204/T/2020

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 237 w wykazie wyników badań z 2019 r.

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

175 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
Ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Element murowy silikatowy Silka E18A+kl.20 2,0 o wymiarach 333 mm x 180 mm x 199 mm

Zakład Produkcyjny: Zakład w Michałowie Michałów-Reginów
05-119 Legionowo
Data produkcji 05/20 B Nr partii: 06/20

CE

Zgodnie z DWU:
Zabezpieczone ściany murowe, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Xella Polska Sp. z o.o.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa

EN 771-2:2011+A1:2015

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie z badań nr 208/M/2020

POIiŚ

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 772-21:2011

Wymiary i odchyłki wymiarów
(spełnia)

PN-EN 772-16:2011

Gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN 772-13:2001

174 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

KGS-M10 Biały. Cienkowarstwowa zaprawa murarska do bloczków gazobetonowych i silikatowych.

Data produkcji: 23.06.20

CE

według deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie do cienkich spoin (T) do ścian murowych, słupów i ścian działowych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: DUBLET
Smoleń i Lejko Spółka Jawna Blizanowice
ul. Przemysłowa 1, 50-458 Wrocław

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001,
PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/350/20

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

173 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

WEBER klej do płytek

Data produkcji: 21.08.2020

CE

według deklaracji właściwości użytkowych: układanie płytek wewnątrz.

Kleje budowlane

Producent: Saint- Gobain Construction Products Polska
Sp. z o.o.
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 35/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

172 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement CEM IV/B (V) 32,5 R

Data produkcji 17.08.2020
Oznaczenie partii produkcyjnej:
17-08-2020-0102

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: ARTCEM Tępiński
i Wspólnicy
Spółka Jawna,
ul. Dostawcza 6,
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 1527/20

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

171 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
Swisspor EPS MAX dach podłoga

Data produkcji: 26/06/2019

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Swisspor Polska
Sp. z o.o.
ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 268/T/2020

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

170 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement 32,5 Artcem Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CEM IV/B(V) 32,5 R.
Oznaczenie partii:
19-08-2020-0102

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: ARTCEM Tępiński
i Wspólnicy
Spółka Jawna,
ul. Dostawcza 6,
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 3079/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

169 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa Murarska cementowo-wapienna ZM-cwM5

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 03.08.2020 r.

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska cementowo – wapienna według projektu ogólnego przeznaczenia (G) wytwarzana w zakładzie do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: IZOLBET Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9
09-500 Gostynin

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie z badań nr SB/362/20

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

168 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa do betonu komórkowego

Data produkcji:
31.07.2020 r.

Nr partii:
218228001

CE

W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Zakład Surowców Chemicznych
i Mineralnych „PIOTROWICE II" Sp. z o.o.

ul. Górnicza 7
39-400 Tarnobrzeg

 

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie z badań nr SB/380/20

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

167 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement 32,5 Artcem Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CEM IV/B(V) 32,5 R.
Data produkcji: 14.08.2020 r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: ARTCEM Tępiński
i Wspólnicy
Spółka Jawna,
ul. Dostawcza 6,
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2909B/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

166 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

LABORATORIUM CHEMII BUDOWLANEJ EFEKT
SP. Z O. O.
ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

 

SOPRO FF 455
BIAŁA WYSOKOELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA
2-15mm C2TE

Miejsce produkcji:
Zakład Suchych Zapraw, 26-052 Nowiny,
ul. Przemysłowa 16;

Oznaczenie partii/serii: 12.09.2019.
Data produkcji/zmiana: 12.09.2019.
Rok produkcji: 2019;

CE

do mocowania płytek i płyt ceramicznych, na ścianach, podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budowli.

Kleje budowlane

Producent:
Sopro Polska
Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr EKW/WINB/2/8/377/2020

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 33 w wykazie wyników badań z 2020r.

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

165 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie

Laboratorium Badawcze
ul. Postępu 9 02-676 Warszawa,
ul Kupiecka 4,
03-042 Warszawa

Cegła pełna (klasa 20) CL-U-II-20-CPE

data produkcji:
22.10.2019 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Element U przeznaczony do stosowania w murach niezabezpieczonych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: CERADBUD
Spółka jawna
L. Zawrzykraj,
W. Zawrzykraj,
ul. Mickiewicza 22
26-230 Radoszyce,

 

EN 771-1:2011+A1:2015

Wymiary i odchyłki wymiarów
(spełnia)

PN- EN 772-16:2011

Sprawozdanie z badań nr 106/P/LB/2020

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN- EN 772-1:2011
+A1:2015-10

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:
gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN 772-13:2001

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 772-21:2011

164 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej cementowy ADESILEX P9 FIBER PLUS

Kod paskowy:
8 022452 094385
13.07.2020
BA1 02391; szary

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
cementowy klej do płytek; do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

Producent: MAPEI Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 34/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

163 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Adesilex P9 Szary 25 kg klej do płytek do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych

Data produkcji 25.08.20 GL2 05740

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
cementowy klej do płytek; do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

Producent: MAPEI Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 33/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

162 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

PŁYTY STYROPIANOWE Styropian STYR-BUD EPS 80 SUPER STRONG PRODUCENT/DP80/038/L gr. 50 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
PŁYTY STYROPIANOWE Styropian STYR-BUD EPS 80 STRONG SUPER
EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2

Partia: 05.08.2020 15:30

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: ThiB izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Majewska-Szczypińska
Sp. Jawna
ul. Lniana 9
75-213 Koszalin

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 269/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

161 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Styropian STB EPS S 040 Fasada 001 grubości 100mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Płyty styropianowe Styropian STB EPS S 040 Fasada 001 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Data prod.
07.05.2020
partia produkcyjna 395

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
STB Koncept
Sp. z o.o.
ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 363/T/2020

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 68 w wykazie wyników badań z 2020r.

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

160 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Styropian STB EPS 80 Strong Super 001 grubości 50mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Płyty styropianowe Styropian STB EPS 80 Strong Super 001 EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80 - DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Data prod.
06.05.2020
partia produkcyjna 448

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
STB Koncept
Sp. z o.o.
ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 362/T/2020

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 69 w wykazie wyników badań z 2020r.

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

159 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Cement portlandzki popiołowy EN 197-1-CEM II/B-V 32,5 R
Data produkcji: 14.08.2020 r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Dyckerhoff Polska
Sp. z o.o.,
ul. Zakładowa 3,
26-052 Nowiny

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2910B/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

158 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R SPRAWNY o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Cement portlandzki wieloskładnikowy EN 197-1 – CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R
data produkcji: 20.08.2020 r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent wyrobu: Cement Ożarów S.A.
ul. Księdza Ignacego Skorupki 5,
00-546 Warszawa

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2935B/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

157 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement portlandzki CEM I 42,5 N CZYSTY o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Cement portlandzki EN 197-1 – CEM I 42,5 N
data produkcji: 18.08.2020 r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent wyrobu: Cement Ożarów S.A.
ul. Księdza Ignacego Skorupki 5,
00-546 Warszawa

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2936B/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

156 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe styropian STB EPS 80 Strong Super 001 gr. 50 mm
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Płyty styropianowe Styropian STB EPS 80 Strong Super 001 EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5,
data produkcji: 09.06.2020 r.

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STB Koncept
Sp. z o.o.,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 254/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

155 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe STYREX Podłoga
gr 100 mm,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: PODŁOGA
EPS-EN 13163 T2-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2

Data produkcji: 14.06.2020

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: „STYREX"
Zakład Produkcyjno-Handlowy Katarzyna Szkaradek,
ul. Dunajcowa 133,
33-300 Nowy Sącz

 

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 230/T/2020


Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

154 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe styropian STB EPS S 040 Fasada 001 gr. 100 mm o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Płyty styropianowe Styropian STB EPS S 040 Fasada 001 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100,
data produkcji: 22.06.2020 r.

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STB Koncept
Sp. z o.o.,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 253/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

153 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe styropian STB EPS S 033 Styrgraf 001 gr. 100 mm o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Płyty styropianowe Styropian STB EPS S 033 Styrgraf 001 EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80,
Data produkcji: 22.04.2020 r.

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STB Koncept
Sp. z o.o.,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 252/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

152 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa HOLLAND grubość 8 cm, szara

data produkcji:
23.12.2019

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: BRUK-BET
Sp. z o.o.,
Nieciecza 199,
33-240 Żabno

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 223/BR/2020

POIiŚ

151 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty termoizolacyjne z polistyrenu gr. 120 mm o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: psnd EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS200-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150 -WL(T)2,5

Data produkcji: 13.03.2020 r.

CE

Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie Wyrób ze styropianu (EPS) produkowany fabrycznie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.,
ul. Gdańska 14, Cząstków Mazowiecki,
05-152 Czosnów

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 238/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

150 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement CEM IV/B(V) 32,5 R, Professional Line,
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
CEM IV/B(V) 32,5 R,
w workach 25 kg

Data produkcji:
22-06-2020-01-01

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: ARTCEM TĘPIŃSKI i WSPÓLNICY Spółka Jawna,
ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 1431/20

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

 

PN- EN 196-2:2013-11

149 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów
w Warszawie
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Walcówka żebrowana do zbrojenia betonu
Φ 12
CELSAMAX B500SP

ozn. partii/serii:
świadectwo odbioru 3.1 nr 235338584 z dnia 04.06.2020;
nr wytopu HO 563003 i HO 562997

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 70/K/LB/2020

POIiŚ

Stosunek naprężeń: stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

148 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.

Zakład Badań Laboratoryjnych

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków

ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement 42,5 Błyskawiczny - Cement portlandzki EN 197-1 CEM I
42,5 R

Oznaczenie serii lub partii:
05/08/20***19:47

CE

Zgodnie z DWU:
Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Cementownia „Odra" S.A.
ul. Budowlanych 9, 45-005 Opole

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2648B/III/2020

Stałość objętości (rozszerzalność)
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016-12

Stałość objętości (zawartość SO3)
(spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

146 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.

Zakład Badań Laboratoryjnych

ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5R

Oznaczenie serii lub partii: 29-07-2020

CE

Zgodnie z DWU:
Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Deltors Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 142, 05-091 Ząbki

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2645B/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

 

PN- EN 196-2:2013-11

146 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.

Zakład Badań Laboratoryjnych

ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice

Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5R

Oznaczenie serii lub partii: 6-08-2020

CE

Zgodnie z DWU:
Stosowany do produkcji betonu, zaprawy, zaprawy iniekcyjnej i innych mieszanek na budowie oraz produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: CEMMAC a.s. (CEMMAC S.A.), Cementárska 14/14, 91442 Horné Srnie, (Republika Słowacka)

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(nie spełnia)
- normowa
(nie spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2644B/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

145 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska do elementów ceramicznych, betonowych, silikatowych.
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ZAPRAWA MURARSKA ATLAS (2019)

Data produkcji: 10.06.2020 r.

CE

W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
ATLAS Sp. z o.o.,
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001,
PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/349/20

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

144 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

CEMENT PORTLANDZKI POPIOŁOWY
CEM II/B-V 32,5R UNIVERSAL

ozn. partii/serii:
30-7-2020
Kod EAN: 5 907694 994101

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: DELTORS
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 142
05-091 Ząbki

EN 197-1:2011

Skład i składniki
(nie spełnia)

CEN TR 196-4 :2007

Sprawozdanie z badań nr 1543/20

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

143 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe ALFA PODŁOGA EPS 80,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Płyty styropianowe ALFA PODŁOGA EPS 80 EPS-EN 1363-T1-L2-W2-Sb2-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5

Data produkcji: 03.07.2020 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie,
do zastosowań przenoszących obciążenia

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: YETICO S.A.
ul. Towarowa 17A
10-416 Olsztyn

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 258/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

142 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe swisspor LAMBDA PLUS fasada EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 P typ wyrobu EPS S

Data produkcji: 19.08.2020 16-43-51

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: SWISSPOR Polska Sp. z o. o. ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 311/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

141 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Wełna skalna ROCKROLL gr 150mm, RW-CEE-0063.

Seria PL02MAL7LINE120200218 132556.

Zakład w Małkini
07-320 Małkinia,
ul. Jana III Sobieskiego.

CE

Zgodnie z DWU:
Do izolacji cieplnej w budownictwie (ThlB).

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14 66-131 Cigacice

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie nr 236/T/2020

Przepuszczalność wody:

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

Długotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

 

PN-EN 1609:2013-07 metoda A

PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

140 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.

Zakład Badań Laboratoryjnych

ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice

Cement CEM IV/B(V) 32,5 R

Oznaczenie serii lub partii: 14-07-2020-0102

CE

Zgodnie z DWU:
Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: ARTCEM Tępiński i Wspólnicy
Sp. Jawna,
ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2647B/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

139 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.

Zakład Badań Laboratoryjnych

ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice

Cement powszechnego użytku MAX 32,5R EN 197-1-CEM IV/B(V)32,5R(MX)

Oznaczenie serii lub partii: 10.07.20

CE

Zgodnie z DWU:
Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Włodar Trade Wiesław Włodarczyk Sp. J., ul. Gminna 42, 42-200 Częstochowa

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2643B/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

138 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.

Zakład Badań Laboratoryjnych

ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice

Cement portlandzki EN 197-1-CEM I 42,5 N

Zakład produkcyjny:
Cement Ożarów S.A., Karsy 77, 27-530 Ożarów

Oznaczenie serii lub partii:
01.08.2020 03:41

 

CE

Zgodnie z DWU:
Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Cement Ożarów S.A., ul. Księdza Ignacego Skorupki 5, 00-546 Warszawa

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2646B/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

137 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów

Kable BiTLan F/UTP 4x2x24 AWG LSOH cat. 5e 200MHz

Nr ID: PK2-191130-01,
Nr ID2: LP2-191130-01

Zakład produkcyjny:
32-353 Trzyciąż,
ul. Krakowska 2

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Dostawa energii oraz zastosowanie komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych w celu ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu

Kable zasilania, sterujące i komunikacyjne

Producent: Zakłady Kablowe BITNER
Sp. z o.o.,
ul. Friedleina 3/3
30-009 Kraków

 

EN 50575:2014
EN, 50575:2014/
A1:2016

Reakcja na ogień
(nie spełnia)


PN-EN 13501-6:2019:02
PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02+A11:2017-02
PN-EN 50399:2011+A1:2016-12
PN-EN 60754-2:2014-11

Sprawozdanie nr 339/BW/20

POIiŚ

136 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Cementowy klej do płytek o podwyższonych parametrach, wydłużonym czasie otwartym i wysokiej odkształcalności C2E S2 ULTRALITE S2 biały 15 kg

30.03.20
BA1 00493

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
cementowy klej do płytek; do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

Proucent: MAPEI Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffela 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 27/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

135 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

KLEIB C14 Zaprawa murarska do cienkich spoin, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Data produkcji: 15.06.2020 r.

CE

według deklaracji właściwości użytkowych: Na ściany murowane słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Proucent:
KLEIB Sp. z o.o.
Pikutkowo 43, 87-880 Brześć Kujawski

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/359/20

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

134 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe PASSIVE PREMIUM PODŁOGA EPS 100 EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5 o grubości 150 mm

Zakład produkcyjny: YETICO S.A., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Mosiężna 14

Numer partii produkcyjnej 02/07/2020 18:22 GW

CE

Zgodnie z DWU:
Izolacja cieplna w budownictwie, do zastosowań przenoszących obciążenia

Wyroby do izolacji cieplnej

Proucent: YETICO S.A., 10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 17A

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 232/T/2020

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07


Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

133 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Zaprawa murarska do cienkich spoin Silka – Ytong, 25 kg

Oznaczenie serii lub partii:
DV25.06.2020N

 

CE

Zgodnie z DWU:
Do ścian, stropów, słupów i ścian działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Proucent: VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.
č.p. 54 789 01 Hrabová
Republika Czeska

EN 998-2:2016

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020:04

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02328/20/Z00NZK

POIiŚ

Wytrzymałość spoiny (początkowa wytrzymałość muru na ścinanie)
(nie spełnia)

PN-EN 1052-3:2004+A1:2009

132 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe STB EPS S 040 FASADA 001
EPS-EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 o grubości 50 mm

Data: 16.IX.2019
Partia produkcyjna: 215

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STB KONCEPT Sp. z o.o., Cięciwa, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 5, 05-200 Wołomin

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 205/T/2020

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 236 w wykazie wyników badań z 2019 r.

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych
(spełnia)

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

 

131 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Izolacje wodochronne w arkuszach, papowe, polimeroasfaltowe do pomostów SELENA MOST ROAD-RT20 S50 o wymiarach 8m x 1m x 5,0mm

data produkcji: 2020.07.07
Zmiana: III/A
partia: 20P001731

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych
drogowych i kolejowych obiektach mostowych. Izolację można układać na innych obiektach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych.

Membrany

Producent: Izolacja Matizol Sp. z o.o., ul. 11-go Listopada 32, 38-300 Gorlice

Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2006-02-1987/4

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- siła zrywająca przy rozciąganiu wzdłuż arkusza
(spełnia)
- siła zrywająca przy rozciąganiu w poprzek arkusza
(spełnia)
- wydłużenie wzdłuż arkusza
(spełnia)
- wydłużenie w poprzek arkusza
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 256/H/2020

POIiŚ

Giętkość w niskiej temperaturze badana na wałku o średnicy 30 mm
(nie spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

130 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.

Zakład Badań Laboratoryjnych

ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice

Cement 42,5 Błyskawiczny - Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5 R, 25 kg

Oznaczenie serii lub partii: 14:06:20***21:25

CE

Zgodnie z DWU:
Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Cementownia "Odra" S.A., ul. Budowlanych 9, 45-005 Opole

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2226B/III/2020

POIiŚ

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

129 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa wierzchniego krycia IZOLMAT Superdach 20, grafit, o wymiarach 1m x 10m x 2,0mm

data produkcji:10 12 2018
kod partii: 1601040

 

CE

Według DWU:
a) Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień.
b) Izolacja wodochronna dachów.

Membrany

Producent: IZOHAN Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
- Wydłużenie wzdłuż
(spełnia)
- Wydłużenie w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 215/H/2020

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
Wytrzymałość na rozdzieranie
- w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

128 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa na osnowie włókniny poliestrowej W/PV-SBS o wymiarach 15,0 m x 1 m x 2,2 mm

15.07.2020
partia: 20P001886
ZM. 1B

 

CE

Według DWU:
Izolacja wodochronna dachów.
Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu ognia zewnętrznego.
Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień.

Membrany

Producent: Izolacja Matizol Sp. z o.o., ul. 11-go Listopada 32, 38-300 Gorlice

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
- Wydłużenie wzdłuż
(spełnia)
- Wydłużenie w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 257/H/2020

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
Wytrzymałość na rozdzieranie
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

127 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie włókniny poliestrowo-szklanej UNI Standard W-PYE PV250 S52 o wymiarach 5,0 m x 1 m x 5,2 mm

Data produkcji:29.06.2020
zmiana: I B
partia: 20P001568

 

CE

Według DWU:
Izolacja wodochronna dachów.
Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień.

Membrany

Procducent: Izolacja Matizol Sp. z o.o., ul. 11-go Listopada 32, 38-300 Gorlice

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(nie spełnia)
- Wydłużenie wzdłuż
(spełnia)
- Wydłużenie w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 249/H/2020

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Reakcja na ogień
(spełnia)

 

PN-EN ISO 11925-2:2010

126 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

płyty styropianowe BESSER DACH/PODŁOGA typ wyrobu EPS 80
EPS EN 13163 T2-L2-W2-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(2)5

Data produkcji: 06.07.2020

Zakład produkcyjny:
ul. Metalurgiczna 4, 32-540 Trzebinia

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STYROPOR
Sp. z o.o.,
ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków

 

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 220/T/2020


Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

125 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Wysokoelastyczny klej żelowy GEOFLEX C2TE o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: ATLAS GEOFLEX (2019),

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: Z3 2020.06.15 15:44, 341576
- * - * 06830

CE

Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: ATLAS Sp. z o. o., ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(nie spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 22/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

124 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej wysokoelastyczny, odkształcalny PLUS C2TES1 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: ATLAS PLUS NOWY (2019),

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: Z3 2020.06.12 20:34, 341213 -*-* 14247

CE

Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: ATLAS Sp. z o. o., ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 20/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

123 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej do łazienki i kuchni elastyczny C2T o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: ATLAS KLEJ DO ŁAZIENKI I KUCHNI (2019),

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: Z1 2020.06.05 19:03, 340498
- * - * 00944

CE

Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: ATLAS Sp. z o. o., ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(nie spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 21/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

122 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej cementowy o podwyższonych parametrach Adesilex P9 szary o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: ADESILEX P9 szary.

Data produkcji: 16.04.2020 r.

CE

Cementowy klej do płytek, do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

Producent: MAPEI Polska
Sp. z o.o.,
ul. Gustawa Eiffel'a 14,
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 23/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

121 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa
Sopro FF 450 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: SOPRO FF 450.

Data produkcji: 26.06.2020 r.

CE

Klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie i z wydłużonym czasem otwartym, przeznaczony do mocowania płytek i płyt ceramicznych, na ścianach, podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budowli

Kleje budowlane

Producent: Sopro Polska
Sp. z o.o.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 24/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

120 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Wysokoelastyczny żelowy klej z włóknami o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: TYTAN PROFESSIONAL Wysokoelastyczny żelowy klej z włóknami SUPERFLEX GEL.

Data ważności: 04.03.2021 r.

CE

Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, obniżonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, odkształcalny, C2 TE S1, do wewnątrz i na zewnątrz.

Kleje budowlane

Producent: SELENA S.A.,
ul. Wyścigowa 56E,
53-012 Wrocław

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 25/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

119 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej do płytek HYDRAT EXPERT PX

Data produkcji:
2020-05-29

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
klej do płytek cementowy, do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych, podłogowych lub ściennych

Kleje budowlane

Producent: Bożena Choła
Wycena Nieruchomości Zakład Wapienniczy HYDRAT,
ul. Krucza Góra 56
32-305 Olkusz

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 17/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

118 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Kostka brukowa HOLLAND grubość 6 cm, szara

data produkcji:
2019-11-18

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
betonowa kostka brukowa przeznaczona dla ruchu pieszego i dla ruchu kołowego oraz na pokrycia dachowe

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „CHYŻBET"
Jan Łyś,
34-481 Chyżne 111

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 187/BR/2020

POIiŚ

117 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa Polbruk Nostalit
6 cm,
kolor: grafit, tekstura: standard, powierzchnia płaska

Data i nr serii: 25.07.2019 (H 52)

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Wykonywanie nawierzchni zewnętrznych
i wewnętrznych dla ruchu pieszego
i kołowego tam, gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Polbruk S.A.,
ul. Nowy Świat 16c,
80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 147/BR/2020

POIiŚ

116 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Pręty
i walcówka żebrowana; Pręt żebrowany do zbrojenia betonu ø25, długość 12,0m; Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Stal żebrowana B500SP - pręty klasa C.

Zam. 44/2020 19 PZDg
Droga ekspresowa S19
MOSTOSTAL S19 Nisko Południe-Podgórze
19PZDg Poprzecz. S2-1

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Procducent: CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 117/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

115 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Pręty żebrowane, walcowane na gorąco ze stali B500SP
o podwyższonej ciągliwości; Pręt żebrowany do zbrojenia betonu ø20, długość 12,0m; Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Pręty żebrowane, walcowane na gorąco ze stali B500SP
o podwyższonej ciągliwości, stal klasy C.

Zam. 44/2020 19 PZDg
Droga ekspresowa S19
MOSTOSTAL S19 Nisko Południe-Podgórze
19PZDg Poprzecz. S2-1

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: ArcelorMittal Warszawa
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 116/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

114 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

ATLAS PLUS S2 HYDRO klej wysokoodkształcalny z funkcją izolacji

ozn. partii/serii:
Z3 2020.06.05.12:39 340495-*-*01514

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Wszelkie
układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: ATLAS sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/33/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

113 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 100 – 038, gr. 50mm
EPS100-038 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

data produkcji
(wg oświadczenia producenta):
08.06.2020r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Wytwórnia Styropianu
Henryk Piotrowski
ul. Chmielniki 21
86-100 Świecie

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 171/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

112 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Icopal Baza PYE PV250 S 4,0s Szybki Profil SBS 1m x7,5m x 4,0mm.

CE

wg Deklaracji Właściwości Użytkowych:

izolacja wodochronna dachów,
izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent: BMI Icopal
Sp. z o.o.
ul. Łaska 169/197,
98-220 Zduńska Wola

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 312/H/2020

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
Wytrzymałość na rozdzieranie
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

 

PN-EN 1928:2002 metoda A

Reakcja na ogień
(spełnia)

 

PN-EN ISO 11925-2:2010

111 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Baumit MM100
Zaprawa murarska – klasa M10, 25 kg

CE

Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (typ G). Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Baumit Sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 56G,
53-012 Wrocław

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr LZK00-02006/20/Z00NZK

POIiŚ

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

110 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Kostka brukowa BEHATON o grubości 6 cm, kolor szary;
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: JADAR/KOSTKA BRUKOWA/6/2018/GR

Zakład produkcyjny:
JADAR Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 29A, 05-600 Grójec

 

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Wyrób betonowy przeznaczony do budowy nawierzchni drogowych oraz na pokrycia dachowe, w tym wykładania nawierzchni wewnątrz i na zewnątrz.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: JADAR Sp. z o.o.
ul. Marii Fołtyn 6B,
26-600 Radom

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 207/BR/2020

POIiŚ

109 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP – walcówka żebrowana klasy C o średnicy ø 10mm

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.
ul Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(nie spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02052/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

108 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty klasy C o średnicy Ø20 mm

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.
ul Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02005/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

107 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty klasy C o średnicy Ø12 mm

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.
ul Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02004/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

106 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu Ø 25mm CELSTAL B500SP

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.
ul Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-01936/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

105 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu Ø 20mm CELSTAL B500SP

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Prpducent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.
ul Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-01935/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

104 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

BEHATON SZARA GR.8 CM Z FAZA MASZYN. NAS. <5%, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: BETONOWA KOSTKA BRUKOWA-5

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: LINIA A BEHA-8-S-SZR-FM-NAS5
Zmiana 1 OM

Data produkcji:
2020-06-08

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych
nr D20-16 oraz etykiety:
Nawierzchnie zewnętrzne, wewnętrzne oraz elementy pokryć dachowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Betard Sp. z o.o., ul. Polna 30,
55-095 Długołęka

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 189/BR/2020

POIiŚ

103 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

HOLLAND SZARA
GR.8 CM Z FAZĄ MASZYN. NAS. <5%, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: BETONOWA KOSTKA BRUKOWA-5

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: LINIA B HOLL-8-S-SZR-FM-NAS5
Zmiana 1 SA

Data produkcji:
2019-10-23

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych
nr. 18-101 oraz etykiety:
Przeznaczona na zewnętrzne ciągi piesze, strefy dla pieszych oraz na obszary ruchu kołowego, do budowy nawierzchni drogowych w tym placów, parkingów samochodowych i podjazdów.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Betard Sp. z o.o., ul. Polna 30,
55-095 Długołęka

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 190/BR/2020

POIiŚ

102 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

KLEJ DO PŁYTEK F-50 Mrozoodporny

CE

Zgodnie z DWU:
Klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie, C1T, do przyklejania płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz.

Kleje budowlane

Producent: Franspol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin.

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 18/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

101 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

EN 197-1 - CEM IV/B(V) 32,5 R (MX) CEMENT POWSZECHNEGO UŻYTKU
MAX 32,5 R

ozn. partii/serii:
21.05.20

 

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Włodar Trade Wiesław Włodarczyk Sp.J.
ul. Gminna 42,
42-200 Częstochowa

EN 197-1:2011

Skład i składniki
(spełnia)

CEN TR 196-4 :2007

Sprawozdanie z badań nr 1458/20

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(nie spełnia)
- normowa
(nie spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

100 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

CEMENT 32,5 R PROFESSIONAL LINE
CEM IV/B(V)32,5R

ozn. partii/serii:
16-07-2020-0101

 

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: ARTCEM Tępiński i Wspólnicy
Sp. Jawna,
ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Skład i składniki
(spełnia)

CEN TR 196-4 :2007

Sprawozdanie z badań nr 1368/20

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

99 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Papa swisspor BIKUTOP STANDARD 20/52 (PYE PV250 S52H)

data produkcji:
08-07-2020

 

CE

Zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych:

a) Izolacja wodochronna dachów,
b) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień,
c) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

Membrany

Producent:
SWISSPOR Polska
Sp. z o.o.,
ul. Kroczymiech 2
32-500 Chrzanów

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(nie spełnia)
-Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 270/H/2020

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010
PN-EN 13707+A2:2012 p. 5.2.5.2

98 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

EQUATION Grzejnik Panelowy CV22 600x400-6.

Data produkcji 09.06.2020

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
W instalacjach grzewczych
w budynkach.

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Leroy Merlin Polska
Sp. z o.o.
ul. Targowa 72,
03-734 Warszawa

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 32/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

Odporność na działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 +Ap1:2018-05
p.5.6

97 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

ZDT-GLIMAG
Sp. z o.o.
Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej
ul. Żwirki i Wigury 6,
43-190 Mikołów

Pręty żebrowane, walcowane na gorąco ze stali B500SP o podwyższonej ciągliwości, stal klasy C – średnica 20mm.

Zakład prod.:
ArcelorMittal Warszawa
sp. z o.o.,
ul. Kasprowicza 132,
01-949 Warszawa

Data produkcji: 06.2020r.
Nr wytopu 231513

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: ArcelorMittal Warszawa
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 174/20

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

96 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza
Łukasiewicz –
Instytut
Ceramiki i
Materiałów
Budowlanych,
Oddział
Ceramiki i
Betonów
w Warszawie
ul. Postępu 9,
02-676
Warszawa

Pręty żebrowane
B500SP, stalowe
do zbrojenia
betonu o śr. 8-20
mm, Pręty
żebrowane B500SP
– średnica Ø 12 mm

Świadectwa
odbioru 3.1 z dnia
04.02.2020 r.,
Nr wytopu: 191109,
2400 kg prętów Ø
12 mm

znak budowlany

Do zbrojenia
konstrukcji
betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
Open Joint Stock
Company
„BYELORUSSIAN
STEEL WORKS" –
management
company of
„Byelorussian
Metallurgical
Company"
holding,
Promyshlennaya
Str. 37, Zhlobin,
Białoruś 247210

Upoważniony
przedstawiciel:
DITH Poland
Sp. z o.o.
ul. Naruszewicza 9, 02-627 Warszawa

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 47/K/LB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2011

95 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza
Łukasiewicz –
Instytut
Ceramiki i
Materiałów
Budowlanych,
Oddział
Ceramiki i
Betonów
w Warszawie
ul. Postępu 9,
02-676
Warszawa

Pręty żebrowane
B500SP, stalowe
do zbrojenia
betonu o śr. 8-20
mm, Pręty
żebrowane B500SP
– średnica Ø 12
mm

Świadectwo
odbioru 3.1 z dnia
06.03.2020 r.,
Nr wytopu: 202689,
2385 kg prętów
Ø 12 mm

znak budowlany

Do zbrojenia
konstrukcji
betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
Open Joint Stock
Company
„BYELORUSSIAN
STEEL WORKS" –
management
company of
„Byelorussian
Metallurgical
Company"
holding,
Promyshlennaya
Str. 37, Zhlobin,
Białoruś 247210

Upoważniony
przedstawiciel:
Pisec Group
Poland Sp. z o.o.,
Jesionowa 9a,
biuro 712,
40-159 Katowice

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 48/K/LB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2011

94 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Pręty żebrowane, walcowane na gorąco ze stali B500SP o podwyższonej ciągliwości, stal klasy C, o średnicy 16mm, długość 12,0m.

Nr wytopu 228107

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: ArcelorMittal Warszawa
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 104/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

93 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

płyty styropianowe POLYFORM EPS 038 Dach/Podłoga gr 80 mm,
EPS EN 13163 T(2)-L(2)-W(3)-S(5)-P(10)-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100

Data produkcji: 28.06.2019

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: POLYFORM s.r.o.
Terezie Vansovej 10, 0650 03 Podolinec, Słowacja

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 191/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

92 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

IZOLINE DACH PODŁOGA PREMIUM IZO/PD/EPS 100/036/ZG, grubość 60mm (Płyty styropianowe)
Data produkcji: 07.05.2020 Oznaczenie serii: D208

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych
nr 08/III/MM/CPR/ZG :
izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
LUBAU Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna,
ul. Bukowińska 24a/83,
02-703 Warszawa

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 196/T/2020

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

91 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

FM T Quick Mix zaprawa z trasem do fugowania klinkieru

data produkcji:
04.05.2020

CE

Wg DWU: zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do ścian, słupów i ścian działowych

Wyroby do wznoszenia murów


Producent wyrobu:
Sievert Polska Spółka z. o.o.,
ul. Nyska 36,
57-100 Strzelin

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/300/20

POIiŚ

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

90 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

FLEXIBILE elastyczna zaprawa klejąca wzmocniona włóknami
CM 16

ozn. partii/serii:
01 2003251800 27/06/20 1407 12:09:46

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent:

Henkel Polska Operations
Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/32/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

89 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

ProPlus Ulepszona zaprawa klejowa do gresu i terakoty – Baumit ProPlus 01

data produkcji:
08.04.2020

CE

Wg DWU: Klej cementowy do płytek stosowany wewnątrz i na zewnątrz C1TE

Kleje budowlane

Producent wyrobu:
Baumit sp. z o.o.,
ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 13/2020

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

88 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik płytowy PERFEKT System, wymiary 600x1100 [mm], ARTYKUŁ 22C

DATA PRODUKCJI: 2020/05/29
INDEKS: 82-122-6011-000
ARTYKUŁ: 22C

Zakład produkcyjny: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PERFEXIM" LTD Spółka z o.o. Spółka Komandytowa ul. Lubichowska 176

 

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
W instalacjach grzewczych
w budynkach.

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PERFEXIM" LTD Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Samotna 2,
61-441 Poznań

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 28/20/WINB

POIiŚ

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

87 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

ZAPRAWA MURARSKA ATLAS (2019)

Miejsce produkcji: Zakład Produkcyjny DĄBROWA GÓRNICZA,
41-303 Dąbrowa Górnicza,
ul. Roździeńskiego 2.
Oznaczenie partii/serii: 2019.11.29.
Rok produkcji: 2019

CE

Wg DWU –
W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: ATLAS Sp. z o.o., ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/301/20

POIiŚ

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002
+ PN-EN 1015-17:2002/A1:2005

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

86 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego na cemencie szarym 0.2
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg DWU: SA–CB 0.2

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 30.01.2020 r.

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska do cienkich spoin typu T, wg projektu, do ścian murowanych, słupów i ścian działowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do elementów budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
SOLBET Sp. z o.o.
ul. Toruńska 71
86-050 Solec Kujawski

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/311/20

POIiŚ

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

85 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

 

Zaprawa murarska SOPRO KMT w workach 25 kg

Data i nr serii: 15.04.2020 12:50 Nr op. 0155N
KMT402 jasnoszary

CE

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie wg. projektu, ogólnego przeznaczenia (G). Do stosowania w ścianach murowych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Sopro Polska
Sp. z o.o.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr LZK00-01937/20/Z00NZK

POIiŚ

Absorpcja wody (nie spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

84 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów

kabel energetyczny zasilający typu FLAMEBLOCKER NHXMH 300/500V 5x25RM 500V

oznaczenie serii: 1003177064
data produkcji: 2020-04-08

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie reakcji na ogień

Kable zasilania, sterujące i komunikacyjne

Producent:
TELE-FONIKA KABLE S.A.,
ul. Hipolita Cegielskiego 1
32-400 Myślenice

EN 50575:2014
EN, 50575:2014/
A1:2016

Reakcja na ogień
(spełnia)


PN-EN 13501-6:2019:02
PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02+A11:2017-02
PN-EN 50399:2011+A1:2016-12
PN-EN 60754-2:2014-11
PN-EN 61034-2:2010+A1:2014-02

 

Sprawozdanie nr 351/BW/20

83 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty z pianki polistyrenowej wytłaczanej FL300/50P grub. 50 mm . Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: F300

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
UAB Finnfoam (300642584), Kokybes str. 5 Biruliškės v.,
LT-54469, Kaunas reg., Lithuania

EN 13164:2012+A1:2015

Opór cieplny:
Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
Opór cieplny
(spełnia)
Grubość
(spełnia)

 


PN-EN 12667:2002
PN-EN
13164+A1:2015-03 załącznik C

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 88/T/2020

POIiŚ

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN- EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)

PN- EN 12087:2013-07
Metoda 2A

82 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Izolacja wodochronna w arkuszach, zgrzewalna papowa, polimeroasfaltowa, pod nawierzchnie mostowe Nexler MOST+.
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Papa zgrzewalna Nexler MOST+.

Kod partii: 314675
Data produkcji - 02.12.2019r.

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Papa zgrzewalna Nexler MOST+ jest przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych drogowych i kolejowych obiektach mostowych. Izolację z papy zgrzewalnej Nexler MOST+ można układać na innych budowlach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych

Membrany

Producent: IZOHAN
Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia

IBDiM-KOT-2019/0277 wydanie 1

Giętkość badana na wałku o średnicy 30 mm
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Sprawozdanie nr 131/H/2020

POIiŚ

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
Siła zrywająca przy rozciąganiu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)
Wydłużenie przy zerwaniu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

81 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Folia budowlana SECCO PRO 0,2±10% Typ A

Oznaczenie serii:
2053-09-2019

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
elastyczny wyrób do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

Producent: CB S.A.
ul. Ozimska 2A,
46-053 Chrząstowice

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 185/H/2020

POIiŚ

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- Wytrzymałość na rozciąganie - Maksymalna siła rozciągająca– wzdłuż
(spełnia)

- Wydłużenie przy rozciąganiu wzdłuż
(spełnia)

- Wytrzymałość na rozciąganie - Maksymalna siła rozciągająca– w poprzek
(spełnia)

- Wydłużenie przy rozciąganiu w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

80 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

CEGŁA SZARY, 8 CM. 10,80 M/2
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Betonowa kostka brukowa Terrazzo

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 05.05.2020 r.

 

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Kostki
brukowe przeznaczone do pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego oraz na pokrycia dachowe.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych TERRAZZO
mgr inż. Jacek Kulupa Kąkolewice 31, 64- 840 Budzyń

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(nie spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 135/BR/2020

POIiŚ

79 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 100-038 HYDROPLUS EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-CS(10)100 -BS150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)5
data produkcji 23.03.2020 08:57

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja cieplna
budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Styropian Plus
Sp. z o.o.
Czarne Dolne 1
82-520 Gardeja

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 144/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

78 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe STYR-BUD EPS
100-038 DACH /PODŁOGA 001
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Data produkcji:
24.IV.2020
Partia produkcyjna:
373

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
ThIB Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
STB Koncept
Sp. z o.o.
ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 192/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

77 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

mira 3110 unifix
cementowy klej do płytek C2TE S1

ozn. partii/serii:
200518 1235

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Klej na bazie cementu do układania płytek ceramicznych
i z kamienia naturalnego wewnątrz i na zewnątrz, na podłogach
i ścianach

Kleje budowlane

Producent:

mira byggeprodukter a/s
Egegårdsvej 2
DK-4621 Gadstrup Denmark

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/31/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

76 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Zaprawa klejąca KJ1

data produkcji KALISKA 08.06.20 23:31:18 I

zakład produkcyjny Kaliska 141,
87-840 Lubień Kujawski

CE

Wg. DWU Zaprawa klejąca do płytek na bazie cementu, normalnie wiążąca o zmniejszonym spływie, do wykańczania ściany, podłogi i sufitu wewnątrz C1T

Kleje budowlane

Producent: KREISEL – Technika Budowlana
Sp. z o.o.,
ul. Sz. Szeregów 23,
60-462 Poznań

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 15/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

75 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement
CEM IV/B(V) 32,5 R

Data produkcji: 09.06.2020

CE

wg DWU:
Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent wyrobu:
ARTCEM
Tępiński i Wspólnicy
Spółka Jawna

ul. Dostawcza 6
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2227/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

74 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy G 500 F
indeks 789-080-44 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Grzejnik
G 500 F/8 789 - 080 - 44

indeks 789-080-44,
KJ-7 06. SIE. 2019

CE

Systemy grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: Armatura Kraków S.A.,
ul. Zakopiańska 72,
30-418 Kraków

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 27.4/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

73 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy G500F indeks 789-100-44 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Grzejnik G 500 F 789 - 100 - 44

indeks 789-100-44,
KJ-9 10 GRU. 2019

CE

Systemy grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: Armatura Kraków S.A.,
ul. Zakopiańska 72,
30-418 Kraków

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 27.3/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

72 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik centralnego ogrzewania BERTO model
BER-50/90 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: BERTO

Data produkcji: 11.02.2020 r.

CE

Instalacje grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna,
Nowa Wieś k/Włocławka,
ul. Jana Pawła II 12 A, 87-853 Kruszyn

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 27.2/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

71 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik centralnego ogrzewania STICK model STI-50/70C12 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: STICK

Data produkcji: 12.02.2020 r.

CE

Instalacje grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna,
Nowa Wieś k/Włocławka,
ul. Jana Pawła II 12 A, 87-853 Kruszyn

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 27.1/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

70 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM" im. Prof. F. Strauba w Katowicach
Sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,
40-384 Katowice

Pracownia Mechaniczna Laboratorium Badawcze i Wzorcujące

Stal żebrowana B500SP-pręty klasa C (PZ_16,0_B500SP_12,00_)

Zakład prod.:
CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie

Data produkcji: 15.09.2019
Nr wytopu 573730

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent wyrobu:

CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Sprawozdanie nr B/2020/229

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

69 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Styropian STB EPS 80 Strong Super 001 grubości 50mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Płyty styropianowe Styropian STB EPS 80 Strong Super 001 EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80 - DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Data prod.
06.05.2020
partia produkcyjna 448

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
STB Koncept
Sp. z o.o.
ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 221/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

68 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Styropian STB EPS S 040 Fasada 001 grubości 100mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Płyty styropianowe Styropian STB EPS S 040 Fasada 001 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Data prod.
07.05.2020
partia produkcyjna 395

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
STB Koncept
Sp. z o.o.
ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 222/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

67 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Betonowa kostka brukowa, typ: cegła 80 (h-plus), kolor: grafit"

Data produkcji: 19.05.2020 r.

Zmiana: I

Numer partii produkcyjnej: SZ/2020/0258

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
przeznaczone dla ruchu pieszego i ruchu kołowego oraz na pokrycia dachowe

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
POZ BRUK
Sp. z o.o. Sp. j.
Sobota
ul. Poznańska 43
62-090 Rokietnica

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005
załącznik F
PN-EN 1338:2005/
AC:2007

Sprawozdanie z badań nr 46/K/LB/2020

POIiŚ

66 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki wieloskładnikowy
EN 197-1 CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

2020.06.12 18:26

Kod paskowy:
5 902768 042030

CE

wg Deklaracji Właściwości Użytkowych
nr 1487-CPR-020-11:
Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:

Cementownia „Warta" S.A. Trębaczew
ul. Przemysłowa 17,
98-355 Działoszyn

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 1151/20

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.4.2

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.5.16

65 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Krakowski Instytut Technologiczny
Centrum Laboratoriów Badawczych
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków

Pręty do zbrojenia betonu ze stali B500B o średnicy 12 mm

nr wytopu: 169885
data produkcji 2020.04.18

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych nr 2/2019: zbrojenie konstrukcji i elementów żelbetowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
OAM Ozdi Acelmuvek Kft., Max Aicher ut 1, H-3600 Ozd, Węgry

ITB AT-15-9769/2016

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN 10080:2007
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

 

Sprawozdanie nr CLB2/28/20

Wytrzymałość na rozciąganie
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN 10080:2007
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

 

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN 10080:2007
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN 10080:2007
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie względne
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN 10080:2007
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

64 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej cementowy SOPRO FF 457 w workach 25 kg

Data i nr serii: 01.07.2019 16:21
Nr op. 0845N

CE

Klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie i z wydłużonym czasem otwartym, przeznaczony do mocowania płytek i płyt ceramicznych, na ścianach, podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budowli

Kleje budowlane

Producent:
Sopro Polska
Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 14/2020

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

63 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Materiałów Budowlanych
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

 


BETON B20 STRONG

Miejsce produkcji:
ul. Zakładowa 28 39-400 Tarnobrzeg

Oznaczenie partii/serii:
15 LIS 2019.
Data produkcji/zmiana 15.11.2019 r.
Rok produkcji: 2019.

 

CE

Wyroby do niekonstrukcyjnych napraw konstrukcji betonowych.

Beton i wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem

Producent: Zakłady Chemiczne
ANSER Tarnobrzeg
Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 28
39-400 Tarnobrzeg

 

PN-EN 1504-3:2006
(EN 1504-3:2005)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 12190:2000

Sprawozdanie z badań nr LZM00-01508/20/Z00NZM

62 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Folia budowlana EKOFOL Protect 0,2 +/-40%
Typ A

data produkcji:
2285/9/2019

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
elastyczny wyrób do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

Producent:
ERG BIERUŃ-FOLIE
Sp. z o.o.,
ul. Chemików 163 43-150 Bieruń

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 211/H/2020

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- Maksymalna siła rozciągająca– wzdłuż
(spełnia)

- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)

- Maksymalna siła rozciągająca– w poprzek
(spełnia)

- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

61 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

PURMO compact Grzejnik stalowy, płytowy 600x800 C22

Date code: R194413
EAN 5 907814 703118

 

CE

Instalacje grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Rettig ICC bv, Australiëlaan 6, 6199 AA, Maastricht-Airport, The Netherlands

Upoważniony przedstawiciel:
Rettig Heating Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11,
44-203 Rybnik

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 26/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

60 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

ZDT-GLIMAG
Sp. z o.o.
Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej
ul. Żwirki i Wigury 6,
43-190 Mikołów

Pręty żebrowane do zbrojenia betonu fi 12 B500SP – klasa C długości 12m

Zakład produkcyjny:
CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

Data produkcji: 04.04.2020r.
Nr wytopu: 578854

znak budowlany

Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
CMC POLAND
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 139/20

POIiŚ

Stosunek naprężeń: stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

59 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
Knauf Cover-in Slow 0,7 mm – GP - CS II – EN 998-1
(1350_Knauf_Cover-in_Slow_0,7 mm_2019-01-30)

CE

ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Knauf Sp. z o. o.,
ul. Światowa 25
02-229 Warszawa,

PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Sprawozdanie nr SB/269/20

POIiŚ

58 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Materiałów Budowlanych
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

 

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO OPTIMA-NET 150

Miejsce produkcji: Republika Czeska.
Oznaczenie partii/serii: 13.8.2019.
Rok produkcji: 2019;

znak budowlany

Wg KDWU - jako materiał zbrojący w zewnętrznych systemach izolacji cieplnej ETICS

Złożone zestawy / systemy izolacyjne

Producent: AKE-NET Tomaszewski, Wilk Sp. J.,
ul. Partyzancka 110/112
95-200 Pabianice,

ICiMB-KOT-2018/0025 wydanie 2

Zawartość popiołu
(spełnia)

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.2

Sprawozdanie z badań nr LZM00-01903/20/Z00NZM

POIiŚ

Wymiary oczek w świetle
(spełnia)

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.4

Masa powierzchniowa
(spełnia)

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.8

57 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa do izolacji wodochronnej dachów
ICOPAL Top PYE PV250
S 5,2s Szybki Profil SBS

Data produkcji:
20.10.2019
nr partii:
L5 20/10/2019

CE

Izolacja wodochronna dachów

Membrany

Producent wyrobu:
BMI Icopal
Sp. z o.o.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 183/H/2020

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Giętkość w niskiej temperaturze
(nie spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

56 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

PAPA ASFALTOWA (UNI V60 S42H)

CE

izolacja wodochronna dachów, izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent: "IZOLACJA MATIZOL"
Sp. z o. o.
ul. 11 Listopada 32
38-300 Gorlice

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

 

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie nr 155/H/2020

POIiŚ

55 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów
w Warszawie
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Stal żebrowana
B500SP Φ 12 –
pręty klasa C; Stal
do zbrojenia
betonu. Spajalna
stal zbrojeniowa
B500SP. Pręty
i walcówka
żebrowana

Świadectwo
odbioru 3.1 z dnia
06.04.2020 r.,
nr wytopu:
576887.
5155 kg prętów
Φ 12 mm

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
CMC POLAND
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(nie spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 32/K/LB/2020

POIiŚ

Stosunek naprężeń: stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

54 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

ELASTYCZNY KLEJ DO PŁYTEK KNAUF K2 (C2T - EN 12004)

Miejsce produkcji:
97-427 Rogowiec,
ul. Gipsowa 5

Oznaczenie partii/serii: 07.10.19
Rok produkcji: 2019

CE

klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie do stosowania w budownictwie

Kleje budowlane

Producent: Knauf Sp. z o.o.
ul. Światowa 25
02-229 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/23/2020

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

53 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

UNIWERSALNY KLEJ DO PŁYTEK KNAUF K1 (C1T - EN 12004)

Miejsce produkcji:
97-427 Rogowiec,
ul. Gipsowa 5

Oznaczenie partii/serii: 23.08.19
Rok produkcji: 2019

CE

klej cementowy normalnie wiążący o zmniejszonym spływie do stosowania w budownictwie

Kleje budowlane

Producent: Knauf Sp. z o.o.
ul. Światowa 25
02-229 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/22/2020

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

52 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy KRAFT

Rok produkcji:
2018
Kod kreskowy:
Index G.KRA70 5900308751527

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu:
Hydroland
Chorobik, Gawęda,
Malec, Wojtycza
Spółka Jawna
Jawornik 658
32-400 Myślenice

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 07/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

Odporność na działanie ciśnienia
(spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 +Ap1:2018-05
p.5.6

51 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza
Łukasiewicz –
Instytut
Mechanizacji
Budownictwa i
Górnictwa
Skalnego
Laboratorium
Surowców i
Wyrobów
Budowlanych
ul. Racjonalizacji
6/8,
02-673
Warszawa

Kostka kamienna
szara o wym.
18 x 18 x 18 cm o
niepowtarzalnym
kodzie
identyfikacyjnym
typu wyrobu:
CS18/18/18 kl 1
(f2)

data produkcji,
oznaczenie
partii/serii:
Protokół zdawczo
– odbiorczy (WZ)
nr 2001100643,
wydanie
magazynowe
nr G/280 z dnia
31 stycznia 2020 r.

CE

Wyroby do
zewnętrznych
nawierzchni
drogowych, dla ruchu
pieszego i/lub
kołowego

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
IMPEKSTIR
OPERATIONS
Sp. z o.o. sp. k.,
Wojciechówka 5,
62-800 Kalisz

EN 1342:2012

Siła zrywająca (wytrzymałość
na zniszczenie) wyrażone
jako wytrzymałość na
ściskanie
(spełnia)

 

PN-EN 1926:2007

Sprawozdanie z badań nr 14571/BS

POIiŚ

Trwałość wytrzymałości na
zerwanie, śliskości i
odporności na poślizg,
wyrażoną jako odporność na
zamrażanie / odmrażanie:
średnia wartość
wytrzymałości na ściskanie
przed i po 56 cyklach
zamrażania / rozmrażania.
(spełnia)

 

PN-EN 1926:2007
PN-EN 12371:2010

50 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe KNAUF Therm Expert Fasada λ 31 dN 150 (TYP EPS S) EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

oznaczenie partii:
08/10/2019

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Knauf Industries Polska Sp. z o.o. Adamowice
ul. Styropianowa 1,
96-320 Mszczonów

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 64/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

49 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia Dachbit 20 250 S 52 SBS

20.03.2020 5:42

CE

wg Deklaracji Właściwości Użytkowych
nr 006/IZOB/
2019

a) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień,
b) izolacja wodochronna dachów,
c) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

Membrany

Producent:

Izobud
Sp. z o.o.,
ul. Leśna 4,
Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 173/H/2020

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
Wytrzymałość na rozdzieranie
- w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN
12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

48 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza
Łukasiewicz –
Instytut
Ceramiki i
Materiałów
Budowlanych,
Oddział
Ceramiki i
Betonów
w Warszawie
ul. Postępu 9,
02-676
Warszawa

Stal żebrowana
B500SP Φ 14 –
pręty klasa C; Stal
do zbrojenia
betonu. Spajalna
stal zbrojeniowa
B500SP. Pręty i
walcówka
żebrowana

Świadectwo
odbioru 3.1 z dnia
21.02.2019 r.,
nr wytopu:
568089,
198 prętów Φ 14
po 2900 mm

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
CMC POLAND
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 25/K/LB/2020

POIiŚ

Stosunek naprężeń: stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

 

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

 

47 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza
Łukasiewicz –
Instytut
Ceramiki i
Materiałów
Budowlanych,
Oddział
Ceramiki i
Betonów
w Warszawie
ul. Postępu 9,
02-676
Warszawa

Stal żebrowana
B500SP Φ 12 –
pręty klasa C; Stal
do zbrojenia
betonu. Spajalna
stal zbrojeniowa
B500SP. Pręty
i walcówka
żebrowana

Świadectwo
odbioru 3.1 z dnia
05.02.2020 r.,
nr wytopu:
576450,
2530 kg prętów
Φ 12 długości
12,0 m

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
CMC POLAND
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 26/K/LB/2020

POIiŚ

Stosunek naprężeń: stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

46 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Betonowa kostka brukowa Polbruk, prostokąt z fazą 6 cm, kolor szary, tekstura standard, powierzchnia płaska

Data produkcji: 10.03.2020

Zmiana pakująca: II

CE

wg DWU:
wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego tam, gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Polbruk S.A.
ul. Nowy Świat 16c
80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 27/K/LB/2020

POIiŚ

45 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
(niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: DP CS PRO 100 EPS EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100) grubość 80 mm

Data produkcji:
2020-03-16
nr partii:
10360

Zakład produkcyjny:
ul. Fabryczna 12
07-130 Łochów

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STYROPMIN
Sp. z o.o.
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71 05-300 Mińsk Mazowiecki

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 137/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

44 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

ZDT-GLIMAG
Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 6,
43-190 Mikołów

Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej

Stal żebrowana B500SP – pręty klasa C (PZ_14,0_
B500SP_12,00)

Zakład prod.:
CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie

Data produkcji: 06.10.2018
Nr wytopu 564962

 

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
CMC POLAND
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 85/20

POIiŚ

Stosunek naprężeń: stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

43 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów
w Warszawie
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty klasa C, oznaczenie typu wyrobu budowlanego wg. KDWU: Stal żebrowana B500SP – pręty klasa C

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący:
Nr wytopu: 575713

znak budowlany

wg. krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
CMC POLAND
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 28K/LB/2020

POIiŚ

Stosunek naprężeń: stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

 

Minimalny współczynnik użebrowania (fRmin)
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019-04

42 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

WPBPL001.1
Izolacje wodochronne w arkuszach, papowe, polimerowoasfaltowe, pod nawierzchnie mostowe Polimeroasfaltowa papa zgrzewalna EP5 Performa PL do obiektów mostowych

Data produkcji: 16/12/2019 21:08

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych: W budownictwie komunikacyjnym do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na drogowych i kolejowych obiektach mostowych oraz na innych budowlach komunikacyjnych w tym na budowlach podziemnych.

Membrany

Producent: SOPREMA Polska Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie

IBDiM – KOT-2019/0382 wydanie 1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- siła zrywająca przy rozciąganiu wzdłuż
(spełnia)
- siła zrywająca przy rozciąganiu w poprzek
(spełnia)
Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 156/H/2020

Giętkość w niskiej temperaturze badana na wałku Φ 30 mm
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

41 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa BRAAS – BIT Premium SBS

Data produkcji: 04/12/2018 /19:22

CE

Według DWU:
a) Izolacja wodochronna dachów,
b) Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent: Icopal Sp. z o.o.,
ul. Łaska 169/197,
98-220 Zduńska Wola

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: Wytrzymałość na rozciąganie
- Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 150/H/2020

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

40 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszaw

Obrzeże betonowe o wymiarach 100x30x8cm

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Obrzeże betonowe: 100x30x8cm, 100x25x8cm,
100x20x6cm

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
27.09.2019r.

CE

wg DWU:
do oddzielania jedno- lub dwustronnie ciągów komunikacyjnych od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji, zgodnie z odrębnymi przepisami inżynierii komunikacyjnej.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: BRUK S.A.
ul. Częstochowska 19
42-714 Lisów

EN 1340:2003
EN 1340:2003/AC:2006

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

PN-EN 1340:2004 załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 13/K/LB/2020

39 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Prefabrykowana betonowa kostka brukowa BEHATON 80mm bez fazy

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Prefabrykowana betonowa kostka brukowa

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
8.10.2019 r.

CE

wg DWU:

Przeznaczona do układania na ciągach ruchu pieszego i kołowego, parkingach, ścieżkach rowerowych i obszarach przemysłowych zgodnie z odrębnymi przepisami inżynierii komunikacyjnej.

 

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: BRUK S.A.
ul. Częstochowska 19
42-714 Lisów

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 14/K/LB/2020

38 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wierzchniego krycia SUPERNOVA W/400/1200

data produkcji 29.11.2019 00198 A1

CE

Izolacja wodochronna dachów, izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent: Izolacja – Jarocin S.A.
ul. Poznańska
24-26
63-200 Jarocin

EN 13707:2004+A2:2009

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 148/H/2020

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

37 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa asfaltowa wierzchniego krycia
Nexler W 400

(data produkcji 03/04/2020)

CE

Według DWU:
a) Izolacja wodochronna dachów, b) Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent: IZOHAN
Sp. z o.o.,
ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia.

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 149/H/2020

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
Wytrzymałość na rozdzieranie
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

36 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

CERESIT CM 11 PLUS
GRES UELASTYCZNIONA ZAPRAWA KLEJĄCA DO GRESU

Miejsce produkcji: Zakład produkcyjny we Wrzącej
64-905 Stobno.
Oznaczenie partii/serii: 09.07.19.
Data produkcji/zmiana 09.07.19.
Rok produkcji: 2019

 

CE

Do mocowania płytek gresowych i innych typów płytek ceramicznych, cementowych i kamiennych (oprócz marmuru), wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent: HENKEL POLSKA OPERATIONS Spółka z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa,

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/19/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

35 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

GRANIT UELASTYCZNIONA ZAPRAWA KLEJOWA VCT
Miejsce produkcji:
Brak informacji
Oznaczenie partii/ serii: 07.01.2020
Rok produkcji: 2020

 

CE

Cementowy klej do płytek normalnie wiążący o obniżonym spływie C1T do wykończenia ścian, podłóg i sufitów wewnątrz i na zewnątrz.

Kleje budowlane

Producent: VITRO-CER-TECH SP. Z O.O.
ul. Szklarska 6
97-300 Piotrków Trybunalski

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/20/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

34 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

SOPRO FF 450
WYSOKOELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA C2TE

Miejsce produkcji:
Zakład Suchych Zapraw 26-052 Nowiny,
ul. Przemysłowa 16.
Oznaczenie partii/serii: 09.10.2019.
Data produkcji/zmiana 09.10.2019.
Rok produkcji: 2019;

CE

do mocowania płytek i płyt ceramicznych, na ścianach, podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budowli.

Kleje budowlane

Producent:
Sopro Polska
Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/17/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

33 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

SOPRO FF 455
BIAŁA WYSOKOELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA
2-15mm C2TE

Miejsce produkcji:
Zakład Suchych Zapraw, 26-052 Nowiny,
ul. Przemysłowa 16;

Oznaczenie partii/serii: 12.09.2019.
Data produkcji/zmiana: 12.09.2019.
Rok produkcji: 2019;

CE

do mocowania płytek i płyt ceramicznych, na ścianach, podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budowli.

Kleje budowlane

Producent:
Sopro Polska
Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/18/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

32 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

CM 11 PLUS GRES Uelastyczniona zaprawa klejąca do gresu. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Ceresit CM 11 Plus.

oznaczenie partii:
01 2002730115

CE

Do mocowania płytek wewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent: Henkel Polska Operations
Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 11/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

31 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM" im. Prof. F. Strauba w Katowicach
Sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,
40-384 Katowice

Pracownia Mechaniczna Laboratorium Badawcze i Wzorcujące

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu fi 16 B500SP długości 12 m

Zakład prod.:
CELSA Huta Ostrowiec
Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Data produkcji: 08.12.2019
Nr wytopu HO559549

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent wyrobu:

CELSA Huta Ostrowiec
Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Sprawozdanie nr B/2020/136

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

30 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

STYROPIAN EPS 70-040

Data produkcji: 18.09.2019
kod EAN: 5907696419107

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Styropoz
Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 75/T/2020

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

29 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa FF450,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
SOPRO FF 450

Data produkcji: 29.11.2019,
kod EAN: 4005734450219

CE

według deklaracji właściwości użytkowych: Klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasem otwartym, przeznaczony do mocowania płytek i płyt ceramicznych, na ścianach, podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budowli.

Kleje budowlane

Producent:
Sopro Polska
Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 10/2020

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

28 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu ø12, długość 12,0m, Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Pręty i walcówka żebrowana. Stal żebrowana B500SP - pręty klasa C.

Zam. z 20.01.2020 Rozbudowa DK-4 Łańcut Głuchów Płyta pomostu 107 4B

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(nie spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 41/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

27 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków

Kruszywo na podsypkę kolejową 31,5 – 50 mm Wiśniówka

dostawa na budowę
dn. 19.12.2019 r.

CE

Kruszywo na podsypkę kolejową

Kruszywa

Producent wyrobu:
Eurovia Kruszywa S.A.
ul. Szwedzka 5
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

 

PN-EN 13450:2004/
AC:2004

Kształt, wymiar i gęstość ziaren
(nie spełnia)

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr WK/2020/00455

POIiŚ

Odporność na rozdrabnianie
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2010

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie
(spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

26 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM" im. Prof. F. Strauba w Katowicach
Sp. z o.o. Pracownia Mechaniczna Laboratorium Badawcze i Wzorcujące
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,
40-384 Katowice

Stalowe pręty żebrowane B500SP do zbrojenia betonu o średnicy fi 10 długości 12m

Zakład produkcyjny: Cognor S.A.
Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie
ul. Ujastek 1,
31-752 Kraków

znak budowlany

Wg krajowych deklaracji właściwości użytkowych:
Pręty są przeznaczone do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent wyrobu:
Cognor S.A.
ul. Zielona 26,
42-360 Poraj

ITB-KOT-2017/0054 wydanie 1

IBDiM-KOT-2017/0031 wydanie 1

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Sprawozdanie nr B/2020/68

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B,
PN-EN ISO 15630-1:2019

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

25 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS 70-038 FASADA, grubość 200 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10) 70-DS.(N)2-DS.(70,-)2-TR100 EPS-70-038 FASADA
oznaczenie partii:
NR PARTII 03.01.19/
DATA PROD. 22.12.19

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Styropianex Holding
Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa
ul. Przytorze 2,
37-300 Leżajsk

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 42/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

24 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37,
44-101 Gliwice

Walcówka żebrowana do zbrojenia betonu: ø16 o nazwie handlowej CELSAMAX B500SP
długość 7,8m;

Oznaczenie partii:
Zam. z 20.01.2020
Rozbudowa DK4 Łańcut-Głuchów
Płyta pomostu
107 14A

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Walcówka jest przeznaczona do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA „HUTA OSTROWIEC"
Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 40/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

23 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37,
44-101 Gliwice

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu: ø20 nazwa handlowa CELSTAL B500SP długość 12,0m

Oznaczenie partii:
Zam. z 20.01.2020
Rozbudowa DK4 Łańcut-Głuchów
Płyta pomostu
107 15C

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych: Pręty są przeznaczone do zbrojenia betonu.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA „HUTA OSTROWIEC"
Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 39/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

22 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa murarska uniwersalna

Data produkcji:
27.01.2020 r.

Partia:
202893012

 

CE

wg DWU:
w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent wyrobu:
Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II"
Sp. z o.o.

ul. Górnicza 7
39-400 Tarnobrzeg

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr SB/164/20

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

21 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej cementowy C2TE, ADESILEX P9 szary

oznaczenie partii: 12.12.19 GL2 05914

CE

Klej do płytek, cementowy,
do wykończeń wewnętrznych
i zewnętrznych, podłogowych
lub ściennych.

Kleje budowlane

Producent wyrobu:
MAPEI Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 08/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

20 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Uelastyczniony klej
do gresu o wysokiej przyczepności C1TE,
KERABOND TE szary

oznaczenie partii:
09.01.20 GL1 02832

CE

Cementowy klej do płytek;
do wykończeń
wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

Producent wyrobu:
MAPEI Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako:

przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 07/2020

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

19 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM" im. Prof. F. Strauba w Katowicach
Sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,
40-384 Katowice

Pracownia Mechaniczna Laboratorium Badawcze i Wzorcujące

Stal żebrowana B500SP – pręty klasa C (PZ_10,0_
B500SP_12,00)

Zakład prod.:
CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie

Data produkcji: 23.01.2020
Nr wytopu 576374

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent :CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Sprawozdanie nr B/2020/101

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

18 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa murarska POZMUR 115
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
POZMUR 115

16:53 25/09/2019
Kod paskowy:
5 907418 020017

CE

Według DWU: Wytwarzana w zakładzie wg projektu zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (G) do stosowania na ściany murowe, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
KREISEL
Technika Budowlana
Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr SB/107/20

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

17 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej do płytek BUILDFIX

Data produkcji:
09.12.2019 r.

Partia:
BA1 00874

CE

wg DWU:
Klej cementowy do płytek; do wykończeń wewnętrznych
i zewnętrznych

Kleje budowlane

Producent wyrobu:
MAPEI Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako:

przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 06/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

16 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

AG-CEL LABORATORIUM
P. RYDYGIER,
I. TRZYNSKI SPÓŁKA JAWNA
Pawłówko
ul. Bydgoska 14
89-620 Chojnice

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GALABETON – BKBG 8CM
BEHATON ŻÓŁTY

Miejsce produkcji: GALABETON,
26-600 Radom,
ul. Hodowlana 2A;

Oznaczenie partii/serii: 09.10.2019;
Data produkcji/zmiana 09.10.2019;
Rok produkcji: 2019;

CE

Do budowy nawierzchni drogowych oraz obszarów ruchu kołowego, w tym wykładania nawierzchni wewnątrz i na zewnątrz.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: BŁAŻEJ KOSTRZEWA „GALABETON", ul. Hodowlana 2A,
26-600 Radom

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 20200325/559/18/01

POIiŚ

15 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki
CEM I 42,5 R PREMIUM
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5 R

30.11.19 00:06
Kod paskowy:
5 905933 438010

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
Górażdże Cement S.A.,
Chorula,
ul. Cementowa 1
47-316 Górażdże

EN 197-1:2011


Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 414/20

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.4.2

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.5.16

14 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Wysokoelastyczny klej żelowy C2TE,
ATLAS GEOFLEX (2019)

oznaczenie partii:
LD3 2020.01.08 20:13
317627-*-*
0000494

CE

Wszelkie układanie płytek wewnątrz
i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
ATLAS Sp. z o.o., ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako:

przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 02/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

13 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Stalowe grzejniki łazienkowe
typ: LILA (L) – L72/50B
oznaczenie partii:
kod kreskowy:
5 902768219623

CE

W instalacjach grzewczych
w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Giovanni Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 174, 33-300 Nowy Sącz

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 13/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

12 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Wapno budowlane
EN 459-1
CL 90-S

Data produkcji: 22.07.19 19165256 /B

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: przygotowywanie spoiw do zapraw (murarskich, tynkowania i obrzutek) oraz wytwarzanie innych wyrobów budowlanych (np. cegły silikatowe, beton napowietrzony autoklawizowany, beton itp.) i zastosowania w inżynierii wodno-lądowej (stabilizacja gruntu, mieszanin asfaltowych itp.)

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
Trzuskawica S.A.,
26-052 Nowiny, Sitkówka 24

EN 459-1:2010
(PN-EN 459-1:2012)

Zawartość składników:

- CaO+MgO (spełnia),
- MgO
(spełnia),
- CO2
(spełnia),
- SO3
(spełnia)

EN 459-2:2010 p.5.2
EN 459-2:2010 p.5.2
EN 459-2:2010 p.5.5
EN 459-2:2010 p.5.3

 

Sprawozdanie nr 299/20

Wapno czynne (spełnia)

PN-EN 459-2:2010, p. 5.8

Stałość objętości (spełnia)

PN-EN 459-2:2010 p. 6.4.3

Wielkość ziaren jako:
-pozostałość na sicie 0,09 mm (spełnia)
- pozostałość na sicie 0,2 mm (spełnia)

PN-EN 459-2:2010, p. 6.2

Wnikanie
(spełnia)

PN-EN 459-2:2010 p. 6.8

Zawartość powietrza
(spełnia)

PN-EN 459-2:2010, p. 6.10

11 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37,
44-101 Gliwice

Pręty żebrowane, stalowe do zbrojenia betonu o nazwie handlowej: Pręty żebrowane B500SP ø12, długość 12,0m;

Partia nr: 5951JN
Wytop: 111016

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych NR 1/B500SP/IBDiM/2 z dnia 31.07.2017r.:
Pręty żebrowane B500SP są przeznaczone w inżynierii komunikacyjnej do zbrojenia konstrukcji i elementów żelbetowych, projektowanych według zasad określonych w PN-EN 1992-1-1:2008 oraz PN-EN 1992-2:2010 dla stali o klasie ciągliwości C (A-III N wg PN-S-10042:1991).

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: Cognor S.A.
ul. Zielona 26,
42-360 Poraj
Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie
ul. Ujastek 1,
31-752 Kraków

IBDiM-KOT-2017/0031 wydanie 1

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 36/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

10 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37,
44-101 Gliwice

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu ø12, długość 12,0m, Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Pręty i walcówka żebrowana. Stal żebrowana B500SP - pręty klasa C.

Zamówienie: segment 7\dworzec główny\INŻYNIERIA (3365) z dnia 07-01-2020

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych Nr 1/18 (wersja 3) z dnia 14.01.2019r.
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 35/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

9 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS 100-036 DACH/PODŁOGA,
grubość 50 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EPS-EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS.(70,-)2-DLT(1)5
EPS-100-036 DACH/PODLOGA

oznaczenie partii:
NR PARTII 03.01.19/
DATA PROD. 22.12.19

CE

Do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Styropianex Holding
Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa
ul. Przytorze 2,
37-300 Leżajsk

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 41/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

8 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa Icopal Top PYE PV250 S 5,2s Szybki Profil SBS

data produkcji 03/09/2018 22:47

CE

Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu działania reakcji na ogień

Membrany

Producent: Icopal Sp. z o.o.
ul. Łaska 169-197,
98-220 Zduńska Wola

EN 13707:2004
+A2:2009

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie nr 56/H/2020

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

7 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa
V-BIT V60 S30

Data produkcji: 27/09/2019