Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych

Powrót
Próbki dla roku:
Liczba znalezionych rekordów: 4
Lp. Nazwa organu zlecającego badanie próbki Jednostka, która przeprowadziła badania / nazwa laboratorium Dane identyfikujące wyrób budowlany * Oznakowanie Zamierzone zastosowanie Grupa wyrobów Producent wyrobu / Upoważniony przedstawiciel/ Importer / (adres) Specyfikacja techniczna wyrobu Zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe Metody wg jakich przeprowadzono badania Sprawozdanie z badań (plik PDF) Uwagi
238 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe hydrofobowe HYDROSTYR 200 o gr. 200 mm

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: GENDERKA
Sp. z o.o.,
ul. B. Raczkowskiego 1, 85-862 Bydgoszcz

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 367/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

215 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Płyty styropianowe GENDERKA/OSW/01/W40F gr. 120 mm

Data produkcji: 19.10.2018
Nr partii 0052
Zakład produkcyjny: 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: GENDERKA
Sp. z o.o.,
ul. Bogdana Raczkowskiego 1,
85-862 Bydgoszcz

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie nr 35/19/52/1/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

210 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 038 DACH-PODŁOGA,
gr. 20 mm Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GENDERKA/WSC/01/W38DP

Data produkcji: 07.11.2019 r.

Nr. partii:
172/19

opakowanie 0,3 m3 (30 płyt o wymiarach 1000x500x20 mm)

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
GENDERKA
Sp. z o.o.,
ul. Bogdana Raczkowskiego 1,
85-862 Bydgoszcz

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 448/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

- Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN
826:2013-07

51 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 200-036 DACH-PODŁOGA–PARKING, gr. 200 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GENDERKA/WSC/01/W200

Data produkcji: 22.11.2018

opakowanie 0,3 m3 (3 płyty o wymiarach 1000x500x200 mm)

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
GENDERKA
Sp. z o.o.,
ul. Raczkowskiego 1,
85-862 Bydgoszcz

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 168/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN
12089:2013-07
Metoda B