Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych

Powrót
Próbki dla roku:
Liczba znalezionych rekordów: 288
Lp. Nazwa organu zlecającego badanie próbki Jednostka, która przeprowadziła badania / nazwa laboratorium Dane identyfikujące wyrób budowlany * Oznakowanie Zamierzone zastosowanie Grupa wyrobów Producent wyrobu / Upoważniony przedstawiciel/ Importer / (adres) Specyfikacja techniczna wyrobu Zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe Metody wg jakich przeprowadzono badania Sprawozdanie z badań (plik PDF) Uwagi
288 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk.

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa JARBIT V60 S30

data produkcji:
08.07.2019 01 104 A2

CE

a. Izolacja wodochronna dachów
b. Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent: „Izolacja-Jarocin" S.A.
ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin

EN 13707:2004+A2:2009

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 405/H/2019

POIiŚ

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

287 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Styropian EPS S 040 PREMIUM FASADA/13260819 (płyty grubości 100 mm)
data produkcji:
27.08.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: SONAROL Sp. J. NAJDA
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 410/T/2019

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

286 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej żelowy wysokoelastyczny odkształcalny ATLAS ULTRA GEOFLEX

data produkcji:
LD3 2019.01.10

CE

Klej cementowy do płytek o podwyższonych parametrach, o wydłużonym czasie otwartym i zmniejszonym spływie, odkształcalny C2 TE S1 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków zarówno na ściany jak i na podłogi

Kleje budowlane

Producent: ATLAS sp. z o.o., ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 4/2021

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

285 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza
ŁUKASIEWICZ
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Mata izolacyjna z wełny mineralnej URSA GLASSWOOL PREMIUM 35
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DF 35 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego: 09.11.2018

CE

wg DWU:
Izolacje cieplna budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: URSA POLSKA
Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza

EN 13162:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12939:2002

Sprawozdanie z badań nr 107/19/184/1/M-1

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN 13501-1:2019-02
PN-EN ISO 1182:2010
PN-EN ISO 1716:2010

284 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków

Laboratorium
TPA w Bykowie
ul. Przemysłowa 3, 55-095 Mirków

Kruszywo dolomitowe 0/31,5

Dostawa z
27 listopada 2019 r.
– kwit wagowy
51171/2019

CE

Kruszywo
do hydraulicznie
związanych
i niezwiązanych
mieszanek,
mieszanek
bitumicznych
i nawierzchni –
przeznaczone
do stosowania
w budownictwie,
drogownictwie
i innych robotach
inżynierskich

Kruszywa

Producent: Robert Białdyga
Przedsiębiorstwo
Handlowo -
Usługowe
TRANSKOM
ul. Zwycięstwa 1,
Jaryszów,
47-143 Ujazd

EN 13242:2002+A1:2007

Kształt, wymiar
i gęstość ziarn:

Uziarnienie
(spełnia)

Gęstość ziarn
(nie spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012
PN-EN 1097-6:2013-11

Sprawozdanie z badań nr BK/2019/02877

POIiŚ

Nasiąkliwość/podciąganie
Nasiąkliwość
(spełnia)

PN-EN 1097-6:2013-11

Odporność na rozdrabnianie/ kruszenie
(nie spełnia)

PN-EN 1097-2:2010

Odporność na ścieranie
(spełnia)

PN-EN 197-1:2011

Trwałość
a zamrażanie/ rozmrażanie
Mrozoodporność
(spełnia)

 

PN-EN 1367-1:2007

283 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

CEKOL C 35 Cementowo-polimerowa biała gładź szpachlowa

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
CEKOL C-35 OC CSII W2

Oznaczenie serii/ partii produkcyjnej:
12.2019

CE

wg DWU:
Zaprawa tynkarska jednowarstwowa (OC)
do stosowania zewnętrznego.
Przeznaczona do ścian, ścian szczelinowych,
słupów i ścian działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: CEDAT Sp. z o. o.,
ul. Budowlanych 19,
80-298 Gdańsk

EN 998-1:2016

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/378/19

Przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-21:2003

Trwałość-
Odporność na zamrażanie- odmrażanie
(spełnia)

PN-85/B-04500

282 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza
ŁUKASIEWICZ
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Mata izolacyjna z wełny mineralnej URSA STANDARD

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DF 45 MW-EN 13162- T1- MU1

Rolka o wymiarach:
7000 mm x 1200 mm
i gr. 100 mm
Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego: 29.12.2018

CE

wg DWU:
Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: URSA POLSKA
Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza

EN 13162:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

 PN-EN 12939:2002

Sprawozdanie z badań nr 106/19/183/1/M-1

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN 13501-1:2019-02
PN-EN ISO 1182:2010
PN-EN ISO 1716:2010

281 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa tynkarska Basic FX

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BASIC FX zaprawa tynkarska

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
28.02.2019

CE

wg DWU:
Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska, ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Do stosowania na ściany murowe, sufity, słupy, ściany i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: KREISEL Technika Budowlana
Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

EN 998-1:2016

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/425/20

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

 

PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/
A1:2005

280 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 038 DACH/PODŁOGA gr. 80 mm o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA

Data produkcji: 07.11.2018 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie EPS 70

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu: Austrotherm
Sp. z o.o.,
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 137/T/2019

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 342 w wykazie wyników badań z 2018r.


Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu (spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

279 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 040 FASSADA gr. 150 mm o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Austrotherm EPS 040 FASSADA

Data produkcji: 11.09.2018 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie EPS S

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu: Austrotherm
Sp. z o.o.,
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 138/T/2019

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 312 w wykazie wyników badań z 2018r.

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

278 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stalowy pręt żebrowany do zbrojenia betonu B500SP Φ16mm

Wg. Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych:
Walcówka żebrowana do zbrojenia betonu φ10, φ12, φ14, φ16, φ20 o nazwie handlowej CELSAMAX B500SP; Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Walcówka żebrowana klasa C

 

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.
ul Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-03282/19/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2011

277 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stalowy pręt żebrowany do zbrojenia betonu B500SP Φ12mm

Wg. Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych:
Walcówka żebrowana do zbrojenia betonu φ10, φ12, φ14, φ16, φ20 o nazwie handlowej CELSAMAX B500SP; Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Walcówka żebrowana klasa C

 

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.
ul Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-03281/19/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2011

276 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stalowy pręt żebrowany do zbrojenia betonu B500SP Φ10mm

Wg. Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych:
Walcówka żebrowana do zbrojenia betonu φ10, φ12, φ14, φ16, φ20 o nazwie handlowej CELSAMAX B500SP; Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Walcówka żebrowana klasa C

 

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.
ul Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-03239/19/Z00NZK/C

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2011

275 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement PREMIUM

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Cement portlandzki
EN 197-1 CEM I 42,5 R

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
01.04.2019

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Górażdże Cement S.A. Chorula,
ul. Cementowa 1
47-316 Górażdże

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 1231/19

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3 :2016

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.4.2

274 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement 32.5 ARTCEM

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
CEM IV/B (V) 32.5R

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
13.05.2019

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
ARTCEM TĘPIŃSKI I WSPÓLNICY
Spółka Jawna
ul. Dostawcza 6
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 1244/19

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3 :2016

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.4.2

273 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych,

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, Laboratorium Elementów Budowlanych
ul. Ksawerów 21,
02-656 Warszawa

Okno dachowe GZL MK06 1051 24BH06M (o wym. 78x118 cm)

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Trasy komunikacyjne w obiektach mieszkalnych i komercyjnych

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent:
VELUX A/S, Adalsvej 99,
DK-2970 Horsholm,
Dania

EN 14351-1:2006
+A2:2016

Przenikalność cieplna:
Współczynnik przenikania ciepła (nie spełnia)

EN 14351-1:2006+A2:2016

PN-EN ISO 12567-2:2006

 

Sprawozdania z badań:
Nr LZF00-00976/19/Z00NZE/C

Nr LZE00-00976/19/Z00NZE/B

 

Przepuszczalność powietrza
(spełnia)

PN-EN 1026:2016-04

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1027:2016-04

Odporność na obciążenie wiatrem
(spełnia)

PN-EN 12211:2016-04

272 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement pucolanowy EN 197-1-CEM IV/B (V) 32,5N

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Cement pucolanowy EN 197-1-CEM IV/B (V) 32,5N

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
11.04.2019

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: LAFARGE CEMENT S.A.
ul. Warszawska 110,
28-366 Małogoszcz

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 1032/19

Czas wiązania
(spełnia)

 

PN-EN 196-3 :2016

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.4.2

271 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk


Kostka brukowa HOLLAND BEZ FAZY o grubości 6 cm, kolor szary
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: JADAR/KOSTKA BRUKOWA/6/2018/1/GR

Data prod./nr partii:
16-05-2019

CE

Wyrób betonowy przeznaczony do budowy nawierzchni drogowych oraz na pokrycia dachowe, w tym wykładania nawierzchni wewnątrz i na zewnątrz

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: JADAR Sp. z o.o.
ul. Marii Fołtyn 6B,
26-610 Radom

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 402/BR/2019

POIiŚ

270 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk


Krawężnik betonowy – obrzeże dwuwarstwowe o wymiarach 20x6x100cm, kolor szary
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Krawężniki betonowe – obrzeża dwuwarstwowe B, D, I, S

Data produkcji:
22-11-2018r., maszyna produkcyjna:96

 

CE

Wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego tam, gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Polbruk S.A.
ul. Nowy Świat 16c,
80-299 Gdańsk

PN-EN 1340:2004
PN-EN 1340:2004/AC:2007
(EN 1340:2003
EN 1340:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 1340:2004+
AC:2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 398/BR/2019

POIiŚ

269 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Błyskawiczna posadzka cementowa MAPEI

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ULTRASCREED EXPRESS

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
20.12.2018

CE

wg DWU:
Wyrób przeznaczony do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu, do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: MAPEI POLSKA
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffela 14
44-109 Gliwice

EN 13813:2002PN-EN 13813:2003

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie z badań nr SB/344/19

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

268 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu (LZK)
Al. Korfantego 191, 40-153 Katowice

Łączniki tworzywowe
KLP do mocowania termoizolacji w systemach ociepleń

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Łączniki tworzywowe
F-D-LM+KLP

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
08.05.2019

znak budowlany

wg DWU:
Łączniki tworzywowe KLP są przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do podłoży

Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych

Producent: SELENA S.A.
ul. Wyścigowa 56E
53-012
Wrocław

ITB-KOT-2018/0657

Nośność na wyrywanie z betonu zwykłego klasy C20/25
(nie spełnia)

EAD 330196-01-0604, tablica 2.3. linia 1

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02028/19/Z00 NZK

267 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Wapno hydratyzowane NATURA

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Wapno hydratyzowane budowlane EN 459-1 CL 90-S Natura

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
11.01.19

CE

wg DWU:
Przygotowanie spoiw do zapraw
(murarskich, tynkowania i obrzutek) oraz wytwarzanie innych wyrobów budowlanych (np. cegły silikatowe, beton napowietrzony autoklawizowany, beton itp.)
i zastosowania w inżynierii wodno-lądowej (stabilizacji gruntu, mieszanin asfaltowych itp.)

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
Lhoist Bukowa
Sp. z o.o.
ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin

EN 459-1:2010

Wapno czynne (spełnia)

PN-EN 459-2:2010, p. 5.8

Sprawozdanie nr 1069/19

Zawartość powietrza
(spełnia)

PN-EN 459-2:2010, p. 6.10

266 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu (LZK)
Al. Korfantego 191
40-153 Katowice

Betonowa kostka brukowa
o wymiarach 80x100x200mm kolor szary
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Betonowa kostka brukowa
H 1-8

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego: 11.09.2018

CE

wg DWU:
Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych nawierzchni dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego i/lub elementy pokrycia dachowego

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: KOST-BET
Sp. z.o.o
Spółka komandytowa
Aleksandria
ul. Gościnna 1 42-274
Konopiska

EN 1338:2003 EN 1338:2003/AC:2006

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(nie spełnia)

PN-EN 1338:2005+
AC:2007
Załącznik F

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02208/19/Z00NZK/B

POIiŚ

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 264 w wykazie wyników badań z 2019r.

265 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Wylewka betonowa WA3

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Wylewka betonowa WA3

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego: 23.04.19 r.

CE

wg DWU:
Materiał przeznaczony do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu, przeznaczony do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: KREISEL Technika Budowlana
Sp. z o.o.
ul. Sz. Szeregów 23, 60-462 Poznań

EN 13813:2002PN-EN 13813:2003

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN- EN 13892-2:2004

Sprawozdanie z badań nr SB/406/19

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

264 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu (LZK)
Al. Korfantego 191
40-153 Katowice

Betonowa kostka brukowa
o wymiarach 80x100x200mm kolor szary
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Betonowa kostka brukowa
H 1-8

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego: 11.09.2018

CE

wg DWU:
Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych nawierzchni dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego i/lub elementy pokrycia dachowego

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: KOST-BET
Sp. z.o.o
Spółka komandytowa
Aleksandria
ul. Gościnna 1 42-274
Konopiska

EN 1338:2003 EN 1338:2003/AC:2006

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(nie spełnia)

PN-EN 1338:2005+
AC:2007
Załącznik F

Sprawozdanie z badań nr LZK00-00969/19/Z00NZK/B

POIiŚ

263 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu (LZK)
Al. Korfantego 191
40-153 Katowice

Krawężnik betonowy o wym. 15x30x100 kolor szary

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Krawężnik betonowy 15x30x100

Data produkcji próbki wyrobu budowlanego: 22.09.2018

CE

wg informacji towarzyszącej oznakowaniu CE:
Do zastosowań zewnętrznych i nawierzchni dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: KOST-BET
Sp. z.o.o
Spółka komandytowa
Aleksandria
ul. Gościnna 1 42-274
Konopiska

EN 1340:2003 EN 1340:2003/AC:2006

Wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 1340:2004+
AC:2007
Załącznik F

Sprawozdanie z badań nr LZK00-00967/19/Z00NZK/B

POIiŚ

262 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Inżynierii Lądowej „Labotest"
Sp. z o.o.
ul. Lwowska 36, 40-397 Katowice

Kruszywo grube 4/32 (dolomit triasowy)

CE

Kruszywo do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Kruszywa

Producent: Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A.
ul. Bacholińska 11, 42-470 Siewierz

EN 13242:2002+A1:2007

Kształt, wymiar
i gęstość ziarn:

Wymiar kruszywa
(nie spełnia)
Deklarowany przesiew przez sito pośrednie
(spełnia),
Kategoria uziarnienia
(nie spełnia)
Kształt kruszywa grubego:
Wskaźnik płaskości
(spełnia)
Gęstość ziarna
(nie spełnia)

 

EN 933-1:2012
EN 933-3:2012
EN 1097-6:2013-11

Sprawozdanie z badań Nr K/1/05/20

POIiŚ

Odporność na rozdrabnianie/ kruszenie
(spełnia)

EN 1097-2:2010

Odporność na ścieranie
(spełnia)

PN-EN 1097-1:2011

Trwałość a zamrażanie/ rozmrażanie
(spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

261 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów
w Warszawie
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Pręty żebrowane, walcowane na gorąco ze stali B500SP
o podwyższonej ciągliwości, o średnicy 14mm

Próbkę do badań pobrano z partii (wiązki):
35 szt. o długości 12,00m
Ø14 A-IIIN gatunek B500SP
Z-18054 L 5 POZ NR 01

znak budowlany

według krajowej deklaracji właściwości użytkowych: Do zbrojenia konstrukcji betonowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent wyrobu:

ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 80K/LB/2019

POIiŚ

Stosunek naprężeń: stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Minimalny współczynnik użebrowania (fRmin)
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019-04

260 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia -BauderFLEX PV 4 E nat

Data produkcji: 19/10/14 15:53

CE

Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych.
Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych

Membrany

Producent: Paul Bauder GmbH&Co.KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart

EN 13707
EN 13969

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda B

Sprawozdanie nr436/H/2019

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

259 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37,
44-101 Gliwice

Pręty żebrowane B500SP. Oznaczenie typu wyrobu wg KDWU: stal żebrowana B500SP-
pręty klasa C.

Nr wytopu: 573116

znak budowlany

według krajowej deklaracji właściwości użytkowych: spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
CMC POLAND
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 14/DLB/2020 (wersja 2)

POIiŚ

Stosunek naprężeń: stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

258 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa murarska ZM,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ZAPRAWA MURARSKA ZM

Data produkcji: 03.10.2019 r.

CE

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (G) według projektu. Zamierzone zastosowanie: ściany murowane, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
MTB Sp. z o.o.,
Krępna
ul. Cegielniana 16
47-330 Zdzieszowice

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr SB/73/20

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

257 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa HOLLAND SZARA GR. 8 CM. Z FAZĄ NORMAL –
NAS. ˂ 5%

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 2019-09-19

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Kostka brukowa przeznaczona na zewnętrzne ciągi piesze, strefy dla pieszych oraz na obszary ruchu kołowego, do budowy nawierzchni drogowych w tym placów, parkingów samochodowych i podjazdów.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
„BETARD" Sp. z o.o.,
ul. Polna 30,
55- 095 Długołęka

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 474/BR/2019

POIiŚ

256 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

„GAMRAT" S.A.
Centrum Jakość
ul. Mickiewicza
108,
38-200 Jasło

Rura o ściankach
litych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U)
SN12
– śr. 200 mm,
dł. 3,15 m

data produkcji,
oznaczenie
partii/serii:
30.08.2019
21:06:02

znak budowlany

Do podziemnego
bezciśnieniowego
odwadniania i
kanalizacji poza
konstrukcjami
budowli – obszar
zastosowania U
lub do
podziemnego
bezciśnieniowego
odwadniania i
kanalizacji poza
konstrukcjami
budowli oraz
wewnątrz
konstrukcji
budowli obszar
zastosowania UD

Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze - nie kontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Producent:
Kaczmarek
Malewo Sp. j.,
Malewo 1,
63-800 Gostyń

AT-15-
7558/2016

IBDiM-KOT-
2018/0270
wydanie 1

Skurcz wzdłużny rur
(spełnia)

PN-EN ISO 2505

Sprawozdanie z badań nr 107/2019

POIiŚ

Sztywność obwodowa rur
(spełnia)

PN-EN ISO 9969

Elastyczność obwodowa rur
(spełnia)

PN-EN ISO 13968

Temperatura mięknięcia
według Vicata

wg AT-15-7558/2016
(spełnia)

wg IBDiM-KOT-
2018/0270
(spełnia)

 

PN-EN ISO 306:2014

PN-EN ISO 2507-1
PN-EN ISO 2507-2

255 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Zakład Technologii Nawierzchni
Pracownia Oznakowania Dróg
ul. Instytutowa 1 03-302 Warszawa

Stałe pionowe znaki drogowe,
Znak A01 Mały 750 Zn 1,25 mm

Data produkcji: 08.11.2019

CE

według deklaracji właściwości użytkowych: EN 12899-1 w powiązaniu z EN 12899-4; EN 12899-5; EN 12767. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku ws. Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Producent:
ERPLAST
Sp. z o.o.
ul. Witebska 27,
85-778 Bydgoszcz

EN 12899-1

Chromatyczność w świetle dziennym i współczynnik luminacji
(spełnia)

PN-EN 12899-1:2010

Sprawozdanie nr 94/19/TN3

POIiŚ

Odblask (współczynnik odblasku) (spełnia)

PN-EN 12899-1:2010

254 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Cienkowarstwowa zaprawa murarska weber ZM10 fix
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: weber ZM10 fix 02/18

data produkcji: 22.10.2019 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska cienkowarstwowa, ogólnego przeznaczenia, do murowania ścian, słupów i ścianek działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Saint-Gobain Construction Products Polska
Sp. z o.o.,
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr SB/80/20

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002
PN-EN
1015-17:2002/A1:2005

253 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Weber zaprawa murarska
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: weber zaprawa murarska 03/18

data produkcji: 22.10.2019 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia, do murowania ścian, słupów i ścianek działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Saint-Gobain Construction Products Polska
Sp. z o.o.,
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr SB/79/20

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002
PN-EN
1015-17:2002/A1:2005

252 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków


Cement Portlandzki Biały 52,5R
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: AALBORG WHITE cement - Cement Portlandzki EN 197-1:2011 - CEM I 52,5 R - SR5

- packing date: 04.06.19
- zapis: Code: 5094015 White 25 010918
- zapis: Ordrenr. 200268934

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: AALBORG PORTLAND A/S,
Rørdalsvej 44
9220 Aalborg, Dania

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 312/20

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3 :2016

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.4.2

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.5.16

251 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6 90-924 Łódź


CEMENT 32,5 SOLID
CEMENT PORTLANDZKI ŻUŻLOWY EN 197-1 CEM II/B-S 32-5 R

Miejsce produkcji: Zakład EKOCEM,
41-306 Dąbrowa Górnicza,
ul. Roździeńskiego 14;

Oznaczenie partii/serii: 29.07.19,
Rok produkcji: 2019;

 

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.
Chorula,
ul. Cementowa 1
47-316 Górażdże

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa
(nie spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr WINB/38-1/2019

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3 :2016

250 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6 90-924 Łódź


CEMENT 42,5 R PREMIUM
CEMENT PORTLANDZKI EN 197-1 CEM I 42-5 R
Miejsce produkcji: Zakład EKOCEM, 41-306 Dąbrowa Górnicza,
ul. Roździeńskiego 14;

Oznaczenie partii/serii: 02.09.19,
Rok produkcji: 2019;

 

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.
Chorula,
ul. Cementowa 1
47-316 Górażdże

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa
(nie spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr WINB/39-1/2019

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3 :2016

249 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze
Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Wg. Deklaracji Właściwości Użytkowych:

STAINER K, klej do płytek ceramicznych

Nazwa na opakowaniu:

STAINER K Klej cementowy typu C1T

11.02.19 1327

CE

wg Deklaracji Właściwości Użytkowych
nr STA-K/2014:

Klej do przyklejania płytek ceramicznych, terakoty,
na powierzchniach poziomych
i pionowych
z betonu, tynkach cementowo-wapiennych, gipsowych, wewnątrz
i na zewnątrz pomieszczeń za wyjątkiem pomieszczeń krytycznych (tarasy, podłogi podgrzewane podłogi odkształcalne)

Kleje budowlane

Producent:

Stainer Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 152
64-120 Krzemieniewo

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004 + A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr WINB/23/2019

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci
wyrażona, jako przyczepność
po zanurzeniu
w wodzie
(nie spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego
wyrażona,
jako przyczepność
po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona,
jako przyczepność
po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

248 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37,
44-101 Gliwice

Walcówka żebrowana B500B do zbrojenia betonu;

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący:
Nr wytopu: 75597

znak budowlany

wg. krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Walcówka żebrowana B500B do zbrojenia betonu przeznaczona do zbrojenia konstrukcji i elementów żelbetowych, projektowanych wg. zasad określonych w PN-EN 1992-1-1 dla stali o klasie ciągliwości B (A-III N wg. PN-S-10042) w zakresie określonym w Aprobacie Technicznej AT/2006-03-2004/2

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
B.E.S. Brandenburger Elektrostahlwerke GmbH, Woltersdorfer Str. 40,
14770 Brandenburg

Upoważniony przedstawiciel wg. KDWU:
Nezer S&C,
ul. Racławicka 3,
70-811 Szczecin

AT/2006-03-2004/2

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 16/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek naprężeń: stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

247 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37,
44-101 Gliwice

CELSAMAX B500SP. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego wg. KDWU: Walcówka żebrowana klasa C.

Nr wytopu: 548642

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Walcówka jest przeznaczona do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA „HUTA OSTROWIEC"
Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 15/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek naprężeń: stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

246 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Włókiennictwa
Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych

ul. Brzezińska 5/15,
92-103 Łódź

Geowłóknina
GEO PP TC DE 250

Oznaczenie serii/partii:
19P050853660000

CE

według DWU: do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem
(z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych), do budowy dróg kolejowych, w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych, w systemach drenażowych, w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów), do budowy zbiorników wodnych i zapór, do budowy kanałów, do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych, do budowy składowisk odpadów stałych, do budowy zbiorników odpadów ciekłych.

Geotekstylia

Producent: Geo&tex 2000 S.p.A., Via XXV Aprile 3, I-36020 San Nazario (VI) - ITALY

EN 13249:2000+A1:2005
EN 13250:2000+A1:2005
EN 13251:2000+A1:
2005
EN 13252:2000+A1:
2005
EN 13253:2000+A1:2005
EN 13254:2000+A1:2005,
EN 13255:2000+A1:2005,
EN 13257:2000+A1:2005,
EN 13265:2000+A1:2005

Wytrzymałość na rozciąganie:
- w kierunku wzdłużnym MD
(spełnia)
- w kierunku poprzecznym CMD
(spełnia)

 

PN-EN ISO 10319:2015-08

Sprawozdanie z badań Nr 620/2019

POIiŚ

Wydłużenie względne w chwili zerwania:
- dla kierunku wzdłużnego MD
(nie spełnia)
- dla kierunku poprzecznego CMD
(nie spełnia)

 

PN-EN ISO 10319:2015-08

Wytrzymałość na przebicie statyczne
(spełnia)

PN-EN ISO 12236:2007

Odporność na przebicie dynamiczne
(spełnia)

PN-EN ISO 13433:2007

245 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Włókiennictwa
Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych

ul. Brzezińska 5/15,
92-103 Łódź

Geotkanina poliestrowa TFI 3150

Oznaczenie serii/partii:
nie ustalono

CE

według DWU: do zastosowań w konstrukcjach dróg kołowych i kolejowych, pracach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych, zabezpieczeniach przeciwkorozyjnych, zbiornikach i zaporach wodnych, składowiskach odpadów stałych, zbiornikach odpadów ciekłych.

Geotekstylia

Producent: TechFab India Industries Ltd.
712, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai – 400 021, India

EN 13249:2000/A1:2005
EN 13250:2000/A1:2005
EN 13251:2000/A1:
2005
EN 13252:2000/A1:
2005
EN 13253:2000/A1:2005
EN 13254:2000/A1:2005, AC:2003
EN 13255:2000/A1:2005, AC:2003
EN 13257:2000/A1:2005, AC:2003
EN 13265:2000/A1:2005, AC:2003

Wytrzymałość na rozciąganie:
- w kierunku wzdłużnym MD
(nie spełnia)
- w kierunku poprzecznym CMD
(nie spełnia)

 

PN-EN ISO 10319:2015-08

Sprawozdanie z badań nr 706/2019

POIiŚ

Wydłużenie względne w chwili zerwania:
- dla kierunku wzdłużnego MD
(nie spełnia)
- dla kierunku poprzecznego CMD
(nie spełnia)

 

PN-EN ISO 10319:2015-08

Wytrzymałość na przebicie statyczne
(spełnia)

PN-EN ISO 12236:2007

Odporność na przebicie dynamiczne
(spełnia)

PN-EN ISO 13433:2007

244 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty z wełny mineralnej VENTIROCK F (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg. DWU: RW-CEE-2086)

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: CZ01BOH2LINE120191016

CE

Wyrób
do izolacji cieplnej w budownictwie (ThiB)

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
ROCKWOOL a.s. Cihelni 769, Skrecon, 735 31 Bohumin Czechy

EN 13162:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 467/T/2019

POIiŚ

243 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów
w Warszawie
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

OBRZEŻE 6x20x100 JEDNOSTRONNIE FAZOWANE SZARE

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: partia: 190819A20A2 data produkcji: 2019-08-19

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Jako zewnętrzny lub wewnętrzny oddzielny element, bądź w połączeniu z innymi, przeznaczony do wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, oddzielania powierzchni, znajdujących się na tym samym lub różnych poziomach pokrytych brukiem lub innymi materiałami nawierzchniowym, poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego oraz do odprowadzania wody i wykonania pokryć dachowych.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. Sp.k., Folwark 1,
63- 900 Rawicz

PN-EN 1340:2004
PN-EN 1340:2004/AC:2007

(EN 1340:2003,
EN 1340:2003/AC:2006)

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 1340:2004
załącznik F

Sprawozdanie nr 84/K/LB/2019

POIiŚ

242 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Wg informacji na opakowaniu:
Płyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS-EN 13164-T2-CS(10\Y)300-CC(2/1,9/10)133-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1 PENOPLEX® FUNDAMENT EURO,
o wymiarach: 1185x585x50mm,

nr partii
3/3/079
data produkcji:
14.04.2019 r.

 

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Wg informacji na opakowaniu: PENOPLEX Spb. Ltd., Saperny Pereulok 1, litera A, St. Petersburg 191014, Rosja

Importer/
Dystrybutor:
Wiaczesław Kułakowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Wiaczesław Kułakowski Firma Handlowo-Usługowa W.J.W.,
ul. Wejherowska 3, 84-207 Koleczkowo

EN 13164:2012+A1:2015

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN- EN 826:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 324/T/2019

Przepuszczalność wody:
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)

PN- EN 12087:2013-07
Metoda 2A

241 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Folia dachowa PREFIX 3000 Plus, Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu WPP P/042/2

Data produkcji/Nr partii 03911,2124

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Membrana przeznaczona do stosowania jako wyrób podkładowy i warstwa paroprzepuszczalna pod nieciągłe pokrycia dachowe dachów skośnych

Membrany

Producent:
CB S. A.,
ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrząstowice

EN 13859-1:2010
(PN-EN 13859-1:2010)

Odporność na przesiąkanie wody
(spełnia)

PN-EN 13859-1:2010 p. 5.2.3. (200 mm/2h)

Sprawozdanie nr 74/19/120/1/F-1

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej –wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001
PN-EN 13859-1:2010
Załącznik A

 

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001
PN-EN 13859-1:2010
Załącznik B

Reakcja na ogień
(nie spełnia)

PN-EN 13501-1:2019-02
PN-EN ISO 11925-2:2010

Trwałość (Odporność na sztuczne starzenie):

Odporność na przesiąkanie wody
(spełnia)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu po sztucznym starzeniu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(nie spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(nie spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(nie spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN 13859-1:2010
Załącznik C
PN-EN 1297:2006 (336h/ 50º C)
PN-EN 1296:2002 (90dni/70º C)
PN-EN 13859-1:2010 p. 5.2.3. (200 mm/2h)
PN-EN 12311-1:2001
PN-EN 13859-1:2010
Załącznik A

240 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych,

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, Laboratorium Elementów Budowlanych
ul. Ksawerów 21,
02-656 Warszawa

Okno PCW LUPOL system IDEAL 7000 o wymiarach: 865mm x 1435mm,
Typ O31, jednoskrzydłowe, RU, kolor biały, profil 6-komorowy

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Do stosowania w pionowych otworach ściennych obiektów budowlanych. Za wyjątkiem przegród dymowych, ogniowych i dróg ewakuacyjnych.

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent: LUPOL
Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 64,
98-100 Łask

PN-EN 14351-1 + A1:2010

(EN 14351-1:2006
+A1:2010)

Przenikalność cieplna:
Współczynnik przenikania ciepła (spełnia)

EN 14351-1:2006+A1:2010

PN-EN ISO 12567-1:2010 +AC:2010

Sprawozdania z badań:
Nr LZF00-03008/19/Z00NZE

Nr LZE00-03008/19/Z00NZE

 

Przepuszczalność powietrza
(spełnia)

PN-EN 1026:2001

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1027:2001

Odporność na obciążenie wiatrem
(spełnia)

PN-EN 12211:2001

239 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS
PREFIX
5 200 S 4 SBS

CE

Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień, do izolacji przeciwwilgociowej budynków, do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegające badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent: Izobud
Sp. z o.o.,
ul. Leśna 4,
Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica

EN 13707:2004
+A2:2009
EN 13969: 2004 EN 13969:2004/A1:2006

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda B

Sprawozdanie nr 373/H/2019

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)
wzdłuż
(spełnia)
w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Wytrzymałość złącza – odporność na ścinanie
Zakład podłużny
(spełnia)
Zakład poprzeczny
(spełnia)

PN-EN 12317-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

238 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe hydrofobowe HYDROSTYR 200 o gr. 200 mm

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: GENDERKA
Sp. z o.o.,
ul. B. Raczkowskiego 1, 85-862 Bydgoszcz

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 367/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

237 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Styropian STB EPS 80 Strong Super 001 EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5, gr. 50 mm

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STB Koncept
Sp. z o.o.
ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, Cięciwa
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 368/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

236 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Styropian STB EPS S 040 Fasada 001 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, gr. 50 mm

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STB Koncept
Sp. z o.o.
ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, Cięciwa
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 354/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

235 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6 90-924 Łódź

SOLBET Betonit B25, SA-CB 8.6/CT/C25/F5/A15

w workach 25 kg

Data produkcji:
05.11.2019 r.
Zakład produkcyjny: Aleksandrów Kujawski ul. Halinowo 3

znak budowlany

Wg. KDWU: zaprawa cementowa przeznaczona do wykonywania nawierzchni, posadzek i podkładów podłogowych wewnątrz i na zewnątrz budynków

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Solbet Sp. z o.o.,
ul. Toruńska 71,
86-050 Solec Kujawski,

ITB-KOT-2018/0475 wydanie 1

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie nr WINB/60/2019

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

234 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6 90-924 Łódź

Wylewka betonowa Sandberg WB-01,
CT-C25-F4-A22

w workach 25 kg

Data produkcji:
22.08.2019 r.

CE

Wg. DWU: Materiał przeznaczony do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Kruszywa Polskie S.A., Rybaki ul. Wdzydzka 4, 83-406 Wąglikowice

EN 13813:2002
(PN-EN 13813:2003)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie nr WINB/61/2019

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

233 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6 90-924 Łódź

Baumit Rapido 1 Speed, sucha cementowa mieszanka do wykonania jastrychów na podłożach mineralnych, Klasa CT-C35-F6-A12

w workach 25 kg

Data produkcji:
07.11.2019 r.

CE

Wg. DWU: sucha cementowa mieszanka do wykonywania jastrychów na podłożach mineralnych, Klasa CT-C35-F6-A12

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Baumit Sp. z o.o.,
ul. Wyścigowa 56G,
53-012 Wrocław

EN 13813:2002
(PN-EN 13813:2003)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie nr WINB/58/2019

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

232 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6 90-924 Łódź

Baumit Estrich E225, sucha cementowa mieszanka do wykonania jastrychów na podłożach mineralnych, Klasa CT-C20-F5-A15

w workach 25 kg

Data produkcji:
20.04.2019 r.

CE

Wg. DWU: sucha cementowa mieszanka do wykonywania jastrychów na podłożach mineralnych, Klasa CT-C20-F5-A15

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Baumit Sp. z o.o.,
ul. Wyścigowa 56G,
53-012 Wrocław

EN 13813:2002
(PN-EN 13813:2003)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie nr WINB/59/2019

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

231 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów
w Warszawie
Laboratorium Badawcze Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Opornik betonowy typ: 100x 25x 12 cm

Data produkcji: 10.09.2019

CE

według Deklaracji właściwości użytkowych: Do oddzielania, wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, odprowadzania wody lub odgraniczania obszarów pokrytych brukiem lub innymi materiałami nawierzchniowymi.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
POZ BRUK
Sp. z o.o. Sp. j.
ul. Poznańska 43, Sobota
62-090 Rokietnica

PN-EN 1340:2004
PN-EN 1340:2004/AC:2007

(EN 1340:2003,
EN 1340:2003/AC:2006)

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 1340:2004
załącznik F

Sprawozdanie nr 88/K/LB/2019

POIiŚ

230 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Kostka brukowa HOLLAND 80x 100x 200 mm

Data produkcji: 18.06.2019 r.

CE

według Deklaracji właściwości użytkowych: Przeznaczona do budowy nawierzchni wewnętrznych i zewnętrznych pod obciążeniem ruchem pieszym i kołowym, za wyjątkiem ciężkich maszyn budowlanych, górniczych i wojskowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
FIRMA BARABAŚ Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1c
59-300 Lubin

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(nie spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 473/BR/2019

POIiŚ

229 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych,

Laboratorium Elementów Budowlanych (LZE)
ul. Ksawerów 21,
02-656 Warszawa

Drzwi zewnętrzne OKDOORS
typ TREND55
model TRO. AZZURO.55.
PEŁNE.ORZECH.90P

wymiary:
wysokość: 2070 mm
szerokość: 900 mm
grubość: 55 mm

Data produkcji:
16.05.2018

CE

Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych
(wg DWU)

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent:
RADEX Poland Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Komunalna 2, 14-200 Iława

PN-EN 14351-1+A2:2016

(EN 14351-1 :2006 +A2:2016)

Przepuszczalność powietrza
(spełnia)

 

PN-EN 1026:2016-04

Sprawozdanie z badań nr LZE00-03269/19/Z00NZE

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1027:2016-04

228 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe swisspor EPS 70 fasada podłoga grubości 50 mm EPS-EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 J

Zakład produkcyjny: Swisspor Polska
Sp. z o.o.
ul.Piłsudskiego 40, 21-505 Janów Podlaski

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Swisspor Polska
Sp. z o.o.
ul. Kroczymiech 2,
32-500 Chrzanów

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 406/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN
826:2013-07

227 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty z wełny mineralnej VENTIROCK F PLUS grubość 80mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: RW-CEE-0184

Data produkcji: 2019.09.06
oznaczenie partii:
CZ01BOH2LINE120190906

CE

Wyrób
do izolacji cieplnej w budownictwie (ThiB)

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

EN 13162:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 450/T/2019

POIiŚ

Przepuszczalność wody:

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

Długotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

 

PN-EN 1609:2013-07 metoda A

PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

226 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Fizyki Cieplnej Akustyki i Środowiska

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa,

 

Okno dachowe
FTP-V U3
o wymiarach 114x140 cm

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych nr A01/CPR/14351/18:
drewniane okna dachowe przeznaczone do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent:
FAKRO PP
Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144A
33-300 Nowy Sącz

EN14351-1:2006
+A2:2016

Przenikalność cieplna
(spełnia)

EN 14351-1:2006+A2:2016
PN-EN ISO 12567-2:2006

Sprawozdanie z badań nr LZF01-02864/18/Z00NZE

225 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska (LZF)
Al. Korfantego 191
40-153 Katowice

THERMO FASADA EPS S gr. 200 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 (według opisu w informacji towarzyszącej oznakowaniu CE)

Oznaczenie serii:
03.04.2018 09:56
03.04.2018 10:30

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Arsanit
Sp. z o. o.
ul. Obwodowa 17
41-100 Siemianowice Śląskie

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr LZF00-00669/19/Z00NZF

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 262 w wykazie wyników badań z 2018r.

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

224 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut
Badawczy Dróg
i Mostów
Zakład Mostów
Zespół Diagnostyki i Napraw Mostów
ul. Instytutowa 1,
03-302
Warszawa

 


Zaprawa do
podbijania
AP UM10

worek o wadze
25,0 kg
data produkcji,
oznaczenie
partii/serii:
13.06.2019 10:42

CE

Wyroby do
konstrukcyjnych
i niekonstrukcyjnych
napraw betonu,
których stosowanie
polega na ręcznym
nakładaniu zaprawy,
nakładaniu warstwy
betonu,
natryskiwaniu
betonu lub zaprawy
w budynkach
i pracach
inżynierskich

Beton i wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem

Producent:
Rafał Sadowski,
AP Construction
Rafał Sadowski,
ul. Fabryczna1/B,
55-300 Środa Śląska

PN-EN 1504-3:2006
(EN 1504-3:2005)

Wytrzymałość na ściskanie
(nie spełnia)

PN-EN 12190:2000

Sprawozdanie z badań nr TM-1/50/19

POIiŚ

223 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut
Badawczy Dróg
i Mostów
Zakład Mostów
Zespół Diagnostyki i Napraw Mostów
ul. Instytutowa 1,
03-302
Warszawa

 

Zaprawa do
szpachlowania
Sika Repair – 30F

worek o wadze
25,0 kg
data produkcji,
oznaczenie
partii/serii: 61
11.09.2019 14:45
ZM (43553)

 

CE

Wyroby do napraw
konstrukcyjnych
i niekonstrukcyjnych
betonu
w budynkach
i pracach
inżynierskich

Beton i wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem

Producent:
Sika Poland
Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89, 02-871
Warszawa

PN-EN 1504-3:2006
(EN 1504-3:2005)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 12190:2000

Sprawozdanie z badań nr TM-1/51/19

POIiŚ

222 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 30 mm

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
XPS-EN 13164 -
T3-CS(10/Y)200 -CC(2/1,9/10)100 -DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1 PENOPLEX® KOMFORT EURO

Partia: 16.04.2019
1/4/081

 

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie.

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
PENOPLEX SPb Ltd. Branch in Kirishi, sil. Enthusiastov 36 187110 Kirishi, Leningrad Region, Russian Federation

EN 13164:2012+A1:2015

Opór cieplny:
Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 328/T/2019

Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji
(nie spełnia)

 

PN- EN 12087:2013-07
Metoda 2A

PN- EN 12088:2013-07

 

221 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY CAPAROL INTERIOR
DROBNOZIARNISTY TYNK MASZYNOWY

Miejsce produkcji: Zakład Produkcyjny w Żłobnicy,
97-410 Kleszczów,
ul. Milenijna 3;
Oznaczenie partii/serii: 17.07.2019-50962J;
Rok produkcji: 2019;

CE

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: CAPAROL POLSKA
SP. Z O.O.
ul. Puławska 393
02-801 Warszawa

PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Sprawozdanie nr SB/574/19

POIiŚ

220 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

MEMBRANA DACHOWA TYTAN 130

Miejsce produkcji,
Oznaczenie partii,
Rok produkcji:- brak

CE

Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe. Wyroby podkładowe do ścian.

Membrany

Producent: SELENA S.A.
ul. Wyścigowa 56E
53-012 Wrocław

EN 13859-1:2010
EN 13859-2:2010
(PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-
2:2010)

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)
- wzdłuż
(nie spełnia)
- w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN 12310-1:2001
PN-EN 13859-1:2010,
PN-EN 13859-2:2010
Załącznik B

Sprawozdanie nr 454/H/2019

219 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Swisspor BIKUTOP standard 20/52 (PYE PV250 S52H).

CE

Według DWU:
a) Izolacja wodochronna dachów
b) Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień
c) Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

Membrany

Producent: Swisspor Polska Sp. z o.o.
ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów

EN 13707:2004
+A2:2009

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie nr 452/H/2019

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)

Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
Wydłużenie
– w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

218 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37,
44-101 Gliwice

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu ø20, długość 12,0m, nazwa handlowa CELSTAL B500SP. Pręt żebrowany klasa C;

oznaczenie partii:
Zam. z 14.10.19 PG-4 Podpory + proste

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Pręty są przeznaczone do zbrojenia betonu.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA „HUTA OSTROWIEC"
Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 123/DLB/2019

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

217 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37,
44-101 Gliwice

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu ø16, długość 12,0m,
nazwa handlowa CELSTAL B500SP. Pręt żebrowany klasa C;

oznaczenie partii:
Zam. z 14.10.19 PG-4 Podpory + proste

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Pręty są przeznaczone do zbrojenia betonu.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA „HUTA OSTROWIEC"
Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 122/DLB/2019

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

216 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Włókiennictwa
Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych

ul. Brzezińska 5/15,
92-103 Łódź

Geowłóknina
Secutex R 351 C

Oznaczenie serii/partii:
Rollen-Nr: 0016143318

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: separacja i filtracja

Geotekstylia

Producent: NAUE GmbH & Co. KG,
Gewerbestrasse 2,
D – 32339 Espelkamp-Fiestel

EN 13249:2016
EN 13250:2016
EN 13251:2016
EN 13252:2016
EN 13253:2016
EN 13254:2016
EN 13255:2016
EN 13257:2016
EN 13265:2016

Wytrzymałość na rozciąganie:
- w kierunku wzdłużnym MD
(spełnia)
- w kierunku poprzecznym CMD
(spełnia)

 

PN-EN ISO 10319:2015-08

Sprawozdanie z badań nr 705/2019

POIiŚ

Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu w chwili zerwania:
- dla kierunku wzdłużnego MD
(spełnia)
- dla kierunku poprzecznego CMD
(spełnia)

 

PN-EN ISO 10319:2015-08

Wytrzymałość na przebicie statyczne
(spełnia)

PN-EN ISO 12236:2007

Odporność na przebicie dynamiczne
(spełnia)

PN-EN ISO 13433:2007

215 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Płyty styropianowe GENDERKA/OSW/01/W40F gr. 120 mm

Data produkcji: 19.10.2018
Nr partii 0052
Zakład produkcyjny: 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: GENDERKA
Sp. z o.o.,
ul. Bogdana Raczkowskiego 1,
85-862 Bydgoszcz

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie nr 35/19/52/1/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

214 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa asfaltowa
Glasbit G200 S 40 Szybki Profil SBS

Data produkcji: 21/10/2019/05:08

CE

Według DWU:
a) Izolacja wodochronna dachów
b) Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent: BMI Icopal
Sp. z o.o.
ul. Łaska 169-197, 98-220 Zduńska Wola, Polska

EN 13707:2004
+A2:2009

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie nr 464/H/2019

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)

Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
Wydłużenie
– w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(nie spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) w kierunku:
wzdłuż
(nie spełnia)
w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

213 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia ASPOT W-PYE250 S52 SBS

data produkcji 24.10.2019;
nr partii: 348/2019

CE

Izolacja wodochronna dachu podlegająca badaniu działania reakcji na ogień

Membrany

Producent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LEMAR Sp. z o.o.
ul. Skocka 54 Potrzanowo,
62-085 Skoki

EN 13707:2004
+A2:2009

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda B

Sprawozdanie nr 442/H/2019

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)

Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
Wydłużenie
– w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

212 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice,

Antykorzenna papa modyfikowana SBS o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Graviflex 4,2 SBS/Green Roof

Data produkcji:
07/09/2017/20:29

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

a. Izolacja wodochronna dachów
b. izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent:
Icopal Sp. z o.o.
ul. Łaska 169/197, 98-220 Zduńska Wola

EN 13707:2004+A2:2009

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Sprawozdanie z badań nr 179/19/313/P-1

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 331 w wykazie wyników badań z 2017 r.

211 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice,

Płyty styropianowe EPS 040 PODŁOGA gr. 50 mm
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EPS 040 PODŁOGA EPS - EN 13163 T2-L2-W2-Sb5-P10-BS125-CS(10)60-DS(N)2-
DS(70,-)1-TR100

Data produkcji: 1.07.2019, oznaczenie serii/partii: 1.07.19/19:28/106

CE

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: EUROSTYR
A. Sidor, T. Otręba Spółka Jawna,
ul. Polna 2
37-100 Łańcut,

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 119/19/214/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN
826:2013-07

210 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 038 DACH-PODŁOGA,
gr. 20 mm Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GENDERKA/WSC/01/W38DP

Data produkcji: 07.11.2019 r.

Nr. partii:
172/19

opakowanie 0,3 m3 (30 płyt o wymiarach 1000x500x20 mm)

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
GENDERKA
Sp. z o.o.,
ul. Bogdana Raczkowskiego 1,
85-862 Bydgoszcz

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 448/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

- Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN
826:2013-07

209 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS T Neoacoustic M 001,
gr. 33-3 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
płyty styropianowe EPS T Neoacoustic M 001

Data produkcji: 12.11.2019 r
Nr. partii:
1079/19
opakowanie 0,297m3 (18 płyt o wymiarach 1000x500x33 mm)

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Neotherm
spółka z o.o.
spółka komandytowa, ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko Biała

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 447/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

208 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS S 040 FASADA, gr. 180 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EPS S 040 FASADA EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Data produkcji: 05.11.2019 r.
Nr. partii:
05.11.2019
opakowanie 0,27m3 (3 płyty o wymiarach 1000x500x180 mm)

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja cieplna w budownictwie, do zastosowań nie przenoszących obciążeń.

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
P.P.H.U. „POLSTYR" ul. Krakowska 134, 32-546 Młoszowa

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 443/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

207 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty
styropianowe
PODŁOGA S 038
o wymiarach 1000
x 500 mm i grub.
50 mm, opatrzone
niepowtarzalnym
kodem
identyfikacyjnym
typu wyrobu:
TYRON PODŁOGA
SUPER EPS - 038
EPS-EN 13163 T2-
L3-W3-S5-P10-
CS(10)80-DS(N)5-
DS(70,-)2-TR100-
DLT(1)5

data produkcji:
23 październik
2019 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Tyron Sp. z o.o.,
ul. Sienkiewicza 22,
46-200 Kluczbork

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002
PN-EN 823:2013

Sprawozdanie nr 483/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

206 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty
styropianowe
DACH EPS 100
o wymiarach
1000 x 500 i grub.
100 mm o
niepowtarzalnym
kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: TYRON
DACH EPS 100-
038 EPS EN 13163-
T2-L3-W3-S5-P10-
CS(10)100-
DS(N)5-DS(70,-)2-
DLT(1)5

data produkcji:
23 października
2019 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Tyron Sp. z o.o.,
ul. Sienkiewicza 22,
46-200 Kluczbork

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002
PN-EN 823:2013

Sprawozdanie nr 495/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

205 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

OK! klej uelastyczniony

Oznaczenie serii/partii produkcyjnej:
LD2 2019.07.18
Zakład produkcyjny: ul. Roździeńskiego 2
41-303 Dąbrowa Górnicza,

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: klej cementowy normalnie wiążący o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym C1 TE, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków zarówno na ściany jak i na podłogi.

Kleje budowlane

Producent:
ATLAS Sp. z o.o., ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako:

przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 23/2019

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

204 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Płyty styropianowe EPS 70-038 FASADA gr. 40 mm,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EPS 70-038 FASADA EN 13163 T(2)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Data produkcji: 12.08.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: IZOTERM Mariusz Wałek Sp. j.
Goździelin 110, 27-420 Bodzechów

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 148/19/253/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

 

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

203 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

KLEJ DO PŁYTEK ZWYKŁY CZ-01 (CERAMIK CZ-01)

Oznaczenie partii/serii: 08.01.2019 r.

CE

Klejenie płytek wewnątrz

Kleje budowlane

Producent: ARSANIT
Sp. z o. o.
ul. Obwodowa 17
41-100 Siemianowice Śląskie

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 22/2019

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 67 w wykazie wyników badań z 2019 r.

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

202 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Styropian Grafitowy Super Lambda 033 EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
(gr 200 mm)

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Styropoz
Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 453/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

201 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

IZOBAU DACH PODŁOGA EPS 100 EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

nr partii: H1320
data prod: 2019-09
grubość 120 mm, krawędzie proste

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: LUBAU
Sp. z o.o
Spółka komandytowo-akcyjna,
ul. Bukowińska 24A/83,
02-703 Warszawa

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 455/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

200 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 80 038 Fasada DACH/PODŁOGA 22260819 EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Data produkcji: 01:34 26.10.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: SONAROL Sp. j. NAJDA,
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 437/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

199 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

AALBORG WHITE cement- Cement Portlandzki EN 197-1:2011-CEM I 52,5R-SR5

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
26.07.2018

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: AALBORG PORTLAND
A/S,
Rordalsvej 44
9220 Aalborg Dania

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 865/19

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3 :2016

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

PN-EN 196-3:2016

198 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki wieloskładnikowy
EN 197-1 CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
03.04.2019

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, tynku i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: CEMENTOWNIA „ODRA" S.A.
ul. Budowlanych 9,
45-005 Opole

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 864/19

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3 :2016

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

PN-EN 196-3:2016

197 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

CEMENT ADEPT 32.5

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Cement hutniczy EN-197-1 CEM III/A 32,5 N-LH

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego: 09.03.2017

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent wyrobu: Górażdże Cement S.A.,
Chorula,
ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 765/19

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3 :2016

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

196 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik Premium White 780-100-44
wymiar:
~805 x ~572 x 90mm

zapis:
15.MAR.2019 KJ-8
data produkcji: AMFL2128
indeks: 780-100-44

CE

Systemy grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: Armatura Kraków S.A.
ul. Zakopiańska 72,
30-418 Kraków

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 33/19/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

 

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

195 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik stalowy panelowy CV22, 600x400

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent: ZPU IDMAR IDI CAPITAL GROUP
Sp. z o.o. Sp. k.
Krosno, ul. Główna 9a,
62-050 Mosina
(dawniej: Edmund Idkowiak „IDMAR" Zakład Produkcyjno – Usługowy Sp. z o.o.)

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (nie spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 31/19/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

Odporność na działanie ciśnienia
(spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 +Ap1:2018-05
p.5.6

194 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stalowy pręt żebrowany do zbrojenia betonu B500SP Φ12mm

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(nie spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-03240/19/Z00NZK/B

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2011

193 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Element murowy ceramiczny THERMOPOR 25 P+W kl.15

CE

Element P do stosowania w murach zabezpieczonych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: LEIER POLSKA S.A.
33-150 Wola Rzędzińska 155a

EN 771-1:2011 + A1:2015

Wymiary i odchyłki wymiarów
(spełnia)

PN- EN 772-16:2011

Sprawozdanie nr 337/M/2019

POIiŚ

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN 772-13:2001

192 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Element murowy ceramiczny PORIZO CP25 P+W

CE

Element murowy ceramiczny P do stosowania w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Cegielnia Plecewice
Sp. z o.o.
Plecewice 50A
05-088 Brochów

EN 771-1:2011 + A1:2015

Wymiary i odchyłki wymiarów
(spełnia)

PN- EN 772-16:2011

Sprawozdanie nr 338/M/2019

POIiŚ

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN 772-13:2001

191 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia do pokryć jednowarstwowych LEMBIT EX W-PYE250 S54 M SBS

CE

Izolacja wodochronna dachu podlegająca badaniu działania reakcji na ogień

Membrany

Producent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LEMAR Sp. z o.o.
ul. Skocka 54 Potrzanowo,
62-085 Skoki

EN 13707:2004
+A2:2009

Wodoszczelność (spełnia)

Sprawozdanie nr 371/H/2019

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż i poprzek
(spełnia)

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

Reakcja na ogień (spełnia)

190 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT SUPER P-PYE 250 S40 SBS

CE

Izolacja wodochronna dachu podlegająca badaniu działania reakcji na ogień oraz izolacja przeciwwilgociowa oraz przeciwwodna

Membrany

Producent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LEMAR Sp. z o.o.
ul. Skocka 54 Potrzanowo,
62-085 Skoki

EN 13707:2004
+A2:2009

EN 13969: 2004

 

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda B

Sprawozdanie nr 372/H/2019

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż i poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(nie spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Odporność na uderzenie
(spełnia)

PN-EN 12691:2007 metoda A

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010,
PN-EN 13707+A2:2012 p. 5.2.5.2

189 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe ALFA PODŁOGA EPS 80
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5, gr. 50 mm

CE

Izolacja cieplna w budownictwie, do zastosowań przenoszących obciążenia

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: YETICO S.A.
ul. Towarowa 17a,
10-416 Olsztyn

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 356/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

188 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe POLMAR FASADA EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sb5-P5-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80 J
typ wyrobu EPS S gr. 100 mm

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Swisspor Polska Sp. z o.o.
ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 366/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

187 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe BETA PODŁOGA
EPS 70
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 o grubości 50 mm

CE

Izolacja cieplna w budownictwie, do zastosowań przenoszących obciążenia

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: YETICO S.A.
ul. Towarowa 17a,
10-416 Olsztyn

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 355/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

186 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Płyty styropianowe Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
POLMAR dach podłoga SUPER
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100C
Typ wyrobu EPS 80

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
14.03.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:

SWISSPOR Polska Sp. z o.o. ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów.

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 67/19/109/M-1


Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

185 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Betonów, Zapraw
i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa Murarska POZMUR 115
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
POZMUR 115

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego: 13.02.2019

CE

Do zastosowania na ściany murowe, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: KREISEL Technika Budowlana Sp. z o. o.
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001;
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007

Sprawozdanie nr SB/244/19

Absorpcja wody (spełnia)

PN- EN 1015-18:2003

Trwałość, jako odporność na zamrażanie-odmrażanie
- ubytek masy
(spełnia)
- spadek wytrzymałości na zginanie
(spełnia)

PN-85/B-04500

184 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Betonów Zapraw
i Kruszyw
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

Szybkosprawny, samopoziomujący podkład podłogowy
3-30mm SMS 30

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ATLAS SMS 30

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
12.03.2019

CE

Podkład podłogowy na bazie cementu CT-C30-F7, do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Prducent:
ATLAS Sp. z o. o.
ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

EN 13813:2002
(PN-EN 13813:2003)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie nr SB/233/19

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

183 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6 90-924 Łódź

BASIC FX wylewka samopoziomująca typu CT-C30-F4 w opakowaniu 25 kg

Data produkcji: 25.07.2019, seria 2316

CE

Wg. DWU: Samopoziomujący podkład podłogowy na bazie cementu do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych CT-C30-F4

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
ARTEL Sp. z o.o., Ukraina, Babincy 07832, ul. Zavodskaya 45 A

(wg DWU:
ARTISAN-ARTEL
Sp. z o.o.
Ukraina, Babincy 07832, ul. Zavodskaya 45 A
Upoważniony przedstawiciel:
KAMINOO Sp. z o.o.
ul. Lucerny 117, 04-687 Warszawa)

EN 13813:2002
(PN-EN 13813:2003)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie nr WINB/35/2019

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

182 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6 90-924 Łódź

Wylewka samopoziomująca anhydrytowa AXTON w opakowaniu 25 kg

Oznaczenie serii: KALISKA 29.07.2019 14:44:57 F

CE

Materiał przeznaczony do wykonywania podkładów podłogowych na bazie siarczanu wapnia, przeznaczony do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: KREISEL Technika Budowlana
Sp. z o.o.,
ul. Sz. Szeregów 23,
60-462 Poznań

EN 13813:2002
(PN-EN 13813:2003)

Wytrzymałość na ściskanie
(nie spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie nr WINB/34/2019

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

181 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6 90-924 Łódź

ATLAS SAM 100 szybkowiążący samopoziomujący podkład podłogowy w opakowaniu 25 kg

Oznaczenie serii: Z3.2019:08:06 16:22 297100 3886

CE

Wg. DWU: samopoziomujący podkład podłogowy na bazie siarczanu wapnia do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
ATLAS
Sp. z o.o.,
ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

EN 13813:2002

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie nr WINB/33/2019

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

180 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. J. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa zgrzewalna Izobit MOST

znak budowlany

Do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych, drogowych i kolejowych obiektach mostowych w inżynierii komunikacyjne zwanych obiektami betonowymi.

Membrany

Producent: IZOBUD Sp. z o.o. Łąki Kozielskie,
ul. Leśna 4,
47-150 Leśnica

IBDiM-KOT-2018/0236

Giętkość, badana na wałku Ø 30 mm
(nie spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 421/H/2019

POIiŚ


Wytrzymałość na rozciąganie:
Siła zrywająca przy rozciąganiu:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

Wydłużenie przy zerwaniu:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

179 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

"GAMRAT"
Spółka Akcyjna
Centrum Jakość
ul. Mickiewicza 108
38-200 Jasło

 

Rury o ściankach strukturalnych, z nieplastyfikowanego
Poli(chlorku winylu) (PVC-U)
DN/OD 110, PVC RURA KANAL.
SN 4, 110x3,2

Miejsce produkcji: Zakład w Strzałkowie;
Oznaczenie partii/serii: 19/06/19;
Rok produkcji: 2019;

znak budowlany

Wg KDWU -
Do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji poza konstrukcjami budynków - obszar zastosowania U

Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze - nie kontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Producent: PIPELIFE POLSKA S.A.,
Kartoszyno,
ul. Torfowa 4
84-110 Krokowa

PN-EN 13476-2:2018-05
(EN 13476-2:2018)

Sztywność obwodowa
(spełnia)

PN-EN ISO 9969:2016-02

Sprawozdanie nr 101/2019

POIiŚ

Udarność w temperaturze 0°C (metoda spadającego ciężarka)
(spełnia)

PN-EN ISO 3127:2017-12

178 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa modyfikowana SBS podkładowa PRIMAGLAS G200 S4

CE

Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień, działaniu ognia zewnętrznego. Izolacja wodochronna dachów. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegające badaniu reakcji na ogień. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych

Membrany

Producent wyrobu:
Technonicol Voskresensk, Ltd., Promploschadka, 5V, 140204 Voskresensk, Federacja Rosyjska

Upoważniony przedstawiciel:
TechnoNICOL
Sp. z o.o.,
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9,
05-500 Piaseczno

EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

Wytrzymałość na rozciąganie (maksymalna siła rozciągająca):
- wzdłuż
(nie spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

Wydłużenie przy rozciąganiu (maksymalnej sile rozciągającej):
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie z badań nr 417/H/2019

Wytrzymałość na
rozdzieranie
(gwoździem):
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda B

177 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu

ul Filtrowa 1,
00-611 Warszawa

Klej do betonu komórkowego Polimin PB-55 GAZOBETON FIX, 25 kg

Nadruki na workach::
10:15.2018-03-22 2.8
10:15.2018-03-22 2.2
10:15.2018-03-22 2.3

 

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Klej do murów z gazobetonu oraz betonu komórkowego zaprawa klasy M10

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:

Fomalgaut-Polimin sp. z o.o.
ul. Pszeniczna 2a, 03-134 Kijów, Ukraina

Upoważniony przedstawiciel producenta:

Fomalgaut-PL sp. z o.o.
ul. Frezerow 3,
20-209 Lublin

EN 998-2

Wytrzymałość na ściskanie
(nie spełnia)

PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

Sprawozdanie nr LZK00-00836/19/Z00NZK

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 320 w wykazie wyników badań z 2018 r.

Absorpcja wody
(nie spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Wytrzymałość spoiny
(nie spełnia)

PN-EN 1052-3:2004+A1:2009

176 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa Murarska typu G

26.11.18 ZM1 00617

CE

Według DWU: Ściany murowane, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Sicher Bautechnik
Sp. z o.o.
ul. Milenijna 12/14
97-200 Tomaszów Mazowiecki

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Absorpcja wody (spełnia)

PN- EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/513/19

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 82 w wykazie wyników badań z 2019 r.

Trwałość (mrozoodporność)

- Ubytek masy
(spełnia)

- spadek wytrzymałości na zginanie
(spełnia)

 

PN-85/B-04500

175 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
Zakład Betonów Zapraw i Kruszyw,
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (G) według przepisu o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Zaprawa Murarska GC/02/17,

data produkcji: 18.03.2019 r., Zakład produkcyjny: ''MTB'' Sp. o. o., Krępna,
ul. Cegielniana 16, 47-330 Zdzieszowice

 

CE

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (G) według przepisu do ścian murowych, słupów i ścian działowych objętych zakresem niniejszej normy

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Górażdże Cement S.A., Chorula,
ul. Cementowa 1,
47-316 Górażdże

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Zawartość chlorków: (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1:2005

Sprawozdanie z badań nr SB/535/19

174 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
Zakład Betonów Zapraw i Kruszyw,
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Plastyfikator do zapraw budowlanych SIME PLAST
DH Qmix
w opakowaniu
16 gram

kod partii:
190087-3401

 

CE

Napowietrzający plastyfikator do zapraw

Wyroby związane z betonem, zaprawą zaczynem

Producent: United Building Chemicals Limited, Peel House,
The Downs, Altrincham, Cheshire WA14 2PX, Wielka Brytania

EN 934-3:2009+A1:
2012

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: (spełnia)

PN-EN 1015-11:2001

Sprawozdanie nr SB/497/19


Sprawozdanie nr 1815/19

 

Zawartość chlorków: (spełnia)

 

PN-EN 480-10:2011

Zawartość alkaliów:
(nie spełnia)

PN-EN 480-12:2008

173 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Papa podkładowa SOPRALENE FIX 200 S4 P,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: WPBPL243
oznaczenie partii:
27/09/18 05:15 004435

CE

Wyroby asfaltowe
na osnowie
do pokryć dachowych

Membrany

Producent:
"SOPREMA POLSKA"
Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7, Pass,
05-870 Błonie

EN 13707:2004 +A2:2009

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

Sprawozdanie z badań nr 451/H/2019

POIiŚ

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

Maksymalna siła rozciągająca:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
- wzdłuż
(nie spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wytrzymałość na
rozdzieranie
(gwoździem):
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

172 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik stalowy panelowy C22, 550x400, 737 W (boczno-zasilany)

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent: ZPU IDMAR IDI CAPITAL GROUP
Sp. z o.o. Sp. k.
Krosno, ul. Główna 9a,
62-050 Mosina

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 34/19/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

171 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe swisspor EPS MAX dach podłoga grubości 50 mm EPS-EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5- TR100 J

Zakład produkcyjny: Swisspor Polska
Sp. z o.o.
ul.Piłsudskiego 40, 21-505 Janów Podlaski

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Swisspor Polska Sp. z o.o.
ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 407/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN
826:2013-07

170 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Papa mostowa SELENA MOST ROAD-RT20 S50
Papa o wymiarach
8,0 m x 1 m x 5,0 mm

Zakład prod.:
"Izolacja Matizol" Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 32
38-300 Gorlice

Data produkcji: 09.10.2019
Zmiana: I/A
Partia: 19P003009

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych: Do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych drogowych i kolejowych obiektach mostowych. Izolację można układać na innych obiektach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych

Membrany

Producent:
„Izolacja Matizol"
Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 32
38-300 Gorlice

IBDiM AT/2006-02-1987/4

Giętkość badana na wałku o średnicy 30 mm
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

 Sprawozdanie z badań nr 416/H/2019

POIiŚ

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
Siła zrywająca przy rozciąganiu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)
Wydłużenie przy zerwaniu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

169 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

 

(BETONOWA KOSTKA BRUKOWA POLBRUK) PROSTOKĄT 8CM SZARY

Miejsce produkcji
Zakład produkcyjny (83) w Kielcach,
ul. Ściegiennego 262
25-116 Kielce,

Oznaczenie partii/serii: 2019-04-25.;
Rok produkcji: 2019;

CE

Wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego, tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: POLBRUK S.A.
ul. Nowy Świat 16c
80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(nie spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC:2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 411/BR/2019

POIiŚ

168 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Inżynierii Materiałów
Polimerowych i Barwników Oddział Farb
i Tworzyw
w Gliwicach
Zakład Badawczo-
Analityczny
ul. Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

Rury o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN/OD 110,
dł. 1,0 m
oznaczenie typu wyrobu: rury kan.zew., Ultra-3, typ A1, SN4 SDR41

data produkcji: 28.03.2019

znak budowlany


wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych
nr 1:
Do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania
i kanalizacji poza konstrukcjami budynku – obszar zastosowania U lub do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji poza konstrukcjami budynku oraz wewnątrz konstrukcji budynku obszar zastosowania UD.

Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze - nie kontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Producent: DYKA
Sp. z o.o.
ul. Belgijska 5, 55-220 Jelcz-Laskowice

PN-EN 13476-2:2018

Cechy geometryczne
(nie spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006
Metoda A

Sprawozdanie nr 122/2019

Wskaźnik pełzania
(spełnia)

PN-EN ISO 9967:2016-02
Metoda A

Skurcz wzdłużny
(nie spełnia)

PN-EN ISO 2505:2006
Metoda A

Sztywność obwodowa
(spełnia)

PN-EN ISO 9969:2016-02
Metoda A

167 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Folia budowlana 0,15

1 rolka o wymiarach:
grubość: 150 µm ± 50% x szerokość: 4m x długość: 25 mb

Data wykonania:
2019-04-30
Numer partii:
ORD8527-009
Wykonał:
0682

CE

Do regulacji przenikania pary wodnej – typ A. Do stosowania jako warstwa hydroizolacyjna
w budynkach
(wg DWU)

Membrany

Producent wyrobu:
Foliarex Foroof
Sp. z o.o.
ul. Przejazdowa 2AB
42-280 Częstochowa

Oddział producenta:
Foliarex Foroof
Sp. z o.o.
Oddział Bielawa
(dawniej: Element Polska Sp. z o.o.).
ul. Wolności 22-24,
58-260 Bielawa

PN-EN 13984:2013-06
EN 13984:2013

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż
(spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-2:2013-07
Metoda A

Sprawozdanie z badań nr 335/H/2019

Przenikanie pary wodnej
- opór dyfuzyjny pary wodnej
(nie spełnia)

 

PN-EN 1931:2002
Metoda B

166 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Plastyfikator do
betonu
BETONMIX PLUS
redukujący ilość
wody/uplastycznia
jący o
niepowtarzalnym
kodzie
identyfikacyjnym
typu wyrobu: EN
934-2 : Tabela 2

CE

wg deklaracji
właściwości
użytkowych:
Domieszka do
betonu
redukująca ilość
wody/uplastyczn
iająca

Wyroby związane z betonem, zaprawą zaczynem

Producent: JURGA
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Spółka komandytowa,
63-100 Śrem,
Krzyżanowo 33

EN 934-
2:2009+A1:
2012

Zawartość jonów
chlorkowych:
(spełnia)

PN-EN 480-10:2011

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02459/19/Z00NZK/C

Zawartość alkaliów:
(spełnia)

PN-EN 480-12:2008

Wytrzymałość na
ściskanie po 7 i 28
dniach:
(spełnia)

PN-EN 12390-
3:2011+AC:2012

Zawartość
powietrza:
(spełnia)

PN-EN 12350-
7:2011

Zmniejszenie ilości
wody zarobowej:
(spełnia)

PN-EN 12350-
2:2011

165 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk


Płyty styropianowe EPS 039 Fasada
EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)5-
DS(70,-)3-TR100
grubość 150 mm

Zakład prod.:
18-400 Łomża,
ul. Piłsudskiego 113

Data Produkcji: 14.08.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:

Styropian Plus
Sp. z o.o.
Czarne Dolne 1,
82-520 Gardeja

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 409/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

164 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS S 033 FASADA GRAFIT
EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P5-BS75-DS(N)5-
DS(70,-)3-TR80
grubość 80 mm

Zakład prod.:
18-400 Łomża,
ul. Piłsudskiego 113

Data Produkcji: 14.10.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:

Styropian Plus
Sp. z o.o.
Czarne Dolne 1,
82-520 Gardeja

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 408/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

163 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

papa zgrzewalna VILLAS MOST
Data produkcji: L1/23/10/2018/
06:04

Miejsce produkcji:
Zakład Produkcyjny – ul. Łaska 169-197,
98-220 Zduńska Wola

znak budowlany

Wg deklaracji właściwości użytkowych: papa przeznaczona jest do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych drogowych i kolejowych obiektach mostowych, zwanych obiektami betonowymi. Izolację z papy VILLAS Most można układać na budowlach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych. Izolacje z papy układa się po zagruntowaniu podłoża asfaltowym środkiem gruntującym VillaBit R lub środkami żywicznymi posiadającymi ważną Aprobatę Techniczną IBDiM. Papę należy kleić do podłoża metodą zgrzewania.

Membrany

Producent:
VILLAS Polska
Sp. z o.o.,
ul. Nawrot 4,
90-060 Łódź

Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2011-02-2721/2

Giętkość, badana na wałku Ø 30 mm (-20⁰C)
(spełnia)

 

PN-EN 1109:2013-07

Sprawozdanie nr 130/19/228/P-1

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie:

Siła zrywająca przy rozciąganiu:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

Wydłużenie przy zerwaniu:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

162 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa tynkarska produkowana w wytwórni ogólnego przeznaczenia (GP) o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Zaprawa Tynkarska GC/01/17

data produkcji: 30.03.2019 r.,

Zakład produkcyjny: ''MTB'' Sp. o. o., Krępna,
ul. Cegielniana 16, 47-330 Zdzieszowice

CE

Zaprawa tynkarska produkowana w wytwórni ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz do ścian murowanych, stropów, słupów i ścian działowych objętych zakresem niniejszej normy

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Górażdże Cement S.A., Chorula,
ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże

PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Sprawozdanie nr SB/418/19

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005

161 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa
murarska
popularna ZMP EGOMIX

Data produkcji: 2019.04.27

Oznaczenie partii
LD1 2019.04.27
Zakład produkcyjny ATLAS Sp. z o.o. 41-303 Dąbrowa Górnicza,
ul. Roździeńskiego 2

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według przepisu ogólnego przeznaczenia (G), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na ściany murowane, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
EGOMIX POLSKA Sp. z o .o.,
ul. Wiśniowieckiego 123c
33-300 Nowy Sącz

EN 998-2:2016
(PN-EN
998-2:2016-12)

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie z badań nr SB/370/19

Sprawozdanie z badań nr 1415/19

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002
PN-EN
1015-17:2002/A1:2005

160 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Weberfix MOMENT – C2FT – 01/18

Oznaczenie serii/partii produkcyjnej:
18.06.2019 16:27:57 nr op 00793.GK

Zakład produkcyjny:
05-530 Góra Kalwaria,
ul. Adamowicza 1

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: klej cementowy do przyklejania płytek na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
Saint-Gobain Construction Products Polska
Sp. z o.o.,
ul. Okrężna 16,
44-100 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako:

przyczepność wczesna
(spełnia)

przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 17/2019

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

159 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Włókiennictwa
Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych

ul. Brzezińska 5/15,
92-103 Łódź

Geowłóknina NW 20

Oznaczenie serii/partii:
brak danych

CE

według informacji towarzyszącej oznakowaniu:
drogi i inne obszary obciążone ruchem, budowa linii kolejowych, roboty ziemne, fundamenty i ściany oporowe, systemy odwadniające, systemy ochrony antyerozyjnej, zbiorniki i zapory, konstrukcja kanałów, wysypiska odpadów stałych, projekty zabezpieczeń odpadów płynnych

Geotekstylia

Producent: Low&Bonar NV Industriestraat 39, 9240 Zele, Belgia

PN-EN 13249
PN-EN 13250
PN-EN 13251
PN-EN 13252
PN-EN 13253
PN-EN 13254
PN-EN 13255
PN-EN 13256
PN-EN 13257
PN-EN 13265
(EN 13249:2016
EN 13250:2016
EN 13251:2016
EN 13252:2016
EN 13253:2016
EN 13254:2016
EN 13255:2016
EN 13257:2016
EN 13265:2016)

Wytrzymałość na rozciąganie:
- w kierunku wzdłużnym MD
(spełnia)
- w kierunku poprzecznym CMD
(spełnia)

 

PN-EN ISO 10319:2015-08

Sprawozdanie z badań nr 527/2019

POIiŚ

Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu w chwili zerwania:
- dla kierunku wzdłużnego MD
(spełnia)
- dla kierunku poprzecznego CMD
(spełnia)

 

PN-EN ISO 10319:2015-08

Wytrzymałość na przebicie statyczne
(spełnia)

PN-EN ISO 12236:2007

Odporność na przebicie dynamiczne
(spełnia)

PN-EN ISO 13433:2007

158 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Odlewnictwa
Zespół Laboratoriów Badawczych
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków

Stal żebrowana B500SP – pręty klasa C o średnicy 16 mm

data produkcji:
2019-07-29
nr wytopu: 572642

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych nr 1/18
(wersja 3) z dnia 14.01.2019 r.: Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 166/TBS/2019

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie względne
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

157 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki EN 197-1 –
CEM I 42,5 N

Data produkcji 23.06.2019

Zakład produkcyjny Karsy 77,
27-530 Ożarów

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Cement Ożarów S.A.
ul. Ks. I. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

EN 197-1:2011

Skład i składniki (spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 1582/19

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3 :2016

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.4.2

 

Strata prażenia (spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11 p. 5.4

Pozostałość nierozpuszczalna (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11 pkt 4.4.3

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.5.16

156 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Betonów Zapraw
i Kruszyw
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

 

Baumit Estrich E160

Podkład cementowy
20-80 mm

04.03.19
16:13:48 PO

CE

wg Deklaracji Właściwości Użytkowych
01-BPL-Estrich E160:

Sucha, cementowa mieszanka do wykonywania jastrychów na podłożach mineralnych. Klasa CT-C16-F4-A15

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Baumit
Sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 56 G
53-012 Wrocław

EN 13813:2002
(PN-EN 13813:2003)

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie z badań nr SB/441/19

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 100 w wykazie wyników badań z 2019 r.

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Odporność na ścieranie
(spełnia)

PN-EN 13892-3:2015

155 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Domieszka do zapraw murarskich i tynkarskich ADMIX LIQUID ZIMOWY napowietrzająco/ uplastyczniająca o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: ADMIX LIQUID; EN 934-3 : Tabela 2

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Domieszka do zapraw do murów napowietrzająco/uplastyczniająca (w formie płynu)

Wyroby związane z betonem, zaprawą zaczynem

Producent: JURGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 63-100 Śrem, Krzyżanowo 33

EN 934-3:2009+A1:
2012

Zawartość alkaliów: (spełnia)

PN-EN 480-12:2008

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02462/19/Z00NZK/B

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

Wprowadzone powietrze:
(spełnia)

PN-EN 1015-7:2000

154 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa murarska paroprzepuszczalna typ G
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Zaprawa murarska
klasa M 5, typ G

data produkcji: 06.05.2019 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II" Sp. z o.o.,
ul. Górnicza 7,
39-400 Tarnobrzeg

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr SB/414/19

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002
PN-EN
1015-17:2002/A1:2005

153 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego do izolacji cieplnej w budownictwie TECHNONICOL CARBON ECO
E-XPS EN 13164-T1-CS(10)200-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3
grubość: 30 mm

Partia nr 42743
Linia: 2/3
Dzień: 20.03.19

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu: «Zavod Tehnoplex» Sp. z o.o. Rosja, Riazań, 390047 ul. Wostocznyj Promuzieł 21

Upoważniony przedstawiciel producenta w Polsce:
Technonicol
Sp. z o.o.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9,
05-500 Piaseczno

EN 13164 : 2012 +A1:2015

Opór cieplny:

- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 262/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN-EN
826:2013-07

152 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Siatka z włókna szklanego ABC

ozn. partii/serii:
Nr.: 7/01194/2018

znak budowlany

Wg Krajowej deklaracji właściwości użytkowych:

Siatka z włókna szklanego przeznaczona jest do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków

Złożone zestawy/systemy izolacyjne

Producent:
Yuchen International Sociedad Limitada
Avenida feo Feo 17,
38620 San Miguel de Abona, Spain

ITB-KOT-2018/0379

Siła zrywająca badana na próbkach:
1. w stanie dostawy:
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

2. przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym:
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

 

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.7

Sprawozdanie nr 16/2019


Sprawozdanie nr 1452/19

Wydłużenie względne przy sile zrywającej:
1. badane na próbkach w stanie dostawy:
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

2. badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym:
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

 

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.7

Masa powierzchniowa (spełnia)

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.8

Zawartość popiołu w temp. 625°C [%]
(spełnia)

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.2

151 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Elastyczne podkłady podłogowe Decor Floor
Grubość 3mm
1000mmx500mm

Miejsce produkcji: 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 36;

Oznaczenie partii/serii: 81020120/1;
Rok produkcji: brak informacji

znak budowlany

Wg ITB-KOT-2017/0086 wydanie 1:
przeznaczone do stosowania jako elastyczne podkłady bezpośrednio pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych: paneli podłogowych i warstwowych desek podłogowych

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: VTM HOLDING SP. Z O.O.
ul. Cieszyńska 36
43-200 Pszczyna

ITB-KOT-2017/0086 wydanie 1

Grubość
(spełnia)

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 73/T/2019

Gęstość
(spełnia)

PN-EN 1602:2013

Naprężenia ściskające przy 0,5 mm odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013

Zmiany wymiarów liniowych, po 24 h w temp. +40ºC, w kierunku:
- długości;
- szerokości;
- grubości;
(spełnia)

PN-EN 1604:2013

150 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Elastyczne podkłady podłogowe Decor Floor
Grubość 5mm
1000mmx500mm

Miejsce produkcji: 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 36;

Oznaczenie partii/serii: 81021172/3;
Rok produkcji: brak informacji

znak budowlany

Wg ITB-KOT-2017/0086 wydanie 1:
przeznaczone do stosowania jako elastyczne podkłady bezpośrednio pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych: paneli podłogowych i warstwowych desek podłogowych

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: VTM HOLDING SP. Z O.O.
ul. Cieszyńska 36
43-200 Pszczyna

ITB-KOT-2017/0086 wydanie 1

Grubość
(spełnia)

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 72/T/2019

Gęstość
(spełnia)

PN-EN 1602:2013

Naprężenia ściskające przy 0,5 mm odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013

Zmiany wymiarów liniowych, po 24 h w temp. +40ºC, w kierunku:
- długości;
- szerokości;
- grubości;
(spełnia)

PN-EN 1604:2013

149 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Izolacja fundamentów
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CA 03010

Data produkcji:
01.03.2019
nr partii produkcyjnej:
39

CE

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej

Membrany

Producent:
Conkret Sp. J.
Z. R. Trejderowscy Wielkie Rychnowo
87-410 Kowalewo Pomorskie

PN-EN 14909:2012
(EN 14909:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie z badań Nr 334/H/2019

148 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa zgrzewalna SUPERMOST

Oznaczenie serii:
14186006
L1/09/09/2018/ 02:39

znak budowlany

do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych, drogowych i kolejowych obiektach mostowych. Izolację z papy zgrzewalnej SUPERMOST można układać na innych budowlach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych.

Membrany

Producent: ICOPAL
Sp. z o.o.,
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola,

Krajowa ocena techniczna nr IBDiM-KOT-2018/0144 wydanie 1

Giętkość, badana na wałku Ø 30 mm (-20⁰C)
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Sprawozdanie nr 53/19/82/P-1

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie:

Siła zrywająca przy rozciąganiu:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

Wydłużenie przy zerwaniu:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

147 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

folia budowlana DIALL 0,15 +/- 40% Typ A

data produkcji:
07.2018

CE

wg Deklaracji Właściwości Użytkowych

Elastyczny wyrób do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

Producent:
CB S.A.,
ul. Ozimska 2a
46-053
Chrząstowice

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 14/19/26/1/F-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca– wzdłuż
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca– w poprzek
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Trwałość:
Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu
(spełnia)

PN-EN 1931: 2002 Metoda B

146 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia
IZOLMAT mix V60 S42 H

Data produkcji: 22.03.2019
Zakład produkcyjny
w Gdańsku,
ul. Sandomierska 38
80-051 Gdańsk

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień.
Izolacja wodochronna dachów

Membrany

Producent wyrobu:
IZOHAN Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia

EN 13707:2004
+A2:2009

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie nr 155/19/272/P-1

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

145 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich ADMIX LIQUID napowietrzająco / uplastyczniający o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: ADMIX LIQUID; EN 934-3 : Tabela 2

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Domieszka do zapraw do murów napowietrzająco/uplastyczniająca (w formie płynu)

Wyroby związane z betonem, zaprawą zaczynem

Producent: JURGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 63-100 Śrem, Krzyżanowo 33

EN 934-3:2009+A1:
2012

Zawartość alkaliów: (spełnia)

PN-EN 480-12:2008

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02460/19/Z00NZK

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: (spełnia)

PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

Wprowadzone powietrze:
(spełnia)

PN-EN 1015-7:2000

144 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich POWER ADMIX LIQUID napowietrzająco/
uplastyczniający o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: ADMIX LIQUID; EN 934-3 : Tabela 2

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Domieszka do zapraw do murów napowietrzająco/uplastyczniająca

Wyroby związane z betonem, zaprawą zaczynem

Producent: JURGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 63-100 Śrem, Krzyżanowo 33

EN 934-3:2009+A1:
2012

Zawartość alkaliów: (spełnia)

PN-EN 480-12:2008

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02461/19/Z00NZK

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: (spełnia)

PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

Wprowadzone powietrze:
(spełnia)

PN-EN 1015-7:2000

143 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Folia hydroizolacyjna IZOWINYL ULTRA Typ T

data produkcji:
16 04.19 Zm. II

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych, m.in.:

do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych fundamentów, części podziemnych budynków, izolacji wodochronnych pomieszczeń mokrych

Membrany

Producent:
P.P.H.U. WINYL-POL Wybacz sp.j.
ul. Lubelska 96, 22-130 Siedliszcze

PN EN 13967:2012
(EN 13967:2012)

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda B

Sprawozdanie nr 284/H/2019

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile
rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Odporność na uderzenie
Metoda A (nie spełnia)
Metoda B (spełnia)

PN-EN 12691:2007

Odporność na obciążenie statyczne
(spełnia)

PN-EN 12730:2002, metoda B

142 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Siatka z włókna szklanego PLUS+, Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
P-150-001

Kod EAN 5 907717 480567

CE

Siatka z włókna szklanego do stosowania jako zbrojenie w złożonych systemach izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Złożone zestawy/ systemy izolacyjne

Producent wyrobu:
Proxim
Sp. z o.o.,
ul. Anny Walentynowicz 28,
20-328 Lublin

ETA 16/0765

EAD 040016-00-0404

Zawartość substancji organicznych:
-Zawartość substancji organicznych
(spełnia)
-Zawartość popiołu [%]
(spełnia)

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.2

Sprawozdanie nr 851/19


Sprawozdanie nr 14/2019

Rozmiar oczka:
- w kierunku osnowy
(spełnia)
- w kierunku wątku
(spełnia)

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.4

Szerokość rolki
(spełnia)

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.5

Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne
- Wytrzymałość na rozciąganie – w stanie dostawy
- w kierunku osnowy
(spełnia)
- w kierunku wątku
(spełnia)
- Wydłużenie względne – w stanie dostawy
- w kierunku osnowy
(spełnia)
- w kierunku wątku
(spełnia)
- Wytrzymałość na rozciąganie – po przechowywaniu w alkaliach
- w kierunku osnowy
(spełnia)
- w kierunku wątku
(spełnia)
-Wydłużenie względne – po przechowywaniu w alkaliach
- w kierunku osnowy
(spełnia)
- w kierunku wątku
(spełnia)

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.7

Masa powierzchniowa (spełnia)

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.8

141 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Płyty styropianowe BESSER FASADA GRAFIT
gr. 80 mm
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: płyty styropianowe BESSER FASADA GRAFIT typ wyrobu EPS S EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Data produkcji: 25.02.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Besser Factory Sp. z o.o.
ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków

EN 13163:2012+A2:2016

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 36/19/53/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

140 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement portlandzki EN 197-1:2011-CEM I 42,5R
Wg DWU:
Cement portlandzki EN 197-1-CEM I 42,5R

data produkcji 15.07.2019r.

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa oraz produkcja wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: AB „Akmenes cementas"
J. Dalinkeviciaus 2, LT-85118 Naujoji Akmene

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie nr 2402A/III/2019

Skład i składniki
(nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

139 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki CEM I 42,5 R PREMIUM o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5 R
data produkcji: 09.06.2019 r. Zakład produkcyjny: Zakład EKOCEM,
ul. Roździeńskiego 14,
41-306 Dąbrowa Górnicza

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent wyrobu: Górażdże Cement S.A.,
Chorula,
ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 1469/19

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3 :2016-12

Pozostałość nierozpuszczalna (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11 pkt 4.4.3

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016 p.7

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.4.2

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.5.16

138 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa do betonu komórkowego szara klasa M 10, typ T
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Zaprawa murarska
klasa M 10, typ T

data produkcji: 07.03.2019 r.

 

 

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II" Sp. z o.o.,
ul. Górnicza 7,
39-400 Tarnobrzeg

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr SB/180/20

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002
PN-EN
1015-17:2002/A1:2005

137 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa tynkarska GP Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Zaprawa tynkarska
GP,CS II, WC 1

data produkcji: 07.05.2019 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Na zewnętrzne ściany murowane, stropy i słupy

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II" Sp. z o.o.,
ul. Górnicza 7,
39-400 Tarnobrzeg

PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Sprawozdanie nr SB/360/19

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005

136 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki CEM I 42,5 R o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Cement portlandzki EN 197-1 - CEM I 42,5 R
data produkcji: 27.06.2019 r. Zakład produkcyjny: Zakład Cementownia Chełm,
ul. Fabryczna 6,
22-100 Chełm

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Cemex Polska
Sp. z o. o.,
ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 1468/19

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3 :2016-12

Pozostałość nierozpuszczalna (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11 pkt 4.4.3

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016 p.7

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.4.2

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.5.16

135 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP) o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS (2018)

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP). Do nakładania ręcznego. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: ATLAS Sp. z o. o.,
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Sprawozdanie nr SB/293/19

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

PN-EN 1015-19:2000

134 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyta polistyrenowa wytłaczana SYNTHOS XPS PRIME S 30 L, gr. 120 mm

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
SYNTHOS XPS PRIME S 30 L

Data produkcji: 30.07.2018 r.

opakowanie 3 m2 (4 płyty o wymiarach 1250x600x120 mm)

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja cieplna
w budownictwie.
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych.
Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym
i wodnym.

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
SYNTHOS Kralupy a.s.,
O. Wichterleho 810,
278 01 Kralupy nad Vitavou, Republika Czeska

EN 13164:2012+A1:2015
EN 14934:2007
EN 14307:2009+A1:2013

Opór cieplny:
Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
Opór cieplny
(spełnia)
Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002
PN-EN
13164+A1:2015-03 załącznik C

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 169/T/2019

POIiŚ

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN- EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

Przepuszczalność wody:
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji
(spełnia)

 

PN- EN 12087:2013-07
Metoda 2A

PN- EN 12088:2013-07

 

Przepuszczalność wody:
- Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym częściowym zanurzeniu
(spełnia)

PN-EN 1609:2013-07 metoda A

133 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 - CEM II/B-V 32,5 R
data produkcji: 26.06.2019 r. Zakład produkcyjny: Zakład Cementownia Chełm,
ul. Fabryczna 6,
22-100 Chełm

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Cemex Polska
Sp. z o. o.,
ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 1467/19

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3 :2016-12

Stałość objętości:

- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016 p.7

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.4.2

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.5.16

132 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Wapno budowlane CL 90-S HYDRAT OLKUSZ

Data produkcji: 23.03.2019 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: przygotowywanie spoiwa do zapraw murarskich, tynkarskich i obrzutek, przygotowywanie farb wapiennych oraz w inżynierii wodnolądowej

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
Hydrat S.C. Bożena Choła, Marek Choła
ul. Krucza Góra 56
32-305 Olkusz

 

EN 459-1:2010

Zawartość składników:

- CaO+MgO (spełnia),
- MgO
(spełnia),
- CO2
(nie spełnia),
- SO3
(spełnia)

EN 459-2:2010 p.5.2
EN 459-2:2010 p.5.2
EN 459-2:2010 p.5.5
EN 459-2:2010 p.5.3

 

Sprawozdanie nr 957/19

Wapno czynne (spełnia)

PN-EN 459-2:2010, p. 5.8

Stałość objętości (spełnia)

PN-EN 459-2:2010 p. 6.4.3

Wielkość ziaren jako:
- pozostałość na sicie 0,09 mm (spełnia)
- pozostałość na sicie 0,2 mm (spełnia)

PN-EN 459-2:2010, p. 6.2

Wnikanie
(spełnia)

PN-EN 459-2:2010 p. 6.8

Zawartość powietrza
(spełnia)

PN-EN 459-2:2010, p. 6.10

131 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 100 NEOAQUA STANDARD B 001
gr. 140mm, krawędzie frezowane

Nr partii: 339/19, data produkcji 10.06.2019
Zakład produkcyjny: Biskupiec,
11-300 Biskupiec, Kolonia III/5

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Neotherm spółka z o.o. spółka komandytowa
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68, 43-300 Bielsko-Biała.

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 286/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie
Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN
826:2013-07

Przepuszczalność wody:
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A

130 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów
w Warszawie
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Krawężnik betonowy:
Obrzeże 80/30 szary

Data produkcji: 10.05.2019 r.

CE

Oddzielenie, wyznaczenie granicy rzeczywistej lub wizualnej obszarów pokrytych brukiem lub innymi materiałami nawierzchniowymi.
Zewnętrzne ciągi piesze i obszary ruchu kołowego.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent wyrobu:
CERTUS Technologie Budowlane
Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 19
03-191 Warszawa

PN-EN 1340:2004
PN-EN 1340:2004/AC:2007

(EN 1340:2003,
EN 1340:2003/AC:2006)

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 1340:2004
załącznik F

Sprawozdanie nr 47/K/LB/2019

POIiŚ

129 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy w
Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych "IZOLACJA
Al. Wojciecha Korfantego 193A
40-157 Katowice

 


ThermaCompact IS C-22/6
OTULINY PEF-EN14313-ST(+)95-WS01
Miejsce produkcji: brak informacji;
Oznaczenie partii/serii: PROD NR 925 18042611;
Rok produkcji: brak informacji;

CE

Izolacja termiczna do wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: THERMAFLEX IZOLACJI
SP. Z O.O.
ul. Przemysłowa 6 58-130 Żarów,

EN 14313:2009+A1:2013

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN 13501-1:2019-02
PN-EN ISO 11925-2:2010

Sprawozdanie z badań nr 96/19/152/M-1

128 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy w
Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych "IZOLACJA
Al. Wojciecha Korfantego 193A
40-157 Katowice

 

ThermaCompact IS C-18/6
OTULINY PEF-EN14313-ST(+)95-WS01

Miejsce produkcji: brak informacji;

Oznaczenie partii/serii: PROD NR 14 19010213;
Rok produkcji: brak informacji;

CE

Izolacja termiczna do wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: THERMAFLEX IZOLACJI
SP. Z O.O.
ul. Przemysłowa 6 58-130 Żarów,

EN 14313:2009+A1:2013

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN 13501-1:2019-02
PN-EN ISO 11925-2:2010

Sprawozdanie z badań nr 95/19/151/M-1

127 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych

ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa

wg. etykiety:
Płyta chodnikowa o wymiarach 70x500x500 mm, szara (1)
niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (wg. DWU):
Betonowa Płyta Chodnikowa z fazą 70x500x500 mm, szara i barwiona

Data produkcji:
06-12-2018

CE

Wg. etykiety
Stosować do nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych (np. place, chodniki, parkingi, podjazdy ) pod obciążeniem ruchem pieszym i kołowym, zgodnie z przepisami inżynierii komunikacyjnej

Wg. DWU
Przeznaczona do budowy nawierzchni wewnętrznych i zewnętrznych (np. chodniki, place, parkingi, podjazdy) pod obciążeniem ruchem pieszym i kołowym, za wyjątkiem ciężkich maszyn budowlanych, górniczych i wojskowych.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Firma Barabaś
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1c,
59-300 Lubin

PN-EN 1339:2005 + PN-EN 1339:2005/
AC:2007
(EN 1339:2003 + EN 1339:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 1339:2005 + PN-EN 1339:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 14367/SL - aneks nr 1

126 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki wieloskładnikowy
EN 197-1 CEM II / B-M (V-LL) 32,5 R

Oznaczenie partii produkcyjnej:
12 : 05 : 19 06 :46

Zakład produkcyjny:
Cementownia „Odra" S.A.
ul. Budowlanych 9
45-005 Opole

CE

Wg DWU:

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent wyrobu:
Cementownia „ODRA" S.A.
ul. Budowlanych 9
45-005 Opole

 

EN 197-1:2011

Skład i składniki
(spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 1368/19

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3 :2016-12

125 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe IZOLBET Docieplenie standard

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DOCIEPLENIE STANDARD EPS-EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

oznaczenie partii/serii:
zmiana II,
ozn. producenta i zakładu prod. K;
data prod.: mc. V, dzień 16, rok 19

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
IZOLBET
Sp. z o.o.,
ul. Kowalska 9,
09-500 Gostynin

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 281/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

 

124 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według projektu, ogólnego przeznaczenia (G) o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: ZAPRAWA MURARSKA ATLAS (2018)

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według projektu, ogólnego przeznaczenia (G). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: ATLAS Sp. z o. o.,
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr SB/294/19

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002
PN-EN
1015-17:2002/A1:2005

123 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Pianka polistyrenowa wytłaczana F300

data produkcji: 30.01.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
UAB Finnfoam (300642584), Kokybės str. 5, Biruliškės v.,
LT-54469,
Kaunas reg., Lithuania

EN 13164:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła (uwzględniający starzenie dla grubości nominalnej)
(spełnia)
Opór cieplny (uwzględniający starzenie dla grubości nominalnej)
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002
PN-EN
13164+A1:2015-03 załącznik C

Sprawozdanie z badań nr 195/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN- EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)

 

PN- EN 12087:2013-07
Metoda 2A

122 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe AUSTROTHERM EPS FASSADA PREMIUM gr. 100 mm

Zakład produkcyjny: Austrotherm
Sp. z o.o.
Zakład II:
ul. Fabryczna 80/82, 96-106 Skierniewice
Data prod.
26.04.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Austrotherm
Sp. z o.o.
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 285/T/2019

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 74 w wykazie wyników badań z 2019 r.

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

 

121 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki
i Betonów
w Warszawie

Laboratorium Badawcze Ceramiki i Betonów
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, grupa BIa, szkliwione (GL), kolor EQUADOR WHITE, o wym. 33,3x33,3 cm

kod kreskowy:
5 901503 200575

CE

Do wykładania podłóg i ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz budynków

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Star-Gres
Sp. z o.o.,
ul. Ceramiczna 5,
26-200 Końskie

EN 14411:2012

Trwałość:
Odporność na zamrażanie i odmrażanie (mrozoodporność)
(spełnia)

 

PN-EN ISO 10545-12:1999

Sprawozdanie z badań nr 112/P/LB/2019

120 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Siatka podtynkowa BASIC
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FGM-145-001

data produkcji:
brak

CE

Siatka z włókna szklanego do stosowania jako zbrojenie w złożonych systemach izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Złożone zestawy/ systemy izolacyjne

Producent wyrobu:
Proxim Sp. z o.o.,
ul. Anny Walentynowicz 28, 20-328 Lublin

ETA 16/0546

EAD 040016-00-0404

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach w stanie dostawy
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Sprawozdanie nr 9/2019

Sprawozdanie nr 299/19

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej,%, badane na próbkach w stanie dostawy
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Zawartość popiołu w temp. 625ºC
(spełnia)

ETAG 004:2013
p. C.3.2

119 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych

ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa

JADAR/PŁYTY CHODNIKOWE/7/2017/GR wymiar 50x50x7 cm

Data prod./nr partii:
02-10-2018

Zakład produkcyjny:
Jadar Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 29A
05-600 Grójec

CE

wg DWU:
Wyrób betonowy przeznaczony do budowy nawierzchni brukowych oraz na pokrycia dachowe, wewnątrz i na zewnątrz dla ruchu pieszego.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent wyrobu:
JADAR
Sp. z o.o.
ul. Marii Fołtyn 6B
26-610 Radom

PN-EN 1339:2005 + PN-EN 1339:2005/
AC:2007
(EN 1339:2003 + EN 1339:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 1339:2005 + PN-EN 1339:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 14396/SL

Odporność na poślizg
(spełnia)

PN-EN 1339:2005 + PN-EN 1339:2005/AC:2007
załącznik I

118 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych

ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa

Betonowa kostka brukowa niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: JADAR/KOSTKA BRUKOWA/8-10/2017/GR
Wymiar 20x10x8 cm

Data produkcji 20.10.2018 r.
Zakład produkcyjny: Jadar Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 29A
05-600 Grójec

CE

wg DWU:
Wyrób betonowy przeznaczony do budowy nawierzchni drogowych oraz na pokrycia dachowe, w tym wykładania nawierzchni wewnątrz i na zewnątrz, np. placów, parkingów, podjazdów i ciągów ruchu pieszego (z wyjątkiem ciężkich maszyn budowlanych, górniczych).

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent wyrobu:
JADAR
Sp. z o.o.
ul. Marii Fołtyn 6B
26-610 Radom

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 14388/SL

Odporność na poślizg
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC:2007
załącznik I

117 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Technologii Drewna
Laboratorium Badania Drewna Materiałów Drewnopochodnych Opakowań, Mebli, Konstrukcji i Obrabiarek
ul. Winiarska 1
60-654 Poznań

 

DPL – AS panel podłogowy Dąb Rillington Jasny EPL 011, o wym. 1291/327/8mm

kod kreskowy:
9 007022 243379, Art. 243379

CE

Pokrycia podłogowe do zastosowań wewnątrz budynków

Wyroby podłogowe i posadzkowe

EGGER Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG, Am Haffeld 1, 23970 Wismar, Niemcy

EN 14041:2004+EN 14041:2004/AC:2006

Emisja formaldehydu
(spełnia)

PN-EN 717-1:2006

Sprawozdanie z badań nr A-1413-BOŚ/2019

116 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Włókiennictwa
Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych

ul. Brzezińska 5/15,
92-103 Łódź

Geowłóknina TenCate Polyfelt TS09 (5.01)
Kod partii:
620125

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Funkcje: Drenaż I Filtracja I Separacja
Przeznaczenie:
PN EN 13249:2005 Drogi i inne powierzchnie obciążone ruchem
PN EN 13250:2005 Koleje
PN EN 13251:2005 Roboty ziemne fundamentowanie i konstrukcje oporowe
PN EN 13252:2005 Systemy drenażowe
PN EN 13253:2005 Zabezpieczenia przeciwerozyjne
PN EN 13254:2005 Zbiorniki wodne i zapory
PN EN 13255:2005 Budowa kanałów
PN EN 13256:2005 Tunele i konstrukcje podziemne
PN EN 13257:2005 Składowiska odpadów stałych
PN EN 13265:2005 Zbiorniki odpadów ciekłych

Geotekstylia

Producent: TenCate Geosynthetics Austria GesmbH, Schachermayerstrasse 18, 4021 Linz, Austria

PN-EN 13249
PN-EN 13250
PN-EN 13251
PN-EN 13252
PN-EN 13253
PN-EN 13254
PN-EN 13255
PN-EN 13256
PN-EN 13257
PN-EN 13265
( EN 13249
EN 13250
EN 13251
EN 13252
EN 13253
EN 13254
EN 13255
EN 13256
EN 13257
EN 13265)

Wytrzymałość na rozciąganie:
- w kierunku wzdłużnym MD
(spełnia)
- w kierunku poprzecznym CMD
(spełnia)

 

PN-EN ISO 10319:2015-08

Sprawozdanie z badań nr 118/2019

Wydłużenie względne w chwili zerwania:
- dla kierunku wzdłużnego MD
(spełnia)
- dla kierunku poprzecznego CMD
(spełnia)

 

PN-EN ISO 10319:2015-08

Wytrzymałość na przebicie statyczne
(spełnia)

PN-EN ISO 12236:2007

Odporność na przebicie dynamiczne
(spełnia)

PN-EN ISO 13433:2007

115 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych
ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa

Betonowa kostka brukowa DI
(CEGŁA 80 mm szara)

Data produkcji: 2018-04-03
Zakład produkcyjny: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Marek Mackiewicz ul. Białostocka 63C 18-300 Zambrów

CE

wg DWU:
jako materiał nawierzchniowy na terenach otwartych i w pomieszczeniach oraz jako pokrycie dachów, przeznaczony do wykonywania ciągów pieszych oraz obszarów ruchu kołowego

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent wyrobu:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Marek Mackiewicz
Al. J. Piłsudskiego 40
18-400 Łomża

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC:
2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 14421/SL

POIiŚ

114 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy
GAVIA 50 Plus
Indeks 793-100-44

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Grzejnik
GAVIA 50
793-100-44

ozn. serii/partii:
data produkcji: ATGL0042;
KJ-8
19 KWI 2019

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

systemy grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:

Armatura Kraków S.A.
ul. Zakopiańska 72,
30-418 Kraków

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 24/19/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015-02 +Ap1:2018-05
p. 5.6

113 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa murarska do elementów silikatowych TOTEN biała (2018)

Oznaczenie partii produkcyjnej:
Z2 data produkcji: 24.01.2019

CE

wg DWU:
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent wyrobu:
KIM Sp. z o.o.
ul. Bartycka 114
00-716 Warszawa

EN 998-2:2016

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/249/19

Sprawozdanie z badań nr 789/19

POIiŚ

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002
PN-EN
1015-17:2002/A1:2005

112 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa murarska TOTEN SUPER
ZM-10(2018)

Oznaczenie partii produkcyjnej:
Z2 2018.12.11

Zakład produkcyjny:
WK i ZB S.A.
ul. Szczawińska 52A
95-100 Zgierz

CE

wg DWU:
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent wyrobu:
KIM Sp. z o.o.
ul. Bartycka 114
00-716 Warszawa

EN 998-2:2016

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/251/19

Sprawozdanie z badań nr 1155/19

POIiŚ

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002
PN-EN
1015-17:2002/A1:2005

111 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej TEGOTHERM XPS BT o grubości 100 mm
XPS-EN13164-T1-DS(23,90)-DLT(1)5-CS(10/Y)300-WL(T)0,7 WD(V)3-FTCD2

data produkcji:
brak informacji

CE

Izolacja termiczna dla budownictwa

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Fibrotermica Hungary Kft,
8454 Nyirád, Külterület Hrsz. 0226/14

EN 13164:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN
13164+A1:2015-03 załącznik C

Sprawozdanie z badań nr 43/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN- EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji
(spełnia)

 

PN- EN 12088:2013-07

110 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Polistyren ekstrudowany grubość 50 mm Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: RAVATHERM XPS-G 300 SL

Material code : 3001005030 LOT : 811170211 07:07

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja termiczna dla budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
RAVATHERM HUNGARY KFT. Hungary – 8184 Balatonfűzfő, Almádi út. 4

EN 13164:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN
13164+A1:2015-03 załącznik C

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 21/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN- EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji
(spełnia)

 

PN- EN 12087:2013-07
Metoda 2A

PN- EN 12088:2013-07

109 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Według informacji towarzyszącej oznakowaniu CE: WODOSTYR SUPER 100
EPS EN 13163 T2-L3-W2-Sb5-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)2

Według DWU numer 13/CPR/16:
WODOSTYR SUPER 100
EPS EN 13163 T2-L3-Sb5-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)2

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: IZOLBEX
Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie nr 242/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie
Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN
826:2013-07

Przepuszczalność wody:
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

108 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Płyty styropianowe Alfa Fasada EPS S EPS-EN13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS80-TR80

Data produkcji:
09.01.2019

Zakład produkcyjny w Galewicach,
ul. Przemysłowa 5, 98-405Galewice

 

CE

Izolacja cieplna w budownictwie do zastosowań nie przenoszących obciążeń

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: YETICO S.A.,
ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 66/19/108/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

107 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe FASADA GRAFIT EPS S 033 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 gr. 50 mm

Data prod.
12.06.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
KRASBUD Krasowski Sp. j.
ul. Zarzecze 8A
18-220 Czyżew

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 263/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

106 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe FASADA GRAFIT EPS S 033 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 gr. 150 mm

Data prod.
24.06.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
KRASBUD Krasowski Sp. j.
ul. Zarzecze 8A
18-220 Czyżew

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 264/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

105 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik łazienkowy LUPO 4 530x1060
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: LUPO 4
Kod kreskowy 5906340629237

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: Przedsiębiorstwo "ALPLAST" Piotr Przybyliński i Jarosław Tyczyński Spółka Jawna,
ul. Rynkowska 2
85-503 Bydgoszcz

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 16.2/19/WINB

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015-02 +Ap1:2018-05
p. 5.6

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02
p. 5.4.2
p. 5.4.5

104 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik łazienkowy LUPO 5 530x1240
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: LUPO 5
Kod kreskowy 5906340629190

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: Przedsiębiorstwo "ALPLAST" Piotr Przybyliński i Jarosław Tyczyński Spółka Jawna,
ul. Rynkowska 2
85-503 Bydgoszcz

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 16.1/19/WINB

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015-02 +Ap1:2018-05
p. 5.6

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02
p. 5.4.2
p. 5.4.5

103 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy
Hermes
Kolor biały
Indeks: G.HER70

ozn. serii/partii:
Rok produkcji: 2017
Kod paskowy: 5900308742259

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:

Hydroland Spółka jawna
Jawornik 658,
32-400 Myślenice

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 19/19/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (nie spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

102 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych,
Laboratorium Materiałów Budowlanych

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Superelastyczny klej żelowy H40 BEZ LIMITÓW

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
H40 BEZ LIMITÓW

worek 25 kg,
ozn. partii/serii :
20181210 KPA1 119

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
Kerakoll Polska
Sp. z o.o.,
ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgów

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr LZM00-00596/19/Z00NZM

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

101 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, rodzaj D, odmiana n, Izohan WL

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych: Do wykonywania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych, do gruntowania podłoży po rozcieńczeniu z wodą, do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, do stosowania na powierzchniach pionowych i poziomych w podziemnych i zasypanych gruntem obiektach inżynierii komunikacyjnej

Wyroby do budowy dróg

Producent:
IZOHAN
Sp. z o.o.,
ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia

PN-B-24000:1997

Giętkość powłoki
(klocek o średnicy 30 mm, temp.
- 10°C)
(spełnia)

PN-B-24000:1997
p. 2.5.6

Sprawozdanie nr 92/19/148/E-1

Przesiąkliwość powłoki
(1000 mm/48h)
(spełnia)

PN-B-24000:1997
p. 2.5.7

100 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centralne Laboratorium Badawcze
HENKEL Polska
Sp. z o.o.
Stara Góra
26-220 Stąporków

Baumit Estrich E160

Podkład cementowy
20-80 mm

04.03.19
16:12:50 PO

CE

wg Deklaracji Właściwości Użytkowych
01-BPL-Estrich E160:

Sucha, cementowa mieszanka do wykonywania jastrychów na podłożach mineralnych. Klasa CT-C16-F4-A15

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Baumit
Sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 56 G
53-012 Wrocław

EN 13813:2002
(PN-EN 13813:2003)

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie z badań nr 326/05/2019-1

Wytrzymałość na ściskanie
(nie spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Odporność na ścieranie
(nie spełnia)

PN-EN 13892-3:2015

99 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

EUROVENT DB 0,2±40% Typ A

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
P4002DB/2015

Kod paskowy:
4260308870491

CE

wg Deklaracji Właściwości Użytkowych
nr P4002DB/2015

Elastyczny wyrób wodochronny do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

Producent: Eurosystem Polska
Sp. z o.o. Sp. K.
Wiejska 13,
46-055 Przywory, Polska

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

 

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 28/19/44/1/F-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca/maksymalna siła przy zerwaniu – wzdłuż
(spełnia)
- Wydłużenie przy zerwaniu /wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca/ maksymalna siła przy zerwaniu – w poprzek
(spełnia)
- Wydłużenie przy zerwaniu /wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Przenikanie pary wodnej
(opór dyfuzyjny)
(spełnia)

PN-EN 1931: 2002 Metoda B

98 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS DACH/PODŁOGA (gr. 50mm)

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent Styropianu KOLGROST
J. Grochowski,
K. Kolasa,
Z. Kolasa
Spółka Jawna Dąbrówka Mała 31 95-060 Brzeziny

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 220/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

97 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium CERABUD
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 27,
63-700 Krotoszyn

Betonowa kostka brukowa Polbruk

Data: 08.10.2018

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego, tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: POLBRUK S.A. ul. Nowy Świat 16C
80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(nie spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 036/NL/19

96 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlanej
Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 142 B
58-306 Wałbrzych

Okno dachowe wyłazowe OKPOL VERSA WVM wymiar 47x57

Na ramie okna tabliczka z nadrukiem: „WVM V2 47x57 12A 101A 1804191; VERSA www.versaexit.com 35"

CE

Przeznaczone do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent wyrobu:
Okpol Sp. z o.o. ul. Topolowa 24, 49-318 Skarbimierz - Osiedle

PN-EN 14351-1+A2:2016
EN 14351-1:2006+A2:2016

Przepuszczalność powietrza
(spełnia)

PN-EN 1026:2016

Sprawozdanie z badań MLTB-2019-02-WINB-KUJ-POM

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1027:2016

Odporność na obciążenie wiatrem
(spełnia)

PN-EN 12211:2016

95 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk


płyty styropianowe dach/podłoga EXPERT ARBET o wym. 1000x500x100mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ARBET/P/PDE/EPS 80/0,038/100
T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

Data prod.: 13/06/2018

 

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Fabryka Styropianu „ARBET" Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk Sp. J.,
ul. Bohaterów Warszawy 32,
75-211 Koszalin

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 89/T/2019

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 254 w wykazie wyników badań z 2018r.

94 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Materiałów Budowlanych
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

 

Masa do wykonywania powłok hydroizolacyjnych MAPEGUM WPS

Miejsce produkcji:
Strada Provinciale 159, 20060 Robbiano do Mediglia, Mediolan, Włochy;
Oznaczenie partii/serii:
31-07-18;

 

znak budowlany

Wg KDWU - Wykonywanie powłok hydroizolacyjnych na ścianach i posadzkach w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, przed nałożeniem okładzin ceramicznych

Membrany

Producent: MAPEI S.P.A., VIA CAFIERO, 22-20158 MEDIOLAN WŁOCHY/
Upoważniony przedstawiciel: MAPEI POLSKA SP. Z O.O.,
ul. Gustawa Eiffela 14
44-109 Gliwice,

AT-15-6674/2014

Wodochłonność powłoki
(spełnia)

ZUAT
15/IV.19/2005
(PN-EN ISO 62:2008)

Sprawozdanie z badań nr LZM00-01547/19/Z00NZM

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu - Maksymalne naprężenie rozciągające
(spełnia)

PN-EN ISO 527-1:1998
PN-EN ISO 527-3:1998

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu - Wydłużenie względne przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 527-1:1998
PN-EN ISO 527-3:1998

Odporność na powstawanie rys w podłożu;
brak pęknięć powłoki przy szerokości rysy
(spełnia)

 

ZUAT-15/IV.19/2005
(PB LT 043/1/03-2001)

93 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Gipsu
i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Gotowy klej do płytek Premium ŚMIG F-60

040058 10:28:11
030052 10:35:27

CE

Według DWU: Klej klasy D1TE do montażu wszelkiego rodzaju płytek
i okładzin budowlanych we wnętrzach
i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent:
Megaron S.A.
ul. Pyrzycka 3e.f.
70-892 Szczecin

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza
Początkowa wytrzymałość na ścinanie
(spełnia)

 

PN-EN 1324:2008 p.7.2

Sprawozdanie nr 09/2021

Trwałość:
Wytrzymałość na ścinanie po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

 

PN-EN 1324:2008 p.7.4

92 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

Al. W. Korfantego191,
40-153 Katowice
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Płyty styropianowe IZOBAU FASADA STANDARD gr. 100 mm
IZOBAU FASADA STANDARD EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80,

data produkcji: 10.12.2018 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
LUBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna,
ul. Bukowińska 24A/83
02-703 Warszawa,

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02090/19/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

91 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

Al. W. Korfantego191,
40-153 Katowice

Płyty styropianowe IZOBAU DACH PODŁOGA STANDARD gr. 50 mm - Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: IZOBAU DACH PODŁOGA STANDARD EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2,
data produkcji: 07.12.2018 r.,

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
LUBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna,
ul. Bukowińska 24A/83
02-703 Warszawa,

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02091/19/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

90 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o., Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków

Cement portlandzki popiołowy
CEM II/B-V 32,5 N MONOLIT

Worek 25 kg
ozn. partii/serii:
18 - 3 - 2019

CE

Wg informacji towarzyszącej oznakowaniu:

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
LCBA Laboratorium Cementu i Betonu Architektonicznego Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 60
05-250 Radzymin

 

EN 197-1:2011

Skład i składniki
(nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 2015/III/2019

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3 :2016-12

89 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska - KSK zimowa

Oznaczenie partii produkcyjnej:
61 04.12.2018
ZM2 ZIMOWA(58108)

Zakład produkcyjny:
ul. Opoczyńska 14
96-200 Rawa Mazowiecka

CE

wg DWU:
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym przeznaczona do ścian, słupów i ścian działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: quick-mix
Sp. z o.o.
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/234/19


Sprawozdanie z badań nr 891/19

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

88 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze
Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

ELASTIK klej dyspersyjny
o podwyższonych parametrach i wydłużonym czasie otwartym D2E

Miejsce produkcji:
ul. Pomorska 53,
70-812 Szczecin;

Oznaczenie partii/serii:
3Y 10 2018

CE

Wg DWU - Klej dyspersyjny D2E o wydłużonym czasie otwartym do wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Propducent: YARD Sp. z o.o.,
ul. Pomorska 53,
70-812 Szczecin

EN 12004:2007+A1:2012

Przyczepność:
Początkowa wytrzymałość na ścinanie
(spełnia)

 

PN-EN 1324:2008 p.7.2

Sprawozdanie nr WINB/09-1/2019

Trwałość:
Wytrzymałość na ścinanie po starzeniu termicznym
(spełnia)

 

PN-EN 1324:2008 p.7.4

Trwałość:
Wytrzymałość na ścinanie (przyczepność) w podwyższonej temperaturze
(nie spełnia)

 

PN-EN 1324:2008 p.7.5

Trwałość :
Wytrzymałość na ścinanie po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

 

PN-EN 1324:2008 p.7.3

87 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Przesyłania i Dystrybucji Gazu
Laboratorium Badań Armatury i Technik Eksploatacji Gazociągów
ul. Bagrowa 1,
30-733 Kraków

Bateria umywalkowa, jednouchwytowa jednootworowa, stojąca z obrotowym wylotem Beryl

Indeks:
4802-915-00

Ean: 5 907571 482035

Data produkcji: AFNK1209

znak budowlany

wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych: wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie itp.) – w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym pomieszczeniach wychowawczo – oświatowych, służby zdrowia, branży spożywczej, zakładach przemysłowych i usługowych

Wyroby budowlane mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Producent:
Armatura Kraków S.A.
ul. Zakopiańska 72
30-418 Kraków

PN-EN 817:2008

Klasa przepływu
(nie spełnia)

PN-EN 817:2008

Sprawozdanie z badań numer 1/P/BATERIA-ARMATURA/2019/P

86 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Przesyłania i Dystrybucji Gazu
Laboratorium Badań Armatury i Technik Eksploatacji Gazociągów
ul. Bagrowa 1,
30-733 Kraków

Bateria prysznicowa, jednouchwytowa mechaniczna z głowicą mieszającą 35 mm, Signy, Cooke&Lewis

Ean:
5 052931 460021

Data produkcji:
S/N: 03/18

znak budowlany

wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych: Baterie mechaniczne służące do wyposażenia urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach higienicznych

Wyroby budowlane mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Producent:
Castorama Polska
Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 78
02-255 Warszawa

PN-EN 817:2008

Klasa przepływu
(nie spełnia)

PN-EN 817:2008

Sprawozdanie z badań numer 1/P/BATERIA-SIGNY/2019/P

85 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Techniki Okrętowej S.A., ul. Szczecińska 65,
80-392 Gdańsk

Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe Padilla Reversible EI60

znak budowlany

Wg. Deklaracji Właściwości Użytkowych:
Jako zamknięcia otworów w przegrodach pionowych wewnętrznych

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent: Puertas Padilla S.L.,
General Moscardo 4,
El Albujon,
30-330 Cartagena, Hiszpania

Upoważniony przedstawiciel producenta w Polsce:
Padilla Polska
Sp. z o.o.,
ul. Wybieg 10,
61-315 Poznań

ITB-KOT-2017/0104 wydanie 1
(2017 rok)

Odporność ogniowa
(spełnia)

PN-EN 1634-1+A1:2018-03

PN-EN 1363-1:2012
PN-EN 1363-1:2012 /Ap1:2015-12

Sprawozdanie nr 8-938-06-222/S/1

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 144 w wykazie wyników badań z 2018r.

84 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Technologiczne BETOTECH
Sp. z o.o.,
Laboratorium Materiałów Budowlanych,
ul. Cementowa 1, Chorula,
47-316 Górażdże

wg. etykiety
Kostka brukowa HOLLAND, wym.: 80x100x200 mm,
kolor: szary

Data produkcji:
07.01.2019

wg. DWU
niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
Betonowa kostka brukowa Holland 80x100x200 mm, szara i barwiona

CE

Wg. etykiety
Stosować do nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych (np. place, chodniki, parkingi, podjazdy) pod obciążeniem ruchem pieszym i kołowym, zgodnie z przepisami inżynierii komunikacyjnej

Wg. DWU
Przeznaczona do budowy nawierzchni wewnętrznych i zewnętrznych (np. chodniki, place, parkingi, podjazdy) pod obciążeniem ruchem pieszym i kołowym, za wyjątkiem ciężkich maszyn budowlanych, górniczych i wojskowych.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Firma Barabaś
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1c,
59-300 Lubin

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005
załącznik F

Sprawozdanie nr 041/B/2019

83 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wierzchniego krycia SUPERNOVA W/400/1200

Data produkcji: 19.10.10 ZM A 300001
(słabo czytelne)

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
a) izolacja wodochronna dachów;
b) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent:
IZOLACJA-JAROCIN S.A.
ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin

EN 13707:2004
+A2:2009

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie nr 29/19/45/P-1

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

82 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centralne Laboratorium Badawcze
HENKEL Polska
Sp. z o.o.
Stara Góra
26-220 Stąporków

Zaprawa Murarska typu G

26.11.18 ZM1 00618

CE

Według DWU: Ściany murowane, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Sicher Bautechnik
Sp. z o.o.
ul. Milenijna 12/14
97-200 Tomaszów Mazowiecki

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Absorpcja wody (spełnia)

PN- EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr 230/03/2019

Trwałość (mrozoodporność)

- Ubytek masy
(spełnia)

- spadek wytrzymałości na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-85/B-04500

81 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty polistyrenowe wytłaczane Synthos XPS PRIME S 30 L

Data produkcji: 2018/11/20

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja cieplna
w budownictwie.
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych.
Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym
i wodnym.

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Synthos Dwory 7
Sp. z o.o.
Sp. j.
ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim

EN 13164:2012+A1:2015
EN 14934:2007
EN 14307:2009+A1:2013

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN
13164+A1:2015-03 załącznik C

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 16/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN- EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji
(spełnia)

PN- EN 12087:2013-07
Metoda 2A

PN- EN 12088:2013-07

80 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Płyty styropianowe
Austrotherm EPS 100
EPS EN 13163 T2-CS(10)100-BS150
o grubości 50 mm

Data produkcji:
16.10.2018 r.
Partia nr:
2/ 16/10/18

Zakład produkcyjny:
Zakład II:
ul. Fabryczna 80/82, 96-106 Skierniewice

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:

Austrotherm
Sp. z o. o. ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr LZF00-01278/19/Z00NZF/B

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 316 w wykazie wyników badań z 2018 r.


Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

 PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

79 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Przesyłania i Dystrybucji Gazu
Laboratorium Badań Armatury i Technik Eksploatacji Gazociągów
ul. Bagrowa1,
30-733 Kraków

BTB_021 M Bateria umywalkowa Chrom

znak budowlany

W instalacjach sanitarnych zamontowanych w pomieszczeniach do higieny ciała (szatnie, łazienki itp.) i w kuchniach, tzn. do użycia w wannach, umywalkach, miskach bidetowych, prysznicach i zlewozmywakach

Wyroby budowlane mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Producent: Deante Antczak Sp. j.
Al. Kościuszki 3, 90-418 Łódź.

PN-EN 817:2008

Szczelność
(Spełnia)

PN-EN 817:2008
p.8.3.1. / p.8.4.2 / p.8.7.1

Sprawozdanie z badań numer 1/WWB.7782.1.10.2019.L.Drz/P

Wytrzymałość na ciśnienie
(Spełnia)

PN-EN 817:2008
p.9.4.1 / p.9.5.1

Właściwości hydrauliczne – klasa przepływu
(Spełnia)

PN-EN 817:2008
p.14.2 / p.10.6.2

Właściwości mechaniczne – odporność elementów regulacji na skręcanie
(Spełnia)

PN-EN 817:2008
p.11.2.4

Trwałość (Odporność na zużycie mechaniczne)
(Spełnia)

PN-EN 817:2008
p.12.1.2.4

78 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział zamiejscowy w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. Wojciecha Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Folia wytłaczana IZOFLEX 400, wym. 20±0,5mx1,0m, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Folia 400

Data produkcji:
2018 –11 – 19
Numer partii: 4/13

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:

Wyroby z tworzyw sztucznych do izolacji przeciwwilgociowej PN-EN 13967:2012

Membrany

Producent: Lenko S.A.
ul. Okrzei 2,
43-300 Bielsko- Biała

EN 13967:2012
(PN-EN 13967:2012)

Wodoszczelność (2kPa/24h) (spełnia)

PN-EN 1928:2002
(metoda A)

Sprawozdanie nr 7/19/19/F-1

Trwałość:
- wodoszczelność po sztucznym starzeniu
(spełnia)
- wodoszczelność po działaniu chemikaliów
(spełnia)

PN-EN 1296:2002
PN-EN 1928:2002 Metoda A (2kPa/24h)
PN-EN 1847:2010
PN-EN 1928:2002 Metoda A (2kPa/24h)

Odporność na uderzenie
Metoda A
(spełnia)
Metoda B
(nie spełnia)

PN-EN 12691:2018-05

Odporność obciążenie statyczne
(spełnia)

PN-EN 12730:2015-06
(metoda B)

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
- wzdłuż
(nie spełnia)
- w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(nie spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(nie spełnia)

 

PN-EN 12311-2:2013-07

77 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach
Zakład Badawczo-Analityczny Laboratorium Badań Wytrzymałościowych ul. Chorzowska 50A 44-100 Gliwice.

 

Rura kanalizacji wewnętrznej PVC/HT-S 110x2,6 dł. 1 m.

znak budowlany

Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków

Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niekontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Producent: Wavin Polska S.A.
ul. Dobieżyńska 43,
64-320 Buk

ITB-KOT-2018/0573 wydanie1

Cechy geometryczne:
(spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Sprawozdanie nr 67/2019

Skurcz wzdłużny (spełnia)

PN-EN ISO 2505:2006

Odporność na uderzenia (spełnia)

PN-EN ISO 3127:2017-12

Szczelność połączeń
(spełnia)

PN-EN ISO 13254:2017-11

76 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

EPS FASADA EKO STANDARD (80mm)

Miejsce produkcji: brak informacji;
Oznaczenie partii/serii: brak inforamcji;
Rok produkcji: brak informacji;

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent Styropianu KOLGROST
J. Grochowski,
K. Kolasa,
Z. Kolasa
Spółka Jawna Dąbrówka Mała 31 95-060 Brzeziny

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 219/T/2019

75 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1 03-302 Warszawa

Zakład Mostów
Zespół Diagnostyki i Napraw Mostów TM-1

Zakład Geotechniki
Laboratorium Geotechniki
TG-1

Izolacje wodochronne
w arkuszach, papowe, polimeroasfaltowe do pomostów SELENA MOST ROAD-RT20 S50
Papa o wymiarach
8,0 m x 1 m x 5,0 mm

Data produkcji: 2018.10.02
Zmiana: I/A

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych: Do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych drogowych i kolejowych obiektach mostowych. Izolację można układać na innych obiektach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych

Membrany

Producent:
„Izolacja Matizol"
Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 32
38-300 Gorlice

IBDiM nr AT/2006-02-1987/4

Siła zrywająca przy rozciąganiu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie z badań nr 56/TG-1/TM-1/01/2019

Sprawozdanie z badań nr TM-1/09/19

Wydłużenie przy zerwaniu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Siła zrywająca przy rozdzieraniu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)

Procedura Badawcza IBDiM nr
PB/TM-1/4:2013

Siła zrywająca styki arkuszy papy
(spełnia)

Procedura Badawcza IBDiM nr
PB/TM-1/9:2013

Przesiąkliwość
(spełnia)

Badanie wykonane przez Jednostkę Oceny Technicznej wg Procedury Badawczej IBDiM nr
PB/TM-1/3:2005

Nasiąkliwość
(spełnia)

PN-B-04615:1990

Przyczepność do podłoża badana metodą „pull-off"
(spełnia)

Procedura Badawcza
IBDiM nr
PB-TM-1/5:2016

Odporność na działanie podwyższonej temperatury
(spełnia)

PN-B-04615:1990

74 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe AUSTROTHERM EPS FASSADA PREMIUM gr. 100 mm

Zakład produkcyjny: Austrotherm
Sp. z o.o.
Zakład II:
ul. Fabryczna 80/82, 96-106 Skierniewice
Data prod.
26.04.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Austrotherm
Sp. z o.o.
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 223/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

73 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik Stalowy Altech Premium 600/11/700
H6R NB46 K A

CE

Grzejnik stalowy do stosowania
w wodnych instalacjach CO

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent: Saint - Gobain Polska
Sp. z o.o.
ul. Szklanych Domów 1
42-530 Dąbrowa Górnicza

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 12/19/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

 

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 + Ap1:2018-05 p. 5.6

 

72 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 – CEM II/B-V 32,5 R

Data produkcji 02/03/2019

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Cementownia Kraków- Nowa Huta Sp. z o.o.
ul. Cementowa 2, 31-983 Kraków

EN 197-1:2011

Skład i składniki
(spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie nr 868/19

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Czas wiązania (spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016 p. 6

Stałość objętości:

- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016 p.7

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.4.2

Zawartość chlorków
(spełnia)

 

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.5.16

71 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlanej
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 21 lok. 2
58-300 Wałbrzych

Okno dwuskrzydłowe o wymiarach 1465 x 1435 mm
2019-15973-1-1 PERFECTHERM - PROSTE

Zakład prod.:
Fabryka Okien
ul. Polna 27
18-420 Jedwabne

CE

Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent: SONAROL
Spółka jawna Najda
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne

PN-EN 14351-1+A2:2016
EN 14351-1:2006+A2:2016

Przepuszczalność powietrza
(spełnia)

 

PN-EN 1026:2016

Sprawozdanie nr MLTB-2019-01-WINB-PODL

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1027:2016

Odporność na obciążenie wiatrem
(spełnia)

 

PN-EN 12211:2016

70 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Budowlane Sp. z o.o. Laboratorium Centralne
ul. Drzonków -Cisowa 7,
66-004 Zielona Góra

Betonowa kostka brukowa klasyczna 01/KOS/1/2017
Cegła HOLLAND - 80 mm

CE

Do zastosowań zewnętrznych i do wykończenia dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: ZIEL-BRUK
Sp. z o.o., ul. Mosiężna 27, 66-400 Gorzów Wlkp.

PN-EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005/AC:
2007
(EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:
2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007 zał. F

Sprawozdanie z badań nr 19-02-26-01-WINB-GW

Trwałość - nasiąkliwość (spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007 zał. E

69 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Obrzeże betonowe szare o wymiarach 1000 x 200 x 60 mm

Zakład produkcyjny: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz
Zakład produkcyjny w Zabrowie
ul. Białostocka 63C
18-300 Zambrów
Data prod.
2019.04.06

CE

Budowa nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i/lub jako elementy pokryć dachowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent wyrobu:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz.
Al. Józefa Piłsudskiego 40
18-400 Łomża

PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC:2007
(EN 1340:2003
EN 1340:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 1340:2004+
AC:2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 177/BR/2019

68 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Institut Pro Testování a Certifikaci, a. s.
třída Tomáše Bati 299, Louky,
763 02 Zlín, Czech Republic

Papa Icopal Baza PYE PV250 S 4.0s Szybki Profil SBS

Data produkcji: 14.09.2017 r., 04:13

CE

Izolacja wodochronna dachów/ izolacja wodochronna dachów podlegająca reakcji na ogień

Membrany

Producent:
Icopal sp. z o.o.
ul. Łaska 169/197,
98-220 Zduńska Wola

EN 13707:2004+A2:2009

Wodoszczelność (nie spełnia)

PN-EN 1928

Sprawozdanie nr 412503184-01

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 293 w wykazie wyników badań z 2017 r.

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maks. siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
- maks. siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy rozciąganiu wzdłuż (nie spełnia)
- wydłużenie przy rozciąganiu w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN 12311-1

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1

Giętkość w niskiej temperaturze (-5 °C) (nie spełnia)

PN-EN 1109

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2

67 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

KLEJ DO PŁYTEK ZWYKŁY CZ-01 (CERAMIK CZ-01)

Oznaczenie partii/serii: 08.01.19;

CE

KLEJENIE PŁYTEK WEWNĄTRZ

Kleje budowlane

Producent: ARSANIT
Sp. z o. o.
ul. Obwodowa 17
41-100 Siemianowice Śląskie

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/10/2019

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

66 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa DI cegła 60 mm szara

Zakład produkcyjny: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz
Zakład produkcyjny w Zabrowie.
ul. Białostocka 63C
18-300 Zambrów
Data prod.
2019.04.08

CE

Budowa nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i/lub jako elementy pokryć dachowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent wyrobu:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz.
Al. Józefa Piłsudskiego 40
18-400 Łomża

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 176/BR/2019

65 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Hydrofobowe płyty styropianowe o obniżonej chłonności wody WODOSTYR SUPER EPS 100, grubość 80 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu (według DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 13/CPR/16 z dnia 18.10.2016r. wydanie 2): WODOSTYR SUPER 100 EPS-EN 13163-T2-L3-Sb5-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)2;

Zakład produkcyjny
w Chmielowie
ul. Chemiczna 18,
39-442 Chmielów
oznaczenie partii:
Zmiana I, Data prod 26.IX.18

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
IZOLBEX
Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9,
09-500 Gostynin

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 147/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

Przepuszczalność wody:
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07
metoda 2A

64 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Folia wytłaczana HDPE do poziomej izolacji przeciwwilgociowej HYDROFOL

5 903240 017355
2018-07-21
(50mb x 0,40m)

CE

Według DWU: Folia wytłaczana HDPE do poziomej izolacji przeciwwilgociowej

Membrany

Producent: PLAST MASTER Teresa i Ryszard Sudoł
ul. Polna 4b
37-100 Łańcut

EN 14909:2012
(PN-EN 14909:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 9/19/21/F-1

Trwałość:

Po sztucznym starzeniu (spełnia)

Po działaniu alkaliów
(spełnia)

PN-EN 1296:2002

PN-EN 1928:2002 Metoda A

PN-EN 1847:2010
PN-EN 1928:2002 Metoda A

Odporność na uderzenie
(spełnia)

PN-EN 12691:2018-05
Metoda A
Metoda B

Odporność na zginanie w niskiej temperaturze
(-30ºC)
(spełnia)

PN-EN 495-5:2013-07

63 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik stalowy panelowy CV11 600 x 1000 EQUATION o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Grzejnik stalowy panelowy C11 600 x 1000
Grzejnik stalowy panelowy V11 600 x 1000
kod kreskowy: 5901171184382

CE

Montaż w systemach grzewczych budynków

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: Leroy-Merlin Polska Sp. z o. o.,
ul. Targowa 72
03-734 Warszawa

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 14.3/19/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 + Ap1:2018-05 p. 5.6

62 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik stalowy panelowy
CV22 600 x 600 EQUATION o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Grzejnik stalowy panelowy C22 600x600
Grzejnik stalowy panelowy V22 600x600
kod kreskowy: 5901171184481

CE

Montaż w systemach grzewczych budynków

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: Leroy-Merlin Polska Sp. z o. o.,
ul. Targowa 72
03-734 Warszawa

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia)
- nominalna moc cieplna Φ30 (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 14.1/19/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (nie spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

61 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Techniki Okrętowej S.A

Laboratorium Badań Ogniowych
ul. Szczecińska 65
80-392 Gdańsk,

Drzwi przeciwpożarowe systemu ASP 80 FIRE +

rok produkcji:
2018

znak budowlany

do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako drzwi wewnętrzne

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent:
Royal Team Plus Sp. z o.o. ul. Leśna 2D,
32-500 Chrzanów

ITB-KOT-2017/0272 wydanie 1

Odporność ogniowa
(spełnia)

PN-EN 1634-1+A1:2018-03

PN-EN 1363-1:2012
PN-EN 1363-1:2012 /Ap1:2015-12

Sprawozdanie nr 8-881-03-222/S/1

60 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Stalowy grzejnik panelowy TYP-22 o wymiarach 600 x 800 mm

Rok produkcji: 2018

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach.

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:

P.P.H.U. DIAMOND
Sp. z o.o.
ul. Rakowicka 31
31-510 Kraków

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

nominalna moc cieplna Ф30
(nie spełnia)

nominalna moc cieplna Ф50
(nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie Nr 04/19/GUNB

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 266 w wykazie wyników badań z 2018 r.

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

59 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 038 PODŁOGA-DACH, grubość 40 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
(według Deklaracji Właściwości Użytkowych Nr 04/2014/2017 z dnia 26.06.2017r.):
EPS 038 PODŁOGA-DACH EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sb5-P30-BS125-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

Oznaczenie partii: 8.11.18/14:02/103

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie.

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
EUROSTYR Serafin Spółka Jawna
ul. Polna 2,
37-100 Łańcut

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 148/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

58 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

płyty styropianowe EGOMIX EPS 040 FASADA
gr. 100 mm
EPS - EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS100-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR100

Data produkcji: 19.11.2018

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: POLYFORM
s.r.o.,
Terezie Vansovej 10,
0650 03 Podolinec, Republika Słowacka

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 15/19/27/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

57 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw
i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Podkład podłogowy AXTON Szybki Beton B-30

Partia:
UJAZD 10
(wydruk daty produkcji nieczytelny)

CE

Materiał przeznaczony do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu, przeznaczony do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: KREISEL Technika Budowlana
Sp. z o.o..
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

PN-EN 13813:2003
(EN 13813:2002)

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie nr SB/163/19

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

56 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik stalowy panelowy C22 550 x 800 EQUATION o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Grzejnik stalowy panelowy C22 550 x 800
kod kreskowy: 5901171184436

CE

Montaż w systemach grzewczych budynków

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: Leroy-Merlin Polska Sp. z o. o.,
ul. Targowa 72
03-734 Warszawa,

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 14.2/19/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 + Ap1:2018-05 p. 5.6

55 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik centralnego ogrzewania Retto model RET-50/110 o wymiarach 540x1072 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: RETTO

Data produkcji: 01.03.2019 r.

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy
Spółka Jawna,
Nowa Wieś k/Włocławka,
ul. Jana Pawła II 12 A, 87-853 Kruszyn

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 13.3/19/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 + Ap1:2018-05 p. 5.6

54 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik centralnego ogrzewania Pop Star o wymiarach 500x1190 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: POPS-50/120C34

Data produkcji: 26.02.2019 r.

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy
Spółka Jawna,
Nowa Wieś k/Włocławka,
ul. Jana Pawła II 12 A, 87-853 Kruszyn

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 13.2/19/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 + Ap1:2018-05 p. 5.6

53 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik centralnego ogrzewania Pop Star o wymiarach 500x875 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: POPS-50/90C34

Data produkcji: 08.11.2018 r.

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy
Spółka Jawna,
Nowa Wieś k/Włocławka,
ul. Jana Pawła II 12 A, 87-853 Kruszyn

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 13.1/19/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 + Ap1:2018-05 p. 5.6

52 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Płyty styropianowe
Austrotherm EPS
038 DACH / PODŁOGA
EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-CS(10)70-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2
o grubości 50 mm

Partia nr:
2/ 29/10/18
Zakład produkcyjny:
Zakład II,
ul. Fabryczna 80/82, 96-106 Skierniewice

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Austrotherm
Sp. z o. o. ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr LZF00-01277/19/Z00NZF/B

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 295 w wykazie wyników badań z 2018 r.

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

51 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 200-036 DACH-PODŁOGA–PARKING, gr. 200 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GENDERKA/WSC/01/W200

Data produkcji: 22.11.2018

opakowanie 0,3 m3 (3 płyty o wymiarach 1000x500x200 mm)

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
GENDERKA
Sp. z o.o.,
ul. Raczkowskiego 1,
85-862 Bydgoszcz

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 168/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN
12089:2013-07
Metoda B

50 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Folia kubełkowa VENTFOL POWER 850 V o wymiarach:
dł. 20 mb, szer. 3,0 m, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: VENTFOL POWER 850 V (według Deklaracji Własciwosci Użytkowych nr PM5V/V/2013 wersja 1 z dnia 9.10.2017 r.)

Data produkcji:
2018-11-26

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Folia HDPE wytłaczana do izolacji przeciwwilgociowej zewnętrznej ścian fundamentów, podłóg i pod podłogami, stropów, stropodachów oraz do izolacji przeciwwilgociowej w inżynierii lądowej z funkcją rozdzielania i drenażu PN-EN 13967:2012 (EN 13967:2012)

Membrany

Producent:
Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł ul. Polna 4b,
37-100 Łańcut

EN 13967:2012
(PN-EN 13967:2012)

Wodoszczelność (2kPa/24h) (spełnia)

PN-EN 1928:2002
(metoda A)

Sprawozdanie nr 163/H/2019

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia)

-maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN 12311-2:2013-07
(metoda A)

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
- wzdłuż
(nie spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Odporność na uderzenie
(spełnia)

PN-EN 12691:2007
(metoda A)

Odporność obciążenie statyczne
(spełnia)

PN-EN 12730:2002
(metoda B)

49 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa wyrównująca extra BUILDFIX
szara

03.10.18 GL1 00737

CE

wg DWU:
Zaprawa tynkarska według projektu, wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP), której podstawą jest spoiwo nieorganiczne, przewidziana do zastosowania zewnętrznego i wewnętrznego na ścianach, sufitach, słupach i ścianach działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent wyrobu:
Mapei Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa
Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 998-1:2016

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/141/19

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/
A1:2005
Metoda A i B

48 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa murarska klasa M10, typ T

23.10.2018 - 171015004

CE

wg DWU:
Ściany murowane, słupy i ściany działowe objęte zakresem normy.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent wyrobu:
Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II" Sp. z o.o.
ul. Górnicza 7
39-400 Tarnobrzeg

EN 998-2:2010

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr SB/138/19

Sprawozdanie z badań nr 378/19

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002
PN-EN
1015-17:2002/A1:2005

47 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

weber zaprawa murarsko tynkarska 02/15

Data ważności:
28.09.2019 r.

Partia:
28.09.2018 nr op. 01339 GK

Zakład produkcyjny:
ul. Adamowicza 1
05-530 Góra Kalwaria

CE

wg DWU:
Zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia (G), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym.

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) do wnętrz i na zewnątrz. Do wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich. Typ i klasa:
GP – CS IV - W 0

Wyroby do wznoszenia murów

Producent wyrobu:
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

EN 998-1:2010
EN 998-2:2010

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr SB/137/19

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

46 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 038 PREMIUM DACH/PODŁOGA
/15190219
gr. 180mm,

krawędzie gładkie data produkcji
12:23 21.02.2019
Zakład produkcji styropianu
ul. Ostródzka 3,
14-140 Miłomłyn

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: SONAROL
Sp. J. NAJDA,
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne.

PN-EN 13163 +A2:2016-12
(EN 13163:2012+A2:2016)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 164/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

45 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Polmar Fasada Grafit
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 P
typ wyrobu EPS S

data produkcji 13.03.2019;
grubość 100mm, krawędzie proste
zakład prod.
ul. Mickiewicza 56
83-130 Pelplin

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Swisspor Polska Sp. z o.o.,
ul. Kroczymiech 2 32-500 Chrzanów

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 166/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

44 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe STYROPIAN STB EPS S 033 STYRGRAF 001 EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

Partia: 969

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STB Koncept
Sp. z o.o.,
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 5
Cięciwa,
05-200 Wołomin.

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 129/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

43 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

PERFECT- ELASTYCZNY KLEJ DO PŁYTEK C2TE
CEMENTOWY, O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH, O ZMNIEJSZONYM SPŁYWIE I WYDŁUŻONYM CZASIE OTWARTYM

Miejsce produkcji: Zakład produkcyjny nr 60
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

Oznaczenie partii/serii:
03.08.2018 godz.: min..
Rok produkcji: 2018

CE

Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach i innych konstrukcjach budowlanych

Kleje budowlane

Producent: QUICK-MIX
Sp. z o.o.,
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/05/2019

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

42 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Oddział Ceramiki i Betonów
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

KRAWĘŻNIK BETONOWY
KRAWĘŻNIK - OBRZEŻE 6X20X100CM - SZARE - FAZA JEDNOSTRONNA 1-OT-06-000-1_F-CO

Miejsce produkcji:
nr 4, KIELCE
ul. Ściegiennego 240,
25-116 Kielce;
Oznaczenie partii/serii:
Nr serii 304,
Nr formy KL-345,
Data produkcji/zmiana 05.11.2018/3;
Rok produkcji: 2018;

CE

Do wykończenia zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni do ruchu pieszego i kołowego

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: BRUK-BET
Sp. z o.o.
Nieciecza 199
33-240 Żabno

EN 1340:2003, EN 1340:2003/AC:2006

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

PN-EN 1340:2004
+AC:2007
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 5/K/LB/2019

41 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Oddział Ceramiki i Betonów
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

 

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
KOSTKA BRUKOWA HOLLAND GR. 6CM - SZARA {N}
1-06-HO-000-3..-CO

Miejsce produkcji:
nr 4, KIELCE
ul. Ściegiennego 240,
25-116 Kielce;
Oznaczenie partii/serii:
Nr serii 0339,
Nr formy K1-155,
Data produkcji/zmiana 29.11.2018/3;
Rok produkcji: 2018;

CE

Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: BRUK-BET
Sp. z o.o.
Nieciecza 199
33-240 Żabno

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 4/K/LB/2019

40 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

ATLAS PLUS klej wysokoelastyczny odkształcalny

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ATLAS PLUS NOWY
C2 TE S1

worek 20 kg,
ozn. partii/serii :
Z3 2018:08:24 21:03 248919 07152

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Klej cementowy do płytek o podwyższonych parametrach, o wydłużonym czasie otwartym i zmniejszonym spływie, odkształcalny C2 TE S1 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków zarówno na ściany jak i na podłogi.

Kleje budowlane

Producent:
ATLAS Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 7/2019

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 352 w wykazie wyników badań z 2018 r.

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

39 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej cementowy o podwyższonych parametrach
H40 BEZ LIMITÓW szary 25 kg

20180713
KPA1 611

Ean:
5 900401 819117

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
Kerakoll Polska
Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128
95-030 Rzgów

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 11/2019

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

38 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej do płytek GLAZURNIK
klasa C1

8022452035494 05.09.18 BA1 02626

CE

Według DWU: Klej do płytek, cementowy, do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych, podłogowych lub ściennych

Kleje budowlane

Producent: MAPEI Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14,
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 5/2019

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

37 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa wierzchniego krycia VILLAS
W-400

Data produkcji: 10/10/2018/ 00:26

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:

a. izolacja wodochronna dachów
b. izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent: ICOPAL
Sp. z o.o.,
ul. Łaska 169/197,
98-220 Zduńska Wola

EN 13707:2004
+A2:2009

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie nr 6/19/18/1/P-1

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(nie spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

36 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa ASPOT V60 S30

Data produkcji 23.10.2018
Zmiana 1

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja wodochronna dachu oraz izolacja przeciwwilgociowa

Membrany

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Lemar Sp. z o.o.
ul. Skocka 54, Potrzanowo,
62-085 Skoki

EN 13707:2004
+A2:2009

EN 13969: 2004
EN 13969:2004/
A1:2006

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie nr 8/19/20/1/P-1

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Odporność na uderzenie
(spełnia)

PN-EN 12691:2018-05 Metoda A

Odporność na obciążenie statyczne
(spełnia)

PN-EN 12730:2015-06
Metoda B

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

35 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium CERABUD
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 27,
63-700 Krotoszyn

Betonowa kostka brukowa BEHATON 8 cm z Fazą

Data produkcji: 24.11.2018 r.

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Kostka brukowa przeznaczona do pokryć nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego, ruchu kołowego oraz na pokrycia dachowe.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
PPHU MAR-DOM Marek Kwieciński
ul. Europejska 32
62-500 Konin

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 015/NL/19

34 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe FASADA GRAFIT EPS S 033 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 gr. 120 mm

Zakład produkcyjny: KRASBUD Krasowski Sp. j.
18-220 Czyżew
ul. Zarzecze 8A

Data prod.
07.01.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: KRASBUD Krasowski Sp. j.
ul. Zarzecze 8A
18-220 Czyżew

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 50/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

33 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Elastyczny, szybkowiążący klej do płytek, K6 BŁYSKAWICZNY PLUS 25kg,
C2 FT S1 – EN 12004

30.07.18 ,
nr art. 219447
Zakład produkcyjny
ul. Gipsowa 5,
97-427 Rogowiec

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: „K6" Klej cementowy
o podwyższonych parametrach, szybkowiążący,
o zmniejszonym spływie, odkształcalny do stosowania
w budownictwie

Kleje budowlane

Producent:
Knauf Sp. z o.o.
ul. Światowa 25,
02-229 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 10/2019

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

32 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium CERABUD
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 27,
63-700 Krotoszyn

Bloczek betonowy M6
(niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg. DWU: bl382412kl12)

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Konstrukcje murowe tynkowane lub nietynkowane, konstrukcje murowe przenoszące obciążenia i nieprzenoszące obciążeń w budownictwie ogólnym, lądowym i wodnym.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
BUTRANS- POZNAŃ Materiały Budowlane Sp. z o.o.
ul. Wołkowyska 28, 61-132 Poznań

EN 771-3: 2011+A1:2015

Wytrzymałość na ściskanie:
(nie spełnia)

PN-EN
772-1:2011
+ A1:2015-10

Sprawozdanie nr 013/NL/19

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:

- gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN
772-13:2001

31 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

PŁYTY STYROPIANOWE IZOBAU FASADA EPS 70-040 GR.12cm
(IZOBAU FASADA EPS 70-040 EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Miejsce produkcji:
LUBAU Sp. z o. o. Spółka komandytowo-akcyjna,
ul. Bukowińska 24a/83,
02-703 Warszawa;

Oznaczenie partii/serii:
nr partii: C595
data produkcji: 26.11.2018;

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: LUBAU Sp. z o. o. Spółka komandytowo-akcyjna,
ul. Bukowińska 24a/83,
02-703 Warszawa;

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 47/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

30 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników
i Armatury
ul. Wilcza 8
26-610 Radom

 

Grzejnik stalowy panelowy C 22 600x600

data produkcji:
29.06.2018r.

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu:
ZPU IDMAR IDI CAPITAL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Krosno,
ul. Główna 9A,
62-050 Mosina

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Ф30
(spełnia)

Nominalna moc cieplna Ф50
(spełnia)

 

PN- EN 442-2:2015-02
p. 5.4.2
p. 5.5.1.

Sprawozdanie nr 06/19/WINB

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015-02
p. 5.6

29 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe AQUA
EPS 100 – 037,
gr. 150 mm
EPS EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR150-WL(T)4

Zakład produkcyjny: KRASBUD Krasowski Sp. j.
18-220 Czyżew
ul. Zarzecze 8A
Data prod.
10.01.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: KRASBUD Krasowski Sp. j.
ul. Zarzecze 8A
18-220 Czyżew

 

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 51/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

 

Wytrzymałość na ściskanie
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu
(spełnia)

PN-EN 12087:2013-07
Metoda 2A

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

28 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe KNAUF Therm Expert Fasada XTherm λ 32 dN 140 (TYP EPS S)
EPS - EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS75-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR80

grubość 140 mm

Typ EPS S

Zakład prod.: Adamowice,
ul. Styropianowa 1
96-320 Mszczonów

Data Produkcji: 19.12.2018

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:

KNAUF Industries Polska sp. z o.o.
Adamowice,
ul. Styropianowa 1
96-320 Mszczonów

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 97/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

27 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków


KSK Letnia. Zaprawa murarska do cienkich spoin według projektu

01.06.2018 07:15 ZM2 BIAŁA 58106

Zakład produkcyjny:
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

CE

wg Deklaracji Właściwości Użytkowych
nr QM-260363-T

Zaprawa murarska do cienkich spoin według projektu,
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym przeznaczona do ścian murowych, słupów i ścian działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: quick-mix
Sp. z o.o.
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/122/19


Sprawozdanie z badań nr 439/19

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

26 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa
murarsko-tynkarska
DuoDur 25 kg

Ean
5 907534 261721

15:14
26/11/18/LO

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (typ G) wg projektu. Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych: wewnątrz i na zewnątrz.
Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (typ GP) wg projektu. Do stosowania na ścianach, stropach i słupach wewnątrz i na zewnątrz

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Baumit
Sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 56G,
53-012 Wrocław

PN-EN 998-1:2016-12
(EN 998-1:2016)

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Przyczepność do podłoża
(spełnia)
Symbol modelu pęknięcia)
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Sprawozdanie z badań nr SB/127/19


Sprawozdanie z badań nr 310/19

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Przepuszczalność pary wodnej
(spełnia)

PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

25 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium CERABUD
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 27,
63-700 Krotoszyn

Bloczek fundamentowy 38x24x12

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 11.02.2019 r.

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
w ścianach, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
PETRUS Sp. z o.o., ul. Podmiejska 15 c, 66-400 Gorzów Wielkopolski

EN 771-3:2011
+A1:2015

Wytrzymałość na ściskanie:
(spełnia)

PN-EN
772-1
+ A1:2015-10

Sprawozdanie nr 018/NL/19

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:

- gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN
772-13:2001

24 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
ALFA FASADA EPS S;
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS80-TR80
gr 100 mm

Data produkcji:
30/10/2018
nr partii produkcyjnej:
30/10/2018
11:19 OL
Zakład produkcyjny:
YETICO S.A.
ul. Towarowa 17 A
10-416 Olsztyn

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
YETICO S.A.

ul. Towarowa 17 A
10-416 Olsztyn

EN 13163:2012+A1:2015

(PN-EN 13163+
A1:2015-03)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 54/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

23 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
GAMMA PASSIVE FASADA EPS S;
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS60
gr 100 mm

Data produkcji:
25/10/2018
nr partii produkcyjnej:
25/10/2018 OL
Zakład produkcyjny:
YETICO S.A.
ul. Towarowa 17 A
10-416 Olsztyn

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
YETICO S.A.

ul. Towarowa 17 A
10-416 Olsztyn

EN 13163:2012+A1:2015

(PN-EN 13163+
A1:2015-03)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 49/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

22 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa – Fundament 4,0 Szybki Profil SBS

Data produkcji: 26/11/2017/ 10:46
L1

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z izolacją przeciwwodną części podziemnych

Membrany

Producent wyrobu:
Icopal Sp. z o.o.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola

EN 13969:2004
EN 13969:2004/
A1:2006

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 10/19/22/P-1

Odporność na obciążenie statyczne
(spełnia)

PN-EN 12730:2015-06
Metoda B

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda B

21 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Perfect Elastyczny klej do płytek C2TE

Oznaczenie serii
lub partii produkcyjnej:
61 27.08.2018 09:48
ZM3 (22049) EKP

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Klej do płytek, cementowy
o podwyższonych parametrach,
o zmniejszonym spływie
i wydłużonym czasie otwartym przeznaczony do wykończenia ścian
i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budowli

Kleje budowlane

Producent:
quick-mix sp. z o.o. ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 6/2019

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

20 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników
i Armatury
ul. Wilcza 8
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy KRAFT,
10 elementowy, kolor biały
(index: G.KRA 70)

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu:
Hydroland
Spółka Jawna

Jawornik 658
32-400 Myślenice

EN 442-1:2014

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(nie spełnia)

PN- EN 442-1:2015-02 +Ap1:2018-05
p. 5.4

Sprawozdanie nr 09/19/WINB

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Ф30
(spełnia)

Nominalna moc cieplna Ф50
(spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02
p. 5.4.2
p. 5.5.1.

19 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe KNAUF Therm Expert Fasada XTherm λ 32 dN 80 (TYP EPS S)
EPS - EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS75-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR80

grubość 80 mm

Typ EPS S

Zakład prod.: Adamowice,
ul. Styropianowa 1
96-320 Mszczonów

Data Produkcji: 05.03.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:

KNAUF Industries Polska Sp. z o.o.
Adamowice,
ul. Styropianowa 1
96-320 Mszczonów

EN 13163:2012+A1:2015

(PN-EN 13163+
A1:2015-03)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 96/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

18 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

„EPS 100-038"
płyty styropianowe (PS-E)

data produkcji 29.01.19;
grubość 50mm, krawędzie proste

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: „PO-STYR" s.c. Piotr Chreścionko, Wojciech Gutkowski, Starorypin Rządowy 29B,
87-500 Rypin

EN 13163:2012+A1:2015

(PN-EN 13163+
A1:2015-03)

 

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 74/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

17 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Izolacje wodochronne
w arkuszach, zgrzewalne, papowe, polimeroasfaltowe,
pod nawierzchnie mostowe.

Nazwa handlowa: Papa zgrzewalna SUPERMOST

14186006
L1 / 23/06/2018/ 15:00

znak budowlany

wg Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych
nr 1/P/2018:

Papa zgrzewalna Supermost przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych
i sprężonych, drogowych
i kolejowych obiektach mostowych zwanych dalej obiektami betonowymi. Izolację
z papy zgrzewalnej Supermost można układać na innych budowlach komunikacyjnych, w tym
na budowlach poziemnych.

Membrany

Producent: Icopal
Sp. z o.o.
ul. Łaska
169/197,
98-220 Zduńska Wola

IBDiM-KOT-2018/0144

wyd. 1
z dnia 02.05.2018r.

Siła zrywająca przy rozciąganiu:

– wzdłuż arkusza
(spełnia)
– w poprzek arkusza
(spełnia)

Wydłużenie przy zerwaniu
– wzdłuż arkusza
(spełnia)
–w poprzek arkusza
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Sprawozdanie nr 94/H/2019

 

Grubość arkusza
(spełnia)

PN-EN 1849-1:2002

16 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Budownictwa Betonowego

Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych

Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Betonowa kostka brukowa gr.8 wzór HOLLAND BEZ FAZY, kolor czarny

(niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: JADAR/KOSTKA BRUKOWA/8-10/2017/SK)

Data produkcji: 2018-10-16
zakład prod.:
JADAR sp. z o.o.
ul. Witosa 9,
26-640 Skaryszew

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Wyrób betonowy przeznaczony do budowy nawierzchni drogowych oraz na pokrycia dachowe, w tym wykładania nawierzchni wewnątrz i na zewnątrz (...)

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
JADAR
Sp. z o.o.,
ul. Marii Fołtyn 6B,
26-600 Radom

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC:2007
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 1

15 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe

EPS DACH/PODŁOGA BASIC
EPS –EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2

gr. 50 mm
1000x500 mm

29.01.19 ZM 1

CE

wg Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych
nr DWU/040
/2018:

ThiB Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Albaterm
Sp. z o.o.
Staw
62-420 Strzałkowo

EN 13163:2012+A2:2016

(PN-EN 13163+
A2:2016-12)

 

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 48/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

14 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium CERABUD
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 27,
63-700 Krotoszyn

Bloczek betonowy M6 25x38x12

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Ściany murowe, słupy i ściany działowe. Do stosowania w konstrukcjach murowych tynkowych zabezpieczonych przed penetracją wody i bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych, konstrukcjach murowych przenoszących i nie przenoszących obciążeń, w budownictwie ogólnym, lądowym i wodnym.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
ROUWDACH
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Łęczyce 22a,
64-330 Opalenica

EN 771-3 : 2011

Wytrzymałość na ściskanie:
(spełnia)

PN-EN
772-1:2011
+ A1:2015-10

Sprawozdanie nr 010/NL/19

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:

- gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN
772-13:2001

13 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników
i Armatury
ul. Wilcza 8
26-610 Radom

 

Grzejnik stalowy łazienkowy BERYL (BE) BE95/43B

data produkcji: listopad 2018

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: w instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Giovanni
Sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 174,
33-300 Nowy Sącz

EN 442-1:2014

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.4

Sprawozdanie nr 03.1/19/WINB

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.6

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Ф30
(spełnia)

Nominalna moc cieplna Ф50
(spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02
p. 5.4.2
p. 5.5.1.

12 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o., Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
30-969 Kraków

Cement portlandzki popiołowy
CEM II/ B-V 32,5R
data prod. – 22.12.2018

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do betonowych wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Grupa AVISTA
Sp. z o.o.,
Sulęcin Włościański 42B,
07-303 Stary Lubotyń

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie:
-wczesna po 2 dniach
(nie spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie nr 542A/III/2019

Skład i składniki
(nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

11 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a, 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa wierzchniego krycia IZOLMAT Superdach 20

Data produkcji: 07.09.2018 2

CE

Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
Izolacja wodochronna dachów

Membrany

Producent: IZOHAN
Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia

PN-EN 13707 + A2:2012
(EN 13707:2004
+A2:2009)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 62/H/2019

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
– wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż
(spełnia)
– wytrzymałość na rozciąganie w poprzek
(spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż
(spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie: wzdłuż
(spełnia)
w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

10 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty z wełny mineralnej skalnej PETRAFAS grubość 50mm , niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PETRAFAS MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1

Data produkcji
20181126K

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Płyty z wełny mineralnej skalnej przeznaczone do izolacji termicznej obiektu budowlanego.

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: PETRALANA S.A
ul. Mazowiecka 11,
40-732 Katowice

EN 13162:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny dla
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 14/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

Długotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

PN-EN 1609:2013-07 metoda A

PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

9 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
IZOBAU DACH PODŁOGA STANDARD EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2
grubość 50 mm

Data produkcji:
12-12-2018 r.
nr partii:
G1722
Zakład produkcyjny:
L01

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
LUBAU Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Bukowińska 24a /83
02-703 Warszawa

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 23/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

8 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
IZOBAU FASADA EPS 042
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS50-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80,
grubość 100 mm

Data produkcji:
19-07-2018 r.
nr partii:
G0872
Zakład produkcyjny:
L01

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
LUBAU Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Bukowińska 24a /83
02-703 Warszawa

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 24/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN
1607:2013-07

7 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement
glinowo - wapniowy
GÓRKAL 40

Worek 5 kg
Data produkcji:
17.09.2018 r.

CE


Wg DWU:

Spoiwo hydrauliczne, które po zmieszaniu z wodą daje zaczyn wiążący i twardniejący w wyniku procesów hydratacji. Zastosowany w odpowiedniej ilości i zmieszany z kruszywem i wodą pozwala na wytworzenie betonu lub zaprawy, które po określonym czasie uzyskują ustalony poziom wytrzymałości

 

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: GÓRKA CEMENT
Sp. z o.o.
ul. Lipcowa 58
32-540 Trzebinia

PN EN 14647:2007
(EN 14647:2005)

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 14647:2007
PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie z badań nr 271/19

Czas wiązania
(spełnia)

 

PN-EN 14647:2007
PN-EN 196-3:2016

6 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Izolacja fundamentów 0,3 m x 50 m 275 g/m2 +/- 20 % Typ A

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CA 03010

Ean:
5 905179 970183

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej

Membrany

Producent:
Conkret Sp. J.
Z. R. Trejderowscy Wielkie Rychnowo
87-410 Kowalewo Pomorskie

PN-EN 14909:2012
(EN 14909:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie z badań Nr 41/H/2019

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO11925-2:2010

5 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa Polbruk B,D,I, prostokąt bez fazy 8 cm, kolor czerwony, tekstura standard, powierzchnia płaska

Data produkcji: 25.09.2018

Zmiana pakująca: 26/27. 09 II

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego, tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: POLBRUK S.A. ul. Nowy Świat 16C
80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 12/BR/2019

4 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa Polbruk B,D,I; szara, prostokąt z fazą 8 cm
o wym. 8x10x20 cm,

Data: 24.11.2018

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego, tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: POLBRUK S.A. ul. Nowy Świat 16C
80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 13/BR/2019

3 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Technologiczne Budownictwa
Instytut Badań
i Certyfikacji
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 23,
35-105 Rzeszów

Betonowa kostka brukowa Polbruk klasy B, D, I, PROSTOKĄT bez fazy 6 cm, kolor szary, tekstura standardowa, powierzchnia płaska

Data produkcji:
23-06-2018/RB
Linia produkcyjna: 86 14

Miejsce produkcji:
Zakład produkcyjny nr 86, Lipie 83,
36-060 Głogów Małopolski k/Rzeszowa

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego, tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: POLBRUK S.A. ul. Nowy Świat 16C
80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr BWINB/829/150201/19

2 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników
i Armatury
ul. Wilcza 8
26-610 Radom

Grzejnik stalowy panelowy CV22 600x06PDUQ

data produkcji: 05.01.2018

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: w instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
ZPU IDMAR IDI CAPITAL GROUP Sp. z o.o., Sp. k., Krosno,
ul. Główna 9a,
62-050 Mosina

EN 442-1:2014

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.4

Sprawozdanie nr 03.2/19/WINB

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.6

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Ф30
(nie spełnia)

Nominalna moc cieplna Ф50
(nie spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02
p. 5.4.2
p. 5.5.1.

1 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników
i Armatury
ul. Wilcza 8
26-610 Radom

Grzejnik płytowy PURMO C22
600x800

F062206008010300
R180622

CE

Według DWU: Instalacje grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent: Rettig ICC bv. Australiëlaan 6.
NL-6199 AA Maastricht-Airport

Upoważniony przedstawiciel:
Rettig Heating
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11,
44-203 Rybnik

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Ф30
(spełnia)

Nominalna moc cieplna Ф50
(spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02
p. 5.4.2
p. 5.5.1.

Sprawozdanie nr 07/19/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.6