Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległalogo Fundusze UE

Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych

Powrót
Próbki dla roku:
Liczba znalezionych rekordów: 1
Lp. Nazwa organu zlecającego badanie próbki Jednostka, która przeprowadziła badania / nazwa laboratorium Dane identyfikujące wyrób budowlany * Oznakowanie Zamierzone zastosowanie Grupa wyrobów Producent wyrobu / Upoważniony przedstawiciel/ Importer / (adres) Specyfikacja techniczna wyrobu Zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe Metody wg jakich przeprowadzono badania Sprawozdanie z badań (plik PDF) Uwagi
281 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk


Płyty styropianowe Austrotherm EPS FASSADA THERMA

EPS EN13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR80

Partia: 1B/ 05/07/18

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Austrotherm
Sp. z o.o.,
ul. Chemików 1,
32-600 Oświęcim

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 361/T/2018

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod nr 226 w wykazie wyników badań z 2018 r.

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B