Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległalogo Fundusze UE

Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych

Powrót
Próbki dla roku:
Liczba znalezionych rekordów: 1
Lp. Nazwa organu zlecającego badanie próbki Jednostka, która przeprowadziła badania / nazwa laboratorium Dane identyfikujące wyrób budowlany * Oznakowanie Zamierzone zastosowanie Grupa wyrobów Producent wyrobu / Upoważniony przedstawiciel/ Importer / (adres) Specyfikacja techniczna wyrobu Zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe Metody wg jakich przeprowadzono badania Sprawozdanie z badań (plik PDF) Uwagi
224 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM
gr. 50 mm

EPS EN 13163 T2-CS(10)80-BS125-TR100
oznaczenie partii/serii:
zakład/partia
2B /15/02/18 11:07

Zakład prod.
ul. Fabryczna 80/82,
96-106 Skierniewice

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja cieplna w budownictwie. EPS 80

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Austrotherm
Sp. z o.o.,
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 321/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 


PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07