Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych

Powrót
Próbki dla roku:
Liczba znalezionych rekordów: 6
Lp. Nazwa organu zlecającego badanie próbki Jednostka, która przeprowadziła badania / nazwa laboratorium Dane identyfikujące wyrób budowlany * Oznakowanie Zamierzone zastosowanie Grupa wyrobów Producent wyrobu / Upoważniony przedstawiciel/ Importer / (adres) Specyfikacja techniczna wyrobu Zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe Metody wg jakich przeprowadzono badania Sprawozdanie z badań (plik PDF) Uwagi
314 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska,
al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska,
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Płyty styropianowe LAMBDA PLUS fasada gr. 150mm o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: swisspor LAMBDA PLUS fasada EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 J typ wyrobu EPS S,
data produkcji: 06.10.2018 r., zakład produkcyjny: 21-505 Janów Podlaski, ul. Piłsudskiego 40

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Swisspor Polska Sp. z o.o.,
ul. Kroczymiech 2
32-500 Chrzanów

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr LZF00-03555/18/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013

313 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska,
al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska,
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Płyty styropianowe EPS 70 fasada podłoga gr. 150 mm o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: swisspor EPS 70 fasada podłoga EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 typ wyrobu EPS 70,
data produkcji: 26.06.2018 r., zakład produkcyjny: 21-505 Janów Podlaski, ul. Piłsudskiego 40

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Swisspor Polska Sp. z o.o.,
ul. Kroczymiech 2
32-500 Chrzanów

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr LZF00-03554/18/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

169 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Swisspor LAMBDA PLUS fasada

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
swisspor LAMBDA PLUS fasada EPS- EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 M typ wyrobu EPS S

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej/
data produkcji: 28.06.2018;

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
SWISSPOR Polska
Sp. z o.o.,
ul. Kroczymiech 2,
32-500 Chrzanów

PN-EN 13163+A1 2015-03

(EN 13163: 2012+A1: 2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 292/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

48 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe swisspor EPS 70 fasada podłoga
EPS-EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-) 2-TR100
gr. 120 mm

Zakład produkcyjny: Swisspor Polska
sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 40
21-505 Janów Podlaski

Data prod.
09.03.2018

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Swisspor Polska
Sp. z o.o.,
ul. Kroczymiech 2,
32-500 Chrzanów

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

- Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- Opór cieplny (spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 136/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie:

- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

-Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

7 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
Polmar Dach Podłoga Super
EPS EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100
gr. 100 mm
Typ wyrobu EPS 80

Data produkcji:
19.10.2017 r.
Zakład produkcyjny:
ul. Mickiewicza 56
83-130 Pelplin

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Swisspor
Polska Sp. z o.o.

ul. Kroczymiech 2
32-500 Chrzanów

EN 13163:2012
+A1:2015

Opór cieplny:

- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 40/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN
12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

6 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
Polmar Fasada Super
EPS EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
gr. 50 mm
typ wyrobu EPS S

Data produkcji:
21.12.2017 r.
Zakład produkcyjny:
ul. Mickiewicza 56
83-130 Pelplin

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Swisspor
Polska Sp. z o.o.

ul. Kroczymiech 2
32-500 Chrzanów

EN 13163:2012
+A1:2015

Opór cieplny:

- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 39/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN
12089:2013-07
Metoda B

PN-EN
1607:2013-07