Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych

Powrót
Próbki dla roku:
Liczba znalezionych rekordów: 383
Lp. Nazwa organu zlecającego badanie próbki Jednostka, która przeprowadziła badania / nazwa laboratorium Dane identyfikujące wyrób budowlany * Oznakowanie Zamierzone zastosowanie Grupa wyrobów Producent wyrobu / Upoważniony przedstawiciel/ Importer / (adres) Specyfikacja techniczna wyrobu Zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe Metody wg jakich przeprowadzono badania Sprawozdanie z badań (plik PDF) Uwagi
385 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu (LZK)
Al. Korfantego 191
40-153 Katowice

Bloczek betonowy
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Bloczek betonowy 380x250x120/
Pszczyna II

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
15.10.2018

CE

wg DWU:
Elementy murowe z betonu kruszywowego przeznaczone do stosowania w konstrukcjach murowych tynkowych, w elementach nośnych i nienośnych we wszystkich formach ścian budynku stosownie do deklarowanych właściwości użytkowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: TAMIR
T i M Kuśnierz Spółka jawna
ul. Cieszyńska 31, 43-200 Pszczyna

PN-EN 771-3:2011+
A1:2015-10

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie z badań nr LZK00-03351/18/Z00NZK/B

Trwałość
(odporność na zamrażanie/odmrażanie)
(spełnia)

PN-B-19306:2004

Absorpcja wody
(nie spełnia)

PN-EN 772-11:2011

Wymiary i odchyłki wymiarów
(spełnia)

PN-EN 772-16:2011

384 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Zaprawa murarska cienkowarstwowa do bloczków z betonu komórkowego i cegieł silikatowych; Sicher Bautechnik

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Zaprawa Murarska Cienkowarstwowa

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
11.08.2018

CE

Ściany murowane, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Sicher Bautechnik Sp. z o. o.
ul. Milenijna 12/14
97-200 Tomaszów Mazowiecki

EN 998-2:2016-12

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001,
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007

Sprawozdanie nr SB/217/20

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Trwałość/
mrozoodporność:
ubytek masy –
(spełnia)
spadek wytrzymałości na ściskanie –
(spełnia)

 

PN-85/B-04500

383 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Zaprawa murarska według przepisu, ogólnego przeznaczenia, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Zaprawa cementowa

Data produkcji:
10-09-2018

 

CE

Cementowa zaprawa murarska, według przepisu, ogólnego przeznaczenia, przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLAS
Roszowice,
ul. Wiejska 85,
47-253 Cisek

EN 998-2:2016-12

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 1182:2010

PN-EN ISO 1716:2010

Sprawozdanie nr 12/2020

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001,
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007

382 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków


MOCNY BETON
B-20 AXTON
Materiał przeznaczony do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu, przeznaczony do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: MOCNY BETON B-20 AXTON
(wg opisu w informacji towarzyszącej oznakowaniu CE)

Data produkcji: 10.09.18

 

CE

Materiał przeznaczony do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu, przeznaczony do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych
(wg opisu w informacji towarzyszącej oznakowaniu CE)

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: KREISEL-Technika Budowlana
Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23
60-462 Poznań

PN-EN 13813:2003
(EN 13813:2002)

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie nr SB/451/18

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

381 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie
Zakład Gipsu
i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

CERESIT CM 16
Ceresit Flexible elastyczna zaprawa klejąca wzmocniona włóknami Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
CERESIT CM 16

Identyfikacja wyrobu: worek
z nadrukiem
02 25.04.18 01:34 2001285878/13509

CE

Do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent:
Henkel Polska OPERATIONS
Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa

EN 12004:2007 + A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.2

Sprawozdanie nr 23/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako
przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.5

380 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu (LZK)
al. Korfantego 191
40-153 Katowice

 

Element murowy ceramiczny P do stosowania w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
01-15A-30DP-HW3400 Porotherm 30 DRYFIX/PROFI,
KL15, A

Data produkcji 16KTLR/3ŚLUHUB
nr partii badanej próbki wyrobu budowlanego:
18-125

 

CE

Element murowy ceramiczny P do stosowania w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Wienerberger Ceramika Budowlana
Sp. z o.o.,
ul. Ostrobramska 79, 04-175 Warszawa

EN 771-1:2011+A1:
2015

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN EN
772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie z badań nr LZK00-03377/18/Z00NZK

Trwałość - odporność na zamrażanie -odmrażanie
(spełnia)

PN-B-12012:2007

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN
772-13:2001

Wymiary i odchyłki wymiarów
(spełnia)

PN-EN
772-16:2011

Kształt i budowa (spełnia)

PN-EN
772-3:2000

379 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Gonty bitumiczne do pokryć dachowych na osnowie mineralnej, kod wyrobu: 6S4X21-6822-1
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: HEXAGONAL (ROCK HEXAGONAL)

Oznaczenie serii:
2018-05-09 21:51

 

CE

a. Do odprowadzania wody z dachów oraz jako warstwa ochronna przed czynnikami atmosferycznymi na dachach pochyłych (min. 12'')
b. podlegające badaniu reakcji na ogień
c. podlegające badaniu działania ognia zewnętrznego

 

Wyroby do pokryć dachowych, świetliki dachowe, okna połaciowe oraz wyroby pomocnicze

Producent: UAB „Mida LT" Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargždai, Litwa

ETA-12/0264 z dnia 30/06/2017


Wymiary :
- Wysokość
(spełnia)
- Szerokość (spełnia)

PN-EN 544:2011 p. 6.3.3

PN-EN 544:2011 p. 6.3.2

Sprawozdanie Nr 176/18/213/1/G-1

Masa asfaltu
(spełnia)

PN-EN 544:2011 p. 6.2

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem: w kierunku zgodnym z wysokością
(spełnia)

PN-EN 544:2011 p. 6.4.2

Wytrzymałość na rozciąganie:
- max siła rozciągająca = siła przy zerwaniu, w kierunku zgodnym z szerokością gonta (spełnia)
- max siła rozciągająca = siła przy zerwaniu, w kierunku zgodnym z wysokością gonta (spełnia)

PN-EN 544:2011 p. 6.4.1

Reakcja na ogień:
(spełnia)

PN-EN 13501-1+A1:2010
PN-EN ISO 11925-2:2010
PN-EN 544:2011 p. 6.5.1

378 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice


Płyty styropianowe EPS 100 036 DACH PODŁOGA SUPER, grubość 150 mm EPS-EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1
(według opisu w informacji towarzyszącej oznakowaniu CE)

Oznaczenie serii:
Paczka 1 z 2 –
2018-07-14 9:47
Paczka 2 z 2 –
2018-07-14 9:47

 

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Paneltech Sp. z o.o.
ul. Michałkowicka 24 41-508 Chorzów

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 128/18/204/1/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

377 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
Al. Korfantego 191
40-153 Katowice
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Pianka
POLYNOR
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
POLYNOR

Data produkcji: 16/11/17
Okres przydatności:
16/01/19
opakowanie - puszka 750ml

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja termiczna i akustyczna stropów i ścian, dachów od wewnątrz pomieszczeń.

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
ChemStar LTD, Chernyshevskiy str., bld.35, 420111, Kazan, Tatarstan, Russia

PN-EN 14315-1:2013

Opór cieplny:

współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

PN-EN
12667:2002

Sprawozdanie nr LZF00-02009/18/Z00NZF/B

Wytrzymałość na ściskanie:

Wytrzymałość na ściskanie
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

376 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu (LZK)
Al. Korfantego 191
40-153 Katowice

Łączniki do montażu termoizolacji z trzpieniem plastikowym 10x160mm

Nr partii: wg daty produkcji 12.04.18

znak budowlany

mechaniczne mocowanie termoizolacji z płyt styropianowych lub płyt z wełny mineralnej do podłoży

Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych

Producent:
Selena S.A.
ul. Wyścigowa 56E
53-012 Wrocław

AT-15-9331/2014


Nośność charakterystyczna
-badanie nośności
na wyrywanie
w betonie zwykłym
C20/25
(spełnia)

EAD 330196-00-0604

Sprawozdanie nr LZK00-02134/18/Z00NZK/B

375 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

EX 1.02 plus Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych. Typ C2T.

Identyfikacja wyrobu: worek z nadrukiem
25 KWI 2018

CE

Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie C2T. Na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Kleje budowlane

Producent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
EURO-MIX
Sp. z o.o.,
ul. Boczna 6,
44-240 Żory

EN 12004:2007 + A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.2

Sprawozdanie nr 15/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona, jako
Przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.4

Trwałość w warunkach zamrażania-rozmrażania
wyrażona, jako
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.5

374 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

EX 1.01 Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych. Typ C1T.

Identyfikacja wyrobu: worek z nadrukiem
16 KWI 2018

CE

Klej cementowy do płytek, normalnie wiążący o zmniejszonym spływie C1T, do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz budynków; nieodpowiedni do zastosowań zewnętrznych;

Kleje budowlane

Producent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
EURO-MIX
Sp. z o.o.,
ul. Boczna 6,
44-240 Żory

EN 12004:2007 + A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.2

Sprawozdanie nr 1/2019

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.3

373 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw
i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Masa tynkarska PERMURO W

Oznaczenie partii : 8001902-1 z dnia 8.05.2018

CE

Akrylowa masa tynkarska do wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Farby Kabe Polska
Sp. z o.o.
ul. Śląska 88,
40-742 Katowice

PN-EN 15824:2010
(EN 15824:2009)

Przyczepność do podłoża betonowego (spełnia)

PN-EN 1542:2000

Sprawozdanie nr SB/184/19

372 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Membrana dachowa DachMax 145

Data produkcji: 18.07.17

Rolka, 50 m x 1,5 m = 75 m²

Nr partii: ORD4358-003
operator WORPR0370

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Do stosowania jako paroprzepuszczalna warstwa wstępnego krycia pod pokrycia dachowe oraz jako wiatroizolacja

Membrany

Producent:
Element Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności 22-24
58-260 Bielawa

EN 13859-1:2010
EN 13859- 2:2010
(PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-
2:2010)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy zerwaniu w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001
PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-2:2010
Załącznik A

Sprawozdanie nr 64/18/128/1/F-1

Trwałość:
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu po sztucznym starzeniu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(nie spełnia)
-Wydłużenie przy zerwaniu w poprzek
(spełnia)

PN-EN 13859-1:2010/ PN-EN 13859-2:2010
Załącznik C
PN-EN 1297:2006 (336h/ 50º C)
PN-EN 1296:2002 (90dni/70º C)

PN-EN 12311-1:2001
PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-2:2010
Załącznik A

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001
PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-2:2010
Załącznik B

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

371 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK)
Al. W. Korfantego 191
40-153 Katowice

Element murowy ceramiczny HD 250x120x65 mm
Kl. 15
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg deklaracji producenta: Element murowy ceramiczny, 250x120x65, Cegła palona pełna klasa15, Data produkcji (partia) na etykiecie wyrobu

data produkcji: 12.11.2017r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: do wykonywania ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych, ścian piwnic, fundamentów i zewnętrznych kominów murowanych.
Do stosowania
w murach zabezpieczonych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Cegielnia Polowa Gorzyce Cetnarski Krzysztof i s-ka
ul. Pączek Gorzycki 54
39-432 Gorzyce

EN 771-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN
772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie nr LZK00-02158/18/Z00NZK

Trwałość - odporność na zamrażanie-odmrażanie
(spełnia)

PN-B-12012:2007

370 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK)
Al. W. Korfantego 191
40-153 Katowice

Element murowy ceramiczny THERMOPOR 25 P+W wym. 375x250x238 mm
Kl. 15
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CL SR/THP25/15/05/2017/0

data produkcji: 22.04.2018r.
Zakład Sierakowice

 

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Element P do stosowania w murach zabezpieczonych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
LEIER POLSKA S.A.
33-150 Wola Rzędzińska 155a

EN 771-1:2011 + A1:2015

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN
772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie nr LZK00-02452/18/Z00NZK

Trwałość - odporność na zamrażanie-odmrażanie
(spełnia)

PN-B-12012:2007

369 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Płyty z wełny mineralnej ROCKWOOL FRONTROCK MAX. E gr. 150 mm

Długość/szerokość:
1000x600 [mm]
Data produkcji: 25.04.2018 r

CE

Do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: ROCKWOOL® a.s.
Cihelni 769
Bohumin 3
Czech Republic

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12939:2002

Sprawozdanie nr 127/18/203/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN
1607:2013-07

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 1182:2010
PN-EN ISO 1716:2010

368 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1-CEM II/ B-V 32,5R

Partia/seria:
28.06.2018 22

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
Cementownia Kraków- Nowa Huta Sp. z o.o.,
ul. Cementowa 2, 31-983 Kraków

EN 197-1:2011

Skład i składniki
(spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 1573/18

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1:2016-07

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016

Stałość objętości:
- rozszerzalność
(spełnia)
- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016
PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków – (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

367 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement 32,5 multi, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Cement portlandzki żużlowy EN 197-1 CEM II/B-S 32,5 R (według deklaracji właściwości użytkowych Nr 1487-CPR-030-01)

Zakład produkcyjny:
Zakład EKOCEM
ul. Roździeńskiego 14,
41-306 Dąbrowa Górnicza

Partia/seria:
26.07.18 17:43

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Górażdże Cement S.A. Chorula,
ul. Cementowa 1,
47-316 Górażdże

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie z badań nr 1656/18

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016

Stałość objętości:
- rozszerzalność
(spełnia)
- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016
PN- EN 196-2:2013-11

366 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Elastyczna zaprawa klejowa biała SOPRO FF 455 ulepszona, cementowa zaprawa klejowa do mocowania płytek i płyt, ściennych i podłogowych, w pomieszczeniach i na zewnątrz; C2TE

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
SOPRO FF 455

Identyfikacja wyrobu:
worek z nadrukiem 25.10.2017 12:13

CE

do mocowania płytek i płyt, ściennych i podłogowych, w pomieszczeniach i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: SOPRO POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Poleczki 23 F, 02-822 Warszawa.

EN 12004:2007 + A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.2

Sprawozdanie nr 43/2018

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 84 w wykazie wyników badań z 2018r.

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona, jako
Przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.4

Trwałość w warunkach kondycjonowania/ zamrażania-rozmrażania
wyrażona, jako
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.5

365 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Weber klej elastyczny flexible tile adhesive
Typ i klasa: C2TE
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Weber klej elastyczny.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień, do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Kleje budowlane

Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska
Sp. z o. o.
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 32/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

364 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

Al. W. Korfantego191,
40-153 Katowice
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Płyty styropianowe EPS 70 038 FASADA SUPER, grubość 180 mm EPS-EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100 (według opisu w informacji towarzyszącej oznakowaniu CE)

Oznaczenie serii:
Paczka 1 z 2 –
2018-07-20 14:58
Paczka 2 z 2 –
2018-07-20 14:57

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Paneltech Sp. z o.o.
ul. Michałkowicka 24 41-508 Chorzów

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02553/18/Z00NZF/B

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

363 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

Al. W. Korfantego191,
40-153 Katowice
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Płyty styropianowe FASADA EKO GRAFIT, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ARBET/J/FGE/EPS S/0,033/200 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100(według deklaracji właściwości użytkowych)

Oznaczenie serii:
Paczka 1 z 2 –
27/07/2018 09:26
Paczka 2 z 2 –
27/07/2018 09:27 Zakład produkcyjny:
38 -200 Jasło,
ul. Mickiewicza 108

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Fabryka Styropianu „ARBET" Bartosik Czernicki Funke Kuncer Muzyczuk Sp. J.
ul. Bohaterów Warszawy 32
75-211 Koszalin

 

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02732/18/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

362 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki
i Betonów
w Warszawie

Laboratorium Badawcze Ceramiki i Betonów
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa

Element murowy ceramiczny HD, kat. II, cegła pełna o wymiarach: 250 x 120 x 65 mm

CE

W ścianach, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent wyrobu:
Produkcja Cegły W. Zieliński, S. Szczęsny s.c., Guzowatka,
05-252 Dąbrówka

EN 771-1:2011

Wymiary i odchyłki wymiarów
(spełnia)

PN- EN 772-16:2011

Sprawozdanie nr 103/P/LB/2019

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN 772-13:2001

Absorpcja wody
(nie spełnia)

PN – EN 772-21:2011

361 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych,

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, Laboratorium Elementów Budowlanych
ul. Ksawerów 21,
02-656 Warszawa

Stalowe drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe
TURKUS SLIM 90 prawe, kolor: złoty dąb, PL (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CRYSTAL M01)

ozn. partii/serii:
MSCU 7259134, 24.10.2018-6

 

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Drzwi stalowe zewnętrzne jednoskrzydłowe do komunikacji w lokalizacjach domowych i handlowych

Drzwi, okna, żaluzje, bramy i ich okucia budowlane

Producent: CRYSTAL
Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 30,
87-100 Toruń

PN-EN 14351-1+A2:2016

(EN 14351-1 :2006 +A2:2016)

Przenikalność cieplna:
Współczynnik przenikania ciepła (spełnia)

PN-EN 14351-1+A2:2016-10

PN-EN ISO 12567-1:2010 +AC:2010

Sprawozdania z badań:
Nr LZF00-03486/18/Z00NZE/B

Nr LZE00-03486/18/Z00NZE/B

 

Przepuszczalność powietrza
- drzwi otwierane do wewnątrz
(nie spełnia)
- drzwi otwierane na zewnątrz (spełnia)

 

PN-EN 1026:2016-04

Wodoszczelność
- drzwi otwierane do wewnątrz (spełnia)
- drzwi otwierane na zewnątrz (spełnia)

 

PN-EN 1027:2016-04

Odporność na obciążenie wiatrem
(spełnia)

PN-EN 12211:2016-04

360 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Planofix W, Biała zaprawa cienkowarstwowa klasa M10, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: BAUMIT Planofix W

Data produkcji: 10.05.2018 r.

CE

Zaprawa murarska wg projektu do cienkich spoin. Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych; wewnątrz i na zewnątrz budynków. Typ T.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Baumit Sp. z o. o., ul. Wyścigowa 56G,
53-012 Wrocław

EN 998-2:2010
(PN-EN 998-2:2012)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr SB/378/18

Sprawozdanie z badań nr 816/19

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002
PN-EN
1015-17:2002/A1:2005

359 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Płyty z wełny mineralnej FRONTROCK S gr. 30 mm

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu RW-CEE-0134

oznaczenie partii produkcyjnej:
19:40, 0001
PL01CIGPACOF220180717

CE

do izolacji cieplnej w budownictwie (ThIB)

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14,
66-131 Cigacice

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 146/18/227/M-1

Przepuszczalność wody:

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

Długotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

PN-EN 1609:2013-07 metoda A

PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN
1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

358 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Płyty styropianowe THERMO AQUA STANDARD
gr. 150 mm
EPS 100
EPS - EN 13163 -T1-L2-W2-Sb2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)4

Data produkcji: 30.06.2018

CE

Izolacja cieplna w budownictwie Do zastosowań przenoszących obciążenia

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: ARSANIT
Sp. z o.o.
ul. Obwodowa 17,
41-100 Siemianowice Śląskie

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 148/18/229/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu
(spełnia)

PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A

357 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Membrana dachowa ELEMENT 90

Data produkcji: 09.02.2018

Rolka, 50 m x 1,5 m = 75 m²

Nr partii ORD5575-002
operator WORPR0140

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Do stosowania jako paroprzepuszczalna warstwa wstępnego krycia pod pokrycia dachowe oraz jako wiatroizolacja

Membrany

Producent:
Element Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności 22-24
58-260 Bielawa

EN 13859-1:2010
EN 13859- 2:2010
(PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-
2:2010)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wydłużenie przy zerwaniu w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN
12311-1:2001
PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-2:2010
Załącznik A

Sprawozdanie nr 66/18/130/F-1

Trwałość:
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu po sztucznym starzeniu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż
(nie spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(nie spełnia)
-Wydłużenie przy zerwaniu w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN 13859-1:2010/ PN-EN 13859-2:2010
Załącznik C
PN-EN 1297:2006 (336h/ 50º C)
PN-EN 1296:2002 (90dni/70º C)

PN-EN 12311-1:2001
PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-2:2010
Załącznik A

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
(nie spełnia)
- w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN 12310-1:2001
PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-2:2010
Załącznik B

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

356 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Membrana dachowa easyDach 115

Data produkcji: 18.09.2017

Rolka, 50 m x 1,5 m = 75 m²

Nr partii: ORD4695-010
operator WORPR0346

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Do stosowania jako paroprzepuszczalna warstwa wstępnego krycia pod pokrycia dachowe oraz jako wiatroizolacja

Membrany


Producent:
Element Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności 22-24
58-260 Bielawa

EN 13859-1:2010
EN 13859- 2:2010
(PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-
2:2010)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wydłużenie przy zerwaniu w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001
PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-2:2010
Załącznik A

Sprawozdanie nr 65/18/129/1/F-1

Trwałość:
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu po sztucznym starzeniu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(nie spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(nie spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wydłużenie przy zerwaniu w poprzek
(spełnia)

PN-EN 13859-1:2010/ PN-EN 13859-2:2010
Załącznik C

PN-EN 12311-1:2001
PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-2:2010
Załącznik A

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)
Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001
PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-2:2010
Załącznik B
PN-EN 1109:2013-07

355 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Klej do płytek C1, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: GO/ON KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH C1 GO/ON

Data produkcji: 19.03.2018 r.

CE

Klej cementowy, normalnie wiążący, C1 do wewnątrz

Kleje budowlane

Producent: DOMBUD RP PIOTR DĄBROWSKI,
ul. Szosa Rypińska 26,
87-400 Golub-Dobrzyń

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr WINB/76-1/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

354 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie – Filia Kielce
Ośrodek Badań Mostów
ul. Chorzowska 28,
25-852 Kielce

Element systemów żerdzi samowiercących i prętów gwintowanych do iniekcji mikropali, kotew i gwoździ gruntowych firmy ARCO – żerdzie linii Termic R51x7,1

znak budowlany

Drogi publiczne bez ograniczeń, drogi wewnętrzne bez ograniczeń, drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń, kolejowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń, obiekty budowlane kolei miejskiej „metra" bez ograniczeń, lotnisk cywilnych z ograniczeniami do: nawierzchni dróg startowych, nawierzchni dróg kołowania, nawierzchni płyt, nawierzchni wydzielonych miejsc postoju

Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty – pale, kotwy i gwoździe gruntowe

Producent:
AR.CO. S.r.l.
Via Del Mella
11/N 1-25131 Brescia, Włochy

Upoważniony przedstawiciel producenta: Michał Wójcik GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe,
ul. Skośna 12,
30-383 Kraków

Aprobata Techniczna IBDiM AT/2015-02-3185/1

Siła zrywająca
(nie spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
metoda B

Sprawozdanie nr TK-2/40/2018/N

Wydłużenie
(nie spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
metoda B

353 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Włókiennictwa
Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych

ul. Brzezińska 5/15,
92-103 Łódź

Geowłóknina Geofort TC/PES 150

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: geowłóknina poliestrowa Geofort TC/PES 150

data produkcji:
01-09-2018

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:

Do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem
(z wyjątkiem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych), do stosowania w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych, do budowy dróg kolejowych, do stosowania w systemach drenażowych, do stosowania w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów), do budowy zbiorników wodnych i zapór, do budowy kanałów, do budowy składowisk odpadów stałych, do budowy zbiorników odpadów ciekłych.

Geotekstylia

Producent:
Industrie Maurizio Peruzzo Comfort
Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 15-17
58-100 Świdnica

EN 13249:2016
EN 13250:2016
EN 13251:2016
EN 13252:2016
EN 13253:2016
EN 13254:2016
EN 13255:2016
EN 13257:2016
EN 13265:2016

Wytrzymałość na rozciąganie:
- w kierunku wzdłużnym MD
(spełnia)
- w kierunku poprzecznym CMD
(spełnia)

PN-EN ISO 10319:2015-08

Sprawozdanie z badań Nr 572/2018

Wydłużenie względne w chwili zerwania:
- dla kierunku wzdłużnego MD
(spełnia)
- dla kierunku poprzecznego CMD
(spełnia)

PN-EN ISO 10319:2015-08

Wytrzymałość na przebicie statyczne
(spełnia)

PN-EN ISO 12236:2007

Odporność na przebicie dynamiczne
(nie spełnia)

PN-EN ISO 13433:2007

352 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
al. Politechniki 6
90-924 Łódź

ATLAS PLUS klej wysokoelastyczny odkształcalny

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ATLAS PLUS NOWY
C2 TE S1

worek 20 kg,
ozn. partii/serii :
Z3 2018:08:24 21:04 248919 07156

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Klej cementowy do płytek o podwyższonych parametrach, o wydłużonym czasie otwartym i zmniejszonym spływie, odkształcalny C2 TE S1 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków zarówno na ściany jak i na podłogi.

Kleje budowlane

Producent:
ATLAS Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr WINB/70-1/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

351 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Nafty
i Gazu- Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Przesyłania
i Dystrybucji Gazu
Laboratorium Badań Armatury
i Technik Eksploatacji Gazociągów

ul. Bagrowa 1
30-733 Kraków

Bateria stojąca zlewozmywakowa z wylewką L chrom, CORSO

Data produkcji:
01/18

Typ: BZ-81-L01

znak budowlany

Wg KDWU nr 17/BA/2017:

Baterie mechaniczne służące do wyposażenia przyborów sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących higienie (toalety, łazienki, itp.)
i w kuchniach. Do wody o temp. ≤ 90°C, temperatura zalecana ≤ 65ºC, ciśnienia statycznego maksimum
1 MPa (10 bar) oraz ciśnienia dynamicznego minimum 0,05 MPa (0,5 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne
0,1 do 0,5 MPa (1 do 5 bar).

Wyroby budowlane mające kontakt z woda przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Producent:
INVENA S.A.
ul. Grabskiego 3,
75-209 Koszalin

PN-EN 817:2008

Trwałość –

(Odporność na zużycie mechaniczne:
Odporność na zużycie mechaniczne elementu regulującego
Odporność na zużycie mechaniczne ruchomej wylewki)

(spełnia)

 

PN-EN 817:2008
p.12.1.2.4
p. 12.3.3

Sprawozdanie nr 1/WWB.7782.1.35.2018.DSza

350 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy w Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. Wojciecha Korfantego 193 A 40-157 Katowice

Papa asfaltowa UNI V60S42H, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: UNI V60 S42H
Data produkcji: 09.05.2018 r.

CE

Izolacja wodochronna dachów.
Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień.

Membrany

Producent:
Izolacja Matizol Sp. z o. o.
ul. 11 Listopada 32
38-300 Gorlice.

PN-EN 13707 + A2:2012
(EN 13707:2004
+A2:2009)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie z badań nr 109/18/183/1/P-1

Giętkość
(spełnia)

 

PN-EN 1109:2013-07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
– wytrzymałość na rozciąganie maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
– wytrzymałość na rozciąganie maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż
(spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Trwałość
(Sztuczne starzenie przez długotrwałe działanie podwyższonej temperatury)

Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze
(spełnia)

 

PN-EN 1296:2002
(70°C, 12 tygodni)

PN-EN 1110:2011
(+80°C)

 

349 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach
Zakład Badawczo-Analityczny Laboratorium Badań Wytrzymałościowych ul. Chorzowska 50A 44-100 Gliwice.

Rura kanalizacyjna PP-B DN/OD 110x2,7 (S-20) B,
dł. 1 m, szara

znak budowlany

W KDWU
Rury kanalizacyjne, kształtki i systemy przewodów z PP o litych ściankach, służą do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budowli, dla obszaru zastosowania B.

Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niekontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Producent: PROFIL Wytwórnia Profili z PVC
Sp. z o.o.
ul. Lutycka 45, 64-920 Piła

PN -EN 1451-1:2018-02

Cechy geometryczne:

- min. grubość ścianki
(nie spełnia)

- średnia grubość ścianki, średnia średnica zew., średnia średnica wew. kielicha, głębokość kielicha za uszczelką, długość wejścia, głębokość strefy uszczelniającej, min. grubość ścianki kielicha, min. grubość ścianki w strefie rowka
(spełnia)

 

PN-EN ISO 3126:2006

Sprawozdanie nr 90/2018

Sztywność obwodowa
brak wymagań dla obszaru B

PN-EN ISO 9969:2016-02

Skurcz wzdłużny (spełnia)

PN-EN ISO 2505:2006

Odporność na uderzenia (spełnia)

PN-EN ISO 3127:2017-12

348 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Folia IZO-V 0,50/ ± 40 % gr. 0,50 mm

Numer partii:458
Data produkcji: 09.06.2018
Zmiana produkcyjna: 2

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej – Typ A
Wyrób do poziomej izolacji przeciwwilgociowej – Typ A

Membrany

Producent:
WARTER Polymers
Sp. z o.o.
ul. Koralowa 60
02-967 Warszawa

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)
EN 14909:2012
(PN-EN 14909:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie Nr 129/18/205/F-1

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Przenikanie pary wodnej
(spełnia)

PN-EN 1931: 2002 Metoda B

Trwałość:
odporność na sztuczne starzenie:

wodoszczelność
(spełnia)

opór pary wodnej po sztucznym starzeniu (spełnia)

Odporność na działanie alkaliów
(spełnia)

PN-EN 1296:2002
(70˚C/12 tygodni)

PN-EN 1928:2002 Metoda A (2kPa/24h)

PN-EN 1931:2002
Metoda B

PN-EN 1847:2010
PN-EN 1928:2002 Metoda A (2kPa/24h)

347 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
al. Politechniki 6
90-924 Łódź

OK! Klej Uelastyczniony

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Klej cementowy do płytek, normalnie wiążący o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym C1 TE, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków zarówno na ściany jak i na podłogi.

Kleje budowlane

Producent:
ATLAS Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie nr WINB/78/2018

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

346 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw
i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa
murarska cienkowarstwowa do betonu komórkowego i silikatów ZMC-cM7

Data produkcji: 03.09.2018 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska cementowa wytwarzana w zakładzie według projektu do cienkich spoin (T), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
IZOLBEX Sp. z o.o.
09-500 Gostynin,
ul. Kowalska 9

PN-EN 998-2:2012
(EN 998-2:2010)

Wytrzymałość na ściskanie
(nie spełnia)

PN-EN 1015-11:2001;
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007

Sprawozdanie nr SB/55/19;

Sprawozdanie nr 22/19

Absorpcja wody (nie spełnia)

PN- EN 1015-18:2003

Trwałość, jako odporność na zamrażanie-odmrażanie
(spełnia)

PN-85/B-04500

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002;
PN-EN 1015-17:2002
/A1:2005

345 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa tynkarska ręczna ZTR o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: GREINPLAST ZTR, data produkcji: 20.10.2018 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania za zewnątrz i wewnątrz, na ścianach, stropach, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Greinplast
Sp. z o.o.,
36-007 Krasne 512B

EN 998-1:2016
(PN-EN 998-1:2016-12)

Przyczepność:
- wartość deklarowana
(spełnia)
- symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Sprawozdanie z badań nr SB/95/19

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Przepuszczalność pary wodnej (spełnia)

PN-EN 1015-19:2000

344 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Folia izolacyjno-budowlana
IZOL BUD typ A, gr 0,30 mm, Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu IZOL BUD podtyp 0,30 mm

Data produkcji 18.01.2018
Kod EAN 5 907726 304090

Zakład produkcyjny –
ul. B. Płachcińskiego 2,
37-220 Kańczuga

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
- osłona elewacji budynków oraz stolarki okiennej w czasie wykonywania robót wykończeniowych;
- ochrona i zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi stanowisk roboczych oraz materiałów budowlanych w czasie transportu i składowania;
- prowizoryczne zabezpieczenie fragmentów budowli w trakcie i po realizacji;
- ochrona izolacji wodochronnej wykonanej z innych materiałów (np. pap, mas bitumicznych);
- warstwa paroszczelna ścian ale tylko pod warunkiem łączenia i mocowania za pomocą taśm klejących (bez mocowań mechanicznych);
- warstwa poślizgowa w systemach osłaniających fundamenty;
- warstwa paroszczelna posadzek, stropów i tarasów na gładkim podłożu;
- warstwa poślizgowa w nawierzchni tarasów, dachów płaskich oraz fundamentów;
- warstwa rozdzielająca w nawierzchni stropów, tarasów, balkonów, dachów płaskich oraz fundamentów;
- izolacja przeciwwilgociowa naziemnych części budynków (stropy, posadzki, balkony);
- izolacja przeciwwilgociowa, podziemnych części budowli;
- izolacja przeciwwilgociowa, pozioma fundamentów

Membrany

Producent:
Marma Polskie Folie Sp. z o.o., ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa
Oddział w Rzeszowie
Al. Pod Kasztanami 10, 35-030 Rzeszów

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie Nr 79/18/143/1/F-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Wydłużenie przy zerwaniu /wydłużenie przy maksymalnej sile
rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
- Wydłużenie przy zerwaniu /wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Przenikanie pary wodnej
(dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza)
(spełnia)

PN-EN 1931: 2002 Metoda B

343 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy w Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. Wojciecha Korfantego 193 A 40-157 Katowice

Papa asfaltowa
zgrzewalna wierzchniego krycia Nexler PJ 52H
gr. 5,2 mm

Data produkcji: 27.10.2016
Kod partii: 1037550

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
a) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
b) izolacja wodochronna dachów
c) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

Membrany

Producent: IZOHAN
Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia

PN-EN 13707 + A2:2012
(EN 13707:2004
+A2:2009)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie z badań nr 102/18/175/3/P-1

Giętkość
(nie spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
– wytrzymałość na rozciąganie maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
– wytrzymałość na rozciąganie maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż
(spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Trwałość
(Sztuczne starzenie przez długotrwałe działanie podwyższonej temperatury)

Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze (100°C)
(spełnia)

PN-EN 1296:2002
(70°C, 12 tygodni)

PN-EN 1110:2011
(+100°C)

342 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska,
al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska,
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Płyty styropianowe EPS 038 DACH/PODŁOGA gr. 80 mm o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA

Data produkcji: 07.11.2018 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie EPS 70

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu: Austrotherm
Sp. z o.o.,
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr LZF00-03488/18/Z00NZF/B

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu (nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

341 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa tynkarska lekka ZTL 06 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu GREINPLAST ZTL 06,
data produkcji: 25.09.2018 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa tynkarska lekka (LW), do stosowania wewnątrz, na ścianach, stropach, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Greinplast
Sp. z o.o.,
36-007 Krasne 512B

EN 998-1:2016
(PN-EN 998-1:2016-12)

Przyczepność:
- wartość deklarowana
(spełnia)
- symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Sprawozdanie z badań nr SB/6/19

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Przepuszczalność pary wodnej (spełnia)

PN-EN 1015-19:2000

340 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

CEMENT 32,5 PROFESSIONAL LINE
Cement pucolanowy
CEM IV/B(V) 32,5 R

Worek 25 kg
ozn. partii/serii:
10.10.2018 02.01

CE

Wg informacji towarzyszącej oznakowaniu:

przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
ARTCEM Tępiński i Wspólnicy Sp.J.
ul. Dostawcza 6
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Skład i składniki
(spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 197/19

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016

Stałość objętości:
- rozszerzalność
(spełnia)
- zawartość SO3
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016
PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków (spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

339 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Folia uszczelniająca w płynie – Hydroizolacja 15 kg,

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Primacol folia w płynie uszczelniająca

Kod partii:
1901070834, 008755

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Wyrób nieprzepuszczający wody do stosowania na zewnątrz pomieszczeń na podłogi i ściany, pod płytki ceramiczne (mocowane klejem typu C2 wg normy EN 12004)

Membrany

Producent:
PPH Unicell Polad Sp. z o.o.,
ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków

EN 14891:2012

Trwałość
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej
(spełnia)

PN-EN 14891:2012
A.6.9

Sprawozdanie nr 3/2019

338 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

EN 197-1 - CEM IV/B(V) 32,5 R (MP) PERFECT MAX 32,5 R CEMENT OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Worek 25 kg
ozn. partii/serii:
12.09.18

CE

Wg informacji towarzyszącej oznakowaniu:

przygotowywanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
Włodar Trade Wiesław Włodarczyk Sp.J.
ul. Gminna 42, 42-200 Częstochowa

EN 197-1:2011

Skład i składniki
(spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 198/19

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016

Stałość objętości:
- rozszerzalność
(spełnia)
- zawartość SO3
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016
PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków (spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

337 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw
i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

MASA TYNKARSKA SISI AVANT

Oznaczenie partii : 8001695-1 z dnia 23.04.2018

CE

Akrylowa masa tynkarska do wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Farby Kabe Polska
Sp. z o.o.
ul. Śląska 88,
40-742 Katowice

PN-EN 15824:2010
(EN 15824:2009)

Przyczepność do podłoża betonowego (spełnia)

PN-EN 1542:2000

Sprawozdanie nr SB/56/19

Przepuszczalność pary wodnej
(spełnia)

PN-EN ISO 7783:2012/Ap1:2015-12

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1062-3:2008

336 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska (LZF)
Al. Korfantego 191
40-153 Katowice

Płyty styropianowe GAMMA PASSIVE FASADA EPS S EPS EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS60
wym. 1000x500mm, gr.100mm
krawędzie proste

nr partii produkcyjnej 16/04/2018 GAL,
Zakład produkcyjny w Galewicach, ul. Przemysłowa 5, 98-405Galewice

CE

Izolacja cieplna w budownictwie,
do zastosowań nie przenoszących obciążeń (zgodnie z deklaracją producenta)

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Yetico S.A.
ul. Towarowa 17a
10-416 Olsztyn

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr LZF00-02122/18/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

335 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Płyty ze styroduru URSA XPS N-III-WOF, gr. 80 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: URSA XPS N-III-WOF

oznaczenie partii: 2140759
8171023

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
URSA Deutschland GmbH;
Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48; 04509 Delitzsch, Niemcy

EN 13164:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002; PN-EN 13164+A1:2015-03 załącznik C

Sprawozdanie nr 121/18/196/1/M-1

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN- EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji
(spełnia)

PN- EN 12087:2013-07
Metoda 2A

PN- EN 12088:2013-07

334 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe THERMO PODŁOGA
EPS 100,
gr. 40 mm

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
THERMO PODŁOGA EPS 100
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-) 2-DLT(1)5

Data produkcji: 21.07.2018

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: ARSANIT
Sp. z o.o.,
ul. Obwodowa 17, 41-100 Siemianowice Śląskie

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 364/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

333 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk


Płyty styropianowe EPS 100-038 DACH/PODŁOGA
gr. 50 mm

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EPS 100-038 DACH/PODŁOGA, EPS EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Data produkcji: 21.09.2018
Zakład produkcyjny nr 1,
ul. Krakowska 134, 32-546 Młoszowa

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
PPHU „POLSTYR",
ul. Krakowska 134,
32-546 Młoszowa

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 365/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

332 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa klejowa do styropianu STYRAMIK THS-04
element zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem THERMA+

Zakład produkcyjny:
ul. Obwodowa 17
41-100 Siemianowice Śląskie

Oznaczenie serii: 16.05.2018r. 01:02

znak budowlany

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem THERMA+ jest przeznaczony do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych (modernizowanych)

Złożone systemy/ zestawy izolacyjne

Producent:
ARSANIT
Sp. z o.o.,
ul. Obwodowa 17, 41-100 Siemianowice Śląskie

ITB-KOT-2017/0197 wydanie 1

Przyczepność zaprawy klejącej do betonu,

w warunkach suchych
(spełnia)

po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia
(spełnia)

po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia
(spełnia)

 

ETAG 004:2013 p.5.1.4.1.2

Sprawozdanie nr 2/2019

Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu:

- w warunkach suchych po 28 dniach
(spełnia)

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia
(spełnia)

-po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia
(spełnia)

 

ETAG 004:2013
p. 5.1.4.1.3

331 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa wierzchniego krycia DACHBIT W400, dł. 15m, szer. 1m

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent:

IZOBUD Sp. z o.o.,
Łąki Kozielskie, ul. Leśna 4,
47-150 Leśnica.

EN 13707:2004
+A2:2009

Wodoszczelność przy ciśnieniu 10 kPa
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie nr 332/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(nie spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010,
PN-EN 13707+A2:2012 p. 5.2.5.2

330 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie

ul. Kupiecka 4,
03-042 Warszawa

Element murowy z autoklawizowanego betonu komórkowego Bloczek TERMOBET T 4,0/600 o wymiarach 599x50x199 mm

Partia produkcyjna:
Kod towaru: 1-60-06-05L-P..-TW; data produkcji/zmiana: 06.06.2018/1; data pakowania/zmiana: 06.06.2018/2

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego przeznaczone do zastosowania w ścianach murowanych, slupach i ścianach działowych.

Wyroby murarskie i wyroby związane

Producent:

Przedsiębiorstwo „Prefabet-Łagisza" S.A.
ul. Dąbrowska 71,
42-504 Będzin

EN 771-4:2011+A1:2015

Wymiary i odchyłki wymiarów
(nie spełnia)

PN-EN 772-16:2011

Sprawozdanie nr 47/WL/2018

Stabilność wymiarowa: rozszerzalność pod wpływem wilgoci
(spełnia)

PN-EN 680:2008

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN 772-13:2001

329 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Papa ICOPAL Top PYE PV250 S 5,2s Szybki Profil SBS

CE

Izolacja wodochronna dachów, izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent: Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197, 98-220 Zduńska Wola

PN-EN 13707
+A2:2012
(EN 13707:2004
+A2:2009)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie nr 407/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)

-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

328 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników
i Armatury
ul. Wilcza 8
26-610 Radom

Grzejnik płytowy uniwersalny CV22 600x1200 biały

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent: ZPU IDMAR IDI CAPITAL GROUP sp. z o.o. sp. k.
Krosno,
ul. Główna 9a,
62-050 Mosina

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Ф30
(nie spełnia)

Nominalna moc cieplna Ф50
(nie spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02
p. 5.4.2
p. 5.5.1.

Sprawozdanie nr 31/18/GUNB

Odporność na działanie ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.6

327 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o., Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
30-969 Kraków

Cement portlandzki popiołowy
EN 197-1 – CEM II/B-V 42,5 N

CE

Przygotowanie betonu, zapraw, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Lafarge Cement S.A.
ul. Warszawska 110
28-366
Małogoszcz

PN-EN 197-1:2012
(EN 197-1:2011)

Wytrzymałość na ściskanie
-wczesna, po 2 dniach
(spełnia)

-normowa, po 28 dniach
(spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie nr 2540A/III/2018

Stałość objętości :

– rozszerzalność
(spełnia)

– zawartość SO3
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016-12

PN-EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

326 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wierzchniego krycia IZOLMIX W 400

CE

Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień, izolacja wodochronna dachów

Membrany

Producent: IZOHAN sp. z o.o., ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia

PN-EN 13707
+A2:2012
(EN 13707:2004
+A2:2009)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie nr 329/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)

-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):

- wzdłuż
(nie spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

325 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO sp. z o.o.
Zakład Badań Laboratoryjnych

ul. Ujastek 1,
30-969 Kraków

Cement pucolanowy CEM IV/B(V) 32,5R

Partia produkcyjna (nadruk na worku):
25.07.2018.01.01

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cement, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:

ARTCEM Tępiński i Wspólnicy Sp. jawna,
ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie nr 2191B/III/2018

Stałość objętości:
- zawartość siarczanów (SO3) (spełnia)
- rozszerzalność (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

PN-EN 196-3:2016-12

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

324 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe perymetryczne Styrhydro P100 EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-
P3-CS(10)100-BS125-DS(N)2-DS(70,90)1-DLT(1)5-WL(T)5 o grubości 100 mm.

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Styropian Plus
Sp. z o.o.,
Czarne Dolne 1, 82-520 Gardeja

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 310/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

323 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie

ul. Kupiecka 4,
03-042 Warszawa

Element murowy z betonu kruszywowego – pustak konstrukcyjny o wymiarach 390x190x120 mm, szary

Partia produkcyjna:
data prod. 26.09.2017, zmiana produkcyjna: 2, pakował:12

Zakład produkcyjny:
TeknoAmerBlok Sp. z o.o.
ul. Gen. Sikorskiego 3
05-191 Stare Pierściogi

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Do wykonywania murów ścian konstrukcyjnych i działowych z zaprawą ogólnego stosowania

Wyroby murarskie i wyroby związane

Producent:

TeknoAmerBlok Sp. z o.o.
ul. Janka Muzykanta 60,
02-188 Warszawa

PN-EN 771-3:2011
(EN 771-3:2011)

Wymiary i odchyłki wymiarów
(spełnia)

PN-EN 772-16:2011

Sprawozdanie Nr 43/WL/2018

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 772-1:2015-10

Stabilność wymiarowa: rozszerzalność pod wpływem wilgoci
(spełnia)

PN-EN 772-14:2002

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN 772-13:2001

322 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki
i Betonów
w Warszawie

Laboratorium Badawcze Ceramiki i Betonów
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa

Element murowy ceramiczny HD, kat. I o wymiarach:
250 x 120 x 65 mm

CE

Konstrukcje murowe niezabezpieczone, ściany działowe i słupy

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: LODE SIA
Liepas ražotne
Lodes iela 1,
Liepa, Liepas pag.,
Priekulu nov.,
LV-4128 Latvija

EN 771-1:2011 + A1:2015

Wymiary i odchyłki wymiarów
(spełnia)

PN- EN 772-16:2011

Sprawozdanie nr 178/LB/2018

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN 772-13:2001

Absorpcja wody
(spełnia)

PN – EN 772-21:2011

321 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki

ul Filtrowa 1,
00-611 Warszawa

Zaprawa murarska do elementów silikatowych ATLAS SILMUR M-10 biała, 25 kg

Partia produkcyjna (nadruki na workach):
ZS2 2018.05.11 14:24 234362-*-*01795
ZS2 2018.05.11 14:24 234362-*-*01789
ZS2 2018.05.11 14:24 234362-*-*01790

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie, według projektu, do cienkich spoin (T), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.

Wyroby murarskie i wyroby związane

Producent:

ATLAS sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

PN-EN 998-2:2012)
EN 998-2:2010

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

Sprawozdanie Nr LZK00-02309/18/Z00NZK

Absorpcja wody (nie spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Wytrzymałość spoiny
(nie spełnia)

PN-EN 1052-3:2004+A1:2009

320 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki

ul Filtrowa 1,
00-611 Warszawa

Klej do betonu komórkowego Polimin PB-55 GAZOBETON FIX, 25 kg

Nadruki na workach::
10:16.2018-03-22 2.4
10:15.2018-03-22 2.8
10:15.2018-03-22 2.1

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Klej do murów z gazobetonu oraz betonu komórkowego zaprawa klasy M10

Wyroby murarskie i wyroby związane

Producent:

Fomalgaut-Polimin sp. z o.o.
ul. Pszeniczna 2a, 03-134 Kijów, Ukraina

Upoważniony przedstawiciel producenta:

Fomalgaut-PL sp. z o.o.
ul. Frezerow 3,
20-209 Lublin

EN 998-2

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

Sprawozdanie Nr LZK00-02201/18/Z00NZK/B

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Wytrzymałość spoiny
(nie spełnia)

PN-EN 1052-3:2004+A1:2009

319 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

POSADZKA CEMENTOWA

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
MITECH PC M-15

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego: 08.09.2017

CE

wg DWU:
sucha cementowa mieszanka do wykonywania
jastrychów
na podłożach mineralnych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: MITECH - Chemia Budowlana Miłosz Szupina, Piotr Szupina s.c.
ul. Tetmajera 87
34-300 Żywiec

EN 13813:2002

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie z badań nr SB/384/18

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 420 w wykazie wyników badań z 2017 r.

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

318 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Odlewnictwa
Zespół Laboratoriów Badawczych
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków

Pręt żebrowany fi16 B500SP 12m

nr partii:
5910HN
nr wytopu: 110638

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych nr 1/B500SP/ITB/2 : do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych projektowanych według zasad i wymagań określonych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2) dla stali klasy ciągliwości C i charakterystycznej granicy plastyczności 500 MPa; do zbrojenia konstrukcji żelbetowych, pracujących pod obciążeniami dynamicznymi i wielokrotnie zmiennymi.

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych nr 1/B500SP/IBDiM/2: w inżynierii komunikacyjnej do zbrojenia konstrukcji żelbetowych, do drogowych obiektów inżynierskich bez ograniczeń
Do kolejowych obiektów inżynierskich
bez ograniczeń,
do dróg publicznych bez ograniczeń, do dróg wewnętrznych bez ograniczeń, obiektów budowlanych kolei miejskiej „metra" bez ograniczeń, do lotnisk cywilnych bez ograniczeń.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:

Cognor S.A.,
ul. Zielona 26,
42-360 Poraj
Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie,
ul. Ujastek 1,
31-752 Kraków

ITB-KOT-2017/0054

IBDIM-KOT-2017/0031

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 423/TBS/2018

Wytrzymałość na rozciąganie
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie względne
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

317 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

Zakład Cementu

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki popiołowy PN-B-19707
CEM II/B-V32,5 N-LH/HSR/NA

Data produkcji 11.08.2018 r. 18:38
Zakład produkcyjny: Karsy 77,
27-530 Ożarów

znak budowlany

Według krajowej deklaracji:
Do sporządzania betonów, zapraw oraz prefabrykatów betonowych i innych materiałów zawierających cement, sporządzanych z uwzględnieniem odpowiednich norm i przepisów przyjętych w miejscu stosowania.

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: GRUPA OŻARÓW S.A. ul. Ks. I. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

PN-B 19707:2013-10

Skład i składniki
(spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie nr 1834/18


Sprawozdanie nr 482/18/BC

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016 p.6

Stałość objętości:
- rozszerzalność
(spełnia)
- zawartość SO3
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016 p.7
PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.4.2

Zawartość chlorków (spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.5.16

Zawartość alkaliów jako Na2Oegv
(spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11
p. 4.5.19

Ciepło hydratacji po 41 godzinach
(spełnia)

PN-EN 196-9:2010

316 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
Austrotherm EPS 100
EPS EN 13163 T2-CS(10)100-BS150
o grubości 50 mm

Data produkcji:
16.10.2018 r.
Partia nr:
2/ 16/10/18

Zakład produkcyjny:
Zakład II:
ul. Fabryczna 80/82, 96-106 Skierniewice

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Austrotherm
Sp. z o. o. ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 385/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

315 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Folia budowlana Eurovent MAUER PVC, Typ A i T

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Eurovent MAUER PVC – typ A i T

data prod.
2018-08-23, numer partii: 00101

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej w budynkach, w tym izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych zgodnie z
PN-EN 13967 Typ A, typ T

Membrany

Producent:
Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory

PN EN 13967:2012
(EN 13967:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 383/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
- Wydłużenie wzdłuż
(spełnia)
- Wydłużenie w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Odporność na uderzenie
(spełnia)

PN-EN 12691:2007
Metoda A

Odporność na obciążenie statyczne
(spełnia)

PN-EN 12730:2002, metoda B

314 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska,
al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska,
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Płyty styropianowe LAMBDA PLUS fasada gr. 150mm o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: swisspor LAMBDA PLUS fasada EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 J typ wyrobu EPS S,
data produkcji: 06.10.2018 r., zakład produkcyjny: 21-505 Janów Podlaski, ul. Piłsudskiego 40

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Swisspor Polska Sp. z o.o.,
ul. Kroczymiech 2
32-500 Chrzanów

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr LZF00-03555/18/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013

313 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska,
al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska,
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Płyty styropianowe EPS 70 fasada podłoga gr. 150 mm o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: swisspor EPS 70 fasada podłoga EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 typ wyrobu EPS 70,
data produkcji: 26.06.2018 r., zakład produkcyjny: 21-505 Janów Podlaski, ul. Piłsudskiego 40

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Swisspor Polska Sp. z o.o.,
ul. Kroczymiech 2
32-500 Chrzanów

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr LZF00-03554/18/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

312 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska,
al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska,
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Płyty styropianowe EPS 040 FASSADA gr. 150 mm o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Austrotherm EPS 040 FASSADA Data produkcji: 11.09.2018 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie EPS S

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu: Austrotherm
Sp. z o.o.,
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr LZF00-03489/18/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

311 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

płyty styropianowe Justyr DACH/PODŁOGA OPTIMA 040
gr. 50 mm

EPS - EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P15-BS75-CS(10)60-DS(N)5-
DS(70,-)3-TR80

Data produkcji:
12.09.2018

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: MP-Alamentti
Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 18,
42-282 Kruszyna

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 156/18/243/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

310 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
Styr-Bud EPS 70-040 Fasada 001 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STB Koncept Sp. z o.o., Cięciwa,
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 5, 05-200 Wołomin

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 405/T/2018

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 185 w wykazie wyników badań z 2018 r.

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07
metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

309 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki

Oddział Techniki Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników
i Armatury
ul. Wilcza 8
26-610 Radom

Stalowy grzejnik panelowy DIAMOND 22 600x1000

oznaczenie serii/ partii: 9013653621-2018 977601000

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe DIAMOND
Sp. z o.o.
ul. Rakowicka 31
31-510 Kraków

EN 442-1:2014

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.4

Sprawozdanie nr 40/18/WINB

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod nr 234 w wykazie wyników badań z 2018 r.

Odporność na działanie ciśnienia (nie spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.6

Nominalna moc cieplna:
nominalna moc cieplna Ф30
(nie spełnia)
nominalna moc cieplna Ф50
(nie spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02
p. 5.4.2
p. 5.5.1.

308 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Jakuba Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe IZOBAU DACH PODŁOGA STANDARD
gr. 50 mm

EPS - EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS100-CS(10)60-DS(N)5-
DS(70,-)2

Data produkcji: 09.05.2018

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: LUBAU
Sp. z o.o.
Sp. komandytowo-akcyjna,
ul. Bukowińska 24a/83
02-703 Warszawa

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 355/T/2018

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod nr 189 w wykazie wyników badań z 2018 r.

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07
metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

307 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 040 fasada PLUS, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EPS 040 FASADA PLUS EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(15)-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80

Data produkcji: 17.07.2018

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Izoterm Spółka Jawna
W. Boślak i M. Boślak,
ul. Słoneczna 2,
63-600 Kępno.

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie nr 328/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

306 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

IZOBIT G200 S40 SBS Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana kopolimerem SBS.

CE

Wg. DWU
Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień, do izolacji przeciwwilgociowej budynków, części podziemnych podlegające badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent wyrobu:
IZOBUD Sp. z o.o.
ul. Leśna 4,
Łąki Kozielskie
47-150 Leśnica

EN 13707:2004
+A2:2009

EN 13969: 2004
EN 13969:2004/
A1:2006

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie nr 387/H/2018

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż i poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010,
PN-EN 13707+A2:2012 p. 5.2.5.2

305 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe PODŁOGA S 038, gr. 50 mm

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
TYRON PODŁOGA SUPER EPS – 038, EPS EN 13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100-DLT(1)5

Data produkcji: 30.07.18 II

opakowanie 0,3 m3 (12 płyt o wymiarach 1000x500x50 mm)

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Tyron Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 22
46-200 Kluczbork

EN 13163:2012+A2:2016

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 354/T/2018

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

304 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Folia paroizolacyjna mdm® Ventia N VB Reflex

Data produkcji 15.12.2016

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Elastyczny wyrób wodochronny do regulacji przenikania pary wodnej, typ A

Membrany

Producent:
MDM NT
Sp. z o.o.,
ul. Bestwińska 143,
43-346 Bielsko-Biała

EN 13984:2013

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie Nr 80/18/144/1/F-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Wydłużenie przy zerwaniu /wydłużenie przy maksymalnej sile
rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
- Wydłużenie przy zerwaniu /wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Odporność na uderzenie
(nie spełnia)

PN-EN 12691:2007
Metoda B

Przenikanie pary wodnej
(spełnia)

PN-EN 1931: 2002 Metoda B

Trwałość:
opór pary wodnej po sztucznym starzeniu (70C/12 tygodni)– (spełnia)

PN-EN 1296:2002

PN-EN 1931:2002
Metoda B

303 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 040 Fasada PLUS, gr. 50 mm

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EPS 040 FASADA PLUS EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(15)-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80

Data produkcji: 17.07.2018 r.
Zmiana 1

opakowanie 0,3 m3 (12 płyt o wymiarach 1000x500x50 mm)

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Izoterm Sp. J.
W Boślak,
M. Boślak,
ul. Słoneczna 2,
63-600 Kępno.

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 352/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

302 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa oksydowana
DACHBIT V60 S30

Wymiar
1m x 10 m x 3,0
(+/-10%) mm

data produkcji:
06.2018

CE

Wg DWU:
Izolacja wodochronna jako warstwa podkładowa
z wyjątkiem dachów wymagających nierozprzestrzeniania ognia oraz większych niż 1000m2.
Do izolacji przeciwwilgociowych
i przeciwwodnych fundamentów oraz podziemnych części budynków.
Nie stosować
w przypadku dachów odwróconych.

Membrany

Producent wyrobu:
IZOBUD Sp. z o.o.
ul. Leśna 4,
Łąki Kozielskie
47-150 Leśnica

EN 13707:2004
+A2:2009

EN 13969: 2004
EN 13969:2004/
A1:2006

Giętkość
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 157/18/244/P-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)

-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

301 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe – PODŁOGA SUPER
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5,
o grubości 100 mm

Data produkcji: 09.2018 r.,
Zmiana II
Zakład produkcyjny
w Gostyninie:
ul. Kowalska 9
09-500 Gostynin

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
IZOLBET
Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9,
09-500 Gostynin

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 340/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

300 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 70-038,
gr. 100 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EPS 70-038 FASADA EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(10)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Data produkcji: 17.07.2018 r.
Zmiana 1

opakowanie 0,3 m3 (6płyt o wymiarach 1000x500x100 mm)

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Izoterm Sp. J.
W Boślak,
M. Boślak,
ul. Słoneczna 2,
63-600 Kępno

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 351/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

299 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.

Zakład Badań Laboratoryjnych

ul. Ujastek 1
30-969 Kraków,

THERMOPOR 8 P+W kl. 10
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
CL WR/THP8
/10/06/2013/2

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
0010468
Zakład Wola Rzędzińska

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Element P do stosowania w murach zabezpieczonych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
LEIER POLSKA S.A.
33-150 Wola Rzędzińska 155a;

EN 771-1:2011 + A1:2015

Wymiary
i odchyłki wymiarów
(spełnia)

PN-EN
772-16:2011

Sprawozdanie nr 2188A/III/2018

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN
771-1+A1:2015-10

Trwałość - odporność na zamrażanie-odmrażanie
(spełnia)

PN-B-12012:2007

298 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

INSTYTUT TECHNOLOGII
DREWNA
Laboratorium
Badania Drewna
Materiałów
Drewnopochodnych

ul. Winiarska 1
60–654 Poznań

Systemowa
podłoga
sportowa INVEST
SPORT FLEX II

CE

Wykończenia
podłogowe
nawierzchni
sportowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
INVEST – BIURO
Sp. z o.o.
ul. Lwowska 6
35–301
Rzeszów

EN 14904:
2006

Tarcie
(spełnia)

PN-EN 13036-4:
2011

Sprawozdanie nr A-1493-BDZ/2018

Trwałość:
- odporność na
obciążenia toczne
(spełnia)

- odporność na
ścieranie
(spełnia)

 

PN-EN 1569:2002

PN-EN ISO 5470-1:
2001

Amortyzacja uderzenia
(spełnia)

PN-EN 14808:2006

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 9239-1:
2010
PN-EN ISO 11925-2:2010

Uwalnianie substancji
niebezpiecznych:
- emisja formaldehydu
(spełnia)

- zawartość
pentachlorofenolu
(spełnia)

PN-EN 717-1:2006

CEN/TR 14823:2003

297 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Folia w płynie – ULTRAMENT, pojemnik 6 kg, folia w płynie

Data produkcji:
06.06.2018 r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Wyrób nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej do zewnętrznej i wewnętrznej izolacji ścian i podłóg, pod płytki ceramiczne (związanej z klejem C2 zgodnie z normą EN 12004)

Membrany

Producent:
MC-Bauchemie Sp. z o.o.
Oddział ULTRAMENT,
ul. Prądzyńskiego 20,
63-000 Środa Wielkopolska

EN 14891:2012+EN 14891:2012/AC:2012

Trwałość
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej
(spełnia)

PN-EN 14891:2012
A.6.9

Sprawozdanie nr 42/2018

296 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia ASPOT W-PYE250 S52 SBS.

B

Papa przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Mocowana do podłoża metodą zgrzewania.
Papa przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień.

Membrany

Producent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LEMAR
Sp. z o.o. Potrzanowo, ul. Skocka 54,
62-085 Skoki

PN-EN 13707
+A2:2012
(EN 13707:2004
+A2:2009)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie nr 418/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(nie spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(nie spełnia)

-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Giętkość
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010,
PN-EN 13707+A2:2012
p. 5.2.5.2

295 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
Austrotherm EPS
038 DACH / PODŁOGA
EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-CS(10)70-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2
o grubości 50 mm

Data produkcji:
29.10.2018 r.
Partia nr: 2/ 29/10/18

Zakład produkcyjny:
Zakład II,
ul. Fabryczna 80/82, 96-106 Skierniewice

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Austrotherm
Sp. z o. o.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 386/T/2018

Badanie próbki kontrolnej pod poz. 52 w wykazie wyników badań
z 2019 r.

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

294 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

 

Płyty styropianowe ALFA PODŁOGA PREMIUM
gr. 20 mm
EPS 100
EPS - EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-
DS(70,-)2-DLT(1)5

Data produkcji: 01.09.18
Nr partii produkcyjnej: 01/09/18
11:12 GAL

CE

Izolacja cieplna w budownictwie, do zastosowań przenoszących obciążenia

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: YETICO S.A.,
ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 147/18/228/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B


Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

293 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Superelastyczny klej żelowy H40, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: H40 BEZ LIMITÓW

Data produkcji: 24.07.2018 r.

CE

Klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
Kerakoll Polska
Sp. z o. o.
ul. Katowicka 128
95-030 Rzgów

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie nr WINB/69/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

292 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw
i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

PB-65 WHITE, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Cienkowarstwowy klej do gazobetonu PB-65 WHITE AAC BLOCK ADHESIVE

Data produkcji: 23.03.2018 r.

CE

Mieszanka do murowania i szpachlowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych z bloków z betonu komórkowego (pianobeton, gazobeton) na bazie białego cementu.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: FOMALGAUT-POLIMIN Sp. z o. o.,
Ukraina, Kijów,
ul. Pszeniczna 2-a,
kod 03-134

Upoważniony przedstawiciel: FOMALGAUT-PL
Sp. z o. o.,
ul. Frezerów 3
20-209 Lublin

PN-EN 998-2:2012
(EN 998-2:2010)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001
PN-EN 1015-11:2001/ A1:2007

Sprawozdanie nr SB/511/18

Sprawozdanie nr 2106/18

Absorpcja wody (spełnia)

PN- EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002;
PN-EN 1015-17:2002
/A1:2005

291 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

Zakład Betonów, Zapraw
i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa
murarska
CERFIX

Data produkcji: 02.07.2018 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według przepisu, ogólnego przeznaczenia (G), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
SEWERA POLSKA CHEMIA Ireneusz Wolak
ul. Tadeusza Kościuszki 326
40-608 Katowice,

PN-EN 998-2:2012
(EN 998-2:2010)

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002;
PN-EN 1015-17:2002
/A1:2005

Sprawozdanie nr 1669/18

Sprawozdanie nr SB/436/18;

Absorpcja wody (spełnia)

PN- EN 1015-18:2003

Trwałość, jako odporność na zamrażanie-odmrażanie
(spełnia)

PN-85/B-04500

290 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

40-157 Katowice,
Al. W. Korfantego 193A

Płyty styropianowe EPS S 040 FASADA
gr. 170 mm
EPS - EN 13163 T1-L2-W2-Sb2-P10-BS100-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR100

oznaczenie partii produkcyjnej: 11:43
05/10/2018

CE

Izolacja cieplna w budownictwie, do zastosowań nie przenoszących obciążeń

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „POLSTYR" Zbigniew Święszek,
ul. Krakowska 134,
32-546 Młoszowa

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12939:2002

Sprawozdanie nr 165/18/252/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

289 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej do płytek Murexin KMG 25 (01)

Oznaczenie partii produkcyjnej: 23/08/18/LO

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: klej cementowy do płytek stosowany wewnątrz i na zewnątrz C1T

Kleje budowlane

Producent:
Murexin Polska
Sp. z o.o.
ul. Słowicza 3
31-320 Kraków

 

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie nr 44/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

288 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut
Mechanizacji
Budownictwa i
Górnictwa
Skalnego
Oddział
Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium
Materiałów
Budowlanych
„IZOLACJA"
Al. W.
Korfantego
193A
40-157
Katowice

Papa asfaltowa
wierzchniego
krycia na
osnowie welonu
szklanego
UNI V60 S42H
gr. 4,2 mm
±10%
kolor: bordo
data produkcji:
2018.09.05,
zmiana I/B,
partia: 07

CE

Izolacja
wodochronna
dachów,
Izolacja
wodochronna
dachów podlegająca
badaniu reakcji na
ogień

Membrany

Producent:
IZOLACJA
MATIZOL
Sp. z o.o.,
ul. 11 Listopada
32,
38-300 Gorlice

PN-EN 13707
+A2:2012
(EN 13707:2004
+A2:2009)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie z badań nr 166/18/253/P-1

Giętkość
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-
07

Właściwości mechaniczne
przy rozciąganiu
- Maksymalna siła
rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy
maksymalnej sile
rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła
rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy
maksymalnej sile
rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

287 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

BAUMIT MM100 Zaprawa murarska

20/06/18 00:18 / LO

CE

wg DWU:
Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (typ G). Do stosowania w ścianach murowych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent wyrobu:
Baumit Sp. z o.o.

ul. Wyścigowa 56G
53-012 Wrocław

EN 998-2:2016-12

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/455/18

 

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

286 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.,
ul. Laski 83
41-306 Dąbrowa Górnicza

Okno PVC AV 7000 o wymiarach 1465 x 1435 mm z podziałem niesymetrycznym o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: AV 7000

CE

Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent: DOBROPLAST FABRYKA OKIEN
Sp. z o.o.,
Stary Laskowiec 4
18-300 Zambrów

EN 14351-1:2006
+A1:2010

Przepuszczalność powietrza
(spełnia)

PN- EN 1026:2016-04

Sprawozdanie z badań nr 104/B-2018

Wodoszczelność
(spełnia)

PN- EN 1027:2016-04
Metoda 1A

Odporność na obciążenie wiatrem (spełnia)

PN- EN 12211:2016-04

285 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.,
ul. Laski 83
41-306 Dąbrowa Górnicza

Okno PVC AV 7000 o wymiarach 1465 x 1435 mm S z podziałem symetrycznym o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
AV 7000

CE

Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent: DOBROPLAST FABRYKA OKIEN
Sp. z o.o.,
Stary Laskowiec 4
18-300 Zambrów

EN 14351-1:2006
+A1:2010

Przepuszczalność powietrza
(spełnia)

PN- EN 1026:2016-04

Sprawozdanie z badań nr 103/B-2018

Wodoszczelność
(spełnia)

PN- EN 1027:2016-04
Metoda 1A

Odporność na obciążenie wiatrem (spełnia)

PN- EN 12211:2016-04

284 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Elementów Budowlanych

Laboratorium Fizyki Cieplnej Akustyki i Środowiska

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa,

 

Okno dachowe
FTP-V U3
o wymiarach 114x140 cm

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych nr A01/CPR/14351/18:
drewniane okna dachowe przeznaczone do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent:
FAKRO PP
Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144A
33-300 Nowy Sącz

EN14351-1:2006
+A2:2016

Wodoszczelność
(spełnia)

PN- EN 1027:2016-04

Sprawozdanie z badań nr LZE00-02864/18/Z00NZE

Odporność na obciążenie wiatrem (spełnia)

PN- EN 12211:2016-04

Przepuszczalność powietrza
(spełnia)

PN- EN 1026:2016-04

283 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,

Zakład Betonów Zapraw i Kruszyw
Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków


Zaprawa murarska POZMUR 116 M10 25 kg

zakład produkcyjny: KREISEL – Technika Budowlana
Sp. z o.o.,
ul. Sz. Szeregów 23,
60-462 Poznań

Ean:
5 907418 013729
00:06
15/09/2018
Poznań

 

CE

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według projektu, ogólnego przeznaczenia (G)do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, do murów zbrojonych i niezbrojonych, ścian murowanych, słupów i ścian działowych objętych niniejsza normą

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: KREISEL Technika Budowlana
Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań

EN 998-2:2010

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/472/18

Sprawozdanie z badań nr 1914/18

 

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

282 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Technologii Szkła

ul. Lipowa 3
30-702 Kraków

Kabina prysznicowa Palermo NN-90

Data produkcji:
14.05.2018 r.

CE

Wg DWU:
używane do celów higieny osobistej

Urządzenia sanitarne

Producent wyrobu:
Hangzhou Kingsun Imp. & Exp. Co. LTD.
Chiny

Upoważniony przedstawiciel producenta: DURASAN S.A.
sp. komandytowa
Al. Jerozolimskie 65/79,
00-697 Warszawa
(adres na etykiecie:
ul. Młodzieżowa 28c,
09-100 Płońsk)

 

PN-EN
14428+A1:
2008
(EN 14428:2004 +A1:2008)

Odporność na uderzenia / właściwości odłamków

(nie spełnia)

PN-EN
14428+A1:2008

Sprawozdanie z badań nr 134/2018

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod nr 248 w wykazie wyników badań z 2018 r.

281 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk


Płyty styropianowe Austrotherm EPS FASSADA THERMA

EPS EN13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR80

Partia: 1B/ 05/07/18

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Austrotherm
Sp. z o.o.,
ul. Chemików 1,
32-600 Oświęcim

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 361/T/2018

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod nr 226 w wykazie wyników badań z 2018 r.

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

280 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw
i Kruszyw
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa Posadzkowa Cementowa EN 13813CT-C30-F6
(Gumik C30-F6)

Data produkcji: 04.05.2018 r.

CE

Do wykonywania i naprawy podłoży betonowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Wytwórnia Materiałów Budowlanych „Gumik"
ul. Niecała 13/2 65-245 Zielona Góra

EN 13813:2002

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie z badań nr SB/443/18

Sprawozdanie z badań nr 40/2018

Wytrzymałość na ściskanie
(nie spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Odporność na ścieranie
(nie spełnia)

PN-EN 13892-3:2015

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 1716:2010

PN-EN ISO 1182:2010

279 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw
i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

BETON B30 – cementowy podkład podłogowy

Data produkcji: 18.07.2018 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: cementowy podkład podłogowy, typu: EN 13813 CT-C30-F3-A12, przeznaczony do wykonywania posadzek wewnątrz obiektów budowlanych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Józef Thiel, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROLAS", Roszowice
ul. Wiejska 85,
47-253 Cisek

EN 13813:2002

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie nr SB/448/18

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Odporność na ścieranie
(spełnia)

PN-EN 13892-3:2015

278 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe DACH PODŁOGA
EPS 100-038
gr. 50 mm
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EPS 100-038 001 EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

numer partii produkcyjnej:
50MM 10.07.18 ZM1

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:

ThIB Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Albaterm
Sp. z o.o.
Staw,
62-420 Strzałkowo

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 363/T/2018

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod nr 186 w wykazie wyników badań z 2018 r.

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
metoda B


Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

277 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

 

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA POLBRUK KLASY B, D, I; prostokąt, gr. 8 cm, 20cmx10cm, tekstura standardowa, powierzchnia płaska, kolor szary

Miejsce produkcji: Zakład produkcyjny 83 w Kielcach,
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 262;

Oznaczenie partii/serii: Data produkcji 2018-03-28,
Nr lini pakującej 84;

Rok produkcji: 2018

 

CE

Wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego (wg DWU)

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: POLBRUK S.A. ul. Nowy Świat 16C
80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 42A/WL/2018

276 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

 

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA POLBRUK KLASY B, D, I PROSTOKĄT, GR. 8 CM, 20cmx10cm, TEKSTURA STANDARDOWA, POWIERZCHNIA PŁASKA, KOLOR CZERWONY

Miejsce produkcji: Zakład produkcyjny 83 w Kielcach,
25-116 Kielce,
ul. Ściegiennego 262;

Oznaczenie partii/serii: Data produkcji
2018-05-11,
Nr lini pakującej 84;

Rok produkcji: 2018

 

CE

Wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego (wg DWU)

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: POLBRUK S.A. ul. Nowy Świat 16C
80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(nie spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 42B/WL/2018

275 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa klejowa do styropianu STYRAMIK THS-04

Data produkcji:
06.07.2018

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: System przeznaczony jest do stosowania jako zewnętrzna izolacja cieplna ścian budynków, wykonanych z elementów murowanych lub betonu z warstwą tynku lub bez

Złożone systemy/ zestawy izolacyjne

Producent:
ARSANIT
Sp. z o.o.,
ul. Obwodowa 17, 41-100 Siemianowice Śląskie

ETA 15/0007

Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu:
- w warunkach suchych po 28 dniach
(spełnia)

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia
(spełnia)

-po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia
(spełnia)

 

ETAG 004:2013
p. 5.1.4.1.3

Sprawozdanie nr 39/2018

274 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe DACH EPS 100, gr. 100 mm

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
TYRON DACH EPS 100 – 038, EPS EN 13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Data produkcji: 14.06.18 I

opakowanie 0,3 m3 (6 płyt o wymiarach 1000x500x100 mm)

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Tyron Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 22
46-200 Kluczbork

EN 13163:2012+A2:2016

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 353/T/2018

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

273 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki

Oddział Techniki Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników
i Armatury
ul. Wilcza 8
26-610 Radom

 


Grzejnik aluminiowy
PREMIUM WHITE
780-100-44

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Grzejnik PREMIUM WHITE
780-100-44

ozn. serii/partii:
data produkcji: BDKK 1438, 0052; KJ-9; 30.SIE.2018

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

systemy grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń


Producent:

Armatura Kraków S.A.
ul. Zakopiańska 72,
30-418 Kraków

PN-EN 442-1:2015-02
(EN 442-1:2014)

Nominalna moc cieplna:
Normatywna nominalna moc cieplna Ф50
(spełnia)

normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatur wody i
powietrza Ф30
(spełnia)

 

PN- EN 442-2:2015-02
p. 5.4.2 metoda wagowa
p. 5.5.1.

Sprawozdanie z badań Nr 36/18/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015-02
p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015-02
p. 5.6

272 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe PRO-LAMBDA;

Data produkcji: 07.08.2018

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych „PROMAX"
Sp. z o.o.
Giebnia 25,
88-170 Pakość

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)


Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 358/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

271 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM" im. Prof. F. Stauba Sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 17, 40-384 Katowice

Pręt żebrowany fi 12 B500SP 12m

Partia: 5958LN
Wytop: 111311

 

znak budowlany

Wg krajowych deklaracji właściwości użytkowych:
a) Pręty żebrowane B500SP są przeznaczone do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych, projektowanych według zasad i wymagań określonych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2) dla stali klasy ciągliwości C i charakterystycznej granicy plastyczności 500 MPa.
b) Pręty żebrowane B500SP są przeznaczone w inżynierii komunikacyjnej do zbrojenia konstrukcji i elementów żelbetowych, projektowanych według zasad określonych w PN-EN 1992-1-1:2018 oraz PN-EN 1992-2:2010 dla stali o klasie ciągliwości C (A-II N wg PN-S-10042:1991).

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:

Cognor S.A.,
ul. Zielona 26,
42-360 Poraj
Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie,
ul. Ujastek 1,
31-752 Kraków

ITB-KOT-2017/0054

IBDIM-KOT-2017/0031

Minimalny współczynnik użebrowania
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr B/2018/286

Masa na jednostkę długości przy średnicy nominalnej
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2011

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wytrzymałość na rozciąganie
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016
PN-EN ISO 15630-1:2011

Stosunek wytrzymałości i granicy plastyczności Rm/Re
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016
PN-EN ISO 15630-1:2011

270 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka – Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6 90-924 Łódź

BETONFIX posadzka betonowa M-15

Worek 25 kg

Data produkcji: 22.08.2018

CE

Materiał przeznaczony do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu, przeznaczony do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: KREISEL Technika Budowlana
Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

EN 13813:2002

Wytrzymałość na ściskanie
(nie spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie nr WINB/62/2018

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

269 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka – Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6 90-924 Łódź

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 N MONOLIT
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 N

Worek 25 kg

Data produkcji: 04.07.2018

 

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cement, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

LCBA Laboratorium Cementu i Betonu Architektonicznego Sp. z o.o.,
Al. Jana Pawła II 60 05-250 Radzymin

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie nr WINB/63/2018

268 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka – Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6 90-924 Łódź

Cement powszechnego użytku max 32,5 R,
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
EN 197-1-CEM IV/B (V) 32,5 R (MX) CEMENT POWSZECHNEGO UŻYTKU MAX 32,5 R

Worek 25 kg

Zakład Produkcyjny nr 1
ul. Gminna 42,
42 -200 Częstochowa

Data produkcji: 10.09.2018 r.

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cement, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Włodar Trade Wiesław Włodarczyk Spółka Jawna,
ul. Gminna 42,
42 -200 Częstochowa

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie nr WINB/64/2018

267 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM" im. Prof. F. Stauba Sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 17, 40-384 Katowice

Stalowy pręt żebrowany do zbrojenia betonu B500SP Ø 12 mm

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Pręty żebrowane B500SP są przeznaczone do zbrojenia konstrukcji i elementów żelbetowych projektowanych według zasad określonych w PN-EN 1992-1-1:2008 oraz PN-EN 1992-2 dla stali o klasie ciągliwości C (A-III N wg PN-S-10042) do stosowania w budownictwie w zakresie określonym w Aprobacie Technicznej IBDiM AT/2015-02-3171/1 i ITB AT-15-9699/2016.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:

H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH, Wolfgang-Küntscher-Str. 18, 16761 Hennigsdorfer

AT/2015-02-3171/1

AT-15-9699/2016

Minimalny współczynnik użebrowania
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr B/2018/306

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wytrzymałość na rozciąganie
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016
PN-EN ISO 15630-1:2011

Stosunek wytrzymałości i granicy plastyczności Rm/Re
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile Agt
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016
PN-EN ISO 15630-1:2011

266 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki

Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu

ul Wilcza 8,
26-610 Radom

Stalowy grzejnik panelowy TYP-22 o wymiarach 600 x 800 mm

Rok produkcji: 2018

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach.

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:

P.P.H.U. DIAMOND sp. z o.o.
ul. Rakowicka 31
31-510 Kraków

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:

nominalna moc cieplna Ф30
(spełnia)

nominalna moc cieplna Ф50
(nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02

Sprawozdanie Nr 28/18/GUNB

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02

265 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków


Zaprawa szybkowiążąca Ceresit CX 5

Zakład produkcyjny:
Oddział w Dzierżonowie
58-200 Dzierżoniów ul. Pieszycka 6

Oznaczenie partii:
02 18.01.18 16:22,
02 18.01.18 17:00,
02 18.01.18 17:09
2001054645/13812

znak budowlany

Zaprawa szybkowiążąca do wewnątrz i na zewnątrz budynków; do czasowego uszczelniania punktowych wycieków wody

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Henkel Polska Operations Spółka z o. o.,
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

AT-15-7921/2016

Wytrzymałość na zginanie zaprawy, MPa
po 6 godzinach
po 24 godzinach
po 28 dniach
(spełnia)

PN-EN
13892-2:2004

Sprawozdanie nr SB/312/18

264 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki

ul Filtrowa 1,
00-611 Warszawa

Zaprawa cienkowarstwowa ZC-1 Biała do betonu komórkowego i silikatów, 25 kg

Zakład produkcyjny nr 3, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 54, 26-332 Sławno

Nadruki na workach::
ZS 23.03.18 17:51:14
ZS 23.03.18 17:52:15
ZS 23.03.18 17:50:36
ZS 23.03.18 17:51:46

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Zaprawa murarska według projektu, do cienkich spoin (T), wytwarzana w zakładzie, przeznaczona do ścian murowanych, słupów i ścian działowych, do stosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz.

Wyroby murarskie i wyroby związane

Producent:

Franspol sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10
62-510 Konin

EN 998-2:2010

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

Sprawozdanie nr LZK00-02110/18/Z00NZK

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Wytrzymałość spoiny
(nie spełnia)

PN-EN 1052-3:2004+A1:2009

263 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement Portlandzki CEM I 32,5 R

Worek 25 kg
Data produkcji:
28.07.2018 r.

Konfekcjoner:
LCBA
Laboratorium Cementu i Betonu Architektonicznego
Sp. z o.o.
ul. Aleja Jana Pawła II 60
05-250 Radzymin

Zakład produkcyjny:
ul. Piłsudskiego 142
05-091 Ząbki

 

CE

Wg etykiety na opakowaniu :

Produkcja betonu, zaprawy, zaprawy do wstrzykiwania, itd.

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Spenner Zementwerk Berlin GmbH & Co. KG
Köpenicker Chaussee 9/10 D-10317 Berlin

EN 197-1:2011
(PN-EN 197-1:2012)

Skład i składniki
(nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 1890 /18

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1:2016-07

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016

262 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska (LZF)
Al. Korfantego 191
40-153 Katowice

THERMO FASADA EPS S gr. 200 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EPS EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 (według opisu w informacji towarzyszącej oznakowaniu CE)

Oznaczenie serii:
03.04.2018 09:05
03.04.2018 09:58

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Arsanit
Sp. z o. o.
ul. Obwodowa 17
41-100 Siemianowice Śląskie

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji

Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr LZF00-01708/18/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

261 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie

ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Bloczek betonowy fundamentowy z betonu kruszywowego kat. II o wymiarach 380x240x120 mm

Data prod.
12.12.2017

CE

W ścianach, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent wyrobu:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska,
ul. Robotnicza 6,
19-200 Grajewo

PN-EN 771-3+A1:2015-10
EN 771-3:2011+A1:2015

Wymiary i odchyłki wymiarów
(spełnia)

PN-EN 772-16

Sprawozdanie z badań nr 41/WL/2018

Gęstość brutto w stanie suchym (spełnia)

PN-EN 772-13

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 772-1

Absorpcja wody
(nie spełnia)

PN-EN 772-11

Stabilność wymiarów, rozszerzalność pod wpływem wilgoci i kurczliwość w wyniku w wyniku suszenia
(spełnia)

PN-EN 772-14

260 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Folia paroizolacyjna EKOFOL 0,2 +/- 40% Typ A

data produkcji:
03-2018
partia: 473/03/2018

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:

elastyczny wyrób do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

Producent:
ERG BIERUŃ-FOLIE
Sp. z o.o.
ul. Chemików 163
43-150 Bieruń

EN 13984:2013

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie z badań Nr 112/18/186/1/F-1

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

Przenikanie pary wodnej
(spełnia)

PN-EN 1931: 2002 Metoda B

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)

- Wydłużenie przy zerwaniu = wydłużenie przy maksymalnej sile
rozciągającej wzdłuż
(spełnia)

- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)

- Wydłużenie przy zerwaniu = wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

259 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według przepisu, ogólnego przeznaczenia (G) NeoMur o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: ZAPRAWA MURARSKA NEOMUR NEOTHERM,

data produkcji: 23.05.2018 r.

 

CE

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według przepisu, ogólnego przeznaczenia (G), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Neotherm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68, 43-300 Bielsko-Biała

PN-EN 998-2:2012 (EN 998-2:2010)

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie z badań nr SB/404/18

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1:2005

258 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP) NeoTynk o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Zaprawa Tynkarska NeoTynk NEOTHERM,

data produkcji: 29.05.2018 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Neotherm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68, 43-300 Bielsko-Biała

EN 998-1:2010
(PN-EN 998-1:2012)

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie z badań nr SB/393/18

Przyczepność:
- wartość deklarowana
(spełnia)
- symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

257 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Folia izolacyjna FOLIAREX IZ 300

Oznaczenie partii:
ORD5284-020

Data produkcji:
2017-12-01

Miejsce produkcji:
FOLIAREX
Sp. z o.o.
ul. Osiedle Przemysłowe 22 69-100 Słubice
Polska

 

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej – Typ A
Do stosowania jako warstwa hydroizolacyjna

Membrany

Producent: FOLIAREX
Sp. z o.o.
ul. Osiedle Przemysłowe 22, 69-100 Słubice

PN-EN 13984:2013
(EN 13984:2013)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie z badań nr 76/18/140/1/F-1

Przenikanie pary wodnej
(spełnia)

PN-EN 1931:2002 Metoda B

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-2:2013-07
Metoda A

256 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Laboratorium Badań Materiałów Budowlanych i Ceramicznych
Al. Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Betonowa kostka brukowa BEHATON gr. 8 cm - szara - do układania maszynowego, z fazą,
1-08-BH-000-U_M-CO

Miejsce produkcji: Zakład produkcyjny nr 4, Kielce
ul. Ściegiennego 240,
25-116 Kielce;

Oznaczenie partii/serii:
Nr serii 085,
Nr formy 0866;
Data produkcji/zmiana 15.05.2018/2;
Rok produkcji: 2018

 

CE

Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych (wg DWU)

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: BRUK-BET
Sp. z o.o.
Nieciecza 199
33-240 Żabno;

 

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(nie spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr LA/Z20/18

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod nr 150 w wykazie wyników badań z 2018 r.

255 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej. Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Materiałów Budowlanych,
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Folia paroizolacyjna STOPAIR 1104 101802005
o wymiarach
2,7 m x 25 m

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
PAROIZOLACJA STOPAIR 1104, 101802004 oraz 101802005

Ozn. partii/serii. KJ/Data:
C/11 19.10.17
Zakład prod.:
ul. B.Płachcińskiego 2,
37-220 Kańczuga

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

Producent:
Marma Polskie Folie Sp. z o.o.,
ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa;

Oddział w Rzeszowie,
Al. Pod Kasztanami 10, 35-030 Rzeszów

PN -EN 13984:2013
(EN 13984:2013)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928: 2002, metoda A

Sprawozdanie nr LZM00-02351/18/Z00NZM

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod nr 38 w wykazie wyników badań z 2018 r.

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek (spełnia)

 

PN-EN 12311-2
:2013-07,
metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1
:2001

Przenikanie pary wodnej
(spełnia)

PN-EN 1931:2002
metoda B

254 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk,

 

płyty styropianowe dach/podłoga EXPERT ARBET o wym. 1000x500x100mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ARBET/P/PDE/EPS 80/0,038/100
T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

Data prod.: 13/06/2018

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Fabryka Styropianu „ARBET" Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk
Sp. J.,
ul. Bohaterów Warszawy 32, 75-211 Koszalin

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 215/T/2018

 


Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

253 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0

Data produkcji 19.12.2017; 15:19:15

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
a) Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień;
b) Izolacja wodochronna dachów;
c) Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego
d) wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegające badaniu reakcji na ogień (typ A i T)
e) wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych (typ A i T)

Membrany

Producent:
IZOHAN
Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia

PN-EN 13707
+A2:2012
(EN 13707:2004
+A2:2009)

PN-EN 13969:2006
(EN 13969:2004)

PN-EN 13969:2006/A1:2007
(EN 13969:2004/A1:2006)

Wodoszczelność (10kPa/24h)
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie nr 116/18/190/P-1

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

 

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

252 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Inżynierii Materiałów
Polimerowych i Barwników w Toruniu
Oddział Farb
i Tworzyw
w Gliwicach
Zakład Badawczo-
Analityczny
ul. Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych nr 1:

nazwa wyrobu:
rura o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN/OD 110

typ wyrobu:
rury kan.zewn. Ultra -3, typ A1, SN 4

dł. 1 m.
Data produkcji: 29.11.2017

znak budowlany


wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych
nr 1:
do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania
i kanalizacji poza konstrukcjami budowli – obszar zastosowania U lub do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji poza konstrukcjami oraz wewnątrz konstrukcji budowli - obszar zastosowania UD.

Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze - nie kontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Producent: DYKA
Sp. z o.o.
ul. Belgijska 5, 55-220 Jelcz-Laskowice

PN-EN 13476-2:2008

(EN 13476-2:2007)

Cechy geometryczne
(spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006
Metoda A

Sprawozdanie nr 197/2018

Wskaźnik pełzania
(nie spełnia)

PN-EN ISO 9967:2016-02
Metoda A

Skurcz wzdłużny
(nie spełnia)

PN-EN ISO 2505:2006
Metoda A

Sztywność obwodowa
(spełnia)

PN-EN ISO 9969:2016-02
Metoda A

251 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki
i Betonów
w Warszawie

Laboratorium Badawcze Ceramiki i Betonów
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa

Płytki ceramiczne Semir Beige Klinkier 30x30cm

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 05.10.2017;
Kod EAN: 5900139020069

CE

Płytki ceramiczne do wykładania podłóg i ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz, włączając schody, w budynkach oraz zakładach przemysłowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Ceramika Paradyż
Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 61,
26-300 Opoczno

EN 14411:2012

Odporność na szok termiczny
(spełnia)

PN-EN ISO 10545-9:2013-12

Sprawozdanie z badań nr 185/LB/2018

Odporność na zamrażanie i odmrażanie (mrozoodporność)
(spełnia)

PN-EN ISO 10545-12:1999

Uwalnianie substancji niebezpiecznych:
- kadm
(spełnia)
- ołów
(spełnia)

PN-EN ISO 10545-15:1999

250 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk,

 

Płyty styropianowe Styr-Bud
EPS S 033 Styrgraf 001
EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80,
gr. 150 mm

Data produkcji:
20.09.2018 r.
Partia nr: 087
Zakład produkcyjny:
STB Koncept
Sp. z o.o.
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 5
Cięciwa,
05-200 Wołomin

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
STB Koncept
Sp. z o.o.
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 5
Cięciwa,
05-200 Wołomin

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 336/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

249 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa do styropianu również do styropianu z dodatkiem grafitu
ATLAS GRAWIS S

Zakład produkcyjny: Piotrków Trybunalski
ul. Wronia 61/63,
97-300 Piotrków Trybunalski

znak budowlany

Do mocowania płyt styropianowych do mineralnych podłoży budowlanych w bezspoinowych ociepleniach ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych oraz eksploatowanych. Zaprawa ATLAS GRAWIS S może być stosowana do mocowania elementów ze styropianu do mineralnych podłoży budowlanych.

Złożone systemy/ zestawy izolacyjne

Producent wyrobu:
ATLAS
Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

AT- 15-8720/2014

Odporność na powstawanie rys skurczowych
(spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010
p. 6.6.5.2.

Sprawozdanie nr 36/2018

Przyczepność do betonu:
- w stanie powietrzno-suchym
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia
(spełnia)

 

ETAG 004:2013
p. 5.1.4.1.2

ZUAT – 15/V.03/2010

Przyczepność do styropianu:
- w stanie powietrzno-suchym
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia
(spełnia)

 

ETAG 004:2013
p. 5.1.4.1.3

ZUAT – 15/V.03/2010

248 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Technologii Szkła

ul. Lipowa 3
30-702 Kraków

Kabina prysznicowa Palermo NN-90

Data produkcji:
14.05.2018 r.

CE

Wg DWU:
używane do celów higieny osobistej

Urządzenia sanitarne

Producent wyrobu:
Hangzhou Kingsun Imp. & Exp. Co. LTD.
Chiny

Upoważniony przedstawiciel producenta: DURASAN S.A.
sp. komandytowa
Al. Jerozolimskie 65/79,
00-697 Warszawa
(adres na etykiecie:
ul. Młodzieżowa 28c,
09-100 Płońsk)

 

PN-EN
14428+A1:
2008
(EN 14428:2004 +A1:2008)

Odporność na uderzenia / właściwości odłamków

(nie spełnia)

PN-EN
14428+A1:2008

Sprawozdanie z badań nr 112/2018

247 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Podłoga VILIGNO, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
VL1TO-1244

Data produkcji / nr partii:
20170726
Zakład produkcyjny:
PRC

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu do wnętrz

Wyrobu podłogowe i posadzkowe

Producent:
Plastivan nv, Wantestraat 3, B-8780 Oostrozebeke, Belgium

EN 14041:2004,
EN 14041:2004/AC:2006

Zawartość pentachlorofenolu (spełnia)

CEN/TR 14823:2003

Sprawozdanie nr LZF00-1750/18/Z00NZF

Emisja formaldehydu (spełnia)

PN-EN 717-1:2006

246 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
Zakład Betonów Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Zaprawa Murarska
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Zaprawa Murarska Atlas

Zakład produkcyjny:
ul. Roździeńskiego 2, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Oznaczenie serii:
LD1 2018.04.17 231861 0001532

CE

wg DWU:
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych, na ściany murowane, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Atlas Sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

EN 998-2:2010
PN-EN 998-2:
2012

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/259/18

Trwałość

spadek wytrzymałości po 25 cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

ubytek masy po 25 cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

 

PN-85/B-04500

245 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
Zakład Betonów Zapraw i Kruszyw
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Zaprawa murarska do cienkich spoin, do betonu komórkowego na cemencie białym; niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg. DWU: SA – CB 0.1
Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 19.04.2018

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa murarska do cienkich spoin typu (T), wg. projektu, do ścian murowanych, słupów i ścian działowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do elementów budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
SOLBET
Sp. z o.o.
ul. Toruńska 71, 86-050 Solec Kujawski

EN 998-2:2010
PN-EN 998-2:
2012

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/405/18

Sprawozdanie z badań nr 1670/18

 

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

244 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk,

 

Płyty styropianowe Styr-Bud EPS S Profi Fasada 001
EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
gr. 100 mm

Data produkcji:
02.08.2018 r.
Partia nr: 778
Zakład produkcyjny:
STB Koncept
Sp. z o.o.
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 5
Cięciwa,
05-200 Wołomin

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
STB Koncept
Sp. z o.o.
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 5
Cięciwa,
05-200 Wołomin

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 334/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

243 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk,

 


Płyty styropianowe Gamma Passive Fasada EPS S
o wym. 100x500x1000;
kod EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)1-TR80

Data produkcji:
13.03.2017 r.
Zakład produkcyjny: ul. Przemysłowa 5, 98-405 Galewice

 

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja cieplna w budownictwie, do zastosowań nie przenoszących obciążeń

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
YETICO S.A.,
ul. Towarowa 17A,
10-416 Olsztyn

 

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 342/T/2018

242 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk,

 

Płyty styropianowe EPS S Neographite Fasada 033 B 001 gr. 150 mm
EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

Zakład produkcyjny: Neotherm
spółka z o.o.
spółka komandytowa
11-300 Biskupiec Kolonia III/5
Data prod.
0.08.2018
Nr partii: 489/18

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Neotherm spółka z o.o. spółka komandytowa
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła dla grubości nominalnej
(spełnia)

Opór cieplny dla grubości nominalnej
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 337/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

241 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk,

 

Płyty styropianowe EPS 040 FASADA gr. 50 mm

EPS-13163-T1-BS100-TR100

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: GENDERKA/ZCH/
01/W40F

Data produkcji: 23-08-2018

Nr partii: 080082

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
GENDERKA
Sp. z o.o.
ul. B. Raczkowskiego 1
85-862 Bydgoszcz

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła dla grubości nominalnej
(nie spełnia)

Opór cieplny dla grubości nominalnej
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nrr 326/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

240 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie SikaCem Accelerator

Nr partii 3003244404

CE

EN 934-2:2009
+A1:2012
Domieszka przyspieszająca wiązanie do betonu (Tab. 6)

 

Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem

Producent wyrobu: Sika Poland
Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa

EN 934-2:2009
+A1:2012

Zawartość jonów chlorkowych
(spełnia)

PN-EN 480-10:2011

Sprawozdanie z badań  nr 1809/18

Zawartość alkaliów – równoważnik Na2O
(spełnia)

PN-EN 480-12:2008

239 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej do płytek i kamienia wysokoelastyczny – szybkowiążący biały C2FTS1 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: CEMEX CX-K760

CE

Odkształcalny klej cementowy szybkowiążący, o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie, klasa C2FTS1. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Kleje budowlane

Producent:
Cemex Polska
Sp. z o.o.,
ul. Łopuszańska 38D,
02-232 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność wczesna
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 38/2018

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

238 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki
Budowli i Materiałów Budowlanych;

LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I FIZYKI BUDOWLI
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

Klej do płytki klinkierowej; niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg. DWU: PCB KPK
Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 27.06.18

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: Klej do płytek, cementowy klasy C2TE zgodnie z PN-EN 12004+A1:2012

Kleje budowlane

Producent:
PCB-Polska
P. Ganecki
R. Leżański
S. Tyszkowski Sp.J., ul. Szczawiowa 53D, 70-010 Szczecin

PN-EN 12004 + A1:2012,
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/59/2018

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

237 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk,

 

Płyty styropianowe SILVER fasada 150 mm

EPS S EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Identyfikacja wyrobu:
652/18 G
Data i godzina: 2018-09-18 08:24

Ean: 5 908230 800269

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Termo Organika
Sp. z o.o.
ul. B. Prusa 33 30-117 Kraków
Polska

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła dla grubości nominalnej
(spełnia)

Opór cieplny dla grubości nominalnej
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 341/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

236 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
Zakład Betonów Zapraw i Kruszyw
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Zaprawa murarska POZMUR 117,
25 kg, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
POZMUR 117

Data prod.: 12.12.17

CE

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie wg projektu, ogólnego przeznaczenia (G) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, do murów zbrojnych i nie zbrojnych, ściany murowane, słupy i ściany działowe objęte niniejszą normą.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: KREISEL Technika Budowlana
Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań

EN 998-2:2010

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/391/18

Sprawozdanie z badań nr 1556/18

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

235 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium CERABUD
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 27,
63-700 Krotoszyn

Prefabrykowane bloczki betonowe – element murowy z betonu kruszywowego
kl. 15 (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg. DWU: ZUT/BLOCZKI/15)

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Wyrób budowlany z betonu kruszywowego stosowany w konstrukcjach murowych przenoszących obciążenia i nie przenoszących obciążeń, w ścianach murowych, słupach oraz ściankach działowych, zabezpieczony przed penetracją wody (np. grubą warstwą odpowiedniej zaprawy, odpowiednią wykładziną)

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Ryszard Janaszczak, ZUT, Kowanówko,
ul. Sanatoryjna 29D,
64-600 Oborniki

EN 771-3 : 2011

Wytrzymałość na ściskanie:
(spełnia)

 

PN-EN
772-1+ A1:2015-10

Sprawozdanie nr 285/NL/18

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:

- gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

 

PN-EN
772-13:2001

234 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki

Oddział Techniki Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników
i Armatury
ul. Wilcza 8
26-610 Radom

 

Stalowy grzejnik panelowy DIAMOND 22 600x1000

oznaczenie serii/ partii: 9013653621-2018 977601000

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe DIAMOND
Sp. z o.o.
ul. Rakowicka 31
31-510 Kraków

 

EN 442-1:2014

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.4

Sprawozdanie nr 29/18/WINB

Odporność na działanie ciśnienia (nie spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.6

Nominalna moc cieplna:
nominalna moc cieplna Ф30
(spełnia)
nominalna moc cieplna Ф50
(nie spełnia)

 

PN- EN 442-2:2015- 02
p. 5.4.2
p. 5.5.1.

233 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

KLEJ DO STYROPIANU IS11
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: TYTAN ETICS EPS złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS)
Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej/
data produkcji: 04.05.2018 r.

CE

System (ETICS) przeznaczony jest do stosowania jako zewnętrzna izolacja cieplna ścian budynków. Ściany mogą być wykonane z elementów murowych (cegły, bloczki, kamień itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie lub w postaci płyt prefabrykowanych).
System może być stosowany na ścianach pionowych zarówno nowych, jak i przy renowacji już istniejących. Możliwe jest również jego zastosowanie na powierzchniach poziomych lub nachylonych, które nie są wystawione na działanie opadów atmosferycznych.

Złożone zestawy/ systemy izolacyjne

Producent:
SELENA FM S.A., ul. Strzegomska 2-4,
53-611 Wrocław

ETA-16/0161 z dnia 08/06/2016

Przyczepność do betonu:
- w stanie powietrzno-suchym
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia
(spełnia)

 

ETAG 004:2013
p. 5.1.4.1.2

Sprawozdanie z badań nr 37/2018

Przyczepność do styropianu:
- w stanie powietrzno-suchym
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia
(spełnia)

 

ETAG 004:2013
p. 5.1.4.1.3

232 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centralne Laboratorium Badawcze
HENKEL Polska
Sp. z o.o.
Stara Góra
26-220 Stąporków

Zaprawa murarsko-tynkarska

BAUMIT DuoDur

Data produkcji:
20.10.2017r.

Kod paskowy:
5907534261721

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych nr
2-BPL-DuoDur:
Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (typ G) według projektu. Do stosowania na ścianach murowanych,
słupach
i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz.

Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (typ GP) według projektu. Do stosowania na ścianach, stropach, słupach, wewnątrz i na zewnątrz

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Baumit
Sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 56G,
53-012 Wrocław

PN-EN 998-1:2016-12

(EN 998-1:2016)

PN-EN 998-2:2016-12

(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr 382/06/2018

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

Przepuszczalność pary wodnej
(spełnia)

PN-EN1015-19:2000
+
PN-EN 1015-19:2000/
A1:2005

Przyczepność
(spełnia)

PN-EN 1015
-12:2002

231 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
Zakład Betonów Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Zaprawa murarska według projektu ogólnego przeznaczenia (G) o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
weber ZK552 02/15, data produkcji: 31.01.2018 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia (G), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o. o.,
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

PN-EN 998-2:2012 (EN 998-2:2010)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/406/18

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

230 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk,

 

Płyty styropianowe EPS 70 – 040 FASADA

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sb2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

data produkcji:
brak

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Producent: P.P.U.T.H. „ZBYT-POL" Zbigniew Wolny, Wilcze
ul. Krakowska 5, 86-031 Osielsko

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 319/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

229 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

ul. Ksawerów 21,
00-656 Warszawa

Wełna mineralna EXPERT LRR 033 MW-EN13162-T2-AFr5,
o gr. 150 mm

Kod na opakowaniu:
433822 16 0 02 09 20 19
433822 16 0 02 09 20 21

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Izolacja cieplna budynków.

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:

Knauf Insulation
Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen
Niemcy

EN 13162:2012

Opór cieplny:

-współczynnik
przewodzenia ciepła
(Spełnia)
-opór cieplny
(Spełnia)

Grubość
(Spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie nr LZF00-02370/18/Z00NZF

228 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

 

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej o grubości (5,2±0,2) mm, modyfikowana SBS GORBIT OPTIMA WZ PYE PV250 S52 SUPER MONTAŻ

Data produkcji: 2017.12.14
Zmiana: I/A
Partia: 21

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Izolacja wodochronna dachów.
Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego.
Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień.

Membrany

Producent:

Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych „Izolacja-Matizol" S.A.
ul. 11-go Listopada 32
38-300 Gorlice

EN 13707:2004+A2:
2009

Wodoszczelność
(Spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie nr 244/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
– wytrzymałość na rozciąganie maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(Spełnia)
– wytrzymałość na rozciąganie maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(Spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż
(Spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej się w poprzek
(Spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):

- wzdłuż
(Spełnia)
- w poprzek (Spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(Spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

227 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
ul. Filtrowa 1,
00-611 Warszawa

Zaprawa murarska ZA1, 25 kg

Nadruki na opakowaniach:
UJAZD 06:27 13.04.18

 

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie wg projektu, ogólnego przeznaczenia (G) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, do murów zbrojonych i nie zbrojonych, ściany murowane, słupy i ściany działowe objęte niniejszą normą.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
KREISEL – Technika Budowlana
Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

EN 998-2:2010

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

 

 PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

Sprawozdanie nr LZK00-02154/18/Z00NZK

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Wytrzymałość spoiny
(spełnia)

PN-EN 1052-3:2004+A1:2009

226 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice,


Płyty styropianowe Austrotherm EPS FASSADA THERMA

EPS EN13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR80

Partia: 1B/ 05/07/18

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Austrotherm
Sp. z o.o.,
ul. Chemików 1,
32-600 Oświęcim

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 120/18/195/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

225 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 038 DACH PODŁOGA
EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-CS(10)80-BS125-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5,
o grubości 30 mm

Zakład produkcyjny:
Styropian Plus sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny w Łomży
ul. Piłsudskiego 113
18-400 Łomża

Data prod.
31.07.2018

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Styropian Plus
Sp. z o.o.,
Czarne Dolne 1, 82-520 Gardeja

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 335/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

224 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM
gr. 50 mm

EPS EN 13163 T2-CS(10)80-BS125-TR100
oznaczenie partii/serii:
zakład/partia
2B /15/02/18 11:07

Zakład prod.
ul. Fabryczna 80/82,
96-106 Skierniewice

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja cieplna w budownictwie. EPS 80

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Austrotherm
Sp. z o.o.,
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 321/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 


PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

223 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa tynkarska wytwarzana w zakładzie ogólnego przeznaczenia (GP) o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
PSB zaprawa tynkarska,

data produkcji: 18.01.2018 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa tynkarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do stosowania na ściany murowe, stropy, słupy i ściany działowe objęte zakresem niniejszej normy.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: "KREISEL - Technika Budowlana"
Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)


Przyczepność:

Przyczepność do podłoża
(spełnia)
Symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

 

PN-EN 1015-12:2016

Sprawozdanie z badań nr SB/326/18

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej
(spełnia)

PN-EN 1015-19:2000

222 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Płyty styropianowe EPS 60 040 DACH PODŁOGA EKO gr. 50 mm

EPS - EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS100-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)1

Data produkcji: 24.05.2018

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Paneltech
Sp. z o.o.
ul. Michałkowicka 24,
41-508 Chorzów

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 108/18/182/M-1


Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

221 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

 

Płyty styropianowe EPS 038 DACH-PODŁOGA
gr. 50 mm, o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: GENDERKA/BRZ/01/W38DP

Data produkcji: 17.08.2018 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: GENDERKA
Sp. z o. o.,
ul. Bogdana Raczkowskiego 1
85-862 Bydgoszcz,

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02709/18/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

220 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Płyty styropianowe EPS 040 FASADA
gr. 100 mm, o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: GENDERKA/BRZ/01/W40F - Data produkcji: 17.08.2018 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: GENDERKA
Sp. z o. o.,
ul. Bogdana Raczkowskiego 1
85-862 Bydgoszcz,

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02708/18/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 


PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

219 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki
Budowli i Materiałów Budowlanych;

LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I FIZYKI BUDOWLI
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

ZAPRAWA KLEJĄCA DO PŁYTEK DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ (WEBER ZP412);

Miejsce produkcji:
ul. Adamowicza 1
05-530 Góra Kalwaria

Oznaczenie partii/serii: 25.01.2018 GK;
Rok produkcji: 2018;

CE

Klej do płytek cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie, do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień, do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Kleje budowlane

Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska
Sp. z o.o.,
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

PN-EN 12004 + A1:2012,
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/51/2018

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 63 w wykazie wyników badań z 2018 r.

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

218 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki
Budowli i Materiałów Budowlanych;

LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I FIZYKI BUDOWLI
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

ZAPRAWA KLEJĄCA DO PŁYTEK
(WEBER ZP413)

Miejsce produkcji:
ul. Adamowicza 1,
05-530 Góra Kalwaria

Oznaczenie partii/serii: 25.10.2017 GK;
Rok produkcji: 2017;

CE

Klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień, do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska
Sp. z o.o.,
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

PN-EN 12004 + A1:2012,
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/52/2018

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 62 w wykazie wyników badań z 2018 r.

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

217 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 100 035 Dach Podłoga
EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-CS(10)100-BS150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

(Fas/Dach/Podł. 100 035;
data produkcji 13.06.2018;
grubość 170mm; krawędzie frezowane)

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Styropian Plus
Sp. z o.o.,
Czarne Dolne 1
82-520 Gardeja,

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 311/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

216 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Folia wytłaczana IZOFLEX 400

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Folia 400

data produkcji:
24-03-2018

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:

Wyroby z tworzyw sztucznych do izolacji przeciwwilgociowej – PN-EN 13967:2012

Membrany

Producent: Lenko S.A.
ul. Okrzei 2,
43-300 Bielsko- Biała

PN-EN 13967:2012

(EN 13967:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
metoda A

Sprawozdanie z badań Nr 73/18/137/F-1

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1
:2001

Odporność na uderzenie:
metoda A
(spełnia)
metoda B
(spełnia)

PN-EN 12691:2007, metoda A
metoda B

Wytrzymałość na rozciąganie:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-2:2013-07

Odporność na obciążenie statyczne
(spełnia)

PN-EN 12730:2015-06,
Metoda B

Trwałość:
- wodoszczelność po sztucznym starzeniu
(spełnia)

- wodoszczelność po działaniu chemikaliów
(spełnia)

 

PN-EN 1296:2002
PN-EN 1928:2002 Metoda A (2kPa/24h)

PN-EN 1847:2010
PN-EN 1928:2002 Metoda A (2kPa/24h)

215 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji
w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS
Technonicol Carbon Prof
300 F
gr. 50 mm

Partia nr 24 894
zmiana 1/1
dzień 09.12.16

CE

Wg DWU:
Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Zavod Tehnoplex
Sp. z o.o.
Rosja, Riazań, 390047,
ul. Wostocznyj Promuzieł 21

Upoważniony przedstawiciel
producenta:
Technonicol
Sp. z o.o.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno

EN 13164:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002; PN-EN 13164+A1:2015-03 załącznik C

Sprawozdanie z badań nr 211/T/2018

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod poz. 375 w wykazie wyników badań z 2017r.

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN- EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:
Długotrwała nasiąkliwość wodą przez całkowite zanurzenie
(spełnia)

Długotrwała nasiąkliwość wody przez dyfuzję
(nie spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07
Metoda 2A

PN-EN 12088:2013-07

214 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

FOLIA BUDOWLANA FOLA-BUD
4m x 12 mb x 0,30mm +/-40% TYP A
gr. 0,30 mm

Data produkcji: 12.10.2017 r.
PARTIA: 102/10/2017

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Wykonanie warstwy paroizolacyjnej zabezpieczającej konstrukcję ścian
i stropów. Popularnym zastosowaniem jest użycie
jej jako warstwy izolacyjno-ochronnej paneli podłogowych.

Membrany

Producent:
Nexus Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 28 d
72-123 Kliniska Wielkie

EN 13984:2013

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie z badań nr 103/18/176/F-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)

- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-2:2013-07

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

Przenikanie pary wodnej
(spełnia)

PN-EN 1931: 2002 Metoda B

213 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe IZOBAU DACH PODŁOGA
EPS 70
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)5-DS(70,-)2
gr.100 mm

ozn. partii/serii:
Data produkcji 24.07.2018
Nr partii c312

Zakład produkcyjny L02

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
LUBAU Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna
ul. Bukowińska 24a/83, 02-703 Warszawa

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 275/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

212 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Styropian EURO FASADA GRAPHITE 033 gr. 100 mm

EPS - EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS75-DS(N)2-
DS(70,-)1-TR80

Data produkcji: 07.03.2018

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Eurotherm Systems
Sp. z o.o. Sp. k.,
Al. Józefa Piłsudskiego 64,
33-300 Nowy Sącz

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 122/18/197/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

211 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego o wym. 1180x580x50 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: TECHNONICOL CARBON PROF 300 d=50 mm;

Partia nr 28 993,
Linia Nr 1/4,
Dzień 15.02.18

 

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
„Zavod Tehnoplex"
Sp. z o.o.
Rosja, Riazań, 390047
ul. Wostocznyj Promuzieł 21

Upoważniony przedstawiciel: Technonicol
Sp. z o.o.,
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno

EN 13164:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002; PN-EN 13164+A1:2015-03 załącznik C

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie nr 219/T/2018

Reakcja na ogień
(nie spełnia)

PN EN ISO 11925-2:2010

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

 PN- EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(nie spełnia)

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji
(spełnia)

 

PN- EN 12087:2013-07
Metoda 2A

PN-EN 12088:2013-07

210 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 – CEM II/B-V 32,5 R

oznaczenie serii/ partii produkcyjnej:
25.06.2018 18,
Data produkcji 25.06.2018

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Cementownia Kraków- Nowa Huta Sp. z o.o.
ul. Cementowa 2,
31-983 Kraków

EN 197-1:2011
(PN-EN 197-1:2012)

Skład i składniki
(spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie nr 1495/18

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016

Stałość objętości:
- rozszerzalność
(spełnia)
- zawartość siarczanów (SO3)
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków (spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

209 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków


Zaprawa murarska według projektu ogólnego przeznaczenia (G) o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: weber ZM5 01/17,

data produkcji: 13.02.2018 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia (G), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o. o.,
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

PN-EN 998-2:2012 (EN 998-2:2010)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/325/18

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

208 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie wg projektu ogólnego przeznaczenia (G) o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Zaprawa murarska PSB,

data produkcji: 12.01.2018 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie wg projektu, ogólnego przeznaczenia (G), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, do murów zbrojonych i nie zbrojonych, ściany murowane, słupy i ściany działowe objęte niniejszą normą.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: KREISEL Technika Budowlana
Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań

PN-EN 998-2:2012 (EN 998-2:2010)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/323/18

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

207 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

Zaprawa murarska cementowa wytwarzana w zakładzie, według projektu do cienkich spoin (T) biała o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Zaprawa murarska cienkowarstwowa do betonu komórkowego i silikatów
ZMC-cM7

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa murarska cementowa wytwarzana w zakładzie według projektu do cienkich spoin (T), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: IZOLBET
Sp. z o. o.,
ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin

PN-EN 998-2:2012 (EN 998-2:2010)

Wytrzymałość na ściskanie
(nie spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/318/18

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

206 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

Zaprawa murarska cementowa wytwarzana w zakładzie według projektu ogólnego przeznaczenia (G) o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Zaprawa murarska cementowa
ZM-cM7

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa murarska cementowa wytwarzana w zakładzie według projektu ogólnego przeznaczenia (G) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: IZOLBEX
Sp. z o. o.,
ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin

PN-EN 998-2:2012 (EN 998-2:2010)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/317/18

Absorpcja wody
(nie spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

205 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

Klej cementowy o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie klasy C2T - BOLIX P biały o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: BOLIX P

CE

wg. Deklaracji Właściwości Użytkowych: Klej cementowy o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie (klasy C2T). Służy do cienkowarstwowego przyklejania płytek ceramicznych i okładzin kamiennych (na powierzchniach ściennych i podłogowych) na zewnątrz i wewnątrz budynków w tym również w pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie (np. kuchniach i łazienkach). Szczególnie polecany do przyklejania dużych, ciężkich płyt z gresu, klinkieru i okładzin kamiennych (z wyłączeniem marmuru). Stosowany jest na podłożach nieodkształcalnych z cegły, betonu oraz na powierzchni tynków cementowych i cementowo wapiennych. Klej ze względu na dużą wytrzymałość jest polecany do stosowania na podłożach obciążonych, np. w garażach, warsztatach oraz na posadzkach przemysłowych. Klej w odmianie białej jest polecany również do okładzin z marmuru.

Kleje budowlane

Producent: BOLIX S.A.,
ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 34/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348: 2008 pkt. 8.5

204 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli

Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Superelastyczny klej żelowy H40 BEZ LIMITÓW

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
H40 BEZ LIMITÓW

worek 25 kg,
ozn. partii/serii :
20171221 KPA1 237

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
Kerakoll Polska
Sp. z o.o.,
ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgów

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt. 8.2

Sprawozdanie z badań nr WINB/53/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348: 2008 pkt. 8.5

203 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

GO/ON
klej do płytek ceramicznych C1

Data produkcji:
11.05.2018

Kod paskowy:
5906031400718

CE

Klej cementowy, normalnie wiążący C1, do wewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
Dombud RP
Piotr Dąbrowski
ul. Szosa Rypińska 26,
87-400 Golub Dobrzyń

PN-EN 12004 +A1:2012
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt. 8.2

Sprawozdanie nr 35/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.3

202 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe GENDERKA/ZCH/01/W38FM
gr. 140mm

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: GENDERKA Sp. z o.o., ul. B. Raczkowskiego 1, 85-862 Bydgoszcz

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 295/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

201 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

Zakład Betonów, Zapraw
i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa
murarska
GO/ON

Data produkcji: 2018/03/27

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według przepisu, ogólnego przeznaczenia (G), do ścian murowanych, słupów i ścian działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
DOMBUD RP Piotr Dąbrowski
ul. Szosa Rypińska 26
87-400 Golub-Dobrzyń

 

PN-EN 998-2:2012
(EN 998-2:2010)

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002;
PN-EN 1015-17:2002
/A1:2005

Sprawozdanie nr 1184/18

Sprawozdanie nr SB/269/18

Absorpcja wody (spełnia)

PN- EN 1015-18:2003

Trwałość, jako odporność na zamrażanie-odmrażanie
(spełnia)

PN-85/B-04500

200 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice


GIAS XPS 300 polistyren ekstrudowany-50mm Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GIAS XPS 300 polistyren ekstrudowany-50mm
XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10/Y)300-CC(2,0/1,5/10)75-WL(T)0,7-TR200-MU200-FTCI2

Data produkcji: 08.11.2017 r.
Lot: A331

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
SC BRIOTHERMXPS SRL, Sector 4, Sos. Berceni Nr 13 Bucuresti 041902, Romania (Rumunia)

EN 13164:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002; PN-EN 13164+A1:2015-03 załącznik C

Sprawozdanie nr 51/18/106/M-1

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

 PN- EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)

 

PN- EN 12087:2013-07
Metoda 2A

199 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

GRESLEP

Data produkcji/ numer partii:
15.05.18

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie z wydłużonym czasem otwartym (C2TE), stosowany do wykończeń podłogowych i ściennych, wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent:
MAJSTER-POL
Sp. z o.o.
Sp. k.
Mienia 291
05-319 Cegłów

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 25/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348: 2008 pkt. 8.5

198 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Folia budowlana 0,30, typ A

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Folia budowlana 0,30

Data produkcji: 06.09.2017 r.

Rolka,
szerokość 4 m długość 25mb
ilość 100 m²

Nr partii: ORD4668-042
Wykonał:
WORPR0391

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej – typ A.
Do stosowania jako warstwa hydroizolacyjna w budynkach

Membrany

Producent:
Element Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności 22-24 58-260 Bielawa

EN 13984:2013

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż /Wydłużenie przy zerwaniu -wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek /
Wydłużenie przy zerwaniu –w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Sprawozdanie nr 71/18/135/F-1

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

Przenikanie pary wodnej
(spełnia)

PN-EN 1931: 2002 Metoda B

Trwałość:
Opór pary wodnej po sztucznym starzeniu
(spełnia)

PN-EN 1296:2006 (12 tygodni/70ºC)
PN-EN 1931:2002
Metoda B

197 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej do płytek wysokoelastyczny C2TES1 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: CEMEX CX-K760

CE

Odkształcalny klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, z wydłużonym czasem otwartym i zmniejszonym spływie, klasa C2TES1. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Kleje budowlane

Producent:
Cemex Polska
Sp. z o.o.,
ul. Łopuszańska 38D,
02-232 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 29/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348: 2008 pkt. 8.5

196 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej do płytek uelastyczniony C1TE o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: CEMEX CX-K540

CE

Układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
Cemex Polska
Sp. z o.o.,
ul. Łopuszańska 38D,
02-232 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 28/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348: 2008 pkt. 8.5

195 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej do płytek uniwersalny C1T o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: CEMEX CX-K320

CE

Układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
Cemex Polska
Sp. z o.o.,
ul. Łopuszańska 38D,
02-232 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 27/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

 

PN-EN 1348: 2008 pkt. 8.5

194 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a
80-346 Gdańsk


Płyty styropianowe EPS P 100 038 HYDRO STOP/19190618 EPS EN 13163 T(2)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-
DS(70,-)2-WL(T)5-WD(V)6

grubość 180 mm

Typ EPS P 100 038

Zakład prod.: Jeziorko 72 E
18-421 Piątnica

 

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:

SONAROL
Sp. j Najda
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 309/T/2018

Przepuszczalność wody:
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)

PN-EN 12087:2013-07
Metoda 2A

193 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Folia budowlana 0,15, typ A

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Folia budowlana 0,15

Data produkcji: 13.09.2017 r.

Rolka,
szerokość 4 m długość 25mb
ilość 100 m²

Nr partii:
ORD4775-002
Wykonał:
WORPR0420

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej – typ A.
Do stosowania jako warstwa hydroizolacyjna w budynkach

Membrany

Producent:
Element Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności 22-24 58-260 Bielawa

EN 13984:2013

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż /Wydłużenie przy zerwaniu -wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek /
Wydłużenie przy zerwaniu –w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Sprawozdanie nr 70/18/134/F-1

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

Przenikanie pary wodnej
(spełnia)

PN-EN 1931: 2002 Metoda B

Trwałość:
Opór pary wodnej po sztucznym starzeniu
(spełnia)

PN-EN 1296:2006 (12 tygodni/70ºC)
PN-EN 1931:2002
Metoda B

192 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej cementowy o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie klasy C2T - BOLIX PE o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
BOLIX PE

CE

Klej cementowy o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie (klasy C2T). Służy do cienkowarstwowego przyklejania dużych, ciężkich płyt z gresu i klinkieru wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym również w pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie (np. kuchniach, łazienkach), do przyklejania dużych, ciężkich płyt z gresu, klinkieru. Stosowany jest na podłożach nieodkształcalnych z cegły, betonu oraz na powierzchni tynków cementowych i cementowo wapiennych.

Kleje budowlane

Producent:
BOLIX S.A.,
ul. Stolarska 8,
34-300 Żywiec

PN-EN 12004+A1:2012
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 26/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348: 2008 pkt. 8.5

191 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej. Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Materiałów Budowlanych,
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Siatka z włókna szklanego
SSA 1363-160

znak budowlany

Jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków

Złożone zestawy/ systemy izolacyjne

Producent: AS „Valmieras stikla škiedra"
Cempu iela
13,
LV-4201, Valmiera,
Łotwa

AT-15-9268/ 2014

Masa powierzchniowa (spełnia)

ETAG 004:2013 p. C.3.1

Sprawozdanie nr LZM00-02528/18/Z00NZM

Zawartość popiołu w temp. 625ºC
(spełnia)

ETAG 004:2013
p. C.3.2

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych z 28 dni w warunkach laboratoryjnych
- wzdłuż osnowy
( spełnia)
- wzdłuż wątku
( spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym
- wzdłuż osnowy
( spełnia)
- wzdłuż wątku
( spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej,%, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych
- wzdłuż osnowy
( spełnia)
- wzdłuż wątku
( spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej,%, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym
- wzdłuż osnowy
( spełnia)
- wzdłuż wątku
( spełnia)

 

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

190 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw
i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa do podkładów podłogowych o nazwie Beton B20 BAU-BT220

Data produkcji: 18.08.2017 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
wykonywanie podkładów podłogowych, drobnych prac betoniarskich i naprawczych, w tym fundamentów pod małą architekturę ogrodową, płytek chodnikowych, nadproży okiennych i drzwiowych, słupków i murków ogrodowych.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
ZP Baucem
Sp. z o.o.,
ul. Kolejowa 7
33-132 Niedomice,

PN-EN 13813:2003
(EN 13813:2002)

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie nr SB/311/18

 

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

189 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Płyty styropianowe IZOBAU DACH PODŁOGA STANDARD
gr. 50 mm

EPS - EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS100-CS(10)60-DS(N)5-
DS(70,-)2

Data produkcji: 09.05.2018

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: LUBAU
Sp. z o.o.
Sp. komandytowo-akcyjna,
ul. Bukowińska 24a/83
02-703 Warszawa

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 107/18/181/M-1

 

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

188 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 040 FASADA EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P3-BS100-DS(N)5-DS(70,-)3-TR100

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Styropian Plus Sp. z o.o.,
Czarne Dolne 1
82-520 Gardeja

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 283/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
metoda B

PN-EN 1607:2013-07

187 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 70 038 FASADA/21200718 EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR100

grubość 200 mm

Typ EPS 70 038

Zakład prod.: Jeziorko 72 E
18-421 Piątnica

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:

SONAROL
Sp. J. Najda
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 308/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
metoda B

186 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe DACH PODŁOGA
EPS 100-038
gr. 50 mm
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EPS 100-038 001 EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

numer partii produkcyjnej:
50MM 10.07.18 ZM1

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:

ThIB Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Albaterm
Sp. z o.o.
Staw,
62-420 Strzałkowo

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

 PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 260/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

185 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
Styr-Bud EPS 70-040 Fasada 001 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STB Koncept Sp. z o.o., Cięciwa,
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 5, 05-200 Wołomin

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

 PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 255/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 


PN-EN 12089:2013-07
metoda B

PN-EN 1607:2013-07

 

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

184 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
I Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

BAUMIT DuoFix- Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych (EPS)

seria: 29.05.18 / 03:13 LO

Zakład produkcyjny: Zakład Produkcyjny w Łowiczu, Uchanka 9/11, 99-400 Łowicz

znak budowlany

Zaprawa klejąca Baumit DuoFix jest przeznaczona do mocowania płyt styropianowych (EPS) do mineralnych podłoży budowlanych w bezspoinowych systemach ocieplania ścian zewnętrznch budynków nowowznoszonych i użytkowanych

Złożone zestawy/ systemy izolacyjne

Producent:
BAUMIT
Sp. z o.o.,
ul. Wyścigowa 56G,
53-012 Wrocław

 

AT-15-9455/2015 + Aneks nr A1

Zawartość popiołu w temp. 450˚C
(spełnia)

ETAG 004:2013 p.C.1.1.3

Sprawozdanie z badań nr 1186/18

Sprawozdanie z badań nr 21/2018

Wygląd zewnętrzny suchej mieszanki
(spełnia)

ZUAT-15/V.03./2010 p.6.6.5.1

Gęstość nasypowa g/cm3 (spełnia)

PN-EN 1097-3:2000

Odporność na występowanie rys skurczowych
(spełnia)

ZUAT-15/V.03./2010 p.6.6.5.2

Przyczepność do betonu, MPa:
- w warunkach laboratoryjnych (spełnia)
- po 48h zanurzenia w wodzie i 2h suszenia w (+23±2) ˚C i (+50±5)% RH
(spełnia)
- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia w (+23±2) ˚C i (+50±5)% RH
(spełnia)

 

ETAG 004:2013 p. 5.1.4.1.2

Przyczepność zaprawy do styropianu, MPa:
- w warunkach laboratoryjnych (spełnia)
- po 48h zanurzenia w wodzie i 2h suszenia w (+23±2) ˚C i (+50±5)% RH
(spełnia)
- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia w (+23±2) ˚C i (+50±5)% RH
(spełnia)

 

ETAG 004:2013 p. 5.1.4.1.3

183 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centralne Laboratorium Badawcze
HENKEL POLSKA
Sp. z o.o.
Stara Góra
26-220 Stąporków

Zaprawa Klejowa FAST GB1 FZ102

22.01.2018
16:35 00313

CE

Według DWU: Zaprawa do cienkich spoin, ściany murowane, słupy i ściany działowe/do murowania ścianek z bloczków z betonu komórkowego i cegły silikatowej

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: P.W. FAST
Sp. z o.o.
ul. Foluszowa 112
65-751 Zielona Góra

PN-EN
998-2:2012

EN
998-2:2010

Trwałość
- ubytek masy
(spełnia)
- spadek wytrzymałości:
(spełnia)

PN-85/B-04500 p.4.11

Sprawozdanie nr 331/06/2018

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN
1015-11:2001
+ PN-EN
1015-11:2001/
A1:2007

Przepuszczalność pary wodnej
(spełnia)

PN-EN
1745:2012
Tablica A12

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

PN-EN
1745:2012
Tablica A12

Absorpcja wody
(spełnia)

 

PN-EN
1015-18:2003

182 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 70 Neofasada EPS 70-040 B 001 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 gr. 150 mm

Zakład produkcyjny: Neotherm sp. z o.o. spółka komandytowa
Zakład Produkcyjny w Biskupcu
11-300 Biskupiec
ul. Kolonia III/5

Data prod.
16.07.2018

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Neotherm
Sp. z o.o., spółka komandytowa,
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

 PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań mr 293/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 


PN-EN 12089:2013-07
metoda B

PN-EN 1607:2013-07

 

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

181 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a, 80-346 Gdańsk

Folia budowlana NEX-BUD 5mx20mbx0,20mm TYP A

Data produkcji: 29.06.2018r.
Partia: 63/06/2018

CE

Wyroby do regulacji pary wodnej, wykonanie warstwy paroizolacyjnej, zabezpieczającej konstrukcje ścian, stropów oraz innych przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej

Membrany

Producent: NEXUS Sp. z o.o., ul. Szczecińska 28d,
72-123 Kliniska Wielkie

EN 13984:2013

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928: 2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 277/H/2018

Przenikanie pary wodnej
(spełnia)

 

PN-EN 1931: 2002 Metoda B

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem

- wzdłuż
(spełnia)

- w poprzek (spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

180 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Płyty styropianowe FASADA EPS 040
gr. 120 mm
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: EPS S - FASADA 040 EPS-EN13163 T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(15)-BS75-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80

Data produkcji: 10.07.2018 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
IZOTERM Mariusz Wałek Sp. J.,
Goździelin 110, 27-420 Bodzechów

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02396/18/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 


PN-EN 12089:2013-07
metoda B

PN-EN 1607:2013-07

179 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Płyty styropianowe EPS 039 DACH/PODŁOGA STANDARD
gr. 100 mm
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: EPS -039 DACH/PODŁOGA-STANDARD EN13163 T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS115-CS(10)70-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100

Data produkcji: 06.07.2018 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
IZOTERM Mariusz Wałek Sp. J.,
Goździelin 110, 27-420 Bodzechów

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02438/18/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 


PN-EN 12089:2013-07
metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

178 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Membrana wysokoparoprzepuszczalna
Comfort 175

Data produkcji: 18.09.17

Rolka, 50 m x1,5 m = 75 m²

Nr partii: ORD4697-006
operator WORPR0393

zakład produkcyjny Tarnawa 34a
28-340 Sędziszów

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Membrana Comfort 175 jest to trójwarstwowa włóknina elastyczna (włóknina PP+film +włóknina PP) przeznaczona do stosowania jako wyrób podkładowy i warstwa paroprzepuszczalna pod nieciągłe pokrycia dachowe dachów skośnych oraz jako paroprzepuszczalny wyrób podkładowy stosowany pod zewnętrznymi okładzinami ścian, w celu uniknięcia przenikania wiatru i przesiąkania wody z zewnątrz.

Membrany

Producent:
ZPHU WA-BIS Waldemar Wata ul. Polna 3
42-445 Szczekociny

EN 13859-1:2010
EN 13859- 2:2010

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(nie spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(nie spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001
PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-2:2010
Załącznik A

Sprawozdanie nr 67/18/131/F-1

Trwałość:
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu po sztucznym starzeniu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(nie spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(nie spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

PN-EN 13859-1:2010/ PN-EN 13859-2:2010
Załącznik C
PN-EN 1297:2006 (336h/ 50º C)
PN-EN 1296:2002 (90dni/70º C)

PN-EN
12311-1:2001
PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-2:2010
Załącznik A

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001
PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-2:2010
Załącznik B

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Przenikanie pary wodnej
(spełnia)

PN-EN ISO 12572:2016-10
Zestaw warunków E

177 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS-70-038 FASADA
gr 180 mm
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
EPS 70-038 FASADA EPS-EN13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Data produkcji 22.06.2018

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
IZOTERM Mariusz Wałek Sp. J.,
Goździelin 110, 27-420 Bodzechów

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła dla grubości nominalnej
(spełnia)

Opór cieplny dla grubości nominalnej
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie nr 232/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

 


PN-EN 12089:2013-07
metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

Przepuszczalność wody:

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

Długotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

 

PN-EN 1609:2013-07 metoda A

PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

176 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty z wełny mineralnej o wym. 1200x600x100 mm,

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: TECHNOFACADE COTTAGE MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(23,90)-CS(10)30-TR10-PL(5)150-WS-WL(P)-MU1 RtF:A1

Shift number 3, Batch number 98 372, Manufacture date 16.03.18

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Płyty termoizolacyjne stosowane w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
LLC "Heat-Insulating Plant "TECHNO", z siedzibą w: LLC "Zavod TECHNO" Ryazan, Vostochnij Promuzel,
bud. 21/58, Federacja Rosyjska

Upoważniony przedstawiciel: Technonicol
Sp. z o.o.,
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno;

 

EN 13162:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z Badań nr 220/T/2018

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

Przepuszczalność wody:

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

Długotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

 

PN-EN 1609:2013-07 metoda A

PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

175 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
ALFA PODŁOGA
EPS 80 EPS-EN 13163-
T1-L2-W2-Sb2-P10-
BS125-CS(10)80-
DS(N)2-DS(70,-)2-
DLT(1)5

Długość i szerokość:
1000 x 500 mm,
Grubość nominalna
30 mm

Zakład produkcyjny:
YETCO S.A.,
ul. Przemysłowa 5,
98 – 405 Galewice.

Numer partii
produkcyjnej:
03/04/2018

CE

izolacja cieplna w
budownictwie do
zastosowań
przenoszących
obciążenia

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: YETICO S.A.
ul. Towarowa
17A,
10 – 416 Olsztyn

PN-EN 13163+A1 2015-03

(EN 13163: 2012+A1: 2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny dla grubości nominalnej
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie nr 234/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

174 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe SILVER fundament 50 mm

EPS 100 EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4

Identyfikacja wyrobu 367/18 G
Data i godzina 2018-06-16 04:46

Ean: 5 908230 805141

 

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Termo Organika
Sp. z o.o.
ul. B. Prusa 33 30-117 Kraków
Polska

PN-EN 13163+A1 2015-03

(EN 13163: 2012+A1: 2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
dla grubości nominalnej
(spełnia)

Opór cieplny dla grubości nominalnej
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 231/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B


Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

173 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Nafty i Gazu
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Przesyłania i Dystrybucji Gazu
Laboratorium Badań Armatury i Technik Eksploatacji Gazociągu

ul. Bagrowa 1
30-733 Kraków

 


KUREK KULOWY PERFEKT SYSTEM/KUREK KULOWY PODŁĄCZENIOWY PERFEKT Z FILTREM PHA - 011 G1/2 X G3/8 ZZ PN16 DN15 KUREK KULOWY PODŁĄCZENIOWY Z FILTREM II CuZn-C;

Miejsce produkcji: Chiny;

Oznaczenie partii/serii: data produkcji
01/2018,
indeks
02-011-1510-000;
Rok produkcji: 2018

 

znak budowlany

Jako armatura zaporowa w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz chłodniczych, w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(wg KDWU)

Wyroby budowlane mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PERFEXIM" LTD Sp. z o.o. Sp.
Komandytowa,
ul. Samotna 2
61-441 Poznań

AT-15-9141/2016 + Aneks nr 1

Moment napędowy (spełnia)

PN-EN 13828:2005

Sprawozdanie z badań nr 1/WINB-WWB.7782.21.2018

Odporność na zginanie
(spełnia)

PN-EN 13828:2005

Trwałość
(spełnia)

PN-EN 13828:2005

172 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS 100-038 / Super,
gr. 10 cm

oznaczenie partii/serii prod.:
18/02/08/100

zakład produkcyjny:
ul. Fabryczna 76
96-100 Skierniewice,

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
THERMICA
Sp. z o.o.,
Łazy,
ul. Łączności 1b, 05-552 Wólka Kosowska

 

PN-EN 13163+A1 2015-03

(EN 13163: 2012+A1: 2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 124/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

171 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut
Mechanizacji
Budownictwa
i Górnictwa
Skalnego
Oddział
Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium
Materiałów
Budowlanych
„IZOLACJA"
Al. W. Korfantego
193 A,
40-157
Katowice

Papa asfaltowa
wierzchniego krycia
DACHBIT W 400

rolka o wym. 1,0 x
15,0 m

data produkcji,
oznaczenie
partii/serii:
Nr zmiany: 1,
29 VI 2018

CE

Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień.

Membrany

Producent:

Izobud
Sp. z o.o.
ul. Leśna 4
Łąki Kozielskie,
47-150 Leśnica

EN 13707:2004+A2:2009

Wodoszczelność
(Spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie nr 118/18/192/P-1

Giętkość
(Spełnia)

PN-EN 1109:2013-
07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
– wytrzymałość na rozciąganie maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(Spełnia)
– wytrzymałość na rozciąganie maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(Spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż
(Spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej się w poprzek
(Spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Reakcja na ogień
(Spełnia)

PN-EN 13501-1+A1:2010
PN-EN ISO 11925-2:2010

170 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

 

Papa asfaltowa podkładowa SUPERNOVA P/64/1200

Nadruk na opakowaniu:
22.03.18ZM-A3-00299

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Izolacja wodochronna dachów
Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień.

Membrany

Producent:

Izolacja-Jarocin S.A.
ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin

EN 13707:2004+
A2:2009

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie nr 298/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
– wytrzymałość na rozciąganie maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
– wytrzymałość na rozciąganie maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż
(spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej się w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

169 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Swisspor LAMBDA PLUS fasada

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
swisspor LAMBDA PLUS fasada EPS- EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 M typ wyrobu EPS S

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej/
data produkcji: 28.06.2018;

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
SWISSPOR Polska
Sp. z o.o.,
ul. Kroczymiech 2,
32-500 Chrzanów

PN-EN 13163+A1 2015-03

(EN 13163: 2012+A1: 2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 292/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

168 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS S,

oznaczenie typu wyrobu budowlanego: ATLAS GRAWIS S

Data produkcji:
09.05.2018

znak budowlany

Zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS S jest przeznaczona do mocowania płyt styropianowych do mineralnych podłoży budowlanych w bezspoinowych ociepleniach ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych oraz eksploatowanych. Zaprawa ATLAS GRAWIS S może być stosowana do mocowania elementów ze styropianu do mineralnych podłoży budowlanych.

Złożone systemy/ zestawy izolacyjne

Producent wyrobu:
ATLAS
Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

AT- 15-8720/2014

Przyczepność do betonu:
- w stanie powietrzno-suchym
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia
(spełnia)

 

ETAG 004:2013
p. 5.1.4.1.2

ZUAT – 15/V.03/2010

Sprawozdanie nr 24/2018

Przyczepność do styropianu:
- w stanie powietrzno-suchym
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia
(spełnia)

 

ETAG 004:2013
p. 5.1.4.1.3

ZUAT – 15/V.03/2010

167 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

GRANIT PLUS C2T CEMENTOWA ZAPRAWA KLEJOWA NORMALNIE WIĄŻĄCA O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH I OGRANICZONYM SPŁYWIE TYPU C2T

Miejsce produkcji:
ul. Szklarska 6,
97-300 Piotrków Trybunalski

Oznaczenie partii/serii:
2017-12-14, KGRP/06/12/2017;
Rok produkcji: 2017;

CE

Do układania płytek ściennych i podłogowych wewnątrz lub/i zewnątrz budynków

Kleje budowlane

VITRO-CER-TECH Sp. z o.o.
ul. Szklarska 6
97-300 Piotrków Trybunalski

PN-EN 12004+A1:2012
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 31/2018

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 71 w wykazie wyników badań z 2018r.

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

166 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe DALMATYŃCZYK fasada 140 mm

EPS S EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

Identyfikacja wyrobu
816/18 G
Data i godzina
2018-01-08 19:45

Ean: 5 908230 801181

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Termo Organika
Sp. z o.o.
ul. B. Prusa 33 30-117 Kraków
Polska

PN-EN 13163+A1 2015-03

(EN 13163: 2012+A1: 2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
dla grubości nominalnej
(spełnia)

Opór cieplny dla grubości nominalnej
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 216/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

165 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych,
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie, Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków,

 

ALPOL AK 525,
Klej do styropianu STANDARD,
25 kg,
Element zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem
ALPOL EKO PLUS STANDARD

data produkcji:
14.09.2017

znak budowlany

wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych
nr 1/ST/2017:
Do ocieplenia ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych, bez istniejącego ocieplenia. Do stosowania na podłożach betonowych i murowych

Złożone systemy/ zestawy izolacyjne

Producent wyrobu:
Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II" Sp. z o.o.,
ul. Górnicza 7
39-400 Tarnobrzeg,

AT-15-9479/2015
+ Aneksy nr 1, 2, 3

Odporność na powstawanie rys skurczowych w warstwie grubości do 8 mm (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010

Sprawozdanie z badań nr 33/2018

Przyczepność do betonu:
-w stanie powietrzno-suchym
(spełnia)
-po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia (spełnia)
-po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia (spełnia)

ETAG 004:2013

Przyczepność do styropianu:
-w stanie powietrzno-suchym
(spełnia)
-po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia (spełnia)
-po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia (spełnia)

ETAG 004:2013

164 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

INSTYTUT
ENERGETYKI
Oddział Techniki
Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu
ul. Wilcza 8
26 – 610 Radom

Grzejnik
aluminiowy G500
(71-008-5000-000)
10-cio elementowy
grzejnik aluminiowy

Zakład produkcyjny:
Z.E.I. Co. Ltd.,
Zhejiang Province,
Chiny.

Numer partii
produkcyjnej:
III/2017

CE

w instalacjach
grzewczych w
budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„PERFEXIM"
LTD Sp. z o.o.
Sp. k.
ul. Samotna 2
61 – 441
Poznań

EN 442-1:
2014
(PN-EN 442-
1:2015-02)

Nominalna moc cieplna:

- Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30
(spełnia)

- Normatywna nominalna moc cieplna Φ50
(spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02
p. 5.4.2,
p. 5.5.1

Sprawozdanie nr 25/18/WINB

Moc cieplna w różnych
warunkach
pracy
(charakterystyka)
(spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02
p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Odporność na działanie
Ciśnienia
(spełnia)

 

PN-EN 442-1:2015-02
p. 5.6

163 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe SILVER dach-podłoga 100 mm

EPS 80 EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1

Identyfikacja wyrobu 145/18
Data i godzina 2018-04-16 05:21

Ean: 5 908230 800542

 

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Termo Organika
Sp. z o.o.
ul. B. Prusa 33 30-117 Kraków
Polska

PN-EN 13163+A1 2015-03

(EN 13163: 2012+A1: 2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
dla grubości nominalnej
(spełnia)

Opór cieplny dla grubości nominalnej
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań Nr 218/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

162 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Odlewnictwa
Zespół Laboratoriów Badawczych
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków

Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu (ITB), pręty żebrowane, stalowe do zbrojenia betonu, pręty żebrowane B500B (IBDiM)
o średnicy 12 mm

Oznaczenie serii/partii:
Nr wytopu: 581794,
Data produkcji: 12.04.2018

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
do zbrojenia konstrukcji żelbetowych, pracujących pod obciążeniami dynamicznymi i wielokrotnie zmiennymi oraz w budownictwie komunikacyjnym w zakresie: drogowych obiektów inżynierskich, kolejowych obiektów inżynieryjnych, dróg publicznych, dróg wewnętrznych, obiektów budowlanych kolei miejskiej „metra", lotnisk cywilnych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
Joint Stock Company EVRAZ Consolidated West Siberian Metallurgical Plant,
16 Kosmicheskoye Shosse,
654043 Novokuznetsk, Kemerovo Region, Rosja

Upoważniony przedstawiciel producenta:
Premco s.c.,
ul. 3 Maja 15/I/6, 41-200 Sosnowiec

IBDiM-KOT-2017/0013,

ITB-KOT-2017/0052

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 370/TBS/2018

Wytrzymałość na rozciąganie (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie względne
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

161 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty z wełny mineralnej
(Boards of mineral wool) Light Extra 150 mm

CE

Do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
JSC GomelStroyMaterialy 246010 Gomel Republic of Belarus, Mogilevskaya
str. 14

Importer:
IsoProfit OÜ 13516, ESTONIA, Harju maakond, Tallinn, Kakumae tee 226, Haabersti linnaosa

EN-13162:
2012+
A1:2015

Opór cieplny:
Grubość
(Spełnia)

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań NR 172/T/2018

Trwałość:
Stabilność wymiarowa w określonych okolicznościach
- grubość
(Spełnia)

 

PN-EN 1604:2013-07

Reakcja na ogień
(Spełnia)

PN-EN ISO 1716:2010
PN-EN ISO 1182:2010

Przepuszczalność wody:

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia
(Spełnia)

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu
(Spełnia)

 

PN-EN 1609:2013-07
Metoda A

PN-EN 12087:2013-07
Metoda 1A

160 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa
murarska

oznaczenie partii produkcyjnej:
04.04.18

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska typu (G) według przepisu, ogólnego przeznaczenia. Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym. Ściany murowane, słupy i ściany działowe objęte zakresem niniejszej normy.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Sicher Bautechnik
Sp. z o.o.
ul. Milenijna 12/14
97-200 Tomaszów Mazowiecki

PN-EN 998-2:2012
(EN 998-2:2010)

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002;
PN-EN 1015-17:2002/A1:2005

Sprawozdanie nr 1183/18

Sprawozdanie nr SB/268/18

Absorpcja wody (spełnia)

PN- EN 1015-18:2003

Trwałość, jako odporność na zamrażanie-odmrażanie
(spełnia)

PN-85/B-04500
p 4.11

159 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Wylewka samopoziomująca Polimin LC-4 Nivelir Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Polimin LC-4 Nivelir

Data produkcji:
18.09.17

Worek 25 kg
ozn. partii/serii:
180917-2-14

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Samopoziomujący podkład podłogowy na bazie cementu, do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych CT-C25-F4

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Fomalgaut-Polimin
Sp. z o.o.
ul. Pszenycznaja 2a
03680 Kijów Ukraina

Upoważniony przedstawiciel:
Fomalgaut – PL
Sp. z o.o.
ul. Frezerów 3,
20-209 Lublin

EN 13813:2002

Wytrzymałość na zginanie
(Spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie nr SB/237/18

Wytrzymałość na ściskanie
(Spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

158 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
BETA PODŁOGA EPS 70, EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 o gr. 30 mm

Data produkcji: 29-03-2018

Numer partii – 29/03/2018 14:00 OL

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja cieplna w budownictwie, do zastosowań przenoszących obciążenia

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
YETICO S.A.,
ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012+
A1:2015)

Opór cieplny:
- Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
- Opór cieplny
(spełnia)

 

 PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 201/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie:
- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
- Naprężenia ściskające przy
10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

157 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
AQUA EPS P120 EPS 120 EPS-EN 13163-T1-L3-W2-Sb2-P5-BS170-CS(10)120-DS(N)2-DS(70,90)1-DLT(2)5-WL(T)1-WD(V)3,
gr. 100 mm

Data produkcji: 28-03-2018

Numer partii – 28/03/2018 13:11 GW

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja cieplna w budownictwie, do zastosowań przenoszących obciążenia

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
YETICO S.A.
ul. Towarowa 17A
10-416 Olsztyn

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012+
A1:2015)

Opór cieplny:
- Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
- Opór cieplny
(spełnia)

 

 PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 200/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie:
- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
- Naprężenia ściskające przy
10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

156 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu
i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

TYTAN gotowy klej do płytek ceramicznych, dyspersyjny

Seria lub partia produkcyjna:
30-04-2019

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: klej dyspersyjny o podwyższonych parametrach i wydłużonym czasie otwartym D2E, do wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
Produkcja Materiałów Budowlanych
YARD Sp. z o.o.,
ul. Pomorska 53,
70-812 Szczecin

EN 12004:2007+A1:2012

Przyczepność:
Początkowa wytrzymałość na ścinanie
(spełnia)

 

PN-EN 1324:2008 p.7.2

Sprawozdanie nr 22/2018

Trwałość:
Wytrzymałość na ścinanie po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

 

PN-EN 1324:2008 p.7.3

Trwałość:
Wytrzymałość na ścinanie po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1324:2008 p.7.4

Trwałość :
Wytrzymałość na ścinanie (przyczepność) w podwyższonej temperaturze
(nie spełnia)

 

PN-EN 1324:2008 p.7.5

155 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk


Płyty styropianowe fasada KOMFORT
100 mm

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ARBET/K/FK/EPS S/
0,042/100
T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

Kod oznaczenia zgodny ZA. 1.
EPS-EN 13163-T1-BS75-DS(70,-)2-TR80

Ean 5 902578 100371

18/06/2018 15:52

Zakład produkcyjny:
ul. Bohaterów Warszawy 32,
75-211 Koszalin

 

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Fabryka Styropianu „ARBET" Bartosik Czernicki Funke Kuncer Muzyczuk
Sp. J.
ul. Bohaterów Warszawy 32 75-211 Koszalin

PN-EN 13163+A1 2015-03

(EN 13163: 2012+A1: 2015)

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Sprawozdanie z badań Nr 227/T/2018

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925:2010

154 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych;
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Wodouszczelniacz do betonu
HYDROFLUX

CE

Domieszka do betonu uszczelniająca, zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012 tablica T9

Wyroby związane z betonem, zaprawą zaczynem

Producent wyrobu:

MEEX-AG
Ewa Sikora, Marek Sikora spółka jawna
ul. Borowcowa k/126
32-500 Chrzanów

EN 934-2:2009
+A1:2012

Zawartość jonów chlorkowych
(spełnia)

PN-EN 480-10:2011

Sprawozdanie z badań nr 1377/18

Sprawozdanie z badań nr SB/266/18

Zawartość alkaliów – równoważnik Na2O
(spełnia)

PN-EN 480-12:2008

Zawartość powietrza w mieszance betonowej
(spełnia)

PN-EN 12350-7:2011

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
(spełnia)

PN-EN 12390-3:2011

153 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych;
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Plastyfikator zimowy
FLUX ZM

CE

Domieszka do betonu redukująca ilość wody/ uplastyczniająca, zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012 tablica T2

Wyroby związane z betonem, zaprawą zaczynem

Producent wyrobu:

MEEX-AG
Ewa Sikora, Marek Sikora spółka jawna
ul. Borowcowa k/126
32-500 Chrzanów

EN 934-2:2009
+A1:2012

Zawartość jonów chlorkowych
(spełnia)

PN-EN 480-10:2011

Sprawozdanie z badań nr 1376/18

Sprawozdanie z badań nr SB/264/18

Zawartość alkaliów – równoważnik Na2O
(spełnia)

PN-EN 480-12:2008

Zawartość powietrza w mieszance betonowej
(spełnia)

PN-EN 12350-7:2011

Zmniejszenie ilości wody zarobowej
(spełnia)

PN-EN 12350-2:2011

Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach
(spełnia)

PN-EN 12390-3:2011

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
(spełnia)

PN-EN 12390-3:2011

152 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych;
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Przyspieszacz wiązania
FASTPROOF

CE

Domieszka przyspieszająca twardnienie
(w formie płynu)

Wyroby związane z betonem, zaprawą zaczynem

Producent wyrobu:

JURGA Spółka
z o.o. Sp.k.
Krzyżanowo 33
63-100 Śrem

EN 934-2:2009
+A1:2012

Zawartość jonów chlorkowych
(spełnia)

PN-EN 480-10:2011

Sprawozdanie z badań nr 1378/18

Sprawozdanie z badań nrr SB/265/18

Zawartość alkaliów – równoważnik Na2O
(spełnia)

PN-EN 480-12:2008

Zawartość powietrza w mieszance betonowej
(spełnia)

PN-EN 12350-7:2011

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
(spełnia)

PN-EN 12390-3:2011

150 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Budownictwa Betonowego
Laboratorium Badawcze
Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 


Betonowa kostka brukowa BEHATON gr. 8 cm - szara - do układania maszynowego, z fazą,
1-08-BH-000-U_M-CO

Miejsce produkcji: Zakład produkcyjny nr 4, Kielce
ul. Ściegiennego 240,
25-116 Kielce;

Oznaczenie partii/serii:
Nr serii 085,
Nr formy 0866;
Data produkcji/zmiana 15.05.2018/2;
Rok produkcji: 2018

 

CE

Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych (wg DWU)

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: BRUK-BET
Sp. z o.o.
Nieciecza 199
33-240 Żabno;

 

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(nie spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 2

149 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Budownictwa Betonowego
Laboratorium Badawcze
Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 


Betonowa kostka brukowa POLBRUK klasy B, D, I
Tetka maszynowa z fazą,
gr. 8 cm, 16x20 cm,
tekstura standardowa, powierzchnia płaska, kolor grafit

Miejsce produkcji: Zakład produkcyjny 83 w Kielcach,
ul. Ściegiennego 262
25-116 Kielce;
Oznaczenie partii/serii:
Data produkcji 2018-05-21,
Nr linii pakującej 84;
Rok produkcji: 2018

 

CE

Wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego
(wg DWU)

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: POLBRUK S.A., ul. Nowy Świat 16C
80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 1

148 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Odział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
Austrotherm EPS 040 FASSADA
EPS EN 13163 T1 –BS100 –TR100
gr. 50 mm

Data produkcji:
24.05.2018 r.
Partia nr:
2/24/05/18 16:09

Zakład produkcyjny:
Zakład II
ul. Fabryczna 80/82
96-106 Skierniewice

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Austrotherm
Sp. z o.o.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

EN 13163:2012
+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny (spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 250/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN
12089:2013-07
Metoda B

PN-EN
1607:2013-07

147 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Odział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Wełna skalna ROCKROLL PLUS MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 gr. 100 mm

06:00
0001
PL02MAL7LINE120180313

126157001

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: do izolacji cieplnej w budownictwie (ThIB)

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Rockwool Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice

PN- EN 13162+
A1:2015-04

(EN 13162:2012+A1:2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła dla grubości nominalnej
(spełnia)

Opór cieplny dla grubości nominalnej
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 186/T/2018

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 1716:2010

PN-EN ISO 1182:2010

146 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

PSB Zaprawa tynkarska

Oznaczenie serii/partii:
UJAZD 16:34 07:03:18

Zakład produkcyjny:
ul. 11-go Listopada 29
97-225 Ujazd

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa tynkarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do stosowania na ściany murowe, stropy, słupy i ściany działowe objęte zakresem niniejszej normy.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
KREISEL - Technika Budowlana
Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23
60-462 Poznań

EN 998-1:2010

Współczynnik przewodzenia ciepła/Gęstość:
- gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN 1015-10:2001

Sprawozdanie z Badań Nr SB/258/18

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Przyczepność:
- wartość deklarowana
(spełnia)
- symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

145 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Odlewnictwa
Zespół Laboratoriów Badawczych
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków

Stalowe pręty żebrowane B500B
o średnicy 10 mm

Oznaczenie serii/partii:
Nr wytopu: 21800562

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych projektowanych według zasad i wymagań określonych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2) dla stali klasy ciągliwości B o charakterystycznej granicy plastyczności 500 MPa

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
JSC Moldova Steel Works, Industrialnaya 1, 5500 Rybnitsa, Mołdawia

Upoważniony przedstawiciel producenta:
Dorota Szaparkiewicz Handel Usługi,
ul. Goplana 10, 87-800 Włocławek

AT-15-9320/2014

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 368/TBS/2018

Wytrzymałość na rozciąganie (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie względne
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

144 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Techniki Okrętowej S.A., ul. Szczecińska 65,
80-392 Gdańsk

Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe Padilla Reversible EI60

Rok produkcji:
2018

znak budowlany

Wg. Deklaracji Właściwości Użytkowych:
Jako zamknięcia otworów w przegrodach pionowych wewnętrznych

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent: Producent: Puertas Padilla S.L.,
General Moscardo 4,
El Albujon,
30 330 Cartagena, Hiszpania

Upoważniony przedstawiciel producenta w Polsce:
Padilla Polska
Sp. z o.o.,
ul. Wybieg 10,
61-315 Poznań

ITB-KOT-2017/0104 wydanie 1
(2017 rok)

Odporność ogniowa
(nie spełnia)

PN-EN 1634-1+A1:2018-03

PN-EN 1363-1:2012
PN-EN 1363-1:2012 /Ap1:2015-12

Sprawozdanie nr 8-386-03-222/S/1

143 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Folia paroizolacyjna DIALL 0,2+/-40%
Typ A

Oznaczenie partii : 2407-11-2017

CE

Elastyczny wyrób do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

Producent: CB S.A.
ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrząstowice

EN 13984:2013

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie z badań nr 69/18/133/F-1

Przenikanie pary wodnej
(spełnia)

PN-EN 1931:2002 Metoda B

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

Maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż
(spełnia)

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)

Maksymalna siła rozciągająca, w poprzek
(spełnia)

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-2:2001
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

142 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a,
80-346 Gdańsk

Mata izolacyjna
z wełny
mineralnej DF37
(niepowtarzalny
kod
identyfikacyjny
typu wyrobu:
DF37 MW-EN
13162-T2-MU1-
AFr5) o gr. 100
mm

rolka o wym. 5800
mm x 1200 mm
i gr. 100 mm

data produkcji,
oznaczenie
partii/serii:
2018-03-06 21:39 139

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
URSA Polska
Sp. z o.o.,
ul. Armii Krajowej
12,
42 – 520
Dąbrowa Górnicza

EN 13162:2012
+A1:2015

Opór cieplny:

-opór cieplny
(nie spełnia)

-współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

- grubość (spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 233/T/2018

141 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS 70 038
FASADA/21010218

data produkcji: 06:14; 12.02.2018

Zakład produkcji styropianu
ul. Ostródzka 3,
14-140 Miłomłyn

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
SONAROL SP.J.NAJDA,
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne.

 

EN 13163:2012
+A1:2015

Opór cieplny:

-opór cieplny
(nie spełnia)

-współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 176/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 


PN-EN 12089:2013-07
(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

139 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

 

Element murowy ceramiczny typu U kat. II, cegła pełna 250x120x65mm klasy 15

data produkcji:
brak

brak oznakowania

Element U przeznaczony do stosowania w niezabezpieczonych ścianach murowych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent wyrobu:
POLSKA CERAMIKA CIENIA,
Cienia Pierwsza 41,
62-860 Opatówek

PN – EN 771-1+A1:2015
(EN 771-1:2011+A1:2015)

Absorpcja wody
(nie spełnia)

PN – EN 772-21:2011

Sprawozdanie z badań nr 196/C/2018

Wytrzymałość na ściskanie:
- średnia
(nie spełnia)
- znormalizowana (spełnia)

PN – EN 772-1+A1:2015-10

138 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R

niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
cement portlandzki CEM II/B-V 32,5 R

Data produkcji: 10.05.2018 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
przygotowanie betonu, zaprawy, tynku
i innych mieszanek budownictwa
i produkcji wyrobów budowlanych.

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
ZP Baucem
Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 7 33-132 Niedomice

EN 197-1:2011
(PN-EN 197-1:2012)

Skład i składniki
(nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie nr 1168/18

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016

Stałość objętości:
- rozszerzalność
(spełnia)
- zawartość siarczanów (SO3)
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków (spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

137 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO sp. z o.o., Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
30-969 Kraków,

Cement portlandzki popiołowy
CEM II/ B-V 32,5R
data prod. – 21.06.2018

CE

Przygotowanie betonów, prefabrykatów betonowych, zapraw, zaczynów mieszanek i innych materiałów zawierających cement, z uwzględnieniem odpowiednich norm i przepisów przyjętych w miejscu stosowania.

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Spółdzielnia Socjalna Piekiełko,
Wola Kożuszkowa 55, 88-234 Jeziora Wielkie

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie:
-wczesna po 2 dniach
(nie spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie nr 1687/III/2018

Skład i składniki
(nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

136 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,

Zakład Badań Laboratoryjnych,
ul. Ujastek 1,
30-969 Kraków

 

Cegła pełna – 20-II
o wymiarach 25x12x6.5 cm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Ceramiczny element murowy HD, pełny 250x120x65 klasa 20 kat. II, nazwa handlowa "Cegła pełna – 20-II"

Brak oznaczenia partii/serii na wyrobie;
Data dostawy wyrobu: 23.05.2017

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: elementy murowe ceramiczne przeznaczone do stosowania w konstrukcjach murowych z zastosowaniem zaprawy zwykłej – wewnętrznych i zewnętrznych, do warunków środowiskowych od pierwszej do trzeciej klasy

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Cegielnia „GRABOWIEC"
Krzysztof Łoch
ul. Klimontowska 18
28-221 Osiek

 

PN- EN 771-1:2011
(EN 771-1:2011)

Wymiary i odchyłki wymiarów
(spełnia)

PN- EN 772-16:2011

Sprawozdanie nr 432B/III/2018

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN- EN 772-1:2011+A1:2015

Trwałość - odporność na zamrażanie/odmrażanie
(spełnia)

PN- B-12012:2007

135 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty
styropianowe HYDROSTOP EPS P-100
gr. 120 mm
EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)2-
DS(70,-)2- DLT(1)5-WL(T)4-WD(V)5
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny: Płyty styropianowe HYDROSTOP EPS P-100
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2- DLT(1)5-WL(T)4-WD(V)5

Data produkcji: 20/07/2017

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Dom-Styr
Z. Igies i Wspólnicy S.j.
ul. Martyniaków 8
43-603 Jaworzno

EN 13163:2012+A1:2015

Przepuszczalność wody:
- nasiąkliwość wodą przy całkowitym długotrwałym zanurzeniu
(nie spełnia)
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji
(nie spełnia)

 

PN- EN 12087:2013-07 Metoda 2A

PN- EN 12088:2013-07

Sprawozdanie nr 189/T/2018

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 325 w wykazie wyników badań z 2017r.

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
- opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN- EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

134 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana kopolimerem SBS Izobit Super W-PYE 250 S53 SBS

CE

Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień.

Membrany

Producent: Izobud
Sp. z o.o.
ul. Leśna 4
Łąki Kozielskie,
47-150 Leśnica

EN 13707:2004+A2:2009

Wodoszczelność
(Spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie z badań nr 245/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
– wytrzymałość na rozciąganie maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(Spełnia)
– wytrzymałość na rozciąganie maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(Spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż
(Spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej się w poprzek
(Spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem:
- wzdłuż
(Spełnia)
- w poprzek
(Nie spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Wytrzymałość złącza na ścinanie: – zakład poprzeczny
(Spełnia)
- zakład podłużny
(Spełnia)

PN-EN 12317-1:2001

Reakcja na ogień
(Spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

133 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

Zakład Betonów, Zapraw
i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa
murarska
MB

Data produkcji: 12.02.2018 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie, według przepisu ogólnego przeznaczenia (G). Ściany murowane, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Mastmax MB Sp. z o.o.
ul. Dąbrowska 71
42-500 Będzin

PN-EN 998-2:2012
(EN 998-2:2010)

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002;
PN-EN 1015-17:2002
/A1:2005

Sprawozdanie nr 1256/18

Sprawozdanie nr SB/188/18

Absorpcja wody (spełnia)

PN- EN 1015-18:2003

Trwałość, jako odporność na zamrażanie-odmrażanie
(nie spełnia)

PN-85/B-04500
p 4.11

132 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

płyty styropianowe EGOMIX EPS 040 FASADA gr. 120 mm

EPS - EN 13163 T1-L2-W2-Sb2-P5-BS100-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR100

Data produkcji: 24.04.18
zmiana 3

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: POLYFORM s.r.o.,
Terezie Vansovej 10,
0650 03 Podolinec, Republika Słowacka

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

- współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

- opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 93/18/163/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie:

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

131 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

TYTAN PROFESSIONAL taśma dekarska uszczelniająca

Oznaczenie serii/partii:
DAT-TA-300WZ 2020-11

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

Producent:
SELENA S.A.
ul. Wyścigowa 56e
53-012 Wrocław

EN 13970:2004
EN 13970:2004/A1:2006

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928: 2002
(metoda A)

Sprawozdanie nr 113/18/187/F-1

Odporność na uderzenie (spełnia)

PN-EN 12691:2007 Metoda A Metoda B

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

130 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa klejąca do styropianu ATLAS GRAWIS S

Oznaczenie partii/serii:
Z2 2018.04.03 19:22 229440 - *-* 07845

zakład. prod.
WKiZB S.A.,
ul. Szczawińska 52A,
95-100 Zgierz

 

znak budowlany

do mocowania płyt styropianowych do mineralnych podłoży budowlanych w bezspoinowych ociepleniach ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych oraz eksploatowanych

Złożone systemy/ zestawy izolacyjne

Producent wyrobu:
ATLAS
Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

AT- 15-8720/2014

Przyczepność do betonu:
- w stanie powietrzno-suchym
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia
(spełnia)

 

ETAG 004:2013
p. 5.1.4.1.2

Sprawozdanie z badań nr 18/2018

Przyczepność do styropianu:
- w stanie powietrzno-suchym
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia
(spełnia)

 

ETAG 004:2013
p. 5.1.4.1.3

129 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a, 80-346 Gdańsk

Papa VILLAS Standard Wn-PYE PV250 S52H

Data produkcji: 30.07.2017

CE

Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent: VILLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nawrot 4,
90-060 Łódź

EN 13707:2004+
A2:2009

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928: 2002
(metoda A)

Sprawozdanie nr 253/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż
(nie spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

128 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlanej
Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 142B
58-306 Wałbrzych

Okno jednoskrzydłowe o wymiarach
765x 985mm

(niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg. DWU: IDEAL 7000 CL 85/90/77)

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, handlowych i użyteczności publicznej, w których wewnątrz temperatura obliczeniowa
ti ≥ 16°C

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent:
Fabryka Okien i Drzwi „DAVEX" V.A. Grześ Spółka Jawna
ul. Brzozowa 10, Niepruszewo
64-320 Buk

EN 14351-1:+A1:2010

Przepuszczalność powietrza
(spełnia)

PN-EN 1026:2016

Sprawozdanie nr MLTB-2018-01-WINB-POZ

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1027:2016

Odporność na obciążenie wiatrem
(spełnia)

PN-EN 12211:2016

Nośność urządzeń zabezpieczających (spełnia)

PN-EN 14609:2006

127 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu
i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

PSB zaprawa klejąca wewnętrzna

Seria lub partia produkcyjna:
BEDZIN 08.01.18

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: zaprawa klejąca do płytek na bazie cementu, normalnie wiążąca o zmniejszonym spływie do wykańczania ściany, podłogi i sufitu wewnątrz C1T

Kleje budowlane

Producent:
KREISEL -Technika Budowlana Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 23
60-462 Poznań

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza:
przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.2

Sprawozdanie nr 17/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci:
przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.3

126 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Oddział Zamiejscowy w Katowicach,

Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa wierzchniego krycia na osnowie z welonu szklanego 7,5 m x 1m,
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
V60 S42H ECO

Data produkcji 13.11.17
Zmiana (partia) 3
Kod EAN 5 908218 382473

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja wodochronna dachów

Membrany

Producent:
„Zavod Technoflex" LTD, Prizheleznodorozhnaya 5, 390042 Ryazan Federacja Rosyjska

Upoważniony przedstawiciel producenta –TechnoNICOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9,
05-500 Piaseczno

 

PN-EN 13707+
A2:2012

(EN 13707:2004+A2:2009)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie Nr 43/18/91/P-1

Giętkości
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
Maksymalna siła rozciągająca
- wzdłuż
(spełnia)
- poprzek
(spełnia)

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Trwałość (Sztuczne starzenie przez długotrwałe działanie podwyższonej temperatury)
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze (80°C)
(spełnia)

PN-EN 1296:2002
(70°C, 12 tygodni)

PN-EN 1110:2011
(+80°C)

125 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Oddział Zamiejscowy w Katowicach,

Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia IZOLMIX V60 S37 H

Zakład produkcyjny: IZOHAN sp. z o.o.
ul. Sandomierska 38, 80-051 Gdańsk

Data prod.
18.05.2017

CE

Wg deklaracji
Właściwości
Użytkowych:
a) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień
b) izolacja wodochronna dachów

Membrany

Producent wyrobu:
IZOHAN sp. z o.o.,
ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia

PN-EN 13707+
A2:2012

(EN 13707:2004+A2:2009)

Wodoszczelność
(spełnia)

 

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie nr 100/18/173/P-1

Giętkości
(spełnia)

 

PN-EN 1109:2013-07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
Maksymalna siła rozciągająca
- wzdłuż
(spełnia)
- poprzek
(spełnia)

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Reakcji na ogień
(spełnia)

 

PN-EN 13501-1+A1:2010
PN-EN ISO 11925-2:2010

124 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Oddział Zamiejscowy w Katowicach,

Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia IZOLMIX PYE PV250 S52 H

Zakład produkcyjny: IZOHAN sp. z o.o.
ul. Sandomierska 38, 80-051 Gdańsk

Data prod.
03.11.2017

CE

Wg deklaracji
Właściwości
Użytkowych:
a) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień
b) izolacja wodochronna dachów
c) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

Membrany

Producent wyrobu:
IZOHAN sp. z o.o.,
ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia

PN-EN 13707+
A2:2012

(EN 13707:2004+A2:2009)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie nr 101/18/174/P-1

Giętkości
(spełnia)

 

PN-EN 1109:2013-07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
Maksymalna siła rozciągająca
- wzdłuż
(spełnia)
- poprzek
(spełnia)

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Reakcji na ogień
(spełnia)

 

PN-EN 13501-1+A1:2010
PN-EN ISO 11925-2:2010

123 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Wodoodporne płyty styropianowe o wym. 1000 mm x 500 mm o gr. 5 cm frez
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu Styropian EPS - P HYDRO - 100
EPS EN 13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)4,

Data produkcji:
16.05.2018 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Fabryka Styropianu STYROPAK
Sp. z o.o.,
ul. Michałki 36,
80-716 Gdańsk

PN-EN 13163+A1:2015
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła dla grubości nominalnej
(spełnia)

Opór cieplny dla grubości nominalnej
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 194/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie:
Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu (spełnia)

PN-EN 12087:2013-07
Metoda 2A

122 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Zakład Badań Kontrolnych

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Domieszka zimowa SikaCem Winter

Nr partii: 3002933902

CE

wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Domieszka przyspieszająca wiązanie do betonu

Wyroby związane z betonem, zaprawą zaczynem

Producent wyrobu:
Sika POLAND
Sp. z o. o.
ul. Karczunkowska
89
02-871 Warszawa

EN 934-2
:2009+A1:2012

Zawartość jonów chlorkowych (spełnia)

PN-EN 480-10:2011

Sprawozdanie nr 570/18

 

Sprawozdanie nr SB/173/18

Zawartość alkaliów – równoważnik Na2O
(spełnia)

PN-EN 480-12:2008

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 12390-3:2011

Zawartość powietrza w mieszance betonowej
(spełnia)

PN-EN 12350-7:2011

121 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa klejąca do styropianu ATLAS GRAWIS S

Data produkcji:
2017.06.30

znak budowlany

do mocowania płyt styropianowych do mineralnych podłoży budowlanych w bezspoinowych ociepleniach ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych oraz eksploatowanych

Złożone systemy/ zestawy izolacyjne

Producent wyrobu:
ATLAS
Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

AT- 15-8720/2014

Przyczepność do betonu:
- w stanie powietrzno-suchym
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia
(spełnia)

 

ETAG 004:2013
p. 5.1.4.1.2

Sprawozdanie z badań nr 14/2018

Przyczepność do styropianu:
- w stanie powietrzno-suchym
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia
(spełnia)

 

ETAG 004:2013
p. 5.1.4.1.3

120 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział zamiejscowy w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice

Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana kopolimerem SBS
Izobit Standard 20 W-PYE 250 S52 SBS

rolka o wym. 1,0 x 5,0 m
oznaczenie partii/serii:
Nr zmiany: 1, Szara 8 V 2018

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień.

Membrany

Producent wyrobu:
„IZOBUD" Sp. z o.o.,
ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica

EN
13707:2004
+A2:2009

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

Sprawozdanie z badań nr 92/18/162/P-1

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Wytrzymałość na rozciąganie:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile
rozciągającej w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Wytrzymałość na
rozdzieranie:
- wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07
(-25oC)

119 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Odział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

 

Wzmocniona siatka z włókna szklanego TERMO ORGANIKA TO-S170
(TG 15 według AT-15-2682/2013),
szerokość 1m

zakład produkcyjny:
TG – TEXTILGLAS GmbH
D – 37 242 Bad Sooden – Allendorf, Kannhöhe 6, Niemcy;
Oznaczenie partii/serii: Datum 5.10.17 (oznaczenie palety), 88 (oznaczenie na rolce)

znak budowlany

do wykonywania warstw zbrojonych w systemach ociepleń, w tym:
Termo Organika®

Złożone zestawy/ systemy izolacyjne

Producent wyrobu:
TERMO ORGANIKA sp. z o.o.
ul. Bolesława Prusa 33, 30-117 Kraków

AT-15-7241/2013 + Aneks 1,2
(AT-15-2682/2013)

Wymiary oczek w świetle (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 3.3

Sprawozdanie nr 7/2018

Sprawozdanie nr 812/18

Masa powierzchniowa (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 3.1

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku badana na próbkach w stanie dostawy (spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, badane na próbkach w stanie dostawy (spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Zawartość popiołu w temp. 625ºC (spełnia)

ETAG 004:2013
p. C.3.2

118 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Pustak stropowy TERIVA 4,0/1 z żużlobetonu typ PNN

data produkcji: 19.03.2018

 

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
do stosowania w konstrukcyjnych belkowo- pustakowych systemach stropowych- stropy gęstożebrowe TERIVA

Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego, lekkiego i autoklawizowanego betonu komórkowego

Producent wyrobu:
P.P.H.U. STROPEX Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi
ul. Nowa 15, Fabianów, 63-330 Dobrzyce

EN 15037-2:2009+A1:2011

Nośność przy obciążeniach skupionych (spełnia)

PN-EN 15037-2+A1:2011

Sprawozdanie nr LZK00-01487/18/Z00NZK

Gęstość brutto w stanie suchym (spełnia)

PN-EN 772-13:2001

117 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Odział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

 

Ceresit ZU zaprawa klejąca do styropianu i wykonywania warstwy zbrojonej

data prod. 12.12.17/16:50
zakład produkcyjny we Wrzącej, 64-905 Stobno

CE

złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi:
- Ceresit Ceretherm Impactum
- Ceresit Ceretherm Popular

Złożone zestawy/ systemy izolacyjne

Producent wyrobu:
Henkel Polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-220 Warszawa

ETA-08/0309 z 30/062016, ETA-13/0086 z 08/02/2017

przyczepność zaprawy klejącej do izolacji cieplnej:
- w stanie powietrzno-suchym (spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia (spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia (spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.1.4.1.3

Sprawozdanie nr 12/2018

116 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Odział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa o powierzchni gładkiej i grubości 6 cm z fazą K-4 czerwona

Data produkcji: 06.03.2018 r.
Zmiana: 2

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
do wykonywania warstwy ścieralnej nawierzchni wewnętrznych i zewnętrznych przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego oraz wjazdów i parkingów dla samochodów osobowych, zgodnie z przepisami inżynierii komunikacyjnej lub projektem

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: PBMiPB KAMAL
Sp. z o.o.
ul. Kamienna 74
85-726 Bydgoszcz

PN-EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005/
AC:2007

(EN 1338:2003)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005/
AC:2007
Załącznik F

Sprawozdanie z badań Nr 178/C/2018 (wydanie 2 z dnia 30 lipca 2018 r.)

115 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS S

Data produkcji: Z2 2017.09.28 15:22 211007 00517

znak budowlany

do mocowania płyt styropianowych do mineralnych podłoży budowlanych w bezspoinowych ociepleniach ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych oraz eksploatowanych

Złożone systemy/zestawy izolacyjne

Producent wyrobu:
ATLAS Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź

AT- 15-8720/2014

Odporność na powstawanie rys skurczowych
(spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010

Sprawozdanie z badań nr 8/2018

Przyczepność do betonu:
- w stanie powietrzno-suchym (spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia (spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia (spełnia)

 

ETAG 004:2013 p. 5.1.4.1.2

Przyczepność do styropianu:
- w stanie powietrzno-suchym (spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia (spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia (spełnia)

 

ETAG 004:2013 p. 5.1.4.1.3

114 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska POZMUR 115, 25kg

data produkcji:
31.01.2018

CE

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie wg projektu, ogólnego przeznaczenia (G) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, do murów zbrojonych i nie zbrojonych, ściany murowane, słupy i ściany działowe objęte niniejszą norma

Mury i wyroby związane

Producent wyrobu:
KREISEL Technika Budowlana
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

PN – EN 998-2:2012
(EN 998-2:2010)

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN – EN 1015-11:2001

Sprawozdanie z badań nr SB/142/18

Sprawozdanie z badań nr 804/18

Absorbcja wody (spełnia)

PN – EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków (spełnia)

PN – EN 1015-17:2002
PN – EN 1015-17/A1:2005

113 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1-CEM II B-V 32,5 N

Data produkcji:
12.06.18

Zakład produkcyjny:
ul. Myśliborska 53,
03-128 Warszawa

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne

Producent wyrobu:
PPH KUBIMEX Grzegorz Kubicki
Dobrut 66, 26-505 Orońsko

EN 197-1:2011

Skład i składniki
(nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 1205/18

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (nie spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Początek czasu wiązania (spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016 p. 6

112 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

 

Element systemów żerdzi samowiercących i prętów gwintowanych do iniekcji mikropali, kotew i gwoździ gruntowych firmy ARCO – żerdzie linii Termic R38x7,1 dł. 3,0 m

Ord.822, date 27/07/17

znak budowlany

Drogi publiczne bez ograniczeń, drogi wewnętrzne bez ograniczeń, drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń, kolejowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń, obiekty budowlane kolei miejskiej „metra" bez ograniczeń, lotnisk cywilnych z ograniczeniami do: nawierzchni dróg startowych, nawierzchni dróg kołowania, nawierzchni płyt, nawierzchni wydzielonych miejsc postoju

Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty – pale, kotwy i gwoździe gruntowe

Producent:
AR.CO. S.r.l. Via Del Mella 11/N 1-25131 Brescia, Włochy

Upoważniony przedstawiciel producenta: Michał Wójcik GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe,
ul. Skośna 12, 30-383 Kraków

Aprobata Techniczna IBDiM AT/2015-02-3185/1

Siła zrywająca (spełnia)

PN-EN ISO
6892- 1:2010+Ap1:2015 metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-01011/18/Z00NZK

Próbka kontrolna

Wydłużenie (nie spełnia)

PN-EN ISO
6892- 1:2010+Ap1:2015 metoda B

111 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury

ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

Grzejnik stalowy panelowy CV22 z panelem dekoracyjnym o wymiarach 600x400 mm
Rok produkcji: 01.12.2017

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu:
ZPU IDMAR IDI CAPITAL GROUP sp. z o.o. sp. k.
Krosno, ul. Główna 9a, 62-050 Mosina

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:
- normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia)
- normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatur Φ30 (nie spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02 p.5.4.2.
metoda wagowa

Sprawozdanie z badań Nr 23.1/18/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02 p. 5.6

110 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik centralnego ogrzewania CARMEN PLUS
o wymiarach: 400x915 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CARP-40/90DB
Oznaczenie serii/partii:
2017-11-23

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
INSTAL –PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Sp. J., Nowa Wieś k/ Włocławka, ul. Jana Pawła II 12A, 87-853 Kruszyn

PN-EN 442-1:2015
(EN 442-1:2014)

Nominalna moc cieplna:
- normatywna nominalna moc cieplna Φ50
(nie spełnia)
- normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatur Φ30 (nie spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02 p.5.4.2.
metoda wagowa

Sprawozdanie z badań nr 23.2/18/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02 p. 5.6

109 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

GRYFITLAB Sp. z o.o.
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Badań Ogniowych
ul. Prosta 2, Łozienica,
72-100 Goleniów

Drzwi przeciwpożarowe
Typ EI60-1
(EI601LR80)
Klasa EI260 – C5
wym. 800x2000mm
L/P

Rok produkcji: 2017

znak budowlany

Wg deklaracji właściwości użytkowych: jako zamknięcie otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych zgodnie z Aprobatą Techniczną nr AT-15-9276/2014

Okna, drzwi, bramy i wyroby związane

Producent:
Drumetall GmbH, Sonnenweg 1, 2230 Gänserndorf, Austria

Upoważniony przedstawiciel producenta:
Drumetall Sp. z o.o., ul. Jedności 10, 05-506 Lesznowola

AT-15-9276/2014

Odporność ogniowa (spełnia)

PN – EN 1634-1:2014
PN-EN 1363-1:2012

Sprawozdanie nr LBO-1170/18U

108 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury

ul. Wilcza 8
26-610 Radom

Grzejnik LUPO 2
kolor RAL 9016, szer. 550mm, wys.715mm, głęb. 100-110

data produkcji:
2017-05-27

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu:
Przedsiębiorstwo ALPLAST Piotr Przybyliński, Jarosław Tyczyński S.j.
ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz

PN – EN 442-1:2015-02
(EN 442-1:2014)

Nominalna moc cieplna:
- normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
- normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatur Φ30 (spełnia)

 

PN – EN 442-1:2015-02

Sprawozdanie z badań nr 24/18/WINB

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN – EN 442-1:2015-02

107 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement hutniczy
EN 197-1 CEM III/A
32,5 N-LH

Data produkcji:
07.04.18 P2

Zakład EKOCEM
ul. Roździeńskiego 14
41-306 Dąbrowa Górnicza

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne

Producent:
Górażdże Cement S.A.
Chorula
ul. Cementowa 1
47-316 Górażdże

EN 197-1:2011

Skład i składniki
(spełnia)

 

PN-B-19707:2013-10 Załącznik B

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 2166/18

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Początek czasu wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016
p. 6

106 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka,
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli,

al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

Klej do płytek F-75
Typ C2TE

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 11.04.2018;

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie, o wydłużonym czasie otwartym, C2TE, do przyklejania płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: Franspol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin

EN 12004:2007+
A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako
przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/41/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako
przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona, jako
przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania/rozmrażania wyrażona, jako
przyczepność po cyklach zamrażania/ rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

105 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

EX 9.03 Zaprawa tynkarsko-murarska

Data produkcji: 09.03.2018 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
w budownictwie, jako zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (typ GP) oraz jako zaprawa murarska produkowana fabrycznie wg projektu, ogólnego przeznaczenia, wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych. Do wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych; murowania ścian nośnych, działowych, fundamentowych, sklepień, słupów, filarów nośnych; mocowania wszelkiego rodzaju elementów kotwiących; stosowania w elementach budynku podlegających wymaganiom reakcji na ogień oraz wymaganiom izolacji cieplnej.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe EURO-MIX
Sp. z o.o.
ul. Boczna 6,
44-240 Żory

EN 998-1:2010
EN 998-2:2010

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN- EN 1015-11:2001;
PN-EN 1015-11:2001/
A1:2007

Sprawozdanie nr SB/175/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie nr 830/18

Absorpcja wody (spełnia)

PN- EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków
(spełnia)


PN- EN 1015-17:2002;
PN-EN 1015-17/A1:2005

104 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu
i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz
H40 BEZ LIMITÓW

Seria lub partia produkcyjna: 20171124 KPA1 26

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
Kerakoll Polska
Sp. z o.o.

ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgów

EN 12004:2007+
A1:2012

Wytrzymałość złącza:
przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.2

Sprawozdanie nr 9/2018

Trwałość:
przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.3

Trwałość:
przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.4

Trwałość :
przyczepność po cyklach zamrażania/ rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.5

103 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Papa zgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej
ROYAL SBS W-PYE PV250 S52H (-25)

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ROYAL SBS W-PYE PV250 S52H (-25)

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych nr DoP 41/2/16:
- wyrób asfaltowy na osnowie do pokryć dachowych,
- do izolacji posadzek, fundamentów, wylewek betonowych a także do poziomych i pionowych podziemnych części budynków stykających się z gruntem.

Membrany

Producent:
TES Sp. z o.o.
Niwki Daleszyckie, 26-021 Daleszyce

PN-EN 13707
+A2:2012

(EN 13707:2004
+A2:2009)

PN-EN 13969:2006
PN-EN 13969:2006/A1:2007

(EN 13969:2004
EN 13969:2004/A1:2006)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002, metoda B

Sprawozdanie nr 59/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(nie spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311
-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(nie spełnia)

PN-EN 1109:2013
-07

102 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centralne Laboratorium Badawcze
Henkel Polska
Sp. z o.o.
Stara Góra,
26-220 Stąporków.

Zaprawa murarska cementowo wapienna
ZM-cwM5.

Data produkcji 08.11.2017. 09:10 3.

Zakład produkcyjny w Budzyniu:
ul. Rogozińska 70,
64-840 Budzyń

CE

Wg DWU Zaprawa cementowo wapienna według projektu ogólnego przeznaczenia (G) wytwarzana w zakładzie do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Izolbet Sp. z o. o., ul. Kowalska 9,
09-500 Gostynin

PN-EN 998-2:2012
(EN 998-2:2010)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001

PN-EN 1015-11:2001/A1:
2007

Sprawozdanie z badań nr 204/03/2018-2

Trwałość/
mrozoodporność:
ubytek masy –
(nie spełnia)
spadek wytrzymałości na ściskanie –
(nie spełnia)

PN-85/B-04500 p.4.11

Zawartość chlorków –
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002+
A1:2005

101 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Wapno hydratyzowane budowlane
EN 459-1 CL 90-S Natura

Data produkcji:
18:04:18

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Przygotowanie spoiw do zapraw (murarskich, tynkowania i obrzutek) oraz wytwarzanie innych wyrobów budowlanych (np. cegły silikatowe, beton napowietrzony autoklawizowany, beton, itp.) i zastosowania w inżynierii wodno-lądowej (stabilizacji gruntu, mieszanin asfaltowych, itp.)

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
Lhoist Bukowa
Sp. z o.o.
ul. Osiedlowa 10
29-105 Krasocin

EN 459-1:2010

Zawartość
składników:

- CaO+MgO (spełnia)

- MgO
(spełnia)

- CO2
(spełnia)

- SO3
(spełnia)

PN-EN 459-2:2010, p. 5.2

PN-EN 459-2:2010, p. 5.2

PN-EN 459-2:2010, p. 5.5

PN-EN 459-2:2010, p. 5.3

Sprawozdanie z badań nr 946/18

Wapno czynne (spełnia)

PN-EN 459-2:2010, p. 5.8

100 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg deklaracji właściwość użytkowych:
Grzejnik łazienkowy drabinkowy zaokrąglony 1100x600

Kod kreskowy:
3663602844709

kolor: chrom

Wymiary:
wys. 1100 x szer. 600x gł. 56 mm

CE

wg. etykiety:
w instalacjach grzewczych w budynkach

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Suszarka do ręczników na wodę do ogrzewania

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London,
W2 6PX,
United Kingdom

Dystrybutor:
CARTORAMA POLSKA Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa

EN 442-1:2014


Nominalna moc cieplna:

- Normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2 , p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 21.4/18/WINB

99 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg deklaracji właściwość użytkowych:
Grzejnik łazienkowy 1200x500

Kod kreskowy:
3663602845539

kolor: srebrny mat

model:
WOLFSBANE

Wymiary:
wys. 1200 x szer. 500x gł. 40 mm

CE

wg. etykiety:
w instalacjach grzewczych w budynkach

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Suszarka do ręczników na wodę do ogrzewania

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London,
W2 6PX,
United Kingdom

Dystrybutor:
CARTORAMA POLSKA Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa

EN 442-1:2014


Nominalna moc cieplna:

- Normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia),
- Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30 (nie spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2 , p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 21.3/18/WINB

98 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg deklaracji właściwość użytkowych:
Grzejnik łazienkowy wykończenie zaokrąglone 1200x500

Kod kreskowy:
3663602844792

kolor: cappuccino

model:
CONWY

Wymiary:
wys. 1200 x szer. 500x gł. 80 mm

CE

wg. etykiety:
w instalacjach grzewczych w budynkach

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Suszarka do ręczników na wodę do ogrzewania

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London,
W2 6PX,
United Kingdom

Dystrybutor:
CARTORAMA POLSKA Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa

EN 442-1:2014


Nominalna moc cieplna:

- Normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia),
- Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2 , p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 21.2/18/WINB

97 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg deklaracji właściwość użytkowych:
Grzejnik łazienkowy 900x500

Kod kreskowy:
3663602845430

kolor: biały

model:
LILIUM

Wymiary:
wys. 900 x szer. 500x gł. 125 mm

CE

wg. etykiety:
w instalacjach grzewczych w budynkach

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Suszarka do ręczników na wodę do ogrzewania

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London,
W2 6PX,
United Kingdom

Dystrybutor:
CARTORAMA POLSKA Sp. z o.o. , ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:

- Normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2 , p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 21.1/18/WINB

96 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy Hermes Plus Elite
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: G.HER.PLUS70

Data produkcji: wyprodukowany w 2016 roku

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: HYDROLAND Chrobik Gawęda Malec Wojtycza Spółka Jawna,
Jawornik 658
32-400 Myślenice

EN 442-1:2014


Nominalna moc cieplna:

- Normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2 , p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 14.1/18/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6

95 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy 500/96/10
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Grzejnik aluminiowy STR

Data produkcji: wyprodukowany w 2017 roku

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: HYDROLAND Chrobik Gawęda Malec Wojtycza Spółka Jawna,
Jawornik 658
32-400 Myślenice

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:

- Normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2 , p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 14.2/18/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6

94 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik stalowy panelowy CV22 600x1000
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Grzejnik stalowy panelowy CV22 z podanym rozmiarem grzejnika z panelem dekoracyjnym

Data produkcji: 30.11.2017 r.

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
ZPU IDMAR IDI CAPITAL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
Krosno,
ul. Główna 9A
62-050 Mosina

EN 442-1:2014


Nominalna moc cieplna:

- Normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia),
- Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30 (nie spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2 , p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 14.3/18/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6

93 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik stalowy panelowy
CV22 600x1200
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Grzejnik stalowy panelowy CV22 z podanym rozmiarem grzejnika z panelem dekoracyjnym

Data produkcji: 30.11.2017 r.

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
ZPU IDMAR IDI CAPITAL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
Krosno,
ul. Główna 9A
62-050 Mosina

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:

- Normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia),
- Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30 (nie spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2 , p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 14.4/18/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

 

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6

92 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika
Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
ul. Politechniki 6
90-924 Łódź

Klej cementowy o podwyższonych parametrach
H40 BEZ LIMITÓW

20180411
KPA1 059

Ean: 5 900401 819117

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
Kerakoll Polska
Sp. z o.o.,
ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgów

PN-EN 12004
+A1:2012

(EN 12004
:2007
+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażon