Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych

Powrót
Próbki dla roku:
Liczba znalezionych rekordów: 443
Lp. Nazwa organu zlecającego badanie próbki Jednostka, która przeprowadziła badania / nazwa laboratorium Dane identyfikujące wyrób budowlany * Oznakowanie Zamierzone zastosowanie Grupa wyrobów Producent wyrobu / Upoważniony przedstawiciel/ Importer / (adres) Specyfikacja techniczna wyrobu Zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe Metody wg jakich przeprowadzono badania Sprawozdanie z badań (plik PDF) Uwagi
443 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium
Materiałów
Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Membrana dachowa FOLA EXPERT 180

Oznaczenie serii/ partii:
STATION 3 Q
6.06.2016

CE

Wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe oraz produkt podkładowy do ścian (membrana wstępnego krycia, wysokoparoprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych deskowanych i niedeskowanych oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków, w tym także ścian nadbudówek dachowych i budowlanych np. lukarn i wykuszy)

Membrany

Producent:
Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Wiejska 13,
46-055 Przywory

PN-EN 13859-1:2010 (EN 13859-1:2010)
PN-EN 13859-2:2010
(EN 13859-2:2010)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek (spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001
PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-1:2010
Załącznik A

Sprawozdanie nr 163/17/243/3/F-1

Trwałość –
odporność na sztuczne starzenie:
Właściwości
mechaniczne przy rozciąganiu
- maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca –
w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej –
w poprzek
(spełnia)

PN-EN 13859-1:2010/ PN-EN 13859-2:2010
Załącznik C
PN-EN 12311-1:2001
PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-1:2010
Załącznik A

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
- dla kierunku wzdłuż
(spełnia)
- dla kierunku w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001
PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-2:2010
Załącznik B

 

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Przenikanie pary wodnej
(spełnia)

PN-EN ISO 12572:2016:10 Zestaw warunków C

442 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Folia kubełkowa GXP Plus 0,4

Partia/seria: 13/02/17/1

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych- do systemów izolacyjnych, drenażowych oraz jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna elementów podziemnych z wentylacją, do uszczelniania rowów i zbiorników retencyjnych, warstwa odcinająca i izolacyjna pod korpusami drogowymi i torowymi, warstwa ochronna w dachach z układem izolacji odwróconej. Typ V, typ T

Membrany

Producent:
Griltex Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 7, Złotkowo, 62-002 Suchy Las

PN-EN 13967:2012
(EN 13967:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
metoda B

Sprawozdanie nr 121/H/2017

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(nie spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN 12311-2:2013-07
metoda A

441 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

CEMENT
MAX 32,5 R

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EN 197-1:2011 –
CEM IV/B(V) 32,5R (BV)

Data produkcji:
18.08.2017r.

CE

Przygotowywanie betonu,
zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla
budownictwa i do produkcji wyrobów
budowlanych

Cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne

Producent: Włodar Trade
Wiesław Włodarczyk
Spółka Jawna
ul. Gminna 42
42-200
Częstochowa

EN 197-1:2011

Skład i składniki (spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań 881/18

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Czas wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3:2016

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

 

Zawartość chlorków (spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

440 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

CEMENT
CERFIX 32,5 R

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EN 197-1:2011 –
CEM IV/B(V) 32,5R

Data produkcji:
30.07.2017r.

CE

Przygotowywanie betonu,
zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla
budownictwa i do produkcji wyrobów
budowlanych

Cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne

Producent: Włodar Trade
Wiesław Włodarczyk
Spółka Jawna
ul. Gminna 42
42-200
Częstochowa

EN 197-1:2011

Skład i składniki (spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań 880/18

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Czas wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3:2016

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

 

Zawartość chlorków (spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

439 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Gonty o niskiej zawartości asfaltu DURATION®AR

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DURATION®AR

nr partii:
3401614:36 KEA061 KEARNY

CE


Do zastosowania jako element odprowadzający wodę na dachach o minimalnym kącie nachylenia wynoszącym 15° (według deklaracji właściwości użytkowych)

pokrycia dachowe

Producent: European Owens Corning Fiberglass s.p.r.l.
Chaussée de la Hulpe 166,
B-1170 Bruksela, Belgia

 

ETA-11/0040

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem:
- w kierunku zgodnym z wysokością
(spełnia)

PN-EN 544:2011
p. 6.4.2 +
PN-EN 12310-1:2001

Sprawozdanie nr 112/17/165/1/G-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła zrywająca w kierunku zgodnym z szerokością
(spełnia)
- maksymalna siła zrywająca w kierunku zgodnym z wysokością (spełnia)

PN-EN 544:2011
p. 6.4.1 +
PN-EN 12311-1:2001

Trwałość wodoszczelności:

Nasiąkliwość
(spełnia)

Przyczepność posypki mineralnej
(spełnia)

PN-EN 544:2011
p. 6.4.3

PN-EN 544:2011 p. 6.4.7 + PN-EN 12039:2016-07

Odporność na tworzenie pęcherzy
(spełnia)

PN-EN 544:2011 p. 6.4.5 (80°C)
ETA-11/0040
p. 2.4.2

Trwałość odporności mechanicznej
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu po działaniu promieniowania UV:
- maksymalna siła zrywająca w kierunku zgodnym z szerokością (spełnia)
- maksymalna siła zrywająca w kierunku zgodnym z wysokością (spełnia)

PN-EN 544:2011
p. 6.4.1 +
PN-EN 12311-1:2001

438 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

CEMENT PORTLANDZKI- POPIOŁOWY
CEM II/B-V 32,5R

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Cement portlandzki-popiołowy
CEM II/B-V 32,5 R

Data produkcji:
21.08.2017r.

CE

Przygotowywanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji
wyrobów
budowlanych

Cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne

Producent: Włodar Trade
Wiesław Włodarczyk
Spółka Jawna
ul. Gminna 42
42-200
Częstochowa

EN 197-1:2011

Skład
(spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań Nr 882/18

Wytrzymałość
na ściskanie:
-wczesna (spełnia)
-normowa (spełnia)

 

PN-EN 196-1:2016-07

Czas wiązania:
początek czasu wiązania
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

Stałość objętości:
Rozszerzalność
(spełnia)

Zawartość
siarczanów (spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN-EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

 

PN-EN 196-2:2013-11

437 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy w Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Pianka polistyrenowa wytłaczana
SYNTHOS XPS PRIME S 30 L,
gr. 100 mm

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Synthos XPS PRIME
S 30

data produkcji:
2017/05/19 20:09

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Synthos Dwory 7
Sp. z o.o. Sp. j.
ul. Chemików1,
32-600 Oświęcim

EN 13164:2012
+A1:2015
EN 14934:2007 EN 14307:2009+A1:2013

Opór cieplny:
- Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
-Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 137/17/195/M-1

Wytrzymałość na ściskanie:
-Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:
-Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)

- Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji
(spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07
Metoda 2A

PN-EN 12088:2013-07

 

436 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska (LZF)
Al. Korfantego 191
40-153 Katowice

 

Płyty styropianowe Zielona Płyta EPS-P 100 STYROHART gr. 100
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Zielona Płyta EPS-P 100 STYROHART dla grubości płyt: od 30 do 198 mm EPS-EN 13163-T2-L3-W2-Sb2-P5-DS(70,90)1-BS170-CS(10)100-DS(N)2-DLT(1)5-TR200-WL(T)3

Data produkcji:
15-11-2017r.

 

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: MARBET
Sp. z o.o.
ul. Chochołowska 28
43-346 Bielsko-Biała

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012 +A1:2015)

Opór cieplny:
- Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
-Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie LZF00-02650/17/Z00NZF/B

Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie
-wytrzymałość na zginanie
(spełnia)
-wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:
-Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:
-Nasiąkliwość wodą
(spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07
Metoda 2A

435 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Betonów Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

ZAPRAWA TYNKARSKA

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
MITECH ZT

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego: 12.09.2017

CE

do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków,
na ściany, stropy, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: MITECH - Chemia Budowlana Miłosz Szupina, Piotr Szupina s.c.
ul. Tetmajera 87
34-300 Żywiec

EN 998-1:2010

Przyczepność do podłoża
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Sprawozdanie z badań nr SB/99/18

434 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA", al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Folia dachowa paroizolacyjna AL.

oznaczenie serii/partii: 2016-06-14, 3
88068

CE

Elastyczna folia polipropylenowa do regulacji przenikania pary wodnej przez dach

Membrany

Producent: MDM NT
Sp. z o.o.,
ul. Bestwińska 143,
43-346 Bielsko Biała

EN 13984:2013

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 13984:2013-06
PN-EN 12310-1:2001

Sprawozdanie nr 164/17/244/2/F-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (maksymalna siła rozciągająca i wydłużenie):
-wzdłuż
(nie spełnia)
-w poprzek (spełnia)
-wydłużenie wzdłuż
(spełnia)
-wydłużenie w poprzek
(spełnia)

PN-EN 13984:2013-06
PN-EN 12311-2:2001

Przenikanie pary wodnej
(spełnia)

PN-EN 1931:2002

Opór pary wodnej po sztucznym starzeniu
(spełnia)

PN-EN 1296:2002
PN-EN 1931:2002

433 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA", al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Papa asfaltowa P64/1200 TN 367 353

data produkcji:
03.03.17, zmiana 2
Kod EAN – 5908218382435
partia: 806

CE

Do wykonywania pokryć dachowych jako warstwa podkładowa w izolacjach wodochronnych dachów z wyjątkiem dachów wymagających nierozprzestrzeniania ognia lub większych niż 1000m2.
Nie stosować pod uprawy roślinne
(według deklaracji właściwości użytkowych)

Membrany

Producent: OOO "Zavod Technoflex" 390042, r.Ryazan, Federacja Rosyjska
ul. Prizheleznodorozhnaya 5

upoważniony przedstawiciel producenta:
Technonicol
sp. z o.o.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno

EN 13707:2004+
A2:2009

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A
(10 kPa/24h)

Sprawozdanie nr 136/17/194/P-1

Giętkość w niskiej temperaturze - odporność na zginanie w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(nie spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

432 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Techniki Budowlanej
Sp. z o.o.
ul. Laski 83
41-306 Dąbrowa Górnicza

Stalowe drzwi zewnętrzne T55 U
prawe, gładkie pełne, wymiary 2000mm*900mm, kolor NUT

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Stalowe drzwi zewnętrzne T55 U

Partia: 10-17
Seria: 15994/2017

 

CE

Drzwi zewnętrzne do obiektów budowlanych w lokalizacjach domowych i handlowych w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent: Capek
Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 236
44-348 Skrzyszów

PN-EN 14351-1:2006+A2:2016
(EN 14351-1:2006+A2:2016)

Przepuszczalność powietrza
(spełnia)

PN-EN
1026:2016

Sprawozdanie z badań nr 707/B-2017

Odporność na obciążenie wiatrem (spełnia)

PN-EN 12211:2016

431 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK)
Al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

 

Krawężnik betonowy typ 100x30x15cm ,
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETONOWY KRAWĘŻNIK DROGOWY

Data produkcji: 27.06.2017r.

CE

Wg. deklaracji: do oddzielania jedno lub dwustronnie ciągów komunikacyjnych od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji, zgodnie z odrębnymi przepisami inżynierii komunikacyjnej

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Bruk sp. z o.o., ul. Częstochowska 19,
42-714 Lisów

EN 1340:2003, EN 1340:2003/AC:2006

Wytrzymałość na zginanie :
(spełnia)

PN-EN 1340:2004
+AC:2007
załącznik F

Sprawozdanie nr LZK00-01709/17/Z00NZK

430 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa zgrzewalna asfaltowa podkładowa V-BIT V 60 S 30

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa oksydowana
V-BIT V 60 S 30

nr serii lub partii
Data produkcji: brak danych

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień;
do izolacji przeciwwilgociowej budynków, części podziemnych podlegające badaniu reakcji na ogień,
do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

Producent:
Izobud
sp. z o.o.,
ul. Leśna 4,
Łąki Kozielskie,
47-150 Leśnica

EN 13707:2004+A2:2009

EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie nr 222/17/353/P-1

Wytrzymałość na rozciąganie:

Maksymalna siła rozciągająca:
wzdłuż
(spełnia)
w poprzek
(spełnia)

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
wzdłuż
(spełnia)
w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie:
wzdłuż
(spełnia)
w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

429 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Badań Ogniowych
ul. Przemysłowa 2,
26-675 Pionki

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
ul. Ksawerów 21,
00-656 Warszawa

 

Na etykiecie wyrobu: Podłogi laminowane dąb linero DP3107E wymiary 6x193x1292 mm

wg DWU:
Panele podłogowe EGGER
we wszystkich typach i wersjach zgodnie z normą EN 15468

CE

Pokrycia podłogowe do pomieszczeń zgodnie z normą EN 15468

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
EGGER Holzwerkstoffe Wismar
GmbH & Co.
KG,
Am Haffeld 1,
D-23970 Wismar

EN 14041:2004

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2004 PN-EN ISO 9239-1:2004

Sprawozdanie z badań nr LZP00-01482/17/Z00NZF

 

 

 

Sprawozdanie z badań nr LZF00-01482/17/Z00NZF

 

Przewodność cieplna
(spełnia)

PN-EN 12664:2002

428 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział zamiejscowy w Katowicach

Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Folia budowlana 0,15 niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Folia budowlana 0,15

Data produkcji: 26.07.2017
Numer partii:
ORD4328-002

CE

Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej – typ A. Do stosowania jako warstwa hydroizolacyjna w budynkach.

Membrany

Producent:
Element Polska Sp. z o. o.,
ul. Wolności 22-24,
58-260 Bielawa

PN-EN 13984:2013
(EN 13984:2013)

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A (2kPa/24h)

Sprawozdanie z badań Nr 233/17/379/1/F-1

Przenikanie pary wodnej
- opór dyfuzyjny pary wodnej
(spełnia)

PN-EN 1931:2002 Metoda B

Wytrzymałość na rozciąganie:

- maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy zerwaniu, wzdłuż (spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca, w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy zerwaniu, w poprzek (spełnia)

 

PN-EN 12311-2:2013-07

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

427 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska cienkowarstwowa według projektu do cienkich spoin (T)
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
IZOLBET ZMC-cM7

- Data produkcji: 12.05.2017 r. - Zakład produkcyjny: ul. Chemiczna 18, 39-442 Chmielów

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa murarska cienkowarstwowa według projektu do cienkich spoin (T), do stosowania w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym

Wyroby murarskie i wyroby związane

Producent wyrobu: IZOLBEX
Sp. z o. o., ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin

PN-EN 998-2:2012
(EN 998-2:2010)

Wytrzymałość na ściskanie
(nie spełnia)

PN-EN 1015-11:2011,
PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań Nr SB/485/17

Absorpcja wody
(nie spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

426 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

STYROPIAN FASADA SPECJAL 042
EPS EN 13163 T2-L2-W2-Sb2-P3-BS80-DS(N)2-DS(70,-)1-TR80
grubość 12cm,
bez frezu

 

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
STYROPOZ
Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:

- współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

- opór cieplny
(nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 286/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

425 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
ALFA PODŁOGA
EPS 80,
EPS-EN 13163 T1-L2-W2-Sb2-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5,
λ=0,038 W/m*K,
RD = 1,3[m2K\W]
o grubości 50 mm

Data produkcji:
21.09.2017 r.

Zakład produkcyjny:
YETICO S.A.
ul. Towarowa 17 lok A
10-416 Olsztyn

CE

Wg DWU:
Izolacja cieplna w budownictwie do zastosowań przenoszących obciążenia

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
YETICO S.A.

ul. Towarowa 17 lok A
10-416 Olsztyn

PN-EN 13163+
A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:

- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 384/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN
12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

- naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

424 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

EX 9.02B – M5
zaprawa murarska
do cienkich spoin
25 kg

Data produkcji,
oznaczenie
partii/serii,
26 maj 2017,
28 maj 2017,
kolor datownika:
niebieski

CE

Zaprawa murarska
produkowana
fabrycznie według
projektu, do
cienkich spoin (typu
T), do stosowania
wewnątrz i na
zewnątrz obiektów
budowlanych,
w tym do:
murowania ścian
nośnych
i działowych
z bloczków betonu
komórkowego
oraz silikatu
łączeniem na pióro-wpust
oraz gładkich;
wypełniania
niewielkich ubytków
i szpachlowania
do grubości 3 mm;
stosowania
w elementach
budynku
podlegających
wymaganiom reakcji
na ogień oraz
wymaganiom
izolacji cieplnej

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-
Handlowo-
Usługowe
„EURO-MIX"
Sp. z o.o.
ul. Boczna 6,
44-240 Żory

EN 998-2:2010

Wytrzymałość
na ściskanie
(spełnia)

 

PN-EN 1015-
11:2001,
PN-EN 1015-
11:2001/A1:2007

Sprawozdanie z badań SB/412/17

Absorpcja wody
(nie spełnia)

PN-EN 1015-
18:2003

423 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Betonów Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Podkład Podłogowy Baumaster Szybkowiążący 15-80 mm CT-C40-F7

CE

Do wykonywania cementowych podkładów podłogowych wewnątrz pomieszczeń

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Rytm Trade
Sp. z o.o.
ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy

PN-EN 13813:2003
EN 13813:2002

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie z badań nr SB/523/17

Wytrzymałość na ściskanie
(nie spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

422 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Nadruk: Płyty styropianowe Fasada EPS 042 gr 100 mm

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EPS FASADA 042 001
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Albaterm
Sp. z o.o.
Staw,
62-420 Strzałkowo Polska

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny

Opór cieplny:
(nie spełnia)

Współczynnik przewodzenia ciepła:
(nie spełnia)

Grubość:
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 241/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie

Wytrzymałość na zginanie:
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych: (spełnia)


PN-EN 12089-07
Metoda B

PN-EN 1607-2013-07

421 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach Zakład Badawczo-Analityczny
ul. Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

Trójnik PP DN 160/160/87,5˚, gr. 4,9 mm

Data produkcji: marzec 2017

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji zgodności: Kształtki z PP przeznaczone do stosowanie w podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi – symbol „UD"

Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze - niekontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Producent:
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa ARMAKAN-PVC Kiebus Krzysztof,
ul. Wądoły 20,
56-400 Oleśnica

PN-EN 1852-1:2010

Średnia średnica zewnętrzna dem
( spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Sprawozdanie nr 164/3/2017

Średnia średnica wewnętrzna kielicha dsm
(spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Średnia średnica wewnętrzna kielicha bocznego dsm2
(spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Grubość ścianki e1
(spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Grubość ścianki kielicha e2
(spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Grubość ścianki w strefie rowka e3
(spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Grubość ścianki bocznego kielicha e2b
( spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Grubość ścianki w strefie rowka bocznego kielicha e3b
(spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Długość bosego końca l1
(spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

420 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

POSADZKA CEMENTOWA

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
MITECH PC M-15

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego: 08.09.2017

CE

wg DWU:
sucha cementowa mieszanka do wykonywania
jastrychów
na podłożach mineralnych

Materiały podłogowe

Producent:

MITECH - Chemia Budowlana Miłosz Szupina, Piotr Szupina s.c.
ul. Tetmajera 87
34-300 Żywiec

EN 13813:2002

Wytrzymałość:

wytrzymałość na zginanie
( nie spełnia)

wytrzymałość na ściskanie
( nie spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie z badań nr SB/513/17

419 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement ogólnego zastosowania CEMENT NORMAL 32,5
Typ wyrobu
(podany na worku):
EN 413-1 :
Cement murarski MC 22,5 x (CN)

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Cement murarski EN 413-1 MC 22,5 x (CN)

Data produkcji 05.07.2017 r.

CE

Przygotowywanie zaprawy do prac murarskich i tynkarskich oraz do tynkowania i
obrzutki.

Cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne

Producent;

Włodar Trade
Wiesław Włodarczyk
Spółka Jawna
ul. Gminna 42
42-200
Częstochowa

EN 413-1:2011

Skład:
(klinkier cementu
Portlandzkiego)
(spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań 1935/17

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 413-1:2013
PN-EN 196-1:2016-07

Czas wiązania (spełnia)

PN-EN 413-2:2016
PN-EN 196-3:2016

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

PN-EN 196-3:2016

Zatrzymywanie wody w świeżej zaprawie
(spełnia)

PN-EN 413-2:2016

Zawartość chlorków (spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

418 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej

Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK)

Al. Korfantego 191
40-153 Katowice

 

Prefabrykowana betonowa kostka brukowa, wzór: Behaton- 80mm
Partia, data produkcji: 29.06.2017r.

CE

Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i/lub element pokryć dachowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Bruk sp. z o.o., ul. Częstochowska 19,
42-714 Lisów

PN-EN 1338:2005,
(EN 1338:2003)
PN-EN 1338:2005/AC:2007
(EN 1338:2003/AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu : (spełnia)

PN-EN 1338:2005+
AC:2007
Załącznik F

 

Sprawozdanie nr LZK00-01708/17/Z00NZK

417 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Warszawa- Oddział Śląski

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki

Al. Korfantego 191
40-153 Katowice

 

Wkręty do płyt G-K fosfatowane 3,5x25 mm do metalu

wg DWU- kod identyfikacyjny typu wyrobu: Typoszereg: KGM/KŚGM/KMGM (3,5-4,8x25-120)

CE

Wkręty do płyt G-K fosfatowane 3,5x25 mm do metalu , do mocowania płyt G-K, płyt gipsowych wzmocnionych włóknami, wyrobów wytworzonych w procesie obróbki wtórnej i odpowiednich wyrobów pomocniczych

Wyroby gipsowe

Producent: „Klimas"
Sp. z o.o.,
ul. W. Witosa 135/137
Kuźnica Kiedrzyńska, 42-233 Mykanów

PN-EN 14566+ A1:2012
(EN14566:2008 + A1 :2009)

Wytrzymałość na zginanie
( zachowanie przy zginaniu)
(spełnia)

PN-EN 14566+ A1:2012,
Pkt. 5.5

Sprawozdanie nr LZK00-01950/17/Z00NZK

416 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

ALPINA EXPERT TYNK AKRYLOWY BARANEK 1,5mm

Nr partii: 1500042976/2

Data produkcji: 11.09.2017

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych
nr AL/TA-B15/KL/PL/2014:
cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk na spoiwie organicznym do wykonywania wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach i szpachlach mineralnych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent wyrobu:
Caparol Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 393,
02-801 Warszawa

PN-EN 15824
(EN 15824:2009)

Przyczepność (spełnia)

 

PN-EN 1542:2000

Sprawozdanie nr SB/13/18

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1062-3:2008

Przepuszczalność pary wodnej
(dla powłok swobodnych) (spełnia)

PN-EN ISO 7783:2012

415 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty Kominkowe ISOVER 25-50 mm,

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
005-WM-DoP-14-w2

Zakład produkcyjny: ul. Okrężna 16,
44-100 Gliwice, Polska

Data produkcji: 10.10.2017 r.

CE

Do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.,
ul. Okrężna 16,
44-100 Gliwice

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie nr 435/T/2017

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 1716:2010
PN-EN ISO 1182:2010

414 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Płyty styropianowe FASADA
BAUTHERM SK
o grubości 150 mm

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EPS T 040,EPS S – zgodnie z deklaracją producenta;

EPS 040, EPS S, krawędź zwykła – na etykiecie;

Oznaczenie serii:
EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P10-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100;
14/02/17 22:20:26

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent;

BAUTHERM SK s.r.o.
Textilná 6393,
034 05 Ružomberok

PN-EN 13163:2012
+A1:2015
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła w temperaturze 10°C
(nie spełnia)

Opór cieplny w temperaturze 10°C
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 80/17/132/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

413 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Płyty z wełny mineralnej AIRROCK LD FB1

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
RW-CEE-2071

Data produkcji:
2017-09-04

CE

do izolacji cieplnej w budownictwie (ThIB)

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
ROCKWOOL a.s., Cihelni 769, Skřečoň 735 31 Bohumin 3, Republika Czeska

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)
- opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 220/17/351/M-1

Przepuszczalność wody:
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą (spełnia)

Długotrwała nasiąkliwość wodą (spełnia)

PN-EN 1609:2013-07 Metoda A

PN-EN 12087:2013-07
Metoda 1A

Przepuszczalność pary wodnej:
Przenikanie pary wodnej
(spełnia)

PN-EN ISO 12086:2013-07
zestaw warunków C

412 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Folia budowlana hydroizolacyjna Conbud 02030

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: C02030

data produkcji: 2017-09-26

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej

Membrany

Producent;

Producent: Conkret Sp. J. Z.R. Trejderowscy
Wielkie Rychnowo,
87-410 Kowalewo Pomorskie

EN 14909:2012

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie z badań Nr 221/17/352/F-1

Trwałość:
Odporność na sztuczne starzenie (spełnia)

Odporność na działanie alkaliów (spełnia)

PN-EN 1296:2002; PN-EN 1928:2002 metoda A

PN-EN 1847:2010; PN-EN 1928:2002 metoda A

Odporność na zginanie w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 495-5:2013-07

411 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Folia wytłaczana HDPE do poziomej izolacji przeciwwilgociowej HYDROFOL
data produkcji: 2017-06

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:

Folia wytłaczana HDPE do poziomej izolacji przeciwwilgociowej

Membrany

Producent:

Plast Master Teresa
i Ryszard Sudoł,
ul. Polna 4b,
37-100 Łańcut

PN- EN 14909:2012
(EN 14909:2012)

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie z badań Nr 215/17/346/F-1

Odporność na uderzenie
(spełnia)

PN-EN 12691:2007 metoda A

Trwałość:
Odporność na sztuczne starzenie (spełnia)

Odporność na działanie alkaliów (spełnia)

PN-EN 1296:2002; PN-EN 1928:2002 metoda A

PN-EN 1847:2010; PN-EN 1928:2002 metoda A

Odporność na zginanie w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 495-5:2013-07

410 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,

Zakład Betonów Zapraw i Kruszyw,

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

Polimin PB-55 Gazobeton Fix

Klej do murów z gazobetonu oraz betonu komórkowego

CE

Klej do murów z gazobetonu oraz betonu komórkowego zaprawa klasy M 5

Wyroby murarskie i wyroby związane

Producent:
Fomalgaut-Polimin
Sp. z o.o.
ul. Pszeniczna 2-a
03-134 Kijów Ukraina

Upoważniony przedstawiciel:
Fomalgaut – PL Sp. z o.o.
ul. Frezerów 3,
20-209 Lublin

EN 998-2:2010

Wytrzymałość na ściskanie
(Spełnia)

 

PN-EN
1015-11:2001
– część 11
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007

Sprawozdanie z badań SB/493/17

Sprawozdanie nr 1587/17

Absorpcja wody (Spełnia)

PN-EN
1015-18:2003
– część 18

Zawartość chlorków
(Spełnia)

PN-EN
1015-17:2002
PN-EN
1015-17/A1:2005

409 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,

Zakład Betonów Zapraw i Kruszyw,

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

KLEIB C15
Klasa M10
zaprawa murarska do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Klasa M10

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Na ściany murowane, słupy i ściany działowe wewnątrz i na zewnątrz

Wyroby murarskie i wyroby związane

Producent:
KLEIB
Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 15-17,
87-880 Brześć Kujawski

PN-EN 998-2:2012
(EN 998
-2:2010)

Wytrzymałość na ściskanie
(Spełnia)

 

PN-EN
1015-11:2001
– część 11

Sprawozdanie z badań nr SB/496/17

Sprawozdanie z badań nr 1588/17

 

Absorpcja wody (Spełnia)

PN-EN
1015-18:2003
– część 18

Zawartość chlorków
(Spełnia)

PN-EN
1015-17:2002
PN-EN
1015-17/A1:2005

408 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego Oddział zamiejscowy
w Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Płyty styropianowe EPS 80 NEODACH PODŁOGA SUPER
M 001;
grubość płyty: 50 mm,
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EPS EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Zakład produkcyjny:
Neotherm Sp. J. R. Herzyk, I. Nowak,
ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków

Oznaczenie serii:
24.02.2017 r.
Nr partii 70/17; krawędzie niefrezowane

 

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:

Neotherm Sp. J. R. Herzyk, I. Nowak,
ul. Pułaskiego 6,
42-300 Myszków

(od 1 marca 2017 r. zmiana nazwy podmiotu: Neotherm HN sp. z o.o. sp.k., ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków)

EN 13163:2012
+A1:2015

Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji

Współczynnik przewodzenia ciepła w temperaturze 10°C
(spełnia)
Opór cieplny w temperaturze 10°C
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 73/17/124/M-1

Opór cieplny
grubość
(spełnia)

PN-EN 823:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

407 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki CEM II/B-V 32,5 R

niepowtarzalny kod identyfikacyjny: GRC CEMENT PORTLANDZKI SKAWINA

Data produkcji: 09.10.2017 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
cement powszechnego użytku przeznaczony do przygotowania mieszanek budowlanych m. in. betonów, zapraw oraz zaczynów

Cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne

Producent:

GRC Technologie Sp. z o.o.

ul. Energetyków 1,
32-050 Skawina

EN 197-1:2011

Skład i składniki (spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 1/18

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Czas wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3:2016 p.6

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016 p.7
PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.4.2

Zawartość chlorków (spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.5.16

406 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Płyty styropianowe EPS S 033 FASADA ENERGY SAVER gr. 150 mm
EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P10-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

Data produkcji: 21.10.2017

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja cieplna w budownictwie, do zastosowań nie przenoszących obciążeń

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
P.P.H.U. POLSTYR
ul. Krakowska 134,
32-546 Młoszowa

EN 13163:2012+A1 2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)
- opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 238/17/384/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)
- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 1607:2013-07
PN-EN

12089:2013-07 Metoda B

405 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych, ul. Ksawerów 21,
02-656 Warszawa

Ceresit CE 33
Zaprawa cementowa do spoinowania

oznaczenie serii/partii: 2000858545/13970

zakład produkcyjny: Henkel Polska Operations
Sp. z o.o.,
ul. Pieszycka 6
58-200 Dzierżoniów

znak budowlany

Cementowa zaprawa do wypełniania spoin o zastosowaniu wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych.

Wyroby do uszczelniania złączy

Producent:

Henkel Polska Operations Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa

PN-EN 13888:2010

Odporność na ścieranie
(spełnia)

PN-EN 12808-2:2010

Sprawozdanie z badań nr LZM01-02321/17/Z00NZM

Wytrzymałość na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych
(spełnia)

PN-EN 12808-3:2010

Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu w warunkach suchych
(spełnia)

PN-EN 12808-3:2010

Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 12808-3:2010

Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 12808-3:2010

Skurcz
(spełnia)

PN-EN 12808-4:2010

Absorpcja wody po 30 min
(spełnia)

PN-EN 12808-5:2010

Absorpcja wody po 240 min
(spełnia)

PN-EN 12808-5:2010

404 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych, ul. Ksawerów 21,
02-656 Warszawa

Ceresit CE 40

Zaprawa cementowa do spoinowania

oznaczenie serii/partii: 2000884355/13154

zakład produkcyjny: Henkel Polska Operations Sp. z o.o.,
ul. Pieszycka 6
58-200 Dzierżoniów

znak budowlany

Cementowa zaprawa do wypełniania spoin o zastosowaniu wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych.

Wyroby do uszczelniania złączy

Producent:

Henkel Polska Operations Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa

PN-EN 13888:2010

Odporność na ścieranie
(spełnia)

PN-EN 12808-2:2010

Sprawozdanie z badań nr LZM02-02321/17/Z00NZM

Wytrzymałość na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych
(spełnia)

PN-EN 12808-3:2010

Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu w warunkach suchych
(spełnia)

PN-EN 12808-3:2010

Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 12808-3:2010

Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 12808-3:2010

Skurcz
(spełnia)

PN-EN 12808-4:2010

Absorpcja wody po 30 min
(spełnia)

PN-EN 12808-5:2010

Absorpcja wody po 240 min
(spełnia)

PN-EN 12808-5:2010

403 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty z pianki polistyrenowej wytłaczanej FL300/100P
gr. 100 mm
(niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: F300)

ozn. partii/serii: MADE IN LITHUANIA 25.09.17

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
UAB Finnfoam, Kokybės str. 5, Biruliškės v.,
LT-54469, Kaunas reg., Lithuania

EN 13164:2012 + A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
- opór cieplny
(spełnia)
- grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 456/T/2017

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu
(spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07
Metoda 2A

402 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK)
Al. Korfantego 191
40-153 Katowice

Element murowy ceramiczny HD 250x120x65 mm
Cegła pełna klasy 15
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Element ceramiczny
CL-P-II-250x120x65-15

data produkcji: 19.12.2016r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: element P przeznaczony do stosowania w zabezpieczonych ścianach, słupach
i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:

Cegielnia ŁOSIE s.c. Grzegorzewski Jacek, Grzegorzewska Katarzyna,
05-250 Radzymin, Łosie

PN EN 771-1:2011 +A1:2015-10
(EN 771-1:2011+A1:2015)

Wytrzymałość
na ściskanie:

-średnia (prostopadle do powierzchni kładzenia)
(spełnia)

-znormalizowana (spełnia)

PN EN 772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie z badań nr LZK00-01711/17/Z00NZK

401 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Oddział Zamiejscowy w Katowicach. Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA",
al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Wełna mineralna TP01 050

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
MW-EN 13162-T2-MU1

Nr partii:
16.38.04
kod EAN –
8591015940501

CE

izolacja cieplna i akustyczna podłóg bez obciążeń, stropów podwieszonych, poddaszy (według deklaracji właściwości użytkowych)

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:

Union Lesni Brána a.s.
Novosedlická 248, Pozorka, 417 03 Dubi;
Republika Czeska

EN 13162:2012

Opór cieplny:
współczynnik przewodzenia ciepła w temperaturze 10°C
(spełnia)

grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12939:2002

PN-EN 823:2013:2007

Sprawozdanie z badań nr 114/17/167/M-1

Przepuszczalność pary wodnej:
przenikanie pary wodnej
(spełnia)

 

PN-EN ISO 12086:2013-07
zestaw warunków C

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 1182:2010;
PN-EN ISO 1716:2010

400 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
Oddz. Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

 

Cement portlandzki popiołowy
CEM II/ B-V 32,5 N

Worek 25 kg,
data produkcji:
16.11.2017
zakład prod.:
05-091 Ząbki,
ul. Piłsudskiego 142

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne

Producent:
Germanbet Sp. z o.o.,
ul. Jana Pawła II 60, 05-250 Radzymin

EN 197-1:2011

Skład i składniki cementu (spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań  nr 197/18

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Początek czasu wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3:2016 p.6

Stałość objętości
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość siarczanów SO3
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016 p. 7
PN-EN 196-2:2013-11 p. 4.4.2

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11 p. 4.5.16

399 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe ARSANIT, THERMO FASADA EXTRA EPS 70n, szer. 500mm, dł. 1000mm, grub. 150mm, o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: THERMO FASADA EXTRA EPS 70n, EPS 70, EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Data produkcji:
10.11.2017 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
ARSANIT
Sp. z o.o., ul. Obwodowa 17, 41-100 Siemianowice Śląskie

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła dla grubości nominalnej (spełnia)
- opór cieplny dla grubości nominalnej (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 447/T/2017 Wyd. 2 z dn. 12.01.2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B
PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

398 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu

Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach

Zakład Badawczo-Analityczny
ul. Chorzowska 50A,
44-100 Gliwice

 

Rura PP Ø110x2,7 o dł. 1,0m
Kolor: szary
Data produkcji: 13.09.2017

Symbol obszaru zastosowania <B>

znak budowlany

Wg. krajowej deklaracji właściwości użytkowych:

Rury z PP przeznaczone do a) instalacji odprowadzających nieczystości i ścieki pochodzenia socjalno-bytowego
b)przewodów wentylacyjnych związanych z a)
c)instalacji do wody deszczowej wewnątrz konstrukcji budowli

 

Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze - niekontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KANPLAST Andrzej Kiebus,
ul. Wiejska 15,
56-400 Oleśnica

PN –EN 1451-1:2001

Cechy geometryczne:
(spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Sprawozdanie nr 376/2017

Masowy wskaźnik szybkości płynięcia
(spełnia)

PN-EN ISO 1133-1:2011

Szczelność połączeń badana powietrzem (spełnia)

PN-EN 1054:1998

Szczelność połączeń badana wodą
(spełnia)

PN-EN 1053:1998

397 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Zakład Betonu
ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa

Gzymsy Mostowe Prefabrykowane Polimerobetonowe
nazwa handlowa: Gzyms mostowy polimerobetonowy POLIANTM STANDARD o wymiarach 600x40x100mm

data produkcji 24.11.2016 r.

znak budowlany

Element prefabrykowany z betonu, polimerobetonu lub tworzywa sztucznego przeznaczony do ochrony mostowych elementów betonowych przed niszczącym działaniem aktywnych chemicznie roztworów wodnych. Jest elementem wykończeniowym krawędzi belek gzymsowych obiektów mostowych. Stanowi również estetyczne wykończenie belek gzymsowych i może służyć jako element osłonowy przewodów prowadzonych na obiekcie.

Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/ autoklawizowanego napowietrzonego

Producent:
ANKRA
Sp. z o.o.
ul. Zaolziańska 11,
41-800 Zabrze

Aprobata Techniczna IBDiM
AT/2012-02-2834/1

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 12390-3:2011 (+AC:2012)

Sprawozdanie nr TB-1/10/17-2

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12390-5:2011

Nasiąkliwość (spełnia)

PN-EN 13369:2013-09

396 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej do tarasów, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Klej do tarasów

Data produkcji: 01.07.2017

CE

Klej cementowy o podwyższonych parametrach, wydłużonym czasie otwartym, do klejenia płytek ceramicznych, do wewnątrz i na zewnątrz,
EN 12004, klasa C2 E

Kleje budowlane

Producent:
MC-Bauchemie
Sp. z o. o.
Oddział ULTRAMENT®
ul. Prądzyńskiego 20,
63-000 Środa Wlkp. Polska

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.2

Sprawozdanie nr 63/2017

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.5

395 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium CERABUD
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 27
63-700 Krotoszyn

Płytka ścienna ceramiczna szkliwiona
ECO WALL GREY 300x200x6mm Eco CERAMICA SUPER CERAMIC GLAZED RED BODY WALL TILES

batch: A3MFG:
April 2017

 

CE

Płytki ceramiczne przeznaczone do wykładania ścian wewnątrz budynków w warunkach oddziaływania temperatur powyżej 0°C

Wyroby do wykańczania ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów

Producent wyrobu:
Biuro Handlowe Netto Plus
Sp. z o.o., Sp. K.
ul. Elewatorska 13,
15-620 Białystok

PN-EN 14411:2013 -04
(EN 14411:2012)

Nasiąkliwość wodna
(spełnia)

PN-EN ISO 10545-3:1999

Sprawozdanie nr 205/NL/17

394 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Techniki Okrętowej S.A. Zespół Laboratoriów Badań Środowiskowych

ul. Szczecińska 65,
80-392 Gdańsk

Stalowe drzwi przeciwpożarowe
EI2 30-C5,
typ EI30-1,
wymiary 800x 2000 L/P

Kod EAN: 9002929078109

znak budowlany

Drzwi przeciwpożarowe EI30-1 są przeznaczone do stosowania jako zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent:
Drumetall GmbH, Murmühlweg 8, 8112 Gratwein, Austria

Upoważniony przedstawiciel producenta w Polsce:
Drumetall
Sp. z o.o.,
ul. Jedności 10,
05-506 Lesznowola

AT-15-9276/2014

Odporność ogniowa
(nie spełnia)

PN-EN 1634-1:2014-03
PN-EN 1363-1:2012/Ap1:2015-12

Sprawozdanie nr 8-764-05-222/S/1

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 47 w wykazie wyników badań z 2016r.

393 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Betonów Zapraw i Kruszyw
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

SOPRO DSF 523 MODYFIKOWANY POLIMEREM CEMENTOWY WYRÓB NIEPRZEPUSZCZAJĄCY WODY STOSOWANY W POSTACI CIEKŁEJ (CM) – zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa, 4 kg
Miejsce produkcji:
ZAKŁAD SUCHYCH ZAPRAW,
26-052, Nowiny;
Oznaczenie partii/serii: 12.04.2017;
Rok produkcji: 2017

CE

Na ściany i podłogi, na zewnątrz
i w nieckach basenowych

(wg deklaracji właściwości użytkowych)

Membrany

Producent:

SOPRO POLSKA
Sp. z o.o.,
ul. Poleczki 23F,
02-822 Warszawa

EN 14891:2012 +
EN 14891:2012/AC:2012

Wodoszczelność (spełnia);

PN-EN 14891:2012 pkt. A. 7

Sprawozdanie z badań nr SB/378/17

Sprawozdanie z badań nr 44/2017

Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych (spełnia);

PN-EN 14891:2012 pkt. A. 8.2

392 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

SOPRO DSF 523 MODYFIKOWANY POLIMEREM CEMENTOWY WYRÓB NIEPRZEPUSZCZAJĄCY WODY STOSOWANY W POSTACI CIEKŁEJ (CM) – zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa, 20 kg
Miejsce produkcji:
ZAKŁAD SUCHYCH ZAPRAW,
26-052, Nowiny;
Oznaczenie partii/serii: 12.04.2017;
Rok produkcji: 2017

CE

Na ściany i podłogi, na zewnątrz
i w nieckach basenowych

(wg deklaracji właściwości użytkowych)

Membrany

Producent:

SOPRO POLSKA
Sp. z o.o.,
ul. Poleczki 23F,
02-822 Warszawa

EN 14891:2012 +
EN 14891:2012/AC:2012

Przyczepność początkowa
(spełnia);

PN-EN 14891:2012 pkt. A. 6.2

Sprawozdanie z badań nr 45/2017

Trwałość przyczepności początkowej po oddziaływaniu wody (spełnia);

PN-EN 14891:2012 pkt. A. 6.4

Trwałość przyczepności początkowej po starzeniu termicznym
(spełnia);

 

PN-EN 14891:2012 pkt. A. 6.5

Trwałość przyczepności początkowej po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia);

 

PN-EN 14891:2012 pkt. A. 6.6

Trwałość przyczepności początkowej po oddziaływaniu wody wapiennej
(spełnia);

PN-EN 14891:2012 pkt. A. 6.9

391 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach Zakład Badawczo-Analityczny
ul. Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

Trójnik redukcyjny PP DN 160/110/45˚, gr. 4,9 mm

Data produkcji:
luty 2017

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji zgodności: Kształtki z PP przeznaczone do stosowanie w podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi – symbol „UD"

Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze - niekontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Producent:
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa ARMAKAN-PVC Kiebus Krzysztof,
ul. Wądoły 20,
56-400 Oleśnica

PN-EN 1852-1:2010

Średnia średnica zewnętrzna dem
(nie spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Sprawozdanie nr 164/2/2017

Średnia średnica wewnętrzna kielicha dsm
(spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Średnia średnica wewnętrzna kielicha bocznego dsm2
(spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Grubość ścianki e1
(spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Grubość ścianki kielicha e2
(spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Grubość ścianki w strefie rowka e3
(spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Grubość ścianki bocznego kielicha e2b
( spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Grubość ścianki w strefie rowka bocznego kielicha e3b
(spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Długość bosego końca l1
(spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

390 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach Zakład Badawczo-Analityczny
ul. Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

Kolano PP DN 160/67,5˚,
gr. 4,9 mm

Data produkcji: listopad 2016

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji zgodności: Kształtki z PP przeznaczone do stosowanie w podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi – symbol „UD"

Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze - nie kontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Producent:
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa ARMAKAN-PVC Kiebus Krzysztof,
ul. Wądoły 20,
56-400 Oleśnica

PN-EN 1852-1:2010

Średnia średnica zewnętrzna dem
(nie spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Sprawozdanie nr 164/1/2017

Średnia średnica wewnętrzna kielicha dsm
(spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Grubość ścianki e1
(nie spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Grubość ścianki kielicha e2
(spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Grubość ścianki w strefie rowka e3
(spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Długość bosego końca l1
(spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

389 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

CCInstitute
Sp. z o.o.

Laboratorium Badań i Pomiarów Wyrobów Budowlanych
ul. Koksownicza 9A
42-523 Dąbrowa Górnicza

Stalowe drzwi przeciwpożarowe EI230-C5,
typ EI 30-1
wymiary 900x2000 L/P
Rok produkcji 2017

znak budowlany

Drzwi przeciwpożarowe są przeznaczone do stosowania jako zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych.

Drzwi okna i wyroby związane

Producent wyrobu:
Drumetall GmbH
Sonnenweg 1
2230 Gänserndorf

Upoważniony przedstawiciel:

Drumetall Sp. z o.o.
ul. Jedności 10
05-506 Lesznowola

Aprobata Techniczna
AT-15-9276/2014

Odporność ogniowa
(spełnia)

PN-EN 1363-1:2012
PN-EN 1634-1:2014-03

Sprawozdanie nr 001/17/S1

 

 

388 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Cement portlandzki EN 197-1:2011 CEM I 42,5 R
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Cement portlandzki EN 197-1 CEM 42,5 R

Worek 25 kg,
data produkcji:
2017.09.28

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Wykorzystywany do produkcji betonu, zaprawy, zaprawy iniekcyjnej oraz innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
CEMMAC a.s.
ul. Cementarska 14/14, 91442 Horne Srnie, Republika Słowacka

Konfekcjoner:
Germanbet
Sp. z o.o.,
ul. Jana Pawła II 60, 05-250 Radzymin; zakład prod.:
05-091 Ząbki,
ul. Piłsudskiego 142

EN 197-1:2011

Skład i składniki cementu
(nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

 Sprawozdanie z badań nr 2162/17

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Początek czasu wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3:2016

Stałość objętości
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość siarczanów SO3
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016
PN-EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

Strata prażenia
(spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

Pozostałość nierozpuszczalna
(nie spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

387 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych, Laboratorium Elementów Budowlanych
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa,

Laboratorium Fizyki Cieplnej Akustyki i Środowiska
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa,

 

Okno dachowe ENERGETIC OE BH 78x118 cm

na wyrobie ani opakowaniu nie podano identyfikacji partii/serii

CE

wg deklaracji zgodności WE: do zastosowania w lokalizacjach domowych i handlowych

Drzwi, okna, żaluzje, bramy i ich okucia budowlane

Producent:
OKPOL
Sp. z o.o.
ul. Topolowa 24,
49-318 Skarbimierz-Osiedle

PN-EN 14351-1:2006 + A1:2010

(EN14351-1:2006
+A1:2010)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN- EN 1027:2001

Sprawozdanie z badań nr LZE00-02094/17/Z00NZE

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02094/17/Z00NZE

Odporność na obciążenie wiatrem
(spełnia)

PN- EN 12211:2001

Przenikalność cieplna
(nie spełnia)

PN- EN 14351-1+A1:2010,
PN-EN ISO 12567-2:2006

386 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej

Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Kształtownik CD60 grubość 0,50 mm długość 2,6 m

Data produkcji:
13.09.2017

Zakład produkcyjny:
ul. Otolińska 25
09-407 Płock

CE

Wg DWU:
Kształtownik sufitowy przeznaczony do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych w systemach suchej zabudowy wnętrz z płyt gipsowo - kartonowych

Wyroby do wykańczania ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów

Producent wyrobu:
BUDMAT Bogdan Więcek
ul. Otolińska 25
09-407 Płock

EN 13964:2014

Nośność
(spełnia)

EN 13964:2014

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02161/17/Z00NZK

385 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe PODŁOGA/DACH EPS 60 0,040
gr. 40mm,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ARBET/GD/PD/EPS 60/40

Zakład produkcyjny: Fabryka Styropianu ARBET Bartosik Czernicki Funke Kuncer Muzyczuk Sp. J.
ul. PTTK 56,
87-400 Golub-Dobrzyń

Data prod.
11.07.2017

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Fabryka Styropianu ARBET Bartosik Czernicki Funke Kuncer Muzyczuk Sp. J.
ul. Bohaterów Warszawy 32,
75-211 Koszalin

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

- Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

- Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 440/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie:

- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

384 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów,
Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

 

Cement portlandzki wieloskładnikowy EN 197-1 CEM II/B-M (V-LL)32,5 R

Nazwa handlowa Warta CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Worek 25 kg

Data produkcji: 13.10.17 17.42

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu I innych mieszanek dla budownictwa I do produkcji wyrobów budowlanych

Cement, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:

Cementownia Warta S.A.,
Trębaczew,
ul. Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn

EN 197-1:2011

Skład i składniki (spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie nr 2164/17

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Czas wiązania:
-początek czasu wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016
p. 6

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3:2016 p. 7

PN- EN 196-2:2013-11 p. 4.4.2

Zawartość chlorków (spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.5.16

383 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej,
ul. Filtrowa 1,
00-611 Warszawa

Zespół Laboratoriów Badawczych,
Laboratorium Materiałów Budowlanych
ul. Ksawerów 21,
02-656 Warszawa

Siatka z włókna szklanego AKE 145
szer. 1,1 m ± 5%, dł. 55 m
Oznaczenie partii/serii: 16.7.2017, R117, AFLX3385C

znak budowlany

Wg.
Krajowej
Deklaracji Właściwości Użytkowych:
Siatka AKE 145 jest przeznaczona do stosowania jako materiał w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS).

Złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Producent:
SAINT-GOBAIN ADFORS s.r.o., Sokolowska 106,
570 21 Litomyśl, Republika Czeska

AT-15-7373/2013

Wymiar oczek:
- pomiar w kierunku wątku
(spełnia)
- pomiar w kierunku osnowy
(spełnia)

ETAG 004:2013
p. C 3.3
EAD 040016-00-0404 p.2.2.4

 

Sprawozdanie nr LZM00-02496/17/Z00NZM

Masa powierzchniowa
(spełnia)

ETAG 004:2013
p. C 3.1

Zawartość popiołu w temp. 625°C; %
(spełnia)

ETAG 004:2013
p. C 3.2

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych (tj. w stanie dostawy):
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

ETAG 004:2013 p.5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych (tj. w stanie dostawy):
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

ETAG 004:2013 p.5.6.7.1

382 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli,
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Klej elastyczny AXTON C2 TE

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
AXTON – klej elastyczny

worek 25 kg,
ozn. partii/serii :
01 2000698538 10/05/17 07:56
zakład. prod.:
Henkel Polska
Sp. z o.o.,
26-220 Stąporków – Stara Góra

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Do mocowania płytek gresowych i innych typów płytek ceramicznych, cementowych i kamiennych (oprócz marmuru), wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent:
Leroy Merlin Polska
Sp. z o.o.,
ul. Targowa 72
03-734 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/55/2017

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008

381 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli,
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Klej cementowy normalnie wiążący C1 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: MAPEKLEJ EXTRA szary
Data produkcji: 15.05.2017 r.
Zakład produkcyjny: MAPEI Polska
Sp. z o.o.,
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

CE

Klej do płytek, cementowy, do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych, podłogowych lub ściennych.

Kleje budowlane

Producent wyrobu: MAPEI Polska Sp. z o.o.,
ul. Gustawa Eiffel'a 14,
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.2

Sprawozdanie z badań nr WINB/53/2017

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 214 w wykazie wyników badań z 2017r.

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.5

380 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli,
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Klej do płytek cementowy C2TES1 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: GREINPLAST P60LD
Data produkcji: 14.02.2017 r.
Zakład produkcyjny: Greinplast Sp. z o.o., 36-007 Krasne, Krasne 512 B

CE

Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie, z wydłużonym czasem otwartym, odkształcalny (C2TES1), do stosowania na ścianach i podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Kleje budowlane

Producent wyrobu: Greinplast
Sp. z o.o.,
Krasne 512 B
36-007 Krasne

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.2

Sprawozdanie z badań nr WINB/52/2017

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 205 w wykazie wyników badań z 2017r.

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.5

379 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli,
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Klej do płytek cementowy C2TE
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
GREINPLAST P30LD Data produkcji: 13.02.2017 r.
Zakład produkcyjny: Greinplast Sp. z o. o.,
Krasne 512 B
36-007 Krasne

CE

Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie, z wydłużonym czasem otwartym, (C2TE), do stosowania na ścianach i podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Kleje budowlane

Producent wyrobu: Greinplast
Sp. z o.o.,
Krasne 512 B
36-007 Krasne

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.2

Sprawozdanie z badań nr WINB/51/2017

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 208 w wykazie wyników badań z 2017r.

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.5

378 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli,
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Klej do płytek cementowy C1T
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
GREINPLAST P20 - Data produkcji: 16.03.2017 r.
Zakład produkcyjny: Greinplast sp. z o. o., Krasne 512 B,
36-007 Krasne

CE

Klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie (C1T), do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz lub na ścianach na zewnątrz budynków.

Kleje budowlane

Producent wyrobu: Greinplast
Sp. z o.o.,
Krasne 512 B
36-007 Krasne

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.2

Sprawozdanie z badań nr WINB/50/2017

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 207 w wykazie wyników badań z 2017r.

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.5

377 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut
Ceramiki
i Materiałów
Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów
Budowlanych
w Krakowie
Zakład
Betonów,
Zapraw
i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zapraw murarska G

worek 25 kg
data produkcji/
partia:
18:05:2017
10:06
zakład
produkcyjny:
Zakłady
Chemiczne
ANSER
Tarnobrzeg
Sp. z o.o.
ul. Zakładowa
28,
39-400
Tarnobrzeg

CE

Wg. deklaracji właściwości
użytkowych:
Zaprawa murarska wg projektu, ogólnego
przeznaczenia (G), wytwarzana w
zakładzie, do
stosowania wewnątrz
i na zewnątrz
budynków,
w elementach
podlegających
wymaganiom
konstrukcyjnym,
przeznaczona do
murów zbrojonych
i niezbrojonych,
w ścianach
murowanych, słupach
i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Zakłady
Chemiczne ANSER
Tarnobrzeg
Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 28,
39-400
Tarnobrzeg

PN-EN 998-
2:2012
(EN 998-
2:2010)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-
11:2001 oraz PN-EN
1015-11:2001/A1:2007

Sprawozdanie z badań nr SB/594/17

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-
18:2003

376 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

płyty styropianowe EPS 100 Perimeter gr. 30 mm
EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P5-BS200-CS(10)100-DS(N)5-
DS(70,-)1-WL(T)1

Data produkcji: 26.01.2017

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
POLYFORM s.r.o.,

Terezie Vansovej 10, 0650 03 Podolinec

EN 13163:2013

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)
- opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 46/17/85/1/M-1

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN- EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

375 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji
w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS
Technonicol Carbon Prof
300 F
gr. 50 mm

Partia nr 24 894
zmiana 1/1
dzień 09.12.16

CE

Wg DWU:
Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Zavod Tehnoplex
Sp. z o.o.
Rosja, Riazań, 390047,
ul. Wostocznyj Promuzieł 21

Upoważniony przedstawiciel
producenta:
Technonicol
Sp. z o.o.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno

EN 13164:2012+
A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 370/T/2017

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:
- długotrwała nasiąkliwość wodą przez całkowite zanurzenie
(spełnia)

- długotrwała nasiąkliwość wody przez dyfuzję
(nie spełnia)

PN-EN 12087:2013-07
metoda 2A

PN-EN 12088:2013-07

374 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. Wojciecha Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Papa asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze budowlanej
10m x 1m, gramatura
2,4 (± 0,2)
kg/m2. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
W 400
Data produkcji 20.11.16
Zmiana (partia) 3
Kod EAN
5 908218 382145

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Do wykonywania pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia w izolacjach wodochronnych dachów z wyjątkiem dachów wymagających nierozprzestrzeniania ognia lub większych niż 1000 m2. Mocowanie – klejenie gorącym lub zimnym lepikiem. Nie stosować jako pokrycie jednowarstwowe. Nie stosować pod uprawy roślinne.

Membrany

Producent:
IOOO Krowielnyj Zawod TechnoNICOL
Sp. z o.o.,
ul. Chapaewa 11, 213760 Osipowichi, Białoruś
Upoważniony przedstawiciel producenta – TechnoNICOL
Sp. z o.o.,
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno

EN 13707:2004 + A2:2009

Wodoszczelność (10kPa/24h) – (spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie Nr 89/17/142/1/P-1

Giętkość –
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Trwałość (Sztuczne starzenie przez długotrwałe działanie podwyższonej temperatury)
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze (90°C) (spełnia)

PN-EN 1296:2002
(70°C, 12 tygodni)
PN-EN 1110:2011

373 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK)
Al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

Prefabrykowana betonowa kostka brukowa, wzór: Holland- 80mm
Partia, data produkcji: 26.06.2017r.

CE

Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i/lub element pokryć dachowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Bruk sp. z o.o.,
ul. Częstochowska 19,
42-714 Lisów

PN-EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005/AC:2007
(EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:2006)

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu : (spełnia)

PN-EN 1338:2005+
AC:2007
Załącznik F

Sprawozdanie nr LZK00-02093/17/Z00NZK

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 371 w wykazie wyników badań z 2017r.

372 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej,
ul. Filtrowa 1,
00-611 Warszawa

Zespół Laboratoriów Badawczych,
Laboratorium Materiałów Budowlanych
ul. Ksawerów 21,
02-656 Warszawa

Siatka podtynkowa BASIC (niepowtarzalny kod identyfikacyjny - FGM-140-001 )

ozn. partii/serii: 120102017

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Siatka z włókna szklanego do stosowania jako zbrojenie w złożonych systemach izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Producent:
PROXIM
Sp. z o.o.,
ul. Anny Walentynowicz 28,
20-328 Lublin

EAD 040016-00-0404

ETA 16/0765

Wymiar oczek:
- w świetle (spełnia)
- średni (spełnia)

EAD 040016-00-0404 p.2.2.4

Sprawozdanie nr LZM00-02336/17/Z00NZM

Zawartość substancji organicznych:
- zawartość substancji organicznych
(spełnia)
- zawartość popiołu
(spełnia)

EAD 040016-00-0404 p.2.2.2

Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie
1. w stanie dostawy:
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż osnowy
(nie spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż wątku
(spełnia)
- wydłużenie wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wydłużenie wzdłuż wątku
(spełnia)
2. po przechowywaniu w roztworze alkalicznym:
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż wątku
(spełnia)

EAD 040016-00-0404 p.2.2.7

371 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK)
Al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

Prefabrykowana betonowa kostka brukowa, wzór: Holland- 80mm
Partia, data produkcji: 26.06.2017r.

CE

Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i/lub element pokryć dachowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Bruk sp. z o.o., ul. Częstochowska 19,
42-714 Lisów

PN-EN 1338:2005
PN-EN 1318:2005/AC:2007
(EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:2006)

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu : (niespełnia)

PN-EN 1338:2005+
AC:2007

Sprawozdanie nr LZK00-01710/17/Z00NZK

Badanie próbki kontrolnej pod nr 373 w wykazie wyników badań z 2017 r.

370 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej

Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
Al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

Łączniki tworzywowe do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w podłożu betonowym i murowym
LM-KPR-PIKE 08065SK(30)
Kołki ramowe przetykowe
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: KPR-PIKE 8

Nr partii:06.09.2016

 

CE

do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w podłożu betonowym i murowym

Łączniki tworzywowe do stosowania w betonie i podłożach murowych

Producent: „Wkręt-Met"
Sp. z o.o. sp. k.,
ul. W. Witosa 170/176
Kuźnica Kiedrzyńska,
42-233 Mykanów

ETA-12/0272

Nośność charakterystyczna
-badanie nośności
na wyrywanie
w betonie zwykłym
C20/25,C16/20,C12/15 (spełnia)

ETAG 020:2012, część 2, tablica 5.2,pozycja 1;
ETAG 020:2012 część 1.

Sprawozdanie nr LZK00-01158/17/Z00NZK

369 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

Siatka z włókna szklanego
Rednet E145 5mb

data produkcji/numer partii:
03.06.2017

znak budowlany

wg KDWU:
siatki z włókna szklanego są przeznaczone do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS)

Złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Producent wyrobu:

CB S.A.,

ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice

AT-15-7962/2015

Wymiar oczek w świetle
(spełnia)

ETAG 004:2013
p. C.3.3

Nr 46/2017
Nr 1391/17

Masa powierzchniowa
(spełnia)

ETAG 004:2013
p. C.3.1

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
wzdłuż osnowy (spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013
p.5.6.7.1

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym:
wzdłuż osnowy (spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013
p.5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
wzdłuż osnowy (spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013
p.5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym
wzdłuż osnowy (spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013
p.5.6.7.1

Zawartość popiołu w temp. 625 °C
(nie spełnia)

ETAG 004:2013
p.C.3.2

368 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium
Materiałów
Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W.Korfantego 193A
40-157 Katowice

 

Membrana dachowa henwal ®DAFOL 180

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: MEMBRANA DACHOWA HENWAL DAFOL
Data: 2017-03-28
Operator: WORPR0389
Nr partii: ORD3550-002

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Do stosowania jako paroprzepuszczalna warstwa wstępnego krycia pod pokrycia dachowe oraz jako wiatroizolacja.

Membrany

Producent:

Henwal Sp. z o.o. ul. Rynek 7
32-052 Radziszów

PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-2:2010
(EN 13859-1:2010,
EN 13859-2:2010)

Wodoszczelność (Odporność na przesiąkanie wody)
(spełnia)

PN-EN 13859-1:2010/
PN-EN 13859-2:2010 p.5.2.3
+PN-EN 1928:2002
(200mmH2 O/2h)

Sprawozdanie nr 83/17/136/F-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
-maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż (nie spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, wzdłuż
( spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
( nie spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN 13859-1:2010 p.5.2.6;/ PN-EN 13859-2:2010 p.5.2.7
Załącznik A
+ PN-EN 12311-1:2001

Trwałość –
odporność na sztuczne starzenie:

Odporność na przesiąkanie wody
(wodoszczelność)
(spełnia)

Właściwości
mechaniczne przy rozciąganiu - Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(nie spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca –
w poprzek
(nie spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej –
w poprzek
(spełnia)

PN-EN 13859-1:2010/ PN-EN 13859-2:2010
Załącznik C
+ PN-EN 1297:2006 (336h/ 50o C)
+PN-EN 1296:2002 (90dni/70o C)

PN-EN 13859-1:2010/ PN-EN 13859-2:2010 p.5.2.3
+PN-EN 1928:2002 (200mmH2 O/2h)

PN-EN 13859-1:2010, p.5.2.6 ;/ PN-EN 13859-2:2010, p.5.2.7
+ PN-EN 12311-1:2001

 

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) :
-wzdłuż
(nie spełnia)
-w poprzek
( nie spełnia)

PN-EN 13859-1:2010, p.5.2.7/ PN-EN 13859-2:2010, p.5.2.8
+ PN-EN 12310-1:2001

Reakcja na ogień
(nie spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

Giętkość
(-30o C)
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

367 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Posadzka cementowa OPTYZAR, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Posadzka cementowa OPTYZAR
Zakład produkcyjny: Zakład produkcyjny Bydgoszcz,
ul. Przemysłowa 32, 85-758 Bydgoszcz
Data produkcji: 25.04.2017 r.
kod EAN: 5904259220194

CE

Zgodnie z Deklaracją właściwości użytkowych: Podkład podłogowy na bazie cementu CT-C25-F4-A22 do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych.

Zgodnie z Krajową deklaracją właściwości użytkowych: Zaprawa Optyzar jest przeznaczona do wykonywania wewnątrz i na zewnątrz budynków posadzek i podkładów podłogowych.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
ATLAS Sp. z o. o., ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

PN- EN 13813:2003 (EN 13813:2002) oraz
AT-15-7112/2016

Wytrzymałość:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

Odporność na ścieranie
(spełnia)


PN-EN 13892-2:2004
PN-EN 13892-2:2004

PN-EN 13892-3:2015

Sprawozdanie nr SB/413/17

366 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Odział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe DALMATYŃCZYK dach-podłoga EPS 60
EPS 60 EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS100-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)2

EPS-EN 13163-T2-BS100-CS(10)60-DS(70,-)2
Identyfikacja wyrobu: 459/17 G
Data i godzina: 2017-08-09 10:44

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Termo Organika Sp. z o.o.,
ul. B. Prusa 33, 30-117 Kraków

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:
2012+
A1:2015)

Opór cieplny:
Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
Opór cieplny (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań 372/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925:2010

365 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centralne Laboratorium Badawcze Henkel Polska
Sp. z o.o.

Stara Góra
26-220 Stąporków

ATLAS Silmur M-10 25 kg
Zakład produkcyjny Bydgoszcz
ul. Przemysłowa 32
85-758
Bydgoszcz
L.B.
2016.12.27
21:53
177234-*-*-1
01710

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według projektu, do cienkich spoin (T), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Atlas Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

PN-EN 998-2:2012
(EN 998-2:2010)

Absorpcja wody
oznaczenie współczynnika absorpcji wody Cm
(nie spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie z badań nr 335/06/2017-5

Trwałość:
odporność na zamrażanie-rozmrażanie
(spełnia)

PN-85/B- 04500
p. 4.11

Wytrzymałości
na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001

PN-EN 1015-11:2001/A1:
2007

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002+A1:2005

364 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centralne Laboratorium Badawcze Henkel Polska
Sp. z o.o.

Stara Góra
26-220 Stąporków

Zaprawa murarska Atlas 25 kg
Zakład produkcyjny Piotrków Trybunalski
ul. Wronia 61/63 97-300 Piotrków Trybunalski
LP
2017.03.15
21:31
185307
06671

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według projektu, ogólnego przeznaczenia (G). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych, na ściany murowane, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Atlas Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

PN-EN 998-2:2012
(EN 998-2:2010)

Absorpcja wody
oznaczenie współczynnika absorpcji wody Cm
(nie spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie z badań nr 301/05/2017-5

Trwałość:
odporność na zamrażanie-rozmrażanie
(spełnia)

PN-85/B- 04500
p. 4.11

Wytrzymałości
na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001

PN-EN 1015-11:2001/A1:
2007

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002+A1:2005

363 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Oddział Zamiejscowy w Katowicach. Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Gonty asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych, gonty bitumiczne SAD

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
gont bitumiczny SAD

data produkcji:
16-08-16

CE

Do pokryć dachowych (według deklaracji właściwości użytkowych)

Pokrycia dachowe

Producent:

Werner Janikowo
Sp. z o.o.
ul. Jagiellończyka 6
66-400 Gorzów Wielkopolski

EN 544:2011

Odporność mechaniczna
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem:
- równolegle do wysokości gonta (spełnia)
Siła rozciągająca w kierunku zgodnym z szerokością gonta (spełnia)
Siła rozciągająca w kierunku zgodnym z wysokością gonta (spełnia)

PN-EN 544:2011
p. 6.4.2

PN-EN 544:2011
p. 6.4.1

Sprawozdanie nr 113/17/166/G-1

Trwałość wodoszczelności:
nasiąkliwość (spełnia)

PN-EN 544:2011
p. 6.4.3

Wodoszczelność
(i jej trwałość)
masa asfaltu (spełnia)

PN-EN 544:2011
p.6.2

362 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa tynkarska

16.06.2017 / 08.18 1

Zakład produkcyjny w Gostyninie
ul. Kowalska 9
09-500 Gostynin

CE

wg DWU:
Zaprawa tynkarska, cementowo – wapienna wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP)

Wyroby do wznoszenia murów

Producent wyrobu:
IZOLBET
Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9
09-500 Gostynin

EN 998-1:2010

Absorpcja wody
(nie spełnia)

 

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/596/17

Przyczepność:
- wartość deklarowana
(spełnia)
- symbol modelu pęknięcia
(nie spełnia)

 

PN-EN 1015-12:2016

Współczynnik przewodzenia ciepła/Gęstość:
- gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN 1015-10:2001

361 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Klej gipsowy DIALL
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
Klej gipsowy T

Data produkcji
07.09.2017

CE

Klej gipsowy do płyt zespolonych stosowanych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych

Wyroby gipsowe

Producent wyrobu:
Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II" Sp. z o.o.,
ul. Górnicza 7
39-400 Tarnobrzeg

EN 14496:2005

Przyczepność (spełnia)

PN-EN 14496:2007 p.4.6

Sprawozdanie nr 59/2017

360 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań
i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Element murowy ceramiczny HD 250x120x65, Kategoria I, nr typu GIV-01/02-01

nazwa handlowa:
CRH Klinkier STAROBROWARNA PERFOROWANA

Data produkcji:
12.07.2016
Nr partii: 036/2017
Zakład Gozdnica
ul. Fabryczna 1,
68-130 Gozdnica

CE

W ścianach, słupach
i ścianach działowych
– U – mury niezabezpieczone

Wyroby do wznoszenia murów

Producent wyrobu:
CRH Klinkier
Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 309,
44-100 Gliwice

EN 771-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN
772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie nr 285/C/2017

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 772-21:2011

359 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

RIMIX FLEX wysokoelastyczna mrozoodporna zaprawa klejąca do płytek

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: RIMIX FLEX

Oznaczenie serii lub partii: 07-09-2017 1533.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: do przyklejania płytek ceramicznych, przeznaczonych do układania na ścianach i podłogach, wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
RIMIX Sp. z o.o.
ul. Krakowska 31, 32-065 Krzeszowice

EN
12004:2007
+ A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa
(spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 61/2017

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.5

358 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

TERMOLEP-K elastyczny biały klej do kamienia

Oznaczenie serii lub partii: 30.08.17

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Cementowy biały klej do kamienia oraz glazury, terakoty, klinkieru i gresu, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, odkształcalny C2TE S1 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent:
KOSBUD Bracia Kosińscy
Adam Kosiński, Mariusz Kosiński, Marcin Kosiński Sp. J., Dziękowizna,
ul. Warszawska 14
05-300 Mińsk Mazowiecki

EN
12004:2007
+ A1:2012

 

Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa
(spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.2

Sprawozdanie z badań Nr 62/2017

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.5

357 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe DACH-PODŁOGA SUPER STRONG gr. 10 cm
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Płyty styropianowe Styr-Bud EPS 80 Strong Super 001 EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

data: 2017-X-28, partia produkcyjna: 506

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
STB Koncept Sp. z o.o.,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012 + A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
- opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 443/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie:
- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

356 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa wierzchniego krycia
VILLAS I-333C

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu VILLAS I-333

Data produkcji: 19.02.2016

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: izolacja przeciwwilgociowa budynków

Membrany

Producent:
VILLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Nawrot 4,
90-060 Łódź

EN 13969:2004 EN 13969:2004 /A1:2006

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A
(2 kPa/24h)

Sprawozdanie nr 175/17/275/P-1

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07
(0°C)

Wytrzymałość na rozciąganie: Maksymalna siła rozciągająca
wzdłuż
(nie spełnia)
w poprzek
(spełnia)
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
wzdłuż
(spełnia)
w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie:
wzdłuż
(nie spełnia)
w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Trwałość:
wodoszczelność po sztucznym starzeniu (spełnia)

PN-EN 1296:2002 (70°C, 12 tygodni)
PN-EN 1928:2002 metoda A
(2 kPa/24h)

355 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

Adesilex P9 szary
Klej cementowy,
typ C2TE

worek 25 kg,
data produkcji/
partia: 09.08.17
GL2 05103
zakład
produkcyjny:
ul. Gustawa
Eiffela 14,
44-109 Gliwice

CE

klej do płytek,
cementowy, do
wykończeń
wewnętrznych i
zewnętrznych,
podłogowych lub
ściennych

Kleje budowlane

Producent:
MAPEI Polska
Sp.z o.o.,
ul. Gustawa
Eiffela 14,
44-109
Gliwice

EN
12004:2007
+ A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa
(spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 56/2017

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.5

354 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

EX 1.02 plus –
Zaprawa klejąca
do płytek
ceramicznych
typ C2T

worek 25 kg

data produkcji/
partia: datownik
koloru zielonego
2017-08-01
zakład
produkcyjny:
ul. Boczna 6,
44-240 Żory

CE

budownictwo,
glazurnictwo - do
klejenia płytek
ceramicznych
ściennych i
podłogowych,
gresowych,
kamiennych, na
ścianach i podłogach
(również przy
ogrzewaniu
podłogowym), w
pomieszczeniach o
wysokiej wilgotności,
na typowych
nieodkształcalnych
podłożach
budowlanych, takich
jak: beton, gazobeton,
tynk cementowy,
cementowo-wapienny,
jastrych cementowy
lub anhydrytowy oraz
powierzchnie z cegieł
lub bloczków
betonowych.
Wewnątrz i na
zewnątrz
budynków.

Kleje budowlane

Producent:
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Handlowo
Usługowe
„EURO-MIX"
Sp. z o.o.,
ul. Boczna 6,
44-240 Żory

EN
12004:2007
+ A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa
(spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 57/2017

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.5

353 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

Zaprawa klejąca KLEIB C10 typ C1TE
25kg

data produkcji: 09.09.2017r.

CE

wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne podłogowe lub ścienne

Kleje budowlane

Producent wyrobu:
KLEIB Sp. z o.o.,
ul. Kolejowa 15-17, 87-880 Brześć Kujawski

PN-EN 12004+A1:2012
(EN
12004:2007
+ A1:2012)

 

Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa
(spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.2

Sprawozdanie z badań Nr 58/2017

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.5

352 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków
Elastyczny klej do gresu C2TE o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:  EXPERT 2
 Data produkcji: 11.09.2017 r.
CE
Zaprawa klejąca do płytek na bazie cementu, o podwyższonych parametrach, wydłużonym czasie otwartym i zmniejszonym spływie do wykańczania ściany, podłogi i sufitu wewnątrz i na zewnątrz C2TE.
Kleje budowlane
Producent wyrobu:
”KREISEL - Technika Budowlana”
Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań
EN
12004:2007
+ A1:2012
Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa 
(nie spełnia);
 
PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.2

sprawozdanie z badań Nr 54/2017

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie  (nie spełnia);
PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.3
Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym 
(nie spełnia);
PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.4
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia);
 
PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.5
351 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków
Klej do płytek cementowy C2TE  Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: KLEJ DO PŁYTEK F-75
Data produkcji: 09.08.2017 r. - Zakład produkcyjny: Zakład produkcyjny nr 3, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 54, 26-332 Sławno
CE
wg deklaracji właściwości użytkowych: klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie, o wydłużonym czasie otwartym, C2TE, do przyklejania płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz
Kleje budowlane
Producent wyrobu:
Franspol Sp. z o. o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin
EN
12004:2007
+ A1:2012
Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa 
(spełnia);
 
PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.2
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie  (nie spełnia);
PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.3
Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym 
(nie spełnia);
PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.4
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia);
 
PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.5
350 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków
Standardowa zaprawa klejowa C1 TE Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Sopro FBK 372
 Data produkcji: 18.04.2017 r. Zakład produkcyjny: Zakład Suchych Zapraw,
26-052 Nowiny
CE
wg deklaracji właściwości użytkowych: do mocowania płytek i płyt, ściennych i podłogowych, w pomieszczeniach i na zewnątrz
Kleje budowlane
Producent wyrobu:
’’SOPRO POLSKA’’
Sp. z o. o.
ul. Poleczki 23F,      02-822 Warszawa
EN
12004:2007
+ A1:2012
Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa 
(spełnia);
 
 
PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.2

sprawozdanie z badań Nr 52/2017

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie  (spełnia);
PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.3
Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym 
(spełnia);
PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.4
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia);
PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.5
349 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków
Klej do płytek C1T o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Perfect Klej do płytek C1T
 Data produkcji: 28.06.2017 r.  Zakład produkcyjny: QUICK-MIX
Sp. z o.o. Zakład produkcyjny Nr 61,
ul. Opoczyńska 14,
96-200 Rawa Mazowiecka
CE
Klej cementowy normalnie wiążący o zmniejszonym spływie przeznaczony do wykończenia ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budowli.
Kleje budowlane
 Producent wyrobu:
QUICK-MIX
Sp. z o.o.,
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin
 EN
12004:2007
+ A1:2012
 

Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa 

(nie spełnia);

 
 
 
PN-EN 1348:2008,

pkt. 8.2

 

sprawozdanie z badań Nr 55/2017

 

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie  (nie spełnia);

 

PN-EN 1348:2008,

pkt. 8.3

 

Trwałość w warunkach kondycjonowania/

starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym 

(nie spełnia);

 

PN-EN 1348:2008,

pkt. 8.4

 

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia);

 
 
PN-EN 1348:2008,

pkt. 8.5

348 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

Klej do płytek cementowy C2TES1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
KLEJ DO PŁYTEK F-300
Data produkcji: 09.08.2017 r. Zakład produkcyjny: Zakład produkcyjny nr 3, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 54, 26-332 Sławno

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie, o wydłużonym czasie otwartym, odkształcalny, C2TES1, do przyklejania płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent wyrobu:

Franspol
Sp. z o. o.,
ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin

EN
12004:2007
+ A1:2012

 

Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa (spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.2

Sprawozdanie z badań Nr 50/2017

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.5

347 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

Klej do płytek cementowy C1TE Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
KLEJ DO PŁYTEK F-50
Data produkcji: 06.07.2017 r. Zakład produkcyjny: Zakład produkcyjny nr 3, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 54, 26-332 Sławno

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie, o wydłużonym czasie otwartym, C1TE, do przyklejania płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent wyrobu:

Franspol
Sp. z o. o.,
ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin

EN
12004:2007
+ A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa (spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.2

Sprawozdanie z badań Nr 48/2017

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia);

PN-EN 1348:2008,
pkt. 8.5

346 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki
Budowli i Materiałów Budowlanych;

LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I FIZYKI BUDOWLI
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

Uelastyczniona zaprawa klejąca do gresu Ceresit GRES CM 11 PLUS

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
CERESIT CM 11 PLUS

worek 25 kg,
ozn. partii/serii :
01 2000829150 09/08/17 21:27
zakład prod.:
26-220 Stąporków – Stara Góra

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Do mocowania płytek gresowych i innych typów płytek ceramicznych, cementowych i kamiennych (oprócz marmuru), wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent:
Henkel Polska Operations
Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa

EN
12004:2007
+ A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa (spełnia);

PN-EN 1348:2008,

Sprawozdanie z badań nr WINB/49/2017

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia);

PN-EN 1348:2008,

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia);

PN-EN 1348:2008,

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia);

PN-EN 1348:2008,

345 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Techniki Okrętowej S.A. Zespół Laboratoriów Badań Środowiskowych
ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk

Drzwi stalowe jednoskrzydłowe Padilla przeciwpożarowe Classic Reversible EI30 o wymiarze 1010x2050 i grubości 53 mm

Oznaczenie partii produkcyjnej wg tabliczki znamionowej:
rok produkcji 2017, N. PROG 17/75/119344
Rok produkcji wg etykiety: 2016

znak budowlany

Wg aprobaty technicznej : do stosowania jako zamknięcia otworów w przegrodach pionowych wewnętrznych

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent:
Puertas Padilla S.L., General Moscardo 4, El Albujon, 33-300 Cartagena, Hiszpania

Upoważniony przedstawiciel producenta w Polsce: Padilla Polska Sp. z o.o., ul. Wybieg 10, 61-315 Poznań

AT-15-8276/2010+aneksy nr 1-3

Odporność ogniowa (spełnia)

PN-EN 1634-1:2014-03
PN-EN 1363-1:2012/Ap1:2015-12

Sprawozdanie nr 8-091-04-222/S/1

344 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki
Budowli i Materiałów Budowlanych;

LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I FIZYKI BUDOWLI
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

KLEJ ŻELOWY 110

Miejsce produkcji: ZAKŁAD PRODUKCYJNY; ul. 11-go Listopada 29,
97-225 Chmielów,
Oznaczenie partii/serii: UJAZD 06:31 07.04.17;
Rok produkcji: 2017;

CE

Klej cementowy do płytek, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, do wykańczania ściany, podłogi i sufitu wewnątrz i na zewnątrz.C2TE

Kleje budowlane

Producent:

KREISEL TECHNIKA BUDOWLANA
SP. Z O. O.
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

EN
12004:2007
+ A1:2012
(PN-EN 12004 + A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa (spełnia);

PN-EN 1348:2008,

Sprawozdanie z badań nr WINB/48/2017

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia);

PN-EN 1348:2008,

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia);

PN-EN 1348:2008,

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia);

PN-EN 1348:2008,

343 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,

Zakład Badań Laboratoryjnych,

ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków,

Kruszywo o uziarnieniu grubym 20-40
(Kliniec 20-40 mm),

Nr partii:
01-7/2016

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Kruszywa

Producent:
Kopalnia Surowców Skalnych „Klęczany"
Sp. z o.o.

33-394 Klęczany 176

EN 13242:2002+A1:2007

Kształt, wymiar
i gęstość ziarn:
- Wymiar kruszywa
(nie spełnia)
- Uziarnienie:
Tolerancja
(spełnia),
Kategoria
(nie spełnia)
- Kształt kruszywa grubego:
Wskaźnik płaskości
(nie spełnia)
Wskaźnik kształtu
(spełnia)
- Gęstość ziarn
(spełnia)

PN- EN 933 1:2012

PN- EN 933-3:2012
PN- EN 933-4:2008
PN- EN 1097-6:2013-11

Sprawozdanie nr 1757 B/III/2017

Zanieczyszczenie:
Zawartość pyłów
(spełnia)

PN- EN 933-1:2012

Procent ziarn przekruszonych:
Procentowa zawartość ziarn przekruszonych lub łamanych oraz całkowicie zaokrąglonych
w kruszywach grubych
(nie spełnia)

PN- EN 933-5:2000+A1:2005

Skład/zawartość:
- Siarczany rozpuszczalne w kwasie
(spełnia)
- Siarka całkowita
(spełnia)

PN- EN 1744-1+A1:2013-05 p. 12
PN- EN 1744-1+A1:2013-05 p. 11

Trwałość a zamrażanie/rozmrażanie: Mrozoodporność
(spełnia)

PN- EN 1367-1:2007

342 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

EX 1.01 –
Zaprawa klejąca
do płytek
ceramicznych –
typ C1T

worek 25 kg

data produkcji/
partia:
datownik koloru
zielonego
2017-05-04
zakład
produkcyjny:
ul. Boczna 6,
44-240 Żory

CE

budownictwo,
glazurnictwo - do
klejenia płytek
ceramicznych
ściennych
i podłogowych,
gresowych,
kamiennych, na
ścianach i podłogach
(również przy
ogrzewaniu
podłogowym),
w pomieszczeniach
o wysokiej
wilgotności, na
typowych
nieodkształcalnych
podłożach
budowlanych, takich
jak: beton, gazobeton,
tynk cementowy,
cementowo-wapienny,
jastrych cementowy
lub anhydrytowy oraz
powierzchnie z cegieł
lub bloczków
betonowych.
Wewnątrz i na
zewnątrz
budynków.

 

Kleje budowlane

Producent:
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Handlowo
Usługowe
„EURO-MIX"
Sp. z o.o.,
ul. Boczna 6,
44-240 Żory

EN
12004:2007
+ A1:2012

Wytrzymałość złącza:
przyczepność początkowa
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008,
p.8.2

Sprawozdanie z badań nr 51/2017

Trwałość w warunkach działania
wody/wilgoci: przyczepność po
zanurzeniu w wodzie (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008,
p.8.3

341 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 52,5 N biały

Data produkcji: 23.01.2017

CE

Przygotowanie betonu, i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne

Producent:
CRH (Slovensko) a.s.
906 38 Rohoznik, Słowacja

EN 197-1:2011

Skład i składniki (spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie nr 661/17

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Czas wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3:2016
p. 6

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3:2016
p. 7
PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.4.2

Zawartość chlorków (spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.5.15

Strata prażenia (spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.4.1.3

Pozostałość nierozpuszczalna (spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.4.3

340 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury
ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

 

Grzejnik aluminiowy Calora III

Nr typu: SH-CO-50096

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Christinice Consulting Ltd.
Giasoumi Kile 13, Kapetanios Cort, Office 1, 5350 Famagusta, Cypr

PN-EN 442-1:1999, PN-EN 442-1:1999/A1:2005

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02

Sprawozdanie nr 11/17/WINB

Normalna moc cieplna: ΔT=50 K
(nie spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02

339 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Cement pucolanowy
EN 197-1:2011
CEM IV/B(V) 32,5 R

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
CEM IV/B(V) 32,5 R

Worek 25 kg
ozn. partii/serii:
15.09.2017.01.02

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne

Producent:
ARTCEM Tępiński i Wspólnicy Sp.J.
ul. Dostawcza 6
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Skład i składniki (spełnia)

CEN TR 196-4 :2007

Sprawozdanie nr 1966/17

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (nie spełnia)
- normowa (nie spełnia)

PN-EN 196-1 :2016-07

Początek czasu wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3:2016 p. 5 i 6

Stałość objętości
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość siarczanów SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3:2016 p. 7
PN- EN 196-2:2013-11 p. 4.4.2

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 196-2 :2013-11 p. 4.5.16

338 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Masa hydroizolacyjna DM O1 Izofol-Flex, o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjny typu wyrobu :
IZOFOL FLEX
Data produkcji 2017.05.30
Partia 1,
Kod kreskowy:
9511
Data paletyzacji: 2017-06-06
Nr zlecenia 00558/040/17/40

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych- wyrób (rodzaj DM, klasa O1) przeznaczony do wykonywania izolacji wodochronnych na powierzchniach poziomych i pionowych-stosowany pod płytki ceramiczne (mocowane klejami typu C2 wg PN-EN 12004)

Membrany

Producent:
IZOLEX Sp. z o.o.,
ul. Górna 5,
83-250 Skarszewy

EN 14891:2012

(PN-EN 14891:2012)

EN 14891:2012/AC:2012

(PN- EN 14891:2012/AC:2012)

przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 14891:2012 A.6.2

Sprawozdanie z badań nr 60/2017

Sprawozdanie z badań nr SB/415/17

przyczepność po kondycjonowaniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 14891:2012 A.6.4

przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 14891:2012 A.6.6

zdolność do mostkowania spękań w warunkach znormalizowanych (spełnia)

PN-EN 14891:2012 A.8.2

wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 14891:2012 A.7

337 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK)

ul. Korfantego 191, 40-153 Katowice


Łącznik do mocowania izolacji z wbijanym trzpieniem tworzywowym
LTX 10x160

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
LTX-10

Data produkcji:
14-04-17

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym i murowym.

Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych

Producent:
Klimas Sp. z o.o.

ul. Wincentego Witosa 135/137 Kuźnica Kiedrzyńska,
42-233 Mykanów

Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0509

Nośność charakterystyczna połączenia na wyrywanie
(spełnia)

EAD 330196-00-0604, tab. 2.3, linia 1

Sprawozdanie nr 01411/17/Z00NZK

Sztywność talerzyka
(spełnia)

TR026:2007

336 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów
Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów
Budowlanych
w Krakowie
Zakład Gipsu
i Chemii
Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

TERMOLEP-GL
uelastyczniony klej
do płytek
Masa: 25 kg
Oznaczenie
partii/serii:
27.04.2017 006

CE

Klej cementowy
o wydłużonym
czasie otwartym
i zmniejszonym
spływie C1TE do
wszelkiego
układania płytek we
wnętrzach i na
zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
KOSBUD Bracia
Kosińscy Adam
Kosiński, Mariusz
Kosiński, Marcin
Kosiński Sp. j.
Dziękowizna,
ul. Warszawska 14,
05-300 Mińsk
Mazowiecki

EN 12004:
2007 +
A1:2012
(PN-EN 12004
+ A1:2012)

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN 13501-1+
A1: 2010

Sprawozdanie z badań nr 53/2017

Wytrzymałość złącza
wyrażona jako:
przyczepność
początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
p.8.2

Trwałość w warunkach
kondycjonowania/
starzenia termicznego
wyrażona jako
przyczepność po
starzeniu termicznym
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008
p.8.4

Trwałość w warunkach
działania wody/wilgoci
wyrażona jako
przyczepność po
zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
p.8.3

Trwałość w warunkach
cykli zamrażania
i rozmrażania wyrażona
jako przyczepność po
cyklach zamrażania/rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
p.8.5

335 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe o gr. 100 [mm] frez, o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: EPS S 031 Premium Grafit/18180817 EPS EN 13163 T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS100-DS(N)5-DS(70,-)2-TR80

Zakład produkcyjny:
18-421 Piątnica, Jeziorko 72E

Data produkcji:
07.09.2017

 

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:

SONAROL SP. J. NAJDA,
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne

PN-EN 13163:2012+A1:2015
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:

-współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- opór cieplny dla grubości nominalnej w temp. 10°C
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 366/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

334 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Oddział Zamiejscowy w Katowicach. Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA",
al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Papa podkładowa SBS Scalabit 500

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GE24K05XV0BX

Nr partii:
M17958
kod EAN –
8 055731050000

CE

Do wykonywania podkładowej warstwy pokryć dachowych (według deklaracji właściwości użytkowych)

Membrany

Producent:

Copernit S.p.A. Via Provinciale Est, 62 46020 Pegognaga (MN)
Włochy

upoważniony przedstawiciel producenta:
Bitumax s.r.o. Českobratrské nám. 133,
293 01 Mladá Boleslav, Republika Czeska

EN 13859-1:2010

Odporność na przesiąkanie wody – wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 13859-1:2010 p.5.2.3
+PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 110/17/163/1/P-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 13859-1:2010 p.5.2.6
+PN-EN 12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 13859-1:2010 p.5.2.7 + PN-EN 12310-1:2001

Giętkość (odporność na zginanie w niskiej temperaturze):
(spełnia)

PN-EN 1109
:2001

333 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Oddział Zamiejscowy w Katowicach. Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA",
al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Papa podkładowa SBS Scalabit 750 Sand

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GE24K10X00BX

Nr partii:
M17959
kod EAN –
8 055731050000

CE

Do wykonywania podkładowej warstwy pokryć dachowych (według deklaracji właściwości użytkowych)

Membrany

Producent:

Copernit S.p.A. Via Proviciale Est, 62 46020 Pegognaga (MN)
Włochy

upoważniony przedstawiciel producenta:
Bitumax s.r.o. Českobratrské nám. 133,
293 01 Mladá Boleslav, Republika Czeska

EN 13859-1:2010

Odporność na przesiąkanie wody – wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 13859-1:2010 p.5.2.3
+PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie z badań 111/17/164/1/P-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 13859-1:2010 p.5.2.6
+PN-EN 12311:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 13859-1:2010 p.5.2.7 + PN-EN 12310-1:2001

Giętkość (odporność na zginanie w niskiej temperaturze):
(spełnia)

PN-EN 1109
:2001

332 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Mineralna wełna szklana
Climowool DF1

Data produkcji
21.03.2016

CE

Izolacja cieplna budynków.

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Knauf Insulation
spol. s.r.o.,
Pod Dolni Drahou 110,
CZ 41742 Krupka

PN EN 13162:2012 + A1:2015
(EN 13162+A1:2015)


Opór cieplny:
Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 208/T/2017

Klasa reakcji na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 1716:2010
PN-EN ISO 1182:2010

331 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Antykorzenna papa modyfikowana SBS o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Graviflex 4,2 SBS/Green Roof

Data produkcji:
07.09.2017/20:29

CE

Wg. Deklaracji Właściwości Użytkowych:
Izolacja wodochronna dachów,
Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent:
Icopal Sp. z o.o.,
ul. Łaska 169/197, 98-220 Zduńska Wola

EN 13707:2004+A2:2009

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(nie spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(nie spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Sprawozdanie nr 448/H/2017

330 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO sp. z o.o.
Zakład Badań Laboratoryjnych
ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków

Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5R

Nadruk na worku: 2017-09-06

CE

wg tłumaczenia deklaracji właściwości użytkowych:
Wykorzystywany do produkcji betonu, zaprawy, zaprawy iniekcyjnej oraz innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cement, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
CEMMAC a.s. (CEMMAC S.A.), ul. Cementarska 14/14, 91442 Horne Srnie, Republika Słowacka

Konfekcjoner:
GERMANET sp. z o.o., Radzymin 05-250, al. Jana Pawła II 60

EN 197-1:2011

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

Sprawozdanie nr 2366A/III/2017

Stałość objętości:
- zawartość SO3
(spełnia)
- rozszerzalność (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

PN-EN 196-3+A1:2011

Początek czasu wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

329 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy w Katowicach

Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193 A
40-157 Katowice

Folia hydroizolacyjna IZOWINYL ULTRA typ T

Data produkcji:
18.07.2017 r.
zm. III

CE

wg DWU:
Folia przeznaczona jest do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych fundamentów, części podziemnych budynków, izolacji wodochronnych pomieszczeń mokrych. Ma zastosowanie do izolacji przeciwwodnej stosowanej w celu zabezpieczenia przed wodą wywierającą ciśnienie oraz nie wywierającą ciśnienia hydrostatycznego przechodzącą z gruntu do wnętrza lub z jednej części konstrukcji do innej.

Membrany

Producent wyrobu:
PPHU WINYL-POL Wybacz sp. j.

ul. Lubelska 96
22-130 Siedliszcze

PN-EN 13967:2012
(EN 13967:2012)

Wodoszczelność:
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda B

Sprawozdanie z badań nr 195/17/307/F-1

Odporność na obciążenie statyczne:
(spełnia)

PN-EN 12730:2015-06
Metoda B

Wytrzymałość złącza:

- zakład wzdłużny
(spełnia)

- zakład poprzeczny (spełnia)

PN-EN 12317-2:2010

328 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Zaprawa murarska cienkowarstwowa do betonu komórkowego i silikatów ZMC-cM7

Nadruk na worku: 05.07.2017/10:10 1 BIALY

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych
Zaprawa murarska cementowa wytwarzana w zakładzie według projektu do cienkich spoin (T), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
IZOLBET sp. z o.o.
ul. Kowalska 9,
09-500 Gostynin

EN 998-2:2010

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

Sprawozdanie nr LZK00-01655/17/Z00NZK

Absorpcja wody (nie spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Wytrzymałość spoiny (spełnia)

PN-EN 1052-3:2004+A1:2009

327 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Materiałów Budowlanych
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Siatka z włókna szklanego Rednet E160 o wymiarach
1m x 50m

znak budowlany

Do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków.

Złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Producent:
CB S.A.
ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice

AT-15-7962/2015

Siła zrywająca na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Sprawozdanie nr LZM00-02193/17/Z00NZM

Siła zrywająca na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

326 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Wełna mineralna ThermAttic

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
MW-EN 13162-T2-MU1
ThermAttic 0,039

data produkcji: 13.01.2017r

CE

Izolacja cieplna i akustyczna podłóg bez obciążeń, stropów podwieszonych, poddaszy (według deklaracji właściwości użytkowych)

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent;

Union Lesni Brána a.s.
Novosedlická 248, Pozorka,
417 03 Dubi;
Republika Czeska

EN 13162:2012

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

- grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12939:2002

PN-EN 823:2013:2007

Sprawozdanie nr 115/17/168/M-1

Przepuszczalność pary wodnej:
Przenikanie pary wodnej
(spełnia)

 

PN-EN ISO 12086:2013-07
zestaw warunków C

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 1182:2010;
PN-EN ISO 1716:2010

325 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Płyty
styropianowe HYDROSTOP EPS P-100
gr. 120 mm
EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)2-
DS(70,)2- DLT(1)5-WL(T)4-WD(V)5

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny:
Płyty styropianowe HYDROSTOP EPS P-100
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2- DLT(1)5-WL(T)4-WD(V)5

Data produkcji: 20/07/2017

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
DOM- STYR Z. Igies i Wspólnicy S.J.

ul. Martyniaków 8,
43-603 Jaworzno

EN 13163:2012+A1:2015

Przepuszczalność wody:
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)
- absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji (spełnia)

PN- EN 12087:2013-07 Metoda 2A

PN- EN 12088:2013-07

Sprawozdanie nr 176/17/276/M-1

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)
- opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002 metoda czujnika strumienia cieplnego

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN- EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

324 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe FASADA CLASSIC EPS S 0,045 gr. 100mm
ARBET/GD/FC/EPS S/100

Zakład produkcyjny: Fabryka Styropianu ARBET Bartosik Czernicki Funke Kuncer Muzyczuk
Sp. J.
ul. PTTK 56, 87-400 Golub-Dobrzyń

Data prod.
27.03.2017

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Fabryka Styropianu ARBET Bartosik Czernicki Funke Kuncer Muzyczuk
Sp. J.
ul. Bohaterów Warszawy 32,
75-211 Koszalin

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

-współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

-opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667: 2002

Sprawozdanie nr 439/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

323 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe HYDRO PLUS EPS P 150 o gr. 60 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Płyty styropianowe EPS P 150 035 HYDROPLUS EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-CS(10)150-BS200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3

Data produkcji:
17.10.2017 EPS P 150 035 HYDROPLUS

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja cieplna w budownictwie EN 13163:2012+A1:2015

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Styropian Plus
Sp. z o.o.,
Czarne Dolne 1,
82-520 Gardeja

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:
-współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

-opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667: 2002

Sprawozdanie nr 421/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie

-naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

PN-EN
826:2013-07

322 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe PODŁOGA-DACH 038
100mm gładkie

Kod opisu:
EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Wytwórnia Styropianu Henryk Piotrowski,
ul. Chmielniki 21,
86-100 Świecie

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:
-współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

-opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667: 2002

Sprawozdanie nr 343/T/2017

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 196 w wykazie wyników badań z 2017r.

321 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a, 80-346 Gdańsk

Styropian
EPS 040 FASADA
gr. 100mm

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: GENDERKA/ZCH/01/W40F

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
GENDERKA Sp. z o.o.
ul. Bogdana Raczkowskiego 1,
85-862 Bydgoszcz

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:
-współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

-opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667: 2002

Sprawozdanie nr 342/T/2017

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 138 w wykazie wyników badań z 2017r.

320 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe IZOBAU DACH PODŁOGA EPS 80 EPS-EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100
data produkcji – 29.09.2017,
nr partii F1202

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
LUBAU sp. z o.o. S.K.A.,
ul. Bukowińska 24A/83,
02-703 Warszawa

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:
-współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

-opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667: 2002

Sprawozdanie nr 420T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie / zginanie:
- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013 -07 (metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie: naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

319 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS S 040 PREMIUM FASADA/13190917 EPS-EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
data produkcji – 00:18 27.09.2017

Zakład produkcyjny: ul. Ostródzka 3
14-140 Miłomłyn

 

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
SONAROL sp. j. Najda
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne

 

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:
-współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

-opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667: 2002

Sprawozdanie nr 415T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie / zginanie:
- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

-wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

PN-EN 12089:2013 -07 (metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

318 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS 70-040
EPS-EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(10)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

data produkcji – 26.10.2017

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
„PO-STYR" s.c. Piotr Chreścionko, Wojciech Gutowski, Starorypin Rządowy 29B,
87-500 Rypin

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:
-współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

-opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667: 2002

Sprawozdanie nr 438/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie / zginanie:
- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

-wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013 -07 (metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

317 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cienkowarstwowa zaprawa murarska do betonu komórkowego i silikatów EKOR 42

data ważności:
24.04.2018 r.;
kod EAN: 5908313290147

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Cienkowarstwowa zaprawa murarska do klejenia elementów z betonu komórkowego i silikatów. Do zastosowania na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Torggler Polska Sp. z o.o.
ul. Sadowa 6
95-100 Zgierz

PN-EN 998-2:2012
(EN 998-2:2010)

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002;
PN-EN 1015-17/ A1:2005


Sprawozdanie z badań nr 1603/17

Sprawozdanie z badań nr SB/510/17

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001;
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

316 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium
Materiałów Budowlanych

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Cementowa zaprawa klejowa do mocowania płytek i płyt Sopro FF 450 25 kg

Zakład Suchych Zaprawa,
26-052 Nowiny

27.07.2017 r.
19:23

Numer opakowania 12561 N

Ean: 4 005734 450219

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: do mocowania płytek i płyt, ściennych i podłogowych w pomieszczeniach i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
Sopro Polska
Sp. z o.o.
ul. Poleczki 23F
02-822 Warszawa

PN-EN 12004
+A1:2012

(EN 12004
:2007
+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako, przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr LZM00-02237/17/Z00NZM

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania starzenia termicznego wyrażona jako, przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania – rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

315 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika
Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Atlas Geoflex Biały wysokoelastyczny klej żelowy 25 kg

zakład produkcyjny: Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych S.A., ul. Szczawińska 52A,
95-100 Zgierz

Z3 2017.04.21 09:02
189467
01207

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
klej cementowy do płytek o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym C2 TE do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków zarówno na ściany jak i na podłogi

Kleje budowlane

Producent:
Atlas Sp. z o.o.,
ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

PN-EN 12004
+A1:2012

(EN 12004
:2007
+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako, przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/46/2017

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania starzenia termicznego wyrażona jako, przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania – rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

314 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 040 Fasada EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P3-BS100-DS(N)5-DS(70,-)3-TR100
gr. 100 mm

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:

Styropian Plus
sp. z o.o.
Czarne Dolne 1,
82-520 Gardeja

EN 13163:2012
+A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
- opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z banań nr 381/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:
- wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN
1607:2013-07

313 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 038 Dach Podłoga EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-CS(10)80-BS125-DS(N)5-
DS(70,-)2-DLT(1)5, gr. 50 mm

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:

Styropian Plus
sp. z o.o.
Czarne Dolne 1,
82-520 Gardeja

EN 13163:2012
+A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
- opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 380/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:
- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie
- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN
826:2013-07

312 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Wełna izolacyjna KNAUFINSULATION EXPERT gr.100mm (według DWU EXPERT LRR 033). MW-EN 13162-T2-AFr5.
Data dostawy
23.08.2016 r.
Faktura nr 4307842140

Zakład produkcyjny: Knauf Insulation s pol.s.r.o Pod Dolni Drahou 110, 417 42 Krupka u Teplic Ceska Republika.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie (ThlB)

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:

Knauf Insulation GmBH AM Banhof 797346 Iphofen, Deutchland.

EN 13162:2012

Opór cieplny:

-współczynnik
przewodzenia ciepła
(spełnia)

-opór cieplny
(spełnia)

- grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN
823:2013-07 załącznik B pkt.B.1

Sprawozdanie nr 324/T/2017

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN 1182:2010
PN-EN ISO 1716:2010

311 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS DACH/PODŁOGA KOLGROST,
grubość 60 mm;
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EPS DACH/PODŁOGA EN 13163-T1-L2-W1-S2-P5-BS100-CS(10)60-DS(N)2-TR100

Data prod.:
22.06.2017 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:

KOLGROST Sp.j. J.Grochowski, K.Kolasa, Z.Kolasa, Dąbrówka Mała 31,
95-060 Brzeziny

EN 13163:2012

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
- opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 373/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie:
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)
- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07
metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

310 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Membrana dachowa TYTAN 145, 1,5 x 50 m,

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Membrana dachowa TYTAN 145
ozn. partii/serii:
Station 4 Q 14.03.2017

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:

Elastyczny wyrób wodochronny przeznaczony do stosowania jako wyrób podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe dachów skośnych lub jako wyrób podkładowy do ścian

Membrany

Producent:
SELENA S.A.
ul. Wyścigowa 56E,
53-012 Wrocław

PN EN 13859-1:2010,
PN EN 13859-2:2010

(EN 13859-1:2010,
EN 13859-2:2010)

Wodoszczelność
Odporność na przesiąkanie wody
(spełnia)

 

PN-EN 1928:2002, metoda A

Sprawozdanie nr 414/H/2017

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
-wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż (spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-1
:2001
PN EN 13859-1:2010, zał. A
PN EN 13859-2:2010, zał. A

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1
:2001
PN EN 13859-1:2010, zał. B
PN EN 13859-2:2010, zał. B

Giętkość
Elastyczność w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

309 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

Nivelir LC-4 Samopoziomujący podkład podłogowy na bazie cementu CT-C25-F4

Oznaczenie partii produkcyjnej: 04.01.17 2 02

CE

Samopoziomujący podkład podłogowy na bazie cementu do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych
CT-C25-F4

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Fomalgaut-Polimin Sp. z o.o.
ul. Pszeniczna 2-a
03-680 Kijów Ukraina

PN-EN 13813:2003
(EN 13813:2002)

Wytrzymałość na zginanie
(Spełnia)

Wytrzymałość na ściskanie
(Spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie SB/495/17

308 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Materiałów Budowlanych
ul. Filtrowa 1,
00-611 Warszawa

BAUMIT Szybki Beton

Typ:
- wg deklaracji właściwości użytkowych
nr 01-BPL-Beton B30 (przedłożonej przez kontrolowanego):
BAUMIT Beton B30
- wg deklaracji właściwości użytkowych
nr 01-BPL- Szybki Beton (wskazanej na opakowaniu):
BAUMIT Szybki Beton

data produkcji:
16.06.2017r.

Kod paskowy:
5907534264333

CE

Wyrób do naprawy niekonstrukcyjnej betonu klasa R2 do zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich. Zaprawa CC (oparta na cemencie hydraulicznym

Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem

Producent:

Baumit Sp. z o.o.
ul. Sukiennice 6, 50-107 Wrocław

PN-EN 1504-3:2006
(EN 1504-3:2005)

Przyczepność (spełnia)

PN-EN 1542:2000

Sprawozdanie nr LZM00-01783/17/Z00NZM

Kompatybilność termiczna – cykliczne zamrażanie i rozmrażanie w soli odladzającej
(kompatybilność cieplna (trwałość): zamrażanie-rozmrażanie)
( spełnia)

PN-EN 13687-1:2008

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 12190:2000

307 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a, 80-346 Gdańsk

Płyty z wełny mineralnej ISOPANEL –AT d=50-200mm,
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ISOPANEL –AT d=50-200mm MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

data produkcji 21.10.2017r., grubość 100mm

CE

Do izolacji cieplnej. Do zastosowań objętych przepisami w zakresie reakcji na ogień

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:

ISOROC POLSKA S.A.,
ul. Leśna 30,
13-100 Nidzica

PN-EN 13162+A1:2015-04

Opór cieplny:
- opór cieplny (spełnia)
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

- grubość
(spełnia)


PN-EN 12667:2002
PN-EN 12939:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie nr 441/T/2017

306 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6,
90-924 Łódź

Klej do płytek F-75 w workach 25 kg, o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: klej do płytek F-75

Data produkcji:
09.08.2017 r.

CE

klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie, o wydłużonym czasie otwartym, C2TE, do przyklejania płytek ceramicznych wewnątrz I na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:

Franspol
Sp. z o.o.,
ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin

EN 12004:2007+A1:2012

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego – przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr WINB/45/2017

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania – przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

305 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a
80-346 Gdańsk


Płyty styropianowe
EPS S Neofasada Standard B 001

Data prod.
12.04.2017 r.
Nr partii 156/17

Zakład produkcyjny Biskupiec
11-300 Biskupiec
Kolonia III/5

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:

Neotherm
sp. z o.o. sp.k.
ul. Gen. M. Boruty- Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

EN 13163:2012
+A1:2015

Opór cieplny:

- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 418/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

 

304 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS 100 Neoaqua Standard B 001 EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-WLT(3)

Data prod.
10.2017 r.
Nr partii 507/17

Zakład produkcyjny Biskupiec
11-300 Biskupiec
Kolonia III/5

 

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:

Neotherm
sp. z o.o. sp.k.
ul. Gen. M. Boruty- Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

EN 13163:2012
+A1:2015

Opór cieplny:

- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 417/T/2017

Wytrzymałość na ściskanie

- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN
826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Przepuszczalność wody
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(nie spełnia)

PN-EN 12087:2013-07
Metoda 2A

303 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział zamiejscowy w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia ASPOT V60 S42,
Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
data produkcji: 13/07/2017,
nr partii: 220/2017, kod EAN: 5908228047614,

CE

Izolacja wodochronna dachu

Membrany

Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe LEMAR Sp. z o.o., ul. Skocka 54, Potrzanowo
62-085 Skoki

PN-EN 13707+A2:2012
(EN13707:2004+ A2:2009)

Trwałość:
trwałość po starzeniu sztucznym:
- giętkość po starzeniu
(spełnia)

PN-EN 1109:2013
PN-EN 1296:2002

Sprawozdanie z badań nr 162/17/242/P-1

302 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Wapno hydratyzowane extra białe CL-90S

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ALPOL WAP 100

Data produkcji:
28-03-2017

CE


Wg deklaracji właściwości użytkowych: Przygotowywanie spoiwa do zapraw murarskich, tynkowania i obrzutek, do wytwarzania innych wyrobów budowlanych i do zastosowań w inżynierii wodno-lądowej

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II" Sp. z o.o.,
ul. Górnicza 7,
39-400 Tarnobrzeg

EN 459-1:2010

Zawartość składników:
- CaO+MgO (spełnia),
- MgO
(spełnia),
- CO2
(spełnia),
- SO3
(spełnia)

 


EN 459-2:2010 p.5.2

EN 459-2:2010 p.5.2

EN 459-2:2010 p.5.5

EN 459-2:2010 p.5.3

Sprawozdanie nr 1388/17

Wapno czynne (spełnia)

PN-EN 459-2:2010, p. 5.8


Wielkość ziaren jako:
-pozostałość na sicie 0,09 mm (spełnia)
- pozostałość na sicie 0,2 mm (spełnia)

 

PN-EN 459-2:2010, p. 6.2

Zawartość powietrza
(spełnia)

PN-EN 459-2:2010, p. 6.10

301 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO sp. z o.o.
Zakład Badań Laboratoryjnych
ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków

Cement pucolanowy CEM IV/B(V) 32,5R

Nadruk na worku: 14.09.2017.01.02

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy zaczynu i innych mieszanek da budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cement, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
ARTCEM Tępiński i Wspólnicy sp. j.,
ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

Sprawozdanie nr 2317A/III/2017

Stałość objętości:
- zawartość SO3
(spełnia)
- rozszerzalność (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11
PN-EN 196-3+A1:2011

Początek czasu wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011

 

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (nie spełnia)
- normowa (nie spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

300 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Instytut Badawczy

Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury

ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik stalowy CELCIA C22 600x800-4;

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
grzejnik stalowy panelowy C22600x800

ozn. serii/partii:
No BATCH A 27.05.2017
EAN 5901171184320

 

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Montaż w systemach grzewczych budynków

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:

LEROY MERLIN POLSKA
Sp. z o.o.,
ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:
- normatywna nominalna moc cieplna Φ50
(nie spełnia)

- normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatur wody i powietrza Φ30 (nie spełnia)

 

PN-EN 442-2:
2015-02, p. 5.4.2. metoda wagowa

Sprawozdanie z badań Nr 49/17/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia- (spełnia)

PN-EN 442-1:
2015-02, p.5.4

Odporność na działanie ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:
2015- 02 p. 5.6

299 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury
ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

 

Grzejnik stalowy typ 22 o wym. 600x800 mm

Oznaczenie serii: Q22608KD

CE

wg instrukcji montażu: do ogrzewania budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
QRL Radiator Group, Imperial Park Newport Gwent NP 10 8FS, Wielka Brytania

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02

Sprawozdanie z badań nr 17/17/WINB

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02

Nominalna moc cieplna (nie spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02

298 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Materiałów Budowlanych
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Siatka z włókna szklanego OPTIMA-NET 150

Data produkcji: 19.07.2017r.

 

znak budowlany

Do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków

Złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Producent:
AKE-NET Tomaszewski, Wilk Sp. J
ul. Partyzancka 110/112
95-200 Pabianice

AT-15-9252/2015 + aneksy nr 1 i nr 2

Siła zrywająca na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Sprawozdanie nr LZM00-02115/17/Z00NZM

Siła zrywająca na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:201 p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:201 p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

297 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
ul. Filtrowa1, 00-611 Warszawa

Zaprawa murarska POZMUR-KL NANO 130 (szara)

Data produkcji: 13.04.2017r.

CE

Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska wg projektu, ogólnego przeznaczenia (G), do stosowania na zewnątrz i wewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym do murów zbrojonych i nie zbrojonych, ścian murowych, słupów i ścian działowych (...).

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Kreisel – Technika Budowlana sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań

EN 998-2:2010

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN-EN 1015-11:2001
+A1:2007

Sprawozdanie nr LZK00-01796/17/Z00NZK

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Wytrzymałość spoiny (spełnia)

PN-EN 1052-3:2004+A1:2009

296 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Materiałów Budowlanych
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Siatka z włókna szklanego Rednet E145 o wymiarach 1m x 50m

znak budowlany

Do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków.

Złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Producent:
CB S.A.
ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice

AT-15-7962/2015

Siła zrywająca na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Sprawozdanie nr LZM00-02118/17/Z00NZM

Siła zrywająca na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

295 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO sp. z o.o.
Zakład Badań Laboratoryjnych
ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków

Cement portlandzki CEM I 42,5 R

data produkcji: 26.09.2017

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Konfekcjoner:
Grupa AVISTA Sp. z o.o., Sulęcin Włościański 42 B, 07-303 Stary Lubotyń

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie:
-wczesna po 2 dniach (nie spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie nr 2367B/III/2017

Skład i składniki (nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

294 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Samogasnące EPS 70 - 040 FASADA
EN 13163:2012+A1:2015: EPS 70 T1-L2-W2-Sb5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, λD ≤ 0,040 [W/mK] o grubości 100 mm

Data produkcji: 09.08.2017
Zakład produkcyjny: Gawartowa Wola 32, 05-085 Kampinos

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Styrmann Sp. z o.o.,
ul. Chmielna 100, 00-801 Warszawa

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)
- opór cieplny (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 379/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie:
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

293 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Papa Icopal Baza PYE PV250 S 4.0s Szybki Profil SBS

Data produkcji: 14.09.2017 r., 04:13

CE

Izolacja wodochronna dachów,/ izolacja wodochronna dachów podlegająca reakcji na ogień

Membrany

Producent:
Icopal sp. z o.o.
ul. Łaska 169/197, Zduńska Wola

EN 13707:2004+A2:2009

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002

Sprawozdanie nr 375/H/2017

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maks. siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
- maks. siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy rozciąganiu wzdłuż (nie spełnia)
- wydłużenie przy rozciąganiu w poprzek (nie spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
- wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

 

Giętkość w niskiej temperaturze (-5 °C) (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

292 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe POLMAR FASADA o grubości 50 mm, EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sb5-P5-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80
Typ wyrobu EPS S

20/07/2017 11:44:19

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Swisspor Polska sp. z o.o.
ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)
- opór cieplny (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 378/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie:
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia)
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)


PN-EN 1607:2013-07

PN-EN
12089:2013-07
Metoda B

291 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Cement pucolanowy
CEM IV/B (V) 32,5R

Data produkcji/Oznaczenie partii: 04.09.2017.01.01

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cement, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
ARTCEM Tępiński i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Skład i składniki (nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie nr 1818/17

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (nie spełnia)
 - normowa (nie spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Początek czasu wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3:2016 p. 5 i 6

Pucolanowość (spełnia)

PN-EN 196-5:2011

290 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury
ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

 

Grzejnik Aster 600x1216 mm
niepowtarzalny kod identyfikacyjny: Aster, Aster AT
Data produkcji: 10-17
Kod EAN: 5904838000728

CE


wg deklaracji właściwości użytkowych: grzejnik rurowy do stosowania w zamkniętych instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Inżynierska Agencja Projektowo-Budowlana „ENIX" sp. z o.o.
ul. Domagały 1, 30-841 Kraków

EN 442-1:2014

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02 p. 5.4

Sprawozdanie nr 45/17/WINB

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02 p. 5.6

Nominalna moc cieplna:
- normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatur Φ30 (spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02 p. 5.4.2.

289 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Cement wieloskładnikowy
EN 197-1 CEM V/A (S-V) 32,5 R-LH

Data produkcji: 17.08.2017
Cementownia Górażdże Chorula
ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cement, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
GÓRAŻDŻE Cement S.A.
Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże

EN 197-1:2011

Skład i składniki (spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie nr 1820/17

Wytrzymałość na ściskanie:
 - wczesna (spełnia)
 - normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2006-07

Początek czasu wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3:2016 p. 5 i 6

288 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
Filia
w Katowicach;

ul. Korfantego 191
40-153 Katowice,

 

Opis na etykiecie:
KOŁEK SZYBKIEGO MONTAŻU Z LEJKIEM
Typ: KW 10100,
nr kat. 10L100, Rozmiar: 10X100mm

Sprzedawca:
MAG-KRAK
ul. Łowińskiego 7
31-752 Kraków

Producent/Zakład produkcyjny: DIBITI ZAMOCOWANIA ul. Mikołowska 113
44-203 Rybnik

Oznaczenie partii/serii: 28.08.2015 06;

 

znak budowlany

Tworzywowo-metalowe łączniki przeznaczone są do wykonywania montażowych
zamocowań wielopunktowych w następujących podłożach:
- betonie zwykłym wg normy PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004/A1:2005/A2:2006,
- betonie komórkowym wg normy PN-EN 771-4:2004/A1:2006,
- w murze z cegły ceramicznej pełnej lub pustaka ceramicznego szczelinowego wg
normy PN-EN 771-1:2006,
- w murze z pustaka sylikatowego wg normy PN-EN 771-2:2006,
- w płycie gipsowo-kartonowej wg normy PN-EN 12859:2008.
(wg APROBATY TECHNICZNEJ ITB
AT-15-8327/2010)

Łączniki tworzywowe do stosowania w betonie i podłożach murowych

Producent:

MAG-KRAK
A. i R. Pluta
Sp. Jawna
ul. Łowińskiego 7,
31-752 Kraków

AT-15-8327/2010
+ Aneksy 1 do 4

Odporność korozyjna - grubość powłoki antykorozyjnej (cynkowej)
(nie spełnia)

PB LOK-B52/2/11-2004
(procedura badawcza ITB zawierająca wytyczne normy
PN-EN ISO 3497:2004 - Powłoki metalowe -- Pomiary grubości powłok - Metody spektrometrii rentgenowskiej

Sprawozdanie z badań nr LZK00-01821/17/Z00NZK

Nośność charakterystyczna zamocowań - nośność na wyrywanie z podłoża: beton zwykły C20/25
(nie spełnia)

ETAG 020:2012 Guideline for European Technical Approval of plastic anchors for multiple use in concrete and masonry for non structural applications cz.2, Tabl. 5.2, poz. 1 + cz.1 + cz. A, B, C

Nośność obliczeniowa zamocowań - nośność na wyrywanie z podłoża: beton zwykły C20/25 (spełnia)

ETAG 020:2012 Guideline for European Technical Approval of plastic anchors for multiple use in concrete and masonry for non structural applications cz.2, Tabl. 5.2, poz. 1 + cz.1 + cz. A, B, C

287 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury
ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

Grzejnik stalowy płytowy IMMERGAS I22/600/1100
niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu – Immerpan i22

Ozn. partti/serii:
IMMERGAS I22/600/110 PN 2260110LN0023
EAN 8699104872501
U:4473990 23.01.2017 10:50

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
W instalacjach ogrzewania budynków. Grzejniki zamontowane na stałe w instalacjach centralnego ogrzewania budynków, zasilane wodą grzewczą z zewnętrznych źródeł ciepła.

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
IMMERGAS S.p.A.,
via Cisa Ligure 95, 42041 Brescello - RE, Włochy

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:
- normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia)
- normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatur wody i powietrza Φ30 (nie spełnia)

PN-EN 442-2:
2015-02, p. 5.4.2. metoda wagowa

Sprawozdanie nr 43/17/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:
2015-02, p.5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:
2015- 02 p. 5.6

286 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Ceramiki i Materiałów Budowlanych

ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Element murowy z betonu kruszywowego – kat. II,
Bloczek betonowy
12x24x38

data produkcji: 07.08. 2017

CE

Wg. DWU:
Element murowy z betonu kruszywowego przeznaczony do stosowania w konstrukcjach murowych zabezpieczonych przed penetracją wody i bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych poprzez odpowiednią warstwę izolacji lub tynku

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:

BUDOKRUSZ S.A.
Odrano Wola
ul. Osowiecka 47
05-825 Grodzisk Mazowiecki

PN-EN
771-3:2011
(EN 771-3:2011)

Wytrzymałość na ściskanie.
(spełnia)

PN-EN
772-1:2011

Sprawozdanie nr 77/TL/2017

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:

- gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN
772-13:2001

285 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Cement portlandzki popiołowy
CEM II/B-V 32,5 N

Data produkcji: 31.08.2017
Zakład produkcyjny: ul. Piłsudskiego 142, 05-091 Ząbki

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cement, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent wyrobu:
GERMANBET
Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 60, 05-250 Radzymin

EN 197-1:2011

Skład i składniki (nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie nr 1819/17

Wytrzymałość na ściskanie:
 - wczesna (spełnia),
 - normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2006-07

Początek czasu wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3:2016 p. 5 i 6

284 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury
ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy LIDER

Oznaczenie serii:
LIDER, LID/2016/2309

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: systemy grzewcze w budynkach 

Urządzenia grzewcze

Producent:
Edmund Idkowiak „IDMAR"
Zakład Produkcyjno - Usługowy
ul. Główna 9A, Krosno, 62-050 Mosina

EN 442-1:2014

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02 p. 5.4

Sprawozdanie nr 37/17/WINB

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02 p. 5.6

Nominalna moc cieplna (nie spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02 p.5.4.2.

283 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Zakład Betonów, Zapraw
i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cienkowarstwowa zaprawa murarska do betonu komórkowego
i silikatów

typ: EKOR 42

data ważności:
09.06.2018r.

09 SZARA 162
Kod paskowy:
5908313290130

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych nr 13/13 EKOR 42
z dnia 01.07.2013r.

Cienkowarstwowa zaprawa murarska do klejenia elementów
z betonu komórkowego
i silikatów. Do zastosowania na zewnątrz
w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:

Torggler Polska Sp. z o.o.
ul. Sadowa 6
95-100 Zgierz

PN-EN 998-2:2012

(EN 998-2:2010)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001

PN-EN 1015-11:2001/
A1:2007

Sprawozdanie nr SB/511/17

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

282 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Cement pucolanowy EN 197-1
CEM IV/B (V) 32,5R

Data produkcji:
30.07.2017
Zakład produkcyjny:
DYCKERHOFF Polska Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 3, 26-052 Nowiny

CE


Przygotowanie betonu, zapraw zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cement, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
DYCKERHOFF Polska Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 3, 26-052 Nowiny

EN 197-1:2011

Skład i składniki
(spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie nr 14972017

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2006-07

Początek czasu wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3:2016 p. 5 i 6

Pucolanowość (spełnia)

PN-EN 196-5:2011

281 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Odział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Folia budowlana 0,30 Typ A
Data produkcji:
2017-06-18
Numer partii: ORD4132-005
Wykonał: WORPR0402

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej – Typ A. Do stosowania jako warstwa hydroizolacyjna w budynkach

Membrany

Producent:
Element Polska
Sp. z o.o.
ul. Wolności 22-24,
58-260 Bielawa

PN-EN 13984:2013
(EN 13984:2013)

Wodoszczelność przy 2 kPa
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie z badań nr 314/H/2017

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu – wytrzymałość na rozciąganie
wzdłuż
(spełnia)
wytrzymałość na rozciąganie w poprzek
(spełnia)
wydłużenie wzdłuż
(spełnia)
wydłużenie w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)
wzdłuż
(spełnia)
w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

Przenikanie pary wodnej – opór dyfuzyjny
(nie spełnia)

PN-EN 1931:2002
Metoda B

280 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Gotowy klej do płytek PREMIUM ŚMIG F-60
Dyspersyjny klej do płytek
ŚMIG F-60

Data produkcji
10.05.2017

CE

Elastyczny klej polimerowy o właściwościach specjalnych przeznaczony do montażu wszelkiego rodzaju płytek ściennych, podłogowych oraz okładzin wewnątrz i na zewnątrz budynków z wyłączeniem miejsc podlegających stałemu zawilgoceniu lub narażonych na częste zalewanie wody

Kleje budowlane

Producent wyrobu:
MEGARON
Spółka Akcyjna,
ul. Pyrzycka 3 e,f
70-892 Szczecin

PN EN 12004:2007+
A:2012

Wytrzymałość złącza:
Wytrzymałość początkowa na ścinanie
(spełnia)

PN-EN 1324:2008 p.7.2

Sprawozdanie nr 47/2017 

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego Wytrzymałość po starzeniu termicznym
(spełnia)

PN-EN 1324:2008 p.7.4

279 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki
i Środowiska
Al. Korfantego 191
40-153 Katowice

Laboratorium Badań Ogniowych
ul. Przemysłowa 2
26-670 Pionki

Mata lamelowa KLIMAFIX VENTIZOL 50x5000x1000

data produkcji: PL01CIGLAMMT120161216

Kod opisu:
MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2

CE

do izolacji cieplnej wyposażenia budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

EN 14303:2009+A1:2013

Opór cieplny
- współczynnik przewodzenia ciepła (w temp. 10°C)
(nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr LZF00-01414/17/Z00NZF

Sprawozdanie nr LZP01-01414/17/Z00NZF/B

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN 13823+A1:2014
PN EN ISO 1716:2010

278 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

PAPA ASFALTOWA VILLAS W-400

Oznaczenie partii: Brak informacji;
Rok produkcji: 2016;
Miejsce produkcji: 98-220 Zduńska Wola,
ul. Łaska 169/197

CE

Wyrób asfaltowy na osnowie do pokryć dachowych.

Membrany

Producent:

VILLAS Polska,
Sp. z o.o.,
ul. Nawrot 4/1
90-060 Łódź

EN13707:2004/A2:2009

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie nr 66/H/2017

 

Wytrzymałość na rozciąganie
(właściwości mechaniczne przy rozciąganiu):
maksymalna siła rozciągająca:
wzdłuż
(nie spełnia)
w poprzek
(spełnia)
Wydłużenie:
wzdłuż
(spełnia)
w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010
PN-EN 13501-1+A1:2010
PN-EN 13707+A2:2012 p.5.2.5.2

277 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Styropian STB EPS 040 Fasada 001 grubości 150mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Płyty styropianowe
Styr-Bud EPS S 040 Fasada 001 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Data prod.
03.08.2017

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
STB Koncept
Sp. z o.o.
ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+ A1:2015

Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie:
- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

Sprawozdanie nr 425/T/2017

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 220 w wykazie wyników badań z 2017r.

276 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział zamiejscowy w Katowicach

Laboratorium Materiałów
Budowlanych
„IZOLACJA"

Al. W Korfantego 193A,
40-157 Katowice

 

Armaflex ACE PLUS gr. 19 mm

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Armaflex ACE PLUS

Data produkcji: 22.04.2017
oznaczenie serii/partii:
SR00114522

CE

Do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
(ThiBEII)

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:

Armacell Poland Sp. z o.o.,
ul. Targowa 2,
55-300 Środa Śląska

EN 14304:2009 +A1:2013

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN 13501-1 +A1:2010

Sprawozdanie nr 155/17/232/M-1

275 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut
Mechanizacji
Budownictwa i
Górnictwa
Skalnego
Oddział
zamiejscowy w
Katowicach
Laboratorium
Materiałów
Budowlanych
„IZOLACJA"
Al. W Korfantego
193A,
40-157 Katowice

Armaflex ACE
PLUS gr. 13 mm
niepowtarzalny
kod identyfikacyjny
typu wyrobu:
Armaflex ACE
PLUS
Data produkcji:
05.04.2017
oznaczenie
serii/partii:
SR00114271

CE

Do izolacji cieplnej
wyposażenia
budynków i
instalacji
przemysłowych
(ThiBEII)

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Armacell Poland
Sp. z o.o.,
ul. Targowa 2,
55-300 Środa
Śląska

EN 14304:2009
+A1:2013

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN 13501-1
+A1:2010

Sprawozdanie nr 154/17/231/M-1

274 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział zamiejscowy w Katowicach

Laboratorium Materiałów
Budowlanych
„IZOLACJA"

Al. W Korfantego 193A,
40-157 Katowice

 

Armaflex XG
gr. 13 mm

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Armaflex XG

Data produkcji: 22.04.2017
oznaczenie serii/partii:
SR00114521

CE

Do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
(ThiBEII)

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:

Armacell Poland Sp. z o.o.,
ul. Targowa 2,
55-300 Środa Śląska

EN 14304:2009 +A1:2013

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN 13501-1 +A1:2010

Sprawozdanie nr 153/17/230/M-1

273 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa ZM-06 murarska

Data produkcji: 28.06.2016

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: zaprawa murarska według przepisu ogólnego przeznaczenia typ (G) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Ściany murowane, słupy i ściany działowe, zaprawa ZM-06 jest stosowna do murowania ścian budynków

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
ARSANIT
Sp. z o.o.

ul. Obwodowa 17, 41-100 Siemianowice Śląskie

EN 998-2:2010

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002,
PN-EN 1015-17/A1:2005

Sprawozdanie nr 266/17

Sprawozdanie nr SB/432/17

Absorpcja wody (spełnia)

PN- EN 1015-18:2003

Trwałość/
mrozoodporność
(nie spełnia)

PN- 85/B-04500

272 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej
Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 23
35-105 Rzeszów

Element murowy silikatowy SILKA E24 kl. 15, 333x240x199 kategoria I

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Silka E24 KL.15

Data produkcji: maj 2017
Nr partii: 20/2017

CE

Ściany murowe, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Xella Radom
Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 48,
02-146 Warszawa

EN 771-2:2011

Wymiary i odchyłki wymiarów
(spełnia)

PN- EN 772-16:2011
pkt. 7.1e

Sprawozdanie nr BWINB/957/061101/17

Wytrzymałość
na ściskanie
(spełnia)

PN- EN 772-1:2011

Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie- odmrażanie
(spełnia)

PN- EN 772-18:2011

271 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

40-157 Katowice, Al. W. Korfantego 193A

płyty styropianowe EPS 040 FASADA
gr. 100 mm
EPS 040 FASADA EPS- EN 13163 T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(15)-BS75-DS(N)5-DS(70,-)2-TR80

Data produkcji: 25.01.16
Nr partii: 25.02.16

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
IZOTERM Sp.j.

ul. Słoneczna 2, 63- 600 Kępno

PN-EN 13163:2013-05
(EN 13163:2012)

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)
- opór cieplny
(nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 18/17/40/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)
- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

270 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a,
80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze budowlanej W400 o wymiarach 10m x 1m
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: W400

Zmiana (partia): 4

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja wodochronna dachów.

Membrany

Producent:
„Krovyelny zavod TechnoNICOL",
ul. Chapaeva 11, b. 19, 213760 Osipovichi, Białoruś
Upoważniony przedstawiciel producenta:
TechnoNICOL
Sp. z o.o.,
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9,
05-500 Piaseczno

EN 13707:2004+A2:2009

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002, metoda A

Sprawozdanie nr 376/H/2017


Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

269 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Folia paroizolacyjna FOLA – PAR Typ A o wymiarach: 1,2 m x 25 mb x 0,20 mm

Data produkcji:
28.12.2016

Zakład produkcyjny:
Nexus Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej – Curie 73
87-100 Toruń

CE

Wg DWU:
wykonywanie warstwy paroizolacyjnej, zabezpieczającej konstrukcje ścian i stropów. Popularnym zastosowaniem jest użycie jej jako warstwy izolacyjno-ochronnej paneli podłogowych.

Membrany

Producent wyrobu:
Nexus Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 28 d
72-123 Kliniska Wielkie

EN 13984:2013

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż
(spełnia)

- wytrzymałość na rozciąganie w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-2:2013-07
metoda B

Sprawozdanie z badań nr 385/H/2017

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):

- wzdłuż
(spełnia)

- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Przenikanie pary wodnej (wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej )
- dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza Sd (spełnia)

PN-EN 1931:2002
Metoda B

268 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu
i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Wysokoelastyczna zaprawa klejąca C11 GOLD

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: KLEIB C 11 TYP C2TES1

Data produkcji: 05.06.2017

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne podłogowe lub ścienne

Kleje budowlane

Producent:
KLEIB
Sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 15-17,
87-880 Brześć Kujawski

PN-EN -12004:A1:2012 (EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.2

Sprawozdanie nr 42/2017

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego:
przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.4

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci:
przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.3

Trwałość w warunkach cykli zamrażania- rozmrażania
przyczepność po cyklach zamrażania/ rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.5

267 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa
HOLLAND 60 GRAFIT

Data produkcji
09.05.2017
PROD.:1 HESS

CE

Kostka bukowa przeznaczona do pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego, ruchu kołowego oraz na pokrycia dachowe.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent wyrobu:
Buszrem S.A.
ul. Żwirki 9
97-300 Piotrków Trybunalski

PN -EN 1338:2005
PN -EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003
EN1338:2003/AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005/AC:2007

Sprawozdanie z badań nr 237/C/2017

266 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe IZOBAU Fasada EPS 042
EPS EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS50-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 o grubości 100 mm,

Nr partii: F0700

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
LUBAU sp. z o.o. S.K.A., ul. Bukowińska 24A/83, 02-703 Warszawa

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)
- opór cieplny (nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 377/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie:
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)
- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

265 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Styropian STB EPS 80 Strong Super 001 EPS
EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5,
λ=0,038 W/mK o grubości 50 mm

Data 2017-VIII-31;
Partia produkcyjna 123

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
STB Koncept sp. z o.o., ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
- opór cieplny (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 363/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie:
- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN
12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

264 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO sp. z o.o.
Zakład Badań Laboratoryjnych
ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków

Cement portlandzki CEM I 42,5R
data produkcji: 17.05.2017

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
„Akmenés cementas" – Litwa

Upoważniony przedstawiciel producenta: TRANSCOM Adam Łepkowski,
Al. Piłsudskiego 58, 18-400 Łomża

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie:
-wczesna po 2 dniach (spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie nr 1219A/III/2017

Skład i składniki
(nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

263 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Knauf Rotband Finish gotowa gładź polimerowa biała

data produkcji: 27.04.17

CE

Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych

Wyroby gipsowe

Producent wyrobu:
Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o. ul. Gipsowa 5, 97-427 Rogowiec

 

EN 13963:2005

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN 13501 -1 +A1:2010
(PN-EN 13823:2010+A1:2014-12
PN-EN ISO 1716:2010)

Sprawozdanie nr 41/2017

 

262 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki

Al. Korfantego 191,
40-153 Katowice.

Wkręt hartowany do drewna 5,0x60.
Kod paskowy 5907516963162
Symbol na opakowaniu:
F-J-B-5060Y-10.
Produkcja przed 31.05.2011 r.

znak budowlany

Mocowanie elementów wykończeniowych do podłoży drewnianych

Łączniki stalowe

Producent:
SELENA S.A., ul. Wyścigowa 56E
53-012 Wrocław

AT-15-7930/2009

Nośność na wyrywanie (spełnia)

PB LOK-B07/3/09-2008

 Sprawozdanie nr LZK00-01409/17/Z00NZK

Grubość powłoki antykorozyjnej
(spełnia)

PB LOK-B52/2/11-2004

261 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Materiałów Budowlanych
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Siatka z włókna szklanego Iris Glass

Gatunek I; Długość rolki: ≥50m; Szerokość: 1,0m ±10%; Masa powierzchniowa: 150 ±5% g/m²
Data produkcji: 2015 r.

znak budowlany

Zgodnie z Aprobatą Techniczną:
Siatka z włókna szklanego GG-150 jest przeznaczona do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków.

Złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Producent:
JSC "VALMIERAS STIKLA SKIEDRA" Cempu 13, Valmiera LV-4200

Upoważniony przedstawiciel:
IRIS GLASS
sp. z o.o.,
ul. Dąbrowskiego 9,
12-100 Szczytno

AT-15-9110/2013

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
wzdłuż osnowy (spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Sprawozdanie nr LZM00-01648/17/Z00NZM

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym:
wzdłuż osnowy (spełnia)
wzdłuż wątku
(nie spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
wzdłuż osnowy (spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym
wzdłuż osnowy (spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

260 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków.

Plastyfikator do betonu
BETONMIX
EN 934-2:T2

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Domieszki redukujące ilość wody/
uplastyczniające do betonu (w formie płynu)

Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem

Producent:
JURGA
Sp. z o.o.
Sp. k.
Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem

Na etykiecie :
PPHU JURGA Rafał Jurga Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem

EN
934-2
+A1:2012

Zmniejszenie ilości wody zarobowej
(Spełnia)

PN-EN
12350-2:2011

Sprawozdanie nr SB/450/17

Sprawozdanie nr 1591/17

Wytrzymałość na ściskanie po 7 i 28 dniach
(Spełnia)

 

PN-EN
12390-3:2011

Zawartość powietrza (Spełnia)

PN-EN
12350-7:2011

Zawartość jonów chlorków
(Spełnia)

PN-EN
480-10:2011

Zawartość alkaliów
(Spełnia)

PN-EN
480-12:2008

259 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Materiałów Budowlanych
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Siatka z włókna szklanego
Gc-145

Masa powierzchniowa 145 g/m² ±3%, szerokość 1m, długość 50m

znak budowlany

Siatka z włókna szklanego przeznaczona jest do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków.

Złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Producent:
Yuchen International Sociedad Limitada, Ave Fao Fao 17, San Miguel de Albona, Hiszpania

AT-15-9053/2012 + Aneksy nr 1, 2, 3, 4

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
wzdłuż osnowy
(nie spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010
(ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1)

Sprawozdanie nr LZM00-01726/17/Z00NZM

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym:
wzdłuż osnowy
(nie spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010
(ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1)

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
wzdłuż osnowy (spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010
(ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1)

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym
wzdłuż osnowy (spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010
(ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1)

258 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków.

Zaprawa do betonu komórkowego cienkowarstwowa od 1-3mm Paroprzepuszczalna

Data produkcji 07.07.2017-132780004.

CE

Ściany murowane, słupy i ściany działowe.
W DWU "Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie (do układania, łączenia i spoinowania wyrobów) przeznaczona do ścian murowanych, słupów i ścian działowych. Zaprawa murarska według projektu, do murowania na cienką spoinę (T), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w murach konstrukcyjnych i zbrojonych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:

Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II" Sp. z o.o. ul. Górnicza 7, 39-400 Tarnobrzeg.

EN 998-2:2010
(PN-EN 998-2:2012)

Wytrzymałość na ściskanie (dla klasy M10) –
(nie spełnia)

PN-EN 1015-11:2001
PN-EN 1015-11:2001
/A1:2007

Sprawozdanie nr SB/446/17

Sprawozdanie nr 1590/17

Absorpcja wody –
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków –
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002,
PN-EN 1015-17/A1:2005

257 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

CCInstitute sp. z o.o. Laboratorium Badań i Pomiarów Wyrobów Budowlanych
ul. Koksownicza 9A
42-523 Dąbrowa Górnicza

Drzwi stalowe przeciwpożarowe typu: HPL30A-1 (EI230)
Oznaczenie wybite na drzwiach: 010617V

znak budowlany

Zabudowa otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych oraz w ścianach oddzielenia pożarowego, spełniające wymagania co najmniej klasy EI230

Drzwi, okna, żaluzje, bramy i ich okucia budowlane

Producent:
Hörmann KG Brandis, Gewerbeallee 17, 04821 Brandis, Niemcy

Upoważniony przedstawiciel:
Hörmann Polska sp. z o.o., ul. Otwarta 1, 62-052 Komorniki k/Poznania

AT-15-3493/2014

Odporność ogniowa
(spełnia)

PN-EN 1363-1:2012
PN-EN 1634-1:2014-03

Sprawozdanie nr PPZZ-007/17/S1/RR

256 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków.

Cienkowarstwowa zaprawa klejąca, uniwersalna
CM 11

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
CM 11

Data produkcji: 03/02/17

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: do mocowania płytek ceramicznych (glazura, terakota), cementowych i kamiennych (oprócz marmuru), na nieodkształcalnych podłożach, takich jak: beton (wiek powyżej 3 miesięcy), jastrych cementowy (wiek powyżej 28 dni), tynk cementowy i cementowo- wapienny (wiek powyżej 28 dni), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Kleje budowlane

Producent:
Henkel Polska
Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa

EN 12004:2007+
A1:2012

Wytrzymałość złącza:
przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.2

Sprawozdanie nr 43/2017

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego:
przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.4

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci:
przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.3

Trwałość w warunkach cykli zamrażania- rozmrażania
przyczepność po cyklach zamrażania/ rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.5

255 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków.

AZ 120
Klinkier Nanozaprawa do klinkieru grafitowa.

Kod paskowy 5900404120258 Data produkcji 12.04.2017-124577013.

CE


Ściany murowane, słupy i ściany działowe.
Wg DWU "Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie (do układania, łączenia i spoinowania wyrobów), przeznaczona do ścian murowanych, słupów i ścian działowych. Zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia (G), do stosowania na zewnątrz i wewnątrz w murach konstrukcyjnych i licowych."

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:

Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II" Sp. z o.o. ul. Górnicza 7, 39-400 Tarnobrzeg.

EN 998-2:2010
(PN-EN 998-2:2012)

Wytrzymałość na ściskanie (dla klasy M10)
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001
PN-EN 1015-11:2001
/A1:2007

Sprawozdanie nr SB/449/17

Sprawozdanie nr 1589/17

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002,
PN-EN 1015-17/A1:2005

254 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków.

PROMOTOR Wylewka betonowa drobnoziarnista
od 2 do 6 mm.

CE

Materiał przeznaczony do wykonywania podkładu podłogowego na bazie cementu przeznaczony do stosowania wewnątrz.

Materiały podłogowe

Producent:

PROMOTOR
Sp. z o. o. ul. Fabryczna 17,
66-010 Nowogród Bobrzański.

PN-EN 13813:2003 (EN 13813:2002)

Wytrzymałość na zginanie (dla klasy F4 )
- spełnia

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie nr SB/447/17

Wytrzymałość na ściskanie (dla klasy C12)
- spełnia

PN-EN 13892-2:2004

253 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechnika Łódzka
Al. Politechniki 6,
90-924 Łódź

Klej cementowy normalnie wiążący C1
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
Klej do płytek GLAZURNIK

Data produkcji/partia: 01.06.17 BA1 13704

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych -

do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych, podłogowych lub ściennych

Kleje budowlane

Producent:
Mapei Polska Sp. z o.o.,
ul. Gustawa Eiffl'a 14,
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/43/2017

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

252 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Materiałów Budowlanych Laboratorium Badań Materiałów Budowlanych i Ceramicznych

Al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków

Kostki brukowe o grubości 8cm Starobruk,
szary, tekstura standard
Partia, data produkcji: 16.11.2016
data pakowania: 17.11.2016;

CE

Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i/lub element pokryć dachowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe Wyroby do pokryć dachowych i wyroby pomocnicze

Producent:
Bruk sp. z o.o.,
ul. Nowa 28G,
44-352 Czyżowice

PN-EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005/AC:2007
(EN 1338:2003,
EN 1338:2003/AC:2006)

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu :
(spełnia)

PN-EN 1338:2005
Załącznik F

Sprawozdanie nr LA/Z04/17/2

251 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Materiałów Budowlanych Laboratorium Badań Materiałów Budowlanych i Ceramicznych

Al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków

Kostki brukowe o grubości 8cm, Podwójne T, tekstura standard;
data produkcji: 8.12.2016 r.
data pakowania: 12.12.2016 r.

CE

Pokrycia nawierzchni zewnętrznych I wewnętrznych i/lub element pokryć dachowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe Wyroby do pokryć dachowych i wyroby pomocnicze

Producent:
Bruk sp. z o.o.,
ul. Nowa 28G,
44-352 Czyżowice

PN-EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005/AC:2007
(EN 1338:2003,
EN 1338:2003/AC:2006)

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu :
(spełnia)

PN-EN 1338:2005
Załącznik F

Sprawozdanie nr LA/Z04/17/1

250 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium
Materiałów
Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

 

Folia izolacyjna z PVC IZOFOL F Typ T

Indeks: 79F12L240I8M4M0143
Numer partii-ID:2254940
Zakład produkcyjny: ERGIS S.A. Oddział w Wąbrzeźnie,
ul. Dąbrowskiego 2,
87-200 Wąbrzeźno

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Folia izolacyjna z PVC IZOFOL przeznaczona jest do stosowania jako bariera izolująca w ochronie środowiska oraz warstwa izolacyjna przeciwwodna lub przeciwwilgociowa
w budownictwie ogólnym, przemysłowym, hydrotechnicznym, infrastrukturalnym,
w tym także
w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi
i zwierząt.

Membrany

Producent:

ERGIS S.A.
ul. Tamka 16,
00-349 Warszawa

PN-EN 13967:2012

(EN 13967:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda B

Sprawozdanie nr 135/17/193/1/F-1

Trwałość:
-wodoszczelność po sztucznym starzeniu
(spełnia)
-wodoszczelność po działaniu chemikaliów (spełnia)

PN-EN 1296:2002
PN-EN 1928:2002
Metoda B
PN-EN 1847:2010
PN-EN 1928:2002
Metoda B

Odporność na uderzenie
(spełnia)

PN-EN 12691:2007
Metoda A

Odporność na obciążenie statyczne
(spełnia)

PN-EN 12730:2015-06
Metoda B

Wytrzymałość na rozdzieranie :
-wzdłuż
(spełnia)
-w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Wytrzymałość na rozciąganie:
-maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż (spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca
w poprzek
( spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, wzdłuż
( spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-2:2013-07

249 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium
Materiałów
Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

 

Folia paroizolacyjna INDUFOL 0,2 (+/- 40%

Kod EAN
4 902166 692042
Zakład produkcyjny:
Sławęcinek 23 A 88-100 Inowrocław

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Wyroby do regulacji pary wodnej, wykonanie warstwy paroizolacyjnej zabezpieczającej konstrukcję ścian, stropów oraz innych przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej.

Membrany

Producent:

INDUSTRIAL Zbigniew Szymański Al. Sienkiewicza 21/2
88-100 Inowrocław

PN-EN 13984:2013
(EN 13984:2013)

Odporność na przesiąkanie wody
(wodoszczelność)
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie nr 87/17/140/1/F-1

Przenikanie pary wodnej:
-gęstość strumienia pary wodnej
(nie spełnia)
-współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (nie spełnia)
-opór dyfuzyjny pary wodnej
(nie spełnia)

 

PN-EN 1931:2002
Metoda B

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
-maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż (spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca
w poprzek
(spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, wzdłuż
(spełnia)
-wydłużenie przy zerwaniu, wzdłuż
(spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
w poprzek
(spełnia)
-wydłużenie przy zerwaniu, w poprzek
(spełnia)

PN-EN 13984:2013-06, p.5.11+ PN-EN 12311-2:2013-07 Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie :
-wzdłuż
(spełnia)
-w poprzek
(spełnia)

PN-EN 13984:2013-06
+PN-EN 12310-1:2001

Odporność na uderzenie:
(spełnia)

PN-EN 12691:2007
Metoda A

Wytrzymałość złącza:
-zakład wzdłużny
(spełnia)
-zakład poprzeczny (spełnia)

PN-EN 12317-2:2010

248 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki

ul. Korfantego 191, 40-153 Katowice

FIXPLUG- 10x180 Łączniki do mocowania izolacji z wbijanym trzpieniem tworzywowym
(niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: FIXPLUG 10)

ozn. partii/serii:
PD:16-11-16 05:29 / 1

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:

Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych
w podłożu betonowym i murowym

Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych

Producent:
KLIMAS Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 135/137
Kuźnica Kiedrzyńska
42-233 Mykanów

ETAG 014
(ETA 15/0373)

Nośność charakterystyczna połączenia na wyrywanie (spełnia)

EAD 330196-00-0604, tab. 2.3, linia 1

Sprawozdanie z badań nr LZK00-
01564/17/Z00NZK z dnia 19.10.2017 r.

Sztywność talerzyka (spełnia)

TR026:2007

247 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty z pianki polistyrenowej wytłaczanej FL300/30P gr. 30 mm Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Polistyren ekstrudowany (XPS) Finnfoam FL300/30P

Kod EAN 4 779030 930040
Data produkcji 04.02.2017 22:53:00

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Produkty są stosowane jako izolacja termiczna w budownictwie.

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
UAB Finnfoam, Kokybes str. 5 Biruliškės v.,
LT-54469, Kaunas reg., Lithuania

EN 13164:2012+A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła – (nie spełnia)
- opór cieplny - (nie spełnia)
- grubość (spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie nr 170/T/2017

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu (spełnia)

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji (spełnia)

PN-EN 12087:2013-07 metoda 2A

PN-EN 12088:2013-07

246 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

płyty termoizolacyjne z polistyrenu steinodur®UKD HD gr. 140 mm

niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
ukdh EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS400-CS(10)300-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150

data produkcji: 2017-03-31
kod katalogowy:
ukdh-140
Nr artykułu 113731-500

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:

Wyrób do
izolacji cieplnej w budownictwie Wyrób ze styropianu (EPS) produkowany fabrycznie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Steinbacher Izoterm
Sp. z o.o.,

ul. Gdańska 14, Cząstków Mazowiecki
05-152 Czosnów

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)
- opór cieplny (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 119/17/173/M-1

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia)

PN- EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

245 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych, Laboratorium Elementów Budowlanych

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska,
ul. Ksawerów 21,
02-656 Warszawa

Okno AV 7000
o wym.:
1165x1135 mm

CE

Okna i drzwi do zastosowania w budownictwie mieszkalnym i handlowym

Drzwi, okna, żaluzje, bramy i ich okucia budowlane

Producent:

DOBROPLAST FABRYKA OKIEN
Sp. z o.o.,
Stary Laskowiec 4,
18-300 Zambrów

EN 14351-1:2006+
A1:2010

Przepuszczalność powietrza (spełnia)

PN-EN 1026:2001

Sprawozdanie nr LZE01-01669/17/Z00NZE

Sprawozdanie nr LZF00-01669/17/Z00NZE

Wodoszczelność (spełnia)

 

PN-EN 1027:2001

Odporność na obciążanie wiatrem (spełnia)

PN-EN 12211:2001

Współczynnik przenikania ciepła (spełnia)

PN-EN ISO 12567-1:2010+AC:2010

244 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS DACH/PODŁOGA UNIWERSALNA, EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb2-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100-DLT(1)5 o grubości 50 mm

Zakład produkcji Styropianu PPU EKOBUD Sp. z o.o., 87-220 Radzyń Chełmiński, Zakrzewo

Nadruk na folii: EPS/038/50mm26.05.17r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „EKOBUD" Sp. z o.o., ul. Nad Torem 11, 86-300 Grudziądz

PN-EN 13163+A1:2015-03

(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)
- opór cieplny (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Nr 207/T/2017 wydanie 3 z dnia 28.06.2017r.

Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie:
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

 

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

243 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS FASADA SUPER, EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb2-P5-BS100-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100 o grubości 100 mm

Zakład produkcji Styropianu PPU EKOBUD Sp. z o.o., 87-220 Radzyń Chełmiński, Zakrzewo

Nadruk na folii: EPS/040/100m19.05.17r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „EKOBUD" Sp. z o.o., ul. Nad Torem 11, 86-300 Grudziądz

PN-EN 13163+A1:2015-03

(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)
- opór cieplny (nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Nr 206/T/2017 wydanie 2 z dnia 28.06.2017r.

Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie:
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

 

242 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Ferrocarbo
Sp. z o.o.
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1,
30-969 Kraków

Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5R

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5R

Data produkcji:
28.07.2017
20:43

Zakład: Grupa Ożarów S.A., Karsy 77,
27-530 Ożarów

CE

Przygotowanie betonu, zapraw, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cement, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:

GRUPA OŻARÓW S.A.,

ul. Księdza Ignacego Skorupki 5,

00-546 Warszawa

 

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna po 2 dniach (spełnia)
- normowa po 28 dniach (spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie nr 1830B/III/2017

Czas wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011

Stałość objętości
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011

PN-EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

241 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska
Data produkcji: 22.05.2017 r.
Kod EAN: 5903116580297

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia (G), wytwarzana w zakładzie, przeznaczona do ścian murowanych, słupów i ścian działowych, do stosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Franspol
Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10,
62-510 Konin

EN 998-2:2010

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002
PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

Sprawozdanie nr 1383/17

Sprawozdanie z badań Nr SB/411/17

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN-EN 1015-11:2011,
PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

240 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska cementowa według projektu ogólnego przeznaczenia (G) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Zaprawa murarska cementowa
ZM-cM7
Data produkcji: 18.04.2017 r. - Zakład produkcyjny: ul. Chemiczna 18, 39-442 Chmielów

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa murarska cementowa wytwarzana w zakładzie według projektu ogólnego przeznaczenia (G) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym

Wyroby do wznoszenia murów

Producent :

IZOLBEX
Sp. z o. o., ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin

PN-EN 998-2:2012
EN 998-2:2010

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN-EN 1015-11:2011,
PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/409/17

Absorpcja wody (nie spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002
PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

239 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Technologii Drewna
Laboratorium Badania Drewna, Materiałów Drewnopochodnych, Opakowań, Mebli,
Konstrukcji i Obrabiarek
ul. Winiarska 1,
60-654 Poznań

Panele podłogowe
PDL FLOORFIX
FLO-7130BGF
Dąb Frigola 7x1285x192 mm

CE

Według DWU: Do stosowania jako wykładzina w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze specyfikacjami producenta

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
DSO
Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 52, 47-100 Strzelce Opolskie

EN 14041:2004/AC:2006

Emisja formaldehydu (Spełnia)

PN-EN
717-1:2006

Sprawozdanie z badań nr A-2726-BOŚ/2017

238 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej

Zespół Laboratoriów Badawczych:

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
Al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

Płyty styropianowe, gr. 100 mm

POLMAR DACH PODŁOGA SUPER
EPS EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100
Typ wyrobu: EPS 80

Data produkcji:
20/06/2017
Zakład produkcyjny:
Swisspor Polska
Sp. z o.o.
ul. Waszkiewicza 55
66-300 Międzyrzecz

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Swisspor Polska Sp. z o.o.
ul. Kroczymiech 2,
32-500 Chrzanów

EN 13163:2012
+A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)
- opór cieplny (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr LZF00-01730/17/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN
1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie
naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

PN-EN
826:2013-07

237 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej

Zespół Laboratoriów Badawczych:

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
Al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

Płyty styropianowe, gr. 100 mm

POLMAR FASADA
EPS EN 13163-T2-L2-W2-Sb5-P5-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80
Typ wyrobu: EPS S

Data produkcji:
02-03-17
Zakład produkcyjny:
Swisspor Polska
Sp. z o.o.
ul. Waszkiewicza 55
66-300 Międzyrzecz

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Swisspor Polska Sp. z o.o.
ul. Kroczymiech 2,
32-500 Chrzanów

EN 13163:2012
+A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)
- opór cieplny (spełnia)

Sprawozdanie nr LZF00-01729/17/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

236 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i
Materiałów
Budowlanych
Oddział Szkła i
Materiałów
Budowlanych w
Krakowie,
Zakład Gipsu i
Chemii
Budowlanej
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

Klej do płytek F-50
masa: 25 kg
Data produkcji:
7 kwietnia 2017 r.

CE

Klej do płytek,
cementowy,
normalnie wiążący,
o zmniejszonym
spływie,
o wydłużonym
czasie otwartym
CITE, do przyklejania
płytek ceramicznych
wewnątrz
i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
Franspol
Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10
62 – 510 Konin

PN-EN 12004
+A1:2012
(EN 12004:2007
+A1:2012)

Wytrzymałość złącza
wyrażona jako
przyczepność
początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
p.8.2

Sprawozdanie nr 38/2017

Trwałość w warunkach
kondycjonowania/starzenia termicznego
wyrażona jako
przyczepność po
starzeniu termicznym
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008
p.8.4

Trwałość w warunkach
działania wody/ wilgoci
wyrażona jako
przyczepność po
zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008
p.8.3

Trwałość w warunkach
cykli zamrażania i
rozmrażania wyrażona
jako przyczepność po
cyklach zamrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
p.8.5

235 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i
Materiałów
Budowlanych
Oddział Szkła i
Materiałów
Budowlanych w
Krakowie,
Zakład Gipsu i
Chemii
Budowlanej
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

Klej do płytek
elastyczny EXPERT 2
Masa: 25 kg
Data produkcji:
04 08.06.17

CE

Klej do płytek
na bazie cementu,
o podwyższonych
parametrach,
wydłużonym czasie
otwartym
i o zmniejszonym
spływie,
do wykańczania
ściany, podłogi
i sufitu wewnątrz
i na zewnątrz, C2TE.

Kleje budowlane

Producent:
KREISEL
Technika
Budowlana
Sp. z o.o.
ul. Szarych
Szeregów 23
60-462 Poznań

PN-EN 12004
+A1:2012
(EN 12004:2007
+A1:2012)

Wytrzymałość złącza
wyrażona jako
przyczepność
początkowa
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008
p.8.2

Sprawozdanie nr 39/2017

Trwałość w warunkach
kondycjonowania/starzenia termicznego
wyrażona jako
przyczepność po
starzeniu termicznym
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008
p.8.4

Trwałość w warunkach
działania wody/ wilgoci
wyrażona jako
przyczepność po
zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008
p.8.3

Trwałość w warunkach
cykli zamrażania i
rozmrażania wyrażona
jako przyczepność po
cyklach zamrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
p.8.5

234 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
Oddział zamiejscowy w Katowicach

Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Folia paroizolacyjna, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Conpar 02030,

kod EAN: 5903792520204

CE

Wykonanie izolacji do regulacji przenikania pary wodnej w ścianach, stropach i dachach

Membrany

Producent:
Conkret
Sp. J. Z.R. Trejderowscy, Wielkie Rychnowo, 87-410 Kowalewo Pomorskie, Polska

PN-EN 13984:2013-
06
(EN 13984:2013)

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002, metoda A

Sprawozdanie nr 84/17/137/F-1

Przenikanie pary wodnej
- opór dyfuzyjny pary wodnej
oraz dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza, Sd (spełnia)

PN-EN 1931:2002 Metoda B

Wytrzymałość na rozciąganie:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy zerwaniu, wzdłuż (nie spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy zerwaniu, w poprzek (nie spełnia)

PN-EN 13984:2013-06 p. 5.11 +  PN-EN 12311-2:2013-07

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 13984:2013-06 p. 5.8 + PN-EN 12310-1:2001

Odporność na uderzenie (spełnia)

PN-EN 12691:2007 Metoda A

233 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Folia budowlana 0,3 Typ A
Szerokość 4 m
Długość 25 m

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Folia budowlana 0,3 TYP A

ozn. partii/serii:
nie podano na wyrobie,
kod EAN
5903364606428

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Elastyczny wyrób wodochronny
do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

Producent:
Element Polska
Sp. z o.o.,
ul. Wolności 22-24,
58-260 Bielawa

EN 13984:2013

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002, metoda A

Sprawozdanie nr 205/H/2017

Wytrzymałość na rozciąganie:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile, wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile, w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-2
:2013-07,
metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1
:2001

Przenikanie pary wodnej (opór dyfuzyjny) (spełnia)

PN-EN 1931:2002 Metoda B

232 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Membrana kubełkowa Fondaline do izolacji fundamentów 400g

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Fondaline 400

ozn. partii/serii:
nie podano na wyrobie,
kod EAN
3 467670 024397

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Wyroby do wykonania izolacji przeciwwilgociowej
- wentylacyjnej i drenażowej

Membrany

Producent:
Onduline Polska
Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3,
39-300 Mielec

PN EN 13967:2012
(EN 13967:2012)

Wodoszczelność (nie spełnia)

PN-EN 1928:2002, metoda A

Sprawozdanie nr 211/H/2017

Wytrzymałość na rozciąganie:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek (nie spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile, wzdłuż (nie spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile, w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-2
:2013-07,
metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (nie spełnia)

PN-EN 12310-1
:2001

Odporność na uderzenie (spełnia)

PN-EN 12691:2007, metoda A

Odporność na obciążenie statyczne (spełnia)

PN-EN 12730:2002, metoda B

231 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej

Zespół Laboratoriów Badawczych:

Laboratorium Materiałów Budowlanych,
ul. Filtrowa 1,
00-611 Warszawa

 

Siatka z włókna szklanego ABC
Kolor wyrobu: biały

znak budowlany

Zgodnie z aprobatą techniczną: przeznaczona jest do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków

Złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Producent:

Yuchen International Sociedad Limtiada, La Avendia Daniel Feo Feo, Poligono Industrial Las Chafiras numero 17, San Miguel de Abona, Spain

AT-15-9053/2012

Masa powierzchniowa (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010
ETAG 004:2013
p. C 3.1

Sprawozdanie nr
LZM00-01616/17/Z00NZM

Zawartość popiołu (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010
ETAG 004:2013
p. C 3.2

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
wzdłuż osnowy (nie spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010
ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym:
wzdłuż osnowy (nie spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010
ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
wzdłuż osnowy (spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010
ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym
wzdłuż osnowy (spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010
ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

230 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej

Zespół Laboratoriów Badawczych:

Laboratorium Materiałów Budowlanych,
ul. Filtrowa 1,
00-611 Warszawa

Laboratorium Badań Ogniowych
Ul. Przemysłowa 2
26-670 Pionki

Siatka z włókna szklanego FGM 150
Kolor: zielony
Kod kreskowy:
5907717480390

znak budowlany

Wg. krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Siatka z włókna szklanego przeznaczona jest do stosowania, jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych (ETICS).

Złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Producent:

Proxim

Sp. z o.o.

ul. Lucyny Herc 52

20-328 Lublin,

AT-15-6372/2015

Szerokość (spełnia)

PN-90/P-04755

Sprawozdanie nr
LZM00-01623/17/Z00NZM

Sprawozdanie nr
LZP00-01623/17/Z00NZM

Wymiary oczek w świetle:
po osnowie (spełnia)
po wątku (spełnia)

ETAG 004:2013
p. C 3.3

Masa powierzchniowa (spełnia)

ETAG 004:2013
p. C 3.1

Zawartość popiołu (spełnia)

ETAG 004:2013
p. C 3.2

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
wzdłuż osnowy (spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym:
wzdłuż osnowy (nie spełnia)
wzdłuż wątku (nie spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
wzdłuż osnowy (spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym
wzdłuż osnowy (spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Ciepło spalania (spełnia)

PN EN ISO 1716:2010

229 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
Al. W. Korfantego 191,
40-153 Katowice

Laboratorium Badań Ogniowych
ul. Przemysłowa 2
26-670 Pionki

Płyty z wełny mineralnej skalnej PETRAFAS-M gr. 30 [mm]

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PETRAFAS-M MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1;

grubość 30 mm; długość/
szerokość:
1000 x 600[mm];

Zakład Produkcyjny w Bytomiu,
ul. Konstytucji 74,
41-905 Bytom

Oznaczenie serii: 2017.01.08

CE

Płyty z wełny mineralnej skalnej przeznaczone do izolacji termicznej obiektu budowlanego

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:

PETRALANA S.A.

ul. Mazowiecka 11,

40-732 Katowice

EN 13162:2012+A1:2015

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 1182:2010
PN-EN ISO 1716:2010

LZP01-01052/17/Z00NZF

LZF00-01052/17/Z00NZF

Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji wyrażona jako:

Opór cieplny (spełnia)
Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie wyrażona jako:
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

228 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium
Materiałów
Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W.
Korfantego 193A
40-157 Katowice,

Trójwarstwowa membrana dachowa EUROWEK 5000

Brak oznaczenia
serii lub partii produkcyjnej

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Do stosowania jako paroprzepuszczalna warstwa wstępnego krycia pod pokrycia dachowe oraz jako wiatroizolacja.

Membrany

Producent:

Proxim
Sp. z o.o.
ul. Lucyny Herc 52
20-328 Lublin,

PN-EN 13859-1: 2010;
PN-EN 13859-2: 2010;

Odporność na przesiąkanie wody
(wodoszczelność)
(spełnia)

PN-EN 13859-1:2010 -p.5.2.3;
PN-EN 13859-2:2010 -p.5.2.3
PN-EN 1928:2002

Sprawozdanie z badań nr109/17/162/F-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
-maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż (spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, wzdłuż (nie spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, w poprzek (spełnia)

PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010
Załącznik A
PN-EN 12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie:
-wzdłuż (spełnia)
-w poprzek ( nie spełnia)

PN-EN 13859-1:2010/ PN-EN 13859-2:2010
Załącznik B
+PN-EN 12310-1:2001

Reakcja na ogień (nie spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

Trwałość –
odporność na sztuczne starzenie:

Odporność na przesiąkanie wody
(wodoszczelność) (spełnia)

PN-EN 13859-1:2010 ; PN-EN 13859-2:2010
Załącznik C
PN-EN 1297:2006 (336h/ 50° C)
PN-EN 1296:2006 (90dni/70° C)

PN-EN 13859-1:2010 -p.5.2.3;
PN-EN 13859-2:2010 -p.5.2.3
PN-EN 1928:2002

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu - Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(nie spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca –
w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej –
w poprzek
(spełnia)

PN-EN 13859-1:2010,p.5.2.6;
PN-EN 13859-2:2010,p.5.2.7
PN-EN 12311-1:2001

227 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe:
Fasada 040
50 mm
Kod wg. nadruku: EPS PN-EN T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu (wg. DWU):
EPS S FASADA 040
EPS- PN-EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Stargardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „MARBUD"
Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 28a,
73-110 Stargard Szczeciński

PN-EN 13163+A1:
2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:
Współczynnik przewodzenia ciepła: (spełnia)
Opór cieplny: (spełnia)
Grubość: (spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 364/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
Wytrzymałość na zginanie: (nie spełnia)
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia)

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607-2013-07

226 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział zamiejscowy w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193 A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa
PRIMA Glas G200 S4

Data produkcji: 03.06.2017r.
Zmiana 2
partia 2 977

CE

Wg. DWU:
Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa podkładowa w izolacjach wodochronnych dachów.
Do izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, płyt fundamentowych oraz innych elementów podziemnych.
Mocowanie metodą zgrzewania, mechanicznie. Nie stosować pod uprawy roślinne.

Membrany

Producent:
OOO „Zavod Technoflex"
Prizheleznodorozhnaya 5
390042 Ryazan
Federacja Rosyjska

Upoważniony przedst.. producenta:
Technonicol Sp. z o.o.
ul. Gen. L Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno

EN 13707:2004
+A2:2009

EN 13969:2004
EN 13969:2004
+A1:2006

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- Maksymalna siła rozciągająca,
N/50 mm
•wzdłuż (nie spełnia)
•w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Sprawozdanie z badań nr 151/17/228/P-1

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

225 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział zamiejscowy w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193 A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa podkładowa
MASTERBIT
V60 S30

Data produkcji: 04.06.2017r.
Zmiana 4
partia 3 010

CE

Wg. DWU:
a. Izolacja wodochronna dachów
b. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych
(Typ A i T)

Membrany

Producent:
„Zavod Technoflex" LTD
Prizheleznodorozhnaya 5
390042 Ryazan
Federacja Rosyjska

Upoważniony przedst.. producenta:
TechnoNICOL Sp. z o.o.
ul. Gen. L Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno

 

EN 13707:2004
+A2:2009

EN 13969:2004
EN 13969:2004
+A1:2006

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- Maksymalna siła rozciągająca,

N/50 mm

•wzdłuż

 (spełnia)

•w poprzek

(spełnia)

- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej

•wzdłuż

 (spełnia)

•w poprzek

(spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Sprawozdanie z badań nr 148/17/225/P-1

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

224 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział zamiejscowy w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193 A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa zgrzewalna
MIDA Standard
V70 S30 SBS

Data produkcji: 05.06.2017r.
Zmiana 2
partia 3 037

CE

Wg. DWU:

a. Izolacja wodochronna dachów
podlegająca badaniu reakcji na ogień
b. Izolacja wodochronna dachów
c. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegające badaniu reakcji na ogień (Typ A i T)
d. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych
(Typ A i T)

Membrany

Producent:
„Zavod Technoflex" LTD
Prizheleznodorozhnaya 5
390042 Ryazan
Federacja Rosyjska

Upoważniony przedst.. producenta:
TechnoNICOL Sp. z o.o.
ul. Gen. L Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno

EN 13707:2004
+A2:2009

EN 13969:2004
EN 13969:2004
+A1:2006

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- Maksymalna siła rozciągająca, N/50 mm •wzdłuż (nie spełnia)
•w poprzek (spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
•wzdłuż (spełnia)
•w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Sprawozdanie z badań nr 150/17/227/P-1

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

223 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział zamiejscowy w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193 A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa wierzchniego krycia
MIDA Standard
V70 S40 SBS

Data produkcji: 08.06.2017r.
Zmiana 4
partia 3 139

CE

Wg. DWU:
Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia w izolacjach wodochronnych dachów. Mocowanie metodą zgrzewania. Nie stosować jako pokrycie jednowarstwowe. Nie stosować pod uprawy roślinne.

Membrany

Producent:
OOO „Zavod Technoflex"
Prizheleznodorozhnaya
390042 Ryazan
Federacja Rosyjska

Upoważniony przedst.. producenta:
Technonicol Sp. z o.o.
ul. Gen. L Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno

EN 13707:2004
+A2:2009

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu – maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia)
maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Sprawozdanie z badań nr 149/17/226/P-1

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

222 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział zamiejscowy w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193 A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa wierzchniego krycia
PYE PV200
S52 - EKV

Data produkcji: 27.05.2017r.
Zmiana 4
partia 2 815

CE

Wg. DWU:
Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia w izolacjach wodochronnych dachów.
Mocowanie metodą zgrzewania. Nie stosować jako pokrycie jednowarstwowe. Nie stosować pod uprawy roślinne.

Membrany

Producent:
„Zavod Technoflex" LTD
Prizheleznodorozhnaya 5
390042 Ryazan
Federacja Rosyjska

Upoważniony przedst.. producenta:
Technonicol Sp. z o.o.
ul. Gen. L Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno

EN 13707:2004
+A2:2009

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu – maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Sprawozdanie z badań nr 152/17/229/P-1

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

221 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział zamiejscowy w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193 A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze budowlanej
W 400

Data produkcji: 28.05.2017r.
Zmiana (partia)3

CE

Wg. DWU:
Do wykonywania pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia w izolacjach wodochronnych dachów z wyjątkiem dachów wymagających nierozprzestrzeniania ognia lub większych niż 1000m2 .

Membrany

Producent:
IOOO „Krowielnyj Zawod TechnoNicol" Sp. z o.o.
ul. Chapaewa 11
213760 Osipowichi
Białoruś
Upoważniony przedst.. producenta:
Technonicol Sp. z o.o.
ul. Gen. L Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno

EN 13707:2004
+A2:2009

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu – maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia)
maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Sprawozdanie z badań nr 147/17/224/P-1

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

220 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Styropian STB EPS 040 Fasada 001 grubości 150mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Płyty styropianowe Styr-Bud EPS S 040 Fasada 001 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Data prod.
03.08.2017

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
STB Koncept
Sp. z o.o.
ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:
- Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)
- Opór cieplny (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 325/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie:
- Wytrzymałość na zginanie (spełnia)
- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia)

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

219 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe wodoodporne HYDRO-STYROMAX STANDARD EPS-037 SUCHY FUNDAMENT grubości 100mm
PN-EN 13163: T2-L2-W2-S2-P5-BS200-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2

Zakład produkcyjny: P.P.H.U. STYROMAX Sukiennik Jerzy Spółka jawna
Kolonia Łyszkowice 4A, 99-420 Łyszkowice

Data prod.
23.06.2017

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
P.P.H.U. STYROMAX Sukiennik Jerzy Spółka jawna
Kolonia Łyszkowice 4A, 99-420 Łyszkowice

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:
- Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)
- Opór cieplny (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 326/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie:
- Wytrzymałość na zginanie (nie spełnia)

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu (spełnia)

PN-EN 12087:2013-07
Metoda 2A

218 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych,
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska,
Laboratorium Elementów Budowlanych

ul. Ksawerów 21,
02-656 Warszawa

Stalowe drzwi zewnętrzne JOWISZ 80P
( tłoczenie: gładkie pełne, kolor: nut, rozmiar/strona:80P; D/JG/N/80P )

Ozn. partii/serii:
17673/2016, 11-2016, z dnia 30-11-16, 19:53

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Drzwi zewnętrzne do obiektów budowlanych w lokalizacjach domowych i handlowych

Drzwi, okna, żaluzje, bramy i ich okucia budowlane

Producent:
Doorpol Sp. J.
J. Adamski, L. Łukawski,
ul. Jana Samsonowicza 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-EN 14351-1+A1:2010

( EN 14351-1 :2006 +A1 :2010 )

Współczynnik przenikania ciepła (spełnia)

PN-EN 14351-1+A1:2010

PN-EN ISO 12567-1:2010 +AC:2010

Sprawozdania z badań:

Nr LZF00-00638/17/Z00NZE/B

Nr LZE00-00638/17/Z00NZE/B

Przepuszczalność powietrza (spełnia)

PN-EN 1026:2001

217 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Styropian STB EPS S STYRGRAF 033 Fasada
EN 13163 T2-L3-W3-S5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
Data produkcji: 5.11.2016

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
ALBATERM
Sp. z o.o.
Staw,
62-420 Strzałkowo

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)
- opór cieplny (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 76/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

216 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

COMFORT cienkowarstwowa zaprawa klejąca, uniwersalna CM 11, data produkcji: 04.04.17 r.;
kod EAN: 5900089111251

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Do mocowania płytek ceramicznych (glazura, terakota), cementowych i kamiennych (oprócz marmuru), na nieodkształcalnych podłożach, takich jak: beton (wiek powyżej 3 miesiące), jastrych cementowy (wiek powyżej 28 dni), tynk cementowy i cementowo- wapienny (wiek powyżej 28 dni). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Kleje budowlane

Producent:
Henkel Polska
Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 33/2017

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.4

215 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej cementowy C2TES1 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
KERAFLEX EXTRA S1 szary
Data produkcji: 27.01.2017 r.
Zakład produkcyjny: MAPEI Polska
Sp. z o.o.,
ul. Gustawa Eiffel'a 14,
44-109 Gliwice

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Klej do płytek, cementowy, do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych, podłogowych lub ściennych.

Kleje budowlane

Producent:
MAPEI Polska Sp. z o.o.,
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 36/2017

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.5

214 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej cementowy normalnie wiążący C1 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
MAPEKLEJ EXTRA szary
Data produkcji: 15.05.2017 r.
Zakład produkcyjny: MAPEI Polska
Sp. z o.o.,
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Klej do płytek, cementowy, do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych, podłogowych lub ściennych.

Kleje budowlane

Producent:
MAPEI Polska Sp. z o.o.,
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 35/2017

Badanie próbki kontrolnej pod nr 381 w wykazie wyników badań z 2017 r.

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.5

213 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a
80-346 Gdańsk

Membrana EUROFOL 130
Data produkcji:
2017-02-26
Zakład produkcyjny:
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko-Biała

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Wodoszczelna, paroprzepuszczalna membrana do nieciągłych pokryć dachowych i ścian

Membrany

Producent:

MDM NT
Sp. z o. o.
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko-Biała

EN 13859-1:2010
EN 13859-2:2010

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1:2001
PN-EN 12310-1:2001 p.7
PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-2:2010
Załącznik B

Sprawozdanie z badań nr 365/H/2017

Odporność na przesiąkanie wody (przed sztucznym starzeniem) (spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A
PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-2:2010 p.5.2.3

212 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej cementowy do płytek WIM FLEX

Data produkcji:
2017.05.05

Partia:
LP. 2017.05.05 18:41 191804 01885

Zakład produkcyjny:
ul. Wronia 61/63
97-300 Piotrków Trybunalski

CE

wg DWU:
Klej cementowy do płytek, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym C2TE, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków zarówno na ściany jak i na podłogi.

Kleje budowlane

Producent:

WIM Sp. z o.o.
ul. Wronia 61/63
97- 300 Piotrków Trybunalski

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza
- przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 40/2017

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci
- przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego
- przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.4

Trwałość w warunkach
cykli zamrażania i rozmrażania
- przyczepność po cyklach zamrażania - rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.5

211 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa klejowa do betonu komórkowego KR 4

Data produkcji: 01.03.2017r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: zaprawa murarska do cienkich spoin (T), wytwarzana w zakładzie według projektu- stosowana do klejenia bloczków silikatowych, gazobetonowych w systemie łączenia na pióro wpust, łączeniem bocznym i gładkim; do cienkowarstwowego murowania ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych
Kruszgeo S.A.

ul. Mikołaja Reja 16,
35-959 Rzeszów

EN 998-2:2010

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN-EN 1015-11:2001
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007

Sprawozdanie nr SB/333/17
oraz

Sprawozdanie nr 976/17

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002; PN-EN 1015-17/A1:2005

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Trwałość (spełnia)

PN-85/B-04500

210 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej do płytek C2T, elastyczny K2
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
C2T-EN 12004
Data produkcji: 16.01.2017 r.
Zakład produkcyjny: ul. Gipsowa 5,
97-427 Rogowiec

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: ,,K2'' Klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie do stosowania w budownictwie

Kleje budowlane

Producent:
Knauf
Sp. z o. o.,
ul. Światowa 25,
02-229 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 32/2017

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.5

209 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej cementowy C2TE o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
ADESILEX P9 szary Data produkcji: 08.05.2017 r.
Zakład produkcyjny: MAPEI Polska Sp. z o.o.,
ul. Gustawa Eiffel'a 14,
44-109 Gliwice

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Klej do płytek, cementowy, do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych, podłogowych lub ściennych.

Kleje budowlane

Producent:
MAPEI Polska Sp. z o.o.,
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 30/2017

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.5

208 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej do płytek cementowy C2TE
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
GREINPLAST P30LD Data produkcji: 13.02.2017 r.
Zakład produkcyjny: Greinplast Sp. z o. o.,
Krasne 512 B
36-007 Krasne

CE

Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie, z wydłużonym czasem otwartym, (C2TE), do stosowania na ścianach i podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Kleje budowlane

Producent:

Greinplast
Sp. z o.o.,
Krasne 512 B
36-007 Krasne

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 26/2017

Badanie próbki kontrolnej pod nr 379 w wykazie wyników badań z 2017 r.

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.5

207 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej do płytek cementowy C1T
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
GREINPLAST P20 - Data produkcji: 16.03.2017 r.
Zakład produkcyjny: Greinplast sp. z o. o., Krasne 512 B,
36-007 Krasne

CE

Klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie (C1T), do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz lub na ścianach na zewnątrz budynków.

Kleje budowlane

Producent:

Greinplast
Sp. z o.o.,
Krasne 512 B
36-007 Krasne

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 25/2017

Badanie próbki kontrolnej pod nr 378 w wykazie wyników badań z 2017 r.

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.5

206 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej cementowy normalnie wiążący o zmniejszonym spływie C1T,
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
KERABOND T szary Data produkcji: 28.09.2016 r.
Zakład produkcyjny: MAPEI Polska
Sp. z o.o.,
ul. Gustawa Eiffel'a 14,
44-109 Gliwice

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Klej do płytek, cementowy, do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych, podłogowych lub ściennych.

Kleje budowlane

Producent:
MAPEI Polska Sp. z o.o.,
ul. Gustawa Eiffel'a 14,
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 29/2017

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.5

205 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej do płytek cementowy C2TES1 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
GREINPLAST P60LD Data produkcji: 14.02.2017 r.
Zakład produkcyjny: Greinplast sp. z o. o., 36-007 Krasne, Krasne 512 B

CE

Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie, z wydłużonym czasem otwartym, odkształcalny (C2TES1), do stosowania na ścianach i podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Kleje budowlane

Producent:

Greinplast
Sp. z o.o.,
Krasne 512 B
36-007 Krasne

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 27/2017

Badanie próbki kontrolnej pod nr 380 w wykazie wyników badań z 2017 r.

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.5

204 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej do płytek C1T, uniwersalny K1
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
C1T-EN 12004
Data produkcji: 27.01.2017 r. Zakład produkcyjny: ul. Gipsowa 5,
97-427 Rogowiec

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:,, K1'' Klej cementowy normalnie wiążący o zmniejszonym spływie do stosowania w budownictwie

Kleje budowlane

Producent wyrobu:
Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 31/2017

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.5

203 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej cementowy normalnie wiążący C1 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
Klej do płytek GLAZURNIK
Data produkcji: 27.01.2017 r.
Zakład produkcyjny: MAPEI Polska
Sp. z o.o.,
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

CE

wg deklaracji własciwości użytkowych: Klej do płytek, cementowy, do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych, podłogowych lub ściennych.

Kleje budowlane

Producent:
MAPEI Polska Sp. z o.o.,
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 28/2017

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.5

202 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty z wełny skalnej FRONTROCK MAX E gr. 100 mm

MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
RW-PL-G-0022-I

28.10.2015

KJ D/Cig-TOO 01:05

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: do izolacji cieplnej w budownictwie (ThIB)

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Rockwool Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice

EN 13162:2012

(EN 13162:2012+A1:2015)

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)
- opór cieplny (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań Nr 299/T/2017

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 1716:2010
PN-EN ISO
1182:2010

201 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Folia izolacyjna INPAR 200/2x50m±2% o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym: INPAR Folia budowlana izolacyjna INPAR

Data produkcji: 12-12-2015

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych -

Warstwa przeciwwilgociowa pod podłogi, posadzki, wylewki. Warstwa paroszczelna w konstrukcji poddaszy, stropów i ścian

Membrany

Producent:
INDIVER S.A., ul. Równinna
29-31,
87-100 Toruń

PN-EN -13984:2013
(EN 13984: 2013)

Wytrzymałość na rozciąganie:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek (nie spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-2:2013-07 (metoda A)

Sprawozdanie z badań 339/H/2017

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
- wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1:2001-07 (metoda A)

200 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa

i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy

w Katowicach, Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”,

Al. W. Korfantego 193A,

Producent: 

Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł ul. Polna 4B,

37-100 Łańcut

Folia wytłaczana HDPE do poziomej izolacji przeciwwilgociowej, gramatura 280g/m2 +/-10%, wymiary: 0,25m x 50mb, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu (wg Deklaracji Właściwości Użytkowych Nr PM1/H/2013 Wersja Nr 2 z dnia 17.04.2015 r.): HYDROFOL;

Data produkcji jest jednocześnie numerem partii produkcyjnej – 2016-05- - -

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: Folia wytłaczana HDPE do poziomej izolacji przeciwwilgociowej     PN- EN 14909:2012      (EN 14909: 2012)

Membrany

Producent: 

Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł ul. Polna 4B,

37-100 Łańcut

PN-EN 14909:2012

( EN 14909:2012)

Wodoszczelność (przy 2kPa)
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie z Badań Nr 82/17/135/F-1

Trwałość:
- po sztucznym starzeniu
(spełnia)

- po działaniu alkaliów
(spełnia)

PN-EN 1296:2002
PN-EN 1928:2002
Metoda A

PN-EN 1847:2010
PN-EN 1928:2002
Metoda A

Odporność na uderzenie
(spełnia)

PN-EN 12691:2007
Metoda A

Odporność na zginanie
w niskiej temperaturze ( -30°C )
(spełnia)

PN-EN 495-5:2013-07

199 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

31-983 Kraków ul. Cementowa 8

Zaprawa murarska GREINPLAST ZM

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: GREINPLAST ZM

Data produkcji: 04.04.2017

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (G), wykonana wg projektu, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do elementów zbrojonych i niezbrojonych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Greinplast
Sp. z o.o.

36-007 Krasne 512B

EN 998-2:2010

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN-EN 1015-11:2001
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007

Sprawozdanie nr SB/334/17

Sprawozdanie nr 1040/17

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Trwałość (spełnia)

PN-85/B-04500

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002; PN-EN 1015-17/A1:2005

198 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS P 100 037 Fundament – gr 40 mm.
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
EPS P 100 037 FUNDAMENT
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS10(100)-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3

Data produkcji 30 (nieczytelny) 2017;
Numer partii – nieczytelny

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
ENERPOR
Sp. z o.o.,
ul. Kolberga 11, 25-620 Kielce

PN-EN 13163+A1:2015-03
( EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

- grubość (spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie Nr 242/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:
-nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (nie spełnia)

PN-EN 12087:2013-07
Metoda 2A

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925:2010

197 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

folia budowlana hydroizolacyjna 4mx25mx0,33mm ±40%, o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
HB 03040

Data produkcji:
24.02.2017 r.

CE

Wg. dwu:
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej

Membrany

Producent:

Conkret Sp.J.
Z.R. Trejderowscy Wielkie Rychnowo 87-410 Kowalewo Pomorskie

EN 14909:2012

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 357/H/2017

196 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań
i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe PODŁOGA-DACH 038
100mm gładkie

Kod opisu:
EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Wytwórnia Styropianu Henryk Piotrowski,
ul. Chmielniki 21,
86-100 Świecie

EN 13163:2012+ A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)
- opór cieplny (nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 256/T/2017

Wytrzymałość na ściskanie
- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

195 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła

i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8

31-983 Kraków

Zaprawa murarsko- tynkarska ZX 1 zaprawa cementowo wapienna 

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Zaprawa murarsko- tynkarska ZX1

Data produkcji: 11.04.2017r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa tynkarska (GP) i zaprawa murarska (G) według przepisu, ogólnego przeznaczenia, wytwarzana w zakładzie, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:

Zakłady Chemiczne Anser Tarnobrzeg Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 28, 39-400 Tarnobrzeg

PN- EN 998-1:2012

PN- EN 998-2:2012

(EN 998-1:2010, EN 998-2:2010)

Przyczepność:
Deklarowana wartość (spełnia)
Symbol modelu pęknięcia (spełnia)

PN- EN 1015-12:2016

Sprawozdanie nr SB/328/17

Sprawozdanie nr 1329/17

Trwałość (nie spełnia)

PN-85/B-04500

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002;

PN-EN 1015-17/A1:2005

194 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Odział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a

80-346 Gdańsk

Folia paroizolacyjna DIALL  0,2  Typ A

Nr partii:

-47-01-2017

Ean:

5 908305 622383

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:

elastyczny wyrób wodochronny do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

Producent:

CB S.A.

ul. Ozimska 2a

46-053 Chrząstowice

PN-EN 13984:2013-06

(EN 13984:2013)

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie z badań nr 294/H/2017

Wytrzymałość na rozciąganie:

-  maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)

-  maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)

-  wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż (spełnia)

-  wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-2:2013-07 Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):

- wzdłuż (spełnia);

- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Przenikanie pary wodnej:

opór dyfuzyjny (spełnia)

PN-EN 1931:2002 Metoda B

193 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa

 i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy

w Katowicach

Laboratorium

 Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”

Al. W. Korfantego 193A

40-157 Katowice

Folia paroizolacyjna EKOFOL

0,2 +/- 30% Typ A

Zakład produkcyjny:

Erg Bieruń-Folie Sp. z o.o.

ul. Chemików 163

43-150 Bieruń

Partia: 2292/10/2016

Data: 10/2016

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:

elastyczny wyrób wodochronny

do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

Producent:

Erg Bieruń-Folie

Sp. z o.o.

ul. Chemików 163

43-150 Bieruń

PN-EN 13984:2013

(EN 13984:2013)

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie z badań Nr 33/17/69/1/F-1

Przenikanie pary wodnej:

opór dyfuzyjny (spełnia)

PN-EN 1931:2002 Metoda B

Wytrzymałość na rozciąganie:

-  maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)

-  maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)

-  wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż (spełnia)

-  wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-2:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):

- dla kierunku podłużnego (spełnia)

- dla kierunku poprzecznego (spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

192 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa

 i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy

w Katowicach

 

Laboratorium

 Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”

Al. W. Korfantego 193A

40-157 Katowice

Płyty

z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) Finnfoam FL300/30P gr. 30 mm

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny: Polistyren ekstrudowany (XPS) Finnfoam Fl300…, Fl300/…P, Fl300/…P XX,  Fl300/…DRAIN,  FL300/…,  FL300/…P,  FL300/…P XX, FL300/…DRAIN, CW300/…,FK300/…, FK300/…P, LB300,
LS300 (( gdzie w… podana jest grubość płyty w mm). Data produkcji:  17.07.2016r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:

UAB Finnfoam, Kokybés str. 5, Biruliškés v.,

 LT-54469, Kaunas reg. Lithuania

EN 13164:2012+A1:2015

Opór cieplny:

- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

- opór cieplny (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 75/17/126/M-1

Wytrzymałość na ściskanie:

- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

PN- EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:

- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (spełnia)

- nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji (spełnia)

PN- EN 12087:2013-07 Metoda 2A

PN- EN 12088:2013-07

191 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika

Łódzka

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli

Al. Politechniki 6

90-924 Łódź

Klej do płytek GLAZURNIK

 25 kg

Zakład produkcyjny Barcin,

Sadłogoszcz 59,

88-192 Piechcin  

Data produkcji: 01.06.17 BA1 12734

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:

klej do płytek, cementowy, do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych, podłogowych lub ściennych 

Kleje budowlane

Producent:

MAPEI Polska Sp. z o.o.,

ul. Gustawa Eiffela 14

44-109 Gliwice

PN-EN 12004+A1:2012

 (EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/31-1/2017

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania – rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008

190 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła

i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu

i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8

31-983 Kraków

BETON CONNECT

Data produkcji

 i numer szarży - 06021703

Numer typu:

STB/0001/10/2015

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: klej cementowy do płytek normalnie wiążący o   zmniejszonym spływie C1T. Do  stosowania na powierzchniach ściennych i podłogowych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Kleje budowlane

Producent:

Steinblau

Sp. z o.o.

ul. Smaków 8,

49-318 Skarbimierz- Osiedle

wg. dwu:

Steinblau Sp. z o.o.

ul. Przeładunkowa 1,

68-200 Żary

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza:

przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.2

Sprawozdanie nr 20/2017

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego:

przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.4

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci:

przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.3

Trwałość w warunkach cykli zamrażania- rozmrażania

przyczepność po cyklach zamrażania/ rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.5

189 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli Al. Politechniki 6 90-924 Łódź

Cementowa zaprawa klejowa do mocowania płytek i płyt Sopro FBK 372 Extra 25 kg Data produkcji: 15.06.2016 Numer op. 01618

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: do mocowania płytek i płyt, ściennych i podłogowych w pomieszczeniach i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:Sopro Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 23F 02-822 Warszawa

PN-EN 12004 +A1:2012 (EN 12004 :2007 +A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr WINB/30-1/2017

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania – rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008

188 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Odział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa na osnowie z tektury budowlanej 0,45 kg/m2 IZOLATKA I/333 Zakład Produkcyjny w Chełmży ul. Bydgoska 11, 87-140 Chełmża 21.02.17 ZM.2B.P1

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: izolacja przeciwwilgociowa (typ A)

Membrany

Producent:Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych Izolacja – Matizol S.A., ul. 11 Listopada 32, 38-300 Gorlice

PN-EN 13969:2006 (EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006)

Wodoszczelność przy 2 kPa (nie spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 311/H/2017 wydanie II z dnia 15 września 2017 r.

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu – maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) wzdłuż (spełnia)
w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

187 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział zamiejscowy w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”
Al. W. Korfantego 193 A 40-157 Katowice

Płyty styropianowe THERMO FASADA CLASSIC n EPS S EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS50-DS(N)5- DS(70,-)3-TR80 gr. 100 mm Data produkcji: 16.03.2017 17:56:50 Zakład produkcyjny: ul. Brunatna 3 62-510 Konin

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja cieplna w budownictwie. Do zastosowań nie przenoszących obciążeń.

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:ARSANIT Sp. z o.o.
ul. Obwodowa 17 41-100 Siemianowice Śląskie

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)
- opór cieplny (nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 104/17/156/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
PN-EN 1607:2013-07

186 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym C1TE, o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: weber ZP413 Zakład produkcyjny: Weber: ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria
Data produkcji: 27-02-2017

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych -
Klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień, do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Typ i klasa C1TE

Kleje budowlane

Producent:SAINT GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

PN-EN 12004+ A1:2012 (EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza: przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.2

Sprawozdanie nr 23/2017

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci: przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego: przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania- rozmrażania przyczepność po cyklach zamrażania/ rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.5

185 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18 a 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe GENDERKA/ OST/01/WHY100 grub. 100 mm
Data prod. 02.06.2017 Nr partii 100/5
Zakład produkcyjny: ul. 63 Roku 11a, 07-300 Ostrów Maz.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:GENDERKA sp. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 1, 85-862 Bydgoszcz

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)
- opór cieplny (nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 240/T/2017

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:
- wytrzymałość na zginanie (nie spełnia

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (nie spełnia)

PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A

184 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18 a 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe GENDERKA/ OST/01/W31FEP
Data prod. 21.06.2017 Nr partii 69/6
Zakład produkcyjny: ul. 63 Roku 11a, 07-300 Ostrów Maz.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:GENDERKA sp. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 1, 85-862 Bydgoszcz

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)
- opór cieplny (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 239/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie: - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
PN-EN 1607:2013-07

183 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”
Al. W. Korfantego 193A, 40-157 Katowice

płyty styropianowe EPS 038 PODŁOGA-DACH gr. 50 mm
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EPS EN 13163 T2-L2-W2-Sb5-P30-BS125-CS(10)70-DS(N)2- DS(70,-)1-TR100
data produkcji: 05.04.2017

CE

Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:Eurostyr Serafin Spółka Jawna ul. Polna 2, 37-100 Łańcut

PN- EN 13163+A1:2015-03 (EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny: - współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)
- opór cieplny (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 94/17/147/M-1

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 1607:2013-07
PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

182 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”
Al. W. Korfantego 193A, 40-157 Katowice

Papa asfaltowa izolacyjna DACHBIT I 333 (Typ A)
Data produkcji: 30.09.2016 zmiana I

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: do izolacji przeciwwilgociowej budynków, części podziemnych podlegające badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent:IZOBUD Sp. z o.o.
ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica

EN 13969:2004 EN 13969:2004 /A1:2006

Wodoszczelność (nie spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie nr 37/17/74/P-1

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie: Maksymalna siła rozciągająca, N/50 mm wzdłuż (spełnia)
w poprzek (spełnia)
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, % wzdłuż (spełnia)
w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie: wzdłuż (nie spełnia)
w poprzek (nie spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

181 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa

Element murowy z betonu kruszywowego – Bloczek Fundamentowy BF01 o wymiarach 38 x 24 x 12 (cm)
data produkcji: 05.09. 2017

CE

Wg. DWU:
Drobnowymiarowy element murowy do wznoszenia konstrukcji murowych tynkowanych i nietynkowanych, konstrukcji murowych przenoszących i nieprzenoszących obciążeń oraz wszystkich rodzajów ścian

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:CERTUS – Technologie Budowlane Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 19 03-191 Warszawa

PN-EN 771-3:2011

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN-EN 772-1:2011

Sprawozdanie nr 42/TL/2017

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:
- gęstość brutto w stanie suchym (spełnia)

PN-EN 772-13:2011

180 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury ul. Wilcza 8, 26- 610 Radom

Grzejnik MERLIN L 730/500 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: MERLIN L 730/500 zakład produkcyjny: Nowa Wieś, ul. Kamelskiego 9, 05-806 Komorów

CE

Do instalacji grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:LUXRAD Polska Mazur i Wspólnicy Sp. J. ul. Parkowa 1, 05-800 Pruszków

PN EN 442-1:2015-02 (EN 442-1:2014)

Nominalna moc cieplna: -normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia)

PN- EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2

Sprawozdanie nr 36.2/17/WINB

179 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury ul. Wilcza 8, 26- 610 Radom

Stalowy grzejnik łazienkowy EBEST 883/500 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EBEST 883/500 Kolor: morski strukturalny
zakład produkcyjny: Nowa Wieś, ul. Kamelskiego 9, 05-806 Komorów

CE

Do instalacji grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:LUXRAD Polska Mazur i Wspólnicy Sp. J. ul. Parkowa 1, 05-800 Pruszków

PN EN 442-1:2015-02 (EN 442-1:2014)

Nominalna moc cieplna:
- normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia)

PN- EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2

Sprawozdanie nr 36.1/17/WINB

178 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

STYRODUR 3000 CS - 30 1265X615MM Miejsce produkcji: brak informacji; Oznaczenie partii/serii: XX 2 16 45 6 01; Rok produkcji: brak informacji

CE

EN 13164:2012+A1:2015 - thermal insulation for building (ThiB)

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:BASF SE, CARL-BOSCH-STR. 38, 67056 LUDWIGSHAFEN, GERMANY

EN 13164:2012+A1:2015

Opór cieplny

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 160/T/2017

Wytrzymałość na ściskanie/ naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody nasiąkliwość wodą przy długoterminowym całkowitym zanurzeniu (spełnia)

PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

177 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy Laboratorium Badań Armatury i Technik Eksploatacji Gazociągów ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków

Metalowe przewody przyłączeniowe faliście giętkie do gazu ziemnego typu 1 DN12
Data produkcji: 03/2015 (przewód o długości 0,5 m) 05/2016 (przewód o długości 1,0 m)

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: przeznaczone do przyłączania urządzeń wewnątrz i na zewnątrz mieszkań

Rury, zbiorniki i elementy pomocnicze, nie przeznaczone do kontaktu z wodą do spożycia przez ludzi

Producent:KUZU FLEX Metal Hortum San. Ticaret. A.S. Bursa Serbest Bolgesi -TR-16600 Gemlik- Bursa
Importer: HYDROLAND Chorobik Gaweda Malec Wojtycza Spółka Jawna Jawornik 658, 32-400 Myślenice

EN 14800:2007

Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne (spełnia)

PN- EN 14800:2010 pkt 5.4.2.

Sprawozdanie nr WWB.7781.6.2017.MCHR

Maksymalne obciążenie dla dopuszczalnego odkształcenia (spełnia)

PN- EN 14800:2010 pkt 5.7.2. pkt 5.13.2

Odporność na wgniecenie (spełnia)

PN- EN 14800:2010 pkt 5.18.2.

Zachowanie się elektrostatyczne (spełnia)

PN- EN 14800:2010 pkt 5.6.2.

Szczelność (spełnia)

PN- EN 14800:2010 pkt 5.3.2.

Efektywność (spełnia)

PN- EN 14800:2010 pkt 5.5.2.

Szczelność w przypadku pożaru (spełnia)

PN- EN 14800:2010 pkt 5.12.2.

176 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

POLISTYREN EXTRUDOWANY XPS STYRISOL 20 GL, WA XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-DLT(2)5-CS(10/Y)200-WD(V)2-WL(T)0,7-MU150-FTCD1 1250X600MM Miejsce produkcji: brak informacji; Oznaczenie partii/serii: 112739316; Rok produkcji: Zawarty w kodzie 112739316

CE

Wyroby do izolacji cieplej w budownictwie
(wg deklaracji właściwości użytkowych)

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:ABRISO SP. Z O. O., ul. Dworcowa 6, Góra 63-233 Jaraczewo

EN 13164:2012+A1:2015

Opór cieplny Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia) Opór cieplny (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 159/T/2017

Wytrzymałość na ściskanie/ naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody nasiąkliwość wodą przy długoterminowym całkowitym zanurzeniu (spełnia)

PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A

175 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

EPS 040 FASADA STANDARD, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EPS 040 FASADA STANDARD EPS EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P10-BS100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-WL(P)0,5-SS60-GM1- MU30, Oznaczenie serii produkcyjnej / partii: data produkcji 22.04.17

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:Paneltech Sp. z o. o. ul. Michałkowicka 24 41-508 Chorzów

PN- EN 13163+A1: 2015-03 (EN 13163: 2012+ A1:2015)

Opór cieplny Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)
Opór cieplny (nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 196/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B
PN-EN 1607:2013-07

174 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Badań Kontrolnych ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Cement portlandzki CEM II/B-V 32,5 R niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: cement portlandzki CEM II/B-V 32,5R popularny
Data produkcji: 28.04.2017r. Zakład produkcyjny: COD POL 0407

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: przygotowanie betonów, prefabrykatów betonowych, zapraw, zaczynów, mieszkanek i innych materiałów zawierających cement, z uwzględnieniem odpowiednich norm i przepisów przyjętych w miejscu stosowania

Cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne

Producent:INWESTOR Sp. z o.o. ul. Podmiejska 95, 44-207 Rybnik

EN 197-1:2011

Skład i składniki (nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie nr 1182/17

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (nie spełnia)
- normowa (nie spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Czas wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3:2016 p. 6

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3:2016 p. 7 PN- EN 196-2:2013-11 p. 4.4.2

Zawartość chlorków (spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11 p. 4.5.16

173 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Cement CEM II/B-V 32,5R
Data produkcji 12.05.2017

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu, i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych.

Cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne

Producent:ARTCEM Tępiński I Wspólnicy Sp.J. ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź

EN 197-1:2012

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (nie spełnia)
- normowa (nie spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie nr 1233/16

172 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa

Uniwersalna zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu grafitowego STYRO LUX GRAFIT- zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych system ASTEX-TERM/TERMO SYSTEM ARBET
Partia: 15.02.2017 12:57

B

Wg KDWU zaprawa klejąca STYRO-LUX GRAFIT jest przeznaczona do mocowania płyt styropianowych do podłoża oraz do wykonywania warstwy zbrojnej pod wyprawę tynkarską, w bespoinowych ociepleniach ścian zewnętrznych, o różnych rozwiązaniach materiałowych, budynkach nowowznoszonych oraz eksploatowanych

Kleje budowlane

Producent:Astex-Puczyńscy- Tynki, Kleje, Farby Otłoczyn, ul. Ciechocińska 12-18, 87-700 Aleksandrów Kujawski

AT-15-6407/2011+Aneks 1,2,3

Przyczepność do styropianu w stanie powietrzno-suchym (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2003 p.5.6.5.8

Sprawozdanie nr LZM00-01141/17/Z00NZM

Przyczepność do styropianu po 24h zanurzenia w wodzie (nie spełnia)

ZUAT-15/V.03/2003 p.5.6.5.8

Przyczepność do styropianu po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2003 p.5.6.5.8

171 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Bolix E elastyczny klej do płytek ceramicznych klasa C2TE Data produkcji: 16.01.17

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: klej cementowy o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym (klasy C2TE). Służy do cienkowarstwowego przyklejania na powierzchniach pionowych i podłogach wszystkich rodzajów płytek ceramicznych (w tym gresowych, klinkierowych, mozaiki) i okładzin kamiennych wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym również w pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie ( kuchnie, łazienki). Polecany na podłogi z ogrzewaniem podłogowym, płyty gipsowo- kartonowe oraz balkony i tarasy. Stosowany jest na podłoża z cegły, betonu, anhydrytu, betonu komórkowego, na tynki cementowe, cementowo- wapienne i gipsowe.

Kleje budowlane

Producent:BOLIX S.A. ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec

PN- EN 12004+A1:2012
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza: przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.2

Sprawozdanie nr 21/2017

Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego: przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.4

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci: przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.3

Trwałość w warunkach cykli zamrażania- rozmrażania przyczepność po cyklach zamrażania/ rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.5

170 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 80 NEODACH PODŁOGA SUPER B 001 EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 λ 0,038 W/mK o grubości 50 mm
Zakład produkcyjny: Biskupiec , 11-300 Biskupiec, Kolonia III/5 06.2017 Nr partii: 317/17

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:Neotherm sp. z o.o., sp.k. Ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68 43-300 Bielsko-Biała

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)
- opór cieplny (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 243/T/2017

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 12089:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

169 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Ferrocarbo sp. z o.o. Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków

Cement portlandzki wieloskładnikowy EN 197-1 – CEM II/B-M (V-LL) 32,5R
Zakład Cementownia „Małogoszcz” Nadruk na worku: 10.03.2017 13

CE

Przygotowanie betonu, zapraw, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cement, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:LAFARGE CEMENT S.A. ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz

EN 197-1 :2011

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

Sprawozdanie nr 1253B/III/2017

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość siarczanów SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-2:2013-11

Czas wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
– wczesna (spełnia)
– normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2016 -07

168 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych, Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska Al. W. Korfantego 191, 40-153 Katowice

Płyty styropianowe EPS S 040 Fasada
EPS-EN 13163 -T1-L2-W2-Sb5-P10-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
Data produkcji: 21-06-17 Oznaczenie serii/partii: 11 13 111

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: DOM-STYR Z. Igies i Wspólnicy S.J., ul. Martyniaków 8, 43-603 Jaworzno

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia) Opór cieplny (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr LZF00-01544/17/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie - wytrzymałość na zginanie (spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B PN-EN 1607:2013-07

167 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych
ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa

Siatka podtynkowa pomarańczowa MASTERNET PREMIUM 160 Zakład produkcyjny: H-3350 Kál, Jászapáti úti ipartelep 1.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: siatka podtynkowa do systemów ociepleń zewnętrznych (ETICS)

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Masterplast Kft. H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.

ETA 16/0068

Wymiar oczek mm (spełnia)

EAD 040016-00-0404 p.2.2.4

Sprawozdanie nr LZM00-01477/17/Z00 NZM

166 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych, ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Folia paroprzepuszczalna ML90 oznaczenie serii/partii: indeks 1006703

CE

Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe

Membrany

Producent: Lenko S.A. ul. Okrzei 2, 43-300 Bielsko Biała

PN-EN 13859-1:2010 (EN 13859-1:2010

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) - wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż (spełnia)
- wytrzymałość na rozdzieranie w poprzek ( nie spełnia)

PN-EN 12310-1: 2001 PN-EN 13859-1:2010 Załącznik B

Sprawozdanie nr 235/H/2017

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu - wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż ( spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie w poprzek (spełnia)
- wydłużenie wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001 PN-EN 13859-1:2010 Załącznik A

165 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Badań Kontrolnych ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Cement portlandzki żużlowy CEM II/ B-S 32,5 R-NA o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym wyrobu: Cement portlandzki żużlowy EN 197-1 CEM II/ B-S 32,5 R Data produkcji: 27.04.2017 r.

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu I innych mieszanek dla budownictwa I do produkcji wyrobów budowlanych

Cement, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Górażdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże Cementownia Górażdże w Choruli

EN 197-1:2011

Skład i składniki (spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie nr 1039/17

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Początek czasu wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3:2016 p.6

Stałość objętości –rozszerzalność (spełnia)

PN-EN 196-3:2016 p. 7

Zawartość siarczanów -SO3 (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11 p. 4.4.2

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11 p. 4.5.16

164 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach Zakład Badawczo-Analityczny ul. Chorzowska 50A, 44-100 Gliwice

Rura kanalizacji wewnętrznej deszcz/wentylacja kanalizacji PVC-U DN 110 x 2,2 dł.1m, kolor szary
Data produkcji/seria prod.: 23.03.2017 19:26 L4

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych: do kanalizacji wewnętrznej deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z dachów, prowadzonej wewnątrz budynków bez narażenia na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, (…) jako przewody wentylacyjne instalacji kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynków. Obszar zastosowania: symbol „B”

Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze - nie kontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Producent: Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa ARMAKAN-PVC Kiebus Krzysztof ul. Wądoły 20, 56-400 Oleśnica

AT-15-8953/2012

Wymiary (nie spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Sprawozdanie nr 163/2017

Temperatura mięknienia wg Vicata (nie spełnia)

PN-EN 727:1998

Skurcz wzdłużny (spełnia)

PN-EN ISO 2505:2006

Szczelność połączeń kielichowych (spełnia)

PN-EN 1277:2005

Szczelność połączeń badana wodą (spełnia)

PN-EN 1053:1998

Szczelność połączeń badana powietrzem (spełnia)

PN-EN 1054:1998

Odporność na dichlorometan (nie spełnia)

PN-EN 580:2005

163 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych, ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa termozgrzewalna MASTERBIT V60 S30; niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: MASTERBIT V60 S30 TN 366205, TN 366204; Partia: 6 615; zmiana : 3 Data produkcji: 03.10.16

CE

Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa podkładowa w izolacjach wodochronnych dachów z wyjątkiem dachów wymagających nierozprzestrzeniania ognia lub większych niż 1000 m2. Do izolacji przeciwwilgociowej (typ A) fundamentów, płyt fundamentowych oraz innych elementów podziemnych. Mocowanie metodą zgrzewania, mechanicznie. Nie stosować pod uprawy roślinne (według DWU).

Membrany

Producent: OOO Zavod Technoflex ul. Prizheleznodorozhnaya 390012 Ryazan Federacja Rosyjska Upoważniony przedstawiciel: Technonicol Sp. z o. o. ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno

EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969 2004 + A1:2007

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu - wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż ( spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie w poprzek (nie spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Sprawozdanie nr 198/H/2017

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda B

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) - wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż (spełnia)
- wytrzymałość na rozdzieranie w poprzek ( spełnia)

PN-EN 12310-1: 2001

162 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury, ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy Nova Florida, 10-cio elementowy, o wymiarach: 557 x 800 x 100 mm, model: DESIDERYO B3 500/100 nr partii: 572020

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: grzejniki aluminiowe do montażu stałego w budynkach, zasilane wodą lub parą o temperaturze maksymalnej 1200C, z zewnętrznego źródła ciepła.

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent: Fondital S.p.A Via Cerreto 40, 25079 Carpeneda di Vobarno – BS Italia

EN 442-1:2004

Nominalna moc cieplna:
- normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
- normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatur Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2 metoda wagowa

Sprawozdanie nr 26/17/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6

Trwałość jako odporność na słabe uderzenia (spełnia)

PN-EN ISO 2409:2013-06 p.6.2 i Tablica 1

161 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa

Płyta z wełny szklanej Aku-Płyta gr. 100 mm o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: 022-WS1-DoP-14-w2 Data produkcji: 17.02.2017 r. Zakład produkcyjny: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

CE

wg deklaracji właściwości użytkowej: Do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła(spełnia)
- opór cieplny(spełnia)
- grubość(spełnia)

PN-EN 12667:2002 pkt 5.2 + EN 13162:2012+A1:2015 pkt 5.3 PN-EN 823:2013 Metoda B1

Sprawozdanie nr LZF00-01369/17/Z00NZF

Wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych przenoszonych drogą bezpośrednią: oporność przepływu powietrza (spełnia)

PN-EN 29053:2011 Metoda A

160 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa

Płyty z wełny szklanej Aku-Płyta gr. 50 mm, o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: 020-WS1-DoP-14-w2 Data produkcji: 20.08.2016 r. Zakład produkcyjny: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16 44-100 Gliwice

CE

wg deklaracji właściwości użytkowej: Do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)
- opór cieplny (spełnia)
- grubość(spełnia)

PN-EN 12667:2002 pkt 5.2 + EN 13162:2012+A1:2015 pkt 5.3 PN-EN 823:2013 Metoda B1

Sprawozdanie nr LZF00-01403/17/Z00NZF

Wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych przenoszonych drogą bezpośrednią: oporność przepływu powietrza (spełnia)

PN-EN 29053:2011 Metoda A

159 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Odział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Powłoka dachowa DACHFOL CLASSIC 110, API P/153/1

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: wodoszczelna, aktywna folia paroprzepusz czalna w budynkach – wyrób z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej. Znajduje zastosowanie na dachu, w ścianie i podłodze. Wyroby należy montować zgodnie z instrukcją producenta

Membrany

Producent: CB S.A. ul. Ozimska 2a 46-053 Chrząstowice

EN 13984:2013

Wodoszczelność przy 2 kPa (nie spełnia)

PN-EN 1928:2002, metoda A

Sprawozdanie nr 188/H/2017

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż (spełnia)
wytrzymałość na rozciąganie w poprzek (nie spełnia)
wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia)

PN EN12311-2:2013-07 Metoda A

Przenikanie pary wodnej – opór dyfuzyjny (nie spełnia)

PN EN 1931:2002 Metoda B

158 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Płyty termoizolacyjne z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej (PIR) w okładzinach wielowarstwowych, gazoszczelnych z laminatu aluminiowego THERMANO, AP7 TOP S 50 1200x600/12 (p. 8,64 m2całk.) gr. 50 mm Nr zamówienia – 00245721 Nr handlowy – TS50511 L 56,160 Pawmil Data produkcji 2016-10-04

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Płyty termoizolacyjne z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej (PIR) w okładzinach z laminatu aluminiowego jako izolacja ścian, dachów i posadzek

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: BALEX METAL Spółka z o.o., ul. Wejherowska 12 C, 84-239 Bolszewo

EN 13165:2012 +A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła uwzględniający starzenie (nie spełnia)
- opór cieplny uwzględniający starzenie (nie spełnia)
- grubość (spełnia)

PN-EN 12667:2002 PN- EN 13165+A1:2015-03 Załącznik C PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie nr 68/T/2017

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

Przepuszczalność wody:
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu (spełnia)
- Płaskość po zmoczeniu jednej powierzchni (spełnia)

PN-EN 12087:2013-07 metoda 2A PN-EN 825:2013-07

157 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Klej do płytek ceramicznych C1 o nazwie handlowej „GO/ON!” Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Klej do płytek ceramicznych C1 ozn. partii prod: 26.01.17 14:11 31275

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Klej cementowy do przyklejania płytek wewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent: Piotr Dąbrowski DOMBUD RP ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub -Dobrzyń

PN-EN 12004 +A1:2012 ( EN 12004:2007 +A1:2012)

Wytrzymałość złącza: przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008, p. 8.2

Sprawozdanie nr 22/2017

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008, p. 8.3

156 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Guttafol DO 95 S membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna oznaczenie serii/partii: nr art. 3750220

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych: Folia wstępnego krycia układana pod ostatecznym pokryciem dachowym. Folia wstępnego krycia układana na ścianach po zewnętrznej stronie izolacji termicznej w celu ochrony przed wiatrem i wodą z zewnętrz.

Membrany

Producent: JUTA a.s., Dukelska 417, 544 15 Dvur Kralove n.L, CZ upoważniony przedstawiciel: Gutta Polska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 9, 62-200 Gniezno

EN 13859-1:2010

Wodoszczelność (odporność na przesiąkanie wody) (spełnia)

PN-EN 1928:2002, metoda A + PN-EN 13859-1:2010 p. 5.2.3

Sprawozdanie nr 234/H/2017

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: - maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek (nie spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001 + PN-EN 13859-1:2010 załącznik A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż (spełnia)
- wytrzymałość na rozdzieranie w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1:2001 + PN-EN 13859-1:2010 załącznik B

Giętkość (elastyczność) w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

155 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Guttafol DO 121 S membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna oznaczenie serii/partii: 02.00

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych: Folia wstępnego krycia układana pod ostatecznym pokryciem dachowym. Folia wstępnego krycia układana na ścianach po zewnętrznej stronie izolacji termicznej w celu ochrony przed wiatrem i wodą z zewnętrz.

Membrany

Producent: JUTA a.s., Dukelska 417, 544 15 Dvur Kralove n.L, CZ upoważniony przedstawiciel: Gutta Polska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 9, 62-200 Gniezno

EN 13859-1:2010

Wodoszczelność (odporność na przesiąkanie wody) (spełnia)

PN-EN 1928:2002, metoda A + PN-EN 13859-1:2010 p. 5.2.3

Sprawozdanie nr 233/H/2017

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001 + PN-EN 13859-1:2010 załącznik A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż (spełnia)
- wytrzymałość na rozdzieranie w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1:2001 + PN-EN 13859-1:2010 załącznik B

154 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS S LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS S, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT SUPER W-PYE 250 S52 SBSS (wg DWU); Data produkcji: 27.03.2017 r. Nr partii: 48/2017

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: a) papa przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa wierzchnia w jednowarstwowych i wielowarstwowych pokryciach dachowych. Mocowana do podłoża mechanicznie lub metodą zgrzewania. b) Papa przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień.

Membrany

Producent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Lemar Sp. z o. o. ul. Skocka 54 Potrzanowo, 62-085 Skoki

PN- EN 13707+A2: 2012 EN 13707:2004 + A2:2009

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002, metoda A

Sprawozdanie nr 252/H/2017

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek (nie spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (nie spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (nie spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż (spełnia)
- wytrzymałość na rozdzieranie w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

153 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa wierzchniego krycia W/400/1200 na tekturze Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wierzchniego krycia SUPERNOVA W/400/1200 ozn. partii prod. 16 11 16 ZN 0100107 (nr zamówienia 80000077)

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: do wykonywania wierzchniej warstwy w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych

Membrany

Producent: „IZOLACJA-JAROCIN” S.A. ul. Poznańska 24-26 63-200 Jarocin

EN 13707:2004 + A2:2009

Wodoszczelność (nie spełnia)

PN-EN 1928:2002, metoda A

Sprawozdanie nr 204/H/2017

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość:
- giętkość w niskiej temperaturze ( spełnia)

PN-EN 1109 :2013-07

152 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Zaprawa klejowa do bloczków z gazobetonu i cegieł silikatowych GB 1 FZ102
ozn. serii/partii/ data produkcji: 03.08.2016

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa do cienkich spoin, ścian