Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych

Powrót
Próbki dla roku:
Liczba znalezionych rekordów: 126
Lp. Nazwa organu zlecającego badanie próbki Jednostka, która przeprowadziła badania / nazwa laboratorium Dane identyfikujące wyrób budowlany * Oznakowanie Zamierzone zastosowanie Grupa wyrobów Producent wyrobu / Upoważniony przedstawiciel/ Importer / (adres) Specyfikacja techniczna wyrobu Zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe Metody wg jakich przeprowadzono badania Sprawozdanie z badań (plik PDF) Uwagi
126 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

płyty styropianowe BESSER DACH/PODŁOGA typ wyrobu EPS 80
EPS EN 13163 T2-L2-W2-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(2)5

Data produkcji: 06.07.2020

Zakład produkcyjny:
ul. Metalurgiczna 4, 32-540 Trzebinia

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STYROPOR
Sp. z o.o.,
ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków

 

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 220/T/2020


Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

125 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Wysokoelastyczny klej żelowy GEOFLEX C2TE o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: ATLAS GEOFLEX (2019),

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: Z3 2020.06.15 15:44, 341576
- * - * 06830

CE

Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: ATLAS Sp. z o. o., ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(nie spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 22/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

124 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej wysokoelastyczny, odkształcalny PLUS C2TES1 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: ATLAS PLUS NOWY (2019),

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: Z3 2020.06.12 20:34, 341213 -*-* 14247

CE

Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: ATLAS Sp. z o. o., ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 20/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

123 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej do łazienki i kuchni elastyczny C2T o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: ATLAS KLEJ DO ŁAZIENKI I KUCHNI (2019),

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: Z1 2020.06.05 19:03, 340498
- * - * 00944

CE

Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: ATLAS Sp. z o. o., ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(nie spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 21/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

122 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej cementowy o podwyższonych parametrach Adesilex P9 szary o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: ADESILEX P9 szary.

Data produkcji: 16.04.2020 r.

CE

Cementowy klej do płytek, do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

Producent: MAPEI Polska
Sp. z o.o.,
ul. Gustawa Eiffel'a 14,
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 23/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

121 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa
Sopro FF 450 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: SOPRO FF 450.

Data produkcji: 26.06.2020 r.

CE

Klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie i z wydłużonym czasem otwartym, przeznaczony do mocowania płytek i płyt ceramicznych, na ścianach, podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budowli

Kleje budowlane

Producent: Sopro Polska
Sp. z o.o.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 24/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

120 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Wysokoelastyczny żelowy klej z włóknami o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: TYTAN PROFESSIONAL Wysokoelastyczny żelowy klej z włóknami SUPERFLEX GEL.

Data ważności: 04.03.2021 r.

CE

Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, obniżonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, odkształcalny, C2 TE S1, do wewnątrz i na zewnątrz.

Kleje budowlane

Producent: SELENA S.A.,
ul. Wyścigowa 56E,
53-012 Wrocław

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 25/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

119 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej do płytek HYDRAT EXPERT PX

Data produkcji:
2020-05-29

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
klej do płytek cementowy, do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych, podłogowych lub ściennych

Kleje budowlane

Producent: Bożena Choła
Wycena Nieruchomości Zakład Wapienniczy HYDRAT,
ul. Krucza Góra 56
32-305 Olkusz

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 17/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

118 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Kostka brukowa HOLLAND grubość 6 cm, szara

data produkcji:
2019-11-18

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
betonowa kostka brukowa przeznaczona dla ruchu pieszego i dla ruchu kołowego oraz na pokrycia dachowe

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „CHYŻBET"
Jan Łyś,
34-481 Chyżne 111

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 187/BR/2020

POIiŚ

117 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa Polbruk Nostalit
6 cm,
kolor: grafit, tekstura: standard, powierzchnia płaska

Data i nr serii: 25.07.2019 (H 52)

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Wykonywanie nawierzchni zewnętrznych
i wewnętrznych dla ruchu pieszego
i kołowego tam, gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Polbruk S.A.,
ul. Nowy Świat 16c,
80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 147/BR/2020

POIiŚ

116 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Pręty
i walcówka żebrowana; Pręt żebrowany do zbrojenia betonu ø25, długość 12,0m; Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Stal żebrowana B500SP - pręty klasa C.

Zam. 44/2020 19 PZDg
Droga ekspresowa S19
MOSTOSTAL S19 Nisko Południe-Podgórze
19PZDg Poprzecz. S2-1

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Procducent: CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 117/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

115 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Pręty żebrowane, walcowane na gorąco ze stali B500SP
o podwyższonej ciągliwości; Pręt żebrowany do zbrojenia betonu ø20, długość 12,0m; Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Pręty żebrowane, walcowane na gorąco ze stali B500SP
o podwyższonej ciągliwości, stal klasy C.

Zam. 44/2020 19 PZDg
Droga ekspresowa S19
MOSTOSTAL S19 Nisko Południe-Podgórze
19PZDg Poprzecz. S2-1

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: ArcelorMittal Warszawa
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 116/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

114 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

ATLAS PLUS S2 HYDRO klej wysokoodkształcalny z funkcją izolacji

ozn. partii/serii:
Z3 2020.06.05.12:39 340495-*-*01514

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Wszelkie
układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: ATLAS sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/33/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

113 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 100 – 038, gr. 50mm
EPS100-038 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

data produkcji
(wg oświadczenia producenta):
08.06.2020r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Wytwórnia Styropianu
Henryk Piotrowski
ul. Chmielniki 21
86-100 Świecie

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 171/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

112 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Icopal Baza PYE PV250 S 4,0s Szybki Profil SBS 1m x7,5m x 4,0mm.

CE

wg Deklaracji Właściwości Użytkowych:

izolacja wodochronna dachów,
izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent: BMI Icopal
Sp. z o.o.
ul. Łaska 169/197,
98-220 Zduńska Wola

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 312/H/2020

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
Wytrzymałość na rozdzieranie
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

 

PN-EN 1928:2002 metoda A

Reakcja na ogień
(spełnia)

 

PN-EN ISO 11925-2:2010

111 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Baumit MM100
Zaprawa murarska – klasa M10, 25 kg

CE

Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (typ G). Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Baumit Sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 56G,
53-012 Wrocław

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr LZK00-02006/20/Z00NZK

POIiŚ

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

110 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Kostka brukowa BEHATON o grubości 6 cm, kolor szary;
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: JADAR/KOSTKA BRUKOWA/6/2018/GR

Zakład produkcyjny:
JADAR Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 29A, 05-600 Grójec

 

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Wyrób betonowy przeznaczony do budowy nawierzchni drogowych oraz na pokrycia dachowe, w tym wykładania nawierzchni wewnątrz i na zewnątrz.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: JADAR Sp. z o.o.
ul. Marii Fołtyn 6B,
26-600 Radom

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 207/BR/2020

POIiŚ

109 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP – walcówka żebrowana klasy C o średnicy ø 10mm

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.
ul Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(nie spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02052/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

108 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty klasy C o średnicy Ø20 mm

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.
ul Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02005/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

107 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty klasy C o średnicy Ø12 mm

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.
ul Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-02004/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

106 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu Ø 25mm CELSTAL B500SP

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.
ul Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-01936/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

105 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu Ø 20mm CELSTAL B500SP

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Prpducent: CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.
ul Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-01935/20/Z00NZK

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019

104 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

BEHATON SZARA GR.8 CM Z FAZA MASZYN. NAS. <5%, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: BETONOWA KOSTKA BRUKOWA-5

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: LINIA A BEHA-8-S-SZR-FM-NAS5
Zmiana 1 OM

Data produkcji:
2020-06-08

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych
nr D20-16 oraz etykiety:
Nawierzchnie zewnętrzne, wewnętrzne oraz elementy pokryć dachowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Betard Sp. z o.o., ul. Polna 30,
55-095 Długołęka

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 189/BR/2020

POIiŚ

103 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

HOLLAND SZARA
GR.8 CM Z FAZĄ MASZYN. NAS. <5%, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: BETONOWA KOSTKA BRUKOWA-5

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: LINIA B HOLL-8-S-SZR-FM-NAS5
Zmiana 1 SA

Data produkcji:
2019-10-23

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych
nr. 18-101 oraz etykiety:
Przeznaczona na zewnętrzne ciągi piesze, strefy dla pieszych oraz na obszary ruchu kołowego, do budowy nawierzchni drogowych w tym placów, parkingów samochodowych i podjazdów.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Betard Sp. z o.o., ul. Polna 30,
55-095 Długołęka

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 190/BR/2020

POIiŚ

102 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

KLEJ DO PŁYTEK F-50 Mrozoodporny

CE

Zgodnie z DWU:
Klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie, C1T, do przyklejania płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz.

Kleje budowlane

Producent: Franspol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin.

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 18/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

101 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

EN 197-1 - CEM IV/B(V) 32,5 R (MX) CEMENT POWSZECHNEGO UŻYTKU
MAX 32,5 R

ozn. partii/serii:
21.05.20

 

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Włodar Trade Wiesław Włodarczyk Sp.J.
ul. Gminna 42,
42-200 Częstochowa

EN 197-1:2011

Skład i składniki
(spełnia)

CEN TR 196-4 :2007

Sprawozdanie z badań nr 1458/20

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(nie spełnia)
- normowa
(nie spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

100 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

CEMENT 32,5 R PROFESSIONAL LINE
CEM IV/B(V)32,5R

ozn. partii/serii:
16-07-2020-0101

 

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: ARTCEM Tępiński i Wspólnicy
Sp. Jawna,
ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Skład i składniki
(spełnia)

CEN TR 196-4 :2007

Sprawozdanie z badań nr 1368/20

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

99 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Papa swisspor BIKUTOP STANDARD 20/52 (PYE PV250 S52H)

data produkcji:
08-07-2020

 

CE

Zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych:

a) Izolacja wodochronna dachów,
b) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień,
c) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

Membrany

Producent:
SWISSPOR Polska
Sp. z o.o.,
ul. Kroczymiech 2
32-500 Chrzanów

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(nie spełnia)
-Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 270/H/2020

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010
PN-EN 13707+A2:2012 p. 5.2.5.2

98 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

EQUATION Grzejnik Panelowy CV22 600x400-6.

Data produkcji 09.06.2020

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
W instalacjach grzewczych
w budynkach.

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Leroy Merlin Polska
Sp. z o.o.
ul. Targowa 72,
03-734 Warszawa

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 32/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

Odporność na działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 +Ap1:2018-05
p.5.6

97 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

ZDT-GLIMAG
Sp. z o.o.
Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej
ul. Żwirki i Wigury 6,
43-190 Mikołów

Pręty żebrowane, walcowane na gorąco ze stali B500SP o podwyższonej ciągliwości, stal klasy C – średnica 20mm.

Zakład prod.:
ArcelorMittal Warszawa
sp. z o.o.,
ul. Kasprowicza 132,
01-949 Warszawa

Data produkcji: 06.2020r.
Nr wytopu 231513

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: ArcelorMittal Warszawa
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 174/20

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

96 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza
Łukasiewicz –
Instytut
Ceramiki i
Materiałów
Budowlanych,
Oddział
Ceramiki i
Betonów
w Warszawie
ul. Postępu 9,
02-676
Warszawa

Pręty żebrowane
B500SP, stalowe
do zbrojenia
betonu o śr. 8-20
mm, Pręty
żebrowane B500SP
– średnica Ø 12 mm

Świadectwa
odbioru 3.1 z dnia
04.02.2020 r.,
Nr wytopu: 191109,
2400 kg prętów Ø
12 mm

znak budowlany

Do zbrojenia
konstrukcji
betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
Open Joint Stock
Company
„BYELORUSSIAN
STEEL WORKS" –
management
company of
„Byelorussian
Metallurgical
Company"
holding,
Promyshlennaya
Str. 37, Zhlobin,
Białoruś 247210

Upoważniony
przedstawiciel:
DITH Poland
Sp. z o.o.
ul. Naruszewicza 9, 02-627 Warszawa

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 47/K/LB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2011

95 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza
Łukasiewicz –
Instytut
Ceramiki i
Materiałów
Budowlanych,
Oddział
Ceramiki i
Betonów
w Warszawie
ul. Postępu 9,
02-676
Warszawa

Pręty żebrowane
B500SP, stalowe
do zbrojenia
betonu o śr. 8-20
mm, Pręty
żebrowane B500SP
– średnica Ø 12
mm

Świadectwo
odbioru 3.1 z dnia
06.03.2020 r.,
Nr wytopu: 202689,
2385 kg prętów
Ø 12 mm

znak budowlany

Do zbrojenia
konstrukcji
betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
Open Joint Stock
Company
„BYELORUSSIAN
STEEL WORKS" –
management
company of
„Byelorussian
Metallurgical
Company"
holding,
Promyshlennaya
Str. 37, Zhlobin,
Białoruś 247210

Upoważniony
przedstawiciel:
Pisec Group
Poland Sp. z o.o.,
Jesionowa 9a,
biuro 712,
40-159 Katowice

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 48/K/LB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2011

94 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Pręty żebrowane, walcowane na gorąco ze stali B500SP o podwyższonej ciągliwości, stal klasy C, o średnicy 16mm, długość 12,0m.

Nr wytopu 228107

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: ArcelorMittal Warszawa
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 104/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

93 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

płyty styropianowe POLYFORM EPS 038 Dach/Podłoga gr 80 mm,
EPS EN 13163 T(2)-L(2)-W(3)-S(5)-P(10)-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100

Data produkcji: 28.06.2019

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: POLYFORM s.r.o.
Terezie Vansovej 10, 0650 03 Podolinec, Słowacja

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 191/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

92 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

IZOLINE DACH PODŁOGA PREMIUM IZO/PD/EPS 100/036/ZG, grubość 60mm (Płyty styropianowe)
Data produkcji: 07.05.2020 Oznaczenie serii: D208

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych
nr 08/III/MM/CPR/ZG :
izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
LUBAU Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna,
ul. Bukowińska 24a/83,
02-703 Warszawa

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 196/T/2020

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

91 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

FM T Quick Mix zaprawa z trasem do fugowania klinkieru

data produkcji:
04.05.2020

CE

Wg DWU: zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do ścian, słupów i ścian działowych

Wyroby do wznoszenia murów


Producent wyrobu:
Sievert Polska Spółka z. o.o.,
ul. Nyska 36,
57-100 Strzelin

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/300/20

POIiŚ

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

90 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

FLEXIBILE elastyczna zaprawa klejąca wzmocniona włóknami
CM 16

ozn. partii/serii:
01 2003251800 27/06/20 1407 12:09:46

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent:

Henkel Polska Operations
Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/32/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

89 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

ProPlus Ulepszona zaprawa klejowa do gresu i terakoty – Baumit ProPlus 01

data produkcji:
08.04.2020

CE

Wg DWU: Klej cementowy do płytek stosowany wewnątrz i na zewnątrz C1TE

Kleje budowlane

Producent wyrobu:
Baumit sp. z o.o.,
ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 13/2020

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

88 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik płytowy PERFEKT System, wymiary 600x1100 [mm], ARTYKUŁ 22C

DATA PRODUKCJI: 2020/05/29
INDEKS: 82-122-6011-000
ARTYKUŁ: 22C

Zakład produkcyjny: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PERFEXIM" LTD Spółka z o.o. Spółka Komandytowa ul. Lubichowska 176

 

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
W instalacjach grzewczych
w budynkach.

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PERFEXIM" LTD Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Samotna 2,
61-441 Poznań

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 28/20/WINB

POIiŚ

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

87 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

ZAPRAWA MURARSKA ATLAS (2019)

Miejsce produkcji: Zakład Produkcyjny DĄBROWA GÓRNICZA,
41-303 Dąbrowa Górnicza,
ul. Roździeńskiego 2.
Oznaczenie partii/serii: 2019.11.29.
Rok produkcji: 2019

CE

Wg DWU –
W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: ATLAS Sp. z o.o., ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/301/20

POIiŚ

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002
+ PN-EN 1015-17:2002/A1:2005

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

86 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego na cemencie szarym 0.2
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg DWU: SA–CB 0.2

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 30.01.2020 r.

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska do cienkich spoin typu T, wg projektu, do ścian murowanych, słupów i ścian działowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do elementów budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
SOLBET Sp. z o.o.
ul. Toruńska 71
86-050 Solec Kujawski

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/311/20

POIiŚ

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

85 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

 

Zaprawa murarska SOPRO KMT w workach 25 kg

Data i nr serii: 15.04.2020 12:50 Nr op. 0155N
KMT402 jasnoszary

CE

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie wg. projektu, ogólnego przeznaczenia (G). Do stosowania w ścianach murowych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Sopro Polska
Sp. z o.o.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr LZK00-01937/20/Z00NZK

POIiŚ

Absorpcja wody (nie spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

84 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów

kabel energetyczny zasilający typu FLAMEBLOCKER NHXMH 300/500V 5x25RM 500V

oznaczenie serii: 1003177064
data produkcji: 2020-04-08

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie reakcji na ogień

Kable zasilania, sterujące i komunikacyjne

Producent:
TELE-FONIKA KABLE S.A.,
ul. Hipolita Cegielskiego 1
32-400 Myślenice

EN 50575:2014
EN, 50575:2014/
A1:2016

Reakcja na ogień
(spełnia)


PN-EN 13501-6:2019:02
PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02+A11:2017-02
PN-EN 50399:2011+A1:2016-12
PN-EN 60754-2:2014-11
PN-EN 61034-2:2010+A1:2014-02

 

Sprawozdanie nr 351/BW/20

83 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty z pianki polistyrenowej wytłaczanej FL300/50P grub. 50 mm . Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: F300

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
UAB Finnfoam (300642584), Kokybes str. 5 Biruliškės v.,
LT-54469, Kaunas reg., Lithuania

EN 13164:2012+A1:2015

Opór cieplny:
Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
Opór cieplny
(spełnia)
Grubość
(spełnia)

 


PN-EN 12667:2002
PN-EN
13164+A1:2015-03 załącznik C

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 88/T/2020

POIiŚ

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN- EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)

PN- EN 12087:2013-07
Metoda 2A

82 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Izolacja wodochronna w arkuszach, zgrzewalna papowa, polimeroasfaltowa, pod nawierzchnie mostowe Nexler MOST+.
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Papa zgrzewalna Nexler MOST+.

Kod partii: 314675
Data produkcji - 02.12.2019r.

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Papa zgrzewalna Nexler MOST+ jest przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych drogowych i kolejowych obiektach mostowych. Izolację z papy zgrzewalnej Nexler MOST+ można układać na innych budowlach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych

Membrany

Producent: IZOHAN
Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia

IBDiM-KOT-2019/0277 wydanie 1

Giętkość badana na wałku o średnicy 30 mm
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Sprawozdanie nr 131/H/2020

POIiŚ

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
Siła zrywająca przy rozciąganiu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)
Wydłużenie przy zerwaniu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

81 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Folia budowlana SECCO PRO 0,2±10% Typ A

Oznaczenie serii:
2053-09-2019

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
elastyczny wyrób do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

Producent: CB S.A.
ul. Ozimska 2A,
46-053 Chrząstowice

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 185/H/2020

POIiŚ

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- Wytrzymałość na rozciąganie - Maksymalna siła rozciągająca– wzdłuż
(spełnia)

- Wydłużenie przy rozciąganiu wzdłuż
(spełnia)

- Wytrzymałość na rozciąganie - Maksymalna siła rozciągająca– w poprzek
(spełnia)

- Wydłużenie przy rozciąganiu w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

80 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

CEGŁA SZARY, 8 CM. 10,80 M/2
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Betonowa kostka brukowa Terrazzo

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 05.05.2020 r.

 

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Kostki
brukowe przeznaczone do pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego oraz na pokrycia dachowe.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych TERRAZZO
mgr inż. Jacek Kulupa Kąkolewice 31, 64- 840 Budzyń

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(nie spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 135/BR/2020

POIiŚ

79 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 100-038 HYDROPLUS EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-CS(10)100 -BS150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)5
data produkcji 23.03.2020 08:57

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja cieplna
budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Styropian Plus
Sp. z o.o.
Czarne Dolne 1
82-520 Gardeja

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 144/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

78 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe STYR-BUD EPS
100-038 DACH /PODŁOGA 001
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Data produkcji:
24.IV.2020
Partia produkcyjna:
373

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
ThIB Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
STB Koncept
Sp. z o.o.
ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 192/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

77 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

mira 3110 unifix
cementowy klej do płytek C2TE S1

ozn. partii/serii:
200518 1235

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Klej na bazie cementu do układania płytek ceramicznych
i z kamienia naturalnego wewnątrz i na zewnątrz, na podłogach
i ścianach

Kleje budowlane

Producent:

mira byggeprodukter a/s
Egegårdsvej 2
DK-4621 Gadstrup Denmark

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/31/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

76 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Zaprawa klejąca KJ1

data produkcji KALISKA 08.06.20 23:31:18 I

zakład produkcyjny Kaliska 141,
87-840 Lubień Kujawski

CE

Wg. DWU Zaprawa klejąca do płytek na bazie cementu, normalnie wiążąca o zmniejszonym spływie, do wykańczania ściany, podłogi i sufitu wewnątrz C1T

Kleje budowlane

Producent: KREISEL – Technika Budowlana
Sp. z o.o.,
ul. Sz. Szeregów 23,
60-462 Poznań

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 15/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

75 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement
CEM IV/B(V) 32,5 R

Data produkcji: 09.06.2020

CE

wg DWU:
Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent wyrobu:
ARTCEM
Tępiński i Wspólnicy
Spółka Jawna

ul. Dostawcza 6
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2227/III/2020

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

74 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy G 500 F
indeks 789-080-44 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Grzejnik
G 500 F/8 789 - 080 - 44

indeks 789-080-44,
KJ-7 06. SIE. 2019

CE

Systemy grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: Armatura Kraków S.A.,
ul. Zakopiańska 72,
30-418 Kraków

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 27.4/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

73 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy G500F indeks 789-100-44 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Grzejnik G 500 F 789 - 100 - 44

indeks 789-100-44,
KJ-9 10 GRU. 2019

CE

Systemy grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: Armatura Kraków S.A.,
ul. Zakopiańska 72,
30-418 Kraków

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 27.3/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

72 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik centralnego ogrzewania BERTO model
BER-50/90 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: BERTO

Data produkcji: 11.02.2020 r.

CE

Instalacje grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna,
Nowa Wieś k/Włocławka,
ul. Jana Pawła II 12 A, 87-853 Kruszyn

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 27.2/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

71 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik centralnego ogrzewania STICK model STI-50/70C12 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: STICK

Data produkcji: 12.02.2020 r.

CE

Instalacje grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna,
Nowa Wieś k/Włocławka,
ul. Jana Pawła II 12 A, 87-853 Kruszyn

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 27.1/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

70 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM" im. Prof. F. Strauba w Katowicach
Sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,
40-384 Katowice

Pracownia Mechaniczna Laboratorium Badawcze i Wzorcujące

Stal żebrowana B500SP-pręty klasa C (PZ_16,0_B500SP_12,00_)

Zakład prod.:
CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie

Data produkcji: 15.09.2019
Nr wytopu 573730

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent wyrobu:

CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Sprawozdanie nr B/2020/229

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

69 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Styropian STB EPS 80 Strong Super 001 grubości 50mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Płyty styropianowe Styropian STB EPS 80 Strong Super 001 EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80 - DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Data prod.
06.05.2020
partia produkcyjna 448

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
STB Koncept
Sp. z o.o.
ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 221/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

68 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Styropian STB EPS S 040 Fasada 001 grubości 100mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Płyty styropianowe Styropian STB EPS S 040 Fasada 001 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Data prod.
07.05.2020
partia produkcyjna 395

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
STB Koncept
Sp. z o.o.
ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 222/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

67 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Betonowa kostka brukowa, typ: cegła 80 (h-plus), kolor: grafit"

Data produkcji: 19.05.2020 r.

Zmiana: I

Numer partii produkcyjnej: SZ/2020/0258

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
przeznaczone dla ruchu pieszego i ruchu kołowego oraz na pokrycia dachowe

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
POZ BRUK
Sp. z o.o. Sp. j.
Sobota
ul. Poznańska 43
62-090 Rokietnica

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005
załącznik F
PN-EN 1338:2005/
AC:2007

Sprawozdanie z badań nr 46/K/LB/2020

POIiŚ

66 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki wieloskładnikowy
EN 197-1 CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

2020.06.12 18:26

Kod paskowy:
5 902768 042030

CE

wg Deklaracji Właściwości Użytkowych
nr 1487-CPR-020-11:
Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:

Cementownia „Warta" S.A. Trębaczew
ul. Przemysłowa 17,
98-355 Działoszyn

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 1151/20

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.4.2

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.5.16

65 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Krakowski Instytut Technologiczny
Centrum Laboratoriów Badawczych
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków

Pręty do zbrojenia betonu ze stali B500B o średnicy 12 mm

nr wytopu: 169885
data produkcji 2020.04.18

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych nr 2/2019: zbrojenie konstrukcji i elementów żelbetowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
OAM Ozdi Acelmuvek Kft., Max Aicher ut 1, H-3600 Ozd, Węgry

ITB AT-15-9769/2016

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN 10080:2007
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

 

Sprawozdanie nr CLB2/28/20

Wytrzymałość na rozciąganie
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN 10080:2007
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

 

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN 10080:2007
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN 10080:2007
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie względne
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN 10080:2007
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

64 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej cementowy SOPRO FF 457 w workach 25 kg

Data i nr serii: 01.07.2019 16:21
Nr op. 0845N

CE

Klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie i z wydłużonym czasem otwartym, przeznaczony do mocowania płytek i płyt ceramicznych, na ścianach, podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budowli

Kleje budowlane

Producent:
Sopro Polska
Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 14/2020

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

63 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Materiałów Budowlanych
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

 


BETON B20 STRONG

Miejsce produkcji:
ul. Zakładowa 28 39-400 Tarnobrzeg

Oznaczenie partii/serii:
15 LIS 2019.
Data produkcji/zmiana 15.11.2019 r.
Rok produkcji: 2019.

 

CE

Wyroby do niekonstrukcyjnych napraw konstrukcji betonowych.

Beton i wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem

Producent: Zakłady Chemiczne
ANSER Tarnobrzeg
Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 28
39-400 Tarnobrzeg

 

PN-EN 1504-3:2006
(EN 1504-3:2005)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 12190:2000

Sprawozdanie z badań nr LZM00-01508/20/Z00NZM

62 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Folia budowlana EKOFOL Protect 0,2 +/-40%
Typ A

data produkcji:
2285/9/2019

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
elastyczny wyrób do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

Producent:
ERG BIERUŃ-FOLIE
Sp. z o.o.,
ul. Chemików 163 43-150 Bieruń

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 211/H/2020

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- Maksymalna siła rozciągająca– wzdłuż
(spełnia)

- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)

- Maksymalna siła rozciągająca– w poprzek
(spełnia)

- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

61 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

PURMO compact Grzejnik stalowy, płytowy 600x800 C22

Date code: R194413
EAN 5 907814 703118

 

CE

Instalacje grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Rettig ICC bv, Australiëlaan 6, 6199 AA, Maastricht-Airport, The Netherlands

Upoważniony przedstawiciel:
Rettig Heating Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11,
44-203 Rybnik

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 26/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

60 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

ZDT-GLIMAG
Sp. z o.o.
Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej
ul. Żwirki i Wigury 6,
43-190 Mikołów

Pręty żebrowane do zbrojenia betonu fi 12 B500SP – klasa C długości 12m

Zakład produkcyjny:
CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

Data produkcji: 04.04.2020r.
Nr wytopu: 578854

znak budowlany

Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
CMC POLAND
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 139/20

POIiŚ

Stosunek naprężeń: stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

59 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
Knauf Cover-in Slow 0,7 mm – GP - CS II – EN 998-1
(1350_Knauf_Cover-in_Slow_0,7 mm_2019-01-30)

CE

ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Knauf Sp. z o. o.,
ul. Światowa 25
02-229 Warszawa,

PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Sprawozdanie nr SB/269/20

POIiŚ

58 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Materiałów Budowlanych
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

 

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO OPTIMA-NET 150

Miejsce produkcji: Republika Czeska.
Oznaczenie partii/serii: 13.8.2019.
Rok produkcji: 2019;

znak budowlany

Wg KDWU - jako materiał zbrojący w zewnętrznych systemach izolacji cieplnej ETICS

Złożone zestawy / systemy izolacyjne

Producent: AKE-NET Tomaszewski, Wilk Sp. J.,
ul. Partyzancka 110/112
95-200 Pabianice,

ICiMB-KOT-2018/0025 wydanie 2

Zawartość popiołu
(spełnia)

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.2

Sprawozdanie z badań nr LZM00-01903/20/Z00NZM

POIiŚ

Wymiary oczek w świetle
(spełnia)

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.4

Masa powierzchniowa
(spełnia)

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.8

57 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa do izolacji wodochronnej dachów
ICOPAL Top PYE PV250
S 5,2s Szybki Profil SBS

Data produkcji:
20.10.2019
nr partii:
L5 20/10/2019

CE

Izolacja wodochronna dachów

Membrany

Producent wyrobu:
BMI Icopal
Sp. z o.o.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 183/H/2020

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Giętkość w niskiej temperaturze
(nie spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

56 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

PAPA ASFALTOWA (UNI V60 S42H)

CE

izolacja wodochronna dachów, izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent: "IZOLACJA MATIZOL"
Sp. z o. o.
ul. 11 Listopada 32
38-300 Gorlice

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

 

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie nr 155/H/2020

POIiŚ

55 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów
w Warszawie
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Stal żebrowana
B500SP Φ 12 –
pręty klasa C; Stal
do zbrojenia
betonu. Spajalna
stal zbrojeniowa
B500SP. Pręty
i walcówka
żebrowana

Świadectwo
odbioru 3.1 z dnia
06.04.2020 r.,
nr wytopu:
576887.
5155 kg prętów
Φ 12 mm

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
CMC POLAND
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(nie spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 32/K/LB/2020

POIiŚ

Stosunek naprężeń: stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

54 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

ELASTYCZNY KLEJ DO PŁYTEK KNAUF K2 (C2T - EN 12004)

Miejsce produkcji:
97-427 Rogowiec,
ul. Gipsowa 5

Oznaczenie partii/serii: 07.10.19
Rok produkcji: 2019

CE

klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie do stosowania w budownictwie

Kleje budowlane

Producent: Knauf Sp. z o.o.
ul. Światowa 25
02-229 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/23/2020

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

53 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

UNIWERSALNY KLEJ DO PŁYTEK KNAUF K1 (C1T - EN 12004)

Miejsce produkcji:
97-427 Rogowiec,
ul. Gipsowa 5

Oznaczenie partii/serii: 23.08.19
Rok produkcji: 2019

CE

klej cementowy normalnie wiążący o zmniejszonym spływie do stosowania w budownictwie

Kleje budowlane

Producent: Knauf Sp. z o.o.
ul. Światowa 25
02-229 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/22/2020

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

52 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy KRAFT

Rok produkcji:
2018
Kod kreskowy:
Index G.KRA70 5900308751527

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu:
Hydroland
Chorobik, Gawęda,
Malec, Wojtycza
Spółka Jawna
Jawornik 658
32-400 Myślenice

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 07/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

Odporność na działanie ciśnienia
(spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 +Ap1:2018-05
p.5.6

51 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza
Łukasiewicz –
Instytut
Mechanizacji
Budownictwa i
Górnictwa
Skalnego
Laboratorium
Surowców i
Wyrobów
Budowlanych
ul. Racjonalizacji
6/8,
02-673
Warszawa

Kostka kamienna
szara o wym.
18 x 18 x 18 cm o
niepowtarzalnym
kodzie
identyfikacyjnym
typu wyrobu:
CS18/18/18 kl 1
(f2)

data produkcji,
oznaczenie
partii/serii:
Protokół zdawczo
– odbiorczy (WZ)
nr 2001100643,
wydanie
magazynowe
nr G/280 z dnia
31 stycznia 2020 r.

CE

Wyroby do
zewnętrznych
nawierzchni
drogowych, dla ruchu
pieszego i/lub
kołowego

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
IMPEKSTIR
OPERATIONS
Sp. z o.o. sp. k.,
Wojciechówka 5,
62-800 Kalisz

EN 1342:2012

Siła zrywająca (wytrzymałość
na zniszczenie) wyrażone
jako wytrzymałość na
ściskanie
(spełnia)

 

PN-EN 1926:2007

Sprawozdanie z badań nr 14571/BS

POIiŚ

Trwałość wytrzymałości na
zerwanie, śliskości i
odporności na poślizg,
wyrażoną jako odporność na
zamrażanie / odmrażanie:
średnia wartość
wytrzymałości na ściskanie
przed i po 56 cyklach
zamrażania / rozmrażania.
(spełnia)

 

PN-EN 1926:2007
PN-EN 12371:2010

50 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe KNAUF Therm Expert Fasada λ 31 dN 150 (TYP EPS S) EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

oznaczenie partii:
08/10/2019

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Knauf Industries Polska Sp. z o.o. Adamowice
ul. Styropianowa 1,
96-320 Mszczonów

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 64/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

49 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia Dachbit 20 250 S 52 SBS

20.03.2020 5:42

CE

wg Deklaracji Właściwości Użytkowych
nr 006/IZOB/
2019

a) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień,
b) izolacja wodochronna dachów,
c) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

Membrany

Producent:

Izobud
Sp. z o.o.,
ul. Leśna 4,
Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 173/H/2020

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
Wytrzymałość na rozdzieranie
- w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN
12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

48 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza
Łukasiewicz –
Instytut
Ceramiki i
Materiałów
Budowlanych,
Oddział
Ceramiki i
Betonów
w Warszawie
ul. Postępu 9,
02-676
Warszawa

Stal żebrowana
B500SP Φ 14 –
pręty klasa C; Stal
do zbrojenia
betonu. Spajalna
stal zbrojeniowa
B500SP. Pręty i
walcówka
żebrowana

Świadectwo
odbioru 3.1 z dnia
21.02.2019 r.,
nr wytopu:
568089,
198 prętów Φ 14
po 2900 mm

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
CMC POLAND
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 25/K/LB/2020

POIiŚ

Stosunek naprężeń: stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

 

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

 

47 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza
Łukasiewicz –
Instytut
Ceramiki i
Materiałów
Budowlanych,
Oddział
Ceramiki i
Betonów
w Warszawie
ul. Postępu 9,
02-676
Warszawa

Stal żebrowana
B500SP Φ 12 –
pręty klasa C; Stal
do zbrojenia
betonu. Spajalna
stal zbrojeniowa
B500SP. Pręty
i walcówka
żebrowana

Świadectwo
odbioru 3.1 z dnia
05.02.2020 r.,
nr wytopu:
576450,
2530 kg prętów
Φ 12 długości
12,0 m

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
CMC POLAND
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 26/K/LB/2020

POIiŚ

Stosunek naprężeń: stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

46 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Betonowa kostka brukowa Polbruk, prostokąt z fazą 6 cm, kolor szary, tekstura standard, powierzchnia płaska

Data produkcji: 10.03.2020

Zmiana pakująca: II

CE

wg DWU:
wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego tam, gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Polbruk S.A.
ul. Nowy Świat 16c
80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 27/K/LB/2020

POIiŚ

45 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
(niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: DP CS PRO 100 EPS EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100) grubość 80 mm

Data produkcji:
2020-03-16
nr partii:
10360

Zakład produkcyjny:
ul. Fabryczna 12
07-130 Łochów

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STYROPMIN
Sp. z o.o.
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71 05-300 Mińsk Mazowiecki

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 137/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

44 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

ZDT-GLIMAG
Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 6,
43-190 Mikołów

Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej

Stal żebrowana B500SP – pręty klasa C (PZ_14,0_
B500SP_12,00)

Zakład prod.:
CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie

Data produkcji: 06.10.2018
Nr wytopu 564962

 

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
CMC POLAND
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 85/20

POIiŚ

Stosunek naprężeń: stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

43 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów
w Warszawie
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty klasa C, oznaczenie typu wyrobu budowlanego wg. KDWU: Stal żebrowana B500SP – pręty klasa C

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący:
Nr wytopu: 575713

znak budowlany

wg. krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
CMC POLAND
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 28K/LB/2020

POIiŚ

Stosunek naprężeń: stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

 

Minimalny współczynnik użebrowania (fRmin)
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019-04

42 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

WPBPL001.1
Izolacje wodochronne w arkuszach, papowe, polimerowoasfaltowe, pod nawierzchnie mostowe Polimeroasfaltowa papa zgrzewalna EP5 Performa PL do obiektów mostowych

Data produkcji: 16/12/2019 21:08

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych: W budownictwie komunikacyjnym do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na drogowych i kolejowych obiektach mostowych oraz na innych budowlach komunikacyjnych w tym na budowlach podziemnych.

Membrany

Producent: SOPREMA Polska Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie

IBDiM – KOT-2019/0382 wydanie 1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- siła zrywająca przy rozciąganiu wzdłuż
(spełnia)
- siła zrywająca przy rozciąganiu w poprzek
(spełnia)
Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 156/H/2020

Giętkość w niskiej temperaturze badana na wałku Φ 30 mm
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

41 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa BRAAS – BIT Premium SBS

Data produkcji: 04/12/2018 /19:22

CE

Według DWU:
a) Izolacja wodochronna dachów,
b) Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent: Icopal Sp. z o.o.,
ul. Łaska 169/197,
98-220 Zduńska Wola

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: Wytrzymałość na rozciąganie
- Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 150/H/2020

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

40 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszaw

Obrzeże betonowe o wymiarach 100x30x8cm

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Obrzeże betonowe: 100x30x8cm, 100x25x8cm,
100x20x6cm

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
27.09.2019r.

CE

wg DWU:
do oddzielania jedno- lub dwustronnie ciągów komunikacyjnych od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji, zgodnie z odrębnymi przepisami inżynierii komunikacyjnej.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: BRUK S.A.
ul. Częstochowska 19
42-714 Lisów

EN 1340:2003
EN 1340:2003/AC:2006

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

PN-EN 1340:2004 załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 13/K/LB/2020

39 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Prefabrykowana betonowa kostka brukowa BEHATON 80mm bez fazy

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Prefabrykowana betonowa kostka brukowa

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
8.10.2019 r.

CE

wg DWU:

Przeznaczona do układania na ciągach ruchu pieszego i kołowego, parkingach, ścieżkach rowerowych i obszarach przemysłowych zgodnie z odrębnymi przepisami inżynierii komunikacyjnej.

 

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: BRUK S.A.
ul. Częstochowska 19
42-714 Lisów

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 14/K/LB/2020

38 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wierzchniego krycia SUPERNOVA W/400/1200

data produkcji 29.11.2019 00198 A1

CE

Izolacja wodochronna dachów, izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent: Izolacja – Jarocin S.A.
ul. Poznańska
24-26
63-200 Jarocin

EN 13707:2004+A2:2009

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 148/H/2020

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

37 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa asfaltowa wierzchniego krycia
Nexler W 400

(data produkcji 03/04/2020)

CE

Według DWU:
a) Izolacja wodochronna dachów, b) Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent: IZOHAN
Sp. z o.o.,
ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia.

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 149/H/2020

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
Wytrzymałość na rozdzieranie
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

36 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

CERESIT CM 11 PLUS
GRES UELASTYCZNIONA ZAPRAWA KLEJĄCA DO GRESU

Miejsce produkcji: Zakład produkcyjny we Wrzącej
64-905 Stobno.
Oznaczenie partii/serii: 09.07.19.
Data produkcji/zmiana 09.07.19.
Rok produkcji: 2019

 

CE

Do mocowania płytek gresowych i innych typów płytek ceramicznych, cementowych i kamiennych (oprócz marmuru), wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent: HENKEL POLSKA OPERATIONS Spółka z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa,

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/19/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

35 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

GRANIT UELASTYCZNIONA ZAPRAWA KLEJOWA VCT
Miejsce produkcji:
Brak informacji
Oznaczenie partii/ serii: 07.01.2020
Rok produkcji: 2020

 

CE

Cementowy klej do płytek normalnie wiążący o obniżonym spływie C1T do wykończenia ścian, podłóg i sufitów wewnątrz i na zewnątrz.

Kleje budowlane

Producent: VITRO-CER-TECH SP. Z O.O.
ul. Szklarska 6
97-300 Piotrków Trybunalski

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/20/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

34 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

SOPRO FF 450
WYSOKOELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA C2TE

Miejsce produkcji:
Zakład Suchych Zapraw 26-052 Nowiny,
ul. Przemysłowa 16.
Oznaczenie partii/serii: 09.10.2019.
Data produkcji/zmiana 09.10.2019.
Rok produkcji: 2019;

CE

do mocowania płytek i płyt ceramicznych, na ścianach, podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budowli.

Kleje budowlane

Producent:
Sopro Polska
Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/17/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

33 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

SOPRO FF 455
BIAŁA WYSOKOELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA
2-15mm C2TE

Miejsce produkcji:
Zakład Suchych Zapraw, 26-052 Nowiny,
ul. Przemysłowa 16;

Oznaczenie partii/serii: 12.09.2019.
Data produkcji/zmiana: 12.09.2019.
Rok produkcji: 2019;

CE

do mocowania płytek i płyt ceramicznych, na ścianach, podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budowli.

Kleje budowlane

Producent:
Sopro Polska
Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/18/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

32 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

CM 11 PLUS GRES Uelastyczniona zaprawa klejąca do gresu. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Ceresit CM 11 Plus.

oznaczenie partii:
01 2002730115

CE

Do mocowania płytek wewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent: Henkel Polska Operations
Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 11/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

31 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM" im. Prof. F. Strauba w Katowicach
Sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,
40-384 Katowice

Pracownia Mechaniczna Laboratorium Badawcze i Wzorcujące

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu fi 16 B500SP długości 12 m

Zakład prod.:
CELSA Huta Ostrowiec
Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Data produkcji: 08.12.2019
Nr wytopu HO559549

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent wyrobu:

CELSA Huta Ostrowiec
Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Sprawozdanie nr B/2020/136

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

30 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

STYROPIAN EPS 70-040

Data produkcji: 18.09.2019
kod EAN: 5907696419107

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Styropoz
Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 75/T/2020

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

29 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa FF450,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
SOPRO FF 450

Data produkcji: 29.11.2019,
kod EAN: 4005734450219

CE

według deklaracji właściwości użytkowych: Klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasem otwartym, przeznaczony do mocowania płytek i płyt ceramicznych, na ścianach, podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budowli.

Kleje budowlane

Producent:
Sopro Polska
Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 10/2020

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

28 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu ø12, długość 12,0m, Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Pręty i walcówka żebrowana. Stal żebrowana B500SP - pręty klasa C.

Zam. z 20.01.2020 Rozbudowa DK-4 Łańcut Głuchów Płyta pomostu 107 4B

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(nie spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 41/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

27 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków

Kruszywo na podsypkę kolejową 31,5 – 50 mm Wiśniówka

dostawa na budowę
dn. 19.12.2019 r.

CE

Kruszywo na podsypkę kolejową

Kruszywa

Producent wyrobu:
Eurovia Kruszywa S.A.
ul. Szwedzka 5
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

 

PN-EN 13450:2004/
AC:2004

Kształt, wymiar i gęstość ziaren
(nie spełnia)

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr WK/2020/00455

POIiŚ

Odporność na rozdrabnianie
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2010

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie
(spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

26 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM" im. Prof. F. Strauba w Katowicach
Sp. z o.o. Pracownia Mechaniczna Laboratorium Badawcze i Wzorcujące
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,
40-384 Katowice

Stalowe pręty żebrowane B500SP do zbrojenia betonu o średnicy fi 10 długości 12m

Zakład produkcyjny: Cognor S.A.
Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie
ul. Ujastek 1,
31-752 Kraków

znak budowlany

Wg krajowych deklaracji właściwości użytkowych:
Pręty są przeznaczone do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent wyrobu:
Cognor S.A.
ul. Zielona 26,
42-360 Poraj

ITB-KOT-2017/0054 wydanie 1

IBDiM-KOT-2017/0031 wydanie 1

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Sprawozdanie nr B/2020/68

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B,
PN-EN ISO 15630-1:2019

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

25 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS 70-038 FASADA, grubość 200 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10) 70-DS.(N)2-DS.(70,-)2-TR100 EPS-70-038 FASADA
oznaczenie partii:
NR PARTII 03.01.19/
DATA PROD. 22.12.19

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Styropianex Holding
Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa
ul. Przytorze 2,
37-300 Leżajsk

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 42/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

24 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37,
44-101 Gliwice

Walcówka żebrowana do zbrojenia betonu: ø16 o nazwie handlowej CELSAMAX B500SP
długość 7,8m;

Oznaczenie partii:
Zam. z 20.01.2020
Rozbudowa DK4 Łańcut-Głuchów
Płyta pomostu
107 14A

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Walcówka jest przeznaczona do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA „HUTA OSTROWIEC"
Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 40/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

23 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37,
44-101 Gliwice

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu: ø20 nazwa handlowa CELSTAL B500SP długość 12,0m

Oznaczenie partii:
Zam. z 20.01.2020
Rozbudowa DK4 Łańcut-Głuchów
Płyta pomostu
107 15C

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych: Pręty są przeznaczone do zbrojenia betonu.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CELSA „HUTA OSTROWIEC"
Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 39/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

22 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa murarska uniwersalna

Data produkcji:
27.01.2020 r.

Partia:
202893012

 

CE

wg DWU:
w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent wyrobu:
Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II"
Sp. z o.o.

ul. Górnicza 7
39-400 Tarnobrzeg

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr SB/164/20

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

21 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej cementowy C2TE, ADESILEX P9 szary

oznaczenie partii: 12.12.19 GL2 05914

CE

Klej do płytek, cementowy,
do wykończeń wewnętrznych
i zewnętrznych, podłogowych
lub ściennych.

Kleje budowlane

Producent wyrobu:
MAPEI Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 08/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

20 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Uelastyczniony klej
do gresu o wysokiej przyczepności C1TE,
KERABOND TE szary

oznaczenie partii:
09.01.20 GL1 02832

CE

Cementowy klej do płytek;
do wykończeń
wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

Producent wyrobu:
MAPEI Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako:

przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 07/2020

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

19 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM" im. Prof. F. Strauba w Katowicach
Sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,
40-384 Katowice

Pracownia Mechaniczna Laboratorium Badawcze i Wzorcujące

Stal żebrowana B500SP – pręty klasa C (PZ_10,0_
B500SP_12,00)

Zakład prod.:
CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie

Data produkcji: 23.01.2020
Nr wytopu 576374

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent :CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Sprawozdanie nr B/2020/101

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019

18 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa murarska POZMUR 115
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
POZMUR 115

16:53 25/09/2019
Kod paskowy:
5 907418 020017

CE

Według DWU: Wytwarzana w zakładzie wg projektu zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (G) do stosowania na ściany murowe, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
KREISEL
Technika Budowlana
Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr SB/107/20

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

17 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej do płytek BUILDFIX

Data produkcji:
09.12.2019 r.

Partia:
BA1 00874

CE

wg DWU:
Klej cementowy do płytek; do wykończeń wewnętrznych
i zewnętrznych

Kleje budowlane

Producent wyrobu:
MAPEI Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako:

przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 06/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

16 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

AG-CEL LABORATORIUM
P. RYDYGIER,
I. TRZYNSKI SPÓŁKA JAWNA
Pawłówko
ul. Bydgoska 14
89-620 Chojnice

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GALABETON – BKBG 8CM
BEHATON ŻÓŁTY

Miejsce produkcji: GALABETON,
26-600 Radom,
ul. Hodowlana 2A;

Oznaczenie partii/serii: 09.10.2019;
Data produkcji/zmiana 09.10.2019;
Rok produkcji: 2019;

CE

Do budowy nawierzchni drogowych oraz obszarów ruchu kołowego, w tym wykładania nawierzchni wewnątrz i na zewnątrz.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: BŁAŻEJ KOSTRZEWA „GALABETON", ul. Hodowlana 2A,
26-600 Radom

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 20200325/559/18/01

POIiŚ

15 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki
CEM I 42,5 R PREMIUM
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5 R

30.11.19 00:06
Kod paskowy:
5 905933 438010

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
Górażdże Cement S.A.,
Chorula,
ul. Cementowa 1
47-316 Górażdże

EN 197-1:2011


Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 414/20

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.4.2

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.5.16

14 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Wysokoelastyczny klej żelowy C2TE,
ATLAS GEOFLEX (2019)

oznaczenie partii:
LD3 2020.01.08 20:13
317627-*-*
0000494

CE

Wszelkie układanie płytek wewnątrz
i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
ATLAS Sp. z o.o., ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako:

przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 02/2020

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

13 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Stalowe grzejniki łazienkowe
typ: LILA (L) – L72/50B
oznaczenie partii:
kod kreskowy:
5 902768219623

CE

W instalacjach grzewczych
w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Giovanni Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 174, 33-300 Nowy Sącz

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 13/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

12 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Wapno budowlane
EN 459-1
CL 90-S

Data produkcji: 22.07.19 19165256 /B

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: przygotowywanie spoiw do zapraw (murarskich, tynkowania i obrzutek) oraz wytwarzanie innych wyrobów budowlanych (np. cegły silikatowe, beton napowietrzony autoklawizowany, beton itp.) i zastosowania w inżynierii wodno-lądowej (stabilizacja gruntu, mieszanin asfaltowych itp.)

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
Trzuskawica S.A.,
26-052 Nowiny, Sitkówka 24

EN 459-1:2010
(PN-EN 459-1:2012)

Zawartość składników:

- CaO+MgO (spełnia),
- MgO
(spełnia),
- CO2
(spełnia),
- SO3
(spełnia)

EN 459-2:2010 p.5.2
EN 459-2:2010 p.5.2
EN 459-2:2010 p.5.5
EN 459-2:2010 p.5.3

 

Sprawozdanie nr 299/20

Wapno czynne (spełnia)

PN-EN 459-2:2010, p. 5.8

Stałość objętości (spełnia)

PN-EN 459-2:2010 p. 6.4.3

Wielkość ziaren jako:
-pozostałość na sicie 0,09 mm (spełnia)
- pozostałość na sicie 0,2 mm (spełnia)

PN-EN 459-2:2010, p. 6.2

Wnikanie
(spełnia)

PN-EN 459-2:2010 p. 6.8

Zawartość powietrza
(spełnia)

PN-EN 459-2:2010, p. 6.10

11 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37,
44-101 Gliwice

Pręty żebrowane, stalowe do zbrojenia betonu o nazwie handlowej: Pręty żebrowane B500SP ø12, długość 12,0m;

Partia nr: 5951JN
Wytop: 111016

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych NR 1/B500SP/IBDiM/2 z dnia 31.07.2017r.:
Pręty żebrowane B500SP są przeznaczone w inżynierii komunikacyjnej do zbrojenia konstrukcji i elementów żelbetowych, projektowanych według zasad określonych w PN-EN 1992-1-1:2008 oraz PN-EN 1992-2:2010 dla stali o klasie ciągliwości C (A-III N wg PN-S-10042:1991).

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: Cognor S.A.
ul. Zielona 26,
42-360 Poraj
Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie
ul. Ujastek 1,
31-752 Kraków

IBDiM-KOT-2017/0031 wydanie 1

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 36/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

10 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37,
44-101 Gliwice

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu ø12, długość 12,0m, Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Pręty i walcówka żebrowana. Stal żebrowana B500SP - pręty klasa C.

Zamówienie: segment 7\dworzec główny\INŻYNIERIA (3365) z dnia 07-01-2020

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych Nr 1/18 (wersja 3) z dnia 14.01.2019r.
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent: CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 35/DLB/2020

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

9 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS 100-036 DACH/PODŁOGA,
grubość 50 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EPS-EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS.(70,-)2-DLT(1)5
EPS-100-036 DACH/PODLOGA

oznaczenie partii:
NR PARTII 03.01.19/
DATA PROD. 22.12.19

CE

Do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Styropianex Holding
Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa
ul. Przytorze 2,
37-300 Leżajsk

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 41/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

8 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa Icopal Top PYE PV250 S 5,2s Szybki Profil SBS

data produkcji 03/09/2018 22:47

CE

Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu działania reakcji na ogień

Membrany

Producent: Icopal Sp. z o.o.
ul. Łaska 169-197,
98-220 Zduńska Wola

EN 13707:2004
+A2:2009

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie nr 56/H/2020

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

7 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa
V-BIT V60 S30

Data produkcji: 27/09/2019

CE

Według DWU:
a) Izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych, b) Izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegająca badaniu reakcji na ogień,
c) Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień,
d) Izolacja wodochronna dachów,
e) Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

Membrany

Producent: Izobud
Sp. z o.o.,
ul. Leśna 4,
Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica

EN 13707:2004
+A2:2009
EN 13969: 2004 EN 13969:2004/A1:2006

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie nr 57/H/2020

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)
wzdłuż
(spełnia)
w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

6 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik RYTM 710x500

Oznaczenie partii: ZP/19/186859

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
TERMA Sp. z o.o. Czaple 100,
80-298 Gdańsk

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 05.2/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

5 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

GRZEJNIK G500F ANTRACYT 789-100-61

Oznaczenie partii:
KJ-10
26 WRZ 2019

CE

Systemy grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu:

Armatura Kraków S.A.
ul. Zakopiańska 72,
30-418 Kraków

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 05.1/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

4 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS S Neofasada Premium C 001 grubość 50 mm, Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: płyty styropianowe EPS S Neofasada Premium C 001 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)1-TR80

Data produkcji 2019-10-30
Numer partii - 571/19

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Neotherm spółka z o.o. spółka komandytowa
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 13/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

3 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 100 Neoaqua Standard C 001 grubość 100 mm, Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: płyty styropianowe EPS 100 Neoaqua Standard C 001 EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-WL(T)5

Data produkcji 2019-10-15
Numer partii - 521/19

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Neotherm spółka z o.o. spółka komandytowa
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 12/T/2020

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
- Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

2 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik RONDO 790x250

numer seryjny partii: 016111197

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: grzejnik do instalacji grzewczych
w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
LUXRAD Polska
Mazur i Wspólnicy Sp. J.
ul. Parkowa 1
05-800 Pruszków

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 10/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

1 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik G500F
789-100-44

CE

Systemy grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu:

Armatura Kraków S.A.
ul. Zakopiańska 72,
30-418 Kraków

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 03/20/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5