Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa

Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych

Powrót
Próbki dla roku:
Liczba znalezionych rekordów: 226
Lp. Nazwa organu zlecającego badanie próbki Jednostka, która przeprowadziła badania / nazwa laboratorium Dane identyfikujące wyrób budowlany * Oznakowanie Zamierzone zastosowanie Grupa wyrobów Producent wyrobu / Upoważniony przedstawiciel/ Importer / (adres) Specyfikacja techniczna wyrobu Zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe Metody wg jakich przeprowadzono badania Sprawozdanie z badań (plik PDF) Uwagi
226 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice,


Płyty styropianowe Austrotherm EPS FASSADA THERMA

EPS EN13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR80

Partia: 1B/ 05/07/18

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Austrotherm
Sp. z o.o.,
ul. Chemików 1,
32-600 Oświęcim

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 120/18/195/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

225 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 038 DACH PODŁOGA
EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-CS(10)80-BS125-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5,
o grubości 30 mm

Zakład produkcyjny:
Styropian Plus sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny w Łomży
ul. Piłsudskiego 113
18-400 Łomża

Data prod.
31.07.2018

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Styropian Plus
Sp. z o.o.,
Czarne Dolne 1, 82-520 Gardeja

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 335/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

224 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM
gr. 50 mm

EPS EN 13163 T2-CS(10)80-BS125-TR100
oznaczenie partii/serii:
zakład/partia
2B /15/02/18 11:07

Zakład prod.
ul. Fabryczna 80/82,
96-106 Skierniewice

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja cieplna w budownictwie. EPS 80

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Austrotherm
Sp. z o.o.,
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 321/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 


PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

223 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa tynkarska wytwarzana w zakładzie ogólnego przeznaczenia (GP) o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
PSB zaprawa tynkarska,

data produkcji: 18.01.2018 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa tynkarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do stosowania na ściany murowe, stropy, słupy i ściany działowe objęte zakresem niniejszej normy.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: "KREISEL - Technika Budowlana"
Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)


Przyczepność:

Przyczepność do podłoża
(spełnia)
Symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

 

PN-EN 1015-12:2016

Sprawozdanie z badań nr SB/326/18

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej
(spełnia)

PN-EN 1015-19:2000

222 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Płyty styropianowe EPS 60 040 DACH PODŁOGA EKO gr. 50 mm

EPS - EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS100-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)1

Data produkcji: 24.05.2018

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Paneltech
Sp. z o.o.
ul. Michałkowicka 24,
41-508 Chorzów

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 108/18/182/M-1


Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

221 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

 

Płyty styropianowe EPS 038 DACH-PODŁOGA
gr. 50 mm, o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: GENDERKA/BRZ/01/W38DP

Data produkcji: 17.08.2018 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: GENDERKA
Sp. z o. o.,
ul. Bogdana Raczkowskiego 1
85-862 Bydgoszcz,

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02709/18/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

220 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Płyty styropianowe EPS 040 FASADA
gr. 100 mm, o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: GENDERKA/BRZ/01/W40F - Data produkcji: 17.08.2018 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: GENDERKA
Sp. z o. o.,
ul. Bogdana Raczkowskiego 1
85-862 Bydgoszcz,

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02708/18/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 


PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

219 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki
Budowli i Materiałów Budowlanych;

LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I FIZYKI BUDOWLI
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

ZAPRAWA KLEJĄCA DO PŁYTEK DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ (WEBER ZP412);

Miejsce produkcji:
ul. Adamowicza 1
05-530 Góra Kalwaria

Oznaczenie partii/serii: 25.01.2018 GK;
Rok produkcji: 2018;

CE

Klej do płytek cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie, do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień, do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Kleje budowlane

Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska
Sp. z o.o.,
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

PN-EN 12004 + A1:2012,
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/51/2018

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 63 w wykazie wyników badań z 2018 r.

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

218 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki
Budowli i Materiałów Budowlanych;

LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I FIZYKI BUDOWLI
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

ZAPRAWA KLEJĄCA DO PŁYTEK
(WEBER ZP413)

Miejsce produkcji:
ul. Adamowicza 1,
05-530 Góra Kalwaria

Oznaczenie partii/serii: 25.10.2017 GK;
Rok produkcji: 2017;

CE

Klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień, do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska
Sp. z o.o.,
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

PN-EN 12004 + A1:2012,
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/52/2018

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 62 w wykazie wyników badań z 2018 r.

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

217 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 100 035 Dach Podłoga
EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-CS(10)100-BS150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

(Fas/Dach/Podł. 100 035;
data produkcji 13.06.2018;
grubość 170mm; krawędzie frezowane)

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Styropian Plus
Sp. z o.o.,
Czarne Dolne 1
82-520 Gardeja,

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 311/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

216 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Folia wytłaczana IZOFLEX 400

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Folia 400

data produkcji:
24-03-2018

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:

Wyroby z tworzyw sztucznych do izolacji przeciwwilgociowej – PN-EN 13967:2012

Membrany

Producent: Lenko S.A.
ul. Okrzei 2,
43-300 Bielsko- Biała

PN-EN 13967:2012

(EN 13967:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
metoda A

Sprawozdanie z badań Nr 73/18/137/F-1

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1
:2001

Odporność na uderzenie:
metoda A
(spełnia)
metoda B
(spełnia)

PN-EN 12691:2007, metoda A
metoda B

Wytrzymałość na rozciąganie:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-2:2013-07

Odporność na obciążenie statyczne
(spełnia)

PN-EN 12730:2015-06,
Metoda B

Trwałość:
- wodoszczelność po sztucznym starzeniu
(spełnia)

- wodoszczelność po działaniu chemikaliów
(spełnia)

 

PN-EN 1296:2002
PN-EN 1928:2002 Metoda A (2kPa/24h)

PN-EN 1847:2010
PN-EN 1928:2002 Metoda A (2kPa/24h)

215 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji
w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS
Technonicol Carbon Prof
300 F
gr. 50 mm

Partia nr 24 894
zmiana 1/1
dzień 09.12.16

CE

Wg DWU:
Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Zavod Tehnoplex
Sp. z o.o.
Rosja, Riazań, 390047,
ul. Wostocznyj Promuzieł 21

Upoważniony przedstawiciel
producenta:
Technonicol
Sp. z o.o.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno

EN 13164:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002; PN-EN 13164+A1:2015-03 załącznik C

Sprawozdanie z badań nr 211/T/2018

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod poz. 375 w wykazie wyników badań z 2017r.

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN- EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:
Długotrwała nasiąkliwość wodą przez całkowite zanurzenie
(spełnia)

Długotrwała nasiąkliwość wody przez dyfuzję
(nie spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07
Metoda 2A

PN-EN 12088:2013-07

214 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

FOLIA BUDOWLANA FOLA-BUD
4m x 12 mb x 0,30mm +/-40% TYP A
gr. 0,30 mm

Data produkcji: 12.10.2017 r.
PARTIA: 102/10/2017

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Wykonanie warstwy paroizolacyjnej zabezpieczającej konstrukcję ścian
i stropów. Popularnym zastosowaniem jest użycie
jej jako warstwy izolacyjno-ochronnej paneli podłogowych.

Membrany

Producent:
Nexus Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 28 d
72-123 Kliniska Wielkie

EN 13984:2013

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie z badań nr 103/18/176/F-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)

- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-2:2013-07

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

Przenikanie pary wodnej
(spełnia)

PN-EN 1931: 2002 Metoda B

213 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe IZOBAU DACH PODŁOGA
EPS 70
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)5-DS(70,-)2
gr.100 mm

ozn. partii/serii:
Data produkcji 24.07.2018
Nr partii c312

Zakład produkcyjny L02

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
LUBAU Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna
ul. Bukowińska 24a/83, 02-703 Warszawa

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 275/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

212 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Styropian EURO FASADA GRAPHITE 033 gr. 100 mm

EPS - EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS75-DS(N)2-
DS(70,-)1-TR80

Data produkcji: 07.03.2018

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Eurotherm Systems
Sp. z o.o. Sp. k.,
Al. Józefa Piłsudskiego 64,
33-300 Nowy Sącz

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 122/18/197/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

211 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego o wym. 1180x580x50 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: TECHNONICOL CARBON PROF 300 d=50 mm;

Partia nr 28 993,
Linia Nr 1/4,
Dzień 15.02.18

 

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
„Zavod Tehnoplex"
Sp. z o.o.
Rosja, Riazań, 390047
ul. Wostocznyj Promuzieł 21

Upoważniony przedstawiciel: Technonicol
Sp. z o.o.,
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno

EN 13164:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002; PN-EN 13164+A1:2015-03 załącznik C

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie nr 219/T/2018

Reakcja na ogień
(nie spełnia)

PN EN ISO 11925-2:2010

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

 PN- EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(nie spełnia)

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji
(spełnia)

 

PN- EN 12087:2013-07
Metoda 2A

PN-EN 12088:2013-07

210 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 – CEM II/B-V 32,5 R

oznaczenie serii/ partii produkcyjnej:
25.06.2018 18,
Data produkcji 25.06.2018

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Cementownia Kraków- Nowa Huta Sp. z o.o.
ul. Cementowa 2,
31-983 Kraków

EN 197-1:2011
(PN-EN 197-1:2012)

Skład i składniki
(spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie nr 1495/18

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016

Stałość objętości:
- rozszerzalność
(spełnia)
- zawartość siarczanów (SO3)
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków (spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

209 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków


Zaprawa murarska według projektu ogólnego przeznaczenia (G) o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: weber ZM5 01/17,

data produkcji: 13.02.2018 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia (G), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o. o.,
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

PN-EN 998-2:2012 (EN 998-2:2010)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/325/18

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

208 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie wg projektu ogólnego przeznaczenia (G) o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Zaprawa murarska PSB,

data produkcji: 12.01.2018 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie wg projektu, ogólnego przeznaczenia (G), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, do murów zbrojonych i nie zbrojonych, ściany murowane, słupy i ściany działowe objęte niniejszą normą.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: KREISEL Technika Budowlana
Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań

PN-EN 998-2:2012 (EN 998-2:2010)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/323/18

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

207 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

Zaprawa murarska cementowa wytwarzana w zakładzie, według projektu do cienkich spoin (T) biała o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Zaprawa murarska cienkowarstwowa do betonu komórkowego i silikatów
ZMC-cM7

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa murarska cementowa wytwarzana w zakładzie według projektu do cienkich spoin (T), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: IZOLBET
Sp. z o. o.,
ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin

PN-EN 998-2:2012 (EN 998-2:2010)

Wytrzymałość na ściskanie
(nie spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/318/18

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

206 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

Zaprawa murarska cementowa wytwarzana w zakładzie według projektu ogólnego przeznaczenia (G) o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Zaprawa murarska cementowa
ZM-cM7

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa murarska cementowa wytwarzana w zakładzie według projektu ogólnego przeznaczenia (G) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: IZOLBEX
Sp. z o. o.,
ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin

PN-EN 998-2:2012 (EN 998-2:2010)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/317/18

Absorpcja wody
(nie spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

205 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

Klej cementowy o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie klasy C2T - BOLIX P biały o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: BOLIX P

CE

wg. Deklaracji Właściwości Użytkowych: Klej cementowy o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie (klasy C2T). Służy do cienkowarstwowego przyklejania płytek ceramicznych i okładzin kamiennych (na powierzchniach ściennych i podłogowych) na zewnątrz i wewnątrz budynków w tym również w pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie (np. kuchniach i łazienkach). Szczególnie polecany do przyklejania dużych, ciężkich płyt z gresu, klinkieru i okładzin kamiennych (z wyłączeniem marmuru). Stosowany jest na podłożach nieodkształcalnych z cegły, betonu oraz na powierzchni tynków cementowych i cementowo wapiennych. Klej ze względu na dużą wytrzymałość jest polecany do stosowania na podłożach obciążonych, np. w garażach, warsztatach oraz na posadzkach przemysłowych. Klej w odmianie białej jest polecany również do okładzin z marmuru.

Kleje budowlane

Producent: BOLIX S.A.,
ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 34/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348: 2008 pkt. 8.5

204 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli

Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Superelastyczny klej żelowy H40 BEZ LIMITÓW

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
H40 BEZ LIMITÓW

worek 25 kg,
ozn. partii/serii :
20171221 KPA1 237

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
Kerakoll Polska
Sp. z o.o.,
ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgów

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt. 8.2

Sprawozdanie z badań nr WINB/53/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348: 2008 pkt. 8.5

203 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

GO/ON
klej do płytek ceramicznych C1

Data produkcji:
11.05.2018

Kod paskowy:
5906031400718

CE

Klej cementowy, normalnie wiążący C1, do wewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
Dombud RP
Piotr Dąbrowski
ul. Szosa Rypińska 26,
87-400 Golub Dobrzyń

PN-EN 12004 +A1:2012
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt. 8.2

Sprawozdanie nr 35/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.3

202 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe GENDERKA/ZCH/01/W38FM
gr. 140mm

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: GENDERKA Sp. z o.o., ul. B. Raczkowskiego 1, 85-862 Bydgoszcz

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 295/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

201 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

Zakład Betonów, Zapraw
i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa
murarska
GO/ON

Data produkcji: 2018/03/27

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według przepisu, ogólnego przeznaczenia (G), do ścian murowanych, słupów i ścian działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
DOMBUD RP Piotr Dąbrowski
ul. Szosa Rypińska 26
87-400 Golub-Dobrzyń

 

PN-EN 998-2:2012
(EN 998-2:2010)

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002;
PN-EN 1015-17:2002
/A1:2005

Sprawozdanie nr 1184/18

Sprawozdanie nr SB/269/18

Absorpcja wody (spełnia)

PN- EN 1015-18:2003

Trwałość, jako odporność na zamrażanie-odmrażanie
(spełnia)

PN-85/B-04500

200 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice


GIAS XPS 300 polistyren ekstrudowany-50mm Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GIAS XPS 300 polistyren ekstrudowany-50mm
XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10/Y)300-CC(2,0/1,5/10)75-WL(T)0,7-TR200-MU200-FTCI2

Data produkcji: 08.11.2017 r.
Lot: A331

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
SC BRIOTHERMXPS SRL, Sector 4, Sos. Berceni Nr 13 Bucuresti 041902, Romania (Rumunia)

EN 13164:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002; PN-EN 13164+A1:2015-03 załącznik C

Sprawozdanie nr 51/18/106/M-1

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

 PN- EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)

 

PN- EN 12087:2013-07
Metoda 2A

199 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

GRESLEP

Data produkcji/ numer partii:
15.05.18

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie z wydłużonym czasem otwartym (C2TE), stosowany do wykończeń podłogowych i ściennych, wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent:
MAJSTER-POL
Sp. z o.o.
Sp. k.
Mienia 291
05-319 Cegłów

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 25/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348: 2008 pkt. 8.5

198 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Folia budowlana 0,30, typ A

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Folia budowlana 0,30

Data produkcji: 06.09.2017 r.

Rolka,
szerokość 4 m długość 25mb
ilość 100 m²

Nr partii: ORD4668-042
Wykonał:
WORPR0391

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej – typ A.
Do stosowania jako warstwa hydroizolacyjna w budynkach

Membrany

Producent:
Element Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności 22-24 58-260 Bielawa

EN 13984:2013

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż /Wydłużenie przy zerwaniu -wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek /
Wydłużenie przy zerwaniu –w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Sprawozdanie nr 71/18/135/F-1

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

Przenikanie pary wodnej
(spełnia)

PN-EN 1931: 2002 Metoda B

Trwałość:
Opór pary wodnej po sztucznym starzeniu
(spełnia)

PN-EN 1296:2006 (12 tygodni/70ºC)
PN-EN 1931:2002
Metoda B

197 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej do płytek wysokoelastyczny C2TES1 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: CEMEX CX-K760

CE

Odkształcalny klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, z wydłużonym czasem otwartym i zmniejszonym spływie, klasa C2TES1. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Kleje budowlane

Producent:
Cemex Polska
Sp. z o.o.,
ul. Łopuszańska 38D,
02-232 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 29/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348: 2008 pkt. 8.5

196 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej do płytek uelastyczniony C1TE o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: CEMEX CX-K540

CE

Układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
Cemex Polska
Sp. z o.o.,
ul. Łopuszańska 38D,
02-232 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 28/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348: 2008 pkt. 8.5

195 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej do płytek uniwersalny C1T o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: CEMEX CX-K320

CE

Układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
Cemex Polska
Sp. z o.o.,
ul. Łopuszańska 38D,
02-232 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 27/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

 

PN-EN 1348: 2008 pkt. 8.5

194 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a
80-346 Gdańsk


Płyty styropianowe EPS P 100 038 HYDRO STOP/19190618 EPS EN 13163 T(2)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-
DS(70,-)2-WL(T)5-WD(V)6

grubość 180 mm

Typ EPS P 100 038

Zakład prod.: Jeziorko 72 E
18-421 Piątnica

 

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:

SONAROL
Sp. j Najda
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 309/T/2018

Przepuszczalność wody:
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)

PN-EN 12087:2013-07
Metoda 2A

193 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Folia budowlana 0,15, typ A

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Folia budowlana 0,15

Data produkcji: 13.09.2017 r.

Rolka,
szerokość 4 m długość 25mb
ilość 100 m²

Nr partii:
ORD4775-002
Wykonał:
WORPR0420

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej – typ A.
Do stosowania jako warstwa hydroizolacyjna w budynkach

Membrany

Producent:
Element Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności 22-24 58-260 Bielawa

EN 13984:2013

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż /Wydłużenie przy zerwaniu -wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek /
Wydłużenie przy zerwaniu –w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Sprawozdanie nr 70/18/134/F-1

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

Przenikanie pary wodnej
(spełnia)

PN-EN 1931: 2002 Metoda B

Trwałość:
Opór pary wodnej po sztucznym starzeniu
(spełnia)

PN-EN 1296:2006 (12 tygodni/70ºC)
PN-EN 1931:2002
Metoda B

192 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej cementowy o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie klasy C2T - BOLIX PE o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
BOLIX PE

CE

Klej cementowy o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie (klasy C2T). Służy do cienkowarstwowego przyklejania dużych, ciężkich płyt z gresu i klinkieru wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym również w pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie (np. kuchniach, łazienkach), do przyklejania dużych, ciężkich płyt z gresu, klinkieru. Stosowany jest na podłożach nieodkształcalnych z cegły, betonu oraz na powierzchni tynków cementowych i cementowo wapiennych.

Kleje budowlane

Producent:
BOLIX S.A.,
ul. Stolarska 8,
34-300 Żywiec

PN-EN 12004+A1:2012
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 26/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348: 2008 pkt. 8.5

191 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej. Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Materiałów Budowlanych,
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Siatka z włókna szklanego
SSA 1363-160

znak budowlany

Jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków

Złożone zestawy/ systemy izolacyjne

Producent: AS „Valmieras stikla škiedra"
Cempu iela
13,
LV-4201, Valmiera,
Łotwa

AT-15-9268/ 2014

Masa powierzchniowa (spełnia)

ETAG 004:2013 p. C.3.1

Sprawozdanie nr LZM00-02528/18/Z00NZM

Zawartość popiołu w temp. 625ºC
(spełnia)

ETAG 004:2013
p. C.3.2

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych z 28 dni w warunkach laboratoryjnych
- wzdłuż osnowy
( spełnia)
- wzdłuż wątku
( spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym
- wzdłuż osnowy
( spełnia)
- wzdłuż wątku
( spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej,%, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych
- wzdłuż osnowy
( spełnia)
- wzdłuż wątku
( spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej,%, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym
- wzdłuż osnowy
( spełnia)
- wzdłuż wątku
( spełnia)

 

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

190 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw
i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa do podkładów podłogowych o nazwie Beton B20 BAU-BT220

Data produkcji: 18.08.2017 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
wykonywanie podkładów podłogowych, drobnych prac betoniarskich i naprawczych, w tym fundamentów pod małą architekturę ogrodową, płytek chodnikowych, nadproży okiennych i drzwiowych, słupków i murków ogrodowych.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
ZP Baucem
Sp. z o.o.,
ul. Kolejowa 7
33-132 Niedomice,

PN-EN 13813:2003
(EN 13813:2002)

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie nr SB/311/18

 

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

189 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Płyty styropianowe IZOBAU DACH PODŁOGA STANDARD
gr. 50 mm

EPS - EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS100-CS(10)60-DS(N)5-
DS(70,-)2

Data produkcji: 09.05.2018

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: LUBAU
Sp. z o.o.
Sp. komandytowo-akcyjna,
ul. Bukowińska 24a/83
02-703 Warszawa

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 107/18/181/M-1

 

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

188 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 040 FASADA EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P3-BS100-DS(N)5-DS(70,-)3-TR100

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Styropian Plus Sp. z o.o.,
Czarne Dolne 1
82-520 Gardeja

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 283/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
metoda B

PN-EN 1607:2013-07

187 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 70 038 FASADA/21200718 EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR100

grubość 200 mm

Typ EPS 70 038

Zakład prod.: Jeziorko 72 E
18-421 Piątnica

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:

SONAROL
Sp. J. Najda
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 308/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
metoda B

186 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe DACH PODŁOGA
EPS 100-038
gr. 50 mm
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EPS 100-038 001 EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

numer partii produkcyjnej:
50MM 10.07.18 ZM1

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:

ThIB Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Albaterm
Sp. z o.o.
Staw,
62-420 Strzałkowo

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

 PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 260/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

185 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
Styr-Bud EPS 70-040 Fasada 001 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STB Koncept Sp. z o.o., Cięciwa,
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 5, 05-200 Wołomin

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

 PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 255/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 


PN-EN 12089:2013-07
metoda B

PN-EN 1607:2013-07

 

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

184 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
I Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

BAUMIT DuoFix- Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych (EPS)

seria: 29.05.18 / 03:13 LO

Zakład produkcyjny: Zakład Produkcyjny w Łowiczu, Uchanka 9/11, 99-400 Łowicz

znak budowlany

Zaprawa klejąca Baumit DuoFix jest przeznaczona do mocowania płyt styropianowych (EPS) do mineralnych podłoży budowlanych w bezspoinowych systemach ocieplania ścian zewnętrznch budynków nowowznoszonych i użytkowanych

Złożone zestawy/ systemy izolacyjne

Producent:
BAUMIT
Sp. z o.o.,
ul. Wyścigowa 56G,
53-012 Wrocław

 

AT-15-9455/2015 + Aneks nr A1

Zawartość popiołu w temp. 450˚C
(spełnia)

ETAG 004:2013 p.C.1.1.3

Sprawozdanie z badań nr 1186/18

Sprawozdanie z badań nr 21/2018

Wygląd zewnętrzny suchej mieszanki
(spełnia)

ZUAT-15/V.03./2010 p.6.6.5.1

Gęstość nasypowa g/cm3 (spełnia)

PN-EN 1097-3:2000

Odporność na występowanie rys skurczowych
(spełnia)

ZUAT-15/V.03./2010 p.6.6.5.2

Przyczepność do betonu, MPa:
- w warunkach laboratoryjnych (spełnia)
- po 48h zanurzenia w wodzie i 2h suszenia w (+23±2) ˚C i (+50±5)% RH
(spełnia)
- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia w (+23±2) ˚C i (+50±5)% RH
(spełnia)

 

ETAG 004:2013 p. 5.1.4.1.2

Przyczepność zaprawy do styropianu, MPa:
- w warunkach laboratoryjnych (spełnia)
- po 48h zanurzenia w wodzie i 2h suszenia w (+23±2) ˚C i (+50±5)% RH
(spełnia)
- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia w (+23±2) ˚C i (+50±5)% RH
(spełnia)

 

ETAG 004:2013 p. 5.1.4.1.3

183 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centralne Laboratorium Badawcze
HENKEL POLSKA
Sp. z o.o.
Stara Góra
26-220 Stąporków

Zaprawa Klejowa FAST GB1 FZ102

22.01.2018
16:35 00313

CE

Według DWU: Zaprawa do cienkich spoin, ściany murowane, słupy i ściany działowe/do murowania ścianek z bloczków z betonu komórkowego i cegły silikatowej

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: P.W. FAST
Sp. z o.o.
ul. Foluszowa 112
65-751 Zielona Góra

PN-EN
998-2:2012

EN
998-2:2010

Trwałość
- ubytek masy
(spełnia)
- spadek wytrzymałości:
(spełnia)

PN-85/B-04500 p.4.11

Sprawozdanie nr 331/06/2018

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN
1015-11:2001
+ PN-EN
1015-11:2001/
A1:2007

Przepuszczalność pary wodnej
(spełnia)

PN-EN
1745:2012
Tablica A12

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

PN-EN
1745:2012
Tablica A12

Absorpcja wody
(spełnia)

 

PN-EN
1015-18:2003

182 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 70 Neofasada EPS 70-040 B 001 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 gr. 150 mm

Zakład produkcyjny: Neotherm sp. z o.o. spółka komandytowa
Zakład Produkcyjny w Biskupcu
11-300 Biskupiec
ul. Kolonia III/5

Data prod.
16.07.2018

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Neotherm
Sp. z o.o., spółka komandytowa,
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

 PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań mr 293/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 


PN-EN 12089:2013-07
metoda B

PN-EN 1607:2013-07

 

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

181 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a, 80-346 Gdańsk

Folia budowlana NEX-BUD 5mx20mbx0,20mm TYP A

Data produkcji: 29.06.2018r.
Partia: 63/06/2018

CE

Wyroby do regulacji pary wodnej, wykonanie warstwy paroizolacyjnej, zabezpieczającej konstrukcje ścian, stropów oraz innych przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej

Membrany

Producent: NEXUS Sp. z o.o., ul. Szczecińska 28d,
72-123 Kliniska Wielkie

EN 13984:2013

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928: 2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 277/H/2018

Przenikanie pary wodnej
(spełnia)

 

PN-EN 1931: 2002 Metoda B

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem

- wzdłuż
(spełnia)

- w poprzek (spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

180 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Płyty styropianowe FASADA EPS 040
gr. 120 mm
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: EPS S - FASADA 040 EPS-EN13163 T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(15)-BS75-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80

Data produkcji: 10.07.2018 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
IZOTERM Mariusz Wałek Sp. J.,
Goździelin 110, 27-420 Bodzechów

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02396/18/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 


PN-EN 12089:2013-07
metoda B

PN-EN 1607:2013-07

179 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Płyty styropianowe EPS 039 DACH/PODŁOGA STANDARD
gr. 100 mm
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: EPS -039 DACH/PODŁOGA-STANDARD EN13163 T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS115-CS(10)70-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100

Data produkcji: 06.07.2018 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
IZOTERM Mariusz Wałek Sp. J.,
Goździelin 110, 27-420 Bodzechów

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02438/18/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 


PN-EN 12089:2013-07
metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

178 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Membrana wysokoparoprzepuszczalna
Comfort 175

Data produkcji: 18.09.17

Rolka, 50 m x1,5 m = 75 m²

Nr partii: ORD4697-006
operator WORPR0393

zakład produkcyjny Tarnawa 34a
28-340 Sędziszów

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Membrana Comfort 175 jest to trójwarstwowa włóknina elastyczna (włóknina PP+film +włóknina PP) przeznaczona do stosowania jako wyrób podkładowy i warstwa paroprzepuszczalna pod nieciągłe pokrycia dachowe dachów skośnych oraz jako paroprzepuszczalny wyrób podkładowy stosowany pod zewnętrznymi okładzinami ścian, w celu uniknięcia przenikania wiatru i przesiąkania wody z zewnątrz.

Membrany

Producent:
ZPHU WA-BIS Waldemar Wata ul. Polna 3
42-445 Szczekociny

EN 13859-1:2010
EN 13859- 2:2010

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(nie spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(nie spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001
PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-2:2010
Załącznik A

Sprawozdanie nr 67/18/131/F-1

Trwałość:
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu po sztucznym starzeniu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(nie spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(nie spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

PN-EN 13859-1:2010/ PN-EN 13859-2:2010
Załącznik C
PN-EN 1297:2006 (336h/ 50º C)
PN-EN 1296:2002 (90dni/70º C)

PN-EN
12311-1:2001
PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-2:2010
Załącznik A

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001
PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-2:2010
Załącznik B

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Przenikanie pary wodnej
(spełnia)

PN-EN ISO 12572:2016-10
Zestaw warunków E

177 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS-70-038 FASADA
gr 180 mm
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
EPS 70-038 FASADA EPS-EN13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Data produkcji 22.06.2018

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
IZOTERM Mariusz Wałek Sp. J.,
Goździelin 110, 27-420 Bodzechów

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła dla grubości nominalnej
(spełnia)

Opór cieplny dla grubości nominalnej
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie nr 232/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

 


PN-EN 12089:2013-07
metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

Przepuszczalność wody:

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

Długotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

 

PN-EN 1609:2013-07 metoda A

PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

176 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty z wełny mineralnej o wym. 1200x600x100 mm,

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: TECHNOFACADE COTTAGE MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(23,90)-CS(10)30-TR10-PL(5)150-WS-WL(P)-MU1 RtF:A1

Shift number 3, Batch number 98 372, Manufacture date 16.03.18

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Płyty termoizolacyjne stosowane w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
LLC "Heat-Insulating Plant "TECHNO", z siedzibą w: LLC "Zavod TECHNO" Ryazan, Vostochnij Promuzel,
bud. 21/58, Federacja Rosyjska

Upoważniony przedstawiciel: Technonicol
Sp. z o.o.,
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno;

 

EN 13162:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z Badań nr 220/T/2018

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

Przepuszczalność wody:

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

Długotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

 

PN-EN 1609:2013-07 metoda A

PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

175 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
ALFA PODŁOGA
EPS 80 EPS-EN 13163-
T1-L2-W2-Sb2-P10-
BS125-CS(10)80-
DS(N)2-DS(70,-)2-
DLT(1)5

Długość i szerokość:
1000 x 500 mm,
Grubość nominalna
30 mm

Zakład produkcyjny:
YETCO S.A.,
ul. Przemysłowa 5,
98 – 405 Galewice.

Numer partii
produkcyjnej:
03/04/2018

CE

izolacja cieplna w
budownictwie do
zastosowań
przenoszących
obciążenia

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: YETICO S.A.
ul. Towarowa
17A,
10 – 416 Olsztyn

PN-EN 13163+A1 2015-03

(EN 13163: 2012+A1: 2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny dla grubości nominalnej
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie nr 234/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

174 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe SILVER fundament 50 mm

EPS 100 EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4

Identyfikacja wyrobu 367/18 G
Data i godzina 2018-06-16 04:46

Ean: 5 908230 805141

 

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Termo Organika
Sp. z o.o.
ul. B. Prusa 33 30-117 Kraków
Polska

PN-EN 13163+A1 2015-03

(EN 13163: 2012+A1: 2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
dla grubości nominalnej
(spełnia)

Opór cieplny dla grubości nominalnej
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 231/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B


Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

173 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Nafty i Gazu
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Przesyłania i Dystrybucji Gazu
Laboratorium Badań Armatury i Technik Eksploatacji Gazociągu

ul. Bagrowa 1
30-733 Kraków

 


KUREK KULOWY PERFEKT SYSTEM/KUREK KULOWY PODŁĄCZENIOWY PERFEKT Z FILTREM PHA - 011 G1/2 X G3/8 ZZ PN16 DN15 KUREK KULOWY PODŁĄCZENIOWY Z FILTREM II CuZn-C;

Miejsce produkcji: Chiny;

Oznaczenie partii/serii: data produkcji
01/2018,
indeks
02-011-1510-000;
Rok produkcji: 2018

 

znak budowlany

Jako armatura zaporowa w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz chłodniczych, w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(wg KDWU)

Wyroby budowlane mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PERFEXIM" LTD Sp. z o.o. Sp.
Komandytowa,
ul. Samotna 2
61-441 Poznań

AT-15-9141/2016 + Aneks nr 1

Moment napędowy (spełnia)

PN-EN 13828:2005

Sprawozdanie z badań nr 1/WINB-WWB.7782.21.2018

Odporność na zginanie
(spełnia)

PN-EN 13828:2005

Trwałość
(spełnia)

PN-EN 13828:2005

172 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS 100-038 / Super,
gr. 10 cm

oznaczenie partii/serii prod.:
18/02/08/100

zakład produkcyjny:
ul. Fabryczna 76
96-100 Skierniewice,

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
THERMICA
Sp. z o.o.,
Łazy,
ul. Łączności 1b, 05-552 Wólka Kosowska

 

PN-EN 13163+A1 2015-03

(EN 13163: 2012+A1: 2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 124/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

171 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut
Mechanizacji
Budownictwa
i Górnictwa
Skalnego
Oddział
Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium
Materiałów
Budowlanych
„IZOLACJA"
Al. W. Korfantego
193 A,
40-157
Katowice

Papa asfaltowa
wierzchniego krycia
DACHBIT W 400

rolka o wym. 1,0 x
15,0 m

data produkcji,
oznaczenie
partii/serii:
Nr zmiany: 1,
29 VI 2018

CE

Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień.

Membrany

Producent:

Izobud
Sp. z o.o.
ul. Leśna 4
Łąki Kozielskie,
47-150 Leśnica

EN 13707:2004+A2:2009

Wodoszczelność
(Spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie nr 118/18/192/P-1

Giętkość
(Spełnia)

PN-EN 1109:2013-
07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
– wytrzymałość na rozciąganie maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(Spełnia)
– wytrzymałość na rozciąganie maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(Spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż
(Spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej się w poprzek
(Spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Reakcja na ogień
(Spełnia)

PN-EN 13501-1+A1:2010
PN-EN ISO 11925-2:2010

170 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

 

Papa asfaltowa podkładowa SUPERNOVA P/64/1200

Nadruk na opakowaniu:
22.03.18ZM-A3-00299

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Izolacja wodochronna dachów
Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień.

Membrany

Producent:

Izolacja-Jarocin S.A.
ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin

EN 13707:2004+
A2:2009

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie nr 298/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
– wytrzymałość na rozciąganie maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
– wytrzymałość na rozciąganie maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż
(spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej się w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

169 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Swisspor LAMBDA PLUS fasada

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
swisspor LAMBDA PLUS fasada EPS- EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 M typ wyrobu EPS S

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej/
data produkcji: 28.06.2018;

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
SWISSPOR Polska
Sp. z o.o.,
ul. Kroczymiech 2,
32-500 Chrzanów

PN-EN 13163+A1 2015-03

(EN 13163: 2012+A1: 2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 292/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

168 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS S,

oznaczenie typu wyrobu budowlanego: ATLAS GRAWIS S

Data produkcji:
09.05.2018

znak budowlany

Zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS S jest przeznaczona do mocowania płyt styropianowych do mineralnych podłoży budowlanych w bezspoinowych ociepleniach ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych oraz eksploatowanych. Zaprawa ATLAS GRAWIS S może być stosowana do mocowania elementów ze styropianu do mineralnych podłoży budowlanych.

Złożone systemy/ zestawy izolacyjne

Producent wyrobu:
ATLAS
Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

AT- 15-8720/2014

Przyczepność do betonu:
- w stanie powietrzno-suchym
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia
(spełnia)

 

ETAG 004:2013
p. 5.1.4.1.2

ZUAT – 15/V.03/2010

Sprawozdanie nr 24/2018

Przyczepność do styropianu:
- w stanie powietrzno-suchym
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia
(spełnia)

 

ETAG 004:2013
p. 5.1.4.1.3

ZUAT – 15/V.03/2010

167 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

GRANIT PLUS C2T CEMENTOWA ZAPRAWA KLEJOWA NORMALNIE WIĄŻĄCA O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH I OGRANICZONYM SPŁYWIE TYPU C2T

Miejsce produkcji:
ul. Szklarska 6,
97-300 Piotrków Trybunalski

Oznaczenie partii/serii:
2017-12-14, KGRP/06/12/2017;
Rok produkcji: 2017;

CE

Do układania płytek ściennych i podłogowych wewnątrz lub/i zewnątrz budynków

Kleje budowlane

VITRO-CER-TECH Sp. z o.o.
ul. Szklarska 6
97-300 Piotrków Trybunalski

PN-EN 12004+A1:2012
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 31/2018

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 71 w wykazie wyników badań z 2018r.

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

166 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe DALMATYŃCZYK fasada 140 mm

EPS S EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

Identyfikacja wyrobu
816/18 G
Data i godzina
2018-01-08 19:45

Ean: 5 908230 801181

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Termo Organika
Sp. z o.o.
ul. B. Prusa 33 30-117 Kraków
Polska

PN-EN 13163+A1 2015-03

(EN 13163: 2012+A1: 2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
dla grubości nominalnej
(spełnia)

Opór cieplny dla grubości nominalnej
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 216/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

165 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych,
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie, Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków,

 

ALPOL AK 525,
Klej do styropianu STANDARD,
25 kg,
Element zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem
ALPOL EKO PLUS STANDARD

data produkcji:
14.09.2017

znak budowlany

wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych
nr 1/ST/2017:
Do ocieplenia ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych, bez istniejącego ocieplenia. Do stosowania na podłożach betonowych i murowych

Złożone systemy/ zestawy izolacyjne

Producent wyrobu:
Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II" Sp. z o.o.,
ul. Górnicza 7
39-400 Tarnobrzeg,

AT-15-9479/2015
+ Aneksy nr 1, 2, 3

Odporność na powstawanie rys skurczowych w warstwie grubości do 8 mm (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010

Sprawozdanie z badań nr 33/2018

Przyczepność do betonu:
-w stanie powietrzno-suchym
(spełnia)
-po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia (spełnia)
-po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia (spełnia)

ETAG 004:2013

Przyczepność do styropianu:
-w stanie powietrzno-suchym
(spełnia)
-po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia (spełnia)
-po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia (spełnia)

ETAG 004:2013

164 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

INSTYTUT
ENERGETYKI
Oddział Techniki
Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu
ul. Wilcza 8
26 – 610 Radom

Grzejnik
aluminiowy G500
(71-008-5000-000)
10-cio elementowy
grzejnik aluminiowy

Zakład produkcyjny:
Z.E.I. Co. Ltd.,
Zhejiang Province,
Chiny.

Numer partii
produkcyjnej:
III/2017

CE

w instalacjach
grzewczych w
budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„PERFEXIM"
LTD Sp. z o.o.
Sp. k.
ul. Samotna 2
61 – 441
Poznań

EN 442-1:
2014
(PN-EN 442-
1:2015-02)

Nominalna moc cieplna:

- Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30
(spełnia)

- Normatywna nominalna moc cieplna Φ50
(spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02
p. 5.4.2,
p. 5.5.1

Sprawozdanie nr 25/18/WINB

Moc cieplna w różnych
warunkach
pracy
(charakterystyka)
(spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02
p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Odporność na działanie
Ciśnienia
(spełnia)

 

PN-EN 442-1:2015-02
p. 5.6

163 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe SILVER dach-podłoga 100 mm

EPS 80 EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1

Identyfikacja wyrobu 145/18
Data i godzina 2018-04-16 05:21

Ean: 5 908230 800542

 

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Termo Organika
Sp. z o.o.
ul. B. Prusa 33 30-117 Kraków
Polska

PN-EN 13163+A1 2015-03

(EN 13163: 2012+A1: 2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
dla grubości nominalnej
(spełnia)

Opór cieplny dla grubości nominalnej
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań Nr 218/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

162 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Odlewnictwa
Zespół Laboratoriów Badawczych
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków

Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu (ITB), pręty żebrowane, stalowe do zbrojenia betonu, pręty żebrowane B500B (IBDiM)
o średnicy 12 mm

Oznaczenie serii/partii:
Nr wytopu: 581794,
Data produkcji: 12.04.2018

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
do zbrojenia konstrukcji żelbetowych, pracujących pod obciążeniami dynamicznymi i wielokrotnie zmiennymi oraz w budownictwie komunikacyjnym w zakresie: drogowych obiektów inżynierskich, kolejowych obiektów inżynieryjnych, dróg publicznych, dróg wewnętrznych, obiektów budowlanych kolei miejskiej „metra", lotnisk cywilnych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
Joint Stock Company EVRAZ Consolidated West Siberian Metallurgical Plant,
16 Kosmicheskoye Shosse,
654043 Novokuznetsk, Kemerovo Region, Rosja

Upoważniony przedstawiciel producenta:
Premco s.c.,
ul. 3 Maja 15/I/6, 41-200 Sosnowiec

IBDiM-KOT-2017/0013,

ITB-KOT-2017/0052

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 370/TBS/2018

Wytrzymałość na rozciąganie (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie względne
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

161 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty z wełny mineralnej
(Boards of mineral wool) Light Extra 150 mm

CE

Do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
JSC GomelStroyMaterialy 246010 Gomel Republic of Belarus, Mogilevskaya
str. 14

Importer:
IsoProfit OÜ 13516, ESTONIA, Harju maakond, Tallinn, Kakumae tee 226, Haabersti linnaosa

EN-13162:
2012+
A1:2015

Opór cieplny:
Grubość
(Spełnia)

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań NR 172/T/2018

Trwałość:
Stabilność wymiarowa w określonych okolicznościach
- grubość
(Spełnia)

 

PN-EN 1604:2013-07

Reakcja na ogień
(Spełnia)

PN-EN ISO 1716:2010
PN-EN ISO 1182:2010

Przepuszczalność wody:

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia
(Spełnia)

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu
(Spełnia)

 

PN-EN 1609:2013-07
Metoda A

PN-EN 12087:2013-07
Metoda 1A

160 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa
murarska

oznaczenie partii produkcyjnej:
04.04.18

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska typu (G) według przepisu, ogólnego przeznaczenia. Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym. Ściany murowane, słupy i ściany działowe objęte zakresem niniejszej normy.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Sicher Bautechnik
Sp. z o.o.
ul. Milenijna 12/14
97-200 Tomaszów Mazowiecki

PN-EN 998-2:2012
(EN 998-2:2010)

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002;
PN-EN 1015-17:2002/A1:2005

Sprawozdanie nr 1183/18

Sprawozdanie nr SB/268/18

Absorpcja wody (spełnia)

PN- EN 1015-18:2003

Trwałość, jako odporność na zamrażanie-odmrażanie
(spełnia)

PN-85/B-04500
p 4.11

159 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Wylewka samopoziomująca Polimin LC-4 Nivelir Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Polimin LC-4 Nivelir

Data produkcji:
18.09.17

Worek 25 kg
ozn. partii/serii:
180917-2-14

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Samopoziomujący podkład podłogowy na bazie cementu, do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych CT-C25-F4

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Fomalgaut-Polimin
Sp. z o.o.
ul. Pszenycznaja 2a
03680 Kijów Ukraina

Upoważniony przedstawiciel:
Fomalgaut – PL
Sp. z o.o.
ul. Frezerów 3,
20-209 Lublin

EN 13813:2002

Wytrzymałość na zginanie
(Spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie nr SB/237/18

Wytrzymałość na ściskanie
(Spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

158 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
BETA PODŁOGA EPS 70, EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 o gr. 30 mm

Data produkcji: 29-03-2018

Numer partii – 29/03/2018 14:00 OL

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja cieplna w budownictwie, do zastosowań przenoszących obciążenia

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
YETICO S.A.,
ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012+
A1:2015)

Opór cieplny:
- Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
- Opór cieplny
(spełnia)

 

 PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 201/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie:
- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
- Naprężenia ściskające przy
10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

157 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
AQUA EPS P120 EPS 120 EPS-EN 13163-T1-L3-W2-Sb2-P5-BS170-CS(10)120-DS(N)2-DS(70,90)1-DLT(2)5-WL(T)1-WD(V)3,
gr. 100 mm

Data produkcji: 28-03-2018

Numer partii – 28/03/2018 13:11 GW

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja cieplna w budownictwie, do zastosowań przenoszących obciążenia

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
YETICO S.A.
ul. Towarowa 17A
10-416 Olsztyn

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012+
A1:2015)

Opór cieplny:
- Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
- Opór cieplny
(spełnia)

 

 PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 200/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie:
- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
- Naprężenia ściskające przy
10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

156 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu
i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

TYTAN gotowy klej do płytek ceramicznych, dyspersyjny

Seria lub partia produkcyjna:
30-04-2019

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: klej dyspersyjny o podwyższonych parametrach i wydłużonym czasie otwartym D2E, do wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
Produkcja Materiałów Budowlanych
YARD Sp. z o.o.,
ul. Pomorska 53,
70-812 Szczecin

EN 12004:2007+A1:2012

Przyczepność:
Początkowa wytrzymałość na ścinanie
(spełnia)

 

PN-EN 1324:2008 p.7.2

Sprawozdanie nr 22/2018

Trwałość:
Wytrzymałość na ścinanie po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

 

PN-EN 1324:2008 p.7.3

Trwałość:
Wytrzymałość na ścinanie po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1324:2008 p.7.4

Trwałość :
Wytrzymałość na ścinanie (przyczepność) w podwyższonej temperaturze
(nie spełnia)

 

PN-EN 1324:2008 p.7.5

155 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk


Płyty styropianowe fasada KOMFORT
100 mm

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ARBET/K/FK/EPS S/
0,042/100
T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

Kod oznaczenia zgodny ZA. 1.
EPS-EN 13163-T1-BS75-DS(70,-)2-TR80

Ean 5 902578 100371

18/06/2018 15:52

Zakład produkcyjny:
ul. Bohaterów Warszawy 32,
75-211 Koszalin

 

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Fabryka Styropianu „ARBET" Bartosik Czernicki Funke Kuncer Muzyczuk
Sp. J.
ul. Bohaterów Warszawy 32 75-211 Koszalin

PN-EN 13163+A1 2015-03

(EN 13163: 2012+A1: 2015)

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Sprawozdanie z badań Nr 227/T/2018

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925:2010

154 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych;
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Wodouszczelniacz do betonu
HYDROFLUX

CE

Domieszka do betonu uszczelniająca, zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012 tablica T9

Wyroby związane z betonem, zaprawą zaczynem

Producent wyrobu:

MEEX-AG
Ewa Sikora, Marek Sikora spółka jawna
ul. Borowcowa k/126
32-500 Chrzanów

EN 934-2:2009
+A1:2012

Zawartość jonów chlorkowych
(spełnia)

PN-EN 480-10:2011

Sprawozdanie z badań nr 1377/18

Sprawozdanie z badań nr SB/266/18

Zawartość alkaliów – równoważnik Na2O
(spełnia)

PN-EN 480-12:2008

Zawartość powietrza w mieszance betonowej
(spełnia)

PN-EN 12350-7:2011

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
(spełnia)

PN-EN 12390-3:2011

153 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych;
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Plastyfikator zimowy
FLUX ZM

CE

Domieszka do betonu redukująca ilość wody/ uplastyczniająca, zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012 tablica T2

Wyroby związane z betonem, zaprawą zaczynem

Producent wyrobu:

MEEX-AG
Ewa Sikora, Marek Sikora spółka jawna
ul. Borowcowa k/126
32-500 Chrzanów

EN 934-2:2009
+A1:2012

Zawartość jonów chlorkowych
(spełnia)

PN-EN 480-10:2011

Sprawozdanie z badań nr 1376/18

Sprawozdanie z badań nr SB/264/18

Zawartość alkaliów – równoważnik Na2O
(spełnia)

PN-EN 480-12:2008

Zawartość powietrza w mieszance betonowej
(spełnia)

PN-EN 12350-7:2011

Zmniejszenie ilości wody zarobowej
(spełnia)

PN-EN 12350-2:2011

Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach
(spełnia)

PN-EN 12390-3:2011

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
(spełnia)

PN-EN 12390-3:2011

152 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych;
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Przyspieszacz wiązania
FASTPROOF

CE

Domieszka przyspieszająca twardnienie
(w formie płynu)

Wyroby związane z betonem, zaprawą zaczynem

Producent wyrobu:

JURGA Spółka
z o.o. Sp.k.
Krzyżanowo 33
63-100 Śrem

EN 934-2:2009
+A1:2012

Zawartość jonów chlorkowych
(spełnia)

PN-EN 480-10:2011

Sprawozdanie z badań nr 1378/18

Sprawozdanie z badań nrr SB/265/18

Zawartość alkaliów – równoważnik Na2O
(spełnia)

PN-EN 480-12:2008

Zawartość powietrza w mieszance betonowej
(spełnia)

PN-EN 12350-7:2011

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
(spełnia)

PN-EN 12390-3:2011

151 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów
w Warszawie

Laboratorium Badawcze Ceramiki i Betonów

ul. Postępu 9
02-676 Warszawa

 

PORIZO CP25 P+W
element murowy ceramiczny pionowo drążony

wymiary
375x250x238
(mm)

data produkcji: 04.04. 2018
zmiana 2

CE

wg DWU:
Element P do stosowania w murach zabezpieczonych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:

CEGIELNIA Plecewice
Sp. z o.o.

Plecewice 50A
05-088 Brochów

EN 771-1 : 2011
+A1:2015

Wytrzymałość na ściskanie:

- średnia
(nie spełnia)

- znormalizowana
(nie spełnia)

 

PN-EN
772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie nr 149/LB/2018

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:

- gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN
772-13:2001

150 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Budownictwa Betonowego
Laboratorium Badawcze
Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 


Betonowa kostka brukowa BEHATON gr. 8 cm - szara - do układania maszynowego, z fazą,
1-08-BH-000-U_M-CO

Miejsce produkcji: Zakład produkcyjny nr 4, Kielce
ul. Ściegiennego 240,
25-116 Kielce;

Oznaczenie partii/serii:
Nr serii 085,
Nr formy 0866;
Data produkcji/zmiana 15.05.2018/2;
Rok produkcji: 2018

 

CE

Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych (wg DWU)

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: BRUK-BET
Sp. z o.o.
Nieciecza 199
33-240 Żabno;

 

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(nie spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 2

149 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Budownictwa Betonowego
Laboratorium Badawcze
Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 


Betonowa kostka brukowa POLBRUK klasy B, D, I
Tetka maszynowa z fazą,
gr. 8 cm, 16x20 cm,
tekstura standardowa, powierzchnia płaska, kolor grafit

Miejsce produkcji: Zakład produkcyjny 83 w Kielcach,
ul. Ściegiennego 262
25-116 Kielce;
Oznaczenie partii/serii:
Data produkcji 2018-05-21,
Nr linii pakującej 84;
Rok produkcji: 2018

 

CE

Wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego
(wg DWU)

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: POLBRUK S.A., ul. Nowy Świat 16C
80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 1

148 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Odział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
Austrotherm EPS 040 FASSADA
EPS EN 13163 T1 –BS100 –TR100
gr. 50 mm

Data produkcji:
24.05.2018 r.
Partia nr:
2/24/05/18 16:09

Zakład produkcyjny:
Zakład II
ul. Fabryczna 80/82
96-106 Skierniewice

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Austrotherm
Sp. z o.o.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

EN 13163:2012
+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny (spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 250/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN
12089:2013-07
Metoda B

PN-EN
1607:2013-07

147 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Odział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Wełna skalna ROCKROLL PLUS MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 gr. 100 mm

06:00
0001
PL02MAL7LINE120180313

126157001

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: do izolacji cieplnej w budownictwie (ThIB)

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Rockwool Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice

PN- EN 13162+
A1:2015-04

(EN 13162:2012+A1:2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła dla grubości nominalnej
(spełnia)

Opór cieplny dla grubości nominalnej
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 186/T/2018

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 1716:2010

PN-EN ISO 1182:2010

146 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

PSB Zaprawa tynkarska

Oznaczenie serii/partii:
UJAZD 16:34 07:03:18

Zakład produkcyjny:
ul. 11-go Listopada 29
97-225 Ujazd

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa tynkarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do stosowania na ściany murowe, stropy, słupy i ściany działowe objęte zakresem niniejszej normy.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
KREISEL - Technika Budowlana
Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23
60-462 Poznań

EN 998-1:2010

Współczynnik przewodzenia ciepła/Gęstość:
- gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN 1015-10:2001

Sprawozdanie z Badań Nr SB/258/18

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Przyczepność:
- wartość deklarowana
(spełnia)
- symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

145 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Odlewnictwa
Zespół Laboratoriów Badawczych
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków

Stalowe pręty żebrowane B500B
o średnicy 10 mm

Oznaczenie serii/partii:
Nr wytopu: 21800562

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych projektowanych według zasad i wymagań określonych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2) dla stali klasy ciągliwości B o charakterystycznej granicy plastyczności 500 MPa

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Producent:
JSC Moldova Steel Works, Industrialnaya 1, 5500 Rybnitsa, Mołdawia

Upoważniony przedstawiciel producenta:
Dorota Szaparkiewicz Handel Usługi,
ul. Goplana 10, 87-800 Włocławek

AT-15-9320/2014

Granica plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Sprawozdanie nr 368/TBS/2018

Wytrzymałość na rozciąganie (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2011

Wydłużenie względne
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B

144 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Techniki Okrętowej S.A., ul. Szczecińska 65,
80-392 Gdańsk

Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe Padilla Reversible EI60

Rok produkcji:
2018

znak budowlany

Wg. Deklaracji Właściwości Użytkowych:
Jako zamknięcia otworów w przegrodach pionowych wewnętrznych

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent: Producent: Puertas Padilla S.L.,
General Moscardo 4,
El Albujon,
30 330 Cartagena, Hiszpania

Upoważniony przedstawiciel producenta w Polsce:
Padilla Polska
Sp. z o.o.,
ul. Wybieg 10,
61-315 Poznań

ITB-KOT-2017/0104 wydanie 1
(2017 rok)

Odporność ogniowa
(nie spełnia)

PN-EN 1634-1+A1:2018-03

PN-EN 1363-1:2012
PN-EN 1363-1:2012 /Ap1:2015-12

Sprawozdanie nr 8-386-03-222/S/1

143 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Folia paroizolacyjna DIALL 0,2+/-40%
Typ A

Oznaczenie partii : 2407-11-2017

CE

Elastyczny wyrób do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

Producent: CB S.A.
ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrząstowice

EN 13984:2013

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie z badań nr 69/18/133/F-1

Przenikanie pary wodnej
(spełnia)

PN-EN 1931:2002 Metoda B

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

Maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż
(spełnia)

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)

Maksymalna siła rozciągająca, w poprzek
(spełnia)

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-2:2001
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

142 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a,
80-346 Gdańsk

Mata izolacyjna
z wełny
mineralnej DF37
(niepowtarzalny
kod
identyfikacyjny
typu wyrobu:
DF37 MW-EN
13162-T2-MU1-
AFr5) o gr. 100
mm

rolka o wym. 5800
mm x 1200 mm
i gr. 100 mm

data produkcji,
oznaczenie
partii/serii:
2018-03-06 21:39 139

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
URSA Polska
Sp. z o.o.,
ul. Armii Krajowej
12,
42 – 520
Dąbrowa Górnicza

EN 13162:2012
+A1:2015

Opór cieplny:

-opór cieplny
(nie spełnia)

-współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

- grubość (spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 233/T/2018

141 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS 70 038
FASADA/21010218

data produkcji: 06:14; 12.02.2018

Zakład produkcji styropianu
ul. Ostródzka 3,
14-140 Miłomłyn

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
SONAROL SP.J.NAJDA,
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne.

 

EN 13163:2012
+A1:2015

Opór cieplny:

-opór cieplny
(nie spełnia)

-współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 176/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 


PN-EN 12089:2013-07
(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

140 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Materiałów Budowlanych
ul. Ksawerów 21,
02-656 Warszawa

Atlas Klej wysokoelastyczny PLUS
25 kg

zakład produkcyjny: Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych S.A., ul. Szczawińska 52A,
95-100 Zgierz

Z3
2017.07.31
10:57
202757
18892

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: klej cementowy do płytek o podwyższonych parametrach, wydłużonym czasie otwartym i zmniejszonym spływie C2 TE S1 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków zarówno na ściany jak i na podłogi

Kleje budowlane

Producent:
Atlas Sp. z o.o.,
ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

PN-EN 12004
+A1:2012

(EN 12004
:2007
+A1:2012)

Wytrzymałość złącza
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr LZM01-00767/18/Z00NZM

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania starzenia termicznego
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

139 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

 

Element murowy ceramiczny typu U kat. II, cegła pełna 250x120x65mm klasy 15

data produkcji:
brak

brak oznakowania

Element U przeznaczony do stosowania w niezabezpieczonych ścianach murowych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent wyrobu:
POLSKA CERAMIKA CIENIA,
Cienia Pierwsza 41,
62-860 Opatówek

PN – EN 771-1+A1:2015
(EN 771-1:2011+A1:2015)

Absorpcja wody
(nie spełnia)

PN – EN 772-21:2011

Sprawozdanie z badań nr 196/C/2018

Wytrzymałość na ściskanie:
- średnia
(nie spełnia)
- znormalizowana (spełnia)

PN – EN 772-1+A1:2015-10

138 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R

niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
cement portlandzki CEM II/B-V 32,5 R

Data produkcji: 10.05.2018 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
przygotowanie betonu, zaprawy, tynku
i innych mieszanek budownictwa
i produkcji wyrobów budowlanych.

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
ZP Baucem
Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 7 33-132 Niedomice

EN 197-1:2011
(PN-EN 197-1:2012)

Skład i składniki
(nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie nr 1168/18

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016

Stałość objętości:
- rozszerzalność
(spełnia)
- zawartość siarczanów (SO3)
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków (spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

137 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO sp. z o.o., Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
30-969 Kraków,

Cement portlandzki popiołowy
CEM II/ B-V 32,5R
data prod. – 21.06.2018

CE

Przygotowanie betonów, prefabrykatów betonowych, zapraw, zaczynów mieszanek i innych materiałów zawierających cement, z uwzględnieniem odpowiednich norm i przepisów przyjętych w miejscu stosowania.

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Spółdzielnia Socjalna Piekiełko,
Wola Kożuszkowa 55, 88-234 Jeziora Wielkie

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie:
-wczesna po 2 dniach
(nie spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie nr 1687/III/2018

Skład i składniki
(nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

136 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,

Zakład Badań Laboratoryjnych,
ul. Ujastek 1,
30-969 Kraków

 

Cegła pełna – 20-II
o wymiarach 25x12x6.5 cm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Ceramiczny element murowy HD, pełny 250x120x65 klasa 20 kat. II, nazwa handlowa "Cegła pełna – 20-II"

Brak oznaczenia partii/serii na wyrobie;
Data dostawy wyrobu: 23.05.2017

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: elementy murowe ceramiczne przeznaczone do stosowania w konstrukcjach murowych z zastosowaniem zaprawy zwykłej – wewnętrznych i zewnętrznych, do warunków środowiskowych od pierwszej do trzeciej klasy

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Cegielnia „GRABOWIEC"
Krzysztof Łoch
ul. Klimontowska 18
28-221 Osiek

 

PN- EN 771-1:2011
(EN 771-1:2011)

Wymiary i odchyłki wymiarów
(spełnia)

PN- EN 772-16:2011

Sprawozdanie nr 432B/III/2018

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN- EN 772-1:2011+A1:2015

Trwałość - odporność na zamrażanie/odmrażanie
(spełnia)

PN- B-12012:2007

135 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty
styropianowe HYDROSTOP EPS P-100
gr. 120 mm
EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)2-
DS(70,-)2- DLT(1)5-WL(T)4-WD(V)5
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny: Płyty styropianowe HYDROSTOP EPS P-100
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2- DLT(1)5-WL(T)4-WD(V)5

Data produkcji: 20/07/2017

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Dom-Styr
Z. Igies i Wspólnicy S.j.
ul. Martyniaków 8
43-603 Jaworzno

EN 13163:2012+A1:2015

Przepuszczalność wody:
- nasiąkliwość wodą przy całkowitym długotrwałym zanurzeniu
(nie spełnia)
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji
(nie spełnia)

 

PN- EN 12087:2013-07 Metoda 2A

PN- EN 12088:2013-07

Sprawozdanie nr 189/T/2018

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 325 w wykazie wyników badań z 2017r.

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
- opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN- EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

134 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana kopolimerem SBS Izobit Super W-PYE 250 S53 SBS

CE

Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień.

Membrany

Producent: Izobud
Sp. z o.o.
ul. Leśna 4
Łąki Kozielskie,
47-150 Leśnica

EN 13707:2004+A2:2009

Wodoszczelność
(Spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie z badań nr 245/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
– wytrzymałość na rozciąganie maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(Spełnia)
– wytrzymałość na rozciąganie maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(Spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż
(Spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej się w poprzek
(Spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem:
- wzdłuż
(Spełnia)
- w poprzek
(Nie spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Wytrzymałość złącza na ścinanie: – zakład poprzeczny
(Spełnia)
- zakład podłużny
(Spełnia)

PN-EN 12317-1:2001

Reakcja na ogień
(Spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

133 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

Zakład Betonów, Zapraw
i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa
murarska
MB

Data produkcji: 12.02.2018 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie, według przepisu ogólnego przeznaczenia (G). Ściany murowane, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Mastmax MB Sp. z o.o.
ul. Dąbrowska 71
42-500 Będzin

PN-EN 998-2:2012
(EN 998-2:2010)

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002;
PN-EN 1015-17:2002
/A1:2005

Sprawozdanie nr 1256/18

Sprawozdanie nr SB/188/18

Absorpcja wody (spełnia)

PN- EN 1015-18:2003

Trwałość, jako odporność na zamrażanie-odmrażanie
(nie spełnia)

PN-85/B-04500
p 4.11

132 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

płyty styropianowe EGOMIX EPS 040 FASADA gr. 120 mm

EPS - EN 13163 T1-L2-W2-Sb2-P5-BS100-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR100

Data produkcji: 24.04.18
zmiana 3

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: POLYFORM s.r.o.,
Terezie Vansovej 10,
0650 03 Podolinec, Republika Słowacka

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

- współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

- opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 93/18/163/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie:

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

131 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

TYTAN PROFESSIONAL taśma dekarska uszczelniająca

Oznaczenie serii/partii:
DAT-TA-300WZ 2020-11

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

Producent:
SELENA S.A.
ul. Wyścigowa 56e
53-012 Wrocław

EN 13970:2004
EN 13970:2004/A1:2006

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928: 2002
(metoda A)

Sprawozdanie nr 113/18/187/F-1

Odporność na uderzenie (spełnia)

PN-EN 12691:2007 Metoda A Metoda B

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

130 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa klejąca do styropianu ATLAS GRAWIS S

Oznaczenie partii/serii:
Z2 2018.04.03 19:22 229440 - *-* 07845

zakład. prod.
WKiZB S.A.,
ul. Szczawińska 52A,
95-100 Zgierz

 

znak budowlany

do mocowania płyt styropianowych do mineralnych podłoży budowlanych w bezspoinowych ociepleniach ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych oraz eksploatowanych

Złożone systemy/ zestawy izolacyjne

Producent wyrobu:
ATLAS
Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

AT- 15-8720/2014

Przyczepność do betonu:
- w stanie powietrzno-suchym
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia
(spełnia)

 

ETAG 004:2013
p. 5.1.4.1.2

Sprawozdanie z badań nr 18/2018

Przyczepność do styropianu:
- w stanie powietrzno-suchym
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia
(spełnia)

 

ETAG 004:2013
p. 5.1.4.1.3

129 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a, 80-346 Gdańsk

Papa VILLAS Standard Wn-PYE PV250 S52H

Data produkcji: 30.07.2017

CE

Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent: VILLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nawrot 4,
90-060 Łódź

EN 13707:2004+
A2:2009

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928: 2002
(metoda A)

Sprawozdanie nr 253/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż
(nie spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

128 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlanej
Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 142B
58-306 Wałbrzych

Okno jednoskrzydłowe o wymiarach
765x 985mm

(niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg. DWU: IDEAL 7000 CL 85/90/77)

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, handlowych i użyteczności publicznej, w których wewnątrz temperatura obliczeniowa
ti ≥ 16°C

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent:
Fabryka Okien i Drzwi „DAVEX" V.A. Grześ Spółka Jawna
ul. Brzozowa 10, Niepruszewo
64-320 Buk

EN 14351-1:+A1:2010

Przepuszczalność powietrza
(spełnia)

PN-EN 1026:2016

Sprawozdanie nr MLTB-2018-01-WINB-POZ

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1027:2016

Odporność na obciążenie wiatrem
(spełnia)

PN-EN 12211:2016

Nośność urządzeń zabezpieczających (spełnia)

PN-EN 14609:2006

127 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu
i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

PSB zaprawa klejąca wewnętrzna

Seria lub partia produkcyjna:
BEDZIN 08.01.18

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: zaprawa klejąca do płytek na bazie cementu, normalnie wiążąca o zmniejszonym spływie do wykańczania ściany, podłogi i sufitu wewnątrz C1T

Kleje budowlane

Producent:
KREISEL -Technika Budowlana Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 23
60-462 Poznań

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza:
przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.2

Sprawozdanie nr 17/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci:
przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.3

126 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Oddział Zamiejscowy w Katowicach,

Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa wierzchniego krycia na osnowie z welonu szklanego 7,5 m x 1m,
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
V60 S42H ECO

Data produkcji 13.11.17
Zmiana (partia) 3
Kod EAN 5 908218 382473

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja wodochronna dachów

Membrany

Producent:
„Zavod Technoflex" LTD, Prizheleznodorozhnaya 5, 390042 Ryazan Federacja Rosyjska

Upoważniony przedstawiciel producenta –TechnoNICOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9,
05-500 Piaseczno

 

PN-EN 13707+
A2:2012

(EN 13707:2004+A2:2009)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie Nr 43/18/91/P-1

Giętkości
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
Maksymalna siła rozciągająca
- wzdłuż
(spełnia)
- poprzek
(spełnia)

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Trwałość (Sztuczne starzenie przez długotrwałe działanie podwyższonej temperatury)
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze (80°C)
(spełnia)

PN-EN 1296:2002
(70°C, 12 tygodni)

PN-EN 1110:2011
(+80°C)

125 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Oddział Zamiejscowy w Katowicach,

Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia IZOLMIX V60 S37 H

Zakład produkcyjny: IZOHAN sp. z o.o.
ul. Sandomierska 38, 80-051 Gdańsk

Data prod.
18.05.2017

CE

Wg deklaracji
Właściwości
Użytkowych:
a) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień
b) izolacja wodochronna dachów

Membrany

Producent wyrobu:
IZOHAN sp. z o.o.,
ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia

PN-EN 13707+
A2:2012

(EN 13707:2004+A2:2009)

Wodoszczelność
(spełnia)

 

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie nr 100/18/173/P-1

Giętkości
(spełnia)

 

PN-EN 1109:2013-07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
Maksymalna siła rozciągająca
- wzdłuż
(spełnia)
- poprzek
(spełnia)

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Reakcji na ogień
(spełnia)

 

PN-EN 13501-1+A1:2010
PN-EN ISO 11925-2:2010

124 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Oddział Zamiejscowy w Katowicach,

Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia IZOLMIX PYE PV250 S52 H

Zakład produkcyjny: IZOHAN sp. z o.o.
ul. Sandomierska 38, 80-051 Gdańsk

Data prod.
03.11.2017

CE

Wg deklaracji
Właściwości
Użytkowych:
a) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień
b) izolacja wodochronna dachów
c) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

Membrany

Producent wyrobu:
IZOHAN sp. z o.o.,
ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia

PN-EN 13707+
A2:2012

(EN 13707:2004+A2:2009)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie nr 101/18/174/P-1

Giętkości
(spełnia)

 

PN-EN 1109:2013-07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
Maksymalna siła rozciągająca
- wzdłuż
(spełnia)
- poprzek
(spełnia)

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Reakcji na ogień
(spełnia)

 

PN-EN 13501-1+A1:2010
PN-EN ISO 11925-2:2010

123 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Wodoodporne płyty styropianowe o wym. 1000 mm x 500 mm o gr. 5 cm frez
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu Styropian EPS - P HYDRO - 100
EPS EN 13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)4,

Data produkcji:
16.05.2018 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Fabryka Styropianu STYROPAK
Sp. z o.o.,
ul. Michałki 36,
80-716 Gdańsk

PN-EN 13163+A1:2015
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła dla grubości nominalnej
(spełnia)

Opór cieplny dla grubości nominalnej
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 194/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie:
Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu (spełnia)

PN-EN 12087:2013-07
Metoda 2A

122 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Zakład Badań Kontrolnych

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Domieszka zimowa SikaCem Winter

Nr partii: 3002933902

CE

wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Domieszka przyspieszająca wiązanie do betonu

Wyroby związane z betonem, zaprawą zaczynem

Producent wyrobu:
Sika POLAND
Sp. z o. o.
ul. Karczunkowska
89
02-871 Warszawa

EN 934-2
:2009+A1:2012

Zawartość jonów chlorkowych (spełnia)

PN-EN 480-10:2011

Sprawozdanie nr 570/18

 

Sprawozdanie nr SB/173/18

Zawartość alkaliów – równoważnik Na2O
(spełnia)

PN-EN 480-12:2008

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 12390-3:2011

Zawartość powietrza w mieszance betonowej
(spełnia)

PN-EN 12350-7:2011

121 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa klejąca do styropianu ATLAS GRAWIS S

Data produkcji:
2017.06.30

znak budowlany

do mocowania płyt styropianowych do mineralnych podłoży budowlanych w bezspoinowych ociepleniach ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych oraz eksploatowanych

Złożone systemy/ zestawy izolacyjne

Producent wyrobu:
ATLAS
Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

AT- 15-8720/2014

Przyczepność do betonu:
- w stanie powietrzno-suchym
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia
(spełnia)

 

ETAG 004:2013
p. 5.1.4.1.2

Sprawozdanie z badań nr 14/2018

Przyczepność do styropianu:
- w stanie powietrzno-suchym
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia
(spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia
(spełnia)

 

ETAG 004:2013
p. 5.1.4.1.3

120 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział zamiejscowy w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice

Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana kopolimerem SBS
Izobit Standard 20 W-PYE 250 S52 SBS

rolka o wym. 1,0 x 5,0 m
oznaczenie partii/serii:
Nr zmiany: 1, Szara 8 V 2018

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień.

Membrany

Producent wyrobu:
„IZOBUD" Sp. z o.o.,
ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica

EN
13707:2004
+A2:2009

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

Sprawozdanie z badań nr 92/18/162/P-1

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Wytrzymałość na rozciąganie:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile
rozciągającej w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Wytrzymałość na
rozdzieranie:
- wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07
(-25oC)

119 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Odział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

 

Wzmocniona siatka z włókna szklanego TERMO ORGANIKA TO-S170
(TG 15 według AT-15-2682/2013),
szerokość 1m

zakład produkcyjny:
TG – TEXTILGLAS GmbH
D – 37 242 Bad Sooden – Allendorf, Kannhöhe 6, Niemcy;
Oznaczenie partii/serii: Datum 5.10.17 (oznaczenie palety), 88 (oznaczenie na rolce)

znak budowlany

do wykonywania warstw zbrojonych w systemach ociepleń, w tym:
Termo Organika®

Złożone zestawy/ systemy izolacyjne

Producent wyrobu:
TERMO ORGANIKA sp. z o.o.
ul. Bolesława Prusa 33, 30-117 Kraków

AT-15-7241/2013 + Aneks 1,2
(AT-15-2682/2013)

Wymiary oczek w świetle (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 3.3

Sprawozdanie nr 7/2018

Sprawozdanie nr 812/18

Masa powierzchniowa (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 3.1

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku badana na próbkach w stanie dostawy (spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, badane na próbkach w stanie dostawy (spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Zawartość popiołu w temp. 625ºC (spełnia)

ETAG 004:2013
p. C.3.2

118 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Pustak stropowy TERIVA 4,0/1 z żużlobetonu typ PNN

data produkcji: 19.03.2018

 

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
do stosowania w konstrukcyjnych belkowo- pustakowych systemach stropowych- stropy gęstożebrowe TERIVA

Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego, lekkiego i autoklawizowanego betonu komórkowego

Producent wyrobu:
P.P.H.U. STROPEX Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi
ul. Nowa 15, Fabianów, 63-330 Dobrzyce

EN 15037-2:2009+A1:2011

Nośność przy obciążeniach skupionych (spełnia)

PN-EN 15037-2+A1:2011

Sprawozdanie nr LZK00-01487/18/Z00NZK

Gęstość brutto w stanie suchym (spełnia)

PN-EN 772-13:2001

117 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Odział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

 

Ceresit ZU zaprawa klejąca do styropianu i wykonywania warstwy zbrojonej

data prod. 12.12.17/16:50
zakład produkcyjny we Wrzącej, 64-905 Stobno

CE

złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi:
- Ceresit Ceretherm Impactum
- Ceresit Ceretherm Popular

Złożone zestawy/ systemy izolacyjne

Producent wyrobu:
Henkel Polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-220 Warszawa

ETA-08/0309 z 30/062016, ETA-13/0086 z 08/02/2017

przyczepność zaprawy klejącej do izolacji cieplnej:
- w stanie powietrzno-suchym (spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia (spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia (spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.1.4.1.3

Sprawozdanie nr 12/2018

116 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Odział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa o powierzchni gładkiej i grubości 6 cm z fazą K-4 czerwona

Data produkcji: 06.03.2018 r.
Zmiana: 2

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
do wykonywania warstwy ścieralnej nawierzchni wewnętrznych i zewnętrznych przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego oraz wjazdów i parkingów dla samochodów osobowych, zgodnie z przepisami inżynierii komunikacyjnej lub projektem

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: PBMiPB KAMAL
Sp. z o.o.
ul. Kamienna 74
85-726 Bydgoszcz

PN-EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005/
AC:2007

(EN 1338:2003)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005/
AC:2007
Załącznik F

Sprawozdanie z badań Nr 178/C/2018 (wydanie 2 z dnia 30 lipca 2018 r.)

115 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS S

Data produkcji: Z2 2017.09.28 15:22 211007 00517

znak budowlany

do mocowania płyt styropianowych do mineralnych podłoży budowlanych w bezspoinowych ociepleniach ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych oraz eksploatowanych

Złożone systemy/zestawy izolacyjne

Producent wyrobu:
ATLAS Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź

AT- 15-8720/2014

Odporność na powstawanie rys skurczowych
(spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010

Sprawozdanie z badań nr 8/2018

Przyczepność do betonu:
- w stanie powietrzno-suchym (spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia (spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia (spełnia)

 

ETAG 004:2013 p. 5.1.4.1.2

Przyczepność do styropianu:
- w stanie powietrzno-suchym (spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia (spełnia)
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia (spełnia)

 

ETAG 004:2013 p. 5.1.4.1.3

114 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska POZMUR 115, 25kg

data produkcji:
31.01.2018

CE

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie wg projektu, ogólnego przeznaczenia (G) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, do murów zbrojonych i nie zbrojonych, ściany murowane, słupy i ściany działowe objęte niniejszą norma

Mury i wyroby związane

Producent wyrobu:
KREISEL Technika Budowlana
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

PN – EN 998-2:2012
(EN 998-2:2010)

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN – EN 1015-11:2001

Sprawozdanie z badań nr SB/142/18

Sprawozdanie z badań nr 804/18

Absorbcja wody (spełnia)

PN – EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków (spełnia)

PN – EN 1015-17:2002
PN – EN 1015-17/A1:2005

113 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1-CEM II B-V 32,5 N

Data produkcji:
12.06.18

Zakład produkcyjny:
ul. Myśliborska 53,
03-128 Warszawa

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne

Producent wyrobu:
PPH KUBIMEX Grzegorz Kubicki
Dobrut 66, 26-505 Orońsko

EN 197-1:2011

Skład i składniki
(nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 1205/18

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (nie spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Początek czasu wiązania (spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016 p. 6

112 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

 

Element systemów żerdzi samowiercących i prętów gwintowanych do iniekcji mikropali, kotew i gwoździ gruntowych firmy ARCO – żerdzie linii Termic R38x7,1 dł. 3,0 m

Ord.822, date 27/07/17

znak budowlany

Drogi publiczne bez ograniczeń, drogi wewnętrzne bez ograniczeń, drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń, kolejowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń, obiekty budowlane kolei miejskiej „metra" bez ograniczeń, lotnisk cywilnych z ograniczeniami do: nawierzchni dróg startowych, nawierzchni dróg kołowania, nawierzchni płyt, nawierzchni wydzielonych miejsc postoju

Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty – pale, kotwy i gwoździe gruntowe

Producent:
AR.CO. S.r.l. Via Del Mella 11/N 1-25131 Brescia, Włochy

Upoważniony przedstawiciel producenta: Michał Wójcik GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe,
ul. Skośna 12, 30-383 Kraków

Aprobata Techniczna IBDiM AT/2015-02-3185/1

Siła zrywająca (spełnia)

PN-EN ISO
6892- 1:2010+Ap1:2015 metoda B

Sprawozdanie nr LZK00-01011/18/Z00NZK

Próbka kontrolna

Wydłużenie (nie spełnia)

PN-EN ISO
6892- 1:2010+Ap1:2015 metoda B

111 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury

ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

Grzejnik stalowy panelowy CV22 z panelem dekoracyjnym o wymiarach 600x400 mm
Rok produkcji: 01.12.2017

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu:
ZPU IDMAR IDI CAPITAL GROUP sp. z o.o. sp. k.
Krosno, ul. Główna 9a, 62-050 Mosina

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:
- normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia)
- normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatur Φ30 (nie spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02 p.5.4.2.
metoda wagowa

Sprawozdanie z badań Nr 23.1/18/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02 p. 5.6

110 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik centralnego ogrzewania CARMEN PLUS
o wymiarach: 400x915 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CARP-40/90DB
Oznaczenie serii/partii:
2017-11-23

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
INSTAL –PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Sp. J., Nowa Wieś k/ Włocławka, ul. Jana Pawła II 12A, 87-853 Kruszyn

PN-EN 442-1:2015
(EN 442-1:2014)

Nominalna moc cieplna:
- normatywna nominalna moc cieplna Φ50
(nie spełnia)
- normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatur Φ30 (nie spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02 p.5.4.2.
metoda wagowa

Sprawozdanie z badań nr 23.2/18/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02 p. 5.6

109 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

GRYFITLAB Sp. z o.o.
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Badań Ogniowych
ul. Prosta 2, Łozienica,
72-100 Goleniów

Drzwi przeciwpożarowe
Typ EI60-1
(EI601LR80)
Klasa EI260 – C5
wym. 800x2000mm
L/P

Rok produkcji: 2017

znak budowlany

Wg deklaracji właściwości użytkowych: jako zamknięcie otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych zgodnie z Aprobatą Techniczną nr AT-15-9276/2014

Okna, drzwi, bramy i wyroby związane

Producent:
Drumetall GmbH, Sonnenweg 1, 2230 Gänserndorf, Austria

Upoważniony przedstawiciel producenta:
Drumetall Sp. z o.o., ul. Jedności 10, 05-506 Lesznowola

AT-15-9276/2014

Odporność ogniowa (spełnia)

PN – EN 1634-1:2014
PN-EN 1363-1:2012

Sprawozdanie nr LBO-1170/18U

108 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury

ul. Wilcza 8
26-610 Radom

Grzejnik LUPO 2
kolor RAL 9016, szer. 550mm, wys.715mm, głęb. 100-110

data produkcji:
2017-05-27

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu:
Przedsiębiorstwo ALPLAST Piotr Przybyliński, Jarosław Tyczyński S.j.
ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz

PN – EN 442-1:2015-02
(EN 442-1:2014)

Nominalna moc cieplna:
- normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
- normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatur Φ30 (spełnia)

 

PN – EN 442-1:2015-02

Sprawozdanie z badań nr 24/18/WINB

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN – EN 442-1:2015-02

107 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement hutniczy
EN 197-1 CEM III/A
32,5 N-LH

Data produkcji:
07.04.18 P2

Zakład EKOCEM
ul. Roździeńskiego 14
41-306 Dąbrowa Górnicza

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne

Producent:
Górażdże Cement S.A.
Chorula
ul. Cementowa 1
47-316 Górażdże

EN 197-1:2011

Skład i składniki
(nie spełnia)

 

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 1169/18

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Początek czasu wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016 p. 6

106 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka,
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli,

al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

Klej do płytek F-75
Typ C2TE

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 11.04.2018;

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie, o wydłużonym czasie otwartym, C2TE, do przyklejania płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: Franspol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin

EN 12004:2007+
A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako
przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/41/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako
przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona, jako
przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania/rozmrażania wyrażona, jako
przyczepność po cyklach zamrażania/ rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

105 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

EX 9.03 Zaprawa tynkarsko-murarska

Data produkcji: 09.03.2018 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
w budownictwie, jako zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (typ GP) oraz jako zaprawa murarska produkowana fabrycznie wg projektu, ogólnego przeznaczenia, wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych. Do wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych; murowania ścian nośnych, działowych, fundamentowych, sklepień, słupów, filarów nośnych; mocowania wszelkiego rodzaju elementów kotwiących; stosowania w elementach budynku podlegających wymaganiom reakcji na ogień oraz wymaganiom izolacji cieplnej.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe EURO-MIX
Sp. z o.o.
ul. Boczna 6,
44-240 Żory

EN 998-1:2010
EN 998-2:2010

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN- EN 1015-11:2001;
PN-EN 1015-11:2001/
A1:2007

Sprawozdanie nr SB/175/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie nr 830/18

Absorpcja wody (spełnia)

PN- EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków
(spełnia)


PN- EN 1015-17:2002;
PN-EN 1015-17/A1:2005

104 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu
i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz
H40 BEZ LIMITÓW

Seria lub partia produkcyjna: 20171124 KPA1 26

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
Kerakoll Polska
Sp. z o.o.

ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgów

EN 12004:2007+
A1:2012

Wytrzymałość złącza:
przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.2

Sprawozdanie nr 9/2018

Trwałość:
przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.3

Trwałość:
przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.4

Trwałość :
przyczepność po cyklach zamrażania/ rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.5

103 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Papa zgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej
ROYAL SBS W-PYE PV250 S52H (-25)

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ROYAL SBS W-PYE PV250 S52H (-25)

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych nr DoP 41/2/16:
- wyrób asfaltowy na osnowie do pokryć dachowych,
- do izolacji posadzek, fundamentów, wylewek betonowych a także do poziomych i pionowych podziemnych części budynków stykających się z gruntem.

Membrany

Producent:
TES Sp. z o.o.
Niwki Daleszyckie, 26-021 Daleszyce

PN-EN 13707
+A2:2012

(EN 13707:2004
+A2:2009)

PN-EN 13969:2006
PN-EN 13969:2006/A1:2007

(EN 13969:2004
EN 13969:2004/A1:2006)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002, metoda B

Sprawozdanie nr 59/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(nie spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311
-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(nie spełnia)

PN-EN 1109:2013
-07

102 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centralne Laboratorium Badawcze
Henkel Polska
Sp. z o.o.
Stara Góra,
26-220 Stąporków.

Zaprawa murarska cementowo wapienna
ZM-cwM5.

Data produkcji 08.11.2017. 09:10 3.

Zakład produkcyjny w Budzyniu:
ul. Rogozińska 70,
64-840 Budzyń

CE

Wg DWU Zaprawa cementowo wapienna według projektu ogólnego przeznaczenia (G) wytwarzana w zakładzie do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Izolbet Sp. z o. o., ul. Kowalska 9,
09-500 Gostynin

PN-EN 998-2:2012
(EN 998-2:2010)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001

PN-EN 1015-11:2001/A1:
2007

Sprawozdanie z badań nr 204/03/2018-2

Trwałość/
mrozoodporność:
ubytek masy –
(nie spełnia)
spadek wytrzymałości na ściskanie –
(nie spełnia)

PN-85/B-04500 p.4.11

Zawartość chlorków –
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002+
A1:2005

101 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Wapno hydratyzowane budowlane
EN 459-1 CL 90-S Natura

Data produkcji:
18:04:18

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Przygotowanie spoiw do zapraw (murarskich, tynkowania i obrzutek) oraz wytwarzanie innych wyrobów budowlanych (np. cegły silikatowe, beton napowietrzony autoklawizowany, beton, itp.) i zastosowania w inżynierii wodno-lądowej (stabilizacji gruntu, mieszanin asfaltowych, itp.)

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
Lhoist Bukowa
Sp. z o.o.
ul. Osiedlowa 10
29-105 Krasocin

EN 459-1:2010

Zawartość
składników:

- CaO+MgO (spełnia)

- MgO
(spełnia)

- CO2
(spełnia)

- SO3
(spełnia)

PN-EN 459-2:2010, p. 5.2

PN-EN 459-2:2010, p. 5.2

PN-EN 459-2:2010, p. 5.5

PN-EN 459-2:2010, p. 5.3

Sprawozdanie z badań nr 946/18

Wapno czynne (spełnia)

PN-EN 459-2:2010, p. 5.8

100 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg deklaracji właściwość użytkowych:
Grzejnik łazienkowy drabinkowy zaokrąglony 1100x600

Kod kreskowy:
3663602844709

kolor: chrom

Wymiary:
wys. 1100 x szer. 600x gł. 56 mm

CE

wg. etykiety:
w instalacjach grzewczych w budynkach

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Suszarka do ręczników na wodę do ogrzewania

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London,
W2 6PX,
United Kingdom

Dystrybutor:
CARTORAMA POLSKA Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa

EN 442-1:2014


Nominalna moc cieplna:

- Normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2 , p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 21.4/18/WINB

99 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg deklaracji właściwość użytkowych:
Grzejnik łazienkowy 1200x500

Kod kreskowy:
3663602845539

kolor: srebrny mat

model:
WOLFSBANE

Wymiary:
wys. 1200 x szer. 500x gł. 40 mm

CE

wg. etykiety:
w instalacjach grzewczych w budynkach

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Suszarka do ręczników na wodę do ogrzewania

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London,
W2 6PX,
United Kingdom

Dystrybutor:
CARTORAMA POLSKA Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa

EN 442-1:2014


Nominalna moc cieplna:

- Normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia),
- Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30 (nie spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2 , p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 21.3/18/WINB

98 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg deklaracji właściwość użytkowych:
Grzejnik łazienkowy wykończenie zaokrąglone 1200x500

Kod kreskowy:
3663602844792

kolor: cappuccino

model:
CONWY

Wymiary:
wys. 1200 x szer. 500x gł. 80 mm

CE

wg. etykiety:
w instalacjach grzewczych w budynkach

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Suszarka do ręczników na wodę do ogrzewania

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London,
W2 6PX,
United Kingdom

Dystrybutor:
CARTORAMA POLSKA Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa

EN 442-1:2014


Nominalna moc cieplna:

- Normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia),
- Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2 , p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 21.2/18/WINB

97 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg deklaracji właściwość użytkowych:
Grzejnik łazienkowy 900x500

Kod kreskowy:
3663602845430

kolor: biały

model:
LILIUM

Wymiary:
wys. 900 x szer. 500x gł. 125 mm

CE

wg. etykiety:
w instalacjach grzewczych w budynkach

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Suszarka do ręczników na wodę do ogrzewania

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London,
W2 6PX,
United Kingdom

Dystrybutor:
CARTORAMA POLSKA Sp. z o.o. , ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:

- Normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2 , p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 21.1/18/WINB

96 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy Hermes Plus Elite
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: G.HER.PLUS70

Data produkcji: wyprodukowany w 2016 roku

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: HYDROLAND Chrobik Gawęda Malec Wojtycza Spółka Jawna,
Jawornik 658
32-400 Myślenice

EN 442-1:2014


Nominalna moc cieplna:

- Normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2 , p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 14.1/18/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6

95 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy 500/96/10
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Grzejnik aluminiowy STR

Data produkcji: wyprodukowany w 2017 roku

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: HYDROLAND Chrobik Gawęda Malec Wojtycza Spółka Jawna,
Jawornik 658
32-400 Myślenice

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:

- Normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2 , p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 14.2/18/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6

94 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik stalowy panelowy CV22 600x1000
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Grzejnik stalowy panelowy CV22 z podanym rozmiarem grzejnika z panelem dekoracyjnym

Data produkcji: 30.11.2017 r.

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
ZPU IDMAR IDI CAPITAL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
Krosno,
ul. Główna 9A
62-050 Mosina

EN 442-1:2014


Nominalna moc cieplna:

- Normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia),
- Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30 (nie spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2 , p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 14.3/18/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6

93 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik stalowy panelowy
CV22 600x1200
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Grzejnik stalowy panelowy CV22 z podanym rozmiarem grzejnika z panelem dekoracyjnym

Data produkcji: 30.11.2017 r.

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
ZPU IDMAR IDI CAPITAL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
Krosno,
ul. Główna 9A
62-050 Mosina

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:

- Normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia),
- Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30 (nie spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2 , p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 14.4/18/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

 

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6

92 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika
Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
ul. Politechniki 6
90-924 Łódź

Klej cementowy o podwyższonych parametrach
H40 BEZ LIMITÓW

20180411
KPA1 059

Ean: 5 900401 819117

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
Kerakoll Polska
Sp. z o.o.,
ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgów

PN-EN 12004
+A1:2012

(EN 12004
:2007
+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań WINB/30/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania – rozmrażania
(nie spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

91 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o., Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
30-969 Kraków

 

Cement portlandzki popiołowy
CEM II/ B-V 32,5R
data prod. – 14.05.2018

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: LCBA Laboratorium Cementu i Betonu Architektonicznego Sp. z o.o.,
Al. J Pawła II 60
05-250 Radzymin

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie:
-wczesna po 2 dniach
(spełnia)

Sprawozdanie nr 1339/III/2018

Skład i składniki
(nie spełnia)

90 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18 a,
80-346 Gdańsk

Element murowy silikatowy
SILIKAT N18 kl. 15 Kategoria I,
o wym. 250/180/220mm,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
N18/15/16

Data produkcji:
47/Pn/2016

Zakład produkcyjny ul. Olsztyńska 13, 12-200 Pisz

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Do wykonywania ścian zewnętrznych i wewnętrznych bez lub z wypełnieniem spoin pionową zaprawą

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
„Grupa Silikaty" Sp. z o.o.,
Kruki
ul. Nowowiejska 33,
07-415 Olszewo-Borki

PN-EN 771-2:2011
(EN 771-2:2011)

Wytrzymałość na ściskanie
(średnia, znormalizowana)
(spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie z badań nr 112/C/2018

 

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 772-21:2011

Trwałość w odniesieniu do zamrażania-odmrażania
(spełnia)

PN-EN 772-18:2011

Wymiary i odchyłki wymiarów
Długość
(spełnia)
Szerokość (spełnia)
Wysokość (spełnia)

 

PN-EN 772-16:2011

89 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa do klinkieru DIALL
szara

UJAZD 06:52 03.10.17

Zakład produkcyjny:
ul. 11 Listopada 29
97-225 Ujazd

CE

wg DWU:
Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie wg projektu, ogólnego przeznaczenia (G) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, do murów zbrojonych i nie zbrojonych, ściany murowane, słupy i ściany działowe objęte niniejszą normą.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent wyrobu:
KREISEL Technika Budowlana
Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 23
60-462 Poznań

PN-EN 998-2:2012
(EN 998-2:2010)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001,
PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/164/18

Sprawozdanie z badań nr 1074/18

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002
PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

88 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków


Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP), według projektu, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu (wg Deklaracji Właściwości Użytkowych Nr 13/CPR/C/13 z dnia 01.07.2013 r.): IZOLBET ZTr cwM4

Oznaczenie partii:
18.01.2018 08:49 4

Zakład produkcyjny:
Zakład produkcyjny w Chmielowie,
ul. Chemiczna 18
39-442 Chmielów

 

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Do zastosowania zewnętrznego i wewnętrznego na ścianach, słupach i ścianach działowych, do nakładania ręcznego.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: IZOLBEX
Sp. z o.o.,
ul. Kowalska 9
09-500 Gostynin

PN-EN 998-1:2012
(EN 998-1:2010)

Absorpcja wody
(nie spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie z badań nr SB/144/18

Przyczepność:
- wartość deklarowana
(spełnia)
- symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016-08

Współczynnik przewodzenia ciepła/Gęstość:
- gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN 1015-10:2001

87 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska cienkowarstwowa do betonu komórkowego i silikatów
ZMC-cM7

Oznaczenie partii:
13.02.2018 / 15:11 1 BIALY

Zakład produkcyjny:

Zakład produkcyjny w Gostyninie,
ul. Kowalska 9
09-500 Gostynin

 

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa murarska cementowa wytwarzana w zakładzie według projektu do cienkich spoin (T), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych, na ściany murowane, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: IZOLBET
Sp. z o.o.,
ul. Kowalska 9
09-500 Gostynin

PN-EN 998-2:2012
(EN 998-2:2010)

Wytrzymałość na ściskanie
(nie spełnia)

PN-EN 1015-11:2001,
PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/139/18

Sprawozdanie z badań nr 803/18

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002
PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

86 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa wierzchniego krycia modyfikowana kopolimerem SBS IZOBIT SUPER MEMBRANA W

Wymiar 1m x 15 m
# 2 mm

CE

Wg DWU:
Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent wyrobu:
IZOBUD Sp. z o.o. ul. Leśna 4,
Łąki Kozielskie
47-150 Leśnica

EN 13707:2004
+A2:2009

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 81/18/145/P-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

maksymalna siła rozciągająca
wzdłuż
(spełnia)

maksymalna siła rozciągająca
w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

85 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

CERESIT CM 11 PLUS
klej cementowy, normalnie wiążący o zmniejszonym spływie

(niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
CERESIT CM 11 PLUS)

Identyfikacja wyrobu:
worek z nadrukiem 012001141816 23/02/18 10:44,
data produkcji 23/02/18

CE

do mocowania płytek gresowych i innych typów płytek ceramicznych, cementowych i kamiennych (oprócz marmuru) wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent: Henkel Polska OPERATIONS
Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa

EN 12004:2007 + A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.2

Sprawozdanie z badań nr 10/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako
- Przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona, jako
- Przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.4

Trwałość w warunkach kondycjonowania/ zamrażania-rozmrażania
wyrażona, jako
- Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.5

84 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Elastyczna zaprawa klejowa biała SOPRO FF 455 ulepszona, cementowa zaprawa klejowa do mocowania płytek i płyt, ściennych i podłogowych, w pomieszczeniach i na zewnątrz; C2TE

(niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
SOPRO FF 455)

Identyfikacja wyrobu:
worek z nadrukiem 25.10.2017 12:13,
nr op. 00328 N

CE

do mocowania płytek i płyt, ściennych i podłogowych, w pomieszczeniach i na zewnątrz; C2TE

Kleje budowlane

Producent: SOPRO POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Poleczki 23 F, 02-822 Warszawa.

EN 12004:2007 + A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.2

Sprawozdanie z badań nr 6/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako
- Przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona, jako
- Przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.4

Trwałość w warunkach kondycjonowania/ zamrażania-rozmrażania
wyrażona, jako
- Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.5

83 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK) al. Korfantego 191
40-153 Katowice

 

Krawężnik betonowy o wymiarach 100x30x15 cm

CE

Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i/lub element pokryć dachowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej „PREFROW"
Sp. z o.o.
ul. Wiejska 7
44-200 Rybnik

EN 1340:2003
EN 1340:2003/
AC:2006
(PN-EN 1340:2004
PN-EN 1340:2004
/AC:2007)

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 1340:2004+
AC:2007
załącznik F

Sprawozdanie nr LZK00-01427/18/Z00NZK

 

82 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki
Budowli i Materiałów Budowlanych;

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

 

Zaprawa posadzkowa M 12 (Zaprawa
posadzkowa
ZP-cM12)
Typ:
IZOLBET ZP-cM12

Data produkcji 14.11.2017 14:40 3

Zakład produkcyjny w Budzyniu:
ul. Rogozińska 70
64-840 Budzyń

CE

W DWU Zaprawa posadzkowa na bazie cementu CT-C12-F3 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Izolbet Sp. z o. o., ul. Kowalska 9
09-500 Gostynin

EN 13813:2002

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie nr WINB/16-1/2018

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

81 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Odział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe ALFA FASADA
EPS S 100 mm

zakład produkcyjny:
Yetico S.A.
ul. Mosiężna 14
66-432 Gorzów

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS80-TR80

21/02/2018
13:04 GW
Ean:
5 902578 300108

 

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: izolacja cieplna w budownictwie do zastosowań nie przenoszących obciążeń

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Yetico S.A.
ul. Towarowa 17A
10-416 Olsztyn

PN-EN 13163+A1: 2015-03

(EN 13163: 2012+A1: 2015)

Opór cieplny:
Współczynnik przewodzenia ciepła
dla grubości nominalnej
(nie spełnia)
Opór cieplny dla grubości nominalnej
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 122/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)
Wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07

PN-EN 1607:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925:2010

80 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Odział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe DALMATYŃCZYK fasada 50 mm

EPS S EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

Identyfikacja wyrobu 759/17 G
Data i godzina
2017-11-27
23:40

Ean:
5 908230 801099

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Termo Organika
Sp. z o.o.
ul. B. Prusa 33
30-117 Kraków
Polska

PN-EN 13163+A1: 2015-03

(EN 13163: 2012+A1: 2015)

Opór cieplny:
Współczynnik przewodzenia ciepła
dla grubości nominalnej
(spełnia)
Opór cieplny dla grubości nominalnej
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 123/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)
Wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07

PN-EN 1607:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925:2010

79 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Betonów Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Wylewka betonowa (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg. DWU: Perfect wylewka betonowa)

data produkcji: 27.11.2017;
kod EAN: 5900096588749

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Materiał przeznaczony do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Quick-mix Sp. z o.o. ul. Nyska 36,
57-100 Strzelin

EN 13813:2002

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie z badań nr SB/137/18

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

78 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Folia paroizolacyjna DIALL 0,2 +/-40 % Typ A

Nr partii:
-509-03-2018
Ean:
5 908305 622338

CE

Wg DWU:
Elastyczny wyrób do regulacji przenikania pary wodnej.

Membrany

Producent wyrobu:
CB S.A.
ul. Ozimska 2a
46-053 Chrząstowice

PN-EN 13984:2013-06
EN 13984:2013

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie z badań nr 168/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

Przenikanie pary wodnej
- opór dyfuzyjny pary wodnej
(spełnia)

 

PN-EN 1931:2002
Metoda B

77 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Folia budowlana DIALL 0,15 ± 40% Typ A
wymiary: 4 m x 25 m

2376-11-2017
Nr. ref. 955271

CE

Wg DWU:
Elastyczny wyrób do regulacji przenikania pary wodnej.

Membrany

Producent wyrobu:
CB S.A.
ul. Ozimska 2a
46-053 Chrząstowice

EN 13984:2013

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie z badań nr 120/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(nie spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(nie spełnia)
- wydłużenie wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

Przenikanie pary wodnej
- opór dyfuzyjny pary wodnej
(spełnia)

 

PN-EN 1931:2002
Metoda B

76 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna I/333

Typ A, dł. 20m, szer. 1m, gramatura 0,66 ± 0,10 kg/m2;

Zakład produkcyjny
TES Sp. z o.o. Niwki Daleszyckie, 26-021 Daleszyce

oznaczenie partii :
27 10 17 1

CE

Wg. Deklaracji Właściwości Użytkowych:
Wyrób asfaltowy do izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej

Membrany

Producent:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne
TES Sp. z o.o.
Niwki Daleszyckie,
26-021 Daleszyce;

PN-EN 13969:2006
(EN 13969:2004)
PN-EN 13969:2006/A1:2007
(EN 13969:2004/A1:2006)

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie z badań nr 61/18/124/P-1

Odporność na uderzenie
(nie spełnia)

PN EN 12691:2007
Metoda A

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie:
- maksymalna siła rozciągająca:
-wzdłuż
(nie spełnia),
-w poprzek
(nie spełnia),
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
- wzdłuż
(spełnia),
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Odporność na obciążenie statyczne
(nie spełnia)

PN-EN 12730:2015-06
Metoda B

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem:
- wzdłuż
(nie spełnia),
- w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

75 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych
i Geotechniki

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Pręt mocujący
50

Nr partii: brak informacji

Data produkcji: brak informacji

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych
nr 35:
Element rusztu sufitu podwieszanego do zastosowania wewnątrz budynku

Wyroby do wykańczania ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów

Producent wyrobu:
METPOL Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 6,
62-002 Suchy Las

EN 13964:2014

Nośność
(spełnia)

PN-EN 13964:2005+
A1:2008

Sprawozdanie z badań nr LZK00-00862/18/Z00NZK

74 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS 60 Lambda Premium
Plus 031,
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P10-BS115-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 – gr 50 mm

Data produkcji: 21-02-18

Numer partii – nieczytelny

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
DOM-STYR
Z. Igies i Wspólnicy S.J.,
ul. Martyniaków 8, 43-603 Jaworzno

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:
- Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
- Opór cieplny
(spełnia)
- Grubość (spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie nr 114/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie:
- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:
- Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

73 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,

Zakład Badań Kontrolnych

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
G-145
PRAXA,
1MX50M, 145 G/M2

Miejsce produkcji: Shucheng Industry
Zone no. 5,
231300 Shucheng City, Anhui Province China;

Oznaczenie partii/serii:
data produkcji: maj 2015;

Rok produkcji: 2015 r.;

znak budowlany

Do zbrojenia ścian w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków
(wg AT)

Złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Producent: SELENA S.A.
ul. Wyścigowa 56E
53-012 Wrocław

AT-15-6484/2009 +
( Aneks nr 1, Aneks nr 2, Aneks nr 3)

Strata prażenia w temp. 625ºC
(nie spełnia)

ZUAT-15/V.03/2003

Sprawozdanie z badań nr 704/18

Sprawozdanie z badań nr 13/2018

Wymiary oczek w świetle
(nie spełnia)

ZUAT-15/V.03/2003

Masa powierzchniowa (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (nie spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2003

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu (NaOH):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2003

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku w warunkach laboratoryjnych (przy sile 1500N):
- wzdłuż osnowy (nie spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2003

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu (przy sile 800N):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2003

72 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki
Budowli i Materiałów Budowlanych;

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

 

WYLEWKA BETONOWA
M-15
Miejsce produkcji: Zakład produkcyjny
ul.11 listopada 29; 97-225 Ujazd.

Oznaczenie partii/serii:
UJAZD 19:16 06.11.17.

 

CE

Materiał przeznaczony do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu, przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Kreisel Technika Budowlana
Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

EN 13813:2002

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie z badań nr WINB/28/2018

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

71 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki
Budowli i Materiałów Budowlanych;

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

GRANIT PLUS C2T CEMENTOWA ZAPRAWA KLEJOWA NORMALNIE WIĄŻĄCA O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH I OGRANICZONYM SPŁYWIE TYPU C2T

Miejsce produkcji:
ul. Szklarska 6,
97-300 Piotrków Trybunalski

Oznaczenie partii/serii:
2017-12-14, KGRP/06/12/2017;
Rok produkcji: 2017;

CE

Do układania płytek ściennych i podłogowych wewnątrz lub/i zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent: VITRO-CER-TECH Sp. z o.o.
ul. Szklarska 6
97-300 Piotrków Trybunalski

PN-EN 12004+A1:2012
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/22/2018

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

70 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium
Materiałów Budowlanych
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Ulepszona cementowa zaprawa klejowa do mocowania płytek i płyt
Sopro FF 450
25 kg

Zakład Suchych Zapraw,
ul. Przemysłowa 16
26-052 Nowiny

28.08.2017 r.
14:14

Numer opakowania 05925 N

Ean: 4 005734 450219

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: do mocowania płytek i płyt, ściennych i podłogowych w pomieszczeniach i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: Sopro Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 23F
02-822 Warszawa

PN-EN 12004
+A1:2012

(EN 12004
:2007
+A1:2012)

Wytrzymałość złącza
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr LZM00-01028/18/Z00NZM

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

69 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa murarska

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 20.12.2017;

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa murarska typu (G) według przepisu, ogólnego przeznaczenia. Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz, w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym. Ściany murowane, słupy i ściany działowe objęte zakresem niniejszej normy

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Sicher Bautechnik
sp. z o.o., ul. Milenijna 12/14,
97-200 Tomaszów Mazowiecki

EN 998-2:2010

Gęstość wysuszonej stwardniałej zaprawy (spełnia)

PN-EN 1015-10:2001

Sprawozdanie z badań nr SB/134/18

oraz

sprawozdanie z badań nr 709/18

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków
(nie spełnia)

PN-EN 1015-17:2002, PN-EN 1015-17/A1:2005

68 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Wylewka betonowa CEKOL WB-80
CT-C20-F5

04-2019 17433 13:33B
04-2019 17433 13:34B

CE

Według DWU: Podkład podłogowy na bazie cementu, do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: CEDAT
Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 19
80-298 Gdańsk

EN 13813:2003

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN
13892-2:2004

Sprawozdanie z badań nr SB/124/18

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN
13892-2:2004

67 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Folia paroizolacyjna IZOPAR 200/2 x 50

gramatura 100 g ± 40%, typ A

Data produkcji:
13.08.17 T
Nr identyfikacyjny
17-C16/17/WT/P

CE

Wg DWU:
Warstwa przeciwwilgociowa pod podłogi, posadzki, wylewki. Warstwa paroszczelna w konstrukcji poddaszy, stropów i ścian.

Membrany

Producent wyrobu:
INDIVER S.A.
ul. Równinna 29-31
87-100 Toruń

EN 13984:2013

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2001
Metoda A

Sprawozdanie z badań nr 133/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż (spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Przenikanie pary wodnej
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej
(spełnia)

PN-EN 1931:2002
Metoda B

66 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki
i Betonów
w Warszawie

Laboratorium Badawcze Ceramiki i Betonów
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa

Płytki ceramiczne podłogowe mrozoodporne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E≤0,5%

Data produkcji:
10.05.2014
FLARE BEZ
M33,3X33,3X0,8 cm GL

CE

Według DWU: materiał przeznaczony do wykładania okładzin podłogowych i ściennych we wnętrzach i na zewnątrz

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Ceramika Tubądzin II
Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 20,
95-035 Ozorków

EN 14411:2012

Odporność na zamrażanie i odmrażanie (mrozoodporność)
(spełnia)

PN-EN ISO 10545-12:1999

Sprawozdanie z badań nr 100/LB/2018

Uwalnianie substancji niebezpiecznych:
- kadm
(spełnia)
- ołów
(spełnia)

PN-EN ISO 10545-15:1999

65 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Folia wytłaczana IZOFLEX 400, Typ V o dług. 20±0,5 m i szer. 0,5 m

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Folia 400

data prod.
2017-03-13,
ozn. partii/serii: 6/15

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Wyroby z tworzyw sztucznych do izolacji przeciwwilgociowej
- PN-EN 13967:2012

Membrany

Producent: Lenko S.A.
ul. Okrzei 2,
43-300 Bielsko-Biała

PN-EN 13967:2012

(EN 13967:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
metoda A

Sprawozdanie nr 174/H/2018

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod nr 10 w wykazie wyników badań z 2018 r.

Wytrzymałość na rozciąganie:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek
(nie spełnia)

 

PN-EN 12311-2:2013-07
Metoda A

 

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1
:2001

Odporność na uderzenie:
metoda A
(spełnia)
metoda B
(spełnia)

 

PN-EN 12691:2007, metoda A
metoda B

Odporność na obciążenie statyczne (spełnia)

PN-EN 12730:2002,
Metoda B

64 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki
Budowli i Materiałów Budowlanych;

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

EX 1.02 PLUS ZAPRAWA KLEJĄCA DO PŁYTEK CERAMICZNYCH TYP C2T

EURO-MIX, klej cementowy o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie

Miejsce produkcji:
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
ul. Boczna 6
44-240 Żory,

Oznaczenie partii/serii:
2018-01-26;

Rok produkcji: 2018;

CE

Do klejenia płytek, wewnątrz i na zewnątrz budynku, na ścianach, podłogach

Kleje budowlane

Producent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EURO-MIX"
Sp. z o.o.
ul. Boczna 6
44-240 Żory

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/14/2018

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

63 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki
Budowli i Materiałów Budowlanych;

LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I FIZYKI BUDOWLI
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

ZAPRAWA KLEJĄCA DO PŁYTEK DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ (WEBER ZP412);

Miejsce produkcji:
ul. Adamowicza 1
05-530 Góra Kalwaria

Oznaczenie partii/serii: 25.01.2018 GK;
Rok produkcji: 2018;

CE

Klej do płytek cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie, do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień, do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Kleje budowlane

Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska
Sp. z o.o.,
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

PN-EN 12004 + A1:2012,
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/17/2018

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

62 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki
Budowli i Materiałów Budowlanych;

LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I FIZYKI BUDOWLI
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

ZAPRAWA KLEJĄCA DO PŁYTEK
(WEBER ZP413)

Miejsce produkcji:
ul. Adamowicza 1,
05-530 Góra Kalwaria

Oznaczenie partii/serii: 25.10.2017 GK;
Rok produkcji: 2017;

CE

Klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień, do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska
Sp. z o.o.,
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

PN-EN 12004 + A1:2012,
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/18/2018

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

61 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki
Budowli i Materiałów Budowlanych;

LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I FIZYKI BUDOWLI
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

ZAPRAWA KLEJĄCA DO PŁYTEK
(WEBER ZP414)

Miejsce produkcji:
ul. Adamowicza 1
05-530 Góra Kalwaria

Oznaczenie partii/serii: 09.02.2018 GK

Rok produkcji: 2018

CE

Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień, do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska
Sp. z o.o.,
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

PN-EN 12004 + A1:2012,
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/19/2018

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

60 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. J. Wejhera 18 a
80-346 Gdańsk

PŁYTY STYROPIANOWE EPS S FASADA 040/SUPER

500X1000MM GRUBOŚĆ 200MM KRAWĘDŹ ZWYKŁA

EPS EN 13163+A1:2015 T2-L2-W3-Sb5-P15-BS75-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80

Miejsce produkcji:
ul. Fabryczna 76
96-100 Skierniewice

Oznaczenie partii/serii: 18/01/28/200;
Rok produkcji: 2018;

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: THERMICA
Sp. z.o.o.
ul. Łączności 1b, Łazy
05-552 Wólka Kosowska

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 116/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

59 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

THERMO FASADA EPS S gr. 150 mm

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: THERMO FASADA
EPS S
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Zakład produkcyjny:
ul. Obwodowa 17
41-100 Siemianowice Śląskie

Oznaczenie serii:
09.11.2017r. 11:17

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Arsanit
Sp. z o. o.
ul. Obwodowa 17
41-100 Siemianowice Śląskie

EN 13163:2012+A1:2015

Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji

Współczynnik przewodzenia ciepła w temperaturze 10°C
(nie spełnia)

Opór cieplny w temperaturze 10°C
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 31/18/72/M-1

31/18/72/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

58 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej

Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK)
al. Korfantego 191
40-153 Katowice

 

Betonowa kostka brukowa, „HOLLAND" grubość 8 cm, szara i kolor

Partia, data produkcji: 24.05.2017r.
Odmiana: szara, bez fazy

CE

Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i/lub element pokryć dachowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej „PREFROW"
Sp. z o.o.
ul. Wiejska 7
44-200 Rybnik,

PN-EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005/AC:
2007
(EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:
2006)

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (spełnia)

PN-EN 1338:2005
+AC:2007

Sprawozdanie nr LZK00-01425/18/Z00NZK

57 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych i
Geotechniki
(LZK)
al. Korfantego
191
40-153 Katowice

Betonowa kostka
brukowa,
„ Behaton" 8 cm,
szara i kolor
Partia, data
produkcji:
23.10.2017r.

CE

Pokrycia
nawierzchni
zewnętrznych i
wewnętrznych
i/lub element
pokryć
dachowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Przedsiębiorstwo
Prefabrykacji
Górniczej
„PREFROW"
Sp. z o.o.
ul. Wiejska 7
44-200 Rybnik,

PN-EN
1338:2005
PN-EN
1338:2005/AC:
2007
(EN 1338:2003
EN
1338:2003/AC:
2006)

Wytrzymałość
charakterystyczna
na rozciąganie
przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN
1338:2005
+AC:2007

Sprawozdanie nr LZK00-01426/18/Z00NZK

56 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zakład Technologii Szkła
ul. Lipowa 3,
30-702 Kraków

Kabina narożna kwadratowa
F-118,
wym. 80x80x175

Seria:
21/2016 F series PH
Kod kreskowy 3663602962021

CE

wg. deklaracji: do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ogólnym. Montaż powinien być dokonany wewnątrz budynku zgodnie z instrukcją producenta, używane do celów higieny osobistej

Urządzenia sanitarne

Producent:
Zhejiang Sunland Kitchen Ware&Sanitary Ware Co. LTD. No.58 Fengxiang Road, Tonglu Economic Development Zone, Hangzhou, China

Upoważniony przedstawiciel producenta:
Rivium Sp. z o.o.,
ul. Północna 10G,
09-100 Płońsk

EN 14428:2004+
A1:2008

Trwałość:

-niezawodność (spełnia)

-stabilność (spełnia)

-szczelność (spełnia)

PN-EN 14428:2015-07
pkt.5.5

PN-EN 14428:2015-07
pkt. 5.6

PN-EN 14428:2015-07
pkt. 5.7

Sprawozdanie nr 035/2018

55 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Nafty
i Gazu- Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Przesyłania
i Dystrybucji Gazu

Laboratorium Badań Armatury
i Technik Eksploatacji Gazociągów

30-733 Kraków ul. Bagrowa 1

bateria mechaniczna jednouchwytowa umywalkowa stojąca jednootworowa ze stałą wylewką model HAPI symbol R01

Data produkcji: 01-01-2017

znak budowlany

wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych: wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie itp.), w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Wyroby budowlane mające kontakt z woda przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Producent:
Wenzhou Huazu Science and Technology Co., Ltd, No. 101 Gongmao Road, Haicheng, Longwan District, Wenzhou, Chiny,

upoważniony przedstawiciel producenta:
Markury Market
Sp. z o.o. Sp. K.,
ul. Czajkowskiego 51
38-400 Krosno

PN-EN 817:2008

Szczelność
(spełnia)

PN-EN 817:2008
p.8.3.1
p.8.4.2
p.8.7.1

Sprawozdanie nr WWB.7782.24.2018.EBOG

Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne
(nie spełnia)

PN-EN 817:2008
p.9.4.1
p.9.5.1

Właściwości hydrauliczne:

przepływ
(spełnia)

czułość
(spełnia)

 

PN-EN 817:2008 p.10.6.2

PN-EN 817:2008 p.10.7.3

Właściwości mechaniczne – odporność na skręcenie
(spełnia)

 

PN-EN 817:2008
p.11.2.4

Odporność na zużycie mechaniczne
(spełnia)

PN-EN 817:2008
p.12.1.2.4

54 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Odział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze budowlanej
W400

Data produkcji: 17.01.18
Zmiana (partia) 4

Ean: 5 908218 382145

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: izolacja wodochronna dachów

Membrany

Producent:
„Krovyelny zavod TechnoNICOL"
ul. Chapaeva 11, b. 19,
213760 Osipovichi, Białoruś

upoważniony przedstawiciel producenta: TechnoNICOL
Sp. z o.o.,
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9,
05-500 Piaseczno

PN-EN 13707+
A2:2012

(EN 13707:2004+A2:2009)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie z badań nr 138/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu - wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż
(spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Giętkości
(spełnia)

 

PN-EN 1109:2013-07

Reakcji na ogień
(spełnia)

 

PN-EN ISO 11925-2:2010

53 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki
Budowli i Materiałów Budowlanych;

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

Wysokoelastyczny klej do płytek
(TYTAN PROFESSIONAL KLEJ DO PŁYTEK SUPERFLEX
S1 TS 55),

29.08.2018 1204,

CE

Klej do płytek cementowy, o podwyższonych parametrach, obniżonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, odkształcalny C2 TE S1, do wewnątrz i na zewnątrz.

Kleje budowlane

Producent: SELENA S.A.
ul. Wyścigowa 56 E,
53-012 Wrocław

PN-EN 12004 + A1:2012,
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa (spełnia);

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/13/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia);

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia);

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia);

PN-EN 1348:2008

52 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki
Budowli i Materiałów Budowlanych;

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

TYTAN PROFESSIONAL KLEJ DO PŁYTEK STANDARD TS 51

Miejsce produkcji: TYTAN EOS
Sp. z o. o.;
Krzeszowice,
ul. Krakowska 31B

Oznaczenie
partii/serii:
06.02.2019 2/004689;

CE

Klej do płytek cementowy, normalnie wiążący o obniżonym spływie C1T, Tytan Professional Standard TS 51, do wewnątrz

Kleje budowlane

Producent: SELENA S.A.
ul. Wyścigowa 56 E,
53-012 Wrocław

PN-EN 12004 + A1:2012,
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa (spełnia);

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań Nr WINB/12/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia);

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia);

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia);

PN-EN 1348:2008

51 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej,
Zespół Laboratoriów Badawczych

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych, Laboratorium Elementów Budowlanych
Filia Poznań
ul. S. Taczaka 12
61-819 Poznań

Zlewozmywak
France ECO 800 x 600 1 K+O, Nakładany Odwracalny 103.0205.562
+ zestaw nr 112.0048.804 – zestaw odpływowy
1 ½ ",
1 komorowy zatyczkowy z przelewem

Data produkcji:
08.11.2017 r.

CE

Wg. Deklaracji Właściwości Użytkowych:
Przeznaczony do celów sanitarnych, do zabudowy w pomieszczeniach kuchennych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

Urządzenia sanitarne

Producent:
„ FRANKE" Franke Polska Sp. z o.o.,
ul. Franke 1, Sękocin Nowy,
05-090 Raszyn

PN-EN 13310:2005 (EN 13310:2004)

Trwałość:
- odprowadzenie wody
(spełnia)

- odporność na zmiany temperatur
(spełnia)

- odporność na czynniki chemiczne i środki plamiące
(spełnia)

PN-EN 13310:2005

Sprawozdanie nr LZE01-01409/18/Z00NZE

50 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych
ul. Ujastek 1
30-969 Kraków,

 

kruszywo porfirowe 31,5/50 mm

oznaczenie serii produkcyjnej/ partii: nie podano

Zakład produkcyjny:
Kopalnia Porfiru „Zalas",
32-067 Tenczynek

 

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
w konstrukcji torów kolejowych

Kruszywa

Producent:
Kopalnie Porfiru i Diabazu Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 10
32-065 Krzeszowice

 

EN 13450:2002+
EN 13450:2002/
AC:2004
(PN-EN 13450:2004+
PN-EN 13450:2004/
AC:2004)

Wymiar ziarn, uziarnienie kruszywa –
skład ziarnowy
(spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr 887A/III/2018

Zawartość pyłów (spełnia)

PN-EN 933-1:2012

Kształt ziarn – wskaźnik płaskości (spełnia)

PN-EN 933-3:2012

Kształt ziarn – wskaźnik kształtu (spełnia)

PN-EN 933-4:2008

Odporność na ścieranie – współczynnik
mikro-Deval
(spełnia)

PN-EN 1097-1:2011
Załącznik A

Odporność na rozdrabnianie – współczynnik
Los Angeles
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2010
Załącznik A

Mrozoodporność
w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

49 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS P 100 038 HYDRO STOP/19060418
EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-WL(T)5-WD(V)6
gr. 100 mm

Zakład produkcyjny: ZAKŁAD PRODUKCJI STYROPIANU Jeziorko 72E,
18-421 Piątnica

Data prod.
06.04.2018

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
SONAROL
Sp. J. Najda
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

- Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- Opór cieplny (spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 137/T/2018

Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu (spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07
Metoda 2A

48 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe swisspor EPS 70 fasada podłoga
EPS-EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-) 2-TR100
gr. 120 mm

Zakład produkcyjny: Swisspor Polska
sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 40
21-505 Janów Podlaski

Data prod.
09.03.2018

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Swisspor Polska
Sp. z o.o.,
ul. Kroczymiech 2,
32-500 Chrzanów

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

- Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- Opór cieplny (spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 136/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie:

- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

-Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

47 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO
Sp. z o.o.
Zakład Badań Laboratoryjnych
ul. Ujastek 1
30-969 Kraków

Ceramiczny element murowy P,
250x120x65
kl. 15 Kat. II, A ; nazwa handlowa: CEGŁA PEŁNA-15-II-A,
kod oznaczenia (wg DWU Nr 2/cegła pełna – 15/2017
z dnia 01.08.2017 r.):
CL-P-II-15-1700-250x120x65-A

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: Elementy murowe ceramiczne P przystosowane do stosowania w murach zabezpieczonych przed penetracją wody – do ścian, słupów i ścianach działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
CEGIELNIA Eleonora Pikor 37-111 Rakszawa nr 1155

PN-EN 771-1
+A1:2015-10
(EN 771-1:2011+A1:2015)

Wymiary i odchyłki wymiarów
(spełnia)

PN-EN 772-16:2011

Sprawozdanie z Badań Nr 886/III/2018

Wytrzymałość na ściskanie:
średnia
(spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Trwałość (odporność na zamrażanie i odmrażanie)
(nie spełnia)

PN-B 12012:2007

46 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Regularnie ukształtowany element murowy ceramiczny
Kat. I, U, 12.101100L,
o wym. 250,120,65 mm

Data: 17 11.16

CE

regularnie ukształtowany element murowy ceramiczny dla elewacji i muru konstrukcyjnego wystawionych na działanie warunków surowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: LODE SIA,
Liepas ražotne, Lodes iela 1, Liepa; Liepas pag, Priekulu nov.,
LV-4128, Latvija (Łotwa)

EN 771-1:2011+A1:2015

Wytrzymałość na ściskanie:
średnia
(spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie nr 95/C/2018

 

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:
gęstość brutto w stanie suchym (spełnia)

PN-EN 772-13:2001

45 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli

Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Klej mrozoodporny do płytek
BASIC FX

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BASIC FX klej mrozoodporny do płytek

worek 25 kg,
ozn. partii/serii :
UJAZD 12:09 22.01.18

zakład. prod.:
ul. 11 Listopada 29,
97-225 Ujazd

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Zaprawa klejąca do płytek, normalnie wiążący o zmniejszonym spływie, do wykańczania ściany, podłogi i sufitu wewnątrz i na zewnątrz C1T

Kleje budowlane

Producent:
Kreisel Technika Budowlana
Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

EN 12004:2007+
A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako: przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/09-1/2018

Trwałość w warunkach działania wody/ wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania -rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

44 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

POLITECHNIKA ŁÓDZKA
KATEDRA FIZYKI BUDOWLI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
LABORATORIUM BADAWCZE
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I FIZYKI BUDOWLI
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

GRESLEP
KLEJ DO PŁYTEK CEMENTOWY, O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH,
ZMNIEJSZONYM SPŁYWIE, Z WYDŁUŻONYM CZASEM OTWARTYM (C2TE)

Miejsce produkcji: brak informacji;

Oznaczenie partii/serii: 25 10 17;

Rok produkcji: 2017;

CE

Klej do płytek, cementowy, do wykończeń podłogowych i ściennych, wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent: MAJSTER-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
Mienia 291;
05-319 Cegłów

PN-EN 12004+A1:2012 (EN 12004:2007+
A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako: przyczepność początkowa
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/20/2018

Trwałość w warunkach działania wody/ wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania -rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

43 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej cementowy do płytek
ADESILEX P9 EXPRESS

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ADESILEX P9 EXPRESS

worek 25 kg,
ozn. partii/serii :
04.12.17
GL1 01577

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Klej do płytek cementowy, szybkowiążący, o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie C2FT; do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych, podłogowych lub ściennych

Kleje budowlane

Producent:
MAPEI Polska
Sp. z o.o.,
ul. Gustawa Eiffel'a 14,
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona jako: przyczepność początkowa (spełnia)

przyczepność wczesna
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 5/2018

Trwałość w warunkach działania wody/ wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania -rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

42 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa klejąca do płytek (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: weber ZP414),

data produkcji: 02.11.2017;
kod EAN: 5900350109710

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Klej do płytek cementowy, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień, do stosowania na ścianach i podłogach wewnętrznych i na zewnątrz budynków.

Kleje budowlane

Producent:
Saint- Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

PN-EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 3/2018

Trwałość w warunkach działania wody/ wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

41 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS – 200 - 035 EKOPLEX,
wym. 1200x600x120 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu (według DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH IZOTERM NR 09-DoP-10/2016 z dnia 02.10.2016r.): EPS 035 EKOPLEX EPS-EN13163 T(2)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS250-SC(10)200-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)2;

NR.PARTII / DATA PRODUKCJI 25.08.2017

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
IZOTERM Mariusz Wałek Sp. J. Goździelin 110, 27-420 Bodzechów

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:
- opór cieplny
(spełnia)
- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
- grubość
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 110/T/2018

Reakcja na ogień
(nie spełnia)

PN EN ISO 11925:2010

Wytrzymałość na ściskanie:
- Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie:
- Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

40 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw,
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

Zaprawa murarska według projektu Sopro KMT Plus 199.

Partia:
data produkcji 16.05.2017, 13:29. Numer op.
01001 N

CE

Zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz w elementach budowlanych, podlegających wymaganiom konstrukcyjnym.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Sopro Polska
Sp. z o.o.,
ul. Poleczki 23 F, 02-822 Warszawa

EN 998-2:2010

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001,
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007

Sprawozdanie nr SB/100/18

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18: 2003

39 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe podłoga/dach ARBET/K/PD/EPS 60/0,040/100

T2-L3-W3-Sb5-P10-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100

Ean: 5 902578 101279

22/03/2018
17:43

zakład produkcyjny:
Fabryka Styropianu „ARBET" Bartosik Czernicki Funke Kuncer Muzyczuk Sp. J.,
ul. Bohaterów Warszawy 32,
75-211 Koszalin

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Fabryka Styropianu „ARBET" Bartosik Czernicki Funke Kuncer Muzyczuk
Sp. J.
ul. Bohaterów Warszawy 32
75-211 Koszalin

PN-EN 13163+A1 2015-03

(EN 13163: 2012+A1: 2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła dla grubości nominalnej
(spełnia)

Opór cieplny dla grubości nominalnej
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 115/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 


PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925:2010

38 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Folia paroizolacyjna STOPAIR 1104 101802005
o wymiarach
2,7 m x 25 m

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
PAROIZOLACJA STOPAIR 1104, 101802004 oraz 101802005

Ozn. partii/serii. KJ/Data:
C/11 19.10.17
Zakład prod.:
ul. B.Płachcińskiego 2,
37-220 Kańczuga

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

Producent:
Marma Polskie Folie Sp. z o.o.,
ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa;

Oddział w Rzeszowie,
Al. Pod Kasztanami 10, 35-030 Rzeszów

PN -EN 13984:2013
(EN 13984:2013)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928: 2002, metoda A

Sprawozdanie nr 27/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek (spełnia)

 

PN-EN 12311-2
:2013-07,
metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1
:2001

Przenikanie pary wodnej
(opór dyfuzyjny pary wodnej oraz dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza)
(nie spełnia)

 

PN-EN 1931:2002
metoda B

37 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Hydropian
EPS P 100,
wym. 1000x500x100 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ARBET/J/H100/
EPS 100/100;

zakład produkcyjny:
38-200 Jasło,
ul. Mickiewicza 108
oznaczenie partii: 19/01/2018 13:07

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Fabryka Styropianu „ARBET" Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk Sp. J.
ul. Bohaterów Warszawy 32,
75-211 Koszalin

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:
- opór cieplny
(spełnia)
- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
- grubość (spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie  z badań nr 68/T/2018

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN EN ISO 11925:2010

Wytrzymałość na ściskanie:
- Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie:
- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Przepuszczalność wody:
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07
metoda 2A

36 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

FOLIA HYDROIZOLACYJNA PVC EKOWINYL
TYP A
Szerokość 30 cm, Długość 30 m, Grubość 1mm ± 15%

Miejsce produkcji:
brak informacji;

Oznaczenie
partii/serii: 11.09.2017;
Rok produkcji: 2017;

CE

Wyrób do poziomej izolacji przeciwwilgociowej

Membrany

Producent: EKOPROCES ROBERT LEWANDOWSKI
ul. Południowa 68
Łaznowska Wola, 97-221 Rokiciny

PN-EN 14909:2012
(EN 14909:2012)

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002
(metoda A)

Sprawozdanie z badań nr 86/H/2018

Odporność na uderzenia
(nie spełnia)

PN-EN 12691:2007
(metoda A)

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

35 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Materiałów Budowlanych, ul. Ksawerów 21,
02-656 Warszawa

Siatka z włókna szklanego
Gc -145

znak budowlany

Siatka z włókna szklanego przeznaczona jest do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków

Złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Producent: Yuchen International Sociedad Limitada, Ave Feo Feo 17, San Miguel de Abona, Hiszpania

Dystrybutor w Polsce: SELENA,
ul. Wyścigowa 56E,
53-012 Wrocław

AT-15-9053/2012+Aneks nr 1,2,3,4.

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych (tj. w stanie dostawy):
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Sprawozdanie nr LZM00-01286/18/Z00NZM

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych (tj. w stanie dostawy):
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Masa powierzchniowa
(spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010
ETAG 004:2013 p. C.3.1

Zawartość popiołu w temp. 625°C
(spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010
ETAG 004:2013 p. C.3.2

34 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Materiałów Budowlanych, ul. Ksawerów 21,
02-656 Warszawa

Siatka z włókna szklanego
E 160 Rednet
Kolor wyrobu:
biała
Typ wyrobu budowlanego:
CB-E-160/01.2017

Data produkcji/numer partii:
25 10 17-97-34
Adres zakładu produkcyjnego: Röderstrasse 15, 01896 Ohorn

znak budowlany

Siatki z włókna szklanego są przeznaczone do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS)

Złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Producent: CB S.A.,
ul. Ozimska 2a,
46-053 Chrząstowice

AT-15-7962/2015

Masa powierzchniowa
(spełnia)

ETAG 004:2013 p. C.3.1

Sprawozdanie nr LZM00-01285/18/Z00NZM

Zawartość popiołu w temp. 625°C
(spełnia)

ETAG 004:2013 p. C.3.2

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych (tj. w stanie dostawy):
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych (tj. w stanie dostawy):
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

33 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
Bauder FLAM JARDIN

Kod partii: 17/08/22/18:00 S2

CE

Wg. Deklaracji Właściwości Użytkowych:
Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS, odporna na przerastanie korzeni

Membrany

Producent:
Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart, Niemcy

Upoważniony przedstawiciel producenta:
Bauder Polska
Sp. z o.o.,
ul. Kutrzeby 16 G, lok. 141,
61-719 Poznań

EN 13707:2004 +A2:2009

Wodoszczelność:
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
metoda B

Sprawozdanie nr 111/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość:

- giętkość w temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

32 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej żelowy 110

Data produkcji: 30.01.2018 r.;
kod EAN: 5907418017819

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa klejąca do płytek na bazie cementu, o podwyższonych parametrach, wydłużonym czasie otwartym i zmniejszonym spływie do wykańczania ściany, podłogi i sufitu wewnątrz lub/i na zewnątrz C2TE.

Kleje budowlane

Producent:
KREISEL Technika Budowlana
Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23
60-462 Poznań

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 2/2018

Trwałość w warunkach działania wody/ wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

31 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa
Nexler Standard 30 (V60 S30)

CE

Zamierzone zastosowania:
A) izolacja wodochronna dachów podlegając badaniu reakcji na ogień B) izolacja wodochronna dachów
C) izolacja wodochronna dachów podlegając badaniu działania ognia zewnętrznego,
D) wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków części poziemnych podlegające badaniu reakcji na ogień
(TYP A)
E) wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków części poziemnych (TYP A);

Membrany

Producent: IZOHAN Sp. z o.o

ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia

PN-EN 13707+A2:2012
(EN 13707:2004
+A2:2009)

PN-EN 13969:2006
PN-EN 13969:2006/A1:2007

(EN 13969:2004,
EN 13969:2004/A1:2006)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie z badań nr 25/18/61/P-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
Maksymalna siła rozciągająca
w poprzek
(spełnia)
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Odporność na obciążenie statyczne
(spełnia)

PN-EN 12730:2015-06
Metoda B

Odporność na uderzenie
(spełnia)

PN-EN 12691:2007
Metoda A

30 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Papa
asfaltowa zgrzewalna podkładowa ASPOT V60 S30

Data produkcji:
22.09.2017
Nr partii:
2173/2017

CE

Według DWU: papa przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych (dachach stabilnych wymiarowo, nie podlegających drganiom i osiadaniu) jak również do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych. Wyrób mocowany metodą mechaniczną lub zgrzewania.

Membrany

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
LEMAR
Sp. z o.o.
ul. Skocka 54, Potrzanowo,
62-085 Skoki

PN-EN 13707+A2:2012
(EN 13707:2004
+A2:2009)

PN-EN 13969:2006/A1:2007
EN 13969:2004

Giętkość w niskiej temperaturze – odporność na zginanie w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013
-07

Sprawozdanie z badań 11/18/38/1/P-1

Odporność na obciążenie statyczne
(spełnia)

PN-EN 12730:2015
-06
Metoda B

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem:
- wzdłuż,
(spełnia)
- w poprzek,
(spełnia)

PN-EN 12310
-1:2001


Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż,
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, wzdłuż,
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek,
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, w poprzek,
(spełnia)

 

PN-EN 12311
-1:2001

29 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Zaprawa wyrównująca ZW12/RT

CE

Według DWU: Zaprawa naprawczo-wyrównująca CT-C12-F3 na bazie cementu, przeznaczona do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
RYTM-TRADE Sp. z o.o.
ul. Strefowa 14,
43-100 Tychy

PN-EN
13813:2003
EN 13813:2002

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN
13892-2:2004 Część: 2

Sprawozdanie z badań nr SB/49/18

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN
13892-2:2004 Część: 2

28 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
Zakład Badań Kontrolnych,

ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

Cement pucolanowy
EN 197-1:2011
CEM IV/B(V)
32,5 R

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
CEM IV/B(V) 32,5R

Worek 25 kg
ozn. partii/serii:
08.02.2018 01.01

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne

Producent:
ARTCEM Tępiński i Wspólnicy Sp.J.
ul. Dostawcza 6
93-231 Łódź

PN-EN 197-1:2012

(EN 197-1:2011)

Skład cementu
(spełnia)

CEN TR 196-4 :2007

Sprawozdanie z badań nr 668/18

Wytrzymałość na ściskanie:
-wczesna
(spełnia)

-normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1:2016-07

Czas wiązania:
Początek czasu wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016-12

Stałość objętości:

– rozszerzalność
(spełnia)

– zawartość SO3
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016-12

PN-EN 196-2:2013-11

Zawartość
chlorków
(spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

27 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK)
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1-CEM II/B-V 42,5N

Cementownia „Kujawy" w Bielawach,
88-192 Piechcin

29.01.2018 r.

14:44:06

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne

Producent:
Lafarge Cement S.A.
ul. Warszawska 110
28-366
Małogoszcz

PN-EN 197-1:2012

(EN 197-1:2011)

Wytrzymałość na ściskanie
-wczesna, po 2 dniach
(spełnia)

-normowa, po 28 dniach
(spełnia)

 

PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie z badań nr LZK00-01055/18/Z00NZK

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016-12

Stałość objętości :

– rozszerzalność
(spełnia)

– zawartość SO3
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016-12

PN-EN 196-2:2013-11

Zawartość
chlorków
(spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

26 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO
Sp. z o.o.
Zakład Badań Laboratoryjnych
ul. Ujastek 1
30-969 Kraków

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CEGIELNIA SIEDLESZCZANY
P-250-120-65-P-15;
Element P przeznaczony do stosowania w zabezpieczonych murach, słupach i ścianach działowych. Nazwa handlowa: Cegła budowlana pełna klasa 15

Oznaczenie serii/partii:
V 2017

Zakład produkcyjny: Siedleszczany 77, 39-450 Baranów Sandomierski

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: Wyrób przeznaczony do stosowania w ścianach, murach i słupach przenoszących obciążenia (konstrukcyjnych) oraz nie przenoszących obciążeń, zabezpieczonych przed penetracją wody, w budownictwie lądowym i ogólnym. Wyrób może być stosowany także do wznoszenia konstrukcji kominowych po właściwym zabezpieczeniu.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Cegielnia Siedleszczany Łabuda K. i M. s.c. Wrzawy 104,
39-432 Gorzyce

PN-EN
771-1
+A1:2015-10

(EN 771-1:2011+A1:2015)

Wymiary i odchyłki wymiarów
(spełnia)

PN-EN 772-16:2011

Sprawozdanie z badań Nr 668B/III/2018

Wytrzymałość na ściskanie:
(spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Trwałość (odporność na zamrażanie i odmrażanie)
(spełnia)

PN-B 12012:2007

25 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe BETA PODŁOGA
EPS 70
EPS EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
gr. 50 mm

numer partii produkcyjnej:
05/03/2018 21:51 GAL

(zakład prod. Galewice, 98-405 Galewice, ul. Przemysłowa 5)

CE

Izolacja cieplna w budownictwie do zastosowań przenoszących obciążenia

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
YETICO S.A.
ul. Towarowa 17A
10-416 Olsztyn

PN-EN 13163+ A1:2015-03
(EN 13163:2012 + A1:2015)

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

- opór cieplny
(nie spełnia)

- grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 85/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie:

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07
metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

- naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

24 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

PAPA ASFALTOWA WIERZCHNIEGO KRYCIA DACHBIT W400, Miejsce produkcji: IZOBUD
SP. Z O.O.,
47-150 LEŚNICA, UL. LEŚNA 4
ŁĄKI KOZIELSKIE; Oznaczenie partii/serii:
data produkcji: BRAK

CE

Izolacja wodochronna dachów

Membrany

Producent: IZOBUD
SP. Z O.O.,
UL. LEŚNA 4, ŁĄKI KOZIELSKIE
47-150 LEŚNICA

EN 13707:2004 + A2:2009

Wytrzymałość na rozciąganie:

- maksymalna siła rozciągająca
- wzdłuż
(spełnia),
- w poprzek
(spełnia);

- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
- wzdłuż
(spełnia),
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Sprawozdanie z badań Nr 93/H/2018

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

23 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 70-038 FASADA, grubość 100 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS115-CS(10) 70-DS.(N)2-DS.(70,-)2-TR100
EPS 70-038 FASADA

Oznaczenie partii:
15.02.18/7

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu Eugeniusz Bucior,
ul. Fabryczna 6, 37-300 Leżajsk

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012 +A1:2015)

Opór cieplny:
- Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)
- Opór cieplny
(nie spełnia)
- Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań Nr 67/T/2018

Wytrzymałość na ściskanie:
- Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925:2010

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)
- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

22 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
ul. Filtrowa1,
00-611 Warszawa
Laboratorium Materiałów Budowlanych
ul. Ksawerów 21
Warszawa

Siatka z włókna szklanego 117S,
data produkcji: 1.06.2017r.

CE

Jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków

Złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawowy tynkarskimi

Producent: TECHNICAL TEXTILES s.r.o., Beethovenova 16,
SK-92101 Piestany, Słowacja.

ETA 16/0546

EAD 040016-00-0404

Masa powierzchniowa
(spełnia)

EAD 040016-00-0404:2016 p.2.2.8

Sprawozdanie nr LZM00-00811/18/Z00NZM

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych
- wzdłuż osnowy
(nie spełnia)
-wzdłuż wątku
(nie spełnia)

EAD 040016-00-0404:2016 p.2.2.7

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych przez 28 dni w roztworze alkalicznym
-wzdłuż osnowy
(nie spełnia) -wzdłuż wątku
(nie spełnia)

EAD 040016-00-0404:2016 p.2.2.7

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych
- wzdłuż osnowy
(nie spełnia)
- wzdłuż wątku
(nie spełnia)

EAD 040016-00-0404:2016 p.2.2.7

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym
-wzdłuż osnowy
(nie spełnia)
-wzdłuż wątku
(nie spełnia)

EAD 040016-00-0404:2016 p.2.2.7

21 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS S 031
PREMIUM GRAFIT/18200218
EPS EN 13163 T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS50-DS(N)5-DS(70,-)2-TR30

grubość 80 mm

Typ EPS S

Zakład prod.:
Jeziorko 72 E
18-421 Piątnica

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:

SONAROL spółka jawna Najda
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne

EN 13163:2012 + A1:2015

Opór cieplny

- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- opór cieplny (spełnia)

 

 PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 103/T/2018


Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

20 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS S 031
PREMIUM GRAFIT/18010318
EPS EN 13163 T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS50-DS(N)5-DS(70,-)2-TR30

grubość 150 mm

Typ EPS S

Zakład prod.:
Jeziorko 72 E
18-421 Piątnica

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:

SONAROL spółka jawna Najda
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne

EN 13163:2012 + A1:2015

Opór cieplny

- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- opór cieplny (spełnia)

 

 PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 101/T/2018


Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

19 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS S 031 PREMIUM GRAFIT/18160318
EPS EN 13163 T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS50-DS(N)5-DS(70,-)2-TR30

grubość 100 mm

Typ EPS S

Zakład prod.:
Jeziorko 72 E
18-421 Piątnica

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:

SONAROL spółka jawna Najda
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne

EN 13163:2012 + A1:2015

Opór cieplny

- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- opór cieplny (spełnia)

 

 PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 102/T/2018


Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

18 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

PŁYTY STYROPIANOWE TERMONIUM PLUS FASADA EPS S
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
DŁUGOŚĆ 1000MM, SZEROKOŚĆ 500MM, GRUBOŚĆ 220MM, KRAWĘDŹ ZWYKŁA

Miejsce produkcji:
ul. Wojska Polskiego 3,
39-300 Mielec,
Oznaczenie partii/serii: 290/17, 2017-05-25 godz.;
Rok produkcji:
2017-05-25;

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:

TERMO ORGANIKA
SP. Z O.O.
ul. Bolesława Prusa 33
30-117 Kraków

EN 13163:2012 + A1:2015

Opór cieplny

- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- opór cieplny (spełnia)

 

 PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 77/T/2018


Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

17 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

FACHMANN posadzka cementowa M-15

(data produkcji: 13.09.2017r.)

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych nr 418993/1:
Materiał przeznaczony do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu, przeznaczony do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: KREISEL Technika Budowlana
Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

PN-EN 13813:2003

(EN 13813:2002)

Wytrzymałość na zginanie stwardniałej zaprawy
(Spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie nr SB/70/18

Wytrzymałość na ściskanie stwardniałej zaprawy
(Spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

16 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki

Oddział Techniki Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników
i Armatury
ul. Wilcza 8
26-610 Radom

 


Grzejnik łazienkowy
typ
G 17/50

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
G 17/50 Stalowy grzejnik łazienkowy, typ G, model G-17/50

Data produkcji:
10-12-2017

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: wodne instalacje ogrzewcze
w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
P.P.H i U „HENIKS" Zbigniew Zarzeka
ul. Tarnowska 32
33-300
Nowy Sącz

 

EN 442-1:2014

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.4

Sprawozdanie nr 07/18/WINB

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.6

Nominalna moc cieplna
(spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02
p. 5.4.2
p. 5.5.1.

15 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Technologii Drewna
Laboratorium Badania Drewna Materiałów Drewnopochodnych Opakowań, Mebli, Konstrukcji i Obrabiarek
ul. Winiarska 1
60-654 Poznań

 

SWISS KRONO Podłogi Laminowane 87GU/3493/LO/5////G5/8/ 1380x159/600/1 DĄB SZAFRAN

CE

Wewnętrzne pokrycia podłogowe

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:

Swiss Krono
Sp. z o.o.
ul. Serbska 56,
68-200 Żary

EN 14041:2004+EN 14041:2004/AC:2006

Emisja formaldehydu:
0,030mg/m3
(spełnia)

PN-EN 717-1:2006

Sprawozdanie z badań nr A-661-BOŚ/2018

14 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Rolowana dachówka ICOPAL 3D ® RDI 3D ® 33 D Karpiówka Ceglasta DZIAŁKOWIEC (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: IRT 3D Gardener),
nr indeksu:
PO 2045117

CE

Wg Deklaracji właściwości użytkowych:

wyrób asfaltowy na osnowie do pokryć dachowych

Membrany

Producent:
Icopal Kft.
H-8900 Zalaegerszeg Zrinyi u. 6. Węgry

EN 13707:2004+A2:2009

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1928:2002
(Metoda B)

Sprawozdanie z badań nr 72/H/2018

Wytrzymałość na rozciąganie:

- maksymalna siła rozciągająca
- wzdłuż
(spełnia),
- w poprzek
(spełnia);

- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
- wzdłuż
(spełnia),
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)
– wzdłuż
(nie spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość
( spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

13 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana kopolimerem SBS IZOBIT Standard 20 250 S52 SBS

Data produkcji: Zmiana I
16.11.2017 20

CE

Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent:

IZOBUD
sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica

EN 13707:2004+A2:2009

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
(Metoda A)

Sprawozdanie z badań nr 62/H/2018

Wytrzymałość na rozciąganie:

- maksymalna siła rozciągająca
- wzdłuż
(spełnia),
- w poprzek
(nie spełnia);

- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
- wzdłuż
(nie spełnia),
- w poprzek
(nie spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość
( spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

12 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze budowlanej W 400 (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: W 400),

data produkcji: 20.10.17,
zmiana (partia):4

CE

Izolacja wodochronna dachów

Membrany

Producent:
Krovyelny zavod TechnoNICOL, ul. Chapaeva 11, b. 19, 213760 Osipovichi, Białoruś; upoważniony przedstawiciel producenta: TechnoNICOL Sp. z o.o.,
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno

EN 13707:2004+A2:2009

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
(Metoda A)

Sprawozdanie z badań nr 29/H/2018

Wytrzymałość na rozciąganie:

- maksymalna siła rozciągająca
- wzdłuż
(spełnia),
- w poprzek
(spełnia);

- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
- wzdłuż
(spełnia),
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość
( spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

11 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe DACH-PODŁOGA SUPER STRONG gr. 10 cm (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Płyty styropianowe Styr-Bud EPS 80 Strong Super 001 EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5)

data: 2017-X-28, partia produkcyjna: 506

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
STB Koncept Sp. z o.o.,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, Cięciwa, 05-200 Wołomin

EN 13163:2012 + A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
- opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 30/T/2018

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 357 w wykazie wyników badań z 2017r.

Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie:
- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

10 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Folia wytłaczana IZOFLEX 400, Typ V o dług. 20±0,5 m i szer. 0,5 m

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Folia 400

data prod.
2017-03-13,
numer partii: 6/29

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Wyroby z tworzyw sztucznych do izolacji przeciwwilgociowej
- PN-EN 13967:2012

Membrany

Producent: LENKO S.A.
ul. Okrzei 2,
43-300 Bielsko-Biała

PN-EN 13967:2012

(EN 13967:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
metoda A

Sprawozdanie nr 28/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie w poprzek
(nie spełnia)

 

PN-EN 12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1
:2001

Odporność na uderzenie:
metoda A
(spełnia)
metoda B
(spełnia)

 

PN-EN 12691:2007, metoda A
metoda B

Odporność na obciążenie statyczne (spełnia)

PN-EN 12730:2002,
Metoda B

9 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Folia wytłaczana NOPPEX Typ V.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Folia 400

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych nr 07/2014/L:
wyroby z tworzyw sztucznych do izolacji przeciwwilgociowej

Membrany

Producent: LENKO S.A.
ul. Okrzei 2,
43-300 Bielsko-Biała

PN-EN 13967:2012

(EN 13967:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
metoda A

Sprawozdanie nr 57/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-2:2013-07

Odporność na obciążenie statyczne (spełnia)

 

PN-EN 12730:2002,
Metoda B

8 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Membrana dachowa MATRIX JD,
wym. 1,5m x 50m,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: MATRIX JD

Partia/data produkcji:
6061/08.06.2017

CE

Wg. Deklaracji Właściwości Użytkowych:
Przeznaczona na dachy spadziste, niewietrzone dachy oraz jako osłona przeciwwiatrowa do ścian

Membrany

Producent:
JUTA a.s.,
Dukelska 417,
544 15 Dvur Kralove nad Labem,
Ceska republika

EN 13859-1:2010,
EN 13859-2:2010

Wodoszczelność
(odporność na przesiąkanie / przenikanie wody)
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
metoda A oraz PN-EN 13859-1:2010 i PN-EN 13859-2:2010 p. 5.2.3

Sprawozdanie nr 37/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
( nie spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(nie spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
( nie spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001
PN-EN 13859-1:2010,
PN-EN 13859-2:2010
Załącznik A

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
- odporność na przerwanie wzdłuż
(spełnia)
- odporność na przerwanie w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001
PN-EN 13859-1:2010,
PN-EN 13859-2:2010
Załącznik B

7 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
Polmar Dach Podłoga Super
EPS EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100
gr. 100 mm
Typ wyrobu EPS 80

Data produkcji:
19.10.2017 r.
Zakład produkcyjny:
ul. Mickiewicza 56
83-130 Pelplin

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Swisspor
Polska Sp. z o.o.

ul. Kroczymiech 2
32-500 Chrzanów

EN 13163:2012
+A1:2015

Opór cieplny:

- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 40/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN
12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

6 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
Polmar Fasada Super
EPS EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
gr. 50 mm
typ wyrobu EPS S

Data produkcji:
21.12.2017 r.
Zakład produkcyjny:
ul. Mickiewicza 56
83-130 Pelplin

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Swisspor
Polska Sp. z o.o.

ul. Kroczymiech 2
32-500 Chrzanów

EN 13163:2012
+A1:2015

Opór cieplny:

- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 39/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN
12089:2013-07
Metoda B

PN-EN
1607:2013-07

5 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS 038 Dach/Podłoga
EN 13163-T2-L2-W2-S2-P5-BS130-CS(10)80-DS(N)2-DS(70)2-WL(T)5-TR130
gr. 50 mm

Data produkcji:
24.11.2017 r.

 

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Producent Styropianu Kolgrost
J. Grochowski,
K. Kolasa,
Z. Kolasa Sp. J.

Dąbrówka Mała 31
95-060 Brzeziny

EN 13163:2012

Opór cieplny:

- współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

- opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 25/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN
12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

4 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa wierzchniego krycia IZOLMIX W 400,
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
Papa asfaltowa wierzchniego krycia IZOLMIX W 400

Data produkcji:
10.10.2016
Kod partii: 1029808

CE

Wg. Deklaracji Właściwości Użytkowych:
Izolacja wodochronna dachów

Membrany

Producent:
IZOHAN
Sp. z o.o.,
ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia

PN-EN 13707+A2:2012
(EN 13707:2004 +A2:2009)

Wodoszczelność:
(nie spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie nr 36/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)

wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)

maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)

wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość:

- giętkość w temperaturze 0°C
(spełnia)

 

PN-EN 1109:2013-07

3 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Folia izolacyjna
z PVC TARFOL F
– typ A i T

Nr partii: 001BR

Data produkcji:
2017-09-22

CE

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej w budynkach, w tym izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych zgodnie
z PN-EN 13967

Membrany

Producent wyrobu:
„Tarkett Polska"
Sp. z o.o.,
Oddział w Jaśle,
ul. Mickiewicza 108,
38-200 Jasło

PN-EN 13967:2012
(EN 13967:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
wydłużenie wzdłuż
(spełnia)

maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
wydłużenie w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-2:2013-07
Metoda A

Sprawozdanie z badań Nr 38/H/2018

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
wzdłuż
(spełnia)
w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Wodoszczelność:
- przy 2 kPa
(spełnia)

- przy 60 kPa
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A
Metoda B

Odporność na uderzenie
(spełnia)

PN-EN 12691:2007
Metoda A

Odporność na obciążenie statyczne
(spełnia)

PN-EN 12730:2002
Metoda B

2 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe BETA FASADA EPS S EPS- EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P10-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80, gr. 30 mm

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej/
data produkcji: 24.10.2017;

Zakład produkcyjny w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Mosiężna 14

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:

YETICO S.A., ul. Towarowa 17A,
10-416 Olsztyn

PN-EN 13163
+A1:2015-03
(EN 13163:2012
+A1:2015)

Opór cieplny:

- Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- Opór cieplny (spełnia);

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 34/T/2018


Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie:

- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 1607:2013-07
PN-EN

12089:2013-07 (metoda B)

1 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Szpachla Gipsowa z Taśmą GS-7

CE

Według DWU: Materiał do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, masa szpachlowa do zastosowań wewnętrznych – typ 1B

Wyroby gipsowe

Producent:
FRANSPOL
Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin

EN 13963:2014

Wytrzymałość na zginanie
(Spełnia)

PN-EN
13963: 2014, p.5.8.2

Sprawozdanie z badań nr 1/2018