Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa

Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych

Powrót
Próbki dla roku:
Liczba znalezionych rekordów: 10
Lp. Nazwa organu zlecającego badanie próbki Jednostka, która przeprowadziła badania / nazwa laboratorium Dane identyfikujące wyrób budowlany * Oznakowanie Zamierzone zastosowanie Grupa wyrobów Producent wyrobu / Upoważniony przedstawiciel/ Importer / (adres) Specyfikacja techniczna wyrobu Zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe Metody wg jakich przeprowadzono badania Sprawozdanie z badań (plik PDF) Uwagi
10 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty z wełny mineralnej skalnej PETRAFAS grubość 50mm , niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PETRAFAS MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1

Data produkcji
20181126K
Zakład produkcyjny
ul. Gipsowa 5,
97-427 Rogowiec;

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Płyty z wełny mineralnej skalnej przeznaczone do izolacji termicznej obiektu budowlanego.

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: PETRALANA S.A
ul. Mazowiecka 11,
40-732 Katowice

EN 13162:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny dla
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 14/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

Długotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

PN-EN 1609:2013-07 metoda A

PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

9 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
IZOBAU DACH PODŁOGA STANDARD EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2
grubość 50 mm

Data produkcji:
12-12-2018 r.
nr partii:
G1722
Zakład produkcyjny:
L01

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
LUBAU Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Bukowińska 24a /83
02-703 Warszawa

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 23/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

8 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
IZOBAU FASADA EPS 042
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS50-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80,
grubość 100 mm

Data produkcji:
19-07-2018 r.
nr partii:
G0872
Zakład produkcyjny:
L01

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
LUBAU Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Bukowińska 24a /83
02-703 Warszawa

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 24/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN
1607:2013-07

7 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement
glinowo - wapniowy
GÓRKAL 40

Worek 5 kg
Data produkcji:
17.09.2018 r.

CE


Wg DWU:

Spoiwo hydrauliczne, które po zmieszaniu z wodą daje zaczyn wiążący i twardniejący w wyniku procesów hydratacji. Zastosowany w odpowiedniej ilości i zmieszany z kruszywem i wodą pozwala na wytworzenie betonu lub zaprawy, które po określonym czasie uzyskują ustalony poziom wytrzymałości

 

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: GÓRKA CEMENT
Sp. z o.o.
ul. Lipcowa 58
32-540 Trzebinia

PN EN 14647:2007
(EN 14647:2005)

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 14647:2007
PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie z badań nr 271/19

Czas wiązania
(spełnia)

 

PN-EN 14647:2007
PN-EN 196-3:2016

6 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Izolacja fundamentów 0,3 m x 50 m 275 g/m2 +/- 20 % Typ A

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CA 03010

Ean:
5 905179 970183

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej

Membrany

Producent:
Conkret Sp. J.
Z. R. Trejderowscy Wielkie Rychnowo
87-410 Kowalewo Pomorskie

PN-EN 14909:2012
(EN 14909:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie z badań Nr 41/H/2019

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO11925-2:2010

5 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa Polbruk B,D,I, prostokąt bez fazy 8 cm, kolor czerwony, tekstura standard, powierzchnia płaska

Data produkcji: 25.09.2018

Zmiana pakująca: 26/27. 09 II

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego, tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: POLBRUK S.A. ul. Nowy Świat 16C
80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 12/BR/2019

4 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa Polbruk B,D,I; szara, prostokąt z fazą 8 cm
o wym. 8x10x20 cm,

Data: 24.11.2018

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego, tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: POLBRUK S.A. ul. Nowy Świat 16C
80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 13/BR/2019

3 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Technologiczne Budownictwa
Instytut Badań
i Certyfikacji
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 23,
35-105 Rzeszów

Betonowa kostka brukowa Polbruk klasy B, D, I, PROSTOKĄT bez fazy 6 cm, kolor szary, tekstura standardowa, powierzchnia płaska

Data produkcji:
23-06-2018/RB
Linia produkcyjna: 86 14

Miejsce produkcji:
Zakład produkcyjny nr 86, Lipie 83,
36-060 Głogów Małopolski k/Rzeszowa

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego, tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: POLBRUK S.A. ul. Nowy Świat 16C
80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr BWINB/829/150201/19

2 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników
i Armatury
ul. Wilcza 8
26-610 Radom

Grzejnik stalowy panelowy CV22 600x06PDUQ

data produkcji: 05.01.2018

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: w instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
ZPU IDMAR IDI CAPITAL GROUP Sp. z o.o., Sp. k., Krosno,
ul. Główna 9a,
62-050 Mosina

EN 442-1:2014

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.4

Sprawozdanie nr 03.2/19/WINB

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.6

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Ф30
(nie spełnia)

Nominalna moc cieplna Ф50
(nie spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02
p. 5.4.2
p. 5.5.1.

1 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników
i Armatury
ul. Wilcza 8
26-610 Radom

Grzejnik płytowy PURMO C22
600x800

F062206008010300
R180622

CE

Według DWU: Instalacje grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent: Rettig ICC bv. Australiëlaan 6.
NL-6199 AA Maastricht-Airport

Upoważniony przedstawiciel:
Rettig Heating
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11,
44-203 Rybnik

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Ф30
(spełnia)

Nominalna moc cieplna Ф50
(spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02
p. 5.4.2
p. 5.5.1.

Sprawozdanie nr 07/19/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.6