Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych

Powrót
Próbki dla roku:
Liczba znalezionych rekordów: 11
Lp. Nazwa organu zlecającego badanie próbki Jednostka, która przeprowadziła badania / nazwa laboratorium Dane identyfikujące wyrób budowlany * Oznakowanie Zamierzone zastosowanie Grupa wyrobów Producent wyrobu / Upoważniony przedstawiciel/ Importer / (adres) Specyfikacja techniczna wyrobu Zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe Metody wg jakich przeprowadzono badania Sprawozdanie z badań (plik PDF) Uwagi
11 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe DACH-PODŁOGA SUPER STRONG gr. 10 cm (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Płyty styropianowe Styr-Bud EPS 80 Strong Super 001 EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5)

data: 2017-X-28, partia produkcyjna: 506

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
STB Koncept Sp. z o.o.,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, Cięciwa, 05-200 Wołomin

EN 13163:2012 + A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
- opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 30/T/2018

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 357 w wykazie wyników badań z 2017r.

Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie:
- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

10 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Folia wytłaczana IZOFLEX 400, Typ V o dług. 20±0,5 m i szer. 0,5 m

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Folia 400

data prod.
2017-03-13,
numer partii: 6/29

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Wyroby z tworzyw sztucznych do izolacji przeciwwilgociowej
- PN-EN 13967:2012

Membrany

Producent: LENKO S.A.
ul. Okrzei 2,
43-300 Bielsko-Biała

PN-EN 13967:2012

(EN 13967:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
metoda A

Sprawozdanie nr 28/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie w poprzek
(nie spełnia)

 

PN-EN 12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1
:2001

Odporność na uderzenie:
metoda A
(spełnia)
metoda B
(spełnia)

 

PN-EN 12691:2007, metoda A
metoda B

Odporność na obciążenie statyczne (spełnia)

PN-EN 12730:2002,
Metoda B

9 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Folia wytłaczana NOPPEX Typ V.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Folia 400

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych nr 07/2014/L:
wyroby z tworzyw sztucznych do izolacji przeciwwilgociowej

Membrany

Producent: LENKO S.A.
ul. Okrzei 2,
43-300 Bielsko-Biała

PN-EN 13967:2012

(EN 13967:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
metoda A

Sprawozdanie nr 57/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-2:2013-07

Odporność na obciążenie statyczne (spełnia)

 

PN-EN 12730:2002,
Metoda B

8 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Membrana dachowa MATRIX JD,
wym. 1,5m x 50m,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: MATRIX JD

Partia/data produkcji:
6061/08.06.2017

CE

Wg. Deklaracji Właściwości Użytkowych:
Przeznaczona na dachy spadziste, niewietrzone dachy oraz jako osłona przeciwwiatrowa do ścian

Membrany

Producent:
JUTA a.s.,
Dukelska 417,
544 15 Dvur Kralove nad Labem,
Ceska republika

EN 13859-1:2010,
EN 13859-2:2010

Wodoszczelność
(odporność na przesiąkanie / przenikanie wody)
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
metoda A oraz PN-EN 13859-1:2010 i PN-EN 13859-2:2010 p. 5.2.3

Sprawozdanie nr 37/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
( nie spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(nie spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
( nie spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001
PN-EN 13859-1:2010,
PN-EN 13859-2:2010
Załącznik A

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
- odporność na przerwanie wzdłuż
(spełnia)
- odporność na przerwanie w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001
PN-EN 13859-1:2010,
PN-EN 13859-2:2010
Załącznik B

7 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
Polmar Dach Podłoga Super
EPS EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100
gr. 100 mm
Typ wyrobu EPS 80

Data produkcji:
19.10.2017 r.
Zakład produkcyjny:
ul. Mickiewicza 56
83-130 Pelplin

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Swisspor
Polska Sp. z o.o.

ul. Kroczymiech 2
32-500 Chrzanów

EN 13163:2012
+A1:2015

Opór cieplny:

- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 40/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN
12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

6 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
Polmar Fasada Super
EPS EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
gr. 50 mm
typ wyrobu EPS S

Data produkcji:
21.12.2017 r.
Zakład produkcyjny:
ul. Mickiewicza 56
83-130 Pelplin

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Swisspor
Polska Sp. z o.o.

ul. Kroczymiech 2
32-500 Chrzanów

EN 13163:2012
+A1:2015

Opór cieplny:

- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 39/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN
12089:2013-07
Metoda B

PN-EN
1607:2013-07

5 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS 038 Dach/Podłoga
EN 13163-T2-L2-W2-S2-P5-BS130-CS(10)80-DS(N)2-DS(70)2-WL(T)5-TR130
gr. 50 mm

Data produkcji:
24.11.2017 r.

 

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Producent Styropianu Kolgrost
J. Grochowski,
K. Kolasa,
Z. Kolasa Sp. J.

Dąbrówka Mała 31
95-060 Brzeziny

EN 13163:2012

Opór cieplny:

- współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

- opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 25/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN
12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

4 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa wierzchniego krycia IZOLMIX W 400,
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
Papa asfaltowa wierzchniego krycia IZOLMIX W 400

Data produkcji:
10.10.2016
Kod partii: 1029808

CE

Wg. Deklaracji Właściwości Użytkowych:
Izolacja wodochronna dachów

Membrany

Producent:
IZOHAN
Sp. z o.o.,
ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia

PN-EN 13707+A2:2012
(EN 13707:2004 +A2:2009)

Wodoszczelność:
(nie spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie nr 36/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)

wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)

maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)

wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość:

- giętkość w temperaturze 0°C
(spełnia)

 

PN-EN 1109:2013-07

3 Kujawsko-pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Folia izolacyjna
z PVC TARFOL F
– typ A i T

Nr partii: 001BR

Data produkcji:
2017-09-22

CE

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej w budynkach, w tym izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych zgodnie
z PN-EN 13967

Membrany

Producent wyrobu:
„Tarkett Polska"
Sp. z o.o.,
Oddział w Jaśle,
ul. Mickiewicza 108,
38-200 Jasło

PN-EN 13967:2012
(EN 13967:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
wydłużenie wzdłuż
(spełnia)

maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
wydłużenie w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-2:2013-07
Metoda A

Sprawozdanie z badań Nr 38/H/2018

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
wzdłuż
(spełnia)
w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Wodoszczelność:
- przy 2 kPa
(spełnia)

- przy 60 kPa
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A
Metoda B

Odporność na uderzenie
(spełnia)

PN-EN 12691:2007
Metoda A

Odporność na obciążenie statyczne
(spełnia)

PN-EN 12730:2002
Metoda B

2 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe BETA FASADA EPS S EPS- EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P10-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80, gr. 30 mm

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej/
data produkcji: 24.10.2017;

Zakład produkcyjny w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Mosiężna 14

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:

YETICO S.A., ul. Towarowa 17A,
10-416 Olsztyn

PN-EN 13163
+A1:2015-03
(EN 13163:2012
+A1:2015)

Opór cieplny:

- Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- Opór cieplny (spełnia);

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 34/T/2018


Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie:

- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 1607:2013-07
PN-EN

12089:2013-07 (metoda B)

1 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Szpachla Gipsowa z Taśmą GS-7

CE

Według DWU: Materiał do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, masa szpachlowa do zastosowań wewnętrznych – typ 1B

Wyroby gipsowe

Producent:
FRANSPOL
Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin

EN 13963:2014

Wytrzymałość na zginanie
(Spełnia)

PN-EN
13963: 2014, p.5.8.2

Sprawozdanie z badań nr 1/2018