Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa

Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych

Powrót
Próbki dla roku:
Liczba znalezionych rekordów: 75
Lp. Nazwa organu zlecającego badanie próbki Jednostka, która przeprowadziła badania / nazwa laboratorium Dane identyfikujące wyrób budowlany * Oznakowanie Zamierzone zastosowanie Grupa wyrobów Producent wyrobu / Upoważniony przedstawiciel/ Importer / (adres) Specyfikacja techniczna wyrobu Zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe Metody wg jakich przeprowadzono badania Sprawozdanie z badań (plik PDF) Uwagi
75 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych
i Geotechniki

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Pręt mocujący
50

Nr partii: brak informacji

Data produkcji: brak informacji

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych
nr 35:
Element rusztu sufitu podwieszanego do zastosowania wewnątrz budynku

Wyroby do wykańczania ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów

Producent wyrobu:
METPOL Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 6,
62-002 Suchy Las

EN 13964:2014

Nośność
(spełnia)

PN-EN 13964:2005+
A1:2008

Sprawozdanie z badań nr LZK00-00862/18/Z00NZK

74 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS 60 Lambda Premium
Plus 031,
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P10-BS115-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 – gr 50 mm

Data produkcji: 21-02-18

Numer partii – nieczytelny

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
DOM-STYR
Z. Igies i Wspólnicy S.J.,
ul. Martyniaków 8, 43-603 Jaworzno

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:
- Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
- Opór cieplny
(spełnia)
- Grubość (spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie nr 114/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie:
- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:
- Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

73 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,

Zakład Badań Kontrolnych

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
G-145
PRAXA,
1MX50M, 145 G/M2

Miejsce produkcji: Shucheng Industry
Zone no. 5,
231300 Shucheng City, Anhui Province China;

Oznaczenie partii/serii:
data produkcji: maj 2015;

Rok produkcji: 2015 r.;

znak budowlany

Do zbrojenia ścian w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków
(wg AT)

Złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Producent: SELENA S.A.
ul. Wyścigowa 56E
53-012 Wrocław

AT-15-6484/2009 +
( Aneks nr 1, Aneks nr 2, Aneks nr 3)

Strata prażenia w temp. 625ºC
(nie spełnia)

ZUAT-15/V.03/2003

Sprawozdanie z badań nr 704/18

Sprawozdanie z badań nr 13/2018

Wymiary oczek w świetle
(nie spełnia)

ZUAT-15/V.03/2003

Masa powierzchniowa (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (nie spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2003

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu (NaOH):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2003

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku w warunkach laboratoryjnych (przy sile 1500N):
- wzdłuż osnowy (nie spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2003

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu (przy sile 800N):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2003

72 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki
Budowli i Materiałów Budowlanych;

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

 

WYLEWKA BETONOWA
M-15
Miejsce produkcji: Zakład produkcyjny
ul.11 listopada 29; 97-225 Ujazd.

Oznaczenie partii/serii:
UJAZD 19:16 06.11.17.

 

CE

Materiał przeznaczony do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu, przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Kreisel Technika Budowlana
Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

EN 13813:2002

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie z badań nr WINB/28/2018

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

71 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki
Budowli i Materiałów Budowlanych;

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

GRANIT PLUS C2T CEMENTOWA ZAPRAWA KLEJOWA NORMALNIE WIĄŻĄCA O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH I OGRANICZONYM SPŁYWIE TYPU C2T

Miejsce produkcji:
ul. Szklarska 6,
97-300 Piotrków Trybunalski

Oznaczenie partii/serii:
2017-12-14, KGRP/06/12/2017;
Rok produkcji: 2017;

CE

Do układania płytek ściennych i podłogowych wewnątrz lub/i zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent: VITRO-CER-TECH Sp. z o.o.
ul. Szklarska 6
97-300 Piotrków Trybunalski

PN-EN 12004+A1:2012
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/22/2018

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

70 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium
Materiałów Budowlanych
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Ulepszona cementowa zaprawa klejowa do mocowania płytek i płyt
Sopro FF 450
25 kg

Zakład Suchych Zapraw,
ul. Przemysłowa 16
26-052 Nowiny

28.08.2017 r.
14:14

Numer opakowania 05925 N

Ean: 4 005734 450219

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: do mocowania płytek i płyt, ściennych i podłogowych w pomieszczeniach i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent: Sopro Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 23F
02-822 Warszawa

PN-EN 12004
+A1:2012

(EN 12004
:2007
+A1:2012)

Wytrzymałość złącza
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr LZM00-01028/18/Z00NZM

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

69 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa murarska

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 20.12.2017;

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa murarska typu (G) według przepisu, ogólnego przeznaczenia. Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz, w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym. Ściany murowane, słupy i ściany działowe objęte zakresem niniejszej normy

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Sicher Bautechnik
sp. z o.o., ul. Milenijna 12/14,
97-200 Tomaszów Mazowiecki

EN 998-2:2010

Gęstość wysuszonej stwardniałej zaprawy (spełnia)

PN-EN 1015-10:2001

Sprawozdanie z badań nr SB/134/18

oraz

sprawozdanie z badań nr 709/18

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków
(nie spełnia)

PN-EN 1015-17:2002, PN-EN 1015-17/A1:2005

68 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Wylewka betonowa CEKOL WB-80
CT-C20-F5

04-2019 17433 13:33B
04-2019 17433 13:34B

CE

Według DWU: Podkład podłogowy na bazie cementu, do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: CEDAT
Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 19
80-298 Gdańsk

EN 13813:2003

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN
13892-2:2004

Sprawozdanie z badań nr SB/124/18

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN
13892-2:2004

67 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Folia paroizolacyjna IZOPAR 200/2 x 50

gramatura 100 g ± 40%, typ A

Data produkcji:
13.08.17 T
Nr identyfikacyjny
17-C16/17/WT/P

CE

Wg DWU:
Warstwa przeciwwilgociowa pod podłogi, posadzki, wylewki. Warstwa paroszczelna w konstrukcji poddaszy, stropów i ścian.

Membrany

Producent wyrobu:
INDIVER S.A.
ul. Równinna 29-31
87-100 Toruń

EN 13984:2013

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2001
Metoda A

Sprawozdanie z badań nr 133/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż (spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Przenikanie pary wodnej
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej
(spełnia)

PN-EN 1931:2002
Metoda B

66 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki
i Betonów
w Warszawie

Laboratorium Badawcze Ceramiki i Betonów
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa

Płytki ceramiczne podłogowe mrozoodporne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E≤0,5%

Data produkcji:
10.05.2014
FLARE BEZ
M33,3X33,3X0,8 cm GL

CE

Według DWU: materiał przeznaczony do wykładania okładzin podłogowych i ściennych we wnętrzach i na zewnątrz

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Ceramika Tubądzin II
Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 20,
95-035 Ozorków

EN 14411:2012

Odporność na zamrażanie i odmrażanie (mrozoodporność)
(spełnia)

PN-EN ISO 10545-12:1999

Sprawozdanie z badań nr 100/LB/2018

Uwalnianie substancji niebezpiecznych:
- kadm
(spełnia)
- ołów
(spełnia)

PN-EN ISO 10545-15:1999

65 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Folia wytłaczana IZOFLEX 400, Typ V o dług. 20±0,5 m i szer. 0,5 m

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Folia 400

data prod.
2017-03-13,
ozn. partii/serii: 6/15

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Wyroby z tworzyw sztucznych do izolacji przeciwwilgociowej
- PN-EN 13967:2012

Membrany

Producent: Lenko S.A.
ul. Okrzei 2,
43-300 Bielsko-Biała

PN-EN 13967:2012

(EN 13967:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
metoda A

Sprawozdanie nr 174/H/2018

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod nr 10 w wykazie wyników badań z 2018 r.

Wytrzymałość na rozciąganie:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek
(nie spełnia)

 

PN-EN 12311-2:2013-07
Metoda A

 

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1
:2001

Odporność na uderzenie:
metoda A
(spełnia)
metoda B
(spełnia)

 

PN-EN 12691:2007, metoda A
metoda B

Odporność na obciążenie statyczne (spełnia)

PN-EN 12730:2002,
Metoda B

64 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki
Budowli i Materiałów Budowlanych;

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

EX 1.02 PLUS ZAPRAWA KLEJĄCA DO PŁYTEK CERAMICZNYCH TYP C2T

EURO-MIX, klej cementowy o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie

Miejsce produkcji:
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
ul. Boczna 6
44-240 Żory,

Oznaczenie partii/serii:
2018-01-26;

Rok produkcji: 2018;

CE

Do klejenia płytek, wewnątrz i na zewnątrz budynku, na ścianach, podłogach

Kleje budowlane

Producent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EURO-MIX"
Sp. z o.o.
ul. Boczna 6
44-240 Żory

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/14/2018

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

63 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki
Budowli i Materiałów Budowlanych;

LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I FIZYKI BUDOWLI
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

ZAPRAWA KLEJĄCA DO PŁYTEK DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ (WEBER ZP412);

Miejsce produkcji:
ul. Adamowicza 1
05-530 Góra Kalwaria

Oznaczenie partii/serii: 25.01.2018 GK;
Rok produkcji: 2018;

CE

Klej do płytek cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie, do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień, do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Kleje budowlane

Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska
Sp. z o.o.,
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

PN-EN 12004 + A1:2012,
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/17/2018

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

62 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki
Budowli i Materiałów Budowlanych;

LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I FIZYKI BUDOWLI
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

ZAPRAWA KLEJĄCA DO PŁYTEK
(WEBER ZP413)

Miejsce produkcji:
ul. Adamowicza 1,
05-530 Góra Kalwaria

Oznaczenie partii/serii: 25.10.2017 GK;
Rok produkcji: 2017;

CE

Klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień, do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska
Sp. z o.o.,
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

PN-EN 12004 + A1:2012,
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/18/2018

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

61 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki
Budowli i Materiałów Budowlanych;

LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I FIZYKI BUDOWLI
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

ZAPRAWA KLEJĄCA DO PŁYTEK
(WEBER ZP414)

Miejsce produkcji:
ul. Adamowicza 1
05-530 Góra Kalwaria

Oznaczenie partii/serii: 09.02.2018 GK

Rok produkcji: 2018

CE

Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień, do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska
Sp. z o.o.,
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

PN-EN 12004 + A1:2012,
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/19/2018

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

60 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. J. Wejhera 18 a
80-346 Gdańsk

PŁYTY STYROPIANOWE EPS S FASADA 040/SUPER

500X1000MM GRUBOŚĆ 200MM KRAWĘDŹ ZWYKŁA

EPS EN 13163+A1:2015 T2-L2-W3-Sb5-P15-BS75-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80

Miejsce produkcji:
ul. Fabryczna 76
96-100 Skierniewice

Oznaczenie partii/serii: 18/01/28/200;
Rok produkcji: 2018;

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: THERMICA
Sp. z.o.o.
ul. Łączności 1b, Łazy
05-552 Wólka Kosowska

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 116/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

59 Ślaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

THERMO FASADA EPS S gr. 150 mm

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: THERMO FASADA
EPS S
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Zakład produkcyjny:
ul. Obwodowa 17
41-100 Siemianowice Śląskie

Oznaczenie serii:
09.11.2017r. 11:17

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Arsanit
Sp. z o. o.
ul. Obwodowa 17
41-100 Siemianowice Śląskie

EN 13163:2012+A1:2015

Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji

Współczynnik przewodzenia ciepła w temperaturze 10°C
(nie spełnia)

Opór cieplny w temperaturze 10°C
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 31/18/72/M-1

31/18/72/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

58 Ślaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej

Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK)
al. Korfantego 191
40-153 Katowice

 

Betonowa kostka brukowa, „HOLLAND" grubość 8 cm, szara i kolor

Partia, data produkcji: 24.05.2017r.
Odmiana: szara, bez fazy

CE

Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i/lub element pokryć dachowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej „PREFROW"
Sp. z o.o.
ul. Wiejska 7
44-200 Rybnik,

PN-EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005/AC:
2007
(EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:
2006)

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (spełnia)

PN-EN 1338:2005
+AC:2007

Sprawozdanie nr LZK00-01425/18/Z00NZK

57 Ślaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych i
Geotechniki
(LZK)
al. Korfantego
191
40-153 Katowice

Betonowa kostka
brukowa,
„ Behaton" 8 cm,
szara i kolor
Partia, data
produkcji:
23.10.2017r.

CE

Pokrycia
nawierzchni
zewnętrznych i
wewnętrznych
i/lub element
pokryć
dachowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Przedsiębiorstwo
Prefabrykacji
Górniczej
„PREFROW"
Sp. z o.o.
ul. Wiejska 7
44-200 Rybnik,

PN-EN
1338:2005
PN-EN
1338:2005/AC:
2007
(EN 1338:2003
EN
1338:2003/AC:
2006)

Wytrzymałość
charakterystyczna
na rozciąganie
przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN
1338:2005
+AC:2007

Sprawozdanie nr LZK00-01426/18/Z00NZK

56 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zakład Technologii Szkła
ul. Lipowa 3,
30-702 Kraków

Kabina narożna kwadratowa
F-118,
wym. 80x80x175

Seria:
21/2016 F series PH
Kod kreskowy 3663602962021

CE

wg. deklaracji: do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ogólnym. Montaż powinien być dokonany wewnątrz budynku zgodnie z instrukcją producenta, używane do celów higieny osobistej

Urządzenia sanitarne

Producent:
Zhejiang Sunland Kitchen Ware&Sanitary Ware Co. LTD. No.58 Fengxiang Road, Tonglu Economic Development Zone, Hangzhou, China

Upoważniony przedstawiciel producenta:
Rivium Sp. z o.o.,
ul. Północna 10G,
09-100 Płońsk

EN 14428:2004+
A1:2008

Trwałość:

-niezawodność (spełnia)

-stabilność (spełnia)

-szczelność (spełnia)

PN-EN 14428:2015-07
pkt.5.5

PN-EN 14428:2015-07
pkt. 5.6

PN-EN 14428:2015-07
pkt. 5.7

Sprawozdanie nr 035/2018

55 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Nafty
i Gazu- Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Przesyłania
i Dystrybucji Gazu

Laboratorium Badań Armatury
i Technik Eksploatacji Gazociągów

30-733 Kraków ul. Bagrowa 1

bateria mechaniczna jednouchwytowa umywalkowa stojąca jednootworowa ze stałą wylewką model HAPI symbol R01

Data produkcji: 01-01-2017

znak budowlany

wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych: wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie itp.), w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Wyroby budowlane mające kontakt z woda przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Producent:
Wenzhou Huazu Science and Technology Co., Ltd, No. 101 Gongmao Road, Haicheng, Longwan District, Wenzhou, Chiny,

upoważniony przedstawiciel producenta:
Markury Market
Sp. z o.o. Sp. K.,
ul. Czajkowskiego 51
38-400 Krosno

PN-EN 817:2008

Szczelność
(spełnia)

PN-EN 817:2008
p.8.3.1
p.8.4.2
p.8.7.1

Sprawozdanie nr WWB.7782.24.2018.EBOG

Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne
(nie spełnia)

PN-EN 817:2008
p.9.4.1
p.9.5.1

Właściwości hydrauliczne:

przepływ
(spełnia)

czułość
(spełnia)

 

PN-EN 817:2008 p.10.6.2

PN-EN 817:2008 p.10.7.3

Właściwości mechaniczne – odporność na skręcenie
(spełnia)

 

PN-EN 817:2008
p.11.2.4

Odporność na zużycie mechaniczne
(spełnia)

PN-EN 817:2008
p.12.1.2.4

54 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Odział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze budowlanej
W400

Data produkcji: 17.01.18
Zmiana (partia) 4

Ean: 5 908218 382145

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: izolacja wodochronna dachów

Membrany

Producent:
„Krovyelny zavod TechnoNICOL"
ul. Chapaeva 11, b. 19,
213760 Osipovichi, Białoruś

upoważniony przedstawiciel producenta: TechnoNICOL
Sp. z o.o.,
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9,
05-500 Piaseczno

PN-EN 13707+
A2:2012

(EN 13707:2004+A2:2009)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie z badań nr 138/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu - wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż
(spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Giętkości
(spełnia)

 

PN-EN 1109:2013-07

Reakcji na ogień
(spełnia)

 

PN-EN ISO 11925-2:2010

53 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki
Budowli i Materiałów Budowlanych;

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

Wysokoelastyczny klej do płytek
(TYTAN PROFESSIONAL KLEJ DO PŁYTEK SUPERFLEX
S1 TS 55),

29.08.2018 1204,

CE

Klej do płytek cementowy, o podwyższonych parametrach, obniżonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, odkształcalny C2 TE S1, do wewnątrz i na zewnątrz.

Kleje budowlane

Producent: SELENA S.A.
ul. Wyścigowa 56 E,
53-012 Wrocław

PN-EN 12004 + A1:2012,
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa (spełnia);

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/13/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia);

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia);

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia);

PN-EN 1348:2008

52 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki
Budowli i Materiałów Budowlanych;

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

TYTAN PROFESSIONAL KLEJ DO PŁYTEK STANDARD TS 51

Miejsce produkcji: TYTAN EOS
Sp. z o. o.;
Krzeszowice,
ul. Krakowska 31B

Oznaczenie
partii/serii:
06.02.2019 2/004689;

CE

Klej do płytek cementowy, normalnie wiążący o obniżonym spływie C1T, Tytan Professional Standard TS 51, do wewnątrz

Kleje budowlane

Producent: SELENA S.A.
ul. Wyścigowa 56 E,
53-012 Wrocław

PN-EN 12004 + A1:2012,
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa (spełnia);

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań Nr WINB/12/2018

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia);

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia);

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia);

PN-EN 1348:2008

51 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej,
Zespół Laboratoriów Badawczych

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych, Laboratorium Elementów Budowlanych
Filia Poznań
ul. S. Taczaka 12
61-819 Poznań

Zlewozmywak
France ECO 800 x 600 1 K+O, Nakładany Odwracalny 103.0205.562
+ zestaw nr 112.0048.804 – zestaw odpływowy
1 ½ ",
1 komorowy zatyczkowy z przelewem

Data produkcji:
08.11.2017 r.

CE

Wg. Deklaracji Właściwości Użytkowych:
Przeznaczony do celów sanitarnych, do zabudowy w pomieszczeniach kuchennych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

Urządzenia sanitarne

Producent:
„ FRANKE" Franke Polska Sp. z o.o.,
ul. Franke 1, Sękocin Nowy,
05-090 Raszyn

PN-EN 13310:2005 (EN 13310:2004)

Trwałość:
- odprowadzenie wody
(spełnia)

- odporność na zmiany temperatur
(spełnia)

- odporność na czynniki chemiczne i środki plamiące
(spełnia)

PN-EN 13310:2005

Sprawozdanie nr LZE01-01409/18/Z00NZE

50 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych
ul. Ujastek 1
30-969 Kraków,

 

kruszywo porfirowe 31,5/50 mm

oznaczenie serii produkcyjnej/ partii: nie podano

Zakład produkcyjny:
Kopalnia Porfiru „Zalas",
32-067 Tenczynek

 

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
w konstrukcji torów kolejowych

Kruszywa

Producent:
Kopalnie Porfiru i Diabazu Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 10
32-065 Krzeszowice

 

EN 13450:2002+
EN 13450:2002/
AC:2004
(PN-EN 13450:2004+
PN-EN 13450:2004/
AC:2004)

Wymiar ziarn, uziarnienie kruszywa –
skład ziarnowy
(spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr 887A/III/2018

Zawartość pyłów (spełnia)

PN-EN 933-1:2012

Kształt ziarn – wskaźnik płaskości (spełnia)

PN-EN 933-3:2012

Kształt ziarn – wskaźnik kształtu (spełnia)

PN-EN 933-4:2008

Odporność na ścieranie – współczynnik
mikro-Deval
(spełnia)

PN-EN 1097-1:2011
Załącznik A

Odporność na rozdrabnianie – współczynnik
Los Angeles
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2010
Załącznik A

Mrozoodporność
w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

49 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS P 100 038 HYDRO STOP/19060418
EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-WL(T)5-WD(V)6
gr. 100 mm

Zakład produkcyjny: ZAKŁAD PRODUKCJI STYROPIANU Jeziorko 72E,
18-421 Piątnica

Data prod.
06.04.2018

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
SONAROL
Sp. J. Najda
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

- Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- Opór cieplny (spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 137/T/2018

Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu (spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07
Metoda 2A

48 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe swisspor EPS 70 fasada podłoga
EPS-EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-) 2-TR100
gr. 120 mm

Zakład produkcyjny: Swisspor Polska
sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 40
21-505 Janów Podlaski

Data prod.
09.03.2018

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Swisspor Polska
Sp. z o.o.,
ul. Kroczymiech 2,
32-500 Chrzanów

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

- Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- Opór cieplny (spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 136/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie:

- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

-Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

47 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO
Sp. z o.o.
Zakład Badań Laboratoryjnych
ul. Ujastek 1
30-969 Kraków

Ceramiczny element murowy P,
250x120x65
kl. 15 Kat. II, A ; nazwa handlowa: CEGŁA PEŁNA-15-II-A,
kod oznaczenia (wg DWU Nr 2/cegła pełna – 15/2017
z dnia 01.08.2017 r.):
CL-P-II-15-1700-250x120x65-A

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: Elementy murowe ceramiczne P przystosowane do stosowania w murach zabezpieczonych przed penetracją wody – do ścian, słupów i ścianach działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
CEGIELNIA Eleonora Pikor 37-111 Rakszawa nr 1155

PN-EN 771-1
+A1:2015-10
(EN 771-1:2011+A1:2015)

Wymiary i odchyłki wymiarów
(spełnia)

PN-EN 772-16:2011

Sprawozdanie z Badań Nr 886/III/2018

Wytrzymałość na ściskanie:
średnia
(spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Trwałość (odporność na zamrażanie i odmrażanie)
(nie spełnia)

PN-B 12012:2007

46 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Regularnie ukształtowany element murowy ceramiczny
Kat. I, U, 12.101100L,
o wym. 250,120,65 mm

Data: 17 11.16

CE

regularnie ukształtowany element murowy ceramiczny dla elewacji i muru konstrukcyjnego wystawionych na działanie warunków surowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: LODE SIA,
Liepas ražotne, Lodes iela 1, Liepa; Liepas pag, Priekulu nov.,
LV-4128, Latvija (Łotwa)

EN 771-1:2011+A1:2015

Wytrzymałość na ściskanie:
średnia
(spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie nr 95/C/2018

 

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:
gęstość brutto w stanie suchym (spełnia)

PN-EN 772-13:2001

45 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli

Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Klej mrozoodporny do płytek
BASIC FX

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BASIC FX klej mrozoodporny do płytek

worek 25 kg,
ozn. partii/serii :
UJAZD 12:09 22.01.18

zakład. prod.:
ul. 11 Listopada 29,
97-225 Ujazd

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Zaprawa klejąca do płytek, normalnie wiążący o zmniejszonym spływie, do wykańczania ściany, podłogi i sufitu wewnątrz i na zewnątrz C1T

Kleje budowlane

Producent:
Kreisel Technika Budowlana
Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

EN 12004:2007+
A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako: przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/09-1/2018

Trwałość w warunkach działania wody/ wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania -rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

44 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

POLITECHNIKA ŁÓDZKA
KATEDRA FIZYKI BUDOWLI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
LABORATORIUM BADAWCZE
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I FIZYKI BUDOWLI
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

GRESLEP
KLEJ DO PŁYTEK CEMENTOWY, O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH,
ZMNIEJSZONYM SPŁYWIE, Z WYDŁUŻONYM CZASEM OTWARTYM (C2TE)

Miejsce produkcji: brak informacji;

Oznaczenie partii/serii: 25 10 17;

Rok produkcji: 2017;

CE

Klej do płytek, cementowy, do wykończeń podłogowych i ściennych, wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent: MAJSTER-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
Mienia 291;
05-319 Cegłów

PN-EN 12004+A1:2012 (EN 12004:2007+
A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako: przyczepność początkowa
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/20/2018

Trwałość w warunkach działania wody/ wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania -rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

43 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej cementowy do płytek
ADESILEX P9 EXPRESS

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ADESILEX P9 EXPRESS

worek 25 kg,
ozn. partii/serii :
04.12.17
GL1 01577

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Klej do płytek cementowy, szybkowiążący, o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie C2FT; do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych, podłogowych lub ściennych

Kleje budowlane

Producent:
MAPEI Polska
Sp. z o.o.,
ul. Gustawa Eiffel'a 14,
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona jako: przyczepność początkowa (spełnia)

przyczepność wczesna
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 5/2018

Trwałość w warunkach działania wody/ wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania -rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

42 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa klejąca do płytek (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: weber ZP414),

data produkcji: 02.11.2017;
kod EAN: 5900350109710

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Klej do płytek cementowy, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień, do stosowania na ścianach i podłogach wewnętrznych i na zewnątrz budynków.

Kleje budowlane

Producent:
Saint- Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

PN-EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 3/2018

Trwałość w warunkach działania wody/ wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

41 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS – 200 - 035 EKOPLEX,
wym. 1200x600x120 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu (według DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH IZOTERM NR 09-DoP-10/2016 z dnia 02.10.2016r.): EPS 035 EKOPLEX EPS-EN13163 T(2)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS250-SC(10)200-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)2;

NR.PARTII / DATA PRODUKCJI 25.08.2017

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
IZOTERM Mariusz Wałek Sp. J. Goździelin 110, 27-420 Bodzechów

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:
- opór cieplny
(spełnia)
- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
- grubość
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 110/T/2018

Reakcja na ogień
(nie spełnia)

PN EN ISO 11925:2010

Wytrzymałość na ściskanie:
- Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie:
- Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

40 Warmińsko-mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw,
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

Zaprawa murarska według projektu Sopro KMT Plus 199.

Partia:
data produkcji 16.05.2017, 13:29. Numer op.
01001 N

CE

Zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz w elementach budowlanych, podlegających wymaganiom konstrukcyjnym.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Sopro Polska
Sp. z o.o.,
ul. Poleczki 23 F, 02-822 Warszawa

EN 998-2:2010

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001,
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007

Sprawozdanie nr SB/100/18

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18: 2003

39 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe podłoga/dach ARBET/K/PD/EPS 60/0,040/100

T2-L3-W3-Sb5-P10-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100

Ean: 5 902578 101279

22/03/2018
17:43

zakład produkcyjny:
Fabryka Styropianu „ARBET" Bartosik Czernicki Funke Kuncer Muzyczuk Sp. J.,
ul. Bohaterów Warszawy 32,
75-211 Koszalin

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Fabryka Styropianu „ARBET" Bartosik Czernicki Funke Kuncer Muzyczuk
Sp. J.
ul. Bohaterów Warszawy 32
75-211 Koszalin

PN-EN 13163+A1 2015-03

(EN 13163: 2012+A1: 2015)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła dla grubości nominalnej
(spełnia)

Opór cieplny dla grubości nominalnej
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 115/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 


PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925:2010

38 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Folia paroizolacyjna STOPAIR 1104 101802005
o wymiarach
2,7 m x 25 m

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
PAROIZOLACJA STOPAIR 1104, 101802004 oraz 101802005

Ozn. partii/serii. KJ/Data:
C/11 19.10.17
Zakład prod.:
ul. B.Płachcińskiego 2,
37-220 Kańczuga

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

Producent:
Marma Polskie Folie Sp. z o.o.,
ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa;

Oddział w Rzeszowie,
Al. Pod Kasztanami 10, 35-030 Rzeszów

PN -EN 13984:2013
(EN 13984:2013)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928: 2002, metoda A

Sprawozdanie nr 27/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek (spełnia)

 

PN-EN 12311-2
:2013-07,
metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1
:2001

Przenikanie pary wodnej
(opór dyfuzyjny pary wodnej oraz dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza)
(nie spełnia)

 

PN-EN 1931:2002
metoda B

37 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Hydropian
EPS P 100,
wym. 1000x500x100 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ARBET/J/H100/
EPS 100/100;

zakład produkcyjny:
38-200 Jasło,
ul. Mickiewicza 108
oznaczenie partii: 19/01/2018 13:07

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Fabryka Styropianu „ARBET" Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk Sp. J.
ul. Bohaterów Warszawy 32,
75-211 Koszalin

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:
- opór cieplny
(spełnia)
- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
- grubość (spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie  z badań nr 68/T/2018

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN EN ISO 11925:2010

Wytrzymałość na ściskanie:
- Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie:
- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Przepuszczalność wody:
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07
metoda 2A

36 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

FOLIA HYDROIZOLACYJNA PVC EKOWINYL
TYP A
Szerokość 30 cm, Długość 30 m, Grubość 1mm ± 15%

Miejsce produkcji:
brak informacji;

Oznaczenie
partii/serii: 11.09.2017;
Rok produkcji: 2017;

CE

Wyrób do poziomej izolacji przeciwwilgociowej

Membrany

Producent: EKOPROCES ROBERT LEWANDOWSKI
ul. Południowa 68
Łaznowska Wola, 97-221 Rokiciny

PN-EN 14909:2012
(EN 14909:2012)

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002
(metoda A)

Sprawozdanie z badań nr 86/H/2018

Odporność na uderzenia
(nie spełnia)

PN-EN 12691:2007
(metoda A)

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

35 Warmińsko-mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Materiałów Budowlanych, ul. Ksawerów 21,
02-656 Warszawa

Siatka z włókna szklanego
Gc -145

znak budowlany

Siatka z włókna szklanego przeznaczona jest do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków

Złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Producent: Yuchen International Sociedad Limitada, Ave Feo Feo 17, San Miguel de Abona, Hiszpania

Dystrybutor w Polsce: SELENA,
ul. Wyścigowa 56E,
53-012 Wrocław

AT-15-9053/2012+Aneks nr 1,2,3,4.

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych (tj. w stanie dostawy):
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Sprawozdanie nr LZM00-01286/18/Z00NZM

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych (tj. w stanie dostawy):
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Masa powierzchniowa
(spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010
ETAG 004:2013 p. C.3.1

Zawartość popiołu w temp. 625°C
(spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010
ETAG 004:2013 p. C.3.2

34 Warmińsko-mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Materiałów Budowlanych, ul. Ksawerów 21,
02-656 Warszawa

Siatka z włókna szklanego
E 160 Rednet
Kolor wyrobu:
biała
Typ wyrobu budowlanego:
CB-E-160/01.2017

Data produkcji/numer partii:
25 10 17-97-34
Adres zakładu produkcyjnego: Röderstrasse 15, 01896 Ohorn

znak budowlany

Siatki z włókna szklanego są przeznaczone do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS)

Złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Producent: CB S.A.,
ul. Ozimska 2a,
46-053 Chrząstowice

AT-15-7962/2015

Masa powierzchniowa
(spełnia)

ETAG 004:2013 p. C.3.1

Sprawozdanie nr LZM00-01285/18/Z00NZM

Zawartość popiołu w temp. 625°C
(spełnia)

ETAG 004:2013 p. C.3.2

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych (tj. w stanie dostawy):
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych (tj. w stanie dostawy):
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

33 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
Bauder FLAM JARDIN

Kod partii: 17/08/22/18:00 S2

CE

Wg. Deklaracji Właściwości Użytkowych:
Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS, odporna na przerastanie korzeni

Membrany

Producent:
Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart, Niemcy

Upoważniony przedstawiciel producenta:
Bauder Polska
Sp. z o.o.,
ul. Kutrzeby 16 G, lok. 141,
61-719 Poznań

EN 13707:2004 +A2:2009

Wodoszczelność:
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
metoda B

Sprawozdanie nr 111/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość:

- giętkość w temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

32 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej żelowy 110

Data produkcji: 30.01.2018 r.;
kod EAN: 5907418017819

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa klejąca do płytek na bazie cementu, o podwyższonych parametrach, wydłużonym czasie otwartym i zmniejszonym spływie do wykańczania ściany, podłogi i sufitu wewnątrz lub/i na zewnątrz C2TE.

Kleje budowlane

Producent:
KREISEL Technika Budowlana
Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23
60-462 Poznań

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 2/2018

Trwałość w warunkach działania wody/ wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

31 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa
Nexler Standard 30 (V60 S30)

CE

Zamierzone zastosowania:
A) izolacja wodochronna dachów podlegając badaniu reakcji na ogień B) izolacja wodochronna dachów
C) izolacja wodochronna dachów podlegając badaniu działania ognia zewnętrznego,
D) wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków części poziemnych podlegające badaniu reakcji na ogień
(TYP A)
E) wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków części poziemnych (TYP A);

Membrany

Producent: IZOHAN Sp. z o.o

ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia

PN-EN 13707+A2:2012
(EN 13707:2004
+A2:2009)

PN-EN 13969:2006
PN-EN 13969:2006/A1:2007

(EN 13969:2004,
EN 13969:2004/A1:2006)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie z badań nr 25/18/61/P-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
Maksymalna siła rozciągająca
w poprzek
(spełnia)
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Odporność na obciążenie statyczne
(spełnia)

PN-EN 12730:2015-06
Metoda B

Odporność na uderzenie
(spełnia)

PN-EN 12691:2007
Metoda A

30 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Papa
asfaltowa zgrzewalna podkładowa ASPOT V60 S30

Data produkcji:
22.09.2017
Nr partii:
2173/2017

CE

Według DWU: papa przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych (dachach stabilnych wymiarowo, nie podlegających drganiom i osiadaniu) jak również do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych. Wyrób mocowany metodą mechaniczną lub zgrzewania.

Membrany

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
LEMAR
Sp. z o.o.
ul. Skocka 54, Potrzanowo,
62-085 Skoki

PN-EN 13707+A2:2012
(EN 13707:2004
+A2:2009)

PN-EN 13969:2006/A1:2007
EN 13969:2004

Giętkość w niskiej temperaturze – odporność na zginanie w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013
-07

Sprawozdanie z badań 11/18/38/1/P-1

Odporność na obciążenie statyczne
(spełnia)

PN-EN 12730:2015
-06
Metoda B

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem:
- wzdłuż,
(spełnia)
- w poprzek,
(spełnia)

PN-EN 12310
-1:2001


Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż,
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, wzdłuż,
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek,
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, w poprzek,
(spełnia)

 

PN-EN 12311
-1:2001

29 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Zaprawa wyrównująca ZW12/RT

CE

Według DWU: Zaprawa naprawczo-wyrównująca CT-C12-F3 na bazie cementu, przeznaczona do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
RYTM-TRADE Sp. z o.o.
ul. Strefowa 14,
43-100 Tychy

PN-EN
13813:2003
EN 13813:2002

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN
13892-2:2004 Część: 2

Sprawozdanie z badań nr SB/49/18

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN
13892-2:2004 Część: 2

28 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
Zakład Badań Kontrolnych,

ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

Cement pucolanowy
EN 197-1:2011
CEM IV/B(V)
32,5 R

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
CEM IV/B(V) 32,5R

Worek 25 kg
ozn. partii/serii:
08.02.2018 01.01

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne

Producent:
ARTCEM Tępiński i Wspólnicy Sp.J.
ul. Dostawcza 6
93-231 Łódź

PN-EN 197-1:2012

(EN 197-1:2011)

Skład cementu
(spełnia)

CEN TR 196-4 :2007

Sprawozdanie z badań nr 668/18

Wytrzymałość na ściskanie:
-wczesna
(spełnia)

-normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1:2016-07

Czas wiązania:
Początek czasu wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016-12

Stałość objętości:

– rozszerzalność
(spełnia)

– zawartość SO3
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016-12

PN-EN 196-2:2013-11

Zawartość
chlorków
(spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

27 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK)
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1-CEM II/B-V 42,5N

Cementownia „Kujawy" w Bielawach,
88-192 Piechcin

29.01.2018 r.

14:44:06

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne

Producent:
Lafarge Cement S.A.
ul. Warszawska 110
28-366
Małogoszcz

PN-EN 197-1:2012

(EN 197-1:2011)

Wytrzymałość na ściskanie
-wczesna, po 2 dniach
(spełnia)

-normowa, po 28 dniach
(spełnia)

 

PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie z badań nr LZK00-01055/18/Z00NZK

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016-12

Stałość objętości :

– rozszerzalność
(spełnia)

– zawartość SO3
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016-12

PN-EN 196-2:2013-11

Zawartość
chlorków
(spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

26 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO
Sp. z o.o.
Zakład Badań Laboratoryjnych
ul. Ujastek 1
30-969 Kraków

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CEGIELNIA SIEDLESZCZANY
P-250-120-65-P-15;
Element P przeznaczony do stosowania w zabezpieczonych murach, słupach i ścianach działowych. Nazwa handlowa: Cegła budowlana pełna klasa 15

Oznaczenie serii/partii:
V 2017

Zakład produkcyjny: Siedleszczany 77, 39-450 Baranów Sandomierski

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: Wyrób przeznaczony do stosowania w ścianach, murach i słupach przenoszących obciążenia (konstrukcyjnych) oraz nie przenoszących obciążeń, zabezpieczonych przed penetracją wody, w budownictwie lądowym i ogólnym. Wyrób może być stosowany także do wznoszenia konstrukcji kominowych po właściwym zabezpieczeniu.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Cegielnia Siedleszczany Łabuda K. i M. s.c. Wrzawy 104,
39-432 Gorzyce

PN-EN
771-1
+A1:2015-10

(EN 771-1:2011+A1:2015)

Wymiary i odchyłki wymiarów
(spełnia)

PN-EN 772-16:2011

Sprawozdanie z badań Nr 668B/III/2018

Wytrzymałość na ściskanie:
(spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Trwałość (odporność na zamrażanie i odmrażanie)
(spełnia)

PN-B 12012:2007

25 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe BETA PODŁOGA
EPS 70
EPS EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
gr. 50 mm

numer partii produkcyjnej:
05/03/2018 21:51 GAL

(zakład prod. Galewice, 98-405 Galewice, ul. Przemysłowa 5)

CE

Izolacja cieplna w budownictwie do zastosowań przenoszących obciążenia

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
YETICO S.A.
ul. Towarowa 17A
10-416 Olsztyn

PN-EN 13163+ A1:2015-03
(EN 13163:2012 + A1:2015)

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

- opór cieplny
(nie spełnia)

- grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 85/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie:

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07
metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

- naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

24 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

PAPA ASFALTOWA WIERZCHNIEGO KRYCIA DACHBIT W400, Miejsce produkcji: IZOBUD
SP. Z O.O.,
47-150 LEŚNICA, UL. LEŚNA 4
ŁĄKI KOZIELSKIE; Oznaczenie partii/serii:
data produkcji: BRAK

CE

Izolacja wodochronna dachów

Membrany

Producent: IZOBUD
SP. Z O.O.,
UL. LEŚNA 4, ŁĄKI KOZIELSKIE
47-150 LEŚNICA

EN 13707:2004 + A2:2009

Wytrzymałość na rozciąganie:

- maksymalna siła rozciągająca
- wzdłuż
(spełnia),
- w poprzek
(spełnia);

- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
- wzdłuż
(spełnia),
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Sprawozdanie z badań Nr 93/H/2018

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

23 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 70-038 FASADA, grubość 100 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS115-CS(10) 70-DS.(N)2-DS.(70,-)2-TR100
EPS 70-038 FASADA

Oznaczenie partii:
15.02.18/7

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu Eugeniusz Bucior,
ul. Fabryczna 6, 37-300 Leżajsk

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012 +A1:2015)

Opór cieplny:
- Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)
- Opór cieplny
(nie spełnia)
- Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań Nr 67/T/2018

Wytrzymałość na ściskanie:
- Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925:2010

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)
- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

22 Warmińsko-mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
ul. Filtrowa1,
00-611 Warszawa
Laboratorium Materiałów Budowlanych
ul. Ksawerów 21
Warszawa

Siatka z włókna szklanego 117S,
data produkcji: 1.06.2017r.

CE

Jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków

Złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawowy tynkarskimi

Producent: TECHNICAL TEXTILES s.r.o., Beethovenova 16,
SK-92101 Piestany, Słowacja.

ETA 16/0546

EAD 040016-00-0404

Masa powierzchniowa
(spełnia)

EAD 040016-00-0404:2016 p.2.2.8

Sprawozdanie nr LZM00-00811/18/Z00NZM

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych
- wzdłuż osnowy
(nie spełnia)
-wzdłuż wątku
(nie spełnia)

EAD 040016-00-0404:2016 p.2.2.7

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych przez 28 dni w roztworze alkalicznym
-wzdłuż osnowy
(nie spełnia) -wzdłuż wątku
(nie spełnia)

EAD 040016-00-0404:2016 p.2.2.7

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych
- wzdłuż osnowy
(nie spełnia)
- wzdłuż wątku
(nie spełnia)

EAD 040016-00-0404:2016 p.2.2.7

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym
-wzdłuż osnowy
(nie spełnia)
-wzdłuż wątku
(nie spełnia)

EAD 040016-00-0404:2016 p.2.2.7

21 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS S 031
PREMIUM GRAFIT/18200218
EPS EN 13163 T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS50-DS(N)5-DS(70,-)2-TR30

grubość 80 mm

Typ EPS S

Zakład prod.:
Jeziorko 72 E
18-421 Piątnica

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:

SONAROL spółka jawna Najda
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne

EN 13163:2012 + A1:2015

Opór cieplny

- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- opór cieplny (spełnia)

 

 PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 103/T/2018


Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

20 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS S 031
PREMIUM GRAFIT/18010318
EPS EN 13163 T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS50-DS(N)5-DS(70,-)2-TR30

grubość 150 mm

Typ EPS S

Zakład prod.:
Jeziorko 72 E
18-421 Piątnica

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:

SONAROL spółka jawna Najda
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne

EN 13163:2012 + A1:2015

Opór cieplny

- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- opór cieplny (spełnia)

 

 PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 101/T/2018


Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

19 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS S 031 PREMIUM GRAFIT/18160318
EPS EN 13163 T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS50-DS(N)5-DS(70,-)2-TR30

grubość 100 mm

Typ EPS S

Zakład prod.:
Jeziorko 72 E
18-421 Piątnica

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:

SONAROL spółka jawna Najda
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne

EN 13163:2012 + A1:2015

Opór cieplny

- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- opór cieplny (spełnia)

 

 PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 102/T/2018


Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

18 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

PŁYTY STYROPIANOWE TERMONIUM PLUS FASADA EPS S
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
DŁUGOŚĆ 1000MM, SZEROKOŚĆ 500MM, GRUBOŚĆ 220MM, KRAWĘDŹ ZWYKŁA

Miejsce produkcji:
ul. Wojska Polskiego 3,
39-300 Mielec,
Oznaczenie partii/serii: 290/17, 2017-05-25 godz.;
Rok produkcji:
2017-05-25;

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:

TERMO ORGANIKA
SP. Z O.O.
ul. Bolesława Prusa 33
30-117 Kraków

EN 13163:2012 + A1:2015

Opór cieplny

- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- opór cieplny (spełnia)

 

 PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 77/T/2018


Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

17 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

FACHMANN posadzka cementowa M-15

(data produkcji: 13.09.2017r.)

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych nr 418993/1:
Materiał przeznaczony do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu, przeznaczony do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: KREISEL Technika Budowlana
Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

PN-EN 13813:2003

(EN 13813:2002)

Wytrzymałość na zginanie stwardniałej zaprawy
(Spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie nr SB/70/18

Wytrzymałość na ściskanie stwardniałej zaprawy
(Spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

16 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki

Oddział Techniki Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników
i Armatury
ul. Wilcza 8
26-610 Radom

 


Grzejnik łazienkowy
typ
G 17/50

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
G 17/50 Stalowy grzejnik łazienkowy, typ G, model G-17/50

Data produkcji:
10-12-2017

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: wodne instalacje ogrzewcze
w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
P.P.H i U „HENIKS" Zbigniew Zarzeka
ul. Tarnowska 32
33-300
Nowy Sącz

 

EN 442-1:2014

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.4

Sprawozdanie nr 07/18/WINB

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.6

Nominalna moc cieplna
(spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02
p. 5.4.2
p. 5.5.1.

15 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Technologii Drewna
Laboratorium Badania Drewna Materiałów Drewnopochodnych Opakowań, Mebli, Konstrukcji i Obrabiarek
ul. Winiarska 1
60-654 Poznań

 

SWISS KRONO Podłogi Laminowane 87GU/3493/LO/5////G5/8/ 1380x159/600/1 DĄB SZAFRAN

CE

Wewnętrzne pokrycia podłogowe

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:

Swiss Krono
Sp. z o.o.
ul. Serbska 56,
68-200 Żary

EN 14041:2004+EN 14041:2004/AC:2006

Emisja formaldehydu:
0,030mg/m3
(spełnia)

PN-EN 717-1:2006

Sprawozdanie z badań nr A-661-BOŚ/2018

14 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Rolowana dachówka ICOPAL 3D ® RDI 3D ® 33 D Karpiówka Ceglasta DZIAŁKOWIEC (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: IRT 3D Gardener),
nr indeksu:
PO 2045117

CE

Wg Deklaracji właściwości użytkowych:

wyrób asfaltowy na osnowie do pokryć dachowych

Membrany

Producent:
Icopal Kft.
H-8900 Zalaegerszeg Zrinyi u. 6. Węgry

EN 13707:2004+A2:2009

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1928:2002
(Metoda B)

Sprawozdanie z badań nr 72/H/2018

Wytrzymałość na rozciąganie:

- maksymalna siła rozciągająca
- wzdłuż
(spełnia),
- w poprzek
(spełnia);

- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
- wzdłuż
(spełnia),
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)
– wzdłuż
(nie spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość
( spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

13 Warmińsko-mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana kopolimerem SBS IZOBIT Standard 20 250 S52 SBS

Data produkcji: Zmiana I
16.11.2017 20

CE

Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent:

IZOBUD
sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica

EN 13707:2004+A2:2009

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
(Metoda A)

Sprawozdanie z badań nr 62/H/2018

Wytrzymałość na rozciąganie:

- maksymalna siła rozciągająca
- wzdłuż
(spełnia),
- w poprzek
(nie spełnia);

- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
- wzdłuż
(nie spełnia),
- w poprzek
(nie spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość
( spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

12 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze budowlanej W 400 (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: W 400),

data produkcji: 20.10.17,
zmiana (partia):4

CE

Izolacja wodochronna dachów

Membrany

Producent:
Krovyelny zavod TechnoNICOL, ul. Chapaeva 11, b. 19, 213760 Osipovichi, Białoruś; upoważniony przedstawiciel producenta: TechnoNICOL Sp. z o.o.,
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno

EN 13707:2004+A2:2009

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
(Metoda A)

Sprawozdanie z badań nr 29/H/2018

Wytrzymałość na rozciąganie:

- maksymalna siła rozciągająca
- wzdłuż
(spełnia),
- w poprzek
(spełnia);

- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
- wzdłuż
(spełnia),
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość
( spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

11 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe DACH-PODŁOGA SUPER STRONG gr. 10 cm (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Płyty styropianowe Styr-Bud EPS 80 Strong Super 001 EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5)

data: 2017-X-28, partia produkcyjna: 506

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
STB Koncept Sp. z o.o.,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, Cięciwa, 05-200 Wołomin

EN 13163:2012 + A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
- opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 30/T/2018

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 357 w wykazie wyników badań z 2017r.

Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie:
- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

10 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Folia wytłaczana IZOFLEX 400, Typ V o dług. 20±0,5 m i szer. 0,5 m

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Folia 400

data prod.
2017-03-13,
numer partii: 6/29

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Wyroby z tworzyw sztucznych do izolacji przeciwwilgociowej
- PN-EN 13967:2012

Membrany

Producent: LENKO S.A.
ul. Okrzei 2,
43-300 Bielsko-Biała

PN-EN 13967:2012

(EN 13967:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
metoda A

Sprawozdanie nr 28/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie w poprzek
(nie spełnia)

 

PN-EN 12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1
:2001

Odporność na uderzenie:
metoda A
(spełnia)
metoda B
(spełnia)

 

PN-EN 12691:2007, metoda A
metoda B

Odporność na obciążenie statyczne (spełnia)

PN-EN 12730:2002,
Metoda B

9 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Folia wytłaczana NOPPEX Typ V.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Folia 400

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych nr 07/2014/L:
wyroby z tworzyw sztucznych do izolacji przeciwwilgociowej

Membrany

Producent: LENKO S.A.
ul. Okrzei 2,
43-300 Bielsko-Biała

PN-EN 13967:2012

(EN 13967:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
metoda A

Sprawozdanie nr 57/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-2:2013-07

Odporność na obciążenie statyczne (spełnia)

 

PN-EN 12730:2002,
Metoda B

8 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Membrana dachowa MATRIX JD,
wym. 1,5m x 50m,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: MATRIX JD

Partia/data produkcji:
6061/08.06.2017

CE

Wg. Deklaracji Właściwości Użytkowych:
Przeznaczona na dachy spadziste, niewietrzone dachy oraz jako osłona przeciwwiatrowa do ścian

Membrany

Producent:
JUTA a.s.,
Dukelska 417,
544 15 Dvur Kralove nad Labem,
Ceska republika

EN 13859-1:2010,
EN 13859-2:2010

Wodoszczelność
(odporność na przesiąkanie / przenikanie wody)
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
metoda A oraz PN-EN 13859-1:2010 i PN-EN 13859-2:2010 p. 5.2.3

Sprawozdanie nr 37/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
( nie spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(nie spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
( nie spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001
PN-EN 13859-1:2010,
PN-EN 13859-2:2010
Załącznik A

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
- odporność na przerwanie wzdłuż
(spełnia)
- odporność na przerwanie w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001
PN-EN 13859-1:2010,
PN-EN 13859-2:2010
Załącznik B

7 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
Polmar Dach Podłoga Super
EPS EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100
gr. 100 mm
Typ wyrobu EPS 80

Data produkcji:
19.10.2017 r.
Zakład produkcyjny:
ul. Mickiewicza 56
83-130 Pelplin

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Swisspor
Polska Sp. z o.o.

ul. Kroczymiech 2
32-500 Chrzanów

EN 13163:2012
+A1:2015

Opór cieplny:

- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 40/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN
12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

6 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
Polmar Fasada Super
EPS EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
gr. 50 mm
typ wyrobu EPS S

Data produkcji:
21.12.2017 r.
Zakład produkcyjny:
ul. Mickiewicza 56
83-130 Pelplin

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Swisspor
Polska Sp. z o.o.

ul. Kroczymiech 2
32-500 Chrzanów

EN 13163:2012
+A1:2015

Opór cieplny:

- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 39/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN
12089:2013-07
Metoda B

PN-EN
1607:2013-07

5 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS 038 Dach/Podłoga
EN 13163-T2-L2-W2-S2-P5-BS130-CS(10)80-DS(N)2-DS(70)2-WL(T)5-TR130
gr. 50 mm

Data produkcji:
24.11.2017 r.

 

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Producent Styropianu Kolgrost
J. Grochowski,
K. Kolasa,
Z. Kolasa Sp. J.

Dąbrówka Mała 31
95-060 Brzeziny

EN 13163:2012

Opór cieplny:

- współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

- opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 25/T/2018

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

- wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN
12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

4 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa wierzchniego krycia IZOLMIX W 400,
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
Papa asfaltowa wierzchniego krycia IZOLMIX W 400

Data produkcji:
10.10.2016
Kod partii: 1029808

CE

Wg. Deklaracji Właściwości Użytkowych:
Izolacja wodochronna dachów

Membrany

Producent:
IZOHAN
Sp. z o.o.,
ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia

PN-EN 13707+A2:2012
(EN 13707:2004 +A2:2009)

Wodoszczelność:
(nie spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie nr 36/H/2018

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)

wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)

maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)

wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość:

- giętkość w temperaturze 0°C
(spełnia)

 

PN-EN 1109:2013-07

3 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Folia izolacyjna
z PVC TARFOL F
– typ A i T

Nr partii: 001BR

Data produkcji:
2017-09-22

CE

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej w budynkach, w tym izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych zgodnie
z PN-EN 13967

Membrany

Producent wyrobu:
„Tarkett Polska"
Sp. z o.o.,
Oddział w Jaśle,
ul. Mickiewicza 108,
38-200 Jasło

PN-EN 13967:2012
(EN 13967:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
wydłużenie wzdłuż
(spełnia)

maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
wydłużenie w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-2:2013-07
Metoda A

Sprawozdanie z badań Nr 38/H/2018

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
wzdłuż
(spełnia)
w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Wodoszczelność:
- przy 2 kPa
(spełnia)

- przy 60 kPa
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A
Metoda B

Odporność na uderzenie
(spełnia)

PN-EN 12691:2007
Metoda A

Odporność na obciążenie statyczne
(spełnia)

PN-EN 12730:2002
Metoda B

2 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe BETA FASADA EPS S EPS- EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P10-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80, gr. 30 mm

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej/
data produkcji: 24.10.2017;

Zakład produkcyjny w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Mosiężna 14

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:

YETICO S.A., ul. Towarowa 17A,
10-416 Olsztyn

PN-EN 13163
+A1:2015-03
(EN 13163:2012
+A1:2015)

Opór cieplny:

- Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- Opór cieplny (spełnia);

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 34/T/2018


Wytrzymałość na rozciąganie/
zginanie:

- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

- Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 1607:2013-07
PN-EN

12089:2013-07 (metoda B)

1 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Szpachla Gipsowa z Taśmą GS-7

CE

Według DWU: Materiał do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, masa szpachlowa do zastosowań wewnętrznych – typ 1B

Wyroby gipsowe

Producent:
FRANSPOL
Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin

EN 13963:2014

Wytrzymałość na zginanie
(Spełnia)

PN-EN
13963: 2014, p.5.8.2

Sprawozdanie z badań nr 1/2018