Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległalogo Fundusze UE

Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych

Powrót
Próbki dla roku:
Liczba znalezionych rekordów: 155
Lp. Nazwa organu zlecającego badanie próbki Jednostka, która przeprowadziła badania / nazwa laboratorium Dane identyfikujące wyrób budowlany * Oznakowanie Zamierzone zastosowanie Grupa wyrobów Producent wyrobu / Upoważniony przedstawiciel/ Importer / (adres) Specyfikacja techniczna wyrobu Zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe Metody wg jakich przeprowadzono badania Sprawozdanie z badań (plik PDF) Uwagi
155 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Domieszka do zapraw murarskich i tynkarskich ADMIX LIQUID ZIMOWY napowietrzająco/ uplastyczniająca o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: ADMIX LIQUID; EN 934-3 : Tabela 2

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Domieszka do zapraw do murów napowietrzająco/uplastyczniająca (w formie płynu)

Wyroby związane z betonem, zaprawą zaczynem

Producent: JURGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 63-100 Śrem, Krzyżanowo 33

EN 934-3:2009+A1:
2012

Zawartość alkaliów: (spełnia)

PN-EN 480-12:2008

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02462/19/Z00NZK/B

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

Wprowadzone powietrze:
(spełnia)

PN-EN 1015-7:2000

154 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa murarska paroprzepuszczalna typ G
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Zaprawa murarska
klasa M 5, typ G

data produkcji: 06.05.2019 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II" Sp. z o.o.,
ul. Górnicza 7,
39-400 Tarnobrzeg

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr SB/414/19

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002
PN-EN
1015-17:2002/A1:2005

153 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego do izolacji cieplnej w budownictwie TECHNONICOL CARBON ECO
E-XPS EN 13164-T1-CS(10)200-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3
grubość: 30 mm

Partia nr 42743
Linia: 2/3
Dzień: 20.03.19

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu: «Zavod Tehnoplex» Sp. z o.o. Rosja, Riazań, 390047 ul. Wostocznyj Promuzieł 21

Upoważniony przedstawiciel producenta w Polsce:
Technonicol
Sp. z o.o.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9,
05-500 Piaseczno

EN 13164 : 2012 +A1:2015

Opór cieplny:

- współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

- opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 262/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN-EN
826:2013-07

152 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Siatka z włókna szklanego ABC

ozn. partii/serii:
Nr.: 7/01194/2018

znak budowlany

Wg Krajowej deklaracji właściwości użytkowych:

Siatka z włókna szklanego przeznaczona jest do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków

Złożone zestawy/systemy izolacyjne

Producent:
Yuchen International Sociedad Limitada
Avenida feo Feo 17,
38620 San Miguel de Abona, Spain

ITB-KOT-2018/0379

Siła zrywająca badana na próbkach:
1. w stanie dostawy:
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

2. przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym:
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

 

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.7

Sprawozdanie nr 16/2019


Sprawozdanie nr 1452/19

Wydłużenie względne przy sile zrywającej:
1. badane na próbkach w stanie dostawy:
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

2. badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym:
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

 

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.7

Masa powierzchniowa (spełnia)

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.8

Zawartość popiołu w temp. 625°C [%]
(spełnia)

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.2

151 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Elastyczne podkłady podłogowe Decor Floor
Grubość 3mm
1000mmx500mm

Miejsce produkcji: 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 36;

Oznaczenie partii/serii: 81020120/1;
Rok produkcji: brak informacji

znak budowlany

Wg ITB-KOT-2017/0086 wydanie 1:
przeznaczone do stosowania jako elastyczne podkłady bezpośrednio pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych: paneli podłogowych i warstwowych desek podłogowych

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: VTM HOLDING SP. Z O.O.
ul. Cieszyńska 36
43-200 Pszczyna

ITB-KOT-2017/0086 wydanie 1

Grubość
(spełnia)

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 73/T/2019

Gęstość
(spełnia)

PN-EN 1602:2013

Naprężenia ściskające przy 0,5 mm odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013

Zmiany wymiarów liniowych, po 24 h w temp. +40ºC, w kierunku:
- długości;
- szerokości;
- grubości;
(spełnia)

PN-EN 1604:2013

150 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Elastyczne podkłady podłogowe Decor Floor
Grubość 5mm
1000mmx500mm

Miejsce produkcji: 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 36;

Oznaczenie partii/serii: 81021172/3;
Rok produkcji: brak informacji

znak budowlany

Wg ITB-KOT-2017/0086 wydanie 1:
przeznaczone do stosowania jako elastyczne podkłady bezpośrednio pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych: paneli podłogowych i warstwowych desek podłogowych

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: VTM HOLDING SP. Z O.O.
ul. Cieszyńska 36
43-200 Pszczyna

ITB-KOT-2017/0086 wydanie 1

Grubość
(spełnia)

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 72/T/2019

Gęstość
(spełnia)

PN-EN 1602:2013

Naprężenia ściskające przy 0,5 mm odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013

Zmiany wymiarów liniowych, po 24 h w temp. +40ºC, w kierunku:
- długości;
- szerokości;
- grubości;
(spełnia)

PN-EN 1604:2013

149 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Izolacja fundamentów
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CA 03010

Data produkcji:
01.03.2019
nr partii produkcyjnej:
39

CE

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej

Membrany

Producent:
Conkret Sp. J.
Z. R. Trejderowscy Wielkie Rychnowo
87-410 Kowalewo Pomorskie

PN-EN 14909:2012
(EN 14909:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie z badań Nr 334/H/2019

148 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa zgrzewalna SUPERMOST

Oznaczenie serii:
14186006
L1/09/09/2018/ 02:39

znak budowlany

do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych, drogowych i kolejowych obiektach mostowych. Izolację z papy zgrzewalnej SUPERMOST można układać na innych budowlach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych.

Membrany

Producent: ICOPAL
Sp. z o.o.,
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola,

Krajowa ocena techniczna nr IBDiM-KOT-2018/0144 wydanie 1

Giętkość, badana na wałku Ø 30 mm (-20⁰C)
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Sprawozdanie nr 53/19/82/P-1

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie:

Siła zrywająca przy rozciąganiu:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

Wydłużenie przy zerwaniu:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

147 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

folia budowlana DIALL 0,15 +/- 40% Typ A

data produkcji:
07.2018

CE

wg Deklaracji Właściwości Użytkowych

Elastyczny wyrób do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

Producent:
CB S.A.,
ul. Ozimska 2a
46-053
Chrząstowice

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 14/19/26/1/F-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca– wzdłuż
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca– w poprzek
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Trwałość:
Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu
(spełnia)

PN-EN 1931: 2002 Metoda B

146 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia
IZOLMAT mix V60 S42 H

Data produkcji: 22.03.2019
Zakład produkcyjny
w Gdańsku,
ul. Sandomierska 38
80-051 Gdańsk

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień.
Izolacja wodochronna dachów

Membrany

Producent wyrobu:
IZOHAN Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia

EN 13707:2004
+A2:2009

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie nr 155/19/272/P-1

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

145 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich ADMIX LIQUID napowietrzająco / uplastyczniający o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: ADMIX LIQUID; EN 934-3 : Tabela 2

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Domieszka do zapraw do murów napowietrzająco/uplastyczniająca (w formie płynu)

Wyroby związane z betonem, zaprawą zaczynem

Producent: JURGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 63-100 Śrem, Krzyżanowo 33

EN 934-3:2009+A1:
2012

Zawartość alkaliów: (spełnia)

PN-EN 480-12:2008

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02460/19/Z00NZK

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: (spełnia)

PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

Wprowadzone powietrze:
(spełnia)

PN-EN 1015-7:2000

144 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich POWER ADMIX LIQUID napowietrzająco/
uplastyczniający o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: ADMIX LIQUID; EN 934-3 : Tabela 2

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Domieszka do zapraw do murów napowietrzająco/uplastyczniająca

Wyroby związane z betonem, zaprawą zaczynem

Producent: JURGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 63-100 Śrem, Krzyżanowo 33

EN 934-3:2009+A1:
2012

Zawartość alkaliów: (spełnia)

PN-EN 480-12:2008

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02461/19/Z00NZK

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: (spełnia)

PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

Wprowadzone powietrze:
(spełnia)

PN-EN 1015-7:2000

143 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Folia hydroizolacyjna IZOWINYL ULTRA Typ T

data produkcji:
16 04.19 Zm. II

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych, m.in.:

do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych fundamentów, części podziemnych budynków, izolacji wodochronnych pomieszczeń mokrych

Membrany

Producent:
P.P.H.U. WINYL-POL Wybacz sp.j.
ul. Lubelska 96, 22-130 Siedliszcze

PN EN 13967:2012
(EN 13967:2012)

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda B

Sprawozdanie nr 284/H/2019

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile
rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Odporność na uderzenie
Metoda A (nie spełnia)
Metoda B (spełnia)

PN-EN 12691:2007

Odporność na obciążenie statyczne
(spełnia)

PN-EN 12730:2002, metoda B

142 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Siatka z włókna szklanego PLUS+, Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
P-150-001

Kod EAN 5 907717 480567

CE

Siatka z włókna szklanego do stosowania jako zbrojenie w złożonych systemach izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Złożone zestawy/ systemy izolacyjne

Producent wyrobu:
Proxim
Sp. z o.o.,
ul. Anny Walentynowicz 28,
20-328 Lublin

ETA 16/0765

EAD 040016-00-0404

Zawartość substancji organicznych:
-Zawartość substancji organicznych
(spełnia)
-Zawartość popiołu [%]
(spełnia)

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.2

Sprawozdanie nr 851/19


Sprawozdanie nr 14/2019

Rozmiar oczka:
- w kierunku osnowy
(spełnia)
- w kierunku wątku
(spełnia)

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.4

Szerokość rolki
(spełnia)

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.5

Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne
- Wytrzymałość na rozciąganie – w stanie dostawy
- w kierunku osnowy
(spełnia)
- w kierunku wątku
(spełnia)
- Wydłużenie względne – w stanie dostawy
- w kierunku osnowy
(spełnia)
- w kierunku wątku
(spełnia)
- Wytrzymałość na rozciąganie – po przechowywaniu w alkaliach
- w kierunku osnowy
(spełnia)
- w kierunku wątku
(spełnia)
-Wydłużenie względne – po przechowywaniu w alkaliach
- w kierunku osnowy
(spełnia)
- w kierunku wątku
(spełnia)

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.7

Masa powierzchniowa (spełnia)

EAD 040016-00-0404
p. 2.2.8

141 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Płyty styropianowe BESSER FASADA GRAFIT
gr. 80 mm
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: płyty styropianowe BESSER FASADA GRAFIT typ wyrobu EPS S EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Data produkcji: 25.02.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Besser Factory Sp. z o.o.
ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków

EN 13163:2012+A2:2016

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 36/19/53/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

140 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement portlandzki EN 197-1:2011-CEM I 42,5R
Wg DWU:
Cement portlandzki EN 197-1-CEM I 42,5R

data produkcji 15.07.2019r.

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa oraz produkcja wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: AB „Akmenes cementas"
J. Dalinkeviciaus 2, LT-85118 Naujoji Akmene

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie nr 2402A/III/2019

Skład i składniki
(nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

139 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki CEM I 42,5 R PREMIUM o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5 R
data produkcji: 09.06.2019 r. Zakład produkcyjny: Zakład EKOCEM,
ul. Roździeńskiego 14,
41-306 Dąbrowa Górnicza

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent wyrobu: Górażdże Cement S.A.,
Chorula,
ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 1469/19

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3 :2016-12

Pozostałość nierozpuszczalna (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11 pkt 4.4.3

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016 p.7

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.4.2

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.5.16

138 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa do betonu komórkowego szara klasa M 10, typ T
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Zaprawa murarska
klasa M 10, typ T

data produkcji: 07.03.2019 r.

 

 

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II" Sp. z o.o.,
ul. Górnicza 7,
39-400 Tarnobrzeg

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(nie spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr SB/361/19

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002
PN-EN
1015-17:2002/A1:2005

137 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa tynkarska GP Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Zaprawa tynkarska
GP,CS II, WC 1

data produkcji: 07.05.2019 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Na zewnętrzne ściany murowane, stropy i słupy

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II" Sp. z o.o.,
ul. Górnicza 7,
39-400 Tarnobrzeg

PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Sprawozdanie nr SB/360/19

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005

136 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki CEM I 42,5 R o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Cement portlandzki EN 197-1 - CEM I 42,5 R
data produkcji: 27.06.2019 r. Zakład produkcyjny: Zakład Cementownia Chełm,
ul. Fabryczna 6,
22-100 Chełm

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Cemex Polska
Sp. z o. o.,
ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 1468/19

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3 :2016-12

Pozostałość nierozpuszczalna (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11 pkt 4.4.3

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016 p.7

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.4.2

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.5.16

135 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP) o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS (2018)

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP). Do nakładania ręcznego. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: ATLAS Sp. z o. o.,
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Sprawozdanie nr SB/293/19

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

PN-EN 1015-19:2000

134 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyta polistyrenowa wytłaczana SYNTHOS XPS PRIME S 30 L, gr. 120 mm

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
SYNTHOS XPS PRIME S 30 L

Data produkcji: 30.07.2018 r.

opakowanie 3 m2 (4 płyty o wymiarach 1250x600x120 mm)

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja cieplna
w budownictwie.
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych.
Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym
i wodnym.

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
SYNTHOS Kralupy a.s.,
O. Wichterleho 810,
278 01 Kralupy nad Vitavou, Republika Czeska

EN 13164:2012+A1:2015
EN 14934:2007
EN 14307:2009+A1:2013

Opór cieplny:
Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
Opór cieplny
(spełnia)
Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002
PN-EN
13164+A1:2015-03 załącznik C

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 169/T/2019

POIiŚ

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN- EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

Przepuszczalność wody:
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji
(spełnia)

 

PN- EN 12087:2013-07
Metoda 2A

PN- EN 12088:2013-07

 

Przepuszczalność wody:
- Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym częściowym zanurzeniu
(spełnia)

PN-EN 1609:2013-07 metoda A

133 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 - CEM II/B-V 32,5 R
data produkcji: 26.06.2019 r. Zakład produkcyjny: Zakład Cementownia Chełm,
ul. Fabryczna 6,
22-100 Chełm

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Cemex Polska
Sp. z o. o.,
ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 1467/19

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3 :2016-12

Stałość objętości:

- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016 p.7

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.4.2

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.5.16

132 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Wapno budowlane CL 90-S HYDRAT OLKUSZ

Data produkcji: 23.03.2019 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: przygotowywanie spoiwa do zapraw murarskich, tynkarskich i obrzutek, przygotowywanie farb wapiennych oraz w inżynierii wodnolądowej

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
Hydrat S.C. Bożena Choła, Marek Choła
ul. Krucza Góra 56
32-305 Olkusz

 

EN 459-1:2010

Zawartość składników:

- CaO+MgO (spełnia),
- MgO
(spełnia),
- CO2
(nie spełnia),
- SO3
(spełnia)

EN 459-2:2010 p.5.2
EN 459-2:2010 p.5.2
EN 459-2:2010 p.5.5
EN 459-2:2010 p.5.3

 

Sprawozdanie nr 957/19

Wapno czynne (spełnia)

PN-EN 459-2:2010, p. 5.8

Stałość objętości (spełnia)

PN-EN 459-2:2010 p. 6.4.3

Wielkość ziaren jako:
- pozostałość na sicie 0,09 mm (spełnia)
- pozostałość na sicie 0,2 mm (spełnia)

PN-EN 459-2:2010, p. 6.2

Wnikanie
(spełnia)

PN-EN 459-2:2010 p. 6.8

Zawartość powietrza
(spełnia)

PN-EN 459-2:2010, p. 6.10

131 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 100 NEOAQUA STANDARD B 001
gr. 140mm, krawędzie frezowane

Nr partii: 339/19, data produkcji 10.06.2019
Zakład produkcyjny: Biskupiec,
11-300 Biskupiec, Kolonia III/5

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Neotherm spółka z o.o. spółka komandytowa
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68, 43-300 Bielsko-Biała.

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 286/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie
Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN
826:2013-07

Przepuszczalność wody:
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A

130 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów
w Warszawie
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Krawężnik betonowy:
Obrzeże 80/30 szary

Data produkcji: 10.05.2019 r.

CE

Oddzielenie, wyznaczenie granicy rzeczywistej lub wizualnej obszarów pokrytych brukiem lub innymi materiałami nawierzchniowymi.
Zewnętrzne ciągi piesze i obszary ruchu kołowego.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent wyrobu:
CERTUS Technologie Budowlane
Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 19
03-191 Warszawa

PN-EN 1340:2004
PN-EN 1340:2004/AC:2007

(EN 1340:2003,
EN 1340:2003/AC:2006)

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 1340:2004
załącznik F

Sprawozdanie nr 47/K/LB/2019

POIiŚ

129 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy w
Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych "IZOLACJA
Al. Wojciecha Korfantego 193A
40-157 Katowice

 


ThermaCompact IS C-22/6
OTULINY PEF-EN14313-ST(+)95-WS01
Miejsce produkcji: brak informacji;
Oznaczenie partii/serii: PROD NR 925 18042611;
Rok produkcji: brak informacji;

CE

Izolacja termiczna do wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: THERMAFLEX IZOLACJI
SP. Z O.O.
ul. Przemysłowa 6 58-130 Żarów,

EN 14313:2009+A1:2013

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN 13501-1:2019-02
PN-EN ISO 11925-2:2010

Sprawozdanie z badań nr 96/19/152/M-1

128 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy w
Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych "IZOLACJA
Al. Wojciecha Korfantego 193A
40-157 Katowice

 

ThermaCompact IS C-18/6
OTULINY PEF-EN14313-ST(+)95-WS01

Miejsce produkcji: brak informacji;

Oznaczenie partii/serii: PROD NR 14 19010213;
Rok produkcji: brak informacji;

CE

Izolacja termiczna do wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: THERMAFLEX IZOLACJI
SP. Z O.O.
ul. Przemysłowa 6 58-130 Żarów,

EN 14313:2009+A1:2013

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN 13501-1:2019-02
PN-EN ISO 11925-2:2010

Sprawozdanie z badań nr 95/19/151/M-1

127 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych

ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa

wg. etykiety:
Płyta chodnikowa o wymiarach 70x500x500 mm, szara (1)
niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (wg. DWU):
Betonowa Płyta Chodnikowa z fazą 70x500x500 mm, szara i barwiona

Data produkcji:
06-12-2018

CE

Wg. etykiety
Stosować do nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych (np. place, chodniki, parkingi, podjazdy ) pod obciążeniem ruchem pieszym i kołowym, zgodnie z przepisami inżynierii komunikacyjnej

Wg. DWU
Przeznaczona do budowy nawierzchni wewnętrznych i zewnętrznych (np. chodniki, place, parkingi, podjazdy) pod obciążeniem ruchem pieszym i kołowym, za wyjątkiem ciężkich maszyn budowlanych, górniczych i wojskowych.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
Firma Barabaś
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1c,
59-300 Lubin

PN-EN 1339:2005 + PN-EN 1339:2005/
AC:2007
(EN 1339:2003 + EN 1339:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 1339:2005 + PN-EN 1339:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 14367/SL - aneks nr 1

126 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki wieloskładnikowy
EN 197-1 CEM II / B-M (V-LL) 32,5 R

Oznaczenie partii produkcyjnej:
12 : 05 : 19 06 :46

Zakład produkcyjny:
Cementownia „Odra" S.A.
ul. Budowlanych 9
45-005 Opole

CE

Wg DWU:

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent wyrobu:
Cementownia „ODRA" S.A.
ul. Budowlanych 9
45-005 Opole

 

EN 197-1:2011

Skład i składniki
(spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 1368/19

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3 :2016-12

125 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe IZOLBET Docieplenie standard

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DOCIEPLENIE STANDARD EPS-EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

oznaczenie partii/serii:
zmiana II,
ozn. producenta i zakładu prod. K;
data prod.: mc. V, dzień 16, rok 19

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
IZOLBET
Sp. z o.o.,
ul. Kowalska 9,
09-500 Gostynin

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 281/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

 

124 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według projektu, ogólnego przeznaczenia (G) o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: ZAPRAWA MURARSKA ATLAS (2018)

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według projektu, ogólnego przeznaczenia (G). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: ATLAS Sp. z o. o.,
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr SB/294/19

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002
PN-EN
1015-17:2002/A1:2005

123 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Pianka polistyrenowa wytłaczana F300

data produkcji: 30.01.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
UAB Finnfoam (300642584), Kokybės str. 5, Biruliškės v.,
LT-54469,
Kaunas reg., Lithuania

EN 13164:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła (uwzględniający starzenie dla grubości nominalnej)
(spełnia)
Opór cieplny (uwzględniający starzenie dla grubości nominalnej)
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002
PN-EN
13164+A1:2015-03 załącznik C

Sprawozdanie z badań nr 195/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN- EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)

 

PN- EN 12087:2013-07
Metoda 2A

122 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe AUSTROTHERM EPS FASSADA PREMIUM gr. 100 mm

Zakład produkcyjny: Austrotherm
Sp. z o.o.
Zakład II:
ul. Fabryczna 80/82, 96-106 Skierniewice
Data prod.
26.04.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Austrotherm
Sp. z o.o.
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 285/T/2019

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 74 w wykazie wyników badań z 2019 r.

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

 

121 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki
i Betonów
w Warszawie

Laboratorium Badawcze Ceramiki i Betonów
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, grupa BIa, szkliwione (GL), kolor EQUADOR WHITE, o wym. 33,3x33,3 cm

kod kreskowy:
5 901503 200575

CE

Do wykładania podłóg i ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz budynków

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Star-Gres
Sp. z o.o.,
ul. Ceramiczna 5,
26-200 Końskie

EN 14411:2012

Trwałość:
Odporność na zamrażanie i odmrażanie (mrozoodporność)
(spełnia)

 

PN-EN ISO 10545-12:1999

Sprawozdanie z badań nr 112/P/LB/2019

120 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Siatka podtynkowa BASIC
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FGM-145-001

data produkcji:
brak

CE

Siatka z włókna szklanego do stosowania jako zbrojenie w złożonych systemach izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Złożone zestawy/ systemy izolacyjne

Producent wyrobu:
Proxim Sp. z o.o.,
ul. Anny Walentynowicz 28, 20-328 Lublin

ETA 16/0546

EAD 040016-00-0404

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach w stanie dostawy
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Sprawozdanie nr 9/2019

Sprawozdanie nr 299/19

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej,%, badane na próbkach w stanie dostawy
- wzdłuż osnowy
(spełnia)
- wzdłuż wątku
(spełnia)

ETAG 004:2013
p. 5.6.7.1

Zawartość popiołu w temp. 625ºC
(spełnia)

ETAG 004:2013
p. C.3.2

119 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych

ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa

JADAR/PŁYTY CHODNIKOWE/7/2017/GR wymiar 50x50x7 cm

Data prod./nr partii:
02-10-2018

Zakład produkcyjny:
Jadar Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 29A
05-600 Grójec

CE

wg DWU:
Wyrób betonowy przeznaczony do budowy nawierzchni brukowych oraz na pokrycia dachowe, wewnątrz i na zewnątrz dla ruchu pieszego.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent wyrobu:
JADAR
Sp. z o.o.
ul. Marii Fołtyn 6B
26-610 Radom

PN-EN 1339:2005 + PN-EN 1339:2005/
AC:2007
(EN 1339:2003 + EN 1339:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 1339:2005 + PN-EN 1339:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 14396/SL

Odporność na poślizg
(spełnia)

PN-EN 1339:2005 + PN-EN 1339:2005/AC:2007
załącznik I

118 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych

ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa

Betonowa kostka brukowa niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: JADAR/KOSTKA BRUKOWA/8-10/2017/GR
Wymiar 20x10x8 cm

Data produkcji 20.10.2018 r.
Zakład produkcyjny: Jadar Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 29A
05-600 Grójec

CE

wg DWU:
Wyrób betonowy przeznaczony do budowy nawierzchni drogowych oraz na pokrycia dachowe, w tym wykładania nawierzchni wewnątrz i na zewnątrz, np. placów, parkingów, podjazdów i ciągów ruchu pieszego (z wyjątkiem ciężkich maszyn budowlanych, górniczych).

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent wyrobu:
JADAR
Sp. z o.o.
ul. Marii Fołtyn 6B
26-610 Radom

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 14388/SL

Odporność na poślizg
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC:2007
załącznik I

117 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Technologii Drewna
Laboratorium Badania Drewna Materiałów Drewnopochodnych Opakowań, Mebli, Konstrukcji i Obrabiarek
ul. Winiarska 1
60-654 Poznań

 

DPL – AS panel podłogowy Dąb Rillington Jasny EPL 011, o wym. 1291/327/8mm

kod kreskowy:
9 007022 243379, Art. 243379

CE

Pokrycia podłogowe do zastosowań wewnątrz budynków

Wyroby podłogowe i posadzkowe

EGGER Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG, Am Haffeld 1, 23970 Wismar, Niemcy

EN 14041:2004+EN 14041:2004/AC:2006

Emisja formaldehydu
(spełnia)

PN-EN 717-1:2006

Sprawozdanie z badań nr A-1413-BOŚ/2019

116 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Włókiennictwa
Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych

ul. Brzezińska 5/15,
92-103 Łódź

Geowłóknina TenCate Polyfelt TS09 (5.01)
Kod partii:
620125

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Funkcje: Drenaż I Filtracja I Separacja
Przeznaczenie:
PN EN 13249:2005 Drogi i inne powierzchnie obciążone ruchem
PN EN 13250:2005 Koleje
PN EN 13251:2005 Roboty ziemne fundamentowanie i konstrukcje oporowe
PN EN 13252:2005 Systemy drenażowe
PN EN 13253:2005 Zabezpieczenia przeciwerozyjne
PN EN 13254:2005 Zbiorniki wodne i zapory
PN EN 13255:2005 Budowa kanałów
PN EN 13256:2005 Tunele i konstrukcje podziemne
PN EN 13257:2005 Składowiska odpadów stałych
PN EN 13265:2005 Zbiorniki odpadów ciekłych

Geotekstylia

Producent: TenCate Geosynthetics Austria GesmbH, Schachermayerstrasse 18, 4021 Linz, Austria

PN-EN 13249
PN-EN 13250
PN-EN 13251
PN-EN 13252
PN-EN 13253
PN-EN 13254
PN-EN 13255
PN-EN 13256
PN-EN 13257
PN-EN 13265
( EN 13249
EN 13250
EN 13251
EN 13252
EN 13253
EN 13254
EN 13255
EN 13256
EN 13257
EN 13265)

Wytrzymałość na rozciąganie:
- w kierunku wzdłużnym MD
(spełnia)
- w kierunku poprzecznym CMD
(spełnia)

 

PN-EN ISO 10319:2015-08

Sprawozdanie z badań nr 118/2019

Wydłużenie względne w chwili zerwania:
- dla kierunku wzdłużnego MD
(spełnia)
- dla kierunku poprzecznego CMD
(spełnia)

 

PN-EN ISO 10319:2015-08

Wytrzymałość na przebicie statyczne
(spełnia)

PN-EN ISO 12236:2007

Odporność na przebicie dynamiczne
(spełnia)

PN-EN ISO 13433:2007

115 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych
ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa

Betonowa kostka brukowa DI
(CEGŁA 80 mm szara)

Data produkcji: 2018-04-03
Zakład produkcyjny: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Marek Mackiewicz ul. Białostocka 63C 18-300 Zambrów

CE

wg DWU:
jako materiał nawierzchniowy na terenach otwartych i w pomieszczeniach oraz jako pokrycie dachów, przeznaczony do wykonywania ciągów pieszych oraz obszarów ruchu kołowego

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent wyrobu:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Marek Mackiewicz
Al. J. Piłsudskiego 40
18-400 Łomża

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC:
2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 14421/SL

POIiŚ

114 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy
GAVIA 50 Plus
Indeks 793-100-44

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Grzejnik
GAVIA 50
793-100-44

ozn. serii/partii:
data produkcji: ATGL0042;
KJ-8
19 KWI 2019

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

systemy grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:

Armatura Kraków S.A.
ul. Zakopiańska 72,
30-418 Kraków

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 24/19/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015-02 +Ap1:2018-05
p. 5.6

113 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa murarska do elementów silikatowych TOTEN biała (2018)

Oznaczenie partii produkcyjnej:
Z2 data produkcji: 24.01.2019

CE

wg DWU:
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent wyrobu:
KIM Sp. z o.o.
ul. Bartycka 114
00-716 Warszawa

EN 998-2:2016

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/249/19

Sprawozdanie z badań nr 789/19

POIiŚ

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002
PN-EN
1015-17:2002/A1:2005

112 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa murarska TOTEN SUPER
ZM-10(2018)

Oznaczenie partii produkcyjnej:
Z2 2018.12.11

Zakład produkcyjny:
WK i ZB S.A.
ul. Szczawińska 52A
95-100 Zgierz

CE

wg DWU:
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent wyrobu:
KIM Sp. z o.o.
ul. Bartycka 114
00-716 Warszawa

EN 998-2:2016

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/251/19

Sprawozdanie z badań nr 1155/19

POIiŚ

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002
PN-EN
1015-17:2002/A1:2005

111 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej TEGOTHERM XPS BT o grubości 100 mm
XPS-EN13164-T1-DS(23,90)-DLT(1)5-CS(10/Y)300-WL(T)0,7 WD(V)3-FTCD2

data produkcji:
brak informacji

CE

Izolacja termiczna dla budownictwa

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Fibrotermica Hungary Kft,
8454 Nyirád, Külterület Hrsz. 0226/14

EN 13164:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN
13164+A1:2015-03 załącznik C

Sprawozdanie z badań nr 43/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN- EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji
(spełnia)

 

PN- EN 12088:2013-07

110 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Polistyren ekstrudowany grubość 50 mm Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: RAVATHERM XPS-G 300 SL

Material code : 3001005030 LOT : 811170211 07:07

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja termiczna dla budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
RAVATHERM HUNGARY KFT. Hungary – 8184 Balatonfűzfő, Almádi út. 4

EN 13164:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN
13164+A1:2015-03 załącznik C

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 21/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN- EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji
(spełnia)

 

PN- EN 12087:2013-07
Metoda 2A

PN- EN 12088:2013-07

109 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Według informacji towarzyszącej oznakowaniu CE: WODOSTYR SUPER 100
EPS EN 13163 T2-L3-W2-Sb5-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)2

Według DWU numer 13/CPR/16:
WODOSTYR SUPER 100
EPS EN 13163 T2-L3-Sb5-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)2

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: IZOLBEX
Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie nr 242/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie
Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN
826:2013-07

Przepuszczalność wody:
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

108 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Płyty styropianowe Alfa Fasada EPS S EPS-EN13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS80-TR80

Data produkcji:
09.01.2019

Zakład produkcyjny w Galewicach,
ul. Przemysłowa 5, 98-405Galewice

 

CE

Izolacja cieplna w budownictwie do zastosowań nie przenoszących obciążeń

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: YETICO S.A.,
ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 66/19/108/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

107 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe FASADA GRAFIT EPS S 033 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 gr. 50 mm

Data prod.
12.06.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
KRASBUD Krasowski Sp. j.
ul. Zarzecze 8A
18-220 Czyżew

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 263/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

106 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe FASADA GRAFIT EPS S 033 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 gr. 150 mm

Data prod.
24.06.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
KRASBUD Krasowski Sp. j.
ul. Zarzecze 8A
18-220 Czyżew

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 264/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

105 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik łazienkowy LUPO 4 530x1060
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: LUPO 4
Kod kreskowy 5906340629237

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: Przedsiębiorstwo "ALPLAST" Piotr Przybyliński i Jarosław Tyczyński Spółka Jawna,
ul. Rynkowska 2
85-503 Bydgoszcz

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 16.2/19/WINB

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015-02 +Ap1:2018-05
p. 5.6

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02
p. 5.4.2
p. 5.4.5

104 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik łazienkowy LUPO 5 530x1240
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: LUPO 5
Kod kreskowy 5906340629190

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: Przedsiębiorstwo "ALPLAST" Piotr Przybyliński i Jarosław Tyczyński Spółka Jawna,
ul. Rynkowska 2
85-503 Bydgoszcz

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 16.1/19/WINB

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015-02 +Ap1:2018-05
p. 5.6

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02
p. 5.4.2
p. 5.4.5

103 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy
Hermes
Kolor biały
Indeks: G.HER70

ozn. serii/partii:
Rok produkcji: 2017
Kod paskowy: 5900308742259

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:

Hydroland Spółka jawna
Jawornik 658,
32-400 Myślenice

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 19/19/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (nie spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

102 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych,
Laboratorium Materiałów Budowlanych

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Superelastyczny klej żelowy H40 BEZ LIMITÓW

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
H40 BEZ LIMITÓW

worek 25 kg,
ozn. partii/serii :
20181210 KPA1 119

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
Kerakoll Polska
Sp. z o.o.,
ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgów

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr LZM00-00596/19/Z00NZM

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

101 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, rodzaj D, odmiana n, Izohan WL

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych: Do wykonywania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych, do gruntowania podłoży po rozcieńczeniu z wodą, do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, do stosowania na powierzchniach pionowych i poziomych w podziemnych i zasypanych gruntem obiektach inżynierii komunikacyjnej

Wyroby do budowy dróg

Producent:
IZOHAN
Sp. z o.o.,
ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia

PN-B-24000:1997

Giętkość powłoki
(klocek o średnicy 30 mm, temp.
- 10°C)
(spełnia)

PN-B-24000:1997
p. 2.5.6

Sprawozdanie nr 92/19/148/E-1

Przesiąkliwość powłoki
(1000 mm/48h)
(spełnia)

PN-B-24000:1997
p. 2.5.7

100 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centralne Laboratorium Badawcze
HENKEL Polska
Sp. z o.o.
Stara Góra
26-220 Stąporków

Baumit Estrich E160

Podkład cementowy
20-80 mm

04.03.19
16:12:50 PO

CE

wg Deklaracji Właściwości Użytkowych
01-BPL-Estrich E160:

Sucha, cementowa mieszanka do wykonywania jastrychów na podłożach mineralnych. Klasa CT-C16-F4-A15

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Baumit
Sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 56 G
53-012 Wrocław

EN 13813:2002
(PN-EN 13813:2003)

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie z badań nr 326/05/2019-1

Wytrzymałość na ściskanie
(nie spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Odporność na ścieranie
(nie spełnia)

PN-EN 13892-3:2015

99 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

EUROVENT DB 0,2±40% Typ A

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
P4002DB/2015

Kod paskowy:
4260308870491

CE

wg Deklaracji Właściwości Użytkowych
nr P4002DB/2015

Elastyczny wyrób wodochronny do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

Producent: Eurosystem Polska
Sp. z o.o. Sp. K.
Wiejska 13,
46-055 Przywory, Polska

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

 

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 28/19/44/1/F-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca/maksymalna siła przy zerwaniu – wzdłuż
(spełnia)
- Wydłużenie przy zerwaniu /wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca/ maksymalna siła przy zerwaniu – w poprzek
(spełnia)
- Wydłużenie przy zerwaniu /wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Przenikanie pary wodnej
(opór dyfuzyjny)
(spełnia)

PN-EN 1931: 2002 Metoda B

98 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS DACH/PODŁOGA (gr. 50mm)

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent Styropianu KOLGROST
J. Grochowski,
K. Kolasa,
Z. Kolasa
Spółka Jawna Dąbrówka Mała 31 95-060 Brzeziny

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 220/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

97 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium CERABUD
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 27,
63-700 Krotoszyn

Betonowa kostka brukowa Polbruk

Data: 08.10.2018

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego, tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: POLBRUK S.A. ul. Nowy Świat 16C
80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(nie spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 036/NL/19

96 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlanej
Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 142 B
58-306 Wałbrzych

Okno dachowe wyłazowe OKPOL VERSA WVM wymiar 47x57

Na ramie okna tabliczka z nadrukiem: „WVM V2 47x57 12A 101A 1804191; VERSA www.versaexit.com 35"

CE

Przeznaczone do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent wyrobu:
Okpol Sp. z o.o. ul. Topolowa 24, 49-318 Skarbimierz - Osiedle

PN-EN 14351-1+A2:2016
EN 14351-1:2006+A2:2016

Przepuszczalność powietrza
(spełnia)

PN-EN 1026:2016

Sprawozdanie z badań MLTB-2019-02-WINB-KUJ-POM

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1027:2016

Odporność na obciążenie wiatrem
(spełnia)

PN-EN 12211:2016

95 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk


płyty styropianowe dach/podłoga EXPERT ARBET o wym. 1000x500x100mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ARBET/P/PDE/EPS 80/0,038/100
T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

Data prod.: 13/06/2018

 

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Fabryka Styropianu „ARBET" Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk Sp. J.,
ul. Bohaterów Warszawy 32,
75-211 Koszalin

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 89/T/2019

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 254 w wykazie wyników badań z 2018r.

94 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Materiałów Budowlanych
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

 

Masa do wykonywania powłok hydroizolacyjnych MAPEGUM WPS

Miejsce produkcji:
Strada Provinciale 159, 20060 Robbiano do Mediglia, Mediolan, Włochy;
Oznaczenie partii/serii:
31-07-18;

 

znak budowlany

Wg KDWU - Wykonywanie powłok hydroizolacyjnych na ścianach i posadzkach w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, przed nałożeniem okładzin ceramicznych

Membrany

Producent: MAPEI S.P.A., VIA CAFIERO, 22-20158 MEDIOLAN WŁOCHY/
Upoważniony przedstawiciel: MAPEI POLSKA SP. Z O.O.,
ul. Gustawa Eiffela 14
44-109 Gliwice,

AT-15-6674/2014

Wodochłonność powłoki
(spełnia)

ZUAT
15/IV.19/2005
(PN-EN ISO 62:2008)

Sprawozdanie z badań nr LZM00-01547/19/Z00NZM

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu - Maksymalne naprężenie rozciągające
(spełnia)

PN-EN ISO 527-1:1998
PN-EN ISO 527-3:1998

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu - Wydłużenie względne przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 527-1:1998
PN-EN ISO 527-3:1998

Odporność na powstawanie rys w podłożu;
brak pęknięć powłoki przy szerokości rysy
(spełnia)

 

ZUAT-15/IV.19/2005
(PB LT 043/1/03-2001)

93 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Zakład Gipsu
i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Gotowy klej do płytek Premium ŚMIG F-60

040058 10:28:11
030052 10:35:27

CE

Według DWU: Klej klasy D1TE do montażu wszelkiego rodzaju płytek
i okładzin budowlanych we wnętrzach
i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Producent:
Megaron S.A.
ul. Pyrzycka 3e.f.
70-892 Szczecin

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza
Początkowa wytrzymałość na ścinanie
(spełnia)

 

PN-EN 1324:2008 p.7.2

Sprawozdanie nr 13/2019

Trwałość:
Wytrzymałość na ścinanie po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

 

PN-EN 1324:2008 p.7.4

92 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

Al. W. Korfantego191,
40-153 Katowice
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Płyty styropianowe IZOBAU FASADA STANDARD gr. 100 mm
IZOBAU FASADA STANDARD EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80,

data produkcji: 10.12.2018 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
LUBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna,
ul. Bukowińska 24A/83
02-703 Warszawa,

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02090/19/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

91 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

Al. W. Korfantego191,
40-153 Katowice

Płyty styropianowe IZOBAU DACH PODŁOGA STANDARD gr. 50 mm - Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: IZOBAU DACH PODŁOGA STANDARD EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2,
data produkcji: 07.12.2018 r.,

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
LUBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna,
ul. Bukowińska 24A/83
02-703 Warszawa,

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02091/19/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

90 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o., Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków

Cement portlandzki popiołowy
CEM II/B-V 32,5 N MONOLIT

Worek 25 kg
ozn. partii/serii:
18 - 3 - 2019

CE

Wg informacji towarzyszącej oznakowaniu:

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent:
LCBA Laboratorium Cementu i Betonu Architektonicznego Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 60
05-250 Radzymin

 

EN 197-1:2011

Skład i składniki
(nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 2015/III/2019

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Czas wiązania
(spełnia)

PN-EN 196-3 :2016-12

89 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska - KSK zimowa

Oznaczenie partii produkcyjnej:
61 04.12.2018
ZM2 ZIMOWA(58108)

Zakład produkcyjny:
ul. Opoczyńska 14
96-200 Rawa Mazowiecka

CE

wg DWU:
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym przeznaczona do ścian, słupów i ścian działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: quick-mix
Sp. z o.o.
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/234/19


Sprawozdanie z badań nr 891/19

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

88 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze
Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

ELASTIK klej dyspersyjny
o podwyższonych parametrach i wydłużonym czasie otwartym D2E

Miejsce produkcji:
ul. Pomorska 53,
70-812 Szczecin;

Oznaczenie partii/serii:
3Y 10 2018

CE

Wg DWU - Klej dyspersyjny D2E o wydłużonym czasie otwartym do wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Propducent: YARD Sp. z o.o.,
ul. Pomorska 53,
70-812 Szczecin

EN 12004:2007+A1:2012

Przyczepność:
Początkowa wytrzymałość na ścinanie
(spełnia)

 

PN-EN 1324:2008 p.7.2

Sprawozdanie nr WINB/09-1/2019

Trwałość:
Wytrzymałość na ścinanie po starzeniu termicznym
(spełnia)

 

PN-EN 1324:2008 p.7.4

Trwałość:
Wytrzymałość na ścinanie (przyczepność) w podwyższonej temperaturze
(nie spełnia)

 

PN-EN 1324:2008 p.7.5

Trwałość :
Wytrzymałość na ścinanie po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

 

PN-EN 1324:2008 p.7.3

87 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Przesyłania i Dystrybucji Gazu
Laboratorium Badań Armatury i Technik Eksploatacji Gazociągów
ul. Bagrowa 1,
30-733 Kraków

Bateria umywalkowa, jednouchwytowa jednootworowa, stojąca z obrotowym wylotem Beryl

Indeks:
4802-915-00

Ean: 5 907571 482035

Data produkcji: AFNK1209

znak budowlany

wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych: wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie itp.) – w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym pomieszczeniach wychowawczo – oświatowych, służby zdrowia, branży spożywczej, zakładach przemysłowych i usługowych

Wyroby budowlane mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Producent:
Armatura Kraków S.A.
ul. Zakopiańska 72
30-418 Kraków

PN-EN 817:2008

Klasa przepływu
(nie spełnia)

PN-EN 817:2008

Sprawozdanie z badań numer 1/P/BATERIA-ARMATURA/2019/P

86 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Przesyłania i Dystrybucji Gazu
Laboratorium Badań Armatury i Technik Eksploatacji Gazociągów
ul. Bagrowa 1,
30-733 Kraków

Bateria prysznicowa, jednouchwytowa mechaniczna z głowicą mieszającą 35 mm, Signy, Cooke&Lewis

Ean:
5 052931 460021

Data produkcji:
S/N: 03/18

znak budowlany

wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych: Baterie mechaniczne służące do wyposażenia urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach higienicznych

Wyroby budowlane mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Producent:
Castorama Polska
Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 78
02-255 Warszawa

PN-EN 817:2008

Klasa przepływu
(nie spełnia)

PN-EN 817:2008

Sprawozdanie z badań numer 1/P/BATERIA-SIGNY/2019/P

85 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Techniki Okrętowej S.A., ul. Szczecińska 65,
80-392 Gdańsk

Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe Padilla Reversible EI60

znak budowlany

Wg. Deklaracji Właściwości Użytkowych:
Jako zamknięcia otworów w przegrodach pionowych wewnętrznych

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent: Puertas Padilla S.L.,
General Moscardo 4,
El Albujon,
30-330 Cartagena, Hiszpania

Upoważniony przedstawiciel producenta w Polsce:
Padilla Polska
Sp. z o.o.,
ul. Wybieg 10,
61-315 Poznań

ITB-KOT-2017/0104 wydanie 1
(2017 rok)

Odporność ogniowa
(spełnia)

PN-EN 1634-1+A1:2018-03

PN-EN 1363-1:2012
PN-EN 1363-1:2012 /Ap1:2015-12

Sprawozdanie nr 8-938-06-222/S/1

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 144 w wykazie wyników badań z 2018r.

84 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Technologiczne BETOTECH
Sp. z o.o.,
Laboratorium Materiałów Budowlanych,
ul. Cementowa 1, Chorula,
47-316 Górażdże

wg. etykiety
Kostka brukowa HOLLAND, wym.: 80x100x200 mm,
kolor: szary

Data produkcji:
07.01.2019

wg. DWU
niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
Betonowa kostka brukowa Holland 80x100x200 mm, szara i barwiona

CE

Wg. etykiety
Stosować do nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych (np. place, chodniki, parkingi, podjazdy) pod obciążeniem ruchem pieszym i kołowym, zgodnie z przepisami inżynierii komunikacyjnej

Wg. DWU
Przeznaczona do budowy nawierzchni wewnętrznych i zewnętrznych (np. chodniki, place, parkingi, podjazdy) pod obciążeniem ruchem pieszym i kołowym, za wyjątkiem ciężkich maszyn budowlanych, górniczych i wojskowych.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: Firma Barabaś
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1c,
59-300 Lubin

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005
załącznik F

Sprawozdanie nr 041/B/2019

83 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wierzchniego krycia SUPERNOVA W/400/1200

Data produkcji: 19.10.10 ZM A 300001
(słabo czytelne)

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
a) izolacja wodochronna dachów;
b) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent:
IZOLACJA-JAROCIN S.A.
ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin

EN 13707:2004
+A2:2009

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie nr 29/19/45/P-1

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

82 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centralne Laboratorium Badawcze
HENKEL Polska
Sp. z o.o.
Stara Góra
26-220 Stąporków

Zaprawa Murarska typu G

26.11.18 ZM1 00618

CE

Według DWU: Ściany murowane, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
Sicher Bautechnik
Sp. z o.o.
ul. Milenijna 12/14
97-200 Tomaszów Mazowiecki

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Absorpcja wody (spełnia)

PN- EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr 230/03/2019

Trwałość (mrozoodporność)

- Ubytek masy
(spełnia)

- spadek wytrzymałości na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-85/B-04500

81 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty polistyrenowe wytłaczane Synthos XPS PRIME S 30 L

Data produkcji: 2018/11/20

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja cieplna
w budownictwie.
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych.
Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym
i wodnym.

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
Synthos Dwory 7
Sp. z o.o.
Sp. j.
ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim

EN 13164:2012+A1:2015
EN 14934:2007
EN 14307:2009+A1:2013

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)
Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN
13164+A1:2015-03 załącznik C

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 16/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN- EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(spełnia)
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji
(spełnia)

PN- EN 12087:2013-07
Metoda 2A

PN- EN 12088:2013-07

80 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Płyty styropianowe
Austrotherm EPS 100
EPS EN 13163 T2-CS(10)100-BS150
o grubości 50 mm

Data produkcji:
16.10.2018 r.
Partia nr:
2/ 16/10/18

Zakład produkcyjny:
Zakład II:
ul. Fabryczna 80/82, 96-106 Skierniewice

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:

Austrotherm
Sp. z o. o. ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr LZF00-01278/19/Z00NZF/B

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 316 w wykazie wyników badań z 2018 r.


Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

 PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

79 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Przesyłania i Dystrybucji Gazu
Laboratorium Badań Armatury i Technik Eksploatacji Gazociągów
ul. Bagrowa1,
30-733 Kraków

BTB_021 M Bateria umywalkowa Chrom

znak budowlany

W instalacjach sanitarnych zamontowanych w pomieszczeniach do higieny ciała (szatnie, łazienki itp.) i w kuchniach, tzn. do użycia w wannach, umywalkach, miskach bidetowych, prysznicach i zlewozmywakach

Wyroby budowlane mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Producent: Deante Antczak Sp. j.
Al. Kościuszki 3, 90-418 Łódź.

PN-EN 817:2008

Szczelność
(Spełnia)

PN-EN 817:2008
p.8.3.1. / p.8.4.2 / p.8.7.1

Sprawozdanie z badań numer 1/WWB.7782.1.10.2019.L.Drz/P

Wytrzymałość na ciśnienie
(Spełnia)

PN-EN 817:2008
p.9.4.1 / p.9.5.1

Właściwości hydrauliczne – klasa przepływu
(Spełnia)

PN-EN 817:2008
p.14.2 / p.10.6.2

Właściwości mechaniczne – odporność elementów regulacji na skręcanie
(Spełnia)

PN-EN 817:2008
p.11.2.4

Trwałość (Odporność na zużycie mechaniczne)
(Spełnia)

PN-EN 817:2008
p.12.1.2.4

78 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział zamiejscowy w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. Wojciecha Korfantego 193A,
40-157 Katowice

Folia wytłaczana IZOFLEX 400, wym. 20±0,5mx1,0m, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Folia 400

Data produkcji:
2018 –11 – 19
Numer partii: 4/13

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:

Wyroby z tworzyw sztucznych do izolacji przeciwwilgociowej PN-EN 13967:2012

Membrany

Producent: Lenko S.A.
ul. Okrzei 2,
43-300 Bielsko- Biała

EN 13967:2012
(PN-EN 13967:2012)

Wodoszczelność (2kPa/24h) (spełnia)

PN-EN 1928:2002
(metoda A)

Sprawozdanie nr 7/19/19/F-1

Trwałość:
- wodoszczelność po sztucznym starzeniu
(spełnia)
- wodoszczelność po działaniu chemikaliów
(spełnia)

PN-EN 1296:2002
PN-EN 1928:2002 Metoda A (2kPa/24h)
PN-EN 1847:2010
PN-EN 1928:2002 Metoda A (2kPa/24h)

Odporność na uderzenie
Metoda A
(spełnia)
Metoda B
(nie spełnia)

PN-EN 12691:2018-05

Odporność obciążenie statyczne
(spełnia)

PN-EN 12730:2015-06
(metoda B)

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
- wzdłuż
(nie spełnia)
- w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(nie spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(nie spełnia)

 

PN-EN 12311-2:2013-07

77 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach
Zakład Badawczo-Analityczny Laboratorium Badań Wytrzymałościowych ul. Chorzowska 50A 44-100 Gliwice.

 

Rura kanalizacji wewnętrznej PVC/HT-S 110x2,6 dł. 1 m.

znak budowlany

Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków

Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niekontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Producent: Wavin Polska S.A.
ul. Dobieżyńska 43,
64-320 Buk

ITB-KOT-2018/0573 wydanie1

Cechy geometryczne:
(spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Sprawozdanie nr 67/2019

Skurcz wzdłużny (spełnia)

PN-EN ISO 2505:2006

Odporność na uderzenia (spełnia)

PN-EN ISO 3127:2017-12

Szczelność połączeń
(spełnia)

PN-EN ISO 13254:2017-11

76 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

EPS FASADA EKO STANDARD (80mm)

Miejsce produkcji: brak informacji;
Oznaczenie partii/serii: brak inforamcji;
Rok produkcji: brak informacji;

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent Styropianu KOLGROST
J. Grochowski,
K. Kolasa,
Z. Kolasa
Spółka Jawna Dąbrówka Mała 31 95-060 Brzeziny

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 219/T/2019

75 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1 03-302 Warszawa

Zakład Mostów
Zespół Diagnostyki i Napraw Mostów TM-1

Zakład Geotechniki
Laboratorium Geotechniki
TG-1

Izolacje wodochronne
w arkuszach, papowe, polimeroasfaltowe do pomostów SELENA MOST ROAD-RT20 S50
Papa o wymiarach
8,0 m x 1 m x 5,0 mm

Data produkcji: 2018.10.02
Zmiana: I/A

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych: Do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych drogowych i kolejowych obiektach mostowych. Izolację można układać na innych obiektach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych

Membrany

Producent:
„Izolacja Matizol"
Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 32
38-300 Gorlice

IBDiM nr AT/2006-02-1987/4

Siła zrywająca przy rozciąganiu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie z badań nr 56/TG-1/TM-1/01/2019

Sprawozdanie z badań nr TM-1/09/19

Wydłużenie przy zerwaniu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Siła zrywająca przy rozdzieraniu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)

Procedura Badawcza IBDiM nr
PB/TM-1/4:2013

Siła zrywająca styki arkuszy papy
(spełnia)

Procedura Badawcza IBDiM nr
PB/TM-1/9:2013

Przesiąkliwość
(spełnia)

Badanie wykonane przez Jednostkę Oceny Technicznej wg Procedury Badawczej IBDiM nr
PB/TM-1/3:2005

Nasiąkliwość
(spełnia)

PN-B-04615:1990

Przyczepność do podłoża badana metodą „pull-off"
(spełnia)

Procedura Badawcza
IBDiM nr
PB-TM-1/5:2016

Odporność na działanie podwyższonej temperatury
(spełnia)

PN-B-04615:1990

74 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe AUSTROTHERM EPS FASSADA PREMIUM gr. 100 mm

Zakład produkcyjny: Austrotherm
Sp. z o.o.
Zakład II:
ul. Fabryczna 80/82, 96-106 Skierniewice
Data prod.
26.04.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Austrotherm
Sp. z o.o.
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 223/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

73 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik Stalowy Altech Premium 600/11/700
H6R NB46 K A

CE

Grzejnik stalowy do stosowania
w wodnych instalacjach CO

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent: Saint - Gobain Polska
Sp. z o.o.
ul. Szklanych Domów 1
42-530 Dąbrowa Górnicza

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 12/19/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

 

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 + Ap1:2018-05 p. 5.6

 

72 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 – CEM II/B-V 32,5 R

Data produkcji 02/03/2019

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Cementownia Kraków- Nowa Huta Sp. z o.o.
ul. Cementowa 2, 31-983 Kraków

EN 197-1:2011

Skład i składniki
(spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie nr 868/19

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Czas wiązania (spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016 p. 6

Stałość objętości:

- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016 p.7

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.4.2

Zawartość chlorków
(spełnia)

 

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.5.16

71 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlanej
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 21 lok. 2
58-300 Wałbrzych

Okno dwuskrzydłowe o wymiarach 1465 x 1435 mm
2019-15973-1-1 PERFECTHERM - PROSTE

Zakład prod.:
Fabryka Okien
ul. Polna 27
18-420 Jedwabne

CE

Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent: SONAROL
Spółka jawna Najda
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne

PN-EN 14351-1+A2:2016
EN 14351-1:2006+A2:2016

Przepuszczalność powietrza
(spełnia)

 

PN-EN 1026:2016

Sprawozdanie nr MLTB-2019-01-WINB-PODL

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1027:2016

Odporność na obciążenie wiatrem
(spełnia)

 

PN-EN 12211:2016

70 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Budowlane Sp. z o.o. Laboratorium Centralne
ul. Drzonków -Cisowa 7,
66-004 Zielona Góra

Betonowa kostka brukowa klasyczna 01/KOS/1/2017
Cegła HOLLAND - 80 mm

CE

Do zastosowań zewnętrznych i do wykończenia dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: ZIEL-BRUK
Sp. z o.o., ul. Mosiężna 27, 66-400 Gorzów Wlkp.

PN-EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005/AC:
2007
(EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:
2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007 zał. F

Sprawozdanie z badań nr 19-02-26-01-WINB-GW

Trwałość - nasiąkliwość (spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007 zał. E

69 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Obrzeże betonowe szare o wymiarach 1000 x 200 x 60 mm

Zakład produkcyjny: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz
Zakład produkcyjny w Zabrowie
ul. Białostocka 63C
18-300 Zambrów
Data prod.
2019.04.06

CE

Budowa nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i/lub jako elementy pokryć dachowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent wyrobu:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz.
Al. Józefa Piłsudskiego 40
18-400 Łomża

PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC:2007
(EN 1340:2003
EN 1340:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 1340:2004+
AC:2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 177/BR/2019

68 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Institut Pro Testování a Certifikaci, a. s.
třída Tomáše Bati 299, Louky,
763 02 Zlín, Czech Republic

Papa Icopal Baza PYE PV250 S 4.0s Szybki Profil SBS

Data produkcji: 14.09.2017 r., 04:13

CE

Izolacja wodochronna dachów/ izolacja wodochronna dachów podlegająca reakcji na ogień

Membrany

Producent:
Icopal sp. z o.o.
ul. Łaska 169/197,
98-220 Zduńska Wola

EN 13707:2004+A2:2009

Wodoszczelność (nie spełnia)

PN-EN 1928

Sprawozdanie nr 412503184-01

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 293 w wykazie wyników badań z 2017 r.

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maks. siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
- maks. siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy rozciąganiu wzdłuż (nie spełnia)
- wydłużenie przy rozciąganiu w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN 12311-1

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1

Giętkość w niskiej temperaturze (-5 °C) (nie spełnia)

PN-EN 1109

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2

67 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

KLEJ DO PŁYTEK ZWYKŁY CZ-01 (CERAMIK CZ-01)

Oznaczenie partii/serii: 08.01.19;

CE

KLEJENIE PŁYTEK WEWNĄTRZ

Kleje budowlane

Producent: ARSANIT
Sp. z o. o.
ul. Obwodowa 17
41-100 Siemianowice Śląskie

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/10/2019

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

66 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa DI cegła 60 mm szara

Zakład produkcyjny: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz
Zakład produkcyjny w Zabrowie.
ul. Białostocka 63C
18-300 Zambrów
Data prod.
2019.04.08

CE

Budowa nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i/lub jako elementy pokryć dachowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent wyrobu:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz.
Al. Józefa Piłsudskiego 40
18-400 Łomża

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 176/BR/2019

65 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Hydrofobowe płyty styropianowe o obniżonej chłonności wody WODOSTYR SUPER EPS 100, grubość 80 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu (według DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 13/CPR/16 z dnia 18.10.2016r. wydanie 2): WODOSTYR SUPER 100 EPS-EN 13163-T2-L3-Sb5-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)2;

Zakład produkcyjny
w Chmielowie
ul. Chemiczna 18,
39-442 Chmielów
oznaczenie partii:
Zmiana I, Data prod 26.IX.18

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
IZOLBEX
Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9,
09-500 Gostynin

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 147/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

Przepuszczalność wody:
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07
metoda 2A

64 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Folia wytłaczana HDPE do poziomej izolacji przeciwwilgociowej HYDROFOL

5 903240 017355
2018-07-21
(50mb x 0,40m)

CE

Według DWU: Folia wytłaczana HDPE do poziomej izolacji przeciwwilgociowej

Membrany

Producent: PLAST MASTER Teresa i Ryszard Sudoł
ul. Polna 4b
37-100 Łańcut

EN 14909:2012
(PN-EN 14909:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 9/19/21/F-1

Trwałość:

Po sztucznym starzeniu (spełnia)

Po działaniu alkaliów
(spełnia)

PN-EN 1296:2002

PN-EN 1928:2002 Metoda A

PN-EN 1847:2010
PN-EN 1928:2002 Metoda A

Odporność na uderzenie
(spełnia)

PN-EN 12691:2018-05
Metoda A
Metoda B

Odporność na zginanie w niskiej temperaturze
(-30ºC)
(spełnia)

PN-EN 495-5:2013-07

63 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik stalowy panelowy CV11 600 x 1000 EQUATION o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Grzejnik stalowy panelowy C11 600 x 1000
Grzejnik stalowy panelowy V11 600 x 1000
kod kreskowy: 5901171184382

CE

Montaż w systemach grzewczych budynków

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: Leroy-Merlin Polska Sp. z o. o.,
ul. Targowa 72
03-734 Warszawa

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 14.3/19/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 + Ap1:2018-05 p. 5.6

62 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik stalowy panelowy
CV22 600 x 600 EQUATION o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Grzejnik stalowy panelowy C22 600x600
Grzejnik stalowy panelowy V22 600x600
kod kreskowy: 5901171184481

CE

Montaż w systemach grzewczych budynków

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: Leroy-Merlin Polska Sp. z o. o.,
ul. Targowa 72
03-734 Warszawa

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia)
- nominalna moc cieplna Φ30 (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 14.1/19/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (nie spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

61 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Techniki Okrętowej S.A

Laboratorium Badań Ogniowych
ul. Szczecińska 65
80-392 Gdańsk,

Drzwi przeciwpożarowe systemu ASP 80 FIRE +

rok produkcji:
2018

znak budowlany

do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako drzwi wewnętrzne

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent:
Royal Team Plus Sp. z o.o. ul. Leśna 2D,
32-500 Chrzanów

ITB-KOT-2017/0272 wydanie 1

Odporność ogniowa
(spełnia)

PN-EN 1634-1+A1:2018-03

PN-EN 1363-1:2012
PN-EN 1363-1:2012 /Ap1:2015-12

Sprawozdanie nr 8-881-03-222/S/1

60 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Stalowy grzejnik panelowy TYP-22 o wymiarach 600 x 800 mm

Rok produkcji: 2018

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach.

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:

P.P.H.U. DIAMOND
Sp. z o.o.
ul. Rakowicka 31
31-510 Kraków

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

nominalna moc cieplna Ф30
(nie spełnia)

nominalna moc cieplna Ф50
(nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie Nr 04/19/GUNB

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 266 w wykazie wyników badań z 2018 r.

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

59 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 038 PODŁOGA-DACH, grubość 40 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
(według Deklaracji Właściwości Użytkowych Nr 04/2014/2017 z dnia 26.06.2017r.):
EPS 038 PODŁOGA-DACH EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sb5-P30-BS125-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

Oznaczenie partii: 8.11.18/14:02/103

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie.

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
EUROSTYR Serafin Spółka Jawna
ul. Polna 2,
37-100 Łańcut

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 148/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

58 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

płyty styropianowe EGOMIX EPS 040 FASADA
gr. 100 mm
EPS - EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS100-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR100

Data produkcji: 19.11.2018

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: POLYFORM
s.r.o.,
Terezie Vansovej 10,
0650 03 Podolinec, Republika Słowacka

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 15/19/27/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

57 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw
i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Podkład podłogowy AXTON Szybki Beton B-30

Partia:
UJAZD 10
(wydruk daty produkcji nieczytelny)

CE

Materiał przeznaczony do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu, przeznaczony do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: KREISEL Technika Budowlana
Sp. z o.o..
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

PN-EN 13813:2003
(EN 13813:2002)

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie nr SB/163/19

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

56 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik stalowy panelowy C22 550 x 800 EQUATION o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Grzejnik stalowy panelowy C22 550 x 800
kod kreskowy: 5901171184436

CE

Montaż w systemach grzewczych budynków

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: Leroy-Merlin Polska Sp. z o. o.,
ul. Targowa 72
03-734 Warszawa,

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 14.2/19/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 + Ap1:2018-05 p. 5.6

55 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik centralnego ogrzewania Retto model RET-50/110 o wymiarach 540x1072 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: RETTO

Data produkcji: 01.03.2019 r.

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy
Spółka Jawna,
Nowa Wieś k/Włocławka,
ul. Jana Pawła II 12 A, 87-853 Kruszyn

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 13.3/19/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 + Ap1:2018-05 p. 5.6

54 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik centralnego ogrzewania Pop Star o wymiarach 500x1190 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: POPS-50/120C34

Data produkcji: 26.02.2019 r.

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy
Spółka Jawna,
Nowa Wieś k/Włocławka,
ul. Jana Pawła II 12 A, 87-853 Kruszyn

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 13.2/19/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 + Ap1:2018-05 p. 5.6

53 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik centralnego ogrzewania Pop Star o wymiarach 500x875 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: POPS-50/90C34

Data produkcji: 08.11.2018 r.

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy
Spółka Jawna,
Nowa Wieś k/Włocławka,
ul. Jana Pawła II 12 A, 87-853 Kruszyn

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 13.1/19/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 + Ap1:2018-05 p. 5.6

52 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Płyty styropianowe
Austrotherm EPS
038 DACH / PODŁOGA
EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-CS(10)70-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2
o grubości 50 mm

Partia nr:
2/ 29/10/18
Zakład produkcyjny:
Zakład II,
ul. Fabryczna 80/82, 96-106 Skierniewice

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Austrotherm
Sp. z o. o. ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

EN 13163:2012+A1:2015
(PN-EN 13163+A1:2015-03)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr LZF00-01277/19/Z00NZF/B

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 295 w wykazie wyników badań z 2018 r.

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

51 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 200-036 DACH-PODŁOGA–PARKING, gr. 200 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GENDERKA/WSC/01/W200

Data produkcji: 22.11.2018

opakowanie 0,3 m3 (3 płyty o wymiarach 1000x500x200 mm)

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
GENDERKA
Sp. z o.o.,
ul. Raczkowskiego 1,
85-862 Bydgoszcz

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 168/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN
12089:2013-07
Metoda B

50 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Folia kubełkowa VENTFOL POWER 850 V o wymiarach:
dł. 20 mb, szer. 3,0 m, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: VENTFOL POWER 850 V (według Deklaracji Własciwosci Użytkowych nr PM5V/V/2013 wersja 1 z dnia 9.10.2017 r.)

Data produkcji:
2018-11-26

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Folia HDPE wytłaczana do izolacji przeciwwilgociowej zewnętrznej ścian fundamentów, podłóg i pod podłogami, stropów, stropodachów oraz do izolacji przeciwwilgociowej w inżynierii lądowej z funkcją rozdzielania i drenażu PN-EN 13967:2012 (EN 13967:2012)

Membrany

Producent:
Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł ul. Polna 4b,
37-100 Łańcut

EN 13967:2012
(PN-EN 13967:2012)

Wodoszczelność (2kPa/24h) (spełnia)

PN-EN 1928:2002
(metoda A)

Sprawozdanie nr 163/H/2019

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia)

-maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN 12311-2:2013-07
(metoda A)

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
- wzdłuż
(nie spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Odporność na uderzenie
(spełnia)

PN-EN 12691:2007
(metoda A)

Odporność obciążenie statyczne
(spełnia)

PN-EN 12730:2002
(metoda B)

49 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa wyrównująca extra BUILDFIX
szara

03.10.18 GL1 00737

CE

wg DWU:
Zaprawa tynkarska według projektu, wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP), której podstawą jest spoiwo nieorganiczne, przewidziana do zastosowania zewnętrznego i wewnętrznego na ścianach, sufitach, słupach i ścianach działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent wyrobu:
Mapei Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa
Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 998-1:2016

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/141/19

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/
A1:2005
Metoda A i B

48 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa murarska klasa M10, typ T

23.10.2018 - 171015004

CE

wg DWU:
Ściany murowane, słupy i ściany działowe objęte zakresem normy.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent wyrobu:
Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II" Sp. z o.o.
ul. Górnicza 7
39-400 Tarnobrzeg

EN 998-2:2010

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr SB/138/19

Sprawozdanie z badań nr 378/19

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002
PN-EN
1015-17:2002/A1:2005

47 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

weber zaprawa murarsko tynkarska 02/15

Data ważności:
28.09.2019 r.

Partia:
28.09.2018 nr op. 01339 GK

Zakład produkcyjny:
ul. Adamowicza 1
05-530 Góra Kalwaria

CE

wg DWU:
Zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia (G), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym.

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) do wnętrz i na zewnątrz. Do wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich. Typ i klasa:
GP – CS IV - W 0

Wyroby do wznoszenia murów

Producent wyrobu:
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

EN 998-1:2010
EN 998-2:2010

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr SB/137/19

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

46 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 038 PREMIUM DACH/PODŁOGA
/15190219
gr. 180mm,

krawędzie gładkie data produkcji
12:23 21.02.2019
Zakład produkcji styropianu
ul. Ostródzka 3,
14-140 Miłomłyn

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: SONAROL
Sp. J. NAJDA,
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne.

PN-EN 13163 +A2:2016-12
(EN 13163:2012+A2:2016)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 164/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

45 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Polmar Fasada Grafit
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 P
typ wyrobu EPS S

data produkcji 13.03.2019;
grubość 100mm, krawędzie proste
zakład prod.
ul. Mickiewicza 56
83-130 Pelplin

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Swisspor Polska Sp. z o.o.,
ul. Kroczymiech 2 32-500 Chrzanów

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 166/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

44 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe STYROPIAN STB EPS S 033 STYRGRAF 001 EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

Partia: 969

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STB Koncept
Sp. z o.o.,
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 5
Cięciwa,
05-200 Wołomin.

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 129/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

43 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

PERFECT- ELASTYCZNY KLEJ DO PŁYTEK C2TE
CEMENTOWY, O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH, O ZMNIEJSZONYM SPŁYWIE I WYDŁUŻONYM CZASIE OTWARTYM

Miejsce produkcji: Zakład produkcyjny nr 60
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

Oznaczenie partii/serii:
03.08.2018 godz.: min..
Rok produkcji: 2018

CE

Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach i innych konstrukcjach budowlanych

Kleje budowlane

Producent: QUICK-MIX
Sp. z o.o.,
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/05/2019

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

42 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Oddział Ceramiki i Betonów
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

KRAWĘŻNIK BETONOWY
KRAWĘŻNIK - OBRZEŻE 6X20X100CM - SZARE - FAZA JEDNOSTRONNA 1-OT-06-000-1_F-CO

Miejsce produkcji:
nr 4, KIELCE
ul. Ściegiennego 240,
25-116 Kielce;
Oznaczenie partii/serii:
Nr serii 304,
Nr formy KL-345,
Data produkcji/zmiana 05.11.2018/3;
Rok produkcji: 2018;

CE

Do wykończenia zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni do ruchu pieszego i kołowego

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: BRUK-BET
Sp. z o.o.
Nieciecza 199
33-240 Żabno

EN 1340:2003, EN 1340:2003/AC:2006

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

PN-EN 1340:2004
+AC:2007
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 5/K/LB/2019

41 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Oddział Ceramiki i Betonów
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

 

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
KOSTKA BRUKOWA HOLLAND GR. 6CM - SZARA {N}
1-06-HO-000-3..-CO

Miejsce produkcji:
nr 4, KIELCE
ul. Ściegiennego 240,
25-116 Kielce;
Oznaczenie partii/serii:
Nr serii 0339,
Nr formy K1-155,
Data produkcji/zmiana 29.11.2018/3;
Rok produkcji: 2018;

CE

Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: BRUK-BET
Sp. z o.o.
Nieciecza 199
33-240 Żabno

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 4/K/LB/2019

40 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

ATLAS PLUS klej wysokoelastyczny odkształcalny

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ATLAS PLUS NOWY
C2 TE S1

worek 20 kg,
ozn. partii/serii :
Z3 2018:08:24 21:03 248919 07152

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Klej cementowy do płytek o podwyższonych parametrach, o wydłużonym czasie otwartym i zmniejszonym spływie, odkształcalny C2 TE S1 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków zarówno na ściany jak i na podłogi.

Kleje budowlane

Producent:
ATLAS Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 7/2019

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 352 w wykazie wyników badań z 2018 r.

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

39 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej cementowy o podwyższonych parametrach
H40 BEZ LIMITÓW szary 25 kg

20180713
KPA1 611

Ean:
5 900401 819117

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
Kerakoll Polska
Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128
95-030 Rzgów

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 11/2019

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

38 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej do płytek GLAZURNIK
klasa C1

8022452035494 05.09.18 BA1 02626

CE

Według DWU: Klej do płytek, cementowy, do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych, podłogowych lub ściennych

Kleje budowlane

Producent: MAPEI Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14,
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 5/2019

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

37 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa wierzchniego krycia VILLAS
W-400

Data produkcji: 10/10/2018/ 00:26

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:

a. izolacja wodochronna dachów
b. izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent: ICOPAL
Sp. z o.o.,
ul. Łaska 169/197,
98-220 Zduńska Wola

EN 13707:2004
+A2:2009

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie nr 6/19/18/1/P-1

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(nie spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

36 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa ASPOT V60 S30

Data produkcji 23.10.2018
Zmiana 1

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja wodochronna dachu oraz izolacja przeciwwilgociowa

Membrany

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Lemar Sp. z o.o.
ul. Skocka 54, Potrzanowo,
62-085 Skoki

EN 13707:2004
+A2:2009

EN 13969: 2004
EN 13969:2004/
A1:2006

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie nr 8/19/20/1/P-1

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Odporność na uderzenie
(spełnia)

PN-EN 12691:2018-05 Metoda A

Odporność na obciążenie statyczne
(spełnia)

PN-EN 12730:2015-06
Metoda B

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

35 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium CERABUD
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 27,
63-700 Krotoszyn

Betonowa kostka brukowa BEHATON 8 cm z Fazą

Data produkcji: 24.11.2018 r.

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Kostka brukowa przeznaczona do pokryć nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego, ruchu kołowego oraz na pokrycia dachowe.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
PPHU MAR-DOM Marek Kwieciński
ul. Europejska 32
62-500 Konin

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 015/NL/19

34 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe FASADA GRAFIT EPS S 033 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 gr. 120 mm

Zakład produkcyjny: KRASBUD Krasowski Sp. j.
18-220 Czyżew
ul. Zarzecze 8A

Data prod.
07.01.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: KRASBUD Krasowski Sp. j.
ul. Zarzecze 8A
18-220 Czyżew

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 50/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

33 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Elastyczny, szybkowiążący klej do płytek, K6 BŁYSKAWICZNY PLUS 25kg,
C2 FT S1 – EN 12004

30.07.18 ,
nr art. 219447
Zakład produkcyjny
ul. Gipsowa 5,
97-427 Rogowiec

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: „K6" Klej cementowy
o podwyższonych parametrach, szybkowiążący,
o zmniejszonym spływie, odkształcalny do stosowania
w budownictwie

Kleje budowlane

Producent:
Knauf Sp. z o.o.
ul. Światowa 25,
02-229 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 10/2019

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

32 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium CERABUD
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 27,
63-700 Krotoszyn

Bloczek betonowy M6
(niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg. DWU: bl382412kl12)

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Konstrukcje murowe tynkowane lub nietynkowane, konstrukcje murowe przenoszące obciążenia i nieprzenoszące obciążeń w budownictwie ogólnym, lądowym i wodnym.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
BUTRANS- POZNAŃ Materiały Budowlane Sp. z o.o.
ul. Wołkowyska 28, 61-132 Poznań

EN 771-3: 2011+A1:2015

Wytrzymałość na ściskanie:
(nie spełnia)

PN-EN
772-1:2011
+ A1:2015-10

Sprawozdanie nr 013/NL/19

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:

- gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN
772-13:2001

31 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

PŁYTY STYROPIANOWE IZOBAU FASADA EPS 70-040 GR.12cm
(IZOBAU FASADA EPS 70-040 EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Miejsce produkcji:
LUBAU Sp. z o. o. Spółka komandytowo-akcyjna,
ul. Bukowińska 24a/83,
02-703 Warszawa;

Oznaczenie partii/serii:
nr partii: C595
data produkcji: 26.11.2018;

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: LUBAU Sp. z o. o. Spółka komandytowo-akcyjna,
ul. Bukowińska 24a/83,
02-703 Warszawa;

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 47/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

30 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników
i Armatury
ul. Wilcza 8
26-610 Radom

 

Grzejnik stalowy panelowy C 22 600x600

data produkcji:
29.06.2018r.

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu:
ZPU IDMAR IDI CAPITAL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Krosno,
ul. Główna 9A,
62-050 Mosina

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Ф30
(spełnia)

Nominalna moc cieplna Ф50
(spełnia)

 

PN- EN 442-2:2015-02
p. 5.4.2
p. 5.5.1.

Sprawozdanie nr 06/19/WINB

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015-02
p. 5.6

29 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe AQUA
EPS 100 – 037,
gr. 150 mm
EPS EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR150-WL(T)4

Zakład produkcyjny: KRASBUD Krasowski Sp. j.
18-220 Czyżew
ul. Zarzecze 8A
Data prod.
10.01.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: KRASBUD Krasowski Sp. j.
ul. Zarzecze 8A
18-220 Czyżew

 

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 51/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

 

Wytrzymałość na ściskanie
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu
(spełnia)

PN-EN 12087:2013-07
Metoda 2A

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

28 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe KNAUF Therm Expert Fasada XTherm λ 32 dN 140 (TYP EPS S)
EPS - EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS75-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR80

grubość 140 mm

Typ EPS S

Zakład prod.: Adamowice,
ul. Styropianowa 1
96-320 Mszczonów

Data Produkcji: 19.12.2018

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:

KNAUF Industries Polska sp. z o.o.
Adamowice,
ul. Styropianowa 1
96-320 Mszczonów

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 97/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

27 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków


KSK Letnia. Zaprawa murarska do cienkich spoin według projektu

01.06.2018 07:15 ZM2 BIAŁA 58106

Zakład produkcyjny:
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

CE

wg Deklaracji Właściwości Użytkowych
nr QM-260363-T

Zaprawa murarska do cienkich spoin według projektu,
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym przeznaczona do ścian murowych, słupów i ścian działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: quick-mix
Sp. z o.o.
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/122/19


Sprawozdanie z badań nr 439/19

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

26 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa
murarsko-tynkarska
DuoDur 25 kg

Ean
5 907534 261721

15:14
26/11/18/LO

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (typ G) wg projektu. Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych: wewnątrz i na zewnątrz.
Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (typ GP) wg projektu. Do stosowania na ścianach, stropach i słupach wewnątrz i na zewnątrz

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Baumit
Sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 56G,
53-012 Wrocław

PN-EN 998-1:2016-12
(EN 998-1:2016)

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Przyczepność do podłoża
(spełnia)
Symbol modelu pęknięcia)
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Sprawozdanie z badań nr SB/127/19


Sprawozdanie z badań nr 310/19

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Przepuszczalność pary wodnej
(spełnia)

PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

25 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium CERABUD
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 27,
63-700 Krotoszyn

Bloczek fundamentowy 38x24x12

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 11.02.2019 r.

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
w ścianach, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
PETRUS Sp. z o.o., ul. Podmiejska 15 c, 66-400 Gorzów Wielkopolski

EN 771-3:2011
+A1:2015

Wytrzymałość na ściskanie:
(spełnia)

PN-EN
772-1
+ A1:2015-10

Sprawozdanie nr 018/NL/19

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:

- gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN
772-13:2001

24 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
ALFA FASADA EPS S;
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS80-TR80
gr 100 mm

Data produkcji:
30/10/2018
nr partii produkcyjnej:
30/10/2018
11:19 OL
Zakład produkcyjny:
YETICO S.A.
ul. Towarowa 17 A
10-416 Olsztyn

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
YETICO S.A.

ul. Towarowa 17 A
10-416 Olsztyn

EN 13163:2012+A1:2015

(PN-EN 13163+
A1:2015-03)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 54/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

23 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
GAMMA PASSIVE FASADA EPS S;
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS60
gr 100 mm

Data produkcji:
25/10/2018
nr partii produkcyjnej:
25/10/2018 OL
Zakład produkcyjny:
YETICO S.A.
ul. Towarowa 17 A
10-416 Olsztyn

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
YETICO S.A.

ul. Towarowa 17 A
10-416 Olsztyn

EN 13163:2012+A1:2015

(PN-EN 13163+
A1:2015-03)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 49/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

22 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa – Fundament 4,0 Szybki Profil SBS

Data produkcji: 26/11/2017/ 10:46
L1

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z izolacją przeciwwodną części podziemnych

Membrany

Producent wyrobu:
Icopal Sp. z o.o.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola

EN 13969:2004
EN 13969:2004/
A1:2006

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 10/19/22/P-1

Odporność na obciążenie statyczne
(spełnia)

PN-EN 12730:2015-06
Metoda B

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda B

21 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Perfect Elastyczny klej do płytek C2TE

Oznaczenie serii
lub partii produkcyjnej:
61 27.08.2018 09:48
ZM3 (22049) EKP

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Klej do płytek, cementowy
o podwyższonych parametrach,
o zmniejszonym spływie
i wydłużonym czasie otwartym przeznaczony do wykończenia ścian
i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budowli

Kleje budowlane

Producent:
quick-mix sp. z o.o. ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 6/2019

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

20 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników
i Armatury
ul. Wilcza 8
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy KRAFT,
10 elementowy, kolor biały
(index: G.KRA 70)

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu:
Hydroland
Spółka Jawna

Jawornik 658
32-400 Myślenice

EN 442-1:2014

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(nie spełnia)

PN- EN 442-1:2015-02 +Ap1:2018-05
p. 5.4

Sprawozdanie nr 09/19/WINB

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Ф30
(spełnia)

Nominalna moc cieplna Ф50
(spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02
p. 5.4.2
p. 5.5.1.

19 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe KNAUF Therm Expert Fasada XTherm λ 32 dN 80 (TYP EPS S)
EPS - EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS75-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR80

grubość 80 mm

Typ EPS S

Zakład prod.: Adamowice,
ul. Styropianowa 1
96-320 Mszczonów

Data Produkcji: 05.03.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:

KNAUF Industries Polska Sp. z o.o.
Adamowice,
ul. Styropianowa 1
96-320 Mszczonów

EN 13163:2012+A1:2015

(PN-EN 13163+
A1:2015-03)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 96/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

18 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

„EPS 100-038"
płyty styropianowe (PS-E)

data produkcji 29.01.19;
grubość 50mm, krawędzie proste

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: „PO-STYR" s.c. Piotr Chreścionko, Wojciech Gutkowski, Starorypin Rządowy 29B,
87-500 Rypin

EN 13163:2012+A1:2015

(PN-EN 13163+
A1:2015-03)

 

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 74/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

17 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Izolacje wodochronne
w arkuszach, zgrzewalne, papowe, polimeroasfaltowe,
pod nawierzchnie mostowe.

Nazwa handlowa: Papa zgrzewalna SUPERMOST

14186006
L1 / 23/06/2018/ 15:00

znak budowlany

wg Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych
nr 1/P/2018:

Papa zgrzewalna Supermost przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych
i sprężonych, drogowych
i kolejowych obiektach mostowych zwanych dalej obiektami betonowymi. Izolację
z papy zgrzewalnej Supermost można układać na innych budowlach komunikacyjnych, w tym
na budowlach poziemnych.

Membrany

Producent: Icopal
Sp. z o.o.
ul. Łaska
169/197,
98-220 Zduńska Wola

IBDiM-KOT-2018/0144

wyd. 1
z dnia 02.05.2018r.

Siła zrywająca przy rozciąganiu:

– wzdłuż arkusza
(spełnia)
– w poprzek arkusza
(spełnia)

Wydłużenie przy zerwaniu
– wzdłuż arkusza
(spełnia)
–w poprzek arkusza
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Sprawozdanie nr 94/H/2019

 

Grubość arkusza
(spełnia)

PN-EN 1849-1:2002

16 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Budownictwa Betonowego

Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych

Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Betonowa kostka brukowa gr.8 wzór HOLLAND BEZ FAZY, kolor czarny

(niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: JADAR/KOSTKA BRUKOWA/8-10/2017/SK)

Data produkcji: 2018-10-16
zakład prod.:
JADAR sp. z o.o.
ul. Witosa 9,
26-640 Skaryszew

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Wyrób betonowy przeznaczony do budowy nawierzchni drogowych oraz na pokrycia dachowe, w tym wykładania nawierzchni wewnątrz i na zewnątrz (...)

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
JADAR
Sp. z o.o.,
ul. Marii Fołtyn 6B,
26-600 Radom

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC:2007
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 1

15 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe

EPS DACH/PODŁOGA BASIC
EPS –EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2

gr. 50 mm
1000x500 mm

29.01.19 ZM 1

CE

wg Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych
nr DWU/040
/2018:

ThiB Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Albaterm
Sp. z o.o.
Staw
62-420 Strzałkowo

EN 13163:2012+A2:2016

(PN-EN 13163+
A2:2016-12)

 

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 48/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

14 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium CERABUD
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 27,
63-700 Krotoszyn

Bloczek betonowy M6 25x38x12

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Ściany murowe, słupy i ściany działowe. Do stosowania w konstrukcjach murowych tynkowych zabezpieczonych przed penetracją wody i bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych, konstrukcjach murowych przenoszących i nie przenoszących obciążeń, w budownictwie ogólnym, lądowym i wodnym.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
ROUWDACH
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Łęczyce 22a,
64-330 Opalenica

EN 771-3 : 2011

Wytrzymałość na ściskanie:
(spełnia)

PN-EN
772-1:2011
+ A1:2015-10

Sprawozdanie nr 010/NL/19

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:

- gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN
772-13:2001

13 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników
i Armatury
ul. Wilcza 8
26-610 Radom

 

Grzejnik stalowy łazienkowy BERYL (BE) BE95/43B

data produkcji: listopad 2018

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: w instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Giovanni
Sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 174,
33-300 Nowy Sącz

EN 442-1:2014

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.4

Sprawozdanie nr 03.1/19/WINB

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.6

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Ф30
(spełnia)

Nominalna moc cieplna Ф50
(spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02
p. 5.4.2
p. 5.5.1.

12 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o., Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
30-969 Kraków

Cement portlandzki popiołowy
CEM II/ B-V 32,5R
data prod. – 22.12.2018

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do betonowych wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Grupa AVISTA
Sp. z o.o.,
Sulęcin Włościański 42B,
07-303 Stary Lubotyń

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie:
-wczesna po 2 dniach
(nie spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie nr 542A/III/2019

Skład i składniki
(nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

11 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a, 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa wierzchniego krycia IZOLMAT Superdach 20

Data produkcji: 07.09.2018 2

CE

Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
Izolacja wodochronna dachów

Membrany

Producent: IZOHAN
Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia

PN-EN 13707 + A2:2012
(EN 13707:2004
+A2:2009)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 62/H/2019

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
– wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż
(spełnia)
– wytrzymałość na rozciąganie w poprzek
(spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż
(spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie: wzdłuż
(spełnia)
w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

10 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty z wełny mineralnej skalnej PETRAFAS grubość 50mm , niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PETRAFAS MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1

Data produkcji
20181126K

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Płyty z wełny mineralnej skalnej przeznaczone do izolacji termicznej obiektu budowlanego.

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: PETRALANA S.A
ul. Mazowiecka 11,
40-732 Katowice

EN 13162:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny dla
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 14/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

Długotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

PN-EN 1609:2013-07 metoda A

PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

9 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
IZOBAU DACH PODŁOGA STANDARD EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2
grubość 50 mm

Data produkcji:
12-12-2018 r.
nr partii:
G1722
Zakład produkcyjny:
L01

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
LUBAU Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Bukowińska 24a /83
02-703 Warszawa

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 23/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

8 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
IZOBAU FASADA EPS 042
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS50-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80,
grubość 100 mm

Data produkcji:
19-07-2018 r.
nr partii:
G0872
Zakład produkcyjny:
L01

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
LUBAU Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Bukowińska 24a /83
02-703 Warszawa

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 24/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN
1607:2013-07

7 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement
glinowo - wapniowy
GÓRKAL 40

Worek 5 kg
Data produkcji:
17.09.2018 r.

CE


Wg DWU:

Spoiwo hydrauliczne, które po zmieszaniu z wodą daje zaczyn wiążący i twardniejący w wyniku procesów hydratacji. Zastosowany w odpowiedniej ilości i zmieszany z kruszywem i wodą pozwala na wytworzenie betonu lub zaprawy, które po określonym czasie uzyskują ustalony poziom wytrzymałości

 

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: GÓRKA CEMENT
Sp. z o.o.
ul. Lipcowa 58
32-540 Trzebinia

PN EN 14647:2007
(EN 14647:2005)

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 14647:2007
PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie z badań nr 271/19

Czas wiązania
(spełnia)

 

PN-EN 14647:2007
PN-EN 196-3:2016

6 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Izolacja fundamentów 0,3 m x 50 m 275 g/m2 +/- 20 % Typ A

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CA 03010

Ean:
5 905179 970183

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej

Membrany

Producent:
Conkret Sp. J.
Z. R. Trejderowscy Wielkie Rychnowo
87-410 Kowalewo Pomorskie

PN-EN 14909:2012
(EN 14909:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie z badań Nr 41/H/2019

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO11925-2:2010

5 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa Polbruk B,D,I, prostokąt bez fazy 8 cm, kolor czerwony, tekstura standard, powierzchnia płaska

Data produkcji: 25.09.2018

Zmiana pakująca: 26/27. 09 II

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego, tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: POLBRUK S.A. ul. Nowy Świat 16C
80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 12/BR/2019

4 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa Polbruk B,D,I; szara, prostokąt z fazą 8 cm
o wym. 8x10x20 cm,

Data: 24.11.2018

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego, tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: POLBRUK S.A. ul. Nowy Świat 16C
80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 13/BR/2019

3 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Technologiczne Budownictwa
Instytut Badań
i Certyfikacji
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 23,
35-105 Rzeszów

Betonowa kostka brukowa Polbruk klasy B, D, I, PROSTOKĄT bez fazy 6 cm, kolor szary, tekstura standardowa, powierzchnia płaska

Data produkcji:
23-06-2018/RB
Linia produkcyjna: 86 14

Miejsce produkcji:
Zakład produkcyjny nr 86, Lipie 83,
36-060 Głogów Małopolski k/Rzeszowa

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego, tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: POLBRUK S.A. ul. Nowy Świat 16C
80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr BWINB/829/150201/19

2 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników
i Armatury
ul. Wilcza 8
26-610 Radom

Grzejnik stalowy panelowy CV22 600x06PDUQ

data produkcji: 05.01.2018

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: w instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
ZPU IDMAR IDI CAPITAL GROUP Sp. z o.o., Sp. k., Krosno,
ul. Główna 9a,
62-050 Mosina

EN 442-1:2014

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.4

Sprawozdanie nr 03.2/19/WINB

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.6

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Ф30
(nie spełnia)

Nominalna moc cieplna Ф50
(nie spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02
p. 5.4.2
p. 5.5.1.

1 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników
i Armatury
ul. Wilcza 8
26-610 Radom

Grzejnik płytowy PURMO C22
600x800

F062206008010300
R180622

CE

Według DWU: Instalacje grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent: Rettig ICC bv. Australiëlaan 6.
NL-6199 AA Maastricht-Airport

Upoważniony przedstawiciel:
Rettig Heating
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11,
44-203 Rybnik

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Ф30
(spełnia)

Nominalna moc cieplna Ф50
(spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02
p. 5.4.2
p. 5.5.1.

Sprawozdanie nr 07/19/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.6