Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności
baner - link -  szczepimy sie

Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych

Powrót
Próbki dla roku:
Liczba znalezionych rekordów: 3
Lp. Nazwa organu zlecającego badanie próbki Jednostka, która przeprowadziła badania / nazwa laboratorium Dane identyfikujące wyrób budowlany * Oznakowanie Zamierzone zastosowanie Grupa wyrobów Producent wyrobu / Upoważniony przedstawiciel/ Importer / (adres) Specyfikacja techniczna wyrobu Zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe Metody wg jakich przeprowadzono badania Sprawozdanie z badań (plik PDF) Uwagi
3 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej, modyfikowana SBS, MIDA TOP PV250 S5

Ean 4 620008 309194
Data produkcji: 20.07.20
Zmiana: 2
Partia: 30 133

CE

Według DWU:
a) Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień.
b) Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego.
c) Izolacja wodochronna dachów.

 

Membrany

Technonicol Voskresensk, Ltd. Promploschadka, 5V, 140204 Voskresensk Federacja Rosyjska

Upoważniony przedstawiciel:
TechnoNICOL
Sp. z o.o.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9,
05-500 Piaseczno Polska

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:
2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 39/H/2021

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
Wytrzymałość na rozdzieranie
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

2 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Laboratorium Badawcze
Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie

ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Prefabrykowana betonowa kostka brukowa IBF HOLLAND gr. 8cm, kolor: czerwony

Data produkcji: 15.05.2020 r

CE

Do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu kołowego oraz ciągów ruchu pieszego jako pokrycia nawierzchni zewnętrznych, wewnętrznych i elementy pokrycia dachowego

Wyroby podłogowe i posadzkowe

IBF Polska
Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 21
59-700 Bolesławiec

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 10/K/WT/2021

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 248 w wykazie wyników badań z 2020 r.

POIiŚ

1 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Pion Użytkowania Energii,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik stalowy K22, 600x600,
UG-91-606

ozn. serii/partii produkcyjnej:
12.06.2020 10:26:05,
kod kreskowy:
5 907798 797127

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
W instalacjach grzewczych
w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

INVENA S.A.
ul. Grabskiego 3
75-209 Koszalin

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
Nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 08/21/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5