Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa

Paweł Kulbicki

Powrót
Paweł Kulbicki
Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do spraw orzecznictwa

Urodził się w 1984 r. w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na tymże wydziale ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej. W 2015 r. zdał egzamin adwokacki. Z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego związany jest od 2009 r. gdzie zajmował między innymi stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

Z dniem 6 czerwca 2018 r. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński powołał go na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego ds. orzecznictwa.

  • tel: (22) 661-80-41
  • fax: (22) 661-83-68