Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa

Krzysztof Piątek

Powrót
Krzysztof Piątek
Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do spraw kontroli i wyrobów budowlanych

Urodził się w 1963 r. w Rzeszowie. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Pracował w budownictwie, m.in. jako kierownik budowy. Od 1994 r. związany zawodowo z administracją publiczną, gdy  rozpoczął pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Od 1996 r. pracownik nadzoru budowlanego – najpierw w Terenowym Biurze Inspekcyjno-Kontrolnym w Rzeszowie, a następnie – przez kilkanaście lat – w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie.

Z dniem 6 czerwca 2018 r. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński powołał go na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego ds. kontroli i wyrobów budowlanych.

  • tel: (22) 661-94-44
  • fax: (22) 661-83-68