Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Szkolenie on-line dla kadr organów terenowych

Powrót
Komputer będący symbolem szkolenia online

Około 3000 osób z urzędów wojewódzkich oraz starostw z całej Polski zgłosiło chęć uczestnictwa w warsztacie szkoleniowym on-line poświęconym zmianom w ustawie – Prawo budowlane. Warsztat organizuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Będzie to drugi etap szkolenia, w tej edycji skierowany do kadr administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego z organów terenowych. Pierwszy warsztat odbył się 8 września br. i był przeznaczony dla wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego i wojewodów oraz ich przedstawicieli. 

Lista chętnych jest otwarta, nadal zachęcamy do zgłaszania do przełożonych chęci wzięcia udziału w warsztacie. Terminy sesji szkoleniowych zostaną podane w terminie późniejszym.