Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Liczba deklaracji składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków to 3 307 385 zgłoszeń (05.05.2022)

Powrót
Obecnie liczba deklaracji kształtuje się na poziomie 3 307 385 i dalej rośnie

Obecnie liczba deklaracji kształtuje się na poziomie 3 307 385 i dalej rośnie. Wzrost wpływu deklaracji do ewidencji obrazuje poniższy wykres:

wykres CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW MIESIĘCZNY PRZYROST ILOŚCIOWY DEKLARACJI

Z uwagi na przeznaczenie i rolę budynku liczba ta uwzględnia:  

A: budynki mieszkalne  3 175 609

B: budynki niemieszkalne 1 317 76

wykres kołowy - CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW DEKLARACJE A/B

Obecnie deklaracje złożone: przez urzędnika to 2 493 033, natomiast online to 814 352.

W podziale na liczbę deklaracji dla źródeł ciepła obserwujemy, że mamy złożonych w bazie:

  • dla uruchomionych przed 1 lipca – 3 002 127 deklaracji
  • dla uruchomionych po 1 lipca – 173 482 deklaracji

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW CZAS URUCHOMIENIA ŹRÓDŁA CIEPŁA

Deklaracje do CEEB  złożyli:        

  • Właściciel/Współwłaściciel – 2 916 251
  • Zarządca – 259 932
  • Nie zaznaczono - 131 202

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW DEKLARACJE ZŁOŻONE PRZEZ:

Liczbę źródeł ciepła zgłoszonych do CEEB obrazuje natomiast następujący podział:

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW DEKLARACJE - RODZAJE ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW