KIEROWNICTWO GUNB

 Jacek Szer Anna Januszewska

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
(22) 661-94-46
(22) 661-93-85

Dyrektor Generalny Głównego Urzędu
Nadzoru Budowlanego
(22) 661-94-53
(22) 661-90-95