KIEROWNICTWO GUNB

 
Jacek Szer Norbert Książek Anna Januszewska

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
(22) 661-80-09
(22) 661-93-85

p.o. Zastępcy Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
(22) 661-80-41
(22) 661-83-68

Dyrektor Generalny Głównego Urzędu
Nadzoru Budowlanego
(22) 661-94-53
(22) 661-90-95