KIEROWNICTWO GUNB

Robert Dziwiński Paweł Ziemski Jacek Szer Jadwiga Walaszczyk-Fedorowicz

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
(22) 661-80-10
(22) 661-83-68

Zastępca Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
(22) 661-80-42
(22) 661-93-85

Zastępca Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
(22) 661-94-46
(22) 661-93-85

Dyrektor Generalny Głównego Urzędu
Nadzoru Budowlanego
(22) 661-94-53
(22) 661-90-95