GINB NA TLE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W BUDOWNICTWIE

Przedstawiony rysunek prezentuje związki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z poszczególnymi organami administracji publicznej działającymi w obszarze budownictwa. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod hasłem Administracja w budownictwie.