KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU

GUNB udziela odpowiedzi na wystąpienia (pisma, e-maile), w których podano imię i nazwisko osoby występującej oraz adres do korespondencji (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) lub opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego podpisu elektronicznego można uzyskać np. na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji www.nccert.pl albo w prospekcie opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki pt. „Podpis elektroniczny - sposób działania, zastosowanie i korzyści”

Natomiast na wystąpienia, które nie posiadają powyższych elementów, z wyjątkiem wystąpień dotyczących uzyskania informacji publicznej, GUNB nie udzieli odpowiedzi.”

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

 • Departamenty - realizujące zadania merytoryczne GINB
 • punktor

  Departament Prawny
  Dyrektor Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
  (22) 661-82-81
  (22) 629-52-58
  dpr@gunb.gov.pl

   

  punktor

  Departament Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej
  p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Dyrektor Anita Oleksiak

  (22) 661-83-93
  (22) 661-92-16
  doa@gunb.gov.pl

   

  punktor

  Departament Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego
  p.o. Zastępcy GINB, Dyrektor Norbert Książek

  (22) 661-83-60
  (22) 661-94-65
  don@gunb.gov.pl

   

  punktor

  Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej
  Dyrektor Iwona Świderska

  (22) 661-83-61
  (22) 661-92-19
  dik@gunb.gov.pl

   

  punktor

  Departament Skarg i Wniosków
  Dyrektor Tomasz Osiecki

  (22) 661-94-63
  (22) 629-30-89
  dsw@gunb.gov.pl

   

  punktor Departament Wyrobów Budowlanych
  Kierująca Departamentem Dyrektor Iwona Świderska

  (22) 661-80-68
  (22) 661-91-95
  dwb@gunb.gov.pl

   

 

 • Biura - realizujące zadania dotyczące obsługi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • punktor

  Biuro Organizacyjne
  Dyrektor Marcin Cudak

  (22) 661-83-15
  (22) 629-49-01
  bor@gunb.gov.pl

   

  punktor

  Biuro Administracyjno-Finansowe
  Kierująca Biurem Wioleta Krzemień

  (22) 661-94-68
  (22) 629-65-76
  baf@gunb.gov.pl

   


 • Wydział Ochrony Informacji Niejawnych
  Naczelnik Anna Piotrowska

  (22)661-92-18
   

 • Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego
  Michał Truszkowski

  (22) 661-92-42
   

 • Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej
  Andrzej Kochański

  (22) 661-92-42