LINKI


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Finansów 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Zdrowia

Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Dolnośląski WINB
Kujawsko-Pomorski WINB
Lubelski WINB
Lubuski WINB
Łódzki WINB
Małopolski WINB
Mazowiecki WINB
Opolski WINB
Podkarpacki WINB
Podlaski WINB
Pomorski WINB
Śląski WINB
Świętokrzyski WINB
Warmińsko-Mazurski WINB
Wielkopolski WINB
Zachodniopomorski WINB

Wydziały Urzędów Wojewódzkich właściwe ws. Infrastruktury

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki
Lubelski Urząd Wojewódzki
Lubuski Urząd Wojewódzki
Łódzki Urząd Wojewódzki
Małopolski Urząd Wojewódzki
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Opolski Urząd Wojewódzki
Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Podlaski Urząd Wojewódzki
Pomorski Urząd Wojewódzki
Śląski Urząd Wojewódzki
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Warmińsko–Mazurski Urząd Wojewódzki
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Inne

Consortium of European Building Control
Izba Architektów RP
Naczelny Sąd Administracyjny
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Państwowa Inspekcja Pracy
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów