Od lewej: Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Jaromir Grabowski, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski.