Etyka zawodowa inżynierów budownictwa

Przestrzeganie etyki zawodowej, obowiązki prawne i etyczne zawodów regulowanych, zakres oraz formy odpowiedzialności w zawodzie inżyniera budownictwa były przedmiotem konferencji zorganizowanej 16 marca 2017 r. przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. W konferencji wziął udział Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer.
Konferencja odbyła się w związku z 15 rocznicą utworzenia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele branży budowlanej, środowisk naukowych, administracji rządowej i samorządowej oraz pracodawców. Wśród zaproszonych gości byli m. in. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski, przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, poseł Stanisław Piotrowicz oraz zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury, poseł Stanisław Żmijan.
Minister Andrzej Adamczyk, otwierając konferencję, podkreślił znaczenie dyskusji na temat etyki zawodowej i wyraził nadzieję, że temat ten będzie kontynuowany podczas spotkań w całej Polsce. Zaznaczył, że uczciwość i zachowania etyczne to podstawa wykonywania zawodu inżyniera budowlanego, powód do dumy oraz gwarancja dla inwestorów.
W programie konferencji znalazły się panele dyskusyjne poświęcone m.in. normom etycznym jako wyznacznikom odpowiedzialności zawodowej oraz etyce współpracy ze zleceniodawcami. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer uczestniczył w panelu poświęconym egzekwowaniu odpowiedzialności zawodowej. Uczestnicy wysłuchali również wykładów wprowadzających, wygłoszonych przez prof. UKSW Irenę Lipowicz, prof. zwycz. w USWPS Huberta Izdebskiego oraz prof. Kazimierza Flagę z Politechniki Krakowskiej.
W czasie konferencji podkreślano zasadnicze znaczenie przestrzegania norm etycznych, standardów postępowania i dążenia do podwyższania poziomu odpowiedzialności zawodowej dla kształtowania właściwego obrazu zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego. Uczestnicy podkreślali również fundamentalne znaczenie samorządów zawodowych dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Wskazywano na konieczność wzmacniania roli organizacji samorządowych w budowaniu właściwych postaw etycznych członków.
Minister Andrzej Adamczyk zaznaczył, że odpowiedzialność w zawodzie inżyniera budownictwa znajdzie swoje wzmocnienie w kodeksie urbanistyczno-budowlanym Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer (z mikrofonem) wystąpił w panelu dyskusyjnym dotyczącym postępowań dyscyplinarnych
(powrót)