Koalicja na rzecz uczciwego budownictwa

17 marca 2017 r. odbyła się konferencja prasowa "Chcemy uczciwego budownictwa", której organizatorem był portal Muratorplus.pl. W konferencji wzięli udział Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk, Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski oraz Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa Ryszard Kowalski
Organizator konferencji proponuje stworzenie dobrowolnej koalicji na rzecz zwalczania zjawiska szarej strefy w budownictwie. Do koalicji wspierającej walkę z nieuczciwością w różnych sferach budownictwa dołączyły już m.in. Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Związek Polskie Okna i Drzwi.
W trakcie konferencji Minister Andrzej Adamczyk stwierdził, że najwyższy czas na poważną rozmowę i konkretne działania dotyczące wcielenia w życie zasad etycznych, w tym uczciwości, w budownictwie. Zaznaczył przy tym, że w resorcie od początku kładziony jest silny nacisk na eliminowanie nieostrych przepisów pozwalających na zbyt szeroką interpretację, w tym dopuszczającą działania nieuczciwe. Dodał, że w dzisiejszych czasach niezbędne są bariery legislacyjne. Dlatego między innymi, w kodeksie urbanistyczno-budowalnym zawarte zostały przepisy określające zasady odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego za nierzetelne, nieuczciwe działania.
Jedną z form uczciwości w budownictwie jest również dialog z partnerami. Jak podkreślił wiceminister Tomasz Żuchowski, utrzymywanie relacji z branżą budowlaną jest istotnym działaniem resortu, ponieważ ułatwia wskazanie konkretnych problemów i wypracowanie sposobów ich rozwiązania.
GINB Jacek Szer odniósł się do wyników badań próbek wyrobów budowlanych. Bezpieczne wyroby budowlane to zasadniczy element bezpiecznego budowania i uczciwości na rynku budowlanym. A publikacja na stronach internetowych Urzędu wyników badań prowadzonych przez nadzór budowlany to informacja dla inwestorów i rodzaj sankcji dla nieuczciwych producentów.
W drugiej części spotkania odbyła się debata, czy ulga remontowo-budowlana może ograniczyć szarą strefę na rynku materiałów budowlanych, w czasie której dyskutowano nad możliwością motywowania inwestorów za pomocą narzędzi podatkowych.
Uczestnicy konferencji z udziałem ministra Andrzeja Adamczyka (w środku) i wiceministra Tomasza Żuchowskiego (pierwszy z prawej) oraz GINB Jacka Szera (pierwszy z lewej)
(powrót)