Porozumienie pomiędzy GINB a Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego

W dniu 22.03.2017 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego a Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego. Dotyczy ono zapewniania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
Strony Porozumienia w osobach Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jacka Szera i Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Ignacego Góry zobowiązały się do wspierania inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa przy eksploatacji i utrzymaniu infrastruktury kolejowej, przekazywania i wymiany informacji o wynikach kontroli oraz do wymiany doświadczeń w zakresie sprawowania nadzoru nad utrzymaniem obiektów budowlanych.
Uczestnicy Porozumienia będą informować się o stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących utrzymania i eksploatacji infrastruktury kolejowej i bocznic kolejowych oraz organizowanych przez strony konferencjach i szkoleniach poświęconych działaniom na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. 
Współpraca odbywać się będzie na szczeblu centralnym i terenowym.

tekst porozumienia
Porozumienie pomiędzy GINB a Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego
(powrót)