Kontrola wyrobów budowlanych po raz drugi

W Warszawie odbyła się druga konferencja poświęcona kontroli wyrobów budowlanych i nadzorowi nad ich rynkiem, której organizatorem był portal Muratorplus. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele organów administracji publicznej, eksperci, przedstawiciele organizacji branżowych i samorządowych, producenci i dystrybutorzy. Program konferencji obejmował m.in. wystąpienia wiceministra infrastruktury i budownictwa Tomasza Żuchowskiego oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jacka Szera.
Wiceminister Tomasz Żuchowski, otwierając konferencję, poświęcił uwagę znaczeniu precyzyjnej parametryzacji wyrobów budowlanych, która określona obecnymi przepisami niewystarczająco spełnia oczekiwania rynku i wymogi nabywców, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa, jakości i uczciwości w budownictwie.
GINB Jacek Szer przedstawił informację o kontroli wyrobów budowlanych w ostatnich latach, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli przeprowadzonych przez organy nadzoru budowlanego w 2016 r. Skomentował także wyniki badań próbek wyrobów publikowane na stronie BIP GUNB.   
Ponadto przez dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych GUNB zostały przedstawione nowe przepisy regulujące wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu lub udostępnianie na rynku.
Konferencję zakończył panel dyskusyjny „Czy uczciwym będzie lepiej?”, w którym udział wzięli przedstawiciele producentów i dystrybutorów wyrobów budowlanych.

Kontrola wyrobów budowlanych po raz drugi Kontrola wyrobów budowlanych po raz drugi Kontrola wyrobów budowlanych po raz drugi
(powrót)