KRAJOWY WYKAZ ZAKWESTIONOWANYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH

KWZWB - cz. 1
zawiera wpisy zamieszczone do dnia 10.05.2011 r.

(część prowadzona zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych - Dz. U. Nr 180 poz. 1861
)

KWZWB - cz. 2
zawiera wpisy zamieszczone od dnia 11.05.2011 r.

(część prowadzona zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r.
w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych - Dz. U. Nr 87 poz. 486
)

KWZWB - cz. 3
zawiera wpisy zamieszczone na podstawie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych w brzmieniu od 1 stycznia 2016 r.

(część prowadzona zgodnie ze wzorem określonymi rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych - Dz. U. poz. 2342)


(powrót)