ZAMÓWIENIA PUBLICZNEPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w roku 2017Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji drugiej części III etapu systemu bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie

 

Opracowanie projektu i wykonanie na jego podstawie robót budowlanych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum zakładowego w budynku przy ul.Kruczej 38/42 w Warszawie.

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych