PROCEDURY BUDOWLANE

Termin wydania decyzji i termin jej ważności