PROCEDURY BUDOWLANE

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa (art. 29 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane):

Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na (art. 29 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane): Pozwolenia nie wymaga rozbiórka (art. 31 ustawy - Prawo budowlane):