PRACA W GUNB

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.).