POROZUMIENIA

punktor Porozumienie pomiędzy GINB a Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego
punktor Porozumienie pomiędzy GINB a Polskim Centrum Akredytacji
punktor Porozumienie między Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego a Szefem Służby Celnej
punktor Porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego a Głównym Geodetą Kraju
punktor Porozumienie GINB z PZITB i SARP
punktor Deklaracja współpracy z dnia 27 maja 2013r. pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego
punktor Porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego a Głównym Inspektorem Pracy w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru budowlanego z Państwową Inspekcją Pracy
punktor Porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego a Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej