LISTA OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE WPISANYCH DO CENTRALNEGO REJESTRU, KTÓRE WYRAZIŁY ZGODĘ NA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

punktor INFORMACJA NA TEMAT PROWADZENIA CENTRALNYCH REJESTRÓW OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ UKARANYCH Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ W BUDOWNICTWIE
punktor INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPRZESTANIA Z DNIEM 10 SIERPNIA 2014 R. PROWADZENIA PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH
punktor Lista osób posiadających uprawnienia budowlane wpisanych do centralnego rejestru, które wyraziły zgodę na udostępnienie danych osobowych

Liczba odwiedzin: 64484