WYROBY BUDOWLANE

Zadania w zakresie kontroli oraz orzecznictwa w sprawach dotyczących wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu realizuje Departament Wyrobów Budowlanych. Zajmuje się on również interpretacją przepisów prawnych, w sprawach indywidualnych, dla podmiotów zewnętrznych (w tym za pośrednictwem strony internetowej Urzędu - patrz: pytania i odpowiedzi).

Wytyczne Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zlecania badań próbek wyrobów budowlanych
 
 
Prezentacja "Zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych i nowe regulacje z zakresu nadzoru rynku" - grudzień 2016
Prezentacje Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych, Konferencje Regionalne październik - grudzień 2015
Pytania i odpowiedzi dotyczące wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
Zasady nadzoru rynku wyrobów budowlanych
Zasady prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych
Podstawowe zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. poz. 898)
Rada Wyrobów Budowlanych
 
 
Zbiorczy plan kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na rok 2016 - tabela zbiorcza
Zbiorczy plan kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na rok 2015 - tabela zbiorcza
Zbiorczy plan kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na rok 2014 - tabela zbiorcza
Zbiorczy plan kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na rok 2013 - tabela zbiorcza
Zbiorczy plan kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na rok 2012 - tabela zbiorcza
Zbiorczy plan kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na rok 2011
Zbiorczy plan kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na rok 2010
Zbiorczy plan kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na rok 2009
Zbiorczy plan kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na rok 2008
Informacja o kontroli rynku wyrobów budowlanych w 2016 r.
Informacja o kontroli rynku wyrobów budowlanych w 2015 r.
Informacja o kontroli rynku wyrobów budowlanych w 2014 r.
Informacja o kontroli rynku wyrobów budowlanych w 2013 r.
Informacja o kontroli rynku wyrobów budowlanych w 2012 r.
Informacja o kontroli rynku wyrobów budowlanych w 2011 r.
Informacja o kontroli rynku wyrobów budowlanych w 2010 r.
Informacja o kontroli rynku wyrobów budowlanych w 2009 r.
Informacja na temat kontroli rynku wyrobów budowlanych 2008r.
Informacja na temat kontroli rynku wyrobów budowlanych 2007r.
Informacja na temat kontroli rynku wyrobów budowlanych 2006r.
Informacja na temat kontroli rynku wyrobów budowlanych 2005r.
Informacja na temat kontroli wyrobów budowlanych w 2004 r.
  Archiwum wyrobów budowlanych
 
W GUNB działa również punkt kontaktowy ds. wyrobów budowlanych. Treść wybranych odpowiedzi udzielonych przez punkt kontaktowy ds. wyrobów budowlanych jest publikowana na osobnej stronie.