PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU


1. Pojęcia podstawowe
2. Wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu
3. Specyfikacje techniczne wyrobów - jako dokumenty odniesienia w ocenie zgodności
4. Ocena, weryfikacja i deklarowanie właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
5. Znakowanie wyrobów budowlanych oznakowaniem CE i znakiem budowlanym
6. Organy właściwe w zakresie kontroli i postępowania administracyjnego w sprawie wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
7. Zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
8. Postępowanie administracyjne w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu i skutki prawne naruszania przepisów w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

Drukuj tę stronę