REJESTRY, EWIDENCJE

punktorRejestry prowadzone na podstawie powszechnie obowiązujących aktów prawnych
punktorRejestry prowadzone na podstawie wewnętrznych aktów prawnych