OPRACOWANIA, ANALIZYpunktor Ruch budowlany w I półroczu 2017 roku
punktor Ruch budowlany w 2016 roku
punktor Ruch budowlany w I półroczu 2016 roku
punktor Ruch budowlany w 2015 roku
punktor Ruch budowlany w I półroczu 2015 roku
punktor Ruch budowlany w 2014 roku
punktor Ruch budowlany w I półroczu 2014 roku
punktor Ruch budowlany w 2013 roku
punktor Ruch budowlany w I półroczu 2013 roku
punktor Ruch budowlany w 2012 roku
punktor Ruch budowlany w I półroczu 2012 roku
punktor Ruch budowlany w 2011 roku
punktor Ruch budowlany w I półroczu 2011 roku
punktor Ruch budowlany w 2010 roku
punktor Ruch budowlany w I półroczu 2010 roku
punktor Ruch budowlany w 2009 roku
punktor Ruch budowlany w I półroczu 2009 roku
punktor Ruch budowlany w 2008 roku
punktor Ruch budowlany w I półroczu 2008 roku
punktor Ruch budowlany w 2007 roku
punktor Ruch budowlany w I półroczu 2007 roku
punktor Ruch budowlany w 2006 roku
punktor Ruch budowlany w I półroczu 2006 roku
punktor Ruch budowlany w 2005 roku
punktor Ruch budowlany w I półroczu 2005 roku
punktor Ruch budowlany w 2004 roku
   
   
punktor Katastrofy budowlane 2016
punktor Katastrofy budowlane 2015
punktor Katastrofy budowlane 2014
punktor Katastrofy budowlane 2013
punktor Katastrofy budowlane 2012
punktor Katastrofy budowlane 2011
punktor Katastrofy budowlane 2010
punktor Katastrofy budowlane 2009
punktor Katastrofy budowlane 2008
punktor Katastrofy budowlane 2007
punktor Katastrofy budowlane 2006
punktor Katastrofy budowlane 2005
punktor Katastrofy budowlane 2004
   
   
punktor "Wyniki kontroli stacji paliw"
punktor Zbiorcza informacja nt. wstępnie oszacowanej liczby obiektów uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku zjawisk atmosferycznych do dnia 17.07.2012 r.
punktor Informacje dotyczące przestrzegania przepisów prawa budowlanego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w 2011 r.
punktor Informacje nt. kontroli obiektów socjalnych pod kątem prawidłowości ich utrzymania, przeprowadzonej w okresie od 10 kwietnia 2011 r. do 30 września 2012 r.
punktor Wyniki kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych, przeprowadzonej w 2011 r.
punktor Wyniki kontroli stadionów
punktor Wyniki kontroli placów zabaw oraz innych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży
punktor Analiza informacji NIK o wynikach kontroli sprawowania nadzoru przez inspekcje państwowe nad funkcjonowaniem ferm zwierząt futerkowych w województwie wielkopolskim - pod kątem działań nadzoru budowlanego
punktor Omówienie wyników kontroli budów przeprowadzonych w 2009 r. przez organy nadzoru budowlanego w zakresie przestrzegania wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
   
   
punktor Kontrole utrzymania we właściwym stanie technicznym obiektów małej architektury na placach zabaw
punktor Wyciąg ze sprawozdania z działalności komisji powołanej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej w dniu 28 stycznia 2006 r. pawilonu wystawienniczego przy ul. Bytkowskiej 1 na terenie Międzynarodowych Targów w Katowicach