Przetwarzanie danych osobowych w GUNB

Klauzula informacyjna dla interesantów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Warszawie (00-926), ul. Krucza 38/42,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

(powrót)