ARCHIWALNE AKTY PRAWNE

  • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 23, poz. 122) - pełny tekst aktu
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. Nr 87, poz. 486) - pełny tekst aktu
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych i wydawanych postanowieniach, decyzjach i opiniach, a także o sposobie i terminie przekazywania tych informacji (Dz. U. Nr 254, poz. 1706), - pełny tekst aktu
  • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (tekst jednolity: Dz.U. z 1939 r., Nr 34, poz. 216)
  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 7 poz. 46)
  • Ustawa z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz.u. Nr 38, poz. 229)