Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerKomunikat GINB
07.12.2016

Komunikat GINB
29.09.2016

Komunikat nr 103 ws. wyników badań próbek
24.03.2017
Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej GUNB, zostały opublikowane wyniki badań próbek wyrobów budowlanych przeprowadzonych na zlecenie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozycja 112

Komunikat nr 102 ws. wyników badań próbek
24.03.2017
Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej GUNB, zostały opublikowane wyniki badań próbek wyrobów budowlanych przeprowadzonych na zlecenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozycja 111

Komunikat nr 101 ws. wyników badań próbek
24.03.2017
Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej GUNB, zostały opublikowane wyniki badań próbek wyrobów budowlanych przeprowadzonych na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozycja 110

Komunikat nr 100 ws. wyników badań próbek
23.03.2017
Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej GUNB, zostały opublikowane wyniki badań próbek wyrobów budowlanych przeprowadzonych na zlecenie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozycja 109

Komunikat nr 99 ws. wyników badań próbek
23.03.2017
Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej GUNB, zostały opublikowane wyniki badań próbek wyrobów budowlanych przeprowadzonych na zlecenie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozycja 108

Komunikat nr 98 ws. wyników badań próbek
23.03.2017
Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej GUNB, zostały opublikowane wyniki badań próbek wyrobów budowlanych przeprowadzonych na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozycja 107

Komunikat nr 97 ws. wyników badań próbek
17.03.2017
Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej GUNB, zostały opublikowane wyniki badań próbek wyrobów budowlanych przeprowadzonych na zlecenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozycja 106

Komunikat nr 96 ws. wyników badań próbek
17.03.2017
Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej GUNB, zostały opublikowane wyniki badań próbek wyrobów budowlanych przeprowadzonych na zlecenie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozycja 105

Komunikat nr 95 ws. wyników badań próbek
17.03.2017
Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej GUNB, zostały opublikowane wyniki badań próbek wyrobów budowlanych przeprowadzonych na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozycja 104

Komunikat nr 94 ws. wyników badań próbek
17.03.2017
Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej GUNB, zostały opublikowane wyniki badań próbek wyrobów budowlanych przeprowadzonych na zlecenie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozycja 103

Komunikat nr 93 ws. wyników badań próbek
17.03.2017
Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej GUNB, zostały opublikowane wyniki badań próbek wyrobów budowlanych przeprowadzonych na zlecenie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozycja 100,101

separator
Etyka zawodowa inżynierów budownictwa
23.03.2017
PorozumieniePrzestrzeganie etyki zawodowej, obowiązki prawne i etyczne zawodów regulowanych, zakres oraz formy odpowiedzialności w zawodzie inżyniera budownictwa były przedmiotem konferencji zorganizowanej 16 marca 2017 r. przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. W konferencji wziął udział Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer.

więcej

Koalicja na rzecz uczciwego budownictwa
23.03.2017
Porozumienie17 marca 2017 r. odbyła się konferencja prasowa "Chcemy uczciwego budownictwa", której organizatorem był portal Muratorplus.pl. W konferencji wzięli udział Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk, Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski oraz Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa Ryszard Kowalski.

więcej

Porozumienie pomiędzy GINB a Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego
22.03.2017
PorozumienieW dniu 22.03.2017 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego a Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego. Dotyczy ono zapewniania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

więcej

Targi Budownictwa Interbud
14.03.2017
W Łodzi w dn. 10-12 marca br. odbyły się XXIV Targi Budownictwa Interbud, organizowane przez spółkę Interservis we współpracy ze strategicznym partnerem, którym jest Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. W pierwszym dniu targów wziął udział Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer.

więcej

Ruch budowlany w 2016 r. - Wyniki badań
28.02.2017
Z zebranych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego danych dotyczących ruchu budowlanego wynika, że w 2016 r. w Polsce wydano 187 498 pozwoleń na budowę, o 3 732 pozwolenia więcej niż w 2015 r. Oznacza to 2% wzrost w stosunku do poprzedzającego roku.

więcej

I Forum Architektury i Budownictwa - BUDMA 2017
16.02.2017
Otwarcie naradyPodczas pierwszego dnia Forum Gospodarczego Architektury i Budownictwa, towarzyszącego targom BUDMA 2017, które odbyły się w dn. 7-10 lutego br. w Poznaniu, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer wygłosił referat "Uczciwe budowanie - rola ustawy o wyrobach budowlanych".

więcej

Gala Pereł Ceramiki UE 2016
6.02.2017
Otwarcie naradyW Warszawskim Domu Technika NOT 2.02.2017 r. odbyła się uroczysta gala laureatów trzynastej edycji konkursu Perły Ceramiki UE. Uczestnikiem gali był Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer.

więcej

Prawo
04.01.2017
W dziale Akty prawne, w zakładce Obowiązujące, w punkcie "Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)" został zamieszczony ujednolicony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego tekst ustawy - Prawo budowlane, uwzględniający zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255).

więcej

     
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
 
grafika: Struktura administracji publicznej w budownictwie
grafika: FAQ - Wyroby Budowlane
 

00-926 Warszawa
ul. Krucza 38/42
Kancelaria Ogólna czynna
pon. - pt. 815-1615
www.gunb.gov.pl


 

       
       

archiwum

 

archiwum